Bella

Refundacja NFZ pieluchomajtek 2023 i innych wyrobów chłonnych - jak z niej skorzystać, komu przysługuje i jak ją obliczyć?

Przeczytano 183 150
165 Komentarzy
(5)
 

Czas czytania: 9 min.

Nietrzymanie moczu stanowi nie tylko problem natury zdrowotnej, psychologicznej i społecznej, ale również ekonomicznej. Nie da się ukryć, iż regularne kupowanie wyrobów chłonnych generuje konkretne wydatki. Dlatego dla wielu osób ze stwierdzonym NTM refundacja może okazać się niezwykle pomocna. W tym tekście postaramy się wyjaśnić komu przysługuje refundacja, jak się o nią ubiegać i ile kosztują wyroby już po pomocy z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czym jest refundacja? Ogólne zasady refundacji na wyroby chłonne

Refundacja to finansowe wsparcie z ramienia Narodowego Funduszu Zdrowia, które przysługuje m.in. na zakup wyrobów medycznych ułatwiających choremu codzienne funkcjonowanie. W ramach dofinansowania można zaopatrzyć się w sprzęt ortopedyczny (balkoniki, wózki inwalidzkie, ortezy, protezy itd.), cewniki, aparaty słuchowe czy worki stomijne, a także wyroby chłonne na nietrzymanie moczu, a zatem bezwiedne wyciekanie moczu. Na pomoc NFZ mogą liczyć osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne oraz cierpiące na inkontynencję moczową i/lub kałową będącą przejawem innego schorzenia lub choroby, np. nowotworu, uszkodzenia układu nerwowego lub dróg moczowych. Więcej na ten temat przeczytasz w akapitach poniżej.

Wszystkie produkty SeniProdukty refundowane

Refundacja NFZ na wyroby chłonne podlega kilku istotnym zasadom dotyczącym ilości przysługujących wyrobów, ich kosztu, limitów finansowania czy samego realizowania zlecenia na wyroby chłonne. O czym warto pamiętać?

 • Refundacja pieluchomajtek wystawiana jest maksymalnie na rok. Mimo to jednorazowo pacjent może wykupić w aptece lub sklepie medycznym jedynie połowę zaopatrzenia - na 6 miesięcy, a kolejne produkty dokupić po upływie tego okresu. W przypadku, gdy pacjent nie może sobie pozwolić na jednorazowy duży wydatek, może zrealizować zlecenie w okresach nie krótszych niż 1 miesiąc.
 • Zlecenie na pieluchomajtki i inne wyroby ważne jest tylko w miesiącach, na które zostało wystawione. Jeśli miesiąc upłynął, niemożliwe jest odebranie zaległych wyrobów. Przykładowo – jeśli zlecenie wystawiono w styczniu na 3 miesiące obejmuje ono wyroby na styczeń, luty i marzec. W lutym odebranie wyrobów ze stycznia nie będzie już możliwe.

Czym jest e-zlecenie?

Od 1 lipca 2023 r. została wprowadzona możliwość wystawiania przez osoby uprawnione zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w postaci elektronicznej. Nowe e-zlecenia są funkcjonalne i mogą być wystawiane również w trakcie teleporady, co znacząco ułatwia życie osoby korzystającej z dofinansowania NFZ. E-zlecenie nie wymaga wydruku i podpisu świadczeniodawcy realizującego zlecenie.

Warto podkreślić, że e-zlecenie na wyroby medyczne może być realizowane u różnych świadczeniodawców w trakcie okresu ważności. Zlecenia wydawane w formie papierowej nie mają takiej możliwości - w ich przypadku rozpoczęcie realizacji zakupów u jednego świadczeniodawcy obliguje pacjenta do kontynuowania zakupów w tym samym punkcie w trakcie całego okresu ważności zlecenia.

Należy również pamiętać, że nie wszystkie wyroby chłonne na nietrzymanie moczu lub kału podlegają refundacji NFZ. Produkty Seni objęte dofinansowaniem to:

 • pieluchomajtki dla dorosłych: Super Seni, Super Seni Plus, Super Seni Trio, Super Seni Quatro, Seni Optima Super, Seni Optima Plus, Seni Optima Trio, Seni Optima Quatro, Seni Standard Plus Air;
 • pieluchomajtki dla dzieci: Seni Kids Junior, Seni Kids Extra, Seni Kids Junior Super;
 • majtki chłonne: Seni Active Normal, Seni Active Classic, Seni Active Super, Seni Active Plus, Seni Active Trio, Seni Lady Pants, Seni Man Pants, Seni Active Basic;
 • pieluchy anatomiczne: Seni San Prima, Seni San Normal, Seni San Uni, Seni San Maxi, Seni San Plus, Seni San Plus Extra, Seni San Classic Uni, Seni San Alvi, Seni San For Men;
 • wkłady anatomiczne (wkładki urologiczne): Seni Lady Slim Extra, Seni Lady Extra Plus, Seni Lady Super, Seni Lady Plus, Seni Man Extra Level 3, Seni Man Extra Plus Level 4, Seni Man Super Level 5;
 • podkłady jednorazowe: Seni Soft Basic Dry, Seni Soft Super, Seni Soft Super Dry.

Komu przysługuje refundacja?

Nie każdy pacjent z nietrzymaniem moczu może otrzymać zlecenie na wyroby chłonne. Komu przysługuje refundacja? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie refundacja przysługuje w przypadku:

 1. choroby nowotworowej przebiegającej w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej,
 2. przetok nowotworowych lub popromiennych,
 3. nietrzymania moczu lub stolca będącego następstwem chorób nowotworowych,
 4. powikłań po leczeniu chorób nowotworowych,
 5. neurogennego lub nieneurogennego nietrzymania moczu lub stolca (z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu) połączonego z występowaniem CO NAJMNIEJ jednej z poniższych chorób, takich jak:
 • głębokie upośledzenie umysłowe,
 • zespoły otępienne o różnej przyczynie,
 • wady wrodzone i choroby układu nerwowego lub trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego,
 • wady wrodzone dolnych dróg moczowych,
 • jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych,
 • jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego.

W tym miejscu warto wspomnieć, że w systemie refundacyjnym NFZ wyróżniamy dwa podstawowe kody uprawnień pacjenta określające rodzaj choroby, której skutkiem może być nietrzymanie moczu. Kod P.100 dotyczy refundacji pieluchomajtek lub produktów zamiennych dla osób dotkniętych chorobą nowotworową, natomiast kod P.101 określa refundację wyrobów chłonnych dla wszystkich pozostałych pacjentów. Po ostatnich zmianach prawnych kod uprawnień nie wpływa na wartość refundacji.

Orzeczenie o niepełnosprawności a refundacja

Celem otrzymania refundacji na wyroby chłonne nie trzeba posiadać orzeczenia o niepełnosprawności. Warto jednak podkreślić, że orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności daje choremu dodatkowe uprawnienia (47ZN), na mocy których lekarz może przepisać miesięcznie większą ilość wyrobów chłonnych, niż określają limity refundacyjne. W akapicie poniżej opisujemy niniejsze limity i wyjaśniamy, jaka ilość pieluchomajtek lub zamiennych przysługuje pacjentowi.

Nie dźwigaj ciężkich paczek z pieluchami! Darmowa dostawa w Seni24.pl już od 99zł!

Limity refundacyjne - ile pieluch na miesiąc można uzyskać? Jaką kwotę odda NFZ?

Dofinansowanie na wyroby chłonne podlega kilku istotnym wytycznym. Jednym z najważniejszych jest maksymalna suma, którą NFZ może oddać pacjentowi za zakupy wyrobów na nietrzymanie moczu lub kału. Należy podkreślić, że kwota dofinansowania zależy zarówno od rodzaju środka pomocniczego, jak i od uprawnień, które posiada pacjent. Dnia 15.11.2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.10.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, a tym samym wprowadzono nowe limity dofinansowania, których wykaz prezentujemy poniżej. 

Co ważne, w styczniu 2023 roku weszły w życie nowe, korzystne dla pacjenta przepisy refundacyjne podwyższające maksymalną kwotę dofinansowania na wybrane produkty chłonne.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym cennikiem wyrobów z dofinansowaniem Seni oferowanym przez Realizatora usługi Sklepy Medyczne Zdrowe w sklepie seni24.pl, który bardzo czytelnie obrazuje poszczególne limity dofinansowania i kwoty, jakie pacjent będzie musiał dopłacić z własnej kieszeni.

Dodatkowo, na stronach sklepu Seni24 możliwe jest sprawdzenie cen produktu chłonnego zarówno w ramach refundacji NFZ, jak i bez niej. W tym celu wystarczy wejść na kartę produktu refundowanego. Dzięki temu uproszczeniu nie trzeba samodzielnie wyliczać kwoty dofinansowania - odtąd dzieje się to automatycznie.

Ile wynosi maksymalna kwota dofinansowania (100%)?

Kwota dofinansowania na poziomie 100% przysługuje bardzo małej grupie pacjentów - inwalidom wojskowym, inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym. Pozostałym pacjentom NFZ zwróci 70% kwoty za zakupy w ramach obowiązującego limitu.

Drugim kryterium wpływającym na wysokość refundacji jest chłonność wyrobu chłonnego. W zależności od grupy produktu i poziomu jego chłonności 100% dofinansowania wyniesie 1 zł, 1,70 zł lub 2,30 zł za jedną sztukę produktu. Produkty mniej chłonne, np. wkładki urologiczne, będą charakteryzowały się niższym dofinansowaniem niż pieluchomajtki. Wyroby o mniejszych rozmiarach, ze względu na wielkość umieszczonego w nich wkładu chłonnego, mogą charakteryzować się mniejszymi dopłatami.

Progi finansowania NFZ ze względu na chłonność produktu przedstawiają się następująco:

 • 1 zł - chłonność wyrobów do 450 gramów,
 • 1,7 zł - minimalna chłonność 1000 gramów w przypadku majtek chłonnych oraz 1400 gramów w przypadku pieluchomajtek i pieluch anatomicznych,
 • 2,3 zł - minimalna chłonność 1400 gramów w przypadku majtek chłonnych oraz 2500 gramów w przypadku pieluch.

Ile wynosi kwota dofinansowania (70%)?

Kwota dofinansowania na poziomie 70% przysługuje wszystkim pozostałym osobom uprawnionym do otrzymania refundacji i tak jak w poprzednim przypadku jest zależna od rodzaju wyrobu:

 • 0,7 zł - chłonność wyrobów do 450g,
 • 1,19 zł - minimalna chłonność 1000 gramów w przypadku majtek chłonnych oraz 1400 gramów w przypadku pieluchomajtek i pieluch anatomicznych
 • 1,61 zł - minimalna chłonność 1400 gramów w przypadku majtek chłonnych oraz 2500 gramów w przypadku pieluch

Warto wiedzieć

 • Kwota jaką pacjent dopłaca do zakupu produktów refundacyjnych jest różnicą pomiędzy ceną na jaką Realizator zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia a wartością refundacji NFZ.
 • Proces refundacji jest skomplikowany i czasochłonny. W związku z koniecznością pokrycia licznych kosztów dodatkowych należy się liczyć z tym, iż cena, od której jest naliczana refundacja będzie wyższa niż cena komercyjna.
 • Wartość dopłaty pacjenta do zamówień z dofinansowaniem NFZ może się różnić w zależności od miejsca zakupu (apteka, sklep medyczny, sklep internetowy) oferującego dofinansowanie NFZ. Umowy różnych Realizatorów zawierane z NFZ mogą różnić się w kwestii cen wyrobów medycznych.

Ile wyrobów chłonnych miesięcznie można uzyskać?

Miesięczny limit ilościowy to kolejne ograniczenie, z którego musi zdawać sobie sprawę osoba pragnąca uzyskać dofinansowanie NFZ na wyroby chłonne. Pacjentowi, niezależnie od kodu P.100 i P.101 przysługuje maksymalnie 90 sztuk produktów na miesiąc. Co ważne, jeśli poza pieluchomajtkami pacjent korzysta także z innych wyrobów chłonnych, np. Podkładów higienicznych na materac, należy poprosić lekarza wystawiającego zlecenie o wpisanie w odpowiedniej rubryce treści “Pieluchomajtki lub zamienne”. Dzięki takiej adnotacji chory ma możliwość zakupu wyrobów chłonnych w ramach limitu z podziałem na takie produkty, które rzeczywiście odpowiadają jego potrzebom. Należy jednocześnie podkreślić, że limit może zostać niewykorzystany, jednak nie może być przekroczony. Chory nie ma możliwości skorzystania z większej ilości wyrobów, niż zostało to napisane na zleceniu. Od limitu 90 sztuk występuje jeden wyjątek, który omawiamy poniżej.

Wszystkie produkty SeniProdukty refundowane

Dodatkowe uprawnienia w ramach ustawy “Za życiem” i ustawy wspierającej osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Dodatkowe uprawnienia przysługują dzieciom do 18. roku życia cierpiącym na ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu powstałe w okresie prenatalnym albo w czasie porodu (uprawnienie 47DN). Takie osoby obejmuje ustawa “Za życiem” z dnia 4.11.2016 roku (Dz. U. poz.1860 z 2016 r.). Z punktu widzenia pacjenta klasyfikacja do niniejszej ustawy przynosi istotną korzyść w przypadku regularnego zaopatrzenia w wyroby chłonne na nietrzymanie moczu/kału. Chociaż w tym przypadku NFZ także zapewnia pokrycie 70% z limitu, istotne jest zniesienie limitu ilościowego. To lekarz decyduje, jak duże jest zapotrzebowanie pacjenta.

Warto podkreślić, że osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (47ZN) oraz osoby do 16. roku życia, które ze względu na niepełnosprawność wymagają opieki (47ZND) otrzymują refundację na tych samych zasadach, co osoby korzystający z pomocy ustawy „Za życiem” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1061, z późn. zm.).

Za równorzędne z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności uznaje się:

 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1.01.1998r. (Komisja Lekarska ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia),
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (ZUS),
 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (ZUS),
 • orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1.01.1998r. (KRUS), pod warunkiem uzyskania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przed 1.01.1998r. (MON lub MSWiA) na podstawie odrębnych przepisów dotyczących niezdolności do służby.

Jak otrzymać zlecenie refundacyjne na wyroby chłonne?

Zakup wyrobów chłonnych z refundacją nie jest możliwy bez odpowiedniego zlecenia refundacyjnego na wyroby chłonne, które wystawia lekarz. Otrzymanie go jest niezwykle proste - wymaga jedynie osobistej konsultacji z lekarzem, który zawarł umowę z NFZ lub skorzystania z niezwykle wygodnej możliwości teleporady. Specjalista wystawi zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne za pomocą systemu NFZ e-ZWM, a ten automatycznie potwierdzi uprawnienia chorego. Dzięki najnowszym technologiom pacjent nie musi osobiście dostarczyć zlecenia do placówki NFZ. Wizyta w Oddziale Wojewódzkim NFZ będzie konieczna tylko w przypadku negatywnej weryfikacji zlecenia.

Aby zrealizować zlecenie w aptece lub sklepie medycznym chory będzie zobowiązany do okazania jedynie numeru PESEL oraz numeru zlecenia. Jeśli skorzystał z możliwości teleporady numer zlecenia otrzyma drogą elektroniczną poprzez SMS na wskazany numer telefonu.

Kto może wystawić zlecenie na wyroby chłonne?

Osobą uprawnioną do wystawienia zlecenia na wyroby medyczne jest:

 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej, dziecięcej, onkologicznej, klinicznej, chemioterapii nowotworów, onkologii i hematologii dziecięcej, geriatrii, ginekologii onkologicznej, położnictwa i ginekologii, neurologii, neurologii dziecięcej, urologii, urologii dziecięcej, medycyny rodzinnej, pediatrii, chorób wewnętrznych,
 • lekarz spełniający wymogi do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej,
 • felczer ubezpieczenia zdrowotnego,
 • pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Gdzie zrealizować zlecenie refundacyjne? Czy zakup w aptece to jedyne rozwiązanie?

Każda osoba, która boryka się z problemem nietrzymania moczu bądź jest opiekunką czy opiekunem doskonale wie, że 90 sztuk wyrobu chłonnego na miesiąc to niewystarczająca ilość. Zwłaszcza przy ciężkim bądź bardzo ciężkim NTM. Dlatego nierzadko konieczne jest zaopatrywanie się w wyroby chłonne poza refundacją. Wiele osób decyduje się na zakupy w tej samej aptece, w której odbiera na NFZ pieluchomajtki bądź inne produkty. Chociaż takie zakupy mogą wydawać się wygodne – pozwalają na jednorazowe zaopatrzenie się w potrzebny wyrób – niekoniecznie są najlepszym wyjściem, także biorąc pod uwagę cenę.

Zakupy w sklepie internetowym stanowią obecnie najwygodniejszą formę zaopatrzenia w produkty chłonne. Ich podstawową zaletą jest pełna dyskrecja i bezpośrednia dostawa pod same drzwi pacjenta, dzięki czemu ani on ani opiekun nie musi samodzielnie dźwigać nieporęcznych toreb pieluchomajtek z apteki do domu. Zakupy przez internet to także znacząca oszczędność czasu, ponieważ zakupy stacjonarne mogą stanowić nie lada kłopot szczególnie dla osób mieszkających poza dużymi miastami.

Opiekunowie osób z nietrzymaniem moczu/kału na pewno wiedzą, że zakupy w aptece lub sklepie medycznym nie ograniczą się jedynie do wyrobów chłonnych. Skóra pacjentów narażonych na kontakt z czynnikiem drażniącym wymaga specjalistycznej pielęgnacji za pomocą kremów ochronnych czy preparatów umożliwiających łatwe oczyszczenie skóry, nawet bez użycia wody. Do tego nierzadko niezbędne okazują się rękawiczki jednorazowe, podkłady i prześcieradła chroniące łóżko, neutralizatory nieprzyjemnego zapachu oraz inne akcesoria ułatwiające codzienny proces opieki. Specjalistyczne sklepy internetowe oferują szeroką gamę tego typu produktów w korzystnych cenach, dając możliwość skompletowania zamówienia pod kątem indywidualnych potrzeb chorego.

Jak zrealizować zlecenie w Seni24?

