Zadzwoń i dowiedz się, jak dbać o higienę podopiecznego z ciężkim nietrzymaniem moczu. Tel. 56 451 91 44

Refundacja NFZ pieluchomajtek 2022/2023 i innych wyrobów chłonnych - jak z niej skorzystać, komu przysługuje i jak ją obliczyć?

Przeczytano 133 134 razy
100 Komentarze
(5)
 

Czas czytania: 9 min.

Nietrzymanie moczu stanowi nie tylko problem natury zdrowotnej, psychologicznej i społecznej, ale również ekonomicznej. Nie da się ukryć, iż regularne kupowanie wyrobów chłonnych generuje konkretne wydatki. Dlatego dla wielu osób ze stwierdzonym NTM refundacja może okazać się niezwykle pomocna. W tym tekście postaramy się wyjaśnić komu przysługuje refundacja, jak się o nią ubiegać i ile kosztują wyroby już po pomocy z Narodowego Funduszu zdrowia.

Czym jest refundacja? Ogólne zasady refundacji na wyroby chłonne

Refundacja to finansowe wsparcie z ramienia Narodowego Funduszu Zdrowia, które przysługuje m.in. na zakup wyrobów medycznych ułatwiających choremu codzienne funkcjonowanie. W ramach dofinansowania można zaopatrzyć się w sprzęt ortopedyczny (balkoniki, wózki inwalidzkie, ortezy, protezy itd.), cewniki, aparaty słuchowe czy worki stomijne, a także wyroby chłonne na nietrzymanie moczu, a zatem bezwiedne wyciekanie moczu. Na pomoc NFZ mogą liczyć osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne oraz cierpiące na inkontynencję moczową i/lub kałową będącą przejawem innego schorzenia lub choroby, np. nowotworu, uszkodzenia układu nerwowego lub dróg moczowych. Więcej na ten temat przeczytasz w akapitach poniżej.

Refundacja NFZ na wyroby chłonne podlega kilku istotnym zasadom dotyczącym ilości przysługujących wyrobów, ich kosztu, limitów finansowania czy samego realizowania zlecenia na wyroby chłonne. O czym warto pamiętać?

 • Refundacja pieluchomajtek wystawiana jest maksymalnie na rok. Mimo to jednorazowo pacjent może wykupić w aptece lub sklepie medycznym jedynie połowę zaopatrzenia - na 6 miesięcy, a kolejne produkty dokupić po upływie tego okresu. W przypadku, gdy pacjent nie może sobie pozwolić na jednorazowy duży wydatek, może zrealizować zlecenie w okresach nie krótszych niż 1 miesiąc.
 • Zlecenie na pieluchomajtki i inne wyroby ważne jest tylko w miesiącach, na które zostało wystawione. Jeśli miesiąc upłynął, niemożliwe jest odebranie zaległych wyrobów. Przykładowo – jeśli zlecenie wystawiono w styczniu na 3 miesiące obejmuje ono wyroby na styczeń, luty i marzec. W lutym odebranie wyrobów ze stycznia nie będzie już możliwe.
 • Rozpoczętą realizację zlecenia w danej aptece lub sklepie medycznym należy kontynuować w tym samym miejscu przez cały okres jego obowiązywania. Nie ma możliwości zmiany punktu zakupu pieluchomajtek przed upływem terminu wpisanego na zleceniu. Warto jednak podkreślić, że wyroby nie muszą być odbierane osobiście przez pacjenta, na którego zostało wypisane zlecenie. Pośrednik musi jedynie potwierdzić odbiór imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL. Musi także podpisać się na zleceniu.

