Zadzwoń i dowiedz się, jak dbać o higienę podopiecznego z ciężkim nietrzymaniem moczu. Tel. 56 451 91 44

Refundacja NFZ pieluchomajtek 2023 i innych wyrobów chłonnych - jak z niej skorzystać, komu przysługuje i jak ją obliczyć?

Przeczytano 153 936 razy
124 Komentarze
(5)
 

Czas czytania: 9 min.

Nietrzymanie moczu stanowi nie tylko problem natury zdrowotnej, psychologicznej i społecznej, ale również ekonomicznej. Nie da się ukryć, iż regularne kupowanie wyrobów chłonnych generuje konkretne wydatki. Dlatego dla wielu osób ze stwierdzonym NTM refundacja może okazać się niezwykle pomocna. W tym tekście postaramy się wyjaśnić komu przysługuje refundacja, jak się o nią ubiegać i ile kosztują wyroby już po pomocy z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czym jest refundacja? Ogólne zasady refundacji na wyroby chłonne

Refundacja to finansowe wsparcie z ramienia Narodowego Funduszu Zdrowia, które przysługuje m.in. na zakup wyrobów medycznych ułatwiających choremu codzienne funkcjonowanie. W ramach dofinansowania można zaopatrzyć się w sprzęt ortopedyczny (balkoniki, wózki inwalidzkie, ortezy, protezy itd.), cewniki, aparaty słuchowe czy worki stomijne, a także wyroby chłonne na nietrzymanie moczu, a zatem bezwiedne wyciekanie moczu. Na pomoc NFZ mogą liczyć osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne oraz cierpiące na inkontynencję moczową i/lub kałową będącą przejawem innego schorzenia lub choroby, np. nowotworu, uszkodzenia układu nerwowego lub dróg moczowych. Więcej na ten temat przeczytasz w akapitach poniżej.

Refundacja NFZ na wyroby chłonne podlega kilku istotnym zasadom dotyczącym ilości przysługujących wyrobów, ich kosztu, limitów finansowania czy samego realizowania zlecenia na wyroby chłonne. O czym warto pamiętać?

 • Refundacja pieluchomajtek wystawiana jest maksymalnie na rok. Mimo to jednorazowo pacjent może wykupić w aptece lub sklepie medycznym jedynie połowę zaopatrzenia - na 6 miesięcy, a kolejne produkty dokupić po upływie tego okresu. W przypadku, gdy pacjent nie może sobie pozwolić na jednorazowy duży wydatek, może zrealizować zlecenie w okresach nie krótszych niż 1 miesiąc.
 • Zlecenie na pieluchomajtki i inne wyroby ważne jest tylko w miesiącach, na które zostało wystawione. Jeśli miesiąc upłynął, niemożliwe jest odebranie zaległych wyrobów. Przykładowo – jeśli zlecenie wystawiono w styczniu na 3 miesiące obejmuje ono wyroby na styczeń, luty i marzec. W lutym odebranie wyrobów ze stycznia nie będzie już możliwe.
 • Rozpoczętą realizację zlecenia w danej aptece lub sklepie medycznym należy kontynuować w tym samym miejscu przez cały okres jego obowiązywania. Nie ma możliwości zmiany punktu zakupu pieluchomajtek przed upływem terminu wpisanego na zleceniu. Warto jednak podkreślić, że wyroby nie muszą być odbierane osobiście przez pacjenta, na którego zostało wypisane zlecenie. Pośrednik musi jedynie potwierdzić odbiór imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL. Musi także podpisać się na zleceniu.

Należy również pamiętać, że nie wszystkie wyroby chłonne na nietrzymanie moczu lub kału podlegają refundacji NFZ. Produkty Seni objęte dofinansowaniem to:

 • pieluchomajtki dla dorosłych: Super Seni, Super Seni Plus, Super Seni Trio, Super Seni Quatro, Seni Optima Super, Seni Optima Plus, Seni Optima Trio, Seni Optima Quatro, Seni Standard Plus Air*;
 • pieluchomajtki dla dzieci: Seni Kids Junior, Seni Kids Extra, Seni Kids Junior Super;
 • majtki chłonne: Seni Active Normal, Seni Active Classic, Seni Active Super, Seni Active Plus, Seni Active Trio, Seni Lady Pants, Seni Man Pants, Seni Active Basic*;
 • pieluchy anatomiczne: San Seni Prima, San Seni Normal, San Seni Uni, San Seni Maxi, San Seni Plus, San Seni Extra, San Seni Classic Uni*, San Seni Alvi, San Seni For Men, Seni Lady Slim Extra*, Seni Lady Extra Plus, Seni Lady Super, Seni Lady Plus;
 • wkłady anatomiczne (wkładki urologiczne): Seni Man Extra Level 3, Seni Man Extra Plus Level 4, Seni Man Super Level 5;
 • podkłady jednorazowe: Seni Soft Basic Dry*, Seni Soft Super, Seni Soft Super Dry.

* Nowe produkty objęte refundacją NFZ od 1 stycznia 2023 roku.

Komu przysługuje refundacja?

Nie każdy pacjent z nietrzymaniem moczu może otrzymać zlecenie na wyroby chłonne. Komu przysługuje refundacja? Refundacja przysługuje w sytuacji, w której u pacjenta stwierdzono nietrzymanie moczu lub stolca na tle innych chorób i dolegliwości, takich jak:

 • choroba nowotworowa,
 • niepełnosprawność umysłowa,
 • choroba układu nerwowego,
 • wada rozwojowa,
 • dolegliwości na tle pęcherza neurogennego,
 • zaburzenie funkcjonowania zwieraczy.

W tym miejscu warto wspomnieć, że w systemie refundacyjnym NFZ wyróżniamy dwa podstawowe kody uprawnień pacjenta określające rodzaj choroby, której skutkiem może być nietrzymanie moczu. Kod P.100 dotyczy refundacji pieluchomajtek lub produktów zamiennych dla osób dotkniętych chorobą nowotworową, natomiast kod P.101 określa refundację wyrobów chłonnych dla wszystkich pozostałych pacjentów. Po ostatnich zmianach prawnych kod uprawnień nie wpływa na wartość refundacji.