Oficjalny sklep internetowy marki Seni, jako partner sklepów medycznych Zdrowie*, daje możliwość zakupu wyrobów chłonnych zarówno w ramach refundacji NFZ, jak i poza nią. Aby to zrobić:

 1. sprawdź na karcie produktu cenę w refundacji,
 2. zarejestruj wniosek,
 3. wróć na kartę produktu refundowanego i dodaj go do koszyka,
 4. uzupełnij koszyk o dodatkowe produkty, które Cię interesują,
 5. przejdź do koszyka i sfinalizuj zamówienie.

* Sklep medyczny Zdrowie to oficjalny podmiot odpowiedzialny za realizację zamówień w ramach refundacji NFZ. Sklep Zdrowie nie prowadzi sprzedaży internetowej, ale można jej dokonać za pomocą Seni24.pl na takich samych zasadach, jak przy sprzedaży stacjonarnej.

Refundacja to dla wielu osób znacząca pomoc przy zaopatrywaniu się w wyroby chłonne. Chociaż otrzymanie wsparcia od NFZ początkowo może wydawać się problematyczne, wystarczą wyłącznie trzy kroki, by skorzystać z tej ulgi.


Najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania refundacji?

Refundacja NFZ wyrobów chłonnych przysługuje tylko osobom, których schorzenie jest wynikiem innych chorób, które wymieniamy w niniejszym artykule. Na podstawie stwierdzonej choroby lekarz lub uprawniona do tego osoba ma prawo wystawić zlecenie na dofinansowanie do zakupu pieluchomajtek bądź artykułów zamiennych. Aby natomiast zrealizować zlecenie na wyroby chłonne w aptece lub sklepie medycznym pacjent nie potrzebuje żadnych dodatkowych dokumentów, nawet orzeczenia o niepełnosprawności, jeśli jest w jego posiadaniu. Przy zakupie wystarczy podać numer zlecenia oraz numer PESEL. Uproszczenie tego procesu jest znacznym ułatwieniem dla chorego.

Czy w sklepie Seni24.pl można skorzystać z refundacji?

Tak, dzięki współpracy ze sklepami Medycznymi Zdrowie w Seni24 można skorzystać z refundacji wyrobów chłonnych na nietrzymanie moczu/kału. Procedura rejestracji zlecenia jest prosta i zajmuje kilka minut. Wystarczy przygotować numer zlecenia oraz numer PESEL pacjenta. Pełen wykaz produktów Seni objętych refundacją znajdziesz w TEJ zakładce.

Komu przysługuje refundacja wyrobów chłonnych?

Nie trzeba posiadać orzeczenia o niepełnosprawności, aby otrzymać zlecenie na refundację pieluchomajtek lub produktów zamiennych. Refundacja przysługuje pacjentom, których schorzenie jest skutkiem poważniejszej choroby, takiej jak choroba nowotworowa, wada rozwojowa, niepełnosprawność umysłowa, choroba układu nerwowego, zaburzenie funkcjonowania zwieraczy czy dolegliwości na tle pęcherza neurogennego.

Jak się oblicza cenę w refundacji?

Obliczanie refundacji pieluchomajtek i innych wyrobów chłonnych nie jest tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Należy przede wszystkim znać obowiązujące limity dofinansowania: pieluchomajtki, majtki chłonne i pieluchy anatomiczne - przy ich zakupie NFZ odda pacjentowi maksymalnie 1,70 zł za sztukę, wkłady anatomiczne i podkłady higieniczne - w tym wypadku NFZ zwróci choremu maksymalnie 1 zł za sztukę. Przykładowo, kupując pieluchomajtki, majtki chłonne lub pieluchy anatomiczne za 2 zł za sztukę, Narodowy Fundusz Zdrowia odda nam maksymalnie 1,70 zł za jedną sztukę produktu, a zatem dopłacimy do niego zaledwie 30 gr. Kupując podkłady chłonne lub wkłady anatomiczne odzyskamy maksymalne 1 zł za sztukę produktu. Należy jednak pamiętać, że refundacja w wysokości 100% w ramach limitu obejmuje bardzo wąską grupę pacjentów, do których zaliczamy inwalidów wojskowych, inwalidów wojennych i osoby represjonowane. Pozostali pacjenci otrzymają 70% dofinansowania w ramach obowiązującego limitu, a zatem 70% z kwoty 1,70 zł (za pieluchomajtki, majtki chłonne, pieluchy anatomiczne) lub 70% z kwoty 1 zł (gdyby chcieli nabyć wkłady anatomiczne lub podkłady higieniczne).

Komu przysługuje refundacja 100% limitu?

100% refundacja w ramach limitu dofinansowania przysługuje tylko inwalidom wojskowym, inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym. Pozostali pacjenci mogą skorzystać z refundacji na poziomie 70% w ramach limitu.

Czy zlecenie można realizować w różnych sklepach?

Niestety, nie ma takiej możliwości - całość zlecenia na wyroby chłonne należy zrealizować w jednej aptece lub sklepie medycznym (dotyczy to także sklepów internetowych). Nie można zmienić miejsca nabywania produktów zanim upłynie termin ważności zlecenia.


Bibliografia:
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-zrealizowac-zapotrzebowanie-na-srodki-pomocnicze-i-ortopedyczne/
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-zakupu-przedmiotow-ortopedycznych-i-srodkow-pomocniczych
https://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1061
https://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/281

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Producent: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. Podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.
 
Specjalistka do spraw treści internetowych o tematyce medycznej, ekspertka i merytoryczne wsparcie w tematach inkontynencji oraz chorób powiązanych. Dzięki rozległej wiedzy na temat produktów na nietrzymanie moczu, a także form pomocy dla osób chorych służy odpowiedzią dla wszystkich czytelników zadających pytania pod artykułami w Seni24. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz copywriterka z pasją. Pasjonatka podróży, szczególnie do krajów skandynawskich oraz górskiego trekkingu.

Komentarze

 • Napisał: Mini On 2023-09-18
  Rating:
  5.0

  Ile dopłaca nfz do 30 szt pampersow dla dorosłego. Ja zapłaciłam 100zl50gr?

  Replied by: Joanna On 2023-09-19 Dzień dobry, cennik dofinansowania NFZ znajduje się w tym miejscu: https://www.seni24.pl/content/17-Cennik-refundacyjny-Seni

 • Napisał: Asia On 2023-09-13
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, czy zlecenie wystawione w grudniu 2022 roku na 12 miesięcy jest nadal ważne? Czy będzie realizowane na zasadach z 2023 roku?

  Replied by: Joanna On 2023-09-13 Pani Asiu, jeżeli zlecenie nie zostało anulowane, to nadal jest ważne. Realizując je w tym roku, kupuje Pani na zasadach obowiązujących obecnie - jak mniemam, chodzi o ceny produktów i pulę wyrobów objętych dofinansowaniem. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu z naszą infolinią pod numerem telefonu: 56 45 19 105.

 • Napisał: Maciej On 2023-09-12
  Rating:
  5.0

  Na pytanie o podstawę prawną możliwości zakupu w wyłącznie w drodze jednorazowej transakcji w ramach przysługującego limitu przysługującego 90 sztuk na miesiąc, bez możliwości podzielenia tej liczby na więcej transakcji, np. co dwa tygodnie 45 sztuk, nadal nie uzyskałem odpowiedzi. Znam aktualny tekst jednolity stosowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia i stąd moje pytanie. Tam takiego ograniczenia nie mogę dostrzec, a jest to sfera finansów publicznych.

  Replied by: Joanna On 2023-09-13 Panie Macieju, poprosimy w tej sprawie o kontakt bezpośrednio z działem refundacji Seni: refundacja.seni@tzmo-global.com.

 • Napisał: Beata On 2023-09-08
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, czy jeśli pacjent z I stopniem niepełnosprawności dostanie wypisane zlecenie na refundacje pampersów w ilości powyżej 90 szt - to czy całośc jest objęta dofinansowaniem czy tylko limit 90 szt?

  Replied by: Joanna On 2023-09-11 Pani Beato, dofinansowanie obejmuje całość zlecenia, a nie tylko 90 sztuk.

 • Napisał: Józefa On 2023-09-04
  Rating:
  5.0

  jak otrzymać wkładki na nietrzymanie moczu na nfz

  Replied by: Joanna On 2023-09-04 Pani Józefo, aby kupić wkładki na nietrzymanie moczu z dofinansowaniem ze strony NFZ należy uzyskać specjalne zlecenie - jest to dokument wydawany przez lekarza lub inną uprawnioną do tego osobę. Zlecenie uprawnia do zrealizowania zakupów wyrobów chłonnych ze znaczną zniżką. W treści niniejszego artykułu wspomnieliśmy, kto może wystawić zlecenie na wkładki urologiczne oraz kto może je otrzymać. Zachęcamy do zapoznania się z lekturą. Uprzejmie nadmieniamy, że wkładki urologiczne z dofinansowaniem NFZ można zakupić m.in. w naszym sklepie internetowym z wysyłką bezpośrednio do domu. Zlecenie można zarejestrować tutaj: https://www.seni24.pl/zarejestruj-zlecenie-nfz

 • Napisał: Maciej On 2023-09-03
  Rating:
  5.0

  Chciałbym zapytać z jakiego przepisu ustawowego lub rangi rozporządzenia wynika ograniczenie pacjentów polegające na tym, że nie można podzielić na kilka zakupów realizacji limitu w danym miesiącu na pieluchomajtki i inne tego rodzaju wyroby medyczne. Innymi słowy w aptekach jest konieczność jednorazowej realizacji zakupu od razu 90 sztuk pieluchomajtek, gdyż przy zakupie np. na początku miesiąca 30 sztuk reszta na ten miesiąc przepada. Nie ma możliwości dokupienia pozostałych 60 sztuk przykładowo koło 20 dnia tego miesiąca. Proszę o niezwłoczną odpowiedź.

  Replied by: Joanna On 2023-09-12 Panie Macieju, taki a nie inny sposób zaopatrywania się w wyroby medyczne podyktowany jest obowiązującymi aktami prawnymi. Zapis o realizacji zleceń w refundacji NFZ znajduje się w Dzienniku Ustaw, a dalej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27.10.2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2319), pozycje 100 oraz 101.

 • Napisał: Renata On 2023-09-01
  Rating:
  5.0

  Witam ponoć jak lekarz wypisze 260 szt pieluchomajtki to pacjent nic nie zaplaci

  Replied by: Joanna On 2023-09-01 Pani Renato, dofinansowanie nie jest równoznaczne z całkowitym pokryciem kosztów wyrobów chłonnych przez NFZ. Pacjent będzie musiał dopłacić brakującą kwotę podczas zakupów. Więcej na temat limitów refundacyjnych piszemy w treści niniejszego artykułu - zachęcamy do lektury.

 • Napisał: Grażyna On 2023-08-24
  Rating:
  5.0

  Jak obliczyć cenę za opakowanie seni active normal XL po refundacji NFZ 70 %

  Replied by: Joanna On 2023-08-29 Pan Grażyno, w karcie produktu Seni Active Normal znajduje się specjalne pole "Oferta refundacyjna" - po jego wybraniu pokazuje się cena sklepu Seni24.pl wyliczona już z uwzględnieniem refundacji NFZ. Produkt znajdzie Pani na stronie:
  https://www.seni24.pl/majtki-chlonne-zakladane-jak-bielizna-seni-active-normal_5-28#

 • Napisał: Bozena On 2023-08-07
  Rating:
  5.0

  Witam ,
  Mam 63 lata i od 5 lat choruje na nowotwór jelita grubego.Od listopada jestem pod opieką hospicjum opieki paliatywnej.
  Chciałabym zapytać czy kwalifikuje się do darmowych refundowanych pieluchomajtki,które bardzo ułatwiają m8 funkcjonowanie w życiu codziennym .

  Replied by: Joanna On 2023-08-10 Pani Bożeno, refundacja przysługuje m.in. osobom z nietrzymaniem moczu lub stolca będącym następstwem chorób nowotworowych. Można zatem wnioskować, że takie uprawnienia Pani przysługują. Jednocześnie uprzejmie nadmieniamy, że dofinansowanie NFZ nie oznacza całkowitego finansowania produktów chłonnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest to jedynie dopłata do całkowitej kwoty za zakup. Wszystkie informacje na ten temat znajdzie Pani w treści niniejszego artykułu. Zachęcam do porozmawiania z lekarzem lub inną osobą uprawnioną do wystawienia zlecenia refundacyjnego celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Może Pani także skorzystać z możliwości porozmawiania z naszą konsultantką pod numerem telefonu:
  56 45 19 105.

 • Napisał: Alicja On 2023-08-06
  Rating:
  5.0

  mam stwierdzone od lat naglace nietrzymanie moczu, oraz obnizenie m odbytu,na te dolegliwosci posiadam zaswiadczenia specjalistow, , ginekologa, proktologa, urologa do poczatku roku 2023 r. otrzymywalam zlecenie na refundacje obecnie lekarz rodzinny odmowil mi wystawienia zlecenia argumentujac ze tylko chorzy kologiczni i z demencja starcza maja te uprawnienia. Pytanie moje czy moje urudniajace mi zycie schorzenia nie podlegaja dalszej refundacji i czy specjalista: ginekolog, urolog, proktolog ma rowniez uprawnienia do wystawiania zlecenia, mam - 85 lat i umiarkowane inwaidztwo - dziekuje za odpowiedz

  Replied by: Joanna On 2023-08-07 Pani Alicjo, postawione przez Panią pytania znajdują odpowiedź w treści niniejszego artykułu. Refundacja wyrobów chłonnych przysługuje w przypadku:
  choroby nowotworowej przebiegającej w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej, przetok nowotworowych lub popromiennych, nietrzymania moczu lub stolca będącego następstwem chorób nowotworowych, powikłań po leczeniu chorób nowotworowych, neurogennego lub nieneurogennego nietrzymania moczu lub stolca (z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu) połączonego z występowaniem CO NAJMNIEJ jednej z poniższych chorób, takich jak: głębokie upośledzenie umysłowe, zespoły otępienne o różnej przyczynie, wady wrodzone i choroby układu nerwowego lub trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, wady wrodzone dolnych dróg moczowych, jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych, jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego. Lekarze, tacy jak ginekolog czy urolog, również są uprawnieni do wystawienia zlecenia na wyroby chłonne.

 • Napisał: Edyta On 2023-08-02
  Rating:
  5.0

  Czy jezeli wniosek na pampersy mam wystawiony do końca roku a w czerwcu skończyła się data ważności orzeczenia o grupie niepełnosprawności znacznej (od lipca mam nowe orzeczenie o znacznym stopniu niepelnosprawnosci),mogę nadal realizować zakup pieluch na podstawie starego wniosku, czy musze anulować w NFZ stary wniosek na pampersy i prosić lekarza o wystawienie nowego.

  Replied by: Joanna On 2023-08-03 Pani Edyto, orzeczenie o niepełnosprawności jest podstawą do przyznania uprawnień dodatkowych 47ZN, które pozwalają na zwiększenie limitu ilości wydawanych miesięcznie środków. Zachęcam do skonsultowania się z lekarzem celem wyjaśnienia, czy konieczne będzie wydanie nowego zlecenia w Pani przypadku.

 • Napisał: Czy zlecenie na majtki chłonne wystawione w Warszawie można odebrać w innym mieście. On 2023-07-17
  Rating:
  5.0

  Siostra jest u mnie 200 km od Warszawy i czy można odebrać tu na miejscu.

  Replied by: Joanna On 2023-07-18 Jeżeli realizacja zlecenia refundacyjnego została rozpoczęta w danej aptece lub sklepie medycznym, nie ma możliwości wykupienia produktów w innym miejscu. Rozpoczęcie realizacji zlecenia NFZ w danej placówce zobowiązuje kupującego do kontynuowania zakupów w kolejnych miesiącach tylko tam. Wygodnym rozwiązaniem są zakupy przez internet, dające możliwość złożenia zamówienia w ramach refundacji z dowolnego miejsca w Polsce i wysyłki pod wskazany adres. W sklepie Seni24 zrealizują Państwo zlecenie NFZ na zakup wyrobów chłonnych bez wychodzenia z domu.

 • Napisał: Iwona On 2023-07-13
  Rating:
  5.0

  Czy osobie że zdiagnozowanym parciem naglącym przysługuje refundacja?

  Replied by: Alicja On 2023-07-13 Dzień dobry, decyzja o wystawieniu zlecenia na wyroby chłonne należy do lekarza.

 • Napisał: Xantis On 2023-07-09
  Rating:
  5.0

  Czy pacjent będący w ośrodku ma prawo do refundacji na pieluchy i podkłady?

  Replied by: Alicja On 2023-07-10 Dzień dobry, decyzję o wystawieniu zlecenia podejmuje lekarz.

 • Napisał: Walentyna On 2023-07-05
  Rating:
  5.0

  Jak wygląda, refundacja zakupu majtek chłonnych dla osoby represjonowanej?

  Replied by: Alicja On 2023-07-06 Dzień dobry, osobom represjonowanym przysługuje 100% dofinansowania od limitu.

 • Napisał: Małgorzata On 2023-07-05
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Czy jest nadal większe dofinansowanie dla osób represjonowanych?

  Replied by: Alicja On 2023-07-06 Dzień dobry, osobom represjonowanym przysługuje 100% dofinansowania od limitu.

 • Napisał: Grzesiek On 2023-07-04
  Rating:
  5.0

  Czy osobie beż grupy należy się zniżka na pampersy i jaka ta zniżka?

  Replied by: Alicja On 2023-07-04 Dzień dobry, decyzję o wystawieniu zlecenia zawsze podejmuje lekarz bądź inna osoba uprawniona.

 • Napisał: Anna On 2023-07-04
  Rating:
  5.0

  Jestem zDabrowy Górniczej, chciałam złożyć w Mopsie faktury na refundację środków chłonnych urologicznych. Jestem całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji. W Mopsie mi powiedziano, ze nie ma środkow z PFRONu na refundację i niewiadomo kiedy będą , ze nie ma sensu narazie składać takiego wniosku. Czy w tym roku będzie jeszcze taka możliwość, czy składać wniosek ? Dziękuje za odpowiedz

  Replied by: Alicja On 2023-07-04 Dzień dobry, to pytanie należy kierować do lokalnego MOPSu, MOPRu lub PCPR.