Należy również pamiętać, że nie wszystkie wyroby chłonne na nietrzymanie moczu lub kału podlegają refundacji NFZ. Produkty Seni objęte dofinansowaniem to:

 • pieluchomajtki dla dorosłych: Super Seni, Super Seni Plus, Super Seni Trio, Super Seni Quatro, Seni Optima Super, Seni Optima Plus, Seni Optima Trio;
 • pieluchomajtki dla dzieci: Seni Kids Junior, Seni Kids Extra, Seni Kids Junior Super;
 • majtki chłonne: Seni Active Normal, Seni Active Classic, Seni Active Super, Seni Active Plus,
 • pieluchy anatomiczne: San Seni Prima, San Seni Normal, San Seni Uni, San Seni Maxi, San Seni Plus, San Seni Extra, San Seni Alvi, San Seni For Men, Seni Lady Extra, Seni Lady Extra Plus, Seni Lady Super, Seni Lady Plus;
 • wkłady anatomiczne (wkładki urologiczne): Seni Lady Normal, Seni Man Extra, Seni Man Super;
 • podkłady jednorazowe: Seni Soft Super, Seni Soft Super Dry.

Komu przysługuje refundacja?

Nie każdy pacjent z nietrzymaniem moczu może otrzymać zlecenie na wyroby chłonne. Komu przysługuje refundacja? Refundacja przysługuje w sytuacji, w której u pacjenta stwierdzono nietrzymanie moczu lub stolca na tle innych chorób i dolegliwości, takich jak:

 • choroba nowotworowa,
 • niepełnosprawność umysłowa,
 • choroba układu nerwowego,
 • wada rozwojowa,
 • dolegliwości na tle pęcherza neurogennego,
 • zaburzenie funkcjonowania zwieraczy.

W tym miejscu warto wspomnieć, że w systemie refundacyjnym NFZ wyróżniamy dwa podstawowe kody wyrobów medycznych. Kod P.100 dotyczy refundacji pieluchomajtek lub produktów zamiennych dla osób dotkniętych chorobą nowotworową, natomiast kod P.101 określa refundację wyrobów chłonnych dla wszystkich pozostałych pacjentów. Po ostatnich zmianach prawnych kod uprawnień nie wpływa na wartość refundacji.

Orzeczenie o niepełnosprawności a refundacja

Celem otrzymania refundacji na wyroby chłonne nie trzeba posiadać orzeczenia o niepełnosprawności. Warto jednak podkreślić, że orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności daje choremu dodatkowe uprawnienia (47ZN), na mocy których lekarz może przepisać miesięcznie większą ilość wyrobów chłonnych, niż określają limity refundacyjne. W akapicie poniżej opisujemy niniejsze limity i wyjaśniamy, jaka ilość pieluchomajtek lub zamiennych przysługuje pacjentowi.

Nie dźwigaj ciężkich paczek z pieluchami! Darmowa dostawa w Seni24.pl już od 79zł!

Limity refundacyjne - ile pieluch na miesiąc można uzyskać? Jaką kwotę odda NFZ?

Dofinansowanie na wyroby chłonne podlega kilku istotnym wytycznym. Jednym z najważniejszych jest maksymalna suma, którą NFZ może oddać pacjentowi za zakupy wyrobów na nietrzymanie moczu lub kału. Należy podkreślić, że kwota dofinansowania zależy zarówno od rodzaju środka pomocniczego, jak i od uprawnień, które posiada pacjent.

Ile wynosi maksymalna kwota dofinansowania (100%)?

Kwota dofinansowania na poziomie 100% przysługuje bardzo małej grupie pacjentów - inwalidom wojskowym, inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym. W zależności od grupy produktów dofinansowanie wynosi:

 • pieluchomajtki, majtki chłonne i pieluchy anatomiczne: 1,70 zł za sztukę,
 • wkłady anatomiczne i podkłady higieniczne: 1 zł za sztukę.

Ile wynosi kwota dofinansowania (70%)?