Orzeczenie o niepełnosprawności a refundacja

Celem otrzymania refundacji na wyroby chłonne nie trzeba posiadać orzeczenia o niepełnosprawności. Warto jednak podkreślić, że orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności daje choremu dodatkowe uprawnienia (47ZN), na mocy których lekarz może przepisać miesięcznie większą ilość wyrobów chłonnych, niż określają limity refundacyjne. W akapicie poniżej opisujemy niniejsze limity i wyjaśniamy, jaka ilość pieluchomajtek lub zamiennych przysługuje pacjentowi.

Nie dźwigaj ciężkich paczek z pieluchami! Darmowa dostawa w Seni24.pl już od 99zł!

Limity refundacyjne - ile pieluch na miesiąc można uzyskać? Jaką kwotę odda NFZ?

Dofinansowanie na wyroby chłonne podlega kilku istotnym wytycznym. Jednym z najważniejszych jest maksymalna suma, którą NFZ może oddać pacjentowi za zakupy wyrobów na nietrzymanie moczu lub kału. Należy podkreślić, że kwota dofinansowania zależy zarówno od rodzaju środka pomocniczego, jak i od uprawnień, które posiada pacjent. Dnia 15.11.2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.10.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, a tym samym wprowadzono nowe limity dofinansowania, których wykaz prezentujemy poniżej. 

Co ważne, w styczniu 2023 roku weszły w życie nowe, korzystne dla pacjenta przepisy refundacyjne podwyższające maksymalną kwotę dofinansowania na wybrane produkty chłonne.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym cennikiem wyrobów refundowanych Seni, który bardzo czytelnie obrazuje poszczególne limity dofinansowania i kwoty, jakie pacjent będzie musiał dopłacić z własnej kieszeni.

Dodatkowo, na stronach sklepu Seni24 możliwe jest sprawdzenie cen produktu chłonnego zarówno w ramach refundacji NFZ, jak i bez niej. W tym celu wystarczy wejść na kartę produktu refundowanego. Dzięki temu uproszczeniu nie trzeba samodzielnie wyliczać kwoty dofinansowania - odtąd dzieje się to automatycznie.

Ile wynosi maksymalna kwota dofinansowania (100%)?

Kwota dofinansowania na poziomie 100% przysługuje bardzo małej grupie pacjentów - inwalidom wojskowym, inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym. Pozostałym pacjentom NFZ zwróci 70% kwoty za zakupy w ramach obowiązującego limitu.

Drugim kryterium wpływającym na wysokość refundacji jest chłonność wyrobu chłonnego. W zależności od grupy produktu i poziomu jego chłonności 100% dofinansowania wyniesie 1 zł, 1,70 zł lub 2,30 zł za jedną sztukę produktu. Produkty mniej chłonne, np. wkładki urologiczne, będą charakteryzowały się niższym dofinansowaniem niż pieluchomajtki. Wyroby o mniejszych rozmiarach, ze względu na wielkość umieszczonego w nich wkładu chłonnego, mogą charakteryzować się mniejszymi dopłatami.

Progi finansowania NFZ ze względu na chłonność produktu przedstawiają się następująco:

 • 1 zł - chłonność wyrobów do 450 gramów,
 • 1,7 zł - minimalna chłonność 1000 gramów w przypadku majtek chłonnych oraz 1400 gramów w przypadku pieluchomajtek i pieluch anatomicznych,
 • 2,3 zł - minimalna chłonność 1400 gramów w przypadku majtek chłonnych oraz 2500 gramów w przypadku pieluch.

Ile wynosi kwota dofinansowania (70%)?

Kwota dofinansowania na poziomie 70% przysługuje wszystkim pozostałym osobom uprawnionym do otrzymania refundacji i tak jak w poprzednim przypadku jest zależna od rodzaju wyrobu:

 • 0,7 zł - chłonność wyrobów do 450g,
 • 1,19 zł - minimalna chłonność 1000 gramów w przypadku majtek chłonnych oraz 1400 gramów w przypadku pieluchomajtek i pieluch anatomicznych
 • 1,61 zł - minimalna chłonność 1400 gramów w przypadku majtek chłonnych oraz 2500 gramów w przypadku pieluch

Warto wiedzieć

 • Kwota jaką pacjent dopłaca do zakupu produktów refundacyjnych jest różnicą pomiędzy ceną na jaką Realizator zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia a wartością refundacji NFZ.
 • Proces refundacji jest skomplikowany i czasochłonny. W związku z koniecznością pokrycia licznych kosztów dodatkowych należy się liczyć z tym, iż cena, od której jest naliczana refundacja będzie wyższa niż cena komercyjna.
 • Wartość dopłaty pacjenta do zamówień refundacyjnych będzie zazwyczaj taka sama niezależnie od tego czy zakupi on produkt w aptece, sklepie medycznym czy sklepie internetowym oferującym refundację. Umowy różnych Realizatorów z NFZ są zawierane na takie same lub zbliżone ceny wyrobów medycznych.

Ile wyrobów chłonnych miesięcznie można uzyskać?

Miesięczny limit ilościowy to kolejne ograniczenie, z którego musi zdawać sobie sprawę osoba pragnąca uzyskać dofinansowanie NFZ na wyroby chłonne. Pacjentowi, niezależnie od kodu P.100 i P.101 przysługuje maksymalnie 90 sztuk produktów na miesiąc. Co ważne, jeśli poza pieluchomajtkami pacjent korzysta także z innych wyrobów chłonnych, np. Podkładów higienicznych na materac, należy poprosić lekarza wystawiającego zlecenie o wpisanie w odpowiedniej rubryce treści “Pieluchomajtki lub zamienne”. Dzięki takiej adnotacji chory ma możliwość zakupu wyrobów chłonnych w ramach limitu z podziałem na takie produkty, które rzeczywiście odpowiadają jego potrzebom. Należy jednocześnie podkreślić, że limit może zostać niewykorzystany, jednak nie może być przekroczony. Chory nie ma możliwości skorzystania z większej ilości wyrobów, niż zostało to napisane na zleceniu. Od limitu 90 sztuk występuje jeden wyjątek, który omawiamy poniżej.