 • Napisał: Barbara On 2023-06-30
  Rating:
  5.0

  Mam stopień 10 N czy należy mi się ulga

  Replied by: Alicja On 2023-07-03 Dzień dobry, decyzję o wystawieniu zlecenia podejmuje lekarz bądź inna osoba uprawniona.

 • Napisał: Alex On 2023-06-28
  Rating:
  5.0

  Czy zabieg TURP upoważnia do otrzymania refundacji NFZ na majtki chłonne i wkładki urologiczne?

  Replied by: Alicja On 2023-06-29 Dzień dobry, decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje lekarz na podstawie wywiadu i historii chorób.

 • Napisał: Katarzyna On 2023-06-28
  Rating:
  5.0

  dzień dobry, czy jest możliwość wykupienia pieluchomajtek przysługujących na dany miesiąc (np. 90szt.) w trakcie kilku wizyt w danej aptece w tym miesiącu (np.: 3 x po 30szt)

  Replied by: Alicja On 2023-06-28 Dzień dobry, niestety nie ma takiej możliwości. W przypadku zakupu mniejszej ilości sztuk niż przyznana - pozostała część na dany miesiąc przepada.

 • Napisał: Dora On 2023-06-26
  Rating:
  5.0

  Mąż ma sla w zaawansowanym stadium i stopień niepełnosprawności znaczny. Czy kupujac pieluchy muszę jednorazowo wykupić cały "miesieczny przydzial" czy mogę go podzielić na kilka w miesiacu

  Replied by: Alicja On 2023-06-27 Dzień dobry, niestety nie ma możliwości złożenia kilku zamówień z refundacją w ciągu 1 miesiąca. W przypadku jednorazowego wykupienia mniejszej ilości produktów pozostała część przypisana do danego miesiąca przepada.

 • Napisał: Anna Bogucka On 2023-06-25
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Mama ma zlecenie na 12 miesięcy. Czy w sklepie internetowym mogę realizować to zlecenie co 2-3 miesiące? Jaki jest koszt dostawy produktów refundowanych?

  Replied by: Alicja On 2023-06-26 Dzień dobry, zamówienie z dofinansowaniem NFZ można składać co 1 miesiąc, 2 miesiące, maksymalnie na 6 miesięcy. Przy wartości zamówienia powyżej 109zł dostawa jest darmowa.

 • Napisał: Tadeusz On 2023-06-19
  Rating:
  5.0

  W aptece cen jednostkowa za pieluchomajtki wynosi 2,70 natomiast przy realizacji zlecenia refundowanego przez NFZ naliczają 3,65. Czy to jest prawidłowe. Tłumaczą, że taką cenę określił NFZ

  Replied by: Alicja On 2023-06-19 Dzień dobry, Wartość dopłaty pacjenta do zamówień z dofinansowaniem NFZ może się różnić w zależności od miejsca zakupu (apteka, sklep medyczny, sklep internetowy) oferującego dofinansowanie NFZ. Umowy różnych Realizatorów zawierane z NFZ mogą różnić się w kwestii cen wyrobów medycznych.

 • Napisał: Maja On 2023-06-13
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry,
  Czy mając wystawione zlecenie z limitem 100sztuk miesięcznie mogę zakupić od razu zaopatrzenie na 2 lub 3 miesiące?

  Replied by: Alicja On 2023-06-14 Dzień dobry, jednorazowo można wykupić produkty maksymalnie na 6 miesięcy.

 • Napisał: Asia On 2023-06-12
  Rating:
  5.0

  Ktury to numer zlecenia na zleceniu

  Replied by: Alicja On 2023-06-13 Dzień dobry, numer zlecenia znajduje się w prawym górnym rogu zlecenia.

 • Napisał: Iwona On 2023-06-12
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, chciałam się dowiedzieć jaka jest maksymalna ilość refundowanych sztuk pieluchomajtek na miesiąc, w przypadku osoby chorej która ma pierwszą grupę inwalidzką i choruje na Alzheimera.

  Replied by: Alicja On 2023-06-13 Dzień dobry, decyzja co do ilości produktów w refundacji należy do lekarza, który na podstawie dodatkowych uprawnień może zwiększyć ich ilość.

 • Napisał: Eryk Drozd On 2023-06-09
  Rating:
  5.0

  Czy dostanę za darmo pampersy dla dorosłych w rozmiarze m

  Replied by: Alicja On 2023-06-12 Dzień dobry, dofinansowanie NFZ dzieli się na 70% oraz 100% dofinansowania od limitu, szczegółowy cennik można sprawdzić tutaj - https://www.seni24.pl/content/17-Cennik-refundacyjny-Seni

 • Napisał: Magdalena On 2023-05-30
  Rating:
  5.0

  Witam
  Posiadam zaświadczenie o uprawnieniach kombatantow i osób represjonowanych ,czy taki dokument upowaznia mnie do znizki większej niż 70 %,pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2023-05-31 Tak, przysługuje Pani dofinansowanie do wyrobów chłonnych w wysokości 100% limitu dofinansowania.

 • Napisał: Halina On 2023-05-29
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry mam dofinansowanie ż NFZ na podkłady chciałam zapytać ile bym zapłaciła za 30 podkładów refundowanych 90x170 podkłady seni

  Replied by: Joanna On 2023-05-31 Szanowna Pani, w przypadku zakupu opakowań zawierających 5 szt. podkładów Seni Soft Super cena przy 70% limicie dofinansowania NFZ wynosi 12,25 zł, natomiast przy 100% limicie dofinansowania: 10,75 zł. Podkłady można kupić także w większych, ekonomicznych opakowaniach po 30 sztuk. Taka paczka kosztuje 73,50 zł przy 70% limicie dofinansowania lub 64,50 przy 100% limicie dofinansowania. Podkłady znajdują się pod linkiem: https://www.seni24.pl/podklady-chlonne-seni-soft-super_44-1461#/1294-ilosc_sztuk-30_szt/1327-rozmiar-90x170cm [To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent: Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A., podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.]

 • Napisał: Mariola On 2023-05-28
  Rating:
  5.0

  Czy lekarz medycyny rodzinnej może wypisać zlecenie na pampersy lub pieluchomajtki

  Replied by: Joanna On 2023-05-29 Tak, lekarz rodzinny może wystawić zlecenie na wyroby chłonne.

 • Napisał: Marek Długosz On 2023-05-13
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry.Ile zapłacę za 30 wkładek urologicznych najmniejszych jakie są na zlecenie od lekarza czyli z 70 proc dofinansowania z NFZ.

  Replied by: Joanna On 2023-05-15 Panie Marku, pełen cennik wyrobów z dofinansowaniem NFZ jest dostępny pod niniejszym linkiem: https://www.seni24.pl/content/17-Cennik-refundacyjny-Seni Cena zależy od produktu (nie wiem, czy pyta Pan o wkładki dla mężczyzn czy dla kobiet). Nasza tabela w sposób klarowny przybliża ceny wyrobów ze zniżką.

 • Napisał: Michal On 2023-04-24
  Rating:
  5.0

  Witam,
  Choruje na colitis ulcerosa czyli WZJG. Posiadam z tego tytułu orzeczenie umiarkowane na stałe. Jest to choroba autoimmunologiczne. Są dni lepsze i gorsze dlatego zaopatruje się sam w pieluchomajtki, aby mieć komfort w razie awarii. Czy na to moje schorzenie też mogę się ubiegać o refundacje

  Replied by: Joanna On 2023-05-02 Panie Michale, jeśli skutkiem Pana choroby jest nietrzymanie stolca, nie powinno być problemu w uzyskaniu dofinansowania na wyroby chłonne.

 • Napisał: Renata On 2023-04-19
  Rating:
  5.0

  Kto wystawia skierowanie na zniżkę

  Replied by: Joanna On 2023-05-02 Pani Renato, osobą uprawnioną do wystawienia zlecenia na wyroby medyczne jest lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej, dziecięcej, onkologicznej, klinicznej, chemioterapii nowotworów, onkologii i hematologii dziecięcej, geriatrii, ginekologii onkologicznej, położnictwa i ginekologii, neurologii, neurologii dziecięcej, urologii, urologii dziecięcej, medycyny rodzinnej, pediatrii, chorób wewnętrznych; lekarz spełniający wymogi do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej; felczer ubezpieczenia zdrowotnego; pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

 • Napisał: Grażyna On 2023-04-16
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry
  Mam takie pytanie mam 59 lat w roku 2016 miałam zabieg usunięcia szyjki macicy a w 2017 miałam operacje usunięcia macicy z przydatkami droga brzuszną
  Od tego czasu mam problem z nie trzymaniem moczu w chwili obecnej jet to bardzo uciążliwe zaczęłam się bardzo izolować od społeczeństwa ale jes mi to bardzo wstydliwy problem czy mogę starać się o dofinansowanie
  Jestem obecnie na recie pierwszej grup całkowitej nie zdolności do pracy i pomocy drugiej osoby posiadam również znaczny stopień niepełnosprawności
  Jestem również od wielu lat pod opieką lekarza specjalisty psychiatry Bardzo proszę o odpowiedź i pokierowanie w przypadku pozytywnej odpowiedzi . Z góry bardzo dziękuje

  Replied by: Joanna On 2023-05-02 Pani Grażyno, zgodnie z treścią niniejszego artykułu refundacja na wyroby chłonne przysługuje w sytuacji, w której u pacjenta stwierdzono nietrzymanie moczu lub stolca na tle innych chorób i dolegliwości, takich jak: choroba nowotworowa, niepełnosprawność umysłowa, choroba układu nerwowego, wada rozwojowa, dolegliwości na tle pęcherza neurogennego, zaburzenie funkcjonowania zwieraczy. Jeśli nie znajduje się Pani w jednej z wymienionych grup, dofinansowanie nie będzie możliwe. Niestety, samo w sobie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie klasyfikuje chorego do skorzystania z ulgi na pieluchy. Uprzejmie nadmienię jednak, że w sklepie Seni24 znajdzie Pani wyroby chłonne na nietrzymanie moczu w cenach konkurencyjnych - zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą. Wierzę, że znajdzie Pani produkty przystępne cenowo, odpowiednie dla Pani potrzeb.

 • Napisał: Irena On 2023-04-13
  Rating:
  5.0

  Witam. Mam 77 lat i potrzebuje dużej ilości pieluchomajtek. Niestety lekarz rodzinny stwierdził, że nie może przepisać jej na refundacje, bo moja choroba jej nie kwalifikuje. Lekarz specjalista urolog, u którego, byłam prywatnie i stwierdził "nietrzymanie moczu typu mieszanego. Pacjentka wymaga zaopatrzenia w pieluchomajtki / wkładki". Lekarz rodziny odmówił wydania zlecenia refundacji z NFZ, ponieważ "nietrzymanie moczu typu mieszanego” nie upoważnia do wydania wcześniej wspominanego zlecenia. W marcu miałam zabieg w szpitalu na tętniaka aorty brzusznej, mam trudności w chodzeniu po mieszkaniu. Poruszam się przy pomocy balkonika. Mam nadciśnienie, podwyższony cukier (140 -180).Jestem osobą z ustalonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na stale. Obecnie wydaję duże kwoty na leki i pieluchy. Proszę o radę czy naprawdę nie należy się refundacja z NFZ. Liczę na szybką odpowiedź. Pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2023-04-14 Pani Ireno, prawdopodobnie nie wystawiono Pani zlecenia na pieluchomajtki, ponieważ nie zdiagnozowano u Pani jednej z chorób współistniejących przy nietrzymaniu moczu, które klasyfikują do wystawienia zlecenia NFZ. Według powszechnych kryteriów zlecenie może zostać wystawione tylko osobom, które, poza NTM, cierpią na jedną z poniższych chorób: chorobę nowotworową, głębokie upośledzenie umysłowe, zespół otępienny (o różnej etiologii), wady wrodzone i choroby układu nerwowego, trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, wady wrodzone dolnych dróg moczowych, jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych, jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego. Obawiam się, że rzeczywiście nie przysługuje Pani dofinansowanie do zakupu produktów chłonnych.

 • Napisał: Irena On 2023-04-13
  Rating:
  5.0

  Do tej pory mąż / 92 lata/ używał anatomicznych wkładów SENI Man Extra Level 4. Dlaczego od kwietnia br w/w wkłady nie są refundowane?

  Replied by: Joanna On 2023-04-14 Pani Ireno, wkładki te nadal podlegają dofinansowaniu NFZ, nie zaszła w tej kwestii żadna zmiana. Zlecenie można zrealizować w naszym sklepie internetowym Seni24.

 • Napisał: Agbur On 2023-04-11
  Rating:
  5.0

  Swietny artykuł i porady. Zauważam jednak pewnie nieścisłości. W kilku miejscach odpowiadacie Państwo osobie pytającej, że przysługuje jej refundacja, bo pacjent jest np kombatantem, ale w pytaniu nie ma mowy o nietrzymaniu moczu.
  Sam fakt bycia kombatantem nie daje chyba refundacji, o ile nie ma rozpoznania nietrzymania moczu spowodowanego przez schodzenia kilkakrotnie wymieniane.
  To tak jak z receptą na S - jeśli nie ma rozpoznania choroby przewlekłej, to znaczek S nie upowaznia do zakupu leku za darmo.
  Jesli sie myle to prosze o sprostowanie.

  Replied by: Joanna On 2023-04-11 Refundacja przysługuje osobom z nietrzymaniem moczu będącego objawem innej, poważniejszej choroby - ich wykaz przedstawiamy w niniejszym artykule. Zakładamy, że osoby pytające o dofinansowanie NFZ z założenia borykają się z problemem inkontynencji lub są opiekunami osób mających taki problem. W przypadku inwalidów wojskowych, inwalidów wojennych oraz osób represjonowanych występują jednak inne limity dofinansowania, wynoszące 100% w ramach obowiązującego limitu. Pozostali pacjenci mogą liczyć na refundację w wysokości 70% kwoty limitu.

 • Napisał: Agbur On 2023-04-11
  Rating:
  5.0

  Czy przysługuje refundacja pieluchomajtek pacjentowi, który ma guz pęcherza w badaniach obrazowych, ale nie ma rozpoznania histopatologicznego choroby nowotworowej?
  Czy jesli chory bierze wnioski od kilku lekarzy (POZ, urolog, onkolog) to czy system weryfikuje czy nie przekracza on limitu?
  Co robi pacjent, gdy wystawiony zostaje wniosek w systemie e ZWM, czy dostaje jakis numer czy wydruk z ktorym idzie do apteki?
  Bedę wdzieczna za odpowież. dziekuje.

  Replied by: Joanna On 2023-04-11 Szanowna Pani, samo wykrycie guza może nie stanowić podstawy do wypisania zlecenia. Podmiot wystawiający zlecenie NFZ na wyroby chłonne automatycznie rejestruje je w systemie NFZ e-ZWM, a zatem nie ma możliwości wystawienia go ponownie przez innego lekarza. Pacjent, dla którego wystawiono zlecenie, otrzymuje indywidualny numer zlecenia, na podstawie którego może zrealizować zakup ujętych na nim wyrobów chłonnych. Numer zlecenia pacjent otrzymuje pisemnie lub za pomocą SMS, jeśli skorzystał z możliwości teleporady lekarskiej.

 • Napisał: Ewa On 2023-04-06
  Rating:
  5.0

  Mama jest po operacji stawu biodrowego po złamaniu szyjki kości udowej (proteza). Leży ale jest pionizowana. Nie korzysta z toalety, jest w domu i ma zakładane pampersy. Jest leczona od jakiegoś czasu psychiatrycznie ale nie ma to związku z nietrzymaniem moczu. Zrozumiałam z artykułu, że dofinansowanie nam nie przysługuje. bo mama jest w okresie rekonwalescencji. Mam rację? Przez kilka tygodni mamy walczyć o odzyskanie sprawności i płacić za pieluch 100 %.

  Replied by: Joanna On 2023-04-07 Pani Ewo, refundacja przysługuje pacjentom w sytuacji, gdy nietrzymanie moczu jest wynikiem innej choroby: choroby nowotworowej, niepełnosprawności umysłowej, choroby układu nerwowego, wady rozwojowej, dolegliwości na tle pęcherza neurogennego czy zaburzenia funkcjonowania zwieraczy. Samo złamanie stawu biodrowego może zatem nie być wystarczającą podstawą do wystawienia przez lekarza zlecenia.

 • Napisał: Anik On 2023-03-26
  Rating:
  5.0

  Witam, Napisałam do Państwa zapytanie na e-maila około tydzień temu ale do tej pory brak odpowiedzi. Interesuje mnie sprawa wystawienia od Pastwa faktury oraz wydrukowanego dokumentu zlecenia. Jeśli będę u Państwa realizować zlecenie to pytanie czy otrzymam fakturę wraz z wydrukowanym zleceniem abym mogła isc do PEFRON po pomoc.

  Replied by: Joanna On 2023-03-31 Szanowna Pani, dział obsługi klienta zazwyczaj odpowiada na wiadomości mailowe w ciągu 24 godzin, dlatego nie wiemy, skąd wynika zaistniała sytuacja - być może mail wpadł do skrzynki na spam. Odpowiadając jednak na Pani pytanie - faktura VAT znajduje się w każdym wysłanym zamówieniu, a dodatkowo, na prośbę pacjenta, możemy wydrukować i przesłać ksero zlecenia. Prosimy o napisanie maila w tej sprawie na adres: sklep@seni24.pl.

 • Napisał: Irena On 2023-03-12
  Rating:
  5.0

  Jestem 12 i 10 lat po chorobie nowotworowej, pierś i kobiece. Obecnie mam coraz większe problemy z utrzymanie moczu( 69 lat). Czy mogę starać się o zlecenie na pieluchomajtki czy też wkładki.

  Replied by: Joanna On 2023-03-17 Pani Ireno, choroba nowotworowa jest jednym ze schorzeń stanowiących podstawę do wypisania zlecenia na wyroby chłonne. Lekarz może je dla Pani wystawić.