Kwota dofinansowania na poziomie 70% przysługuje wszystkim pozostałym osobom uprawnionym do otrzymania refundacji i tak jak w poprzednim przypadku jest zależna od rodzaju wyrobu:

 • pieluchomajtki, majtki chłonne i pieluchy anatomiczne: 1,19 zł za sztukę,
 • wkłady anatomiczne i podkłady higieniczne: 0,70 zł za sztukę.

Warto wiedzieć

 • Kwota jaką pacjent dopłaca do zakupu produktów refundacyjnych jest różnicą pomiędzy ceną na jaką Realizator zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia a wartością refundacji NFZ.
 • Proces refundacji jest skomplikowany i czasochłonny. W związku z koniecznością pokrycia licznych kosztów dodatkowych należy się liczyć z tym, iż cena, od której jest naliczana refundacja będzie wyższa niż cena komercyjna.
 • Wartość dopłaty pacjenta do zamówień refundacyjnych będzie zazwyczaj taka sama niezależnie od tego czy zakupi on produkt w aptece, sklepie medycznym czy sklepie internetowym oferującym refundację. Umowy różnych Realizatorów z NFZ są zawierane na takie same lub zbliżone ceny wyrobów medycznych.

Ile wyrobów chłonnych miesięcznie można uzyskać?

Miesięczny limit ilościowy to kolejne ograniczenie, z którego musi zdawać sobie sprawę osoba pragnąca uzyskać dofinansowanie NFZ na wyroby chłonne. Pacjentowi, niezależnie od kodu P.100 i P.101 przysługuje maksymalnie 90 sztuk produktów na miesiąc. Co ważne, jeśli poza pieluchomajtkami pacjent korzysta także z innych wyrobów chłonnych, np. Podkładów higienicznych na materac, należy poprosić lekarza wystawiającego zlecenie o wpisanie w odpowiedniej rubryce treści “Pieluchomajtki lub zamienne”. Dzięki takiej adnotacji chory ma możliwość zakupu wyrobów chłonnych w ramach limitu z podziałem na takie produkty, które rzeczywiście odpowiadają jego potrzebom. Należy jednocześnie podkreślić, że limit może zostać niewykorzystany, jednak nie może być przekroczony. Chory nie ma możliwości skorzystania z większej ilości wyrobów, niż zostało to napisane na zleceniu. Od limitu 90 sztuk występuje jeden wyjątek, który omawiamy poniżej. 

Dodatkowe uprawnienia w ramach ustawy “Za życiem” i ustawy wspierającej osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Dodatkowe uprawnienia przysługują dzieciom do 18. roku życia cierpiącym na ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu powstałe w okresie prenatalnym albo w czasie porodu (uprawnienie 47DN). Takie osoby obejmuje ustawa “Za życiem” z dnia 4.11.2016 roku (Dz. U. poz.1860 z 2016 r.). Z punktu widzenia pacjenta klasyfikacja do niniejszej ustawy przynosi istotną korzyść w przypadku regularnego zaopatrzenia w wyroby chłonne na nietrzymanie moczu/kału. Chociaż w tym przypadku NFZ także zapewnia pokrycie 70% z limitu, istotne jest zniesienie limitu ilościowego. To lekarz decyduje, jak duże jest zapotrzebowanie pacjenta.

Warto podkreślić, że osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (47ZN) oraz osoby do 16. roku życia, które ze względu na niepełnosprawność wymagają opieki (47ZND) otrzymują refundację na tych samych zasadach, co osoby korzystający z pomocy ustawy „Za życiem” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1061, z późn. zm.).

Za równorzędne z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności uznaje się:

 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1.01.1998r. (Komisja Lekarska ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia),
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (ZUS),
 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (ZUS),
 • orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1.01.1998r. (KRUS), pod warunkiem uzyskania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przed 1.01.1998r. (MON lub MSWiA) na podstawie odrębnych przepisów dotyczących niezdolności do służby.

Jak otrzymać zlecenie refundacyjne na wyroby chłonne?