Dodatkowe uprawnienia w ramach ustawy “Za życiem” i ustawy wspierającej osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Dodatkowe uprawnienia przysługują dzieciom do 18. roku życia cierpiącym na ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu powstałe w okresie prenatalnym albo w czasie porodu (uprawnienie 47DN). Takie osoby obejmuje ustawa “Za życiem” z dnia 4.11.2016 roku (Dz. U. poz.1860 z 2016 r.). Z punktu widzenia pacjenta klasyfikacja do niniejszej ustawy przynosi istotną korzyść w przypadku regularnego zaopatrzenia w wyroby chłonne na nietrzymanie moczu/kału. Chociaż w tym przypadku NFZ także zapewnia pokrycie 70% z limitu, istotne jest zniesienie limitu ilościowego. To lekarz decyduje, jak duże jest zapotrzebowanie pacjenta.

Warto podkreślić, że osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (47ZN) oraz osoby do 16. roku życia, które ze względu na niepełnosprawność wymagają opieki (47ZND) otrzymują refundację na tych samych zasadach, co osoby korzystający z pomocy ustawy „Za życiem” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1061, z późn. zm.).

Za równorzędne z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności uznaje się:

 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1.01.1998r. (Komisja Lekarska ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia),
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (ZUS),
 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (ZUS),
 • orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1.01.1998r. (KRUS), pod warunkiem uzyskania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przed 1.01.1998r. (MON lub MSWiA) na podstawie odrębnych przepisów dotyczących niezdolności do służby.

Jak otrzymać zlecenie refundacyjne na wyroby chłonne?

Zakup wyrobów chłonnych z refundacją nie jest możliwy bez odpowiedniego zlecenia refundacyjnego na wyroby chłonne, które wystawia lekarz. Otrzymanie go jest niezwykle proste - wymaga jedynie osobistej konsultacji z lekarzem, który zawarł umowę z NFZ lub skorzystania z niezwykle wygodnej możliwości teleporady. Specjalista wystawi zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne za pomocą systemu NFZ e-ZWM, a ten automatycznie potwierdzi uprawnienia chorego. Dzięki najnowszym technologiom pacjent nie musi osobiście dostarczyć zlecenia do placówki NFZ. Wizyta w Oddziale Wojewódzkim NFZ będzie konieczna tylko w przypadku negatywnej weryfikacji zlecenia.

Aby zrealizować zlecenie w aptece lub sklepie medycznym chory będzie zobowiązany do okazania jedynie numeru PESEL oraz numeru zlecenia. Jeśli skorzystał z możliwości teleporady numer zlecenia otrzyma drogą elektroniczną poprzez SMS na wskazany numer telefonu.

Kto może wystawić zlecenie na wyroby chłonne?

Osobą uprawnioną do wystawienia zlecenia na wyroby medyczne jest:

 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej, dziecięcej, onkologicznej, klinicznej, chemioterapii nowotworów, onkologii i hematologii dziecięcej, geriatrii, ginekologii onkologicznej, położnictwa i ginekologii, neurologii, neurologii dziecięcej, urologii, urologii dziecięcej, medycyny rodzinnej, pediatrii, chorób wewnętrznych,
 • lekarz spełniający wymogi do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej,
 • felczer ubezpieczenia zdrowotnego,
 • pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Gdzie zrealizować zlecenie refundacyjne? Czy zakup w aptece to jedyne rozwiązanie?

Każda osoba, która boryka się z problemem nietrzymania moczu bądź jest opiekunką czy opiekunem doskonale wie, że 90 sztuk wyrobu chłonnego na miesiąc to niewystarczająca ilość. Zwłaszcza przy ciężkim bądź bardzo ciężkim NTM. Dlatego nierzadko konieczne jest zaopatrywanie się w wyroby chłonne poza refundacją. Wiele osób decyduje się na zakupy w tej samej aptece, w której odbiera na NFZ pieluchomajtki bądź inne produkty. Chociaż takie zakupy mogą wydawać się wygodne – pozwalają na jednorazowe zaopatrzenie się w potrzebny wyrób – niekoniecznie są najlepszym wyjściem, także biorąc pod uwagę cenę.

Zakupy w sklepie internetowym stanowią obecnie najwygodniejszą formę zaopatrzenia w produkty chłonne. Ich podstawową zaletą jest pełna dyskrecja i bezpośrednia dostawa pod same drzwi pacjenta, dzięki czemu ani on ani opiekun nie musi samodzielnie dźwigać nieporęcznych toreb pieluchomajtek z apteki do domu. Zakupy przez internet to także znacząca oszczędność czasu, ponieważ zakupy stacjonarne mogą stanowić nie lada kłopot szczególnie dla osób mieszkających poza dużymi miastami.

Opiekunowie osób z nietrzymaniem moczu/kału na pewno wiedzą, że zakupy w aptece lub sklepie medycznym nie ograniczą się jedynie do wyrobów chłonnych. Skóra pacjentów narażonych na kontakt z czynnikiem drażniącym wymaga specjalistycznej pielęgnacji za pomocą kremów ochronnych czy preparatów umożliwiających łatwe oczyszczenie skóry, nawet bez użycia wody. Do tego nierzadko niezbędne okazują się rękawiczki jednorazowe, podkłady i prześcieradła chroniące łóżko, neutralizatory nieprzyjemnego zapachu oraz inne akcesoria ułatwiające codzienny proces opieki. Specjalistyczne sklepy internetowe oferują szeroką gamę tego typu produktów w korzystnych cenach, dając możliwość skompletowania zamówienia pod kątem indywidualnych potrzeb chorego.

Jak zrealizować zlecenie w Seni24?

Oficjalny sklep internetowy marki Seni, jako partner sklepów medycznych Zdrowie*, daje możliwość zakupu wyrobów chłonnych zarówno w ramach refundacji NFZ, jak i poza nią. Aby to zrobić:

 1. sprawdź na karcie produktu cenę w refundacji,
 2. zarejestruj wniosek,
 3. wróć na kartę produktu refundowanego i dodaj go do koszyka,
 4. uzupełnij koszyk o dodatkowe produkty, które Cię interesują,
 5. przejdź do koszyka i sfinalizuj zamówienie.