 • Napisał: Czesław On 2023-03-02
  Rating:
  5.0

  Teściowa ma uprawnienia IB(osoba represjonowana) czyli 100 procent refundacji.Ma również I grupę inwalidztwa ze znacznym stopniem.( Czyli może mieć nieograniczoną limitem ilość pieluchomajtek) Dlaczego nie może otrzymać 150 sztuk że 100 procentową refundacją. NFZ twierdzi że nie może korzystać z dwóch uprawnień

  Replied by: Joanna On 2023-03-03 Panie Czesławie, przede wszystkim należy podkreślić, że 100% dofinansowania nie oznacza, że pacjent nie dopłaci ani złotówki za wyroby chłonne. W takiej sytuacji NFZ pokrywa 100% kosztów W RAMACH LIMITU DOFINANSOWANIA na konkretne produkty. Będzie to odpowiednio 1 zł, 1,70 zł lub 2,30 zł za jedną sztukę w zależności od chłonności produktu. Szczegółowy cennik refundacyjny znajduje się pod niniejszym linkiem: https://www.seni24.pl/content/17-Cennik-refundacyjny-Seni. Ilość wyrobów chłonnych, która przysługuje pacjentowi w ramach dofinansowania NFZ, określa lekarz wystawiający zlecenie. Teściowa ma uprawnienia do korzystania z większej ilości produktów na nietrzymanie moczu niż standardowy limit 90 szt. miesięcznie - wystarczy, że zlecenie zostanie wystawione na konkretną, większą ilość wyrobów. Jeden przywilej nie powinien skreślać drugiego.

 • Napisał: Karolina On 2023-02-28
  Rating:
  5.0

  Zwracam się z zapytaniem czy mężowi który choruje na Parkinsona porusza się na wózku inwalidzkim przysługuje Mu refundacja na pieluchy majtki?

  Replied by: Joanna On 2023-03-02 Pani Karolino, refundacja na wyroby chłonne przysługuje tylko w określonych przypadkach, o których piszemy w treści niniejszego artykułu. Choroba Parkinsona stanowi podstawę do wypisania zlecenia. Aby uzyskać refundację pieluchomajtek, pacjent z chorobą Parkinsona musi posiadać skierowanie od lekarza specjalisty, a następnie specjalne zlecenie na wyroby medyczne. Informację o tym, kto może je wystawić, znajdzie Pani w naszym artykule.

 • Napisał: Mirosława On 2023-02-22
  Rating:
  5.0

  moje zlecenie na wyroby chłonne skończyło się w styczniu br i otrzymałam nowe dopiero od marca br ,pani w przychodni powiedziała ze program w komputerze nie pozwolił jej wypisać zlecenia od lutego.czy to możliwe?

  Replied by: Joanna On 2023-02-23 Pani Mirosławo, jest to możliwe, ponieważ zlecenie nie może zostać wystawione za miesiące, które już upłynęły. Nie można wykupić produktów "wstecz".

 • Napisał: Beata On 2023-02-14
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, moja mama przebywa w szpitalu do 16 lutego, czy mogę kupić w tym czasie pieluchy dla niej. W aptece powiedziano mi, że nie bo NFZ nie zwróci dofinansowania i będzie jakiś konflikt. Jak jest u Państwa?

  Replied by: Joanna On 2023-02-15 Pani Beato, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych szpital ma obowiązek zapewnić pacjentowi przyjętemu do placówki niezbędne bezpłatnie leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia. Do tej grupy zaliczają się również pieluchomajtki. Nie ma możliwości zakupienia dodatkowych pieluchomajtek i innych wyrobów chłonnych w czasie, w którym pacjent przebywa w szpitalu. Z realizacją zlecenia powinna się Pani wstrzymać do momentu opuszczenia szpitala przez mamę.

 • Napisał: Janina On 2023-02-12
  Rating:
  5.0

  Kombatanci, sybiracy, osoby represjonowane z grupą I (ZNACZNE) na stałe ze zleceniem od lekarza specjalisty z jakich korzystają ulg czyli ile płacą?

  Replied by: Joanna On 2023-02-13 Pani Janino, kombatanci wojenni, osoby represjonowane oraz inwalidzi wojskowi mogą skorzystać z refundacji na wyroby chłonne w wysokości 100% limitu dofinansowania. Będzie to odpowiednio 1 zł, 1,70 zł lub 2,30 zł za sztukę produktu w zależności od jego rodzaju. Pełen cennik refundacyjny znajdzie Pani pod linkiem: https://www.seni24.pl/content/17-Cennik-refundacyjny-Seni

 • Napisał: Ewa On 2023-02-06
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, czy po wykupieniu pieluchomajtek mogę wymienić na bardziej chłonne?

  Replied by: Joanna On 2023-02-06 Pani Ewo, niestety nie ma takiej możliwości.

 • Napisał: Ireneusz On 2023-02-01
  Rating:
  5.0

  Mam 74 lata i opiekuję się 96 letnią mamą.Ponieważ wymaga pełnej opieki otrzymaliśmy kod na zakup pieluchomajtek przez rok.Zamówiliśmy 90 sztuk seni normal xl w aptece.Pani poinformowała nas,że dopłata wyniesie 240zł mimo refundacji.Czy jest to możliwe skoro na razie kupiliśmy takie pieluchomajtki w zwykłej cenie 53zł za 15 sztuk?Pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2023-02-03 Panie Ireneuszu, przede wszystkim prosiłabym o doprecyzowanie, jakiego produktu rzeczywiście Państwo używają. Pełną listę pieluchomajtek Seni objętych refundacją NFZ znajdzie Pan pod niniejszym linkiem: https://www.seni24.pl/pieluchomajtki-refundacja/ Dopytuję o to, ponieważ nie mamy w ofercie pieluchomajtek nazwanych "normal", a ma to kluczowe znaczenie w celu odpowiedzi na Pana pytanie. Pozwolę sobie nadmienić, że wyroby chłonne na nietrzymanie moczu wydawane na zlecenie podlegają innym regulacjom cenowym niż leki. Każdy świadczeniodawca zawiera indywidualną umowę z NFZ, a zatem ceny poszczególnych produktów mogą się różnić w zależności od punktu sprzedaży.

 • Napisał: Karol On 2023-02-01
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry,
  Jaka jest chłonność poszczególnych pieluchomajtek z serii Seni Kids?

  Replied by: Joanna On 2023-02-02 Panie Karolu, pod kątem refundacji wszystkie pieluchomajtki Seni Kids objęte są limitem refundacji w wysokości 1 zł.

 • Napisał: Janina On 2023-01-31
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry,
  Ile powinnam zapłacić w aptece za 90 sztuk SENI LADY PLUS

  Replied by: Joanna On 2023-02-02 Pani Janino, wyroby medyczne wydawane na zlecenie (np. pieluchomajtki i inne wyroby chłonne) nie podlegają takim regulacjom cenowym jak leki. Każdy świadczeniodawca, a więc apteka lub sklep medyczny, zawiera z NFZ indywidualną umowę, a zatem ceny poszczególnych produktów mogą się różnić w zależności od punktu sprzedaży. Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na Pani pytanie. Nadmienię jedynie, że w sklepie internetowym Seni24 nabędzie Pani wkładki urologiczne Seni Lady Plus w cenie 21 zł przy limicie refundacyjnym 70% lub 16,50 zł przy limicie refundacyjnym na poziomie 100%. [To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent: Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A., podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.]

 • Napisał: Kasia On 2023-01-27
  Rating:
  5.0

  Mama ma problem z nietrzymaniem moczu od zabiegu neurochirurgicznego - kraniotomii w grudniu 2022. Zabieg był konieczny ze względu na krwiak podtwardówkowy będący konsekwencją upadku z drabiny. Czy mamie przysługują materiały chłonne na tle choroby układu nerwowego?

  Replied by: Joanna On 2023-01-30 Pani Kasiu, teoretycznie mama powinna otrzymać refundację na wyroby chłonne. Jak rozumiem, kraniotomia jest zabiegiem neurochirurgicznym mogącym uszkodzić centralny układ nerwowy. W takiej sytuacji możemy mówić o problemach na tle tzw. pęcherza neurogennego, który kwalifikuje pacjenta do otrzymania dofinansowania.

 • Napisał: Ryszard On 2023-01-18
  Rating:
  5.0

  Czy lekarz ogólny może przepisać pieluchy? Czy musi mieć stwierdzenie od specjalisty?

  Replied by: Joanna On 2023-01-18 Panie Ryszardzie, refundacja przysługuje pacjentom jedynie wtedy, gdy nietrzymanie moczu jest wynikiem innej choroby: choroby nowotworowej, niepełnosprawności umysłowej, choroby układu nerwowego, wady rozwojowej, dolegliwości na tle pęcherza neurogennego czy zaburzenia funkcjonowania zwieraczy. Lekarz rodzinny lub lekarz POZ powinien mieć zatem podstawę do wypisania zlecenia na pieluchomajtki lub inne wyroby chłonne. W tym celu należy przedłożyć diagnostykę choroby wydaną przez specjalistę.

 • Napisał: Dorota On 2023-01-16
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, tato miał operację na prostatę ponad 20 lat temu, nie zachował dokumentacji a szpital gdzie miał zabieg został zlikwidowany i dokumentacja sprzed 20 lat została zniszczona. Musi korzystać z pieluch a lekarz nie chce wypisać pieluch bo brak dokumentacji, że miał operację. Jak mam załatwić dofinansowanie do pieluch bez dokumentacji ?

  Replied by: Joanna On 2023-01-18 Pani Doroto, refundacja pieluchomajtek i innych wyrobów chłonnych przysługuje jedynie pacjentom, u których nietrzymanie moczu jest skutkiem innej choroby (wskazujemy je w treści niniejszego artykułu). Lekarz POZ lub lekarz rodzinny musi mieć zatem podstawę do wystawienia zlecenia w oparciu o dotychczasową dokumentację medyczną pacjenta. Niestety, jeśli takowa się nie zachowała, lekarz ma prawo odmówić wystawienia zlecenia. Opcjonalnie zalecam wykonanie ponownej diagnostyki. Alternatywą jest zawsze możliwość zakupu pieluch w systemie sprzedaży tradycyjnej, np. w sklepie Seni24 oferującym produkty bez refundacji w bardzo konkurencyjnych cenach.

 • Napisał: Nina On 2023-01-16
  Rating:
  5.0

  Babcia jest osobą represjonowana.Jest osobą o nie samodzielnej egzystencji czy lekarz rodzinny może przepisac jej pieluchy .

  Replied by: Joanna On 2023-01-16 Pani Nino, refundacja przysługuje osobom, u których nietrzymanie moczu wystąpiło na skutek choroby nowotworowej, niepełnosprawności umysłowej,
  choroby układu nerwowego, wady rozwojowej, dolegliwości na tle pęcherza neurogennego oraz zaburzenia funkcjonowania zwieraczy. Jeśli Pani babcia znajduje się wśród jednej z wyżej wymienionych grup pacjentów, może otrzymać dofinansowanie w wysokości 100% w ramach limitu. Zlecenie może wystawić lekarz rodzinny.

 • Napisał: Lidia On 2023-01-09
  Rating:
  5.0

  Witam, mam pytanie odnośnie refundacji pieluchomajtek, mama jest wdową po kombatancie czy należy jej się 70%refundacji czy może 100%?z góry dziękuje za odpowiedź

  Replied by: Joanna On 2023-01-12 Pani Lidio, wdowy po kombatantach wojennych niestety nie posiadają prawa do refundacji środków pomocniczych, do których zaliczamy m.in. pieluchomajtki. Warto jednak wspomnieć, że na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych uprawnieni są do renty rodzinnej i mają prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności "Rp" lub "Rpz" oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 46 ust.3).

 • Napisał: Jolanta On 2023-01-07
  Rating:
  5.0

  Czy na zlecenie na NFZ można kupić pampersy 3 razy w miesiącu po 30 szt

  Replied by: Joanna On 2023-01-09 Pani Jolanto, niestety nie ma takiej możliwości. Zlecenie można zrealizować tylko raz w miesiącu.

 • Napisał: Elżbieta On 2023-01-04
  Rating:
  5.0

  Czy wystawiony wniosek na pieluchomajtki w październiku 2022 na 12 m-cy jest od 1 stycznia 2023 nieważny i muszę się starać o nowy wniosek na nowym formularzu ?
  I jeszcze jedno pytanie. Mam SM i stałe orzeczenie o niepełnosprawności - czy wg nowych przepisów lekarz może mi wypisywać na wniosku większą ilośc niż 90 szt miesięcznie ?

  Replied by: Joanna On 2023-01-05 Pani Elżbieto, większa niż 90 szt. ilość wyrobów chłonnych na miesiąc przysługuje jedynie osobom dorosłym ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Jeśli zalicza się Pani do tej grupy, może Pani poprosić lekarza o wystawienie zlecenia obejmującego większą ilość pieluchomajtek. Odnośnie samego formularza - zlecenie wystawione w październiku pozostaje ważne również w bieżącym roku. Zmieniają się jedynie zasady refundacji.

 • Napisał: Anita On 2023-01-03
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, czy można realizować wniosek częściej niż raz w miesiącu?

  Replied by: Joanna On 2023-01-04 Pani Anito, nie ma takiej możliwości. Minimalny okres realizacji zamówienia to jeden miesiąc. Warto jednocześnie pamiętać, że nie można sfinalizować zakupów w refundacji za miesiące, które już upłynęły.

 • Napisał: Edyta On 2022-12-28
  Rating:
  5.0

  Witam,czy osoba 85 letnia po udarze , z cukrzycą, otępieniem i pod kontrola psychiatry(nerwica) może dostać dotację do pieluchomajtek?

  Replied by: Joanna On 2022-12-29 Pani Edyto, tak, takiej osobie przysługuje refundacja wyrobów chłonnych.

 • Napisał: Zofia On 2022-12-28
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Dla córki kupuje pieluchomajtki super seni plus ,super seni Quatro i wkładki urologiczne seni normal. Jakie będą dopłaty do pieluchomajtki dotychczas kupowanych i jakie wkładki powinnam kupować ,żeby uzyskać refundację w roku 2023 r.

  Replied by: Joanna On 2022-12-29 Pani Zofio, zgodnie z nowym cennikiem na 2023 rok dofinansowanie kształtuje się następująco: dofinansowanie dla SUPER SENI PLUS w rozmiarach XS-S wynosi maksymalnie 1,70 zł/szt., dla SUPER SENI PLUS w rozmiarach M-XXL wynosi maksymalnie 2,30 zł/szt., dofinansowanie dla SUPER SENI QUATRO to 2,30 zł/szt. dla wszystkich rozmiarów, natomiast SENI LADY NORMAL nie będą objęte dofinansowaniem od 2023 roku. Zamiast wkładek Seni Lady Normal może Pani skorzystać z dofinansowania do wkładek o nieco wyższej chłonności, Seni Lady Slim Extra. Pełen cennik wyrobów refundowanych znajdzie Pani pod linkiem: https://seni.pl/media/refundacja/CENNIK_SENI_01_2023.pdf [To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent: Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A., podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.]

 • Napisał: Daria On 2022-12-22
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Mam tylko jedno pytanie, czy w ramach refundacji, pacjent może wykupić pieluchomajtki na sztuki( np tylko 5szt.) czy trzeba wykupić całą paczkę. Dziekuje i pozdrawiam.

  Replied by: Joanna On 2022-12-29 Pani Dario, pieluchomajtki Super Seni dostępne są m.in. w pojedynczych opakowaniach objętych refundacją NFZ. Nawet jeśli indywidualne zlecenie opiewa na 90 lub więcej sztuk produktów miesięcznie, pacjent nie ma obowiązku wykupienia pełnej ilości. Należy przy tym podkreślić, że apteki i sklepy medyczne nie mogą rozrywać dużych paczek pieluch i sprzedawać klientowi wyrobów bez opakowania. [To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent: Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A., podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.]

 • Napisał: Urszula On 2022-12-15
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry,
  Jaka chłonność w gramach mają Majtki chłonne Seni Active Plus w rozmiarze L. Chciałabym się dowiedzieć jakie będzie ich dofinansowanie od 1.01.2023r na 100% dla osoby represjonowanej?
  Pozdrawiam
  Urszula Serafińska

  Replied by: Joanna On 2022-12-20 Pani Urszulo, Seni Active Plus w rozmiarze L posiadają chłonność wyższą niż 1400 g, dlatego będzie je obowiązywał najwyższy próg dofinansowania NFZ. Maksymalna kwota refundacji na jedną sztukę produktu wyniesie zatem 2,30 zł. [To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent: Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A., podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.]

 • Napisał: Bozena On 2022-12-12
  Rating:
  5.0

  Mam 88 letnia mamę która potrzebuje dużej ilości pampersow re pieluchomajtek. Niestety lekarz rodzinny stwierdzi że nie może przepisać jej na refundacje bo c jej choroba jej nie kwalifikuje. Mama choruje na Hakimo i naprawdę zużywa duze ilości. Ma 88 lat .

  Replied by: Joanna On 2022-12-20 Pani Bożeno, refundacja na pieluchomajtki przysługuje pacjentom, u których stwierdzono nietrzymanie moczu na tle innych chorób i dolegliwości: nowotworu, niepełnosprawności umysłowej, choroby układu nerwowego, wady rozwojowej, dolegliwości na tle pęcherza neurogennego czy zaburzenia funkcjonowania zwieraczy. Zespół Hakima traktowany jest jako przyczyna otępienia, czyli osłabienia funkcji intelektualnych. Teoretycznie zatem refundacja powinna być w tym wypadku uznana, jednak nie mogę podważać kompetencji lekarza. Zachęcam Państwa do ewentualnego kontaktu z innym specjalistą - np. neurologiem.

 • Napisał: Ola On 2022-12-01
  Rating:
  5.0

  Czy damskie wkładki mogę kupić dla mojego dziadka na wniosek ?

  Replied by: Joanna On 2022-12-08 Pani Olu, uprzejmie informujemy, że męskie wkładki na nietrzymanie moczu również objęte są refundacją NFZ. Pełen wykaz produktów refundowanych znajdzie Pani na naszej podstronie: https://www.seni24.pl/produkty-refundowane/ W razie wątpliwości przy wyborze produktu zachęcamy do kontaktu z infolinią Seni.

 • Napisał: Magdalena On 2022-11-22
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry.
  Mam pytanie komu należy się refundacja na pieluchomajtki ?

  Replied by: Joanna On 2022-11-23 Pani Magdaleno, cytując treść naszego artykułu: "Refundacja przysługuje w sytuacji, w której u pacjenta stwierdzono nietrzymanie moczu lub stolca na tle innych chorób i dolegliwości, takich jak: choroba nowotworowa, niepełnosprawność umysłowa, choroba układu nerwowego, wada rozwojowa, dolegliwości na tle pęcherza neurogennego, zaburzenie funkcjonowania zwieraczy." Zachęcam do lektury - opisaliśmy w niej proces ubiegania się o refundację i szczegóły tego dofinansowania.