Zakup wyrobów chłonnych z refundacją nie jest możliwy bez odpowiedniego zlecenia refundacyjnego na wyroby chłonne, które wystawia lekarz. Otrzymanie go jest niezwykle proste - wymaga jedynie osobistej konsultacji z lekarzem, który zawarł umowę z NFZ lub skorzystania z niezwykle wygodnej możliwości teleporady. Specjalista wystawi zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne za pomocą systemu NFZ e-ZWM, a ten automatycznie potwierdzi uprawnienia chorego. Dzięki najnowszym technologiom pacjent nie musi osobiście dostarczyć zlecenia do placówki NFZ. Wizyta w Oddziale Wojewódzkim NFZ będzie konieczna tylko w przypadku negatywnej weryfikacji zlecenia.

Aby zrealizować zlecenie w aptece lub sklepie medycznym chory będzie zobowiązany do okazania jedynie numeru PESEL oraz numeru zlecenia. Jeśli skorzystał z możliwości teleporady numer zlecenia otrzyma drogą elektroniczną poprzez SMS na wskazany numer telefonu.

Kto może wystawić zlecenie na wyroby chłonne?

Osobą uprawnioną do wystawienia zlecenia na wyroby medyczne jest:

 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej, dziecięcej, onkologicznej, klinicznej, chemioterapii nowotworów, onkologii i hematologii dziecięcej, geriatrii, ginekologii onkologicznej, położnictwa i ginekologii, neurologii, neurologii dziecięcej, urologii, urologii dziecięcej, medycyny rodzinnej, pediatrii, chorób wewnętrznych,
 • lekarz spełniający wymogi do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej,
 • felczer ubezpieczenia zdrowotnego,
 • pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Gdzie zrealizować zlecenie refundacyjne? Czy zakup w aptece to jedyne rozwiązanie?

Każda osoba, która boryka się z problemem nietrzymania moczu bądź jest opiekunką czy opiekunem doskonale wie, że 90 sztuk wyrobu chłonnego na miesiąc to niewystarczająca ilość. Zwłaszcza przy ciężkim bądź bardzo ciężkim NTM. Dlatego nierzadko konieczne jest zaopatrywanie się w wyroby chłonne poza refundacją. Wiele osób decyduje się na zakupy w tej samej aptece, w której odbiera na NFZ pieluchomajtki bądź inne produkty. Chociaż takie zakupy mogą wydawać się wygodne – pozwalają na jednorazowe zaopatrzenie się w potrzebny wyrób – niekoniecznie są najlepszym wyjściem, także biorąc pod uwagę cenę.

Zakupy w sklepie internetowym stanowią obecnie najwygodniejszą formę zaopatrzenia w produkty chłonne. Ich podstawową zaletą jest pełna dyskrecja i bezpośrednia dostawa pod same drzwi pacjenta, dzięki czemu ani on ani opiekun nie musi samodzielnie dźwigać nieporęcznych toreb pieluchomajtek z apteki do domu. Zakupy przez internet to także znacząca oszczędność czasu, ponieważ zakupy stacjonarne mogą stanowić nie lada kłopot szczególnie dla osób mieszkających poza dużymi miastami.

Opiekunowie osób z nietrzymaniem moczu/kału na pewno wiedzą, że zakupy w aptece lub sklepie medycznym nie ograniczą się jedynie do wyrobów chłonnych. Skóra pacjentów narażonych na kontakt z czynnikiem drażniącym wymaga specjalistycznej pielęgnacji za pomocą kremów ochronnych czy preparatów umożliwiających łatwe oczyszczenie skóry, nawet bez użycia wody. Do tego nierzadko niezbędne okazują się rękawiczki jednorazowe, podkłady i prześcieradła chroniące łóżko, neutralizatory nieprzyjemnego zapachu oraz inne akcesoria ułatwiające codzienny proces opieki. Specjalistyczne sklepy internetowe oferują szeroką gamę tego typu produktów w korzystnych cenach, dając możliwość skompletowania zamówienia pod kątem indywidualnych potrzeb chorego.