* Sklep medyczny Zdrowie to oficjalny podmiot odpowiedzialny za realizację zamówień w ramach refundacji NFZ. Sklep Zdrowie nie prowadzi sprzedaży internetowej, ale można jej dokonać za pomocą Seni24.pl na takich samych zasadach, jak przy sprzedaży stacjonarnej.

Refundacja to dla wielu osób znacząca pomoc przy zaopatrywaniu się w wyroby chłonne. Chociaż otrzymanie wsparcia od NFZ początkowo może wydawać się problematyczne, wystarczą wyłącznie trzy kroki, by skorzystać z tej ulgi.


Najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania refundacji?

Refundacja NFZ wyrobów chłonnych przysługuje tylko osobom, których schorzenie jest wynikiem innych chorób, które wymieniamy w niniejszym artykule. Na podstawie stwierdzonej choroby lekarz lub uprawniona do tego osoba ma prawo wystawić zlecenie na dofinansowanie do zakupu pieluchomajtek bądź artykułów zamiennych. Aby natomiast zrealizować zlecenie na wyroby chłonne w aptece lub sklepie medycznym pacjent nie potrzebuje żadnych dodatkowych dokumentów, nawet orzeczenia o niepełnosprawności, jeśli jest w jego posiadaniu. Przy zakupie wystarczy podać numer zlecenia oraz numer PESEL. Uproszczenie tego procesu jest znacznym ułatwieniem dla chorego.

Czy w sklepie Seni24.pl można skorzystać z refundacji?

Tak, dzięki współpracy ze sklepami Medycznymi Zdrowie w Seni24 można skorzystać z refundacji wyrobów chłonnych na nietrzymanie moczu/kału. Procedura rejestracji zlecenia jest prosta i zajmuje kilka minut. Wystarczy przygotować numer zlecenia oraz numer PESEL pacjenta. Pełen wykaz produktów Seni objętych refundacją znajdziesz w TEJ zakładce.

Komu przysługuje refundacja wyrobów chłonnych?

Nie trzeba posiadać orzeczenia o niepełnosprawności, aby otrzymać zlecenie na refundację pieluchomajtek lub produktów zamiennych. Refundacja przysługuje pacjentom, których schorzenie jest skutkiem poważniejszej choroby, takiej jak choroba nowotworowa, wada rozwojowa, niepełnosprawność umysłowa, choroba układu nerwowego, zaburzenie funkcjonowania zwieraczy czy dolegliwości na tle pęcherza neurogennego.

Jak się oblicza cenę w refundacji?

Obliczanie refundacji pieluchomajtek i innych wyrobów chłonnych nie jest tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Należy przede wszystkim znać obowiązujące limity dofinansowania: pieluchomajtki, majtki chłonne i pieluchy anatomiczne - przy ich zakupie NFZ odda pacjentowi maksymalnie 1,70 zł za sztukę, wkłady anatomiczne i podkłady higieniczne - w tym wypadku NFZ zwróci choremu maksymalnie 1 zł za sztukę. Przykładowo, kupując pieluchomajtki, majtki chłonne lub pieluchy anatomiczne za 2 zł za sztukę, Narodowy Fundusz Zdrowia odda nam maksymalnie 1,70 zł za jedną sztukę produktu, a zatem dopłacimy do niego zaledwie 30 gr. Kupując podkłady chłonne lub wkłady anatomiczne odzyskamy maksymalne 1 zł za sztukę produktu. Należy jednak pamiętać, że refundacja w wysokości 100% w ramach limitu obejmuje bardzo wąską grupę pacjentów, do których zaliczamy inwalidów wojskowych, inwalidów wojennych i osoby represjonowane. Pozostali pacjenci otrzymają 70% dofinansowania w ramach obowiązującego limitu, a zatem 70% z kwoty 1,70 zł (za pieluchomajtki, majtki chłonne, pieluchy anatomiczne) lub 70% z kwoty 1 zł (gdyby chcieli nabyć wkłady anatomiczne lub podkłady higieniczne).

Komu przysługuje refundacja 100% limitu?

100% refundacja w ramach limitu dofinansowania przysługuje tylko inwalidom wojskowym, inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym. Pozostali pacjenci mogą skorzystać z refundacji na poziomie 70% w ramach limitu.

Czy zlecenie można realizować w różnych sklepach?

Niestety, nie ma takiej możliwości - całość zlecenia na wyroby chłonne należy zrealizować w jednej aptece lub sklepie medycznym (dotyczy to także sklepów internetowych). Nie można zmienić miejsca nabywania produktów zanim upłynie termin ważności zlecenia.


Bibliografia:
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-zrealizowac-zapotrzebowanie-na-srodki-pomocnicze-i-ortopedyczne/
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-zakupu-przedmiotow-ortopedycznych-i-srodkow-pomocniczych
https://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1061
https://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/281

 
Specjalistka do spraw treści internetowych o tematyce medycznej, ekspertka i merytoryczne wsparcie w tematach inkontynencji oraz chorób powiązanych. Dzięki rozległej wiedzy na temat produktów na nietrzymanie moczu, a także form pomocy dla osób chorych służy odpowiedzią dla wszystkich czytelników zadających pytania pod artykułami w Seni24. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz copywriterka z pasją. Pasjonatka podróży, szczególnie do krajów skandynawskich oraz górskiego trekkingu.

Komentarze

 • Napisał: Irena On 2023-03-12
  Ocena:
  5.0

  Jestem 12 i 10 lat po chorobie nowotworowej, pierś i kobiece. Obecnie mam coraz większe problemy z utrzymanie moczu( 69 lat). Czy mogę starać się o zlecenie na pieluchomajtki czy też wkładki.

  Odpowiedź Joanna On 2023-03-17 Pani Ireno, choroba nowotworowa jest jednym ze schorzeń stanowiących podstawę do wypisania zlecenia na wyroby chłonne. Lekarz może je dla Pani wystawić.