 • Napisał: Wioletta On 2022-11-22
  Rating:
  5.0

  Witam. W państwa artykule jest podane, że jednorazowo pacjent może wykupić w aptece lub sklepie medycznym jedynie połowę zaopatrzenia - na 6 miesięcy, a kolejne produkty dokupić po upływie tego okresu. Czy mogę prosić o podanie podstawy prawnej tego sierdzenia. Liczę na szybką odpowiedź. Pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2022-11-22 Pani Wioletto, podstawa prawna dot. tego stwierdzenia to Art. 38d. (Okres realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne; anulowanie zlecenia) z Dz.U.2022.463.

 • Napisał: Jadwiga On 2022-11-21
  Rating:
  5.0

  Witam. Mam pytanie czy 90 letnia osoba z nietrzymanie moczu otrzyma refundację na pieluchomajtki. Nadmienię ze nie ma orzeczenia o niepełnosprawności. Pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2022-11-21 Pani Jadwigo, refundacja przysługuje osobom, u których stwierdzono nietrzymanie moczu lub stolca na tle innych chorób i dolegliwości, takich jak choroba nowotworowa, niepełnosprawność umysłowa, choroba układu nerwowego, wada rozwojowa, dolegliwości na tle pęcherza neurogennego czy zaburzenie funkcjonowania zwieraczy. Nie trzeba posiadać orzeczenia o niepełnosprawności, aby otrzymać zlecenie na wyroby chłonne. W treści niniejszego artykułu przeczyta Pani, jaki lekarz/specjalista może wystawić zlecenie refundacyjne - zachęcamy do lektury. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszą infolinią: 56 451 91 44.

 • Napisał: Ewa On 2022-11-02
  Rating:
  5.0

  Posze powiedzieć czy podpaski i wkładki są na refundację

  Replied by: Joanna On 2022-11-07 Pani Ewo, w niniejszym artykule wypisaliśmy wszystkie wyroby chłonne Seni, które podlegają refundacji. Zaliczamy do nich m.in. wybrane wkładki urologiczne. Zachęcam do zapoznania się z refundowanym asortymentem marki Seni dostępnym w naszym sklepie internetowym w zakładce Produkty Refundowane: https://www.seni24.pl/produkty-refundowane/

 • Napisał: Elżbieta On 2022-10-25
  Rating:
  5.0

  Mama ma 91 lat .Póki nie złamała biodra przy upadku , jakoś radziła sobie używając różnych podpasek . Od momentu pobytu w szpitalu po zacewnikowaniu nie ma kontroli nad wypływem moczu . Już minął rok od szpitala , a nic się nie zmieniło . Szpital dał skierowanie na zakup pieluchomajtek , ale lekarz pierwszego kontaktu nie wypisała , ponieważ podobno w takiej sytuacji nie przysługuje . Już kilkakrotnie zwracaliśmy się do tej lekarki , a ona za każdym razem rozumie problem , ale mówi że nie może wypisać skierowania tłumacząc ,ze musi to zrobić - ortopeda , neurolog lub inny specjalista posiadający takie uprawnienia .
  Mama ma ulgę -IB . Już nawet panie w aptece dziwią się że mama nadal zaopatruje się bez dofinansowania i dlaczego lekarz pierwszego kontaktu odmawia wystawienia skierowania . To kto ma racje ? I do kogo mama ma się udać ,żeby móc skorzystać z tego co jej przysługuje .

  Replied by: Joanna On 2022-10-26 Pani Elżbieto, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma prawo wystawić zlecenie na wyroby chłonne, dlatego nie ma żadnej podstawy, aby odsyłać pacjenta do specjalisty konkretnej dziedziny.

 • Napisał: Tymon On 2022-10-14
  Rating:
  5.0

  Choruję na przewlekła niewydolność nerek,mam powiększony gruczoł prostaty,przyjmuję leki na schorzenie nerek,nadciśnienie, cukrzycę,leki moczopędne.Mam ukończone 70 lat.
  Czy w tej sytuacji przysługuje mi refundacja na nabycie wkładów na nietrzymanie moczu.Dziękuję za informacje.

  Replied by: Joanna On 2022-10-19 Panie Tymonie, refundacja na wyroby chłonne przysługuje tylko w określonych przypadkach, które przytaczamy w treści niniejszego artykułu. Jeśli nietrzymanie moczu jest wynikiem innych chorób, np. nowotworu wady rozwojowej czy dolegliwości na tle pęcherza neurogennego - będzie przysługiwało Panu dofinansowanie. Mimo wszystko zachęcam do kontaktu z lekarzem prowadzącym lub innym specjalistą, który posiada uprawnienia do wystawienia zlecenia, aby przeanalizował Pana przypadek.

 • Napisał: Patryk On 2022-10-10
  Rating:
  5.0

  czy zlecenia na materiały refundowane może też wystawiać gastroenterolog? nie został wymieniony wśród specjalistów powyżej, a przecież zajmuje się całą gamę patologii prowadzących do nietrzymania stolca, zachowawczo leczy przetoki jelitowe itd. Czy artykuł z wyszczególnieniem specjalistów w tej kwestii powołuje się na jakieś konkretne obwieszczenie NFZ (i nie ma tam akurat gastroenetrologa) czy też zostali oni wymienieni "z głowy" ?

  Replied by: Joanna On 2022-10-18 Panie Patryku, lekarz gastroenterolog nie może wystawić zlecenia na wyroby chłonne. Szczegółowe informacje na temat wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie znajdzie Pan w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2017/pozycja/1061 (kod 100 oraz 101 w Rozporządzeniu dotyczy wyrobów chłonnych).

 • Napisał: Andrzej On 2022-09-22
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, chciałbym zrobić akupy na zlecenie NFZ dostałem od lekarza rodzinnego na 6 miesięcy. Czy mozna to u was zrobić? Poproszę o link do strony gdzie się wniosek robi. Dziekuję

  Replied by: Joanna On 2022-09-22 Panie Andrzeju, oczywiście - zamówienie refundacyjne może być złożone w bardzo wygodnej formie z poziomu strony sklepu Seni24.pl, a wnioski realizowane są przez wykwalifikowanych Pracowników Sklepów Medycznych Zdrowie. Wystarczy zarejestrować zlecenie na stronie: https://www.seni24.pl/zarejestruj-zlecenie-nfz

 • Napisał: Anna On 2022-09-06
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, moja Mama ma nietrzymanie moczu (neurologiczne - Alzheimer) oraz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - lekarz POZ uporczywie wypisuje zlecenie na materiały chłonne na maksymalnie 3 miesiące oraz w liczbie 100 na miesiąc - co nie zawsze jest ilością wystarczającą....ze sklepu w którym kupuję dowiedziałam się że w przypadku mojej mamy nie powinno być w ogóle limitów a zlecenie można wystawić na cały rok. Proszę o potwierdzenie oraz jeśli to możliwe podstawę prawną z którą mogłabym pójść do lekarza. Dziękuję.

  Replied by: Joanna On 2022-09-07 Pani Anno, osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania z większej ilości wyrobów chłonnych na miesiąc niż pozostałe osoby chore. Mówi o tym ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018 r., poz. 932 ze zm.). Treść ustawy znajdzie Pani tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000932. Takim pacjentom przysługuje prawo do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie bez uwzględnienia okresów użytkowania, a o ilości potrzebnych wyrobów decyduje lekarz. W chwili obecnej jak najbardziej można wystawić zlecenie na pełne 12 miesięcy, jednak należy pamiętać, że jednorazowo można wykupić zaopatrzenie na maksymalnie 6 miesięcy. Po upływie tego okresu można dokupić pozostałe produkty w tym samym punkcie (aptece lub sklepie medycznym), w którym rozpoczęto realizację zlecenia.

 • Napisał: Teresa On 2022-08-19
  Rating:
  5.0

  Mam 75 lat choruję na cukrzyce ,arytmie serca,nadciśnienie schorzenia neurologiczne jak również mam problem z dużym nietrzymaniem moczu lekarz podstawowej opieki odmawia mi wypisania recepty na materiały chłonne .Proszę o pomoc.

  Replied by: Joanna On 2022-08-19 Pani Tereso, niestety, nie wiem, w czym tkwi problem. Lekarz podstawowej opieki medycznej ma prawo wystawić zlecenie na pieluchomajtki lub inne wyroby chłonne. Jedyną sytuacją, w której lekarz odmówić wystawienia zlecenia jest pobyt pacjenta w szpitalu, ponieważ zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ to szpital ma obowiązek zapewnić pacjentowi niezbędne wyroby medyczne i środki pomocnicze. Proszę w takiej sytuacji spróbować umówić się na wizytę do innego specjalisty.

 • Napisał: Krystyna On 2022-08-17
  Rating:
  5.0

  Czy mogę zamówić na Państwa stronie pieluchy na zlecenie od lekarza? Jeśli tak, to w jaki sposób mogę to zrobić żeby otrzymać zniżkę?

  Replied by: Joanna On 2022-08-18 Pani Krystyno, lada moment w naszym sklepie pojawi się możliwość złożenia zamówienia w ramach refundacji NFZ - jesteśmy na finiszu uruchamiania niniejszej opcji. Zachęcam do śledzenia na bieżąco strony sklepu.

 • Napisał: Anda On 2022-07-23
  Rating:
  5.0

  Prawdopodobnie lekarz POZ, który nie chce wystawić zlecenia nie ma żadnej (pisemnej) informacji od leczącego urologa jaki jest problem pacjenta, jaka jest przyczyna nietrzymania moczu.

  Replied by: Joanna On 2022-07-27 Szanowna Pani, nie ma podstawy, aby lekarz POZ odmówił wystawienia zlecenia na wyroby chłonne tylko z powodu braku pisemnej informacji od lekarza specjalisty. Jedyną sytuacją, w której lekarz POZ może nie wystawić zlecenia jest pobyt pacjenta w szpitalu - zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ szpital ma obowiązek zapewnić pacjentowi niezbędne wyroby medyczne i środki pomocnicze.

 • Napisał: Dorota On 2022-07-20
  Rating:
  5.0

  Czy zlecenie realizowane w kilku częściach może być realizowane w różnych sklepach i aptekach? tzn czy jeśli pierwszy raz kupię w jednej aptece to muszę kupować tam nadal?

  Replied by: Joanna On 2022-07-26 Pani Doroto, niestety nie ma możliwości realizowania jednego zlecenia w kilku różnych miejscach. Jeśli rozpoczęła Pani kupowanie produktów w ramach zlecenia w danej aptece/sklepie medycznym, musi Pani kontynuować zakupy w tym punkcie.

 • Napisał: Elzbieta On 2022-07-05
  Rating:
  5.0

  Witam mam stopień znaczny niepełnosprawności mam chorobę nowotworową po naświetlaniu gdy leżałam w Gliwicach mam przetokę pęcherzowe moczowa muszę kupować pieluchy bo mocz leci cały czas i nie wystarcza mi te 90sztuk na miesiąc do których dopłacam Czy mnie nie należą się pieluchy z NFZ za darmoProsze o odpowiedz.

  Replied by: Joanna On 2022-07-07 Pani Elżbieto, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności obejmuje ustawa "Za życiem", na mocy której nie obowiązuje ich limit ilościowy na wyroby chłonne. W Pani przypadku to lekarz powinien zdecydować o ilości przepisanych pieluchomajtek (ich ilość może być wyższa niż 90 szt. miesięcznie). Niezależnie od tego, refundacja NFZ pokryje tylko 70% kosztów w ramach obowiązującego limitu dofinansowania. Pozostałą kwotę musi Pani dopłacić z własnej kieszeni.

 • Napisał: Ela On 2022-07-01
  Rating:
  5.0

  Choruje od12 lat na cukrzycę typu 2i jestem po zawale mam czestomocz i problem z nietrzymaniem moczu czy należy mi się refundacja na wkłady anatomiczne mam orzeczenie o niepełnosprawności

  Replied by: Joanna On 2022-07-01 Pani Elu, tak, przysługuje Pani refundacja na wyroby chłonne. Zachęcam do lektury niniejszego artykułu, w którym szczegółowo omawiamy procedurę pozyskania wniosku m.in. na pieluchomajtki.

 • Napisał: MIchal On 2022-06-12
  Rating:
  5.0

  Zona ma orzeczenie o niepełnosprawności na czas stały. Od 1994 choruje na SM-stwierdzone. Jaki jest limit na środki higieniczne? Pielichomajtki, podklady itd.

  Replied by: Joanna On 2022-06-15 Panie Michale, żona może skorzystać z dofinansowania NFZ w wysokości 70% do obowiązującego limitu. W przypadku, kiedy dany produkt kosztuje więcej lub tyle samo, ile wynosi limit refundacji, otrzymają Państwo dofinansowanie w wysokości 1,19 zł za jedną sztukę pieluchomajtek, majtek chłonnych lub pieluch anatomicznych oraz 0,70 zł za wkłady anatomiczne (wkładki urologiczne) lub podkłady higieniczne.

 • Napisał: Patrycja On 2022-06-09
  Rating:
  5.0

  Witam,czy osoba z legitymacja kombatanta wojennego jest uprawniona do refundacji 100% na wyroby medyczne??(pieluchomajtki tdp.)Pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2022-06-10 Pani Patrycjo, tak, kombatantom wojennym przysługuje 100% dofinansowanie do zakupu wyrobów chłonnych w ramach limitu. Należy jednak pamiętać, że nie jest to równoznaczne z całkowitym pokryciem kosztów - w przypadku pieluchomajtek, majtek chłonnych i pieluch anatomicznych maksymalna kwota refundacji (czyli wspomniane 100%) wynosi 1,70 zł za sztukę, natomiast w przypadku wkładek urologicznych i podkładów nieprzemakalnych będzie to 1 zł za sztukę. Proszę zwrócić także uwagę na fakt, że ceny produktów w aptekach i sklepach medycznych mogą się od siebie różnić, a co za tym idzie - dopłata do wyrobów może być różna w zależności od punktu zakupu.

 • Napisał: Krzysztof On 2022-06-05
  Rating:
  5.0

  Czy w seni24.pl jest akceptowana refundacja?

  Replied by: Joanna On 2022-06-08 Panie Krzysztofie, na obecną chwilę w sklepie Seni24 nie można zakupić produktów w ramach refundacji NFZ. Nie wykluczamy jednak pojawienia się takiej możliwości w przyszłości.

 • Napisał: Marzena On 2022-05-31
  Rating:
  5.0

  Moja mama będzie używać pieluch w rozmiarze xl na zleceniu ma kod p101 ile mama będzie płacić za pieluchy

  Replied by: Joanna On 2022-05-31 Szanowna Pani, cena wyrobów chłonnych może się różnić w poszczególnych aptekach i sklepach medycznych, dlatego nie można jednoznacznie określić, ile zapłaci Pani za wskazane pieluchomajtki. Maksymalna kwota dofinansowania na pieluchomajtki wynosi 1,70 zł za sztukę. Pacjentom z kodem P.101 (za wyjątkiem inwalidów wojskowych, inwalidów wojennych i osób represjonowanych) przysługuje refundacja w wysokości 70% limitu finansowania, czyli w praktyce 1,19 zł za sztukę. Pozostałe 30% kwoty klient musi dopłacić z własnej kieszeni.

 • Napisał: Angelika On 2022-05-12
  Rating:
  5.0

  Mam 24 lata . Przy porodzie kleszczowym uszkodzono mi pęcherz na 8 cm potem go zszyto . Przez 3,5 miesiąca byłam cewnikowana . Od miesiąca nie mam cewnika. Nie mam parcia , czeka mnie jeszcze jedna operacja zszycia cewki moczowej czy w takim przypadku moge starać się o refundacje?

  Replied by: Joanna On 2022-05-12 Pani Angeliko, refundacja przysługuje osobom, które cierpią na nietrzymanie moczu m.in. ze względu na zaburzenia funkcjonowania zwieraczy, dlatego może się Pani starać o dofinansowanie. O tym, w jaki sposób można uzyskać zlecenie na wyroby chłonne, piszemy w treści niniejszego artykułu.

 • Napisał: Iwona On 2022-05-11
  Rating:
  5.0

  Moja mama na orzeczenie o niepełnosprawność. Nadmieniam, że jest samodzielna. Ma problemy z nietrzymaniem moczu czy przysługują jej podpaski

  Replied by: Joanna On 2022-05-12 Pani Iwono, refundacja przysługuje osobom dotkniętym nietrzymaniem moczu związanym z chorobą nowotworową, niepełnosprawnością umysłową, chorobą układu nerwowego, wadą rozwojową, dolegliwością osób z pęcherzem neurogennym lub zaburzeniami funkcjonowania zwieraczy. Do dofinansowania mają także prawo osoby posiadające znaczny (pierwszy) stopień niepełnosprawności, osoby posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Warto nadmienić, że refundacją są objęte wkładki urologiczne Seni Lady Normal oraz inne wyroby chłonne, jeśli pacjent potrzebuje produktu o zwiększonej skuteczności. W razie jakichkolwiek wątpliwości podczas wyboru produktu na nietrzymanie moczu zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią: 56 612 33 35. [To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent: Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A., podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.]

 • Napisał: Lidia On 2022-05-10
  Rating:
  5.0

  Czy jest prawdą, że obecnie cena pieluchomajtek (danej firmy i danego rozmiaru) musi być jednakowa w każdej aptece i sklepie medycznym? Czy ceny mogą się różnić w zależności od miejsca zakupu?

  Replied by: Joanna On 2022-05-13 Pani Lidio, nie jest to prawdą. Cenę do umowy z NFZ zgłasza świadczeniodawca, czyli podmiot (apteka, sklep medyczny) zawierający umowę z NFZ na zakres refundacji środków chłonnych w miejscu realizacji. Ceny produktów mogą różnić się od siebie w różnych miejscach - refundacja wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie jest innym systemem niż refundacja leków, gdzie stałą, sztywną cenę ustala Ministerstwo Zdrowia.