Jak zrealizować zlecenie w Seni24?

Dzięki współpracy ze Sklepami Medycznymi Zdrowie za pośrednictwem naszej strony dajemy możliwość zakupu wyrobów chłonnych w ramach refundacji NFZ jak i poza nią. Aby to zrobić, należy jedynie zarejestrować wniosek (zrobisz to TUTAJ), następnie dodać do koszyka produkty objęte dofinansowaniem, finalnie złożyć zamówienie. Ceny refundacyjne przy niniejszych produktach pokażą się po zarejestrowaniu wniosku, możesz je także zobaczyć w tym miejscu.

Refundacja to dla wielu osób znacząca pomoc przy zaopatrywaniu się w wyroby chłonne. Chociaż otrzymanie wsparcia od NFZ początkowo może wydawać się problematyczne, wystarczą wyłącznie trzy kroki, by skorzystać z tej ulgi.


Najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania refundacji?

Refundacja NFZ wyrobów chłonnych przysługuje tylko osobom, których schorzenie jest wynikiem innych chorób, które wymieniamy w niniejszym artykule. Na podstawie stwierdzonej choroby lekarz lub uprawniona do tego osoba ma prawo wystawić zlecenie na dofinansowanie do zakupu pieluchomajtek bądź artykułów zamiennych. Aby natomiast zrealizować zlecenie na wyroby chłonne w aptece lub sklepie medycznym pacjent nie potrzebuje żadnych dodatkowych dokumentów, nawet orzeczenia o niepełnosprawności, jeśli jest w jego posiadaniu. Przy zakupie wystarczy podać numer zlecenia oraz numer PESEL. Uproszczenie tego procesu jest znacznym ułatwieniem dla chorego.

Czy w sklepie Seni24.pl można skorzystać z refundacji?

Tak, dzięki współpracy ze sklepami Medycznymi Zdrowie w Seni24 można skorzystać z refundacji wyrobów chłonnych na nietrzymanie moczu/kału. Procedura rejestracji zlecenia jest prosta i zajmuje kilka minut. Wystarczy przygotować numer zlecenia oraz numer PESEL pacjenta. Pełen wykaz produktów Seni objętych refundacją znajdziesz w TEJ zakładce.

Komu przysługuje refundacja wyrobów chłonnych?

Refundacja wyrobów chłonnych przysługuje wszystkim pacjentom, których schorzenie jest skutkiem poważniejszej choroby, takiej jak choroba nowotworowa, wada rozwojowa, niepełnosprawność umysłowa, choroba układu nerwowego, zaburzenie funkcjonowania zwieraczy czy dolegliwości na tle pęcherza neurogennego. Co ważne, nie trzeba posiadać orzeczenia o niepełnosprawności, aby otrzymać zlecenie na refundację pieluchomajtek lub produktów zamiennych.

Jak się oblicza cenę w refundacji?

Obliczanie refundacji pieluchomajtek i innych wyrobów chłonnych nie jest tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Należy przede wszystkim znać obowiązujące limity dofinansowania: pieluchomajtki, majtki chłonne i pieluchy anatomiczne - przy ich zakupie NFZ odda pacjentowi maksymalnie 1,70 zł za sztukę, wkłady anatomiczne i podkłady higieniczne - w tym wypadku NFZ zwróci choremu maksymalnie 1 zł za sztukę. Przykładowo, kupując pieluchomajtki, majtki chłonne lub pieluchy anatomiczne za 2 zł za sztukę, Narodowy Fundusz Zdrowia odda nam maksymalnie 1,70 zł za jedną sztukę produktu, a zatem dopłacimy do niego zaledwie 30 gr. Kupując podkłady chłonne lub wkłady anatomiczne odzyskamy maksymalne 1 zł za sztukę produktu. Należy jednak pamiętać, że refundacja w wysokości 100% w ramach limitu obejmuje bardzo wąską grupę pacjentów, do których zaliczamy inwalidów wojskowych, inwalidów wojennych i osoby represjonowane. Pozostali pacjenci otrzymają 70% dofinansowania w ramach obowiązującego limitu, a zatem 70% z kwoty 1,70 zł (za pieluchomajtki, majtki chłonne, pieluchy anatomiczne) lub 70% z kwoty 1 zł (gdyby chcieli nabyć wkłady anatomiczne lub podkłady higieniczne).