 • Napisał: Czesław On 2023-03-02
  Ocena:
  5.0

  Teściowa ma uprawnienia IB(osoba represjonowana) czyli 100 procent refundacji.Ma również I grupę inwalidztwa ze znacznym stopniem.( Czyli może mieć nieograniczoną limitem ilość pieluchomajtek) Dlaczego nie może otrzymać 150 sztuk że 100 procentową refundacją. NFZ twierdzi że nie może korzystać z dwóch uprawnień

  Odpowiedź Joanna On 2023-03-03 Panie Czesławie, przede wszystkim należy podkreślić, że 100% dofinansowania nie oznacza, że pacjent nie dopłaci ani złotówki za wyroby chłonne. W takiej sytuacji NFZ pokrywa 100% kosztów W RAMACH LIMITU DOFINANSOWANIA na konkretne produkty. Będzie to odpowiednio 1 zł, 1,70 zł lub 2,30 zł za jedną sztukę w zależności od chłonności produktu. Szczegółowy cennik refundacyjny znajduje się pod niniejszym linkiem: https://www.seni24.pl/content/17-Cennik-refundacyjny-Seni. Ilość wyrobów chłonnych, która przysługuje pacjentowi w ramach dofinansowania NFZ, określa lekarz wystawiający zlecenie. Teściowa ma uprawnienia do korzystania z większej ilości produktów na nietrzymanie moczu niż standardowy limit 90 szt. miesięcznie - wystarczy, że zlecenie zostanie wystawione na konkretną, większą ilość wyrobów. Jeden przywilej nie powinien skreślać drugiego.

 • Napisał: Karolina On 2023-02-28
  Ocena:
  5.0

  Zwracam się z zapytaniem czy mężowi który choruje na Parkinsona porusza się na wózku inwalidzkim przysługuje Mu refundacja na pieluchy majtki?

  Odpowiedź Joanna On 2023-03-02 Pani Karolino, refundacja na wyroby chłonne przysługuje tylko w określonych przypadkach, o których piszemy w treści niniejszego artykułu. Choroba Parkinsona stanowi podstawę do wypisania zlecenia. Aby uzyskać refundację pieluchomajtek, pacjent z chorobą Parkinsona musi posiadać skierowanie od lekarza specjalisty, a następnie specjalne zlecenie na wyroby medyczne. Informację o tym, kto może je wystawić, znajdzie Pani w naszym artykule.

 • Napisał: Mirosława On 2023-02-22
  Ocena:
  5.0

  moje zlecenie na wyroby chłonne skończyło się w styczniu br i otrzymałam nowe dopiero od marca br ,pani w przychodni powiedziała ze program w komputerze nie pozwolił jej wypisać zlecenia od lutego.czy to możliwe?

  Odpowiedź Joanna On 2023-02-23 Pani Mirosławo, jest to możliwe, ponieważ zlecenie nie może zostać wystawione za miesiące, które już upłynęły. Nie można wykupić produktów "wstecz".

 • Napisał: Beata On 2023-02-14
  Ocena:
  5.0

  Dzień dobry, moja mama przebywa w szpitalu do 16 lutego, czy mogę kupić w tym czasie pieluchy dla niej. W aptece powiedziano mi, że nie bo NFZ nie zwróci dofinansowania i będzie jakiś konflikt. Jak jest u Państwa?

  Odpowiedź Joanna On 2023-02-15 Pani Beato, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych szpital ma obowiązek zapewnić pacjentowi przyjętemu do placówki niezbędne bezpłatnie leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia. Do tej grupy zaliczają się również pieluchomajtki. Nie ma możliwości zakupienia dodatkowych pieluchomajtek i innych wyrobów chłonnych w czasie, w którym pacjent przebywa w szpitalu. Z realizacją zlecenia powinna się Pani wstrzymać do momentu opuszczenia szpitala przez mamę.

 • Napisał: Janina On 2023-02-12
  Ocena:
  5.0

  Kombatanci, sybiracy, osoby represjonowane z grupą I (ZNACZNE) na stałe ze zleceniem od lekarza specjalisty z jakich korzystają ulg czyli ile płacą?

  Odpowiedź Joanna On 2023-02-13 Pani Janino, kombatanci wojenni, osoby represjonowane oraz inwalidzi wojskowi mogą skorzystać z refundacji na wyroby chłonne w wysokości 100% limitu dofinansowania. Będzie to odpowiednio 1 zł, 1,70 zł lub 2,30 zł za sztukę produktu w zależności od jego rodzaju. Pełen cennik refundacyjny znajdzie Pani pod linkiem: https://www.seni24.pl/content/17-Cennik-refundacyjny-Seni

 • Napisał: Ewa On 2023-02-06
  Ocena:
  5.0

  Dzień dobry, czy po wykupieniu pieluchomajtek mogę wymienić na bardziej chłonne?

  Odpowiedź Joanna On 2023-02-06 Pani Ewo, niestety nie ma takiej możliwości.

 • Napisał: Ireneusz On 2023-02-01
  Ocena:
  5.0

  Mam 74 lata i opiekuję się 96 letnią mamą.Ponieważ wymaga pełnej opieki otrzymaliśmy kod na zakup pieluchomajtek przez rok.Zamówiliśmy 90 sztuk seni normal xl w aptece.Pani poinformowała nas,że dopłata wyniesie 240zł mimo refundacji.Czy jest to możliwe skoro na razie kupiliśmy takie pieluchomajtki w zwykłej cenie 53zł za 15 sztuk?Pozdrawiam

  Odpowiedź Joanna On 2023-02-03 Panie Ireneuszu, przede wszystkim prosiłabym o doprecyzowanie, jakiego produktu rzeczywiście Państwo używają. Pełną listę pieluchomajtek Seni objętych refundacją NFZ znajdzie Pan pod niniejszym linkiem: https://www.seni24.pl/pieluchomajtki-refundacja/ Dopytuję o to, ponieważ nie mamy w ofercie pieluchomajtek nazwanych "normal", a ma to kluczowe znaczenie w celu odpowiedzi na Pana pytanie. Pozwolę sobie nadmienić, że wyroby chłonne na nietrzymanie moczu wydawane na zlecenie podlegają innym regulacjom cenowym niż leki. Każdy świadczeniodawca zawiera indywidualną umowę z NFZ, a zatem ceny poszczególnych produktów mogą się różnić w zależności od punktu sprzedaży.