 • Napisał: Małgorzata On 2022-05-05
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry
  Choruje na SM jestem osoba leżąca nie zdolna do samodzielnej egzystencji. Jestem na rencie z ZUS na pierwszej grupie, aby otrzymać refundację na pampersy muszę mieć jeszcze stopień niepełnosprawności z powiatowego urzędu do spraw niepełnosprawnych. Nie wiem czy dobrze zadałam to pytanie, chodzi mi o to czy renta z ZUS nie wystarczy aby otrzymać refundację na pieluchy.

  Replied by: Joanna On 2022-05-05 Pani Małgorzato, za równorzędne z orzeczeniami o niepełnosprawności uznaje się m.in. orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Jeśli posiada Pani takie orzeczenie, wystarczy umówić się do lekarza, który wystawi zlecenie na wyroby chłonne możliwe do zrealizowania w aptece lub sklepie medycznym.

 • Napisał: Halina On 2022-04-19
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Proszę mi doradzić, jaki rozmiar pieluchomajtek ( czy innych) powinnam zamówić. Mój mąż jest bardzo wychudzony. Jaki jest najmniejszy rozmiar? Proszę poradzić.

  Replied by: Joanna On 2022-04-19 Pani Halino, pieluchomajtki oraz inne wyroby chłonne Seni należy wybierać przede wszystkim pod kątem stopnia i rodzaju inkontynencji. W pierwszej kolejności należy określić, z jakim nietrzymaniem moczu mamy do czynienia - kropelkowym, lekkim, średnim czy ciężkim. Inne produkt będą dedykowane osobom leżącym, a inne osobom samodzielnie poruszającym się. Szeroka gama rozmiarów (od rozmiaru XS do XL) na pewno pozwoli dobrać odpowiedni model wyrobu. Zachęcam do konsultacji z naszą infolinią pod numerem telefonu: 56 45 19 105, która odpowie na każde Pani pytanie i z całą pewnością pomoże w wyborze odpowiedniego produktu. [To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent: Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A., podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.]

 • Napisał: Beata On 2022-04-08
  Rating:
  5.0

  co jesli zapodziała mi sie karta zlecen na pielucho majtki

  Replied by: Joanna On 2022-04-11 Pani Beato, proszę skontaktować się z lekarzem, który wystawił Pani zlecenie na pieluchomajtki. Lekarz powinien mieć zlecenie w systemie, więc nie powinno być problemu z jego ponownym wydrukowaniem lub podaniem unikatowego numeru potrzebnego do zrealizowania zlecenia w aptece lub sklepie medycznym.

 • Napisał: Mirosława On 2022-04-08
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, goszczę osobę z Ukrainy która porusza się na wózku. pieluchomajtki są niezbędne. Lekarz wystawił zlecenie, ale jest odrzucane przez NFZ.. Zaznaczam, że osoba posiada PESEL, oraz korzystała już również z leków refundowanych. Lekarz nie wie w czym problem. Jesteśmy zmuszeni kupować w pełni odpłatne ... Czy jest jakieś rozwiązanie?

  Replied by: Joanna On 2022-04-08 Pani Mirosławo, niestety, nie wiem, na czym polega problem skoro zlecenie na wyroby chłonne zostało wystawione przez lekarza. Zachęcam do kontaktu bezpośrednio z infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia, która powinna udzielić precyzyjnej odpowiedzi na Pani wątpliwości.

 • Napisał: Irenq On 2022-03-12
  Rating:
  5.0

  Witam, z Państwa artykułu wynika że zlecenie na pieluchomajtki może wystawić lekarz POZ, tymczasem lekarz w przychodni odmówił wystawienia takiego zlecenia starszej osobie lat 89, która z powodu wieku i lekkiego otępienia nie trzyma moczu. Usłyszeliśmy że takie złe dnie może wystawić tylko urolog. Czy lekarz miał rację?

  Replied by: Joanna On 2022-03-18 Lekarz pierwszego kontaktu ma prawo wystawić zlecenie na wyroby chłonne. Niestety nie wiem, z czego w tym wypadku wynika problem.

 • Napisał: Romana On 2022-03-08
  Rating:
  5.0

  Ile po refundacji na 3 miesiące seni XXL kosztuja

  Replied by: Joanna On 2022-03-09 Pani Romano, to zależy od limitu dofinansowania, jaki Panią obejmuje oraz od ceny produktów w sklepie medycznym lub aptece. Zachęcam do kontaktu z naszą infolinią pod numerem telefonu 56 612 33 35 - postaramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Panią pytania oraz doradzimy w doborze odpowiedniego produktu.

 • Napisał: Franciszek On 2022-03-06
  Rating:
  5.0

  Lekarz pofstawowej opieki zdrowotnej uważa, że aby wypisać mi recepte na pieluchomajtki, inne srodki ochronne powinien mieć zlecenie od urologa, bez tego nie ma uprawnień na wypisanie recepty. Wg tego artykułu lekarz rodzinny takie uprawnienia ma, jak jest faktycznie. Leczę się u urologa ale o zlecenie nie poprosiłem z braku takiej wiedzy. Kolejki długie albo wizyta prywatna co mija się z celem, zwyczajnie się nie opłaca....

  Replied by: Joanna On 2022-03-07 Panie Franciszku, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma prawo do wystawienia zlecenia na wyroby chłonne. Nie umiem wyjaśnić, z czego wynika problem.

 • Napisał: Ewa On 2022-02-27
  Rating:
  5.0

  Muszę załatwić pieluchomajtki Tacie lat.92 .1a grupa inwalidzka , bez wychodzenia z domu, bo jestem po endoprotezie kolana 2.
  Rozumiem z artykułu , że teleporada...i co dalej realnie i prosto...
  Ewa z Marek

  Replied by: Joanna On 2022-02-28 Pani Ewo, w celu uzyskania zlecenia na wyroby chłonne należy umówić się na teleporadę do jednego z wymienionych w artykule lekarzy (m.in. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej), a następnie zrealizować zlecenie w wybranym sklepie medycznym lub aptece, które mają podpisaną umowę z NFZ. Warto pamiętać, że osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje refundacja na zasadach ustawy "Za życiem" - dzięki temu lekarz może wystawić zlecenie na taką ilość wyrobów chłonnych, jaką faktycznie potrzebuje pacjent.

 • Napisał: Marek On 2022-02-25
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Czy Zaświadczenie O Uprawnieniach Kombatantów i Osób Represjonowanych uprawnia do 100% zniżki na zakup pieluchomajtek .

  Replied by: Joanna On 2022-02-28 Panie Marku, osoby represjonowane oraz inwalidzi wojskowi i wojenni uprawnieni są do 100% zniżki na zakup wyrobów chłonnych w ramach limitu dofinansowania. Nie oznacza to jednak, że otrzyma Pan produkty całkowicie za darmo. W przypadku pieluchomajtek, majtek chłonnych i pieluch anatomicznych limit dofinansowania wynosi 1,70 zł za sztukę, natomiast za wkłady anatomiczne i podkłady higieniczne przysługuje dofinansowanie w wysokości 1 zł za sztukę. Pozostałą kwotę klient musi dopłacić w aptece lub sklepie medycznym, w którym kupuje wyroby.

 • Napisał: Bogusław On 2022-02-20
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Czy wkładki anat.Seni V Maxi podlegają refundacji czy tylko Normal.Dziękuję i pozdrawiam.

  Replied by: Joanna On 2022-02-22 Panie Bogusławie, wkładki anatomiczne Seni V nie podlegają refundacji (żaden wariant). W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią pod numerem telefonu 56 612 33 35, postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Pana pytania oraz doradzimy w wyborze odpowiedniego produktu. [To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent: Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A., podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.]

 • Napisał: Roman On 2022-02-18
  Rating:
  5.0

  Witam, chciałem zapytać się czy refundacja na pieluchomajtki przysługuje osobie, która po wystawieniu recepty trafiła do zakładu opiekuńczo - leczniczego?

  Replied by: Joanna On 2022-02-18 Panie Romanie, w takiej sytuacji to placówka sprawująca opiekę nad chorym powinna wystąpić o zlecenie na refundację wyrobów chłonnych. Polecam skontaktowanie się z zakładem opiekuńczo-leczniczym, do którego trafił pacjent w celu ustalenia szczegółów zakupu pieluchomajtek.

 • Napisał: B. K On 2022-02-17
  Rating:
  5.0

  Proszę o informację,
  Moja mama posiada dodatek dla osób Represjonowanych przez III Rzeszę wyplacany przez zus na podstawie wydanego przez Urząd do spraw Kombatantow, jest zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawnośći i brak samodzielności, lekarz wystawił wniosek o dofinsndowanie 100 %
  Apteka nie chciała tego uznać, sprawdzała dokumenty i kazała mi przyniesc legitymację, Pokazalam decyzję na podstawie której jest wyplacany dodatek oraz legitymację należąca do stowarzyszenia osób Represjonowanych przez III Rzeszę
  Czy to jest za mało?
  Bardzo proszę o informację
  Dziękuję

  Replied by: Joanna On 2022-02-18 Apteka lub sklep medyczny powinny sprzedać wyroby chłonne na podstawie numeru zlecenia i numeru PESEL pacjenta. Nie umiem jednoznacznie stwierdzić, dlaczego apteka nie wydała Państwu produktów. Być może farmaceuta prosił o przedstawienie również legitymacji osoby niepełnosprawnej.

 • Napisał: Stanisława On 2022-02-09
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry.
  Mam pytanie odnośnie pierwszej realizacji wniosku na pieluchomajtki. Czy czy podczas pierwszej realizacji wniosku w aptece, pacjent jest zobowiązany do posiadania wydrukowanego „e- wniosku” wystawionego przez osobę do tego celu uprawnioną , czy wystarczy sam nr zlecenia? Zaznaczam że chodzi o pierwszą realizacje wniosku.

  Replied by: Joanna On 2022-02-10 Pani Stanisławo, w przypadku zleceń wystawionych przez teleporadę wystarczy okazać w aptece jedynie numer zlecenia, nie trzeba go drukować. Papierowe zlecenie jest wymagane w przypadku jego wystawienia drogą "tradycyjną", czyli podczas wizyty lekarskiej.

 • Napisał: Danuta On 2022-02-08
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, moja mama ma 86 lat i ma orzeczenie o znacznym stopniu niesprawności i jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, od roku kupuję mamie pieluchomajtki na zlecenie od lekarza, czy przysługuje mi jeszcze jakaś ulga np. z MOPS czy NFZ

  Replied by: Joanna On 2022-02-08 Pani Danuto, osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje refundacja NFZ wyrobów chłonnych w ramach ustawy "Za życiem". Kwota dofinansowania wynosi 70% limitu finansowania. Co ważne, w tym wypadku to lekarz decyduje o zapotrzebowaniu na pieluchomajtki, dlatego nie obowiązuje w tym wypadku limit ilościowy.

 • Napisał: Ziuteex On 2022-02-03
  Rating:
  5.0

  Choruję na przewlekła niewydolność nerek,mam powiększony gruczoł prostaty,przyjmuję leki na schorzenie nerek,nadciśnienie, cukrzycę,leki moczopędne.Mam ukończone 70 lat.
  Czy w tej sytuacji przysługuje mi refundacja na nabycie wkładów na nietrzymanie moczu.Dziękuję za informacje.

  Replied by: Joanna On 2022-02-10 Szanowny Panie, rodzaj schorzenia umożliwia refundację wyrobów chłonnych, ale ostatecznie decyduje o tym lekarz, który wystawia zlecenie.

 • Napisał: Marta On 2022-01-25
  Rating:
  5.0

  Czy jest różnica w kwocie dopłaty jeżeli chodzi o kod 100 lub 101 ? Czy jest jakakolwiek roznica w tym kodzie?

  Replied by: Joanna On 2022-01-25 Pani Marto, kwota refundacji będzie wynosiła 70% limitu dofinansowania do każdej sztuki produktu niezależnie od kodu P.100 lub P.101. Jedynie inwalidzi wojskowi, inwalidzi wojenni oraz osoby represjonowane mają możliwość skorzystania z refundacji w wysokości 100% w ramach limitu.

 • Napisał: Izabela On 2022-01-18
  Rating:
  5.0

  Witam,
  Chciałam zapytać jak mogę wyliczyć kwotę za refundację pieluch / majtek chłonnych dla syna za luty. Mam zlecenie , wiem że nastąpiły zmiany w płatności. Mamy przyznane 270 sztuk majtek seni active normal rozm.S . Jak obliczyć kwotę do zapłaty po zmianach ?

  Replied by: Joanna On 2022-01-21 Pani Izabelo, maksymalna kwota dofinansowania na jedną sztukę produktu wynosi w tym wypadku 1,70 zł. Aby wyliczyć kwotę refundacji należy wziąć pod uwagę 70% tego limitu (70% z 1,70 zł = 1,19 zł). A zatem kwota refundacji wyniesie maksymalnie 1,19 zł za jedną sztukę pieluchomajtek lub majtek chłonnych.

 • Napisał: Jan Marchewka On 2022-01-13
  Rating:
  5.0

  Kupuję w aptece refundowane pieluchomajtki z symbolem P101.
  Ilość szt. 90/mieś.
  Jaką powinienem wnosić opłatę za zakupiony towar

  Replied by: Joanna On 2022-01-13 Panie Janie, maksymalna kwota refundacji obowiązująca od 1 grudnia 2021r. wynosi 1,70 zł za sztukę. Refundacja stanowi 70% limitu finansowania do każdej sztuki produktu.

 • Napisał: Alicja On 2022-01-11
  Rating:
  5.0

  Czy pacjentowi ze znacznym stopniem niepełnosprawności i nietrzymaniem moczu po operacji prostaty przysługuje refundacja na pieluchomajtki?

  Replied by: Joanna On 2022-01-12 Pani Alicjo, osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności (na podstawie orzeczenia 47ZN) przysługuje refundacja wyrobów chłonnych w ramach ustawy "Za życiem". W tym przypadku NFZ zapewnia pokrycie 70% z limitu. Warto podkreślić, że nie istnieje w tym wypadku limit ilościowy - to lekarz decyduje, jak duże jest zapotrzebowanie pacjenta. Zachęcam do zapoznania się z instrukcją postępowania w przypadku wnioskowania o wyroby chłonne, którą zawarliśmy w niniejszym artykule.

 • Napisał: Barbara On 2022-01-04
  Rating:
  5.0

  czy osobie 78 lat z numerem choroby F01 bez grupy inwalidzkiej nalezy się refundacja pieluchomajtek

  Replied by: Joanna On 2022-01-21 Pani Barbaro, tak, takiej osobie należy się refundacja wyrobów chłonnych.

 • Napisał: Barbara On 2022-01-04
  Rating:
  5.0

  Jestem lekarzem i do tej pory wypelnianie wnioskuna pm stosując kryteria f01niezaleznie od wiekupacjenta nie stwarzało problemu.odniedawna f01 nie jest kryterium do pozytywnego zatwierdzenia wniosku.Moze chodzi o stopień niepełnosprawności?

  Replied by: Joanna On 2022-01-21 Pani Barbaro, podstawowym kryterium uprawniającym do otrzymania refundowanych środków pomocniczych jest nietrzymanie moczu, które towarzyszy wielu chorobom. F01 (otępienie naczyniowe) jest dość często spotykanym kodem na zleceniach dot. refundacji pieluchomajtek. Trudno zatem powiedzieć, na czym polega Pani problem.

 • Napisał: Malwina On 2021-12-23
  Rating:
  5.0

  Witam mam niepełnosprawnego syna z orzeczeniem jak wygląda zlecenie na pampersy czy wogole mu się nalezy. Dziecko ma stwierdzony autyzm i chodzi cały czas w pampersie. Czy są przesłanki do tego by mógł skorzystać ze zlecenia??

  Replied by: Joanna On 2022-01-03 Pani Malwino, o możliwości skorzystania z refundacji środków pomocniczych dla osób z uprawnieniami 47ZND (dzieci do 16-go roku życia z niepełnosprawnością i wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) decyduje lekarz. Diagnoza nie ma w tej sytuacji decydującego znaczenia.

 • Napisał: Zofia On 2021-12-17
  Rating:
  5.0

  Witam serdecznie. Jestem chora na miastenie gravis choroba autoimunologiczna nużliwosc mięśni szkieletowych choroba neurologiczna oprócz tego choruje ma zapalenie pęcherza moczowego jestem po trzech zabiegach I jednej operacji stwierdzono też guzy niezlosliwe . Po tych zabiegach mój pęcherz moczowy z pojemności 500ml został pomniejszony na 100 ml z tego tytułu nie trzymam moczu . Czy w tym przypadku należy mi się refundacja pieluchomajtek i zamienników? Pozdrawiam i dziękuję z góry za odpowiedź

  Replied by: Joanna On 2021-12-20 Pani Zofio, refundacja przysługuje m.in. osobom, które cierpią na nietrzymanie moczu na skutek chorób układu nerwowego, zatem w Pani przypadku zlecenie mogłoby zostać wystawione. Może to zrobić lekarz neurolog.

 • Napisał: Małgorzata On 2021-12-16
  Rating:
  5.0

  Witam! Mam pytanie, moja mama ma 93 lata , jest członkiem zbowid-u, czy jej się należy jakaś zniżka na pieluchomajtki, które używa, pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2021-12-17 Pani Małgorzato, samo członkostwo w wymienionej przez Panią organizacji nie upoważnia do skorzystania z ulgi refundacyjnej. O kryteriach wydawania zlecenia na refundację wyrobów chłonnych piszemy w treści niniejszego artykułu.

 • Napisał: Dagmara Gut On 2021-12-15
  Rating:
  5.0

  Witam serdecznie chciałam zapytać czy zrealizuje zlecenie na pieluchy u państwa?

  Replied by: Joanna On 2021-12-16 Pani Dagmaro, niestety, sklep internetowy Seni24 nie realizuje zleceń na refundację NFZ. Zachęcamy jednak do zapoznania się z naszą ofertą - warto pamiętać, że ceny w sklepach medycznych w większości przypadków są znacznie wyższe niż w sklepach internetowych, oferujących produkty w cenach przybliżonych do tych po uldze NFZ.

 • Napisał: B. K On 2021-12-14
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry
  Mam zapytanie
  Moja Mama zaliczona do 1 grupy inwalidztwa, stopień znaczny całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji, osoba leżącą, sparalizowana, ma uprawnienia osób Represjonowanych przez III Rzeszę, jakie difinandiwabue

  Replied by: Joanna On 2021-12-15 Osobom represjonowanym przysługuje 100% refundacja na wyroby chłonne Seni.