Komu przysługuje refundacja 100% limitu?

100% refundacja w ramach limitu dofinansowania przysługuje tylko inwalidom wojskowym, inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym. Pozostali pacjenci mogą skorzystać z refundacji na poziomie 70% w ramach limitu.

Czy zlecenie można realizować w różnych sklepach?

Niestety, nie ma takiej możliwości - całość zlecenia na wyroby chłonne należy zrealizować w jednej aptece lub sklepie medycznym (dotyczy to także sklepów internetowych). Nie można zmienić miejsca nabywania produktów zanim upłynie termin ważności zlecenia.


Bibliografia:
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-zrealizowac-zapotrzebowanie-na-srodki-pomocnicze-i-ortopedyczne/
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-zakupu-przedmiotow-ortopedycznych-i-srodkow-pomocniczych
https://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1061
https://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/281

 
Specjalistka do spraw treści internetowych o tematyce medycznej, ekspertka i merytoryczne wsparcie w tematach inkontynencji oraz chorób powiązanych. Dzięki rozległej wiedzy na temat produktów na nietrzymanie moczu, a także form pomocy dla osób chorych służy odpowiedzią dla wszystkich czytelników zadających pytania pod artykułami w Seni24. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz copywriterka z pasją. Pasjonatka podróży, szczególnie do krajów skandynawskich oraz górskiego trekkingu.

Komentarze

 • Napisał: Magdalena On 2022-11-22
  Ocena:
  5.0

  Dzień dobry.
  Mam pytanie komu należy się refundacja na pieluchomajtki ?

  Odpowiedź Joanna On 2022-11-23 Pani Magdaleno, cytując treść naszego artykułu: "Refundacja przysługuje w sytuacji, w której u pacjenta stwierdzono nietrzymanie moczu lub stolca na tle innych chorób i dolegliwości, takich jak: choroba nowotworowa, niepełnosprawność umysłowa, choroba układu nerwowego, wada rozwojowa, dolegliwości na tle pęcherza neurogennego, zaburzenie funkcjonowania zwieraczy." Zachęcam do lektury - opisaliśmy w niej proces ubiegania się o refundację i szczegóły tego dofinansowania.

 • Napisał: Wioletta On 2022-11-22
  Ocena:
  5.0

  Witam. W państwa artykule jest podane, że jednorazowo pacjent może wykupić w aptece lub sklepie medycznym jedynie połowę zaopatrzenia - na 6 miesięcy, a kolejne produkty dokupić po upływie tego okresu. Czy mogę prosić o podanie podstawy prawnej tego sierdzenia. Liczę na szybką odpowiedź. Pozdrawiam

  Odpowiedź Joanna On 2022-11-22 Pani Wioletto, podstawa prawna dot. tego stwierdzenia to Art. 38d. (Okres realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne; anulowanie zlecenia) z Dz.U.2022.463.