 • Napisał: Karol On 2023-02-01
  Ocena:
  5.0

  Dzień dobry,
  Jaka jest chłonność poszczególnych pieluchomajtek z serii Seni Kids?

  Odpowiedź Joanna On 2023-02-02 Panie Karolu, pod kątem refundacji wszystkie pieluchomajtki Seni Kids objęte są limitem refundacji w wysokości 1 zł.

 • Napisał: Janina On 2023-01-31
  Ocena:
  5.0

  Dzień dobry,
  Ile powinnam zapłacić w aptece za 90 sztuk SENI LADY PLUS

  Odpowiedź Joanna On 2023-02-02 Pani Janino, wyroby medyczne wydawane na zlecenie (np. pieluchomajtki i inne wyroby chłonne) nie podlegają takim regulacjom cenowym jak leki. Każdy świadczeniodawca, a więc apteka lub sklep medyczny, zawiera z NFZ indywidualną umowę, a zatem ceny poszczególnych produktów mogą się różnić w zależności od punktu sprzedaży. Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na Pani pytanie. Nadmienię jedynie, że w sklepie internetowym Seni24 nabędzie Pani wkładki urologiczne Seni Lady Plus w cenie 21 zł przy limicie refundacyjnym 70% lub 16,50 zł przy limicie refundacyjnym na poziomie 100%.

 • Napisał: Kasia On 2023-01-27
  Ocena:
  5.0

  Mama ma problem z nietrzymaniem moczu od zabiegu neurochirurgicznego - kraniotomii w grudniu 2022. Zabieg był konieczny ze względu na krwiak podtwardówkowy będący konsekwencją upadku z drabiny. Czy mamie przysługują materiały chłonne na tle choroby układu nerwowego?

  Odpowiedź Joanna On 2023-01-30 Pani Kasiu, teoretycznie mama powinna otrzymać refundację na wyroby chłonne. Jak rozumiem, kraniotomia jest zabiegiem neurochirurgicznym mogącym uszkodzić centralny układ nerwowy. W takiej sytuacji możemy mówić o problemach na tle tzw. pęcherza neurogennego, który kwalifikuje pacjenta do otrzymania dofinansowania.

 • Napisał: Ryszard On 2023-01-18
  Ocena:
  5.0

  Czy lekarz ogólny może przepisać pieluchy? Czy musi mieć stwierdzenie od specjalisty?

  Odpowiedź Joanna On 2023-01-18 Panie Ryszardzie, refundacja przysługuje pacjentom jedynie wtedy, gdy nietrzymanie moczu jest wynikiem innej choroby: choroby nowotworowej, niepełnosprawności umysłowej, choroby układu nerwowego, wady rozwojowej, dolegliwości na tle pęcherza neurogennego czy zaburzenia funkcjonowania zwieraczy. Lekarz rodzinny lub lekarz POZ powinien mieć zatem podstawę do wypisania zlecenia na pieluchomajtki lub inne wyroby chłonne. W tym celu należy przedłożyć diagnostykę choroby wydaną przez specjalistę.

 • Napisał: Dorota On 2023-01-16
  Ocena:
  5.0

  Dzień dobry, tato miał operację na prostatę ponad 20 lat temu, nie zachował dokumentacji a szpital gdzie miał zabieg został zlikwidowany i dokumentacja sprzed 20 lat została zniszczona. Musi korzystać z pieluch a lekarz nie chce wypisać pieluch bo brak dokumentacji, że miał operację. Jak mam załatwić dofinansowanie do pieluch bez dokumentacji ?

  Odpowiedź Joanna On 2023-01-18 Pani Doroto, refundacja pieluchomajtek i innych wyrobów chłonnych przysługuje jedynie pacjentom, u których nietrzymanie moczu jest skutkiem innej choroby (wskazujemy je w treści niniejszego artykułu). Lekarz POZ lub lekarz rodzinny musi mieć zatem podstawę do wystawienia zlecenia w oparciu o dotychczasową dokumentację medyczną pacjenta. Niestety, jeśli takowa się nie zachowała, lekarz ma prawo odmówić wystawienia zlecenia. Opcjonalnie zalecam wykonanie ponownej diagnostyki. Alternatywą jest zawsze możliwość zakupu pieluch w systemie sprzedaży tradycyjnej, np. w sklepie Seni24 oferującym produkty bez refundacji w bardzo konkurencyjnych cenach.

 • Napisał: Nina On 2023-01-16
  Ocena:
  5.0

  Babcia jest osobą represjonowana.Jest osobą o nie samodzielnej egzystencji czy lekarz rodzinny może przepisac jej pieluchy .

  Odpowiedź Joanna On 2023-01-16 Pani Nino, refundacja przysługuje osobom, u których nietrzymanie moczu wystąpiło na skutek choroby nowotworowej, niepełnosprawności umysłowej,
  choroby układu nerwowego, wady rozwojowej, dolegliwości na tle pęcherza neurogennego oraz zaburzenia funkcjonowania zwieraczy. Jeśli Pani babcia znajduje się wśród jednej z wyżej wymienionych grup pacjentów, może otrzymać dofinansowanie w wysokości 100% w ramach limitu. Zlecenie może wystawić lekarz rodzinny.

 • Napisał: Lidia On 2023-01-09
  Ocena:
  5.0

  Witam, mam pytanie odnośnie refundacji pieluchomajtek, mama jest wdową po kombatancie czy należy jej się 70%refundacji czy może 100%?z góry dziękuje za odpowiedź

  Odpowiedź Joanna On 2023-01-12 Pani Lidio, wdowy po kombatantach wojennych niestety nie posiadają prawa do refundacji środków pomocniczych, do których zaliczamy m.in. pieluchomajtki. Warto jednak wspomnieć, że na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych uprawnieni są do renty rodzinnej i mają prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności "Rp" lub "Rpz" oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 46 ust.3).

 • Napisał: Jolanta On 2023-01-07
  Ocena:
  5.0

  Czy na zlecenie na NFZ można kupić pampersy 3 razy w miesiącu po 30 szt

  Odpowiedź Joanna On 2023-01-09 Pani Jolanto, niestety nie ma takiej możliwości. Zlecenie można zrealizować tylko raz w miesiącu.