 • Napisał: Maria On 2021-12-14
  Rating:
  5.0

  Zakupiłam w październiku/2021 pampersy dla męża w aptece na październik, listopad, grudzień. 2021 r. na zlecenie wystawione przez lekarza (z przysługującymi ulgami)
  Teraz chcę zakupić na styczeń, luty, marzec 2022 roku. Pani w aptece mówi, że teraz nie mogę, dopiero w styczniu/2022 r. Czy ma rację? Z czego to wynika?

  Replied by: Joanna On 2021-12-15 Pani Mario, pani w aptece ma rację. Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi realizacji zleceń na wyroby medyczne, zawartych w Ustawie z dn. 12.05.2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2011 Nr 122 poz. 696) zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (czyli m.in. pieluchomajtki i inne wyroby chłonne) są realizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostały wystawione. Co ważne, zleceń nie można realizować wstecz - przykładowo, w lutym nie zrealizuje Pani zlecenia wystawionego na styczeń. Jeśli obawia się Pani, że mężowi nie wystarczy pieluchomajtek do początku stycznia, zachęcamy do zakupów w sklepie internetowym Seni24, w którym znajdzie Pani potrzebne produkty w korzystnych cenach.

 • Napisał: Kamila On 2021-08-10
  Rating:
  5.0

  Witam , proszę o odpowiedź na moje pytanie - mąż jest inwalidą I grupy z ogólnego stanu zdrowia ( niezdolnym do samodzielnej egzystencji) oraz inwalidą wojskowym z 3 grupą . Obecnie jest osobą leżącą , wymaga to jak wiadomo dużej ilości i pieluchomajtek i podkładów . Jak wygląda refundacja środków medycznych w takim przypadku ? Lekarz rodzinny na chwilę obecną nie jest zorientowany jaka refundacja przysługuje , dziękuję za ewent. odpowiedź .

  Replied by: Joanna On 2021-08-11 Pani Kamilo, inwalidzi wojskowi mają prawo do 100% refundacji wyrobów chłonnych w ramach obowiązującego limitu. Przy chorobie nowotworowej otrzymują zatem 77 zł refundacji, natomiast przy pozostałych schorzeniach - 90 zł. W tym wypadku korzystniejsze może okazać się jednak skorzystanie z ustawy "Za życiem", która dotyczy m.in. osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. NFZ pokrywa 70% kosztów wyrobów chłonnych, jednak zniesiony zostaje limit ilościowy - to lekarz decyduje o zapotrzebowaniu pacjenta. Zachęcam do zapoznania się z tabelą refundacji zamieszczoną w akapicie dotyczącym ww. ustawy.

 • Napisał: Katarzyna On 2021-07-12
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry!
  Mama po udarze ze szpitala przewieziona do ośrodka rehabilitacyjnego na rehabilitację. Ośrodek wymaga dostarczenia pampersów. Lekarz z POZ nie chce wypisać zlecenia ponieważ twierdzi, że nie należy się refundacja i ośrodek powinien zapewnić artykuły chlonne.
  Katarzyna

  Replied by: Joanna On 2021-07-13 Pani Katarzyno, faktycznie, to placówka sprawująca opiekę nad chorym powinna wystąpić o zlecenie na refundację wyrobów chłonnych. Polecam skontaktowanie się z ośrodkiem rehabilitacyjnym, do którego trafiła Pani mama w celu ustalenia szczegółów zakupu pieluchomajtek. Może się jednak okazać, że ilość zakupionych wyrobów chłonnych w ramach zlecenia będzie zbyt mała - wówczas pozostaje Państwu dokupienie pozostałej ilości produktów na własną rękę.

 • Napisał: Sylwia Kraus On 2021-07-12
  Rating:
  5.0

  Czy w sklepie internetowym seni24 można uzyskać refundację na pieluchomajtki, jeżeli tak, to w jaki sposób to zrobic?

  Replied by: Joanna On 2021-07-12 Pani Sylwio, niestety, sklep internetowy Seni24 nie uznaje refundacji wyrobów chłonnych. Zachęcamy jednak do zapoznania się z naszymi aktualnymi promocjami, które również znacząco mogą obniżyć koszty zakupów.

 • Napisał: Megi On 2021-07-08
  Rating:
  5.0

  Witam, moja mama choruje na alzheimer oraz obumiera jej pół kula mozgu od mowy i myślenia i musi nosić pampersy ponieważ nie wie co robi czy w tym przypadku można starać się dofinansowanie na pampersy? Pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2021-07-08 Szanowna Pani, jak najbardziej - mogą się Państwo starać o dofinansowanie wyrobów chłonnych, ponieważ Pani mama kwalifikuje się do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. W tym celu należy uzyskać zlecenie od specjalisty, a następnie zrealizować je w wybranym sklepie medycznym lub aptece, pod warunkiem, że dany punkt podpisał umowę z NFZ. Szczegóły realizacji zlecenia na pieluchomajtki znajdzie Pani w poniższym artykule.

 • Napisał: Maja On 2021-06-20
  Rating:
  5.0

  Witam opiekuje się tesciowa ktora jest leżącą na pegu i ma książeczkę i rentę osoby represjonowanej i czy należą się tańsze pampersy

  Replied by: Joanna On 2021-06-28 Pani Maju, osobom represjonowanym przysługuje 100% refundacja w ramach limitu na wyroby chłonne Seni. W poniższym artykule przedstawiamy, jak wygląda procedura wystawiania zlecenia na pieluchomajtki - zachęcam do lektury.

 • Napisał: Danuta Kozioł. On 2021-05-31
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Korzystam z pielucho-majtek wg. kwalifikacji P.101. Czy przysługują mi dodatkowe uprawnienia nabywania i opłat z racji orzeczenia lekarskiego o znacznym stopniu niepełnosprawności. Znaczenie kodu 47ZN.
  Jak najsprawniej załatwić nabycie pielucho-majtek na dalszy okres, roczny skończył się w maju / korzystam z nich od kilku lat /.
  Dziękuję, pozdrawiam.

  Replied by: Joanna On 2021-05-31 Pani Danuto, w przypadku orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (47ZN / 47ZND) przysługuje Pani refundacja w wysokości 70% kosztów oraz zniesienie limitu ilościowego na wyroby chłonne. O tym, jakie jest miesięczne zapotrzebowanie pacjenta na pieluchomajtki decyduje lekarz. Proszę pamiętać, że karta zaopatrzenia miesięcznego może być wydana maksymalnie na 12 miesięcy. Obecnie najszybszą formą zlecenia na wyroby chłonne jest tzw. e-zlecenie. Aby je otrzymać, należy umówić się z lekarzem na teleporadę, podczas której wystawi zlecenie i to on potwierdzi je w oddziale NFZ. Ze zleceniem, które otrzyma Pani w formie elektronicznej należy udać się do apteki lub sklepu medycznego i zakupić potrzebną ilość pieluchomajtek. Zakupu może Pani dokonać także w sklepach internetowych, które mają podpisaną umowę z NFZ.

 • Napisał: Elzbieta On 2021-05-27
  Rating:
  5.0

  Witam jestem chora na stwardnienie rozsiane mam nietrzymanie moczu bóle neuropatyczne zespół niespokojnych nóg l gr inwalidzka zlecenie jest wystawione na 3 miesiące na pilucho majtki ile będzie mnie to kosztowało pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2021-05-28 Pani Elżbieto, całkowity koszt uzależniony jest od tego, na jakie wyroby chłonne się Pani zdecyduje. Nie wiemy, z jakim stopniem nietrzymania moczu mamy do czynienia - kropelkowym, lekkim, średnim czy może ciężkim. W przypadku I grupy inwalidzkiej (czyli znacznego stopnia niepełnosprawności) NFZ pokrywa 70% kosztu wyrobów chłonnych. Zachęcam do zapoznania się z artykułem, w którym podpowiadamy, czym kierować się podczas wyboru odpowiedniego produktu na nietrzymanie moczu: https://www.seni24.pl/poradnik/Wpis/5-czym-kierowac-sie-podczas-wyboru-wyrobu-chlonnego

 • Napisał: Elżbieta On 2021-05-21
  Rating:
  5.0

  Czy osoba w wieku 87 lat, przebywająca w Domu Opieki Społecznej może otrzymać refundację na pieluchomajtki (nie ma chorób nowotworowych, ani nie jest upośledzona umysłowo), po prostu ze względu na wiek nie trzyma moczu, w dzień i w nocy.

  Replied by: Joanna On 2021-05-24 Pani Elżbieto, w tym wypadku warto ubiegać się o wydanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jest ono traktowane równorzędnie z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, na mocy którego choremu przysługuje refundacja wyrobów chłonnych.

 • Napisał: Bogna On 2021-05-18
  Rating:
  5.0

  Witam! Kupiłam pieluchomajtki dla mamy na 3 miesiące. Zapłaciłam 126,00 zł (wartość brutto 315.00, natomiast refundacja NFZ 189,00 ). Chciałabym dowiedzieć się, ile pieniędzy powinnam otrzymać z PCPRu po złożeniu wniosku. Pozdrawiam.

  Replied by: Joanna On 2021-05-19 Pani Bogno, kwota dofinansowania z PFRON uzależniona jest od limitu wyrobów chłonnych nałożonego na osobę chorą. Może to być kolejno 77 zł lub 90 zł miesięcznie. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami dofinansowania pieluchomajtek w katalogu widniejącym na stronie PFRON lub kontaktem z infolinią.

 • Napisał: Krzysztof On 2021-05-16
  Rating:
  5.0

  Zwrot za pampersy. Do wniosku dołączaliśmy książeczkę. Co teraz gdy jest ezlecenie...

  Replied by: Joanna On 2021-05-17 Panie Krzysztofie, w tej sytuacji polecamy kontakt bezpośrednio z NFZ lub sklepem medycznym/apteką, w której dokonują Państwo zakupów wyrobów chłonnych celem wyjaśnienia Pana wątpliwości.

 • Napisał: Elżbieta On 2021-05-12
  Rating:
  5.0

  Osoba o niepełnosprawności znacznej 81 lat Parkinson,po udarze, inne przewlekłe choroby towarzyszące - ile pieluchomajtek może zapisać POZ i jak to jest z dopłatą z NFZ : czy sklep lub apteka sprzedając pieluchomajtki pobiera cenę uwzględniającą tą dopłatę czy jest to jakos inaczej .

  Replied by: Joanna On 2021-05-13 Pani Elżbieto, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą skorzystać z refundacji wyrobów chłonnych w ramach ustawy "Za życiem". W tym wypadku nie obowiązuje pacjenta limit ilościowy, a NFZ pokrywa 70% kosztów zakupów. Co istotne, to lekarz decyduje, jak duże jest zapotrzebowanie pacjenta na wyroby chłonne. Zachęcamy do zapoznania się z tabelą umieszczoną w niniejszym artykule w akapicie dotyczącym ustawy "Za życiem". Realizacja zlecenia na refundację wyrobów chłonnych może się odbyć w dowolnej aptece lub sklepie medycznym, który ma podpisaną umowę z NFZ (mogą to być także sklepy internetowe). Warto jednak podkreślić, że ceny produktów w punktach stacjonarnych często są znacznie wyższe niż w sklepach internetowych, które, pomimo braku możliwości refundacji, przygotowują oferty porównywalne do tych po uldze ze strony NFZ.

 • Napisał: Ewelina On 2021-05-09
  Rating:
  5.0

  witam ostatnio wykupilam babaci pieluchomajtki 120 szt. plus do tego 30 szt .podkladow. zaplacilam za wszysko w aptece 360 zl .ze swoich pieniedzy. Babcia ma orzeczenie o niepelnosprawnosci w stopniu znacznym oraz I grupe. Pani w aptece podpowiedziala mi ze ma podejsc do PFRON (PCPR) o zwrot poniesionych przezemnie kosztow.ok wniosek zlozony przyszko pismo ze zwroca 126 zl a co z reszta kasy. Ja zaplacilam 360 zl - 126 zl =234 zl.Jedni mowią ze mam isc do rodzinnego lekarza babci aby on napisal wniosek do NFZ-u o zwrot kosztow.takiej samej kwoty o PFRON

  Replied by: Joanna On 2021-05-12 Pani Ewelino, w opisanym przez Panią przypadku prawidłowo obliczono kwotę refundacji wyrobów chłonnych. Przysługuje Państwu 126 zł zwrotu pokrytych kosztów, ponieważ weszliście w kolejny limit refundacji (podstawowy limit obejmuje do 90 szt. wyrobów chłonnych i stanowi łączną wartość zwrotu 63 zł).

 • Napisał: Kasia On 2021-04-27
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, mam pytanie odnośnie refundacji z PCPR, mam leżącą babcię, którą opiekuje się moja mama. Zawsze składała papierowy wniosek o refundację do PCPR a teraz pracownica powiedziała, że należy babci założyć profil zaufany i poprzez niego składać wnioski. Jest to duże utrudnienie dla mojej mamy, ponieważ nie potrafi tego samodzielnie wykonać. Czy rzeczywiście zmieniły się przepisy i nie można już złożyć takiego wniosku w formie tradycyjnej?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Replied by: Joanna On 2021-04-27 Pani Kasiu, nie istnieją żadne regulacje nakazujące złożenie wniosku przez internet. Jest to zalecane w dobie pandemii i wielu osobom ułatwia procedurę wnioskowania o wyroby chłonne, ale zlecenia w formie papierowej nadal powinny zostać przyjęte.

 • Napisał: Janusz On 2021-04-19
  Rating:
  5.0

  Witam
  Czy dobrze zrozumiałem jedna z odpowiedzi,sklep seni 24 nie obsługuje zakupów refundowanych. z NFZ

  Replied by: Joanna On 2021-04-20 Panie Januszu, tak, sklep internetowy Seni.pl nie realizuje zleceń w ramach refundacji NFZ. Proszę jednak pamiętać, że ceny w sklepach stacjonarnych i aptekach często są znacznie wyższe niż w sklepach internetowych. Warto regularnie śledzić naszą ofertę, w tym korzystne promocje, które pomogą zaoszczędzić nawet bez refundacji.

 • Napisał: Zbyszek On 2021-04-19
  Rating:
  5.0

  Mam pytanie mama dostała zlecenie na 60 szt.pieluchomajtki ale wykupuje tylko 30szt.miesięcznie czy należy się ref.63 zł. Czy 31zł.tak w sklepie naliczają i druga połówka przepada.Czy sklep prawidłowo to robi.Dziękuje

  Replied by: Joanna On 2021-04-20 Panie Zbyszku, tak, w tym wypadku sklep prawidłowo oblicza kwotę refundacji. Proszę pamiętać, że limit wyrobów chłonnych może zostać niewykorzystany, ale nie może zostać przekroczony.

 • Napisał: Beata. On 2021-04-16
  Rating:
  5.0

  To nie jest tak jak tu piszą, jeśli jest znaczny stopień niepełnosprawności to dofinansowanie dla takiej osoby jest 63zl do każdego zamówienia przy 90 szt. Natomiast jeśli pacjent zużywa więcej niż 90 szt w miesiącu to warto zawsze wziąć przynajmniej 91 bo tak to jest zrobione ze do każdego zamówienia 90szt jest 63zl. Więc jeśli weźmiesz np 91 -180 szt to obniżka będzie 63zl x2, a jeśli weźmiesz 181 to już będzie 63x3. Natomiast jeśli nie ma się grupy inwalidzkiego to przsluguje 90szt i zwrot jest 63zl. Potem jest już na 100% płatności.

  Replied by: Joanna On 2021-04-19 Pani Beato, oczywiście, jeśli pacjent zużywa miesięcznie więcej wyrobów chłonnych, może prosić lekarza, położną lub pielęgniarkę o zwiększenie limitu na zleceniu. Normą jest limit 90 sztuk miesięcznie, powyżej tej ilości wchodzimy w kolejny limit. Wszystko to opisaliśmy w punkcie o refundacji pieluchomajtek w ramach ustawy "Za życiem", zachęcamy do zapoznania się z tabelą umieszczoną w niniejszym akapicie.

 • Napisał: Kasia On 2021-04-14
  Rating:
  5.0

  witam ja z troszkę innym pytaniem.czy można zwrócić paczkę pampersow zamknięta jeżeli została

  Replied by: Joanna On 2021-04-14 Pani Kasiu, niestety, dokonanie zwrotu zakupionych wyrobów chłonnych jest niemożliwe, chyba, że zgodzi się na to konkretny sklep lub apteka.

 • Napisał: Teresa On 2021-04-12
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry
  Bardzo dziękuję za odpowiedź z dnia 25.03.2021r, która była pomocna. Lekarz wypisał zlecenie na pampersy(pieluchy) na 100 szt, na podstawie: P.101 oraz z 47ZN ( orzeczenie o niesprawności znacznej). Chciałam wykupić w aptece pieluchy Seni w cenie 2,45 zł/szt w ilości 100 szt. Mogłam jednak wykupić 90 szt lub 120 szt bo w każdej paczce jest 30 szt. dl
  Kupiłam dla mamy 60 szt i zapłaciłam 84 zł ponieważ pani w aptece powiedziała że za 30 szt zapłacę 100% ceny. Poradziła mi aby lekarz zmienił zlecenie na 120 szt ( w kodzie 47ZN -P.101),nie ma ograniczenia ilościowego) i wtedy bym zapłaciła w jednym miesiącu za 120 szt 168 zł ( 2x 63 zł refundacja) a za 90 szt 157 zł więc cenowo jest dla mnie korzystniejsze kupić w jednym miesiącu 120 szt. Bardzo proszę o odpowiedź.

  Replied by: Joanna On 2021-04-13 Pani Tereso, proszę zatem poprosić lekarza o zmianę zlecenia na 120 szt. wyrobów chłonnych miesięcznie - nie powinno to stanowić problemu.

 • Napisał: Dr On 2021-04-07
  Rating:
  5.0

  dzien dobry
  pacjent z miażdżycą i orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności prosi o wpisanie 121 szt przy zleceniu rocznym
  podobno ci pacjenci mają P101 bez limitu
  czy to prawda i jak to zaznaczyć gdy medica automatycznie wpsuje 90 szt i jest to okno nie do edycji?pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2021-04-08 Proszę skontaktować się ze wskazaną placówką lub bezpośrednio z NFZ celem wyjaśnienia wątpliwości.