 • Napisał: Jadwiga On 2022-11-21
  Ocena:
  5.0

  Witam. Mam pytanie czy 90 letnia osoba z nietrzymanie moczu otrzyma refundację na pieluchomajtki. Nadmienię ze nie ma orzeczenia o niepełnosprawności. Pozdrawiam

  Odpowiedź Joanna On 2022-11-21 Pani Jadwigo, refundacja przysługuje osobom, u których stwierdzono nietrzymanie moczu lub stolca na tle innych chorób i dolegliwości, takich jak choroba nowotworowa, niepełnosprawność umysłowa, choroba układu nerwowego, wada rozwojowa, dolegliwości na tle pęcherza neurogennego czy zaburzenie funkcjonowania zwieraczy. Nie trzeba posiadać orzeczenia o niepełnosprawności, aby otrzymać zlecenie na wyroby chłonne. W treści niniejszego artykułu przeczyta Pani, jaki lekarz/specjalista może wystawić zlecenie refundacyjne - zachęcamy do lektury. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszą infolinią: 56 451 91 44.

 • Napisał: Ewa On 2022-11-02
  Ocena:
  5.0

  Posze powiedzieć czy podpaski i wkładki są na refundację

  Odpowiedź Joanna On 2022-11-07 Pani Ewo, w niniejszym artykule wypisaliśmy wszystkie wyroby chłonne Seni, które podlegają refundacji. Zaliczamy do nich m.in. wybrane wkładki urologiczne. Zachęcam do zapoznania się z refundowanym asortymentem marki Seni dostępnym w naszym sklepie internetowym w zakładce Produkty Refundowane: https://www.seni24.pl/produkty-refundowane/

 • Napisał: Elżbieta On 2022-10-25
  Ocena:
  5.0

  Mama ma 91 lat .Póki nie złamała biodra przy upadku , jakoś radziła sobie używając różnych podpasek . Od momentu pobytu w szpitalu po zacewnikowaniu nie ma kontroli nad wypływem moczu . Już minął rok od szpitala , a nic się nie zmieniło . Szpital dał skierowanie na zakup pieluchomajtek , ale lekarz pierwszego kontaktu nie wypisała , ponieważ podobno w takiej sytuacji nie przysługuje . Już kilkakrotnie zwracaliśmy się do tej lekarki , a ona za każdym razem rozumie problem , ale mówi że nie może wypisać skierowania tłumacząc ,ze musi to zrobić - ortopeda , neurolog lub inny specjalista posiadający takie uprawnienia .
  Mama ma ulgę -IB . Już nawet panie w aptece dziwią się że mama nadal zaopatruje się bez dofinansowania i dlaczego lekarz pierwszego kontaktu odmawia wystawienia skierowania . To kto ma racje ? I do kogo mama ma się udać ,żeby móc skorzystać z tego co jej przysługuje .

  Odpowiedź Joanna On 2022-10-26 Pani Elżbieto, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma prawo wystawić zlecenie na wyroby chłonne, dlatego nie ma żadnej podstawy, aby odsyłać pacjenta do specjalisty konkretnej dziedziny.

 • Napisał: Tymon On 2022-10-14
  Ocena:
  5.0

  Choruję na przewlekła niewydolność nerek,mam powiększony gruczoł prostaty,przyjmuję leki na schorzenie nerek,nadciśnienie, cukrzycę,leki moczopędne.Mam ukończone 70 lat.
  Czy w tej sytuacji przysługuje mi refundacja na nabycie wkładów na nietrzymanie moczu.Dziękuję za informacje.

  Odpowiedź Joanna On 2022-10-19 Panie Tymonie, refundacja na wyroby chłonne przysługuje tylko w określonych przypadkach, które przytaczamy w treści niniejszego artykułu. Jeśli nietrzymanie moczu jest wynikiem innych chorób, np. nowotworu wady rozwojowej czy dolegliwości na tle pęcherza neurogennego - będzie przysługiwało Panu dofinansowanie. Mimo wszystko zachęcam do kontaktu z lekarzem prowadzącym lub innym specjalistą, który posiada uprawnienia do wystawienia zlecenia, aby przeanalizował Pana przypadek.