 • Napisał: Elżbieta On 2023-01-04
  Ocena:
  5.0

  Czy wystawiony wniosek na pieluchomajtki w październiku 2022 na 12 m-cy jest od 1 stycznia 2023 nieważny i muszę się starać o nowy wniosek na nowym formularzu ?
  I jeszcze jedno pytanie. Mam SM i stałe orzeczenie o niepełnosprawności - czy wg nowych przepisów lekarz może mi wypisywać na wniosku większą ilośc niż 90 szt miesięcznie ?

  Odpowiedź Joanna On 2023-01-05 Pani Elżbieto, większa niż 90 szt. ilość wyrobów chłonnych na miesiąc przysługuje jedynie osobom dorosłym ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Jeśli zalicza się Pani do tej grupy, może Pani poprosić lekarza o wystawienie zlecenia obejmującego większą ilość pieluchomajtek. Odnośnie samego formularza - zlecenie wystawione w październiku pozostaje ważne również w bieżącym roku. Zmieniają się jedynie zasady refundacji.

 • Napisał: Anita On 2023-01-03
  Ocena:
  5.0

  Dzień dobry, czy można realizować wniosek częściej niż raz w miesiącu?

  Odpowiedź Joanna On 2023-01-04 Pani Anito, nie ma takiej możliwości. Minimalny okres realizacji zamówienia to jeden miesiąc. Warto jednocześnie pamiętać, że nie można sfinalizować zakupów w refundacji za miesiące, które już upłynęły.

 • Napisał: Edyta On 2022-12-28
  Ocena:
  5.0

  Witam,czy osoba 85 letnia po udarze , z cukrzycą, otępieniem i pod kontrola psychiatry(nerwica) może dostać dotację do pieluchomajtek?

  Odpowiedź Joanna On 2022-12-29 Pani Edyto, tak, takiej osobie przysługuje refundacja wyrobów chłonnych.

 • Napisał: Zofia On 2022-12-28
  Ocena:
  5.0

  Dzień dobry. Dla córki kupuje pieluchomajtki super seni plus ,super seni Quatro i wkładki urologiczne seni normal. Jakie będą dopłaty do pieluchomajtki dotychczas kupowanych i jakie wkładki powinnam kupować ,żeby uzyskać refundację w roku 2023 r.

  Odpowiedź Joanna On 2022-12-29 Pani Zofio, zgodnie z nowym cennikiem na 2023 rok dofinansowanie kształtuje się następująco: dofinansowanie dla SUPER SENI PLUS w rozmiarach XS-S wynosi maksymalnie 1,70 zł/szt., dla SUPER SENI PLUS w rozmiarach M-XXL wynosi maksymalnie 2,30 zł/szt., dofinansowanie dla SUPER SENI QUATRO to 2,30 zł/szt. dla wszystkich rozmiarów, natomiast SENI LADY NORMAL nie będą objęte dofinansowaniem od 2023 roku. Zamiast wkładek Seni Lady Normal może Pani skorzystać z dofinansowania do wkładek o nieco wyższej chłonności, Seni Lady Slim Extra. Pełen cennik wyrobów refundowanych znajdzie Pani pod linkiem: https://seni.pl/media/refundacja/CENNIK_SENI_01_2023.pdf

 • Napisał: Daria On 2022-12-22
  Ocena:
  5.0

  Dzień dobry. Mam tylko jedno pytanie, czy w ramach refundacji, pacjent może wykupić pieluchomajtki na sztuki( np tylko 5szt.) czy trzeba wykupić całą paczkę. Dziekuje i pozdrawiam.

  Odpowiedź Joanna On 2022-12-29 Pani Dario, pieluchomajtki Super Seni dostępne są m.in. w pojedynczych opakowaniach objętych refundacją NFZ. Nawet jeśli indywidualne zlecenie opiewa na 90 lub więcej sztuk produktów miesięcznie, pacjent nie ma obowiązku wykupienia pełnej ilości. Należy przy tym podkreślić, że apteki i sklepy medyczne nie mogą rozrywać dużych paczek pieluch i sprzedawać klientowi wyrobów bez opakowania.

 • Napisał: Urszula On 2022-12-15
  Ocena:
  5.0

  Dzień dobry,
  Jaka chłonność w gramach mają Majtki chłonne Seni Active Plus w rozmiarze L. Chciałabym się dowiedzieć jakie będzie ich dofinansowanie od 1.01.2023r na 100% dla osoby represjonowanej?
  Pozdrawiam
  Urszula Serafińska

  Odpowiedź Joanna On 2022-12-20 Pani Urszulo, Seni Active Plus w rozmiarze L posiadają chłonność wyższą niż 1400 g, dlatego będzie je obowiązywał najwyższy próg dofinansowania NFZ. Maksymalna kwota refundacji na jedną sztukę produktu wyniesie zatem 2,30 zł.

 • Napisał: Bozena On 2022-12-12
  Ocena:
  5.0

  Mam 88 letnia mamę która potrzebuje dużej ilości pampersow re pieluchomajtek. Niestety lekarz rodzinny stwierdzi że nie może przepisać jej na refundacje bo c jej choroba jej nie kwalifikuje. Mama choruje na Hakimo i naprawdę zużywa duze ilości. Ma 88 lat .

  Odpowiedź Joanna On 2022-12-20 Pani Bożeno, refundacja na pieluchomajtki przysługuje pacjentom, u których stwierdzono nietrzymanie moczu na tle innych chorób i dolegliwości: nowotworu, niepełnosprawności umysłowej, choroby układu nerwowego, wady rozwojowej, dolegliwości na tle pęcherza neurogennego czy zaburzenia funkcjonowania zwieraczy. Zespół Hakima traktowany jest jako przyczyna otępienia, czyli osłabienia funkcji intelektualnych. Teoretycznie zatem refundacja powinna być w tym wypadku uznana, jednak nie mogę podważać kompetencji lekarza. Zachęcam Państwa do ewentualnego kontaktu z innym specjalistą - np. neurologiem.

 • Napisał: Ola On 2022-12-01
  Ocena:
  5.0

  Czy damskie wkładki mogę kupić dla mojego dziadka na wniosek ?