 • Napisał: Monika On 2021-04-06
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Proszę odpowiedzieć mi czy,należy mi się refundacja z PCPR, do pieluchomajtek, dla osoby represjonowanej, które wykupiłam na miesiąc luty 2021. Zapłaciłam 180 zł. "z urzędu" dostałam 63 zł zwrotu. Złożyłam dokumenty do PCPR, na podstawie których miałam otrzymać dodatkowy zwrot w wysokości 63 zł. W marcu 2021 wykupiłam następną partię pieluchomajtek,za które zapłaciłam 120 zł. i tym razem w sklepie medycznym, również otrzymałam dofinansowanie z NFZ w wysokości 63 zł. Kolejny raz złożyłam rachunek do PCPR, który miał dofinansować 57 zł. Mama zmarła 30.03.2021. Dziś, tj. 06.04.2021. otrzymałam odpowiedź z PCPR, że nie otrzymam żadnego dofinansowania, ani za luty, ani za marzec. Proszę powiedzieć mi na jakiej podstawie, bo pracownik PCPR powoływał się na jakąś ustawę, której bliżej nie potrafił wyjaśnić.

  Replied by: Joanna On 2021-04-07 Pani Moniko, osoby represjonowane mają prawo do 100% refundacji na wyroby chłonne w ramach limitu. Przy chorobie nowotworowej powinni otrzymać miesięcznie 77 zł, natomiast przy pozostałych schorzeniach 90 zł refundacji. Prawdopodobnie nie złożyliście Państwo do NFZ wniosku o przyznanie dodatkowych uprawnień dla mamy, stąd różnica w kwocie przysługującej refundacji.

 • Napisał: Anna On 2021-04-06
  Rating:
  5.0

  Witam, mam pytanie czy dla osoby starszej lat 90, która od miesiąca listopada 2020r, leży, nie wstaje i jest pampersowana, może ubiegać się refunację zakupu pampersów, czy pielochamajtek

  Replied by: Joanna On 2021-04-07 Pani Anno, nie każdy może ubiegać się o refundację wyrobów chłonnych. Nie wiemy, czy osoba, o której rozmawiamy, cierpi na inne choroby współistniejące. Polecam, aby to lekarz prowadzący ocenił, czy choremu przysługuje refundacja oraz jaką kwotę powinna ona obejmować.

 • Napisał: Teresa On 2021-03-25
  Rating:
  5.0

  Mama która skończyła 100 lat, jest osobą na stale leżącą,więc nie chodzi i nie wstaje,(sprawy fizjologiczne robi pod siebie) ma przyznane orzeczenie o niepełnosprawności-znaczna. Lekarz wypisał zlecenie (grupa P 101)na pampersy z refundacją na 60 szt miesięcznie. Mama potrzebuje więcej niż przepisał lekarz. Słyszałam, że zmieniły się przepisy i ilość przyznawanych ilości-90szt miesięcznie.Pani w aptece powiedziała że refundacja jest tylko na 60szt, na pozostałe muszę zapłacić bez refundacji.A jak jest naprawdę? Proszę o odpowiedź.

  Replied by: Joanna On 2021-03-26 Pani Tereso, w przypadku refundacji wyrobów chłonnych dla Pani mamy limit ilościowy wynosi 90 szt, natomiast limit finansowy 63 zł. Ma Pani prawo nabyć miesięcznie 90 szt. pieluchomajtek w ramach refundacji, z czego 63 zł będzie kwotą zwróconą.

 • Napisał: Izabela On 2021-03-25
  Rating:
  5.0

  Czy przy wycieńczeniu z niedozywienia przysługuje mi refundacja na pampersy?
  Od pół roku poruszam się na wózku A przez całe dnie leżę przykuta do łóżka podpięta pod butelki z jedzeniem podawane przez sondę nosowo jelitowa(min 14h/dziennie )

  Replied by: Joanna On 2021-03-25 Pani Izabelo, o wydaniu wniosku na wyroby chłonne decyduje lekarz. Polecam, aby Pani opiekun udał się do niego po takie zlecenie, a następnie do NFZ o przydzielenie karty zaopatrzenia do zrealizowania w aptece lub sklepie medycznym.

 • Napisał: Janusz Jakubowicz On 2021-03-19
  Rating:
  5.0

  Może komuś pomogę. Stosuję pieluchomajtki 5 miesięcy dla leżącej matki z chorobą Alzheimera . Dziennie zużywam 5 sztuk.Podaję to, co teraz wiem. :
  1.Najlepsza cena na pieluchomajtki Seni - na stronie Seni 24.Używałem też pieluchomajtki innej firmy , też dobre , tylko bardziej delikatne ,może lepsze dla osoby jeszcze chodzącej.Ja potrzebuję bardziej chłonne.Szczególnie na noc.
  2. Teraz tzw. "refundacja". Tu też przez internet - taniej dla mnie 5zł na dwóch zniżkowych paczkach (60sztuk) niż w pobliskim sklepie medycznym. Ogólnie całe ta refundacja daje mi 30 zł (!). Liczona jest od kwoty 90 zł niezależnie ile paczek zamówię .Tak że najbardziej opłaca się kupować : 1 paczka z refundacją na stronie O*****, a pozostałe paczki w Seni 24. Takie są moje wyliczenia. Najwięcej zyskuję na kupowaniu w necie.
  Życzę wytrwałości i cierpliwości w opiece nad (niewinnymi przecież) chorymi.

 • Napisał: Janusz Jakubowicz On 2021-03-19
  Rating:
  5.0

  Obliczyłem , że ta refundacja , to 30 zł -przy zniżce 70% niezależnie czy mam przydział na 60 sztuk , czy na 90 sztuk miesięcznie i niezaleznie ile paczek zamawiam (?)
  Zamawiam -- Pieluchomajtki dla dorosłych Super Seni M .
  Czy się mylę ?

  Replied by: Joanna On 2021-03-19 Panie Januszu, limit przysługującej refundacji ustalany jest przez lekarza i może wynosić od 60 do 90 szt. wyrobów chłonnych miesięcznie. Zgodnie z ustawą maksymalna miesięczna kwota refundacji przy przysługującym limicie 70% (od kwoty 90 zł) to 63 zł miesięcznie, bez względu na to, ile wyrobów chłonnych pacjent finalnie zakupi.

 • Napisał: Iwona On 2021-02-26
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, mam pytanie odnośnie zwrotu pieniędzy za pampersy, który otrzymywałam co roku. W tym roku poinformowano mnie ze nie mogę złożyć wniosku o zwrot tych pieniędzy ponieważ nie mam zleceń które kiedyś były wystawiane co miesiąc. Teraz tych zleceń nie ma, dostałam kod od lekarza na który całym rokiem kupowałam pampersy. Przez to ze nie ma tych zleceń nie mogę starać się o ten zwrot a nikt nie wie, albo nie chce mi pomoc jak mam to teraz załatwić. Z góry dziękuje o wszelkie informacje.

  Replied by: Joanna On 2021-03-05 Pani Iwono, jeśli pobierała Pani wyroby chłonne refundowane przez NFZ, to powinna Pani spróbować skontaktować się z niniejszą instytucją. Opcjonalnie proszę zapytać o wystawienie takich zaświadczeń w aptece, w której zaopatrywała się Pani w wyroby Seni.

 • Napisał: Agnieszka On 2021-02-21
  Rating:
  5.0

  Czy jeżeli pacjent ( P.101) ma uprawnienia dodatkowe 47ZN, zlecenie wypisane na 6 miesięcy, limit sztuk 100, czyli limit finansowy 180zł, i chce zrealizowac całość jednorazowo, ale w ilości mniejszej (30 szt/m-c po 3.10zl czyli 93zl/ m-c) to jaka dostanie refundację? Jaki jest system wyliczeń refundacji w przypadku realizacji na kilka miesięcy? Liczy się limit/miesiąc razy ilość miesięcy czy ilość sztuk ogółem i to z niej wynika wysokość limitu?

  Replied by: Joanna On 2021-02-22 Pani Agnieszko, jeśli pacjentowi przysługuje miesięczna refundacja na 100 szt. wyrobów chłonnych Seni, to tyle właśnie produktów powinien kupić. Limity ilościowe nie przechodzą na kolejny miesiąc, nie ma zatem możliwości wykupienia zaległych produktów w przyszłości. Uprawnienia 47ZN są przyznawane pacjentom ze zdiagnozowanym schorzeniem wymagającym zużycia bardzo dużej ilości środków pomocniczych (pieluchomajtek, podkładów itd). Dla takich osób limit jest obliczany od faktycznie zrealizowanej liczby sztuk, czyli opłaca się realizacja 100 sztuk co miesiąc, ponieważ refundacja jest liczona razy dwa (powyżej 90 sztuk wchodzimy w następny limit) - przy takiej realizacji świadczeniobiorca wykorzysta przez okres pół roku łącznie 12 limitów refundacji (po dwa limity miesięcznie). Natomiast przy realizacji całości, czyli 600 sztuk wyjdzie nam tylko 7 limitów.

 • Napisał: Magda On 2021-02-21
  Rating:
  5.0

  Witam,
  mam wniosek z kodem P.101.PM wystawiony na 6 miesięcy, z uprawnieniem dodatkowym ZN gdzie na miesiąc mam wpisane 100 sztuk pieluchomajtek. Chcę zrealizować cały wniosek na 6 miesięcy ale przy jak najmniejszej dopłacie pacjenta. Pytałam o cenę paczki pieluch i wynosi ona 93 zł/30 sztuk. Ile sztuk mam sobie zażyczyć ??

  Replied by: Joanna On 2021-02-22 Pani Magdo, zgodnie z przysługującą refundacją, powinna Pani nabyć co miesiąc 100 szt. wyrobów chłonnych Seni. Proszę pamiętać, że limity ilościowe nie przechodzą na kolejny miesiąc.

 • Napisał: Ola On 2021-02-19
  Rating:
  5.0

  CZY OSOBA REPRESJONOWANA MOZE WZIĄC NA MIESIAC PO 90 SZTUK PIELUCHOMAJTEK ? OCZYWIŚCIE REFUNDACJA BEDZIE 90 X 3M-CE = 270 ZŁ ?

  Replied by: Joanna On 2021-02-19 Pani Olu, osobom represjonowanym przysługuje całkowita (100%) refundacja na wyroby chłonne Seni. Miesięczny limit finansowy to 77 zł przy chorobie nowotworowej i 90 zł przy pozostałych schorzeniach. Mogą Państwo otrzymać refundację na pieluchomajtki od razu na trzy miesiące.

 • Napisał: MONIKA On 2021-02-07
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy osobie represjonowanej (Sybirak), obecnie przebywającej w komercyjnym domu seniora, przysługuje całkowita refundacja pampersów.

  Replied by: Joanna On 2021-02-08 Pani Moniko, osobom represjonowanym przysługuje całkowita, 100% refundacja na wyroby chłonne Seni. Przy chorobie nowotworowej będzie to 77 zł, natomiast przy pozostałych schorzeniach - 90 zł. [To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent: Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A., podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.]

 • Napisał: Malgorzata On 2021-01-26
  Rating:
  5.0

  Witam,
  dziekuje za przydatny artykul. mam pytanie:
  czy lezac na ZOL na Nfz przysluguja tacie mojemu znizki na zakup pielucho-majtek?
  Dodam, ze caly czas kupuje. Najpierw tato byl komercyjnie na oddziale Zol, a tera z na NFZ.
  Otrzymalam od lekarza 1. kontaktu nr zlecenia na zaopatrzenie ortopedyczne i wczoraj przez tel. ustalilam z aptekarka, ze taka i itaka kwota bedzie do zaplaty przeze mnie, po odjeciu 63 zl. Ale po 10 min. zadzwonila do mnie p.Kierownik oddzialu ZOL twierdzac, ze zadna refundacja sie teraz nie nalezy, bo moj tato jest juz na NFZ na oddziale.
  Prosze o pomoc, nie mogfe znalezc nigdzie info o tym.
  Pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2021-01-26 Pani Małgorzato, w czasie pobytu w szpitalu to placówka medyczna występuje do NFZ o refundację pieluchomajtek (lub innych wyrobów chłonnych), tym samym zapewniając pacjentowi niezbędne wyroby higieniczne.

 • Napisał: Ewa On 2021-01-16
  Rating:
  5.0

  Chce kupić dla mamy pieluchomajtki seni L w liczbie 90 szt ,czyli 9 paczek.Czy w kasie juz Państwo naliczacie mi tę znizke z NFZ?

  Replied by: Joanna On 2021-01-18 Pani Ewo, nasz sklep internetowy nie oferuje refundacji pieluchomajtek Seni. Warto jednak zapoznać się z korzystną ofertą cenową niniejszych produktów w naszym sklepie. Zachęcamy również do kontaktu z naszym konsultantem pod numerem telefonu 056 612 33 35, w trakcie której kompleksowo doradzi w wyborze odpowiedniego asortymentu Seni.

 • Napisał: Arek On 2021-01-11
  Rating:
  5.0

  Czy mogę otrzymać refundację za pieluchomajtki z PCPR ze środków PFRON w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze po śmierci mojej babci. Proszę o podstawę prawną przyznania bądź odmowy wypłaty środków.

  Replied by: Natalia Witkowska On 2021-01-11 Panie Arkadiuszu, nie chcę wchodzić w kompetencje organu. Należy zasięgnąć informacji bezpośrednio w PFRON.

 • Napisał: Kasia On 2021-01-04
  Rating:
  5.0

  Jakie dochody mam obliczyć we wniosku do refundacji pieluch? Mam alimenty, rodzinne ,500+,Swiadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielegnacyjny

  Replied by: Natalia Witkowska On 2021-01-11 Wysokość limitów na produkty chłonne ustalane są niezależnie od dochodów. Limit zależy od schorzenia, z którym boryka się osoba dla której refundacja ma zostać przyznana.

 • Napisał: Agnieszkq On 2020-12-09
  Rating:
  5.0

  Syn ma orzeczenie o niepełnosprawności ruchowe dostaliśmy propozycje od lekarza z może nam wypisać receptę na pampersy . Ile refundacji możemy dostać syn 2.t roku

  Replied by: Natalia Witkowska On 2020-12-30 Mogą Państwo otrzymać 70% z limitu 90 złotych, czyli 63 złote miesięcznie.

 • Napisał: Krystyna On 2020-12-01
  Rating:
  5.0

  Mam stwierdzone WNM miałam mieć operację w marcu ale w związku z epidemią covid planowe zabiegi zostały wstrzymane mam pytanie czy z wiązku z tym mogę korzystać z refundacji na wkładki urologiczne seni lady proszę o odpowiedż

  Replied by: Natalia Witkowska On 2020-12-30 Pani Krystyno, powołując się na to, co już zostało powiedziane:
  Nie każdy pacjent z nietrzymaniem moczu może otrzymać zlecenie na wyroby chłonne. Refundacja przysługuje w sytuacji, w której u pacjenta stwierdzono chorobę nowotworową przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza bądź okolicy krzyżowej, posiada przetoki nowotworowe lub popromienne, cierpi na nietrzymanie stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych, boryka się z powikłaniami po leczeniu chorób nowotworowych lub neurogennych i nieneurogennym nietrzymaniu moczu lub stolca z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu (P.100). Refundacja przysługuje także osobom, które cierpią na nietrzymanie moczu lub stolca na tle głębokiego upośledzenia umysłowego, zespołów otępiennych, wad wrodzonych i chorób układu nerwowego, wad wrodzonych dolnych dróg moczowych, jatrogennego lub pourazowego uszkodzenia dróg moczowych bądź jatrogennego lub pourazowego uszkodzenia układu pokarmowego (P.101).

Zadaj pytanie lub napisz komentarz

Zadaj pytanie autorowi artykułu lub skomentuj go

Powiązane wpisy

Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby leżącej?
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby leżącej?
9 102 1

Odpowiednia ochrona przed wilgocią i odparzeniami przy problemie nietrzymania moczu (NTM) zależy od wielu elementów, w tym także używanego wyrobu chłonnego....

czytaj więcej
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby aktywnej?
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby aktywnej?
8 436 5

Życie z problemem nietrzymania moczu (NTM) może być uciążliwe z wielu przyczyn. Przede wszystkim z powodu dyskomfortu związanego z towarzyszącym uczuciem...

czytaj więcej
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby częściowo mobilnej?
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby częściowo mobilnej?
5 395 4

Nietrzymanie moczu (NTM) jest przypadłością, która przeważnie towarzyszy innym schorzeniom – stwardnieniu rozsianemu, niepełnosprawności, chorobie Alzheimera...

czytaj więcej
Czym kierować się podczas wyboru wyrobu chłonnego?
Czym kierować się podczas wyboru wyrobu chłonnego?
4 527 4

Nietrzymanie moczu (NTM) jest problemem powszechnym, dotyczącym statystycznie co czwartej kobiety i co ósmego mężczyzny. Dotyka nie tylko seniorów i osoby...

czytaj więcej
Wkładki urologiczne czy podpaski na nietrzymanie moczu?
Wkładki urologiczne czy podpaski na nietrzymanie moczu?
15 830 1

Nietrzymanie moczu (NTM) jest przypadłością, która częściej dotyka kobiet niż mężczyzn (statystycznie co czwartą kobietę i co ósmego mężczyznę). Przez wzgląd...

czytaj więcej
Rodzaj otwarty, półotwarty czy zamknięty - który wybrać?
Rodzaj otwarty, półotwarty czy zamknięty - który wybrać?
1 992 1

Wyrób chłonny powinien nie tylko chronić przed wilgocią, ale także zapewniać jak największy komfort użytkowania. Wiąże się to z odpowiednim dopasowaniem do...

czytaj więcej
Majtki chłonne a pieluchomajtki. Czym się różnią i co je łączy?
Majtki chłonne a pieluchomajtki. Czym się różnią i co je łączy?
11 116 2

Chociaż pieluchomajtki stanowią jeden z częstszych wyborów osób ze średnim i ciężkim (a także bardzo ciężkim) nietrzymaniem moczu, nie jest to jedyny typ...

czytaj więcej
Jak myć osobę leżącą?
Jak myć osobę leżącą?
14 932 2

Osoby obłożnie chore, leżące, wymagają nie tylko odpowiedniego leczenia ale także higieny i pielęgnacji, która umożliwia utrzymanie czystości i zdrowia...

czytaj więcej