  Odpowiedź Joanna On 2022-12-08 Pani Olu, uprzejmie informujemy, że męskie wkładki na nietrzymanie moczu również objęte są refundacją NFZ. Pełen wykaz produktów refundowanych znajdzie Pani na naszej podstronie: https://www.seni24.pl/produkty-refundowane/ W razie wątpliwości przy wyborze produktu zachęcamy do kontaktu z infolinią Seni.

 • Napisał: Magdalena On 2022-11-22
  Ocena:
  5.0

  Dzień dobry.
  Mam pytanie komu należy się refundacja na pieluchomajtki ?

  Odpowiedź Joanna On 2022-11-23 Pani Magdaleno, cytując treść naszego artykułu: "Refundacja przysługuje w sytuacji, w której u pacjenta stwierdzono nietrzymanie moczu lub stolca na tle innych chorób i dolegliwości, takich jak: choroba nowotworowa, niepełnosprawność umysłowa, choroba układu nerwowego, wada rozwojowa, dolegliwości na tle pęcherza neurogennego, zaburzenie funkcjonowania zwieraczy." Zachęcam do lektury - opisaliśmy w niej proces ubiegania się o refundację i szczegóły tego dofinansowania.

 • Napisał: Wioletta On 2022-11-22
  Ocena:
  5.0

  Witam. W państwa artykule jest podane, że jednorazowo pacjent może wykupić w aptece lub sklepie medycznym jedynie połowę zaopatrzenia - na 6 miesięcy, a kolejne produkty dokupić po upływie tego okresu. Czy mogę prosić o podanie podstawy prawnej tego sierdzenia. Liczę na szybką odpowiedź. Pozdrawiam

  Odpowiedź Joanna On 2022-11-22 Pani Wioletto, podstawa prawna dot. tego stwierdzenia to Art. 38d. (Okres realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne; anulowanie zlecenia) z Dz.U.2022.463.

 • Napisał: Jadwiga On 2022-11-21
  Ocena:
  5.0

  Witam. Mam pytanie czy 90 letnia osoba z nietrzymanie moczu otrzyma refundację na pieluchomajtki. Nadmienię ze nie ma orzeczenia o niepełnosprawności. Pozdrawiam

  Odpowiedź Joanna On 2022-11-21 Pani Jadwigo, refundacja przysługuje osobom, u których stwierdzono nietrzymanie moczu lub stolca na tle innych chorób i dolegliwości, takich jak choroba nowotworowa, niepełnosprawność umysłowa, choroba układu nerwowego, wada rozwojowa, dolegliwości na tle pęcherza neurogennego czy zaburzenie funkcjonowania zwieraczy. Nie trzeba posiadać orzeczenia o niepełnosprawności, aby otrzymać zlecenie na wyroby chłonne. W treści niniejszego artykułu przeczyta Pani, jaki lekarz/specjalista może wystawić zlecenie refundacyjne - zachęcamy do lektury. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszą infolinią: 56 451 91 44.

 • Napisał: Ewa On 2022-11-02
  Ocena:
  5.0

  Posze powiedzieć czy podpaski i wkładki są na refundację

  Odpowiedź Joanna On 2022-11-07 Pani Ewo, w niniejszym artykule wypisaliśmy wszystkie wyroby chłonne Seni, które podlegają refundacji. Zaliczamy do nich m.in. wybrane wkładki urologiczne. Zachęcam do zapoznania się z refundowanym asortymentem marki Seni dostępnym w naszym sklepie internetowym w zakładce Produkty Refundowane: https://www.seni24.pl/produkty-refundowane/

 • Napisał: Elżbieta On 2022-10-25
  Ocena:
  5.0

  Mama ma 91 lat .Póki nie złamała biodra przy upadku , jakoś radziła sobie używając różnych podpasek . Od momentu pobytu w szpitalu po zacewnikowaniu nie ma kontroli nad wypływem moczu . Już minął rok od szpitala , a nic się nie zmieniło . Szpital dał skierowanie na zakup pieluchomajtek , ale lekarz pierwszego kontaktu nie wypisała , ponieważ podobno w takiej sytuacji nie przysługuje . Już kilkakrotnie zwracaliśmy się do tej lekarki , a ona za każdym razem rozumie problem , ale mówi że nie może wypisać skierowania tłumacząc ,ze musi to zrobić - ortopeda , neurolog lub inny specjalista posiadający takie uprawnienia .
  Mama ma ulgę -IB . Już nawet panie w aptece dziwią się że mama nadal zaopatruje się bez dofinansowania i dlaczego lekarz pierwszego kontaktu odmawia wystawienia skierowania . To kto ma racje ? I do kogo mama ma się udać ,żeby móc skorzystać z tego co jej przysługuje .

  Odpowiedź Joanna On 2022-10-26 Pani Elżbieto, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma prawo wystawić zlecenie na wyroby chłonne, dlatego nie ma żadnej podstawy, aby odsyłać pacjenta do specjalisty konkretnej dziedziny.

 • Napisał: Tymon On 2022-10-14
  Ocena:
  5.0

  Choruję na przewlekła niewydolność nerek,mam powiększony gruczoł prostaty,przyjmuję leki na schorzenie nerek,nadciśnienie, cukrzycę,leki moczopędne.Mam ukończone 70 lat.
  Czy w tej sytuacji przysługuje mi refundacja na nabycie wkładów na nietrzymanie moczu.Dziękuję za informacje.

  Odpowiedź Joanna On 2022-10-19 Panie Tymonie, refundacja na wyroby chłonne przysługuje tylko w określonych przypadkach, które przytaczamy w treści niniejszego artykułu. Jeśli nietrzymanie moczu jest wynikiem innych chorób, np. nowotworu wady rozwojowej czy dolegliwości na tle pęcherza neurogennego - będzie przysługiwało Panu dofinansowanie. Mimo wszystko zachęcam do kontaktu z lekarzem prowadzącym lub innym specjalistą, który posiada uprawnienia do wystawienia zlecenia, aby przeanalizował Pana przypadek.

Zadaj pytanie lub napisz komentarz

Zadaj pytanie autorowi artykułu lub skomentuj go