 • Napisał: Patryk On 2022-10-10
  Ocena:
  5.0

  czy zlecenia na materiały refundowane może też wystawiać gastroenterolog? nie został wymieniony wśród specjalistów powyżej, a przecież zajmuje się całą gamę patologii prowadzących do nietrzymania stolca, zachowawczo leczy przetoki jelitowe itd. Czy artykuł z wyszczególnieniem specjalistów w tej kwestii powołuje się na jakieś konkretne obwieszczenie NFZ (i nie ma tam akurat gastroenetrologa) czy też zostali oni wymienieni "z głowy" ?

  Odpowiedź Joanna On 2022-10-18 Panie Patryku, lekarz gastroenterolog nie może wystawić zlecenia na wyroby chłonne. Szczegółowe informacje na temat wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie znajdzie Pan w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2017/pozycja/1061 (kod 100 oraz 101 w Rozporządzeniu dotyczy wyrobów chłonnych).

 • Napisał: Andrzej On 2022-09-22
  Ocena:
  5.0

  Dzień dobry, chciałbym zrobić akupy na zlecenie NFZ dostałem od lekarza rodzinnego na 6 miesięcy. Czy mozna to u was zrobić? Poproszę o link do strony gdzie się wniosek robi. Dziekuję

  Odpowiedź Joanna On 2022-09-22 Panie Andrzeju, oczywiście - zamówienie refundacyjne może być złożone w bardzo wygodnej formie z poziomu strony sklepu Seni24.pl, a wnioski realizowane są przez wykwalifikowanych Pracowników Sklepów Medycznych Zdrowie. Wystarczy zarejestrować zlecenie na stronie: https://www.seni24.pl/zarejestruj-zlecenie-nfz

 • Napisał: Anna On 2022-09-06
  Ocena:
  5.0

  Dzień dobry, moja Mama ma nietrzymanie moczu (neurologiczne - Alzheimer) oraz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - lekarz POZ uporczywie wypisuje zlecenie na materiały chłonne na maksymalnie 3 miesiące oraz w liczbie 100 na miesiąc - co nie zawsze jest ilością wystarczającą....ze sklepu w którym kupuję dowiedziałam się że w przypadku mojej mamy nie powinno być w ogóle limitów a zlecenie można wystawić na cały rok. Proszę o potwierdzenie oraz jeśli to możliwe podstawę prawną z którą mogłabym pójść do lekarza. Dziękuję.

  Odpowiedź Joanna On 2022-09-07 Pani Anno, osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania z większej ilości wyrobów chłonnych na miesiąc niż pozostałe osoby chore. Mówi o tym ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018 r., poz. 932 ze zm.). Treść ustawy znajdzie Pani tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000932. Takim pacjentom przysługuje prawo do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie bez uwzględnienia okresów użytkowania, a o ilości potrzebnych wyrobów decyduje lekarz. W chwili obecnej jak najbardziej można wystawić zlecenie na pełne 12 miesięcy, jednak należy pamiętać, że jednorazowo można wykupić zaopatrzenie na maksymalnie 6 miesięcy. Po upływie tego okresu można dokupić pozostałe produkty w tym samym punkcie (aptece lub sklepie medycznym), w którym rozpoczęto realizację zlecenia.

 • Napisał: Teresa On 2022-08-19
  Ocena:
  5.0

  Mam 75 lat choruję na cukrzyce ,arytmie serca,nadciśnienie schorzenia neurologiczne jak również mam problem z dużym nietrzymaniem moczu lekarz podstawowej opieki odmawia mi wypisania recepty na materiały chłonne .Proszę o pomoc.

  Odpowiedź Joanna On 2022-08-19 Pani Tereso, niestety, nie wiem, w czym tkwi problem. Lekarz podstawowej opieki medycznej ma prawo wystawić zlecenie na pieluchomajtki lub inne wyroby chłonne. Jedyną sytuacją, w której lekarz odmówić wystawienia zlecenia jest pobyt pacjenta w szpitalu, ponieważ zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ to szpital ma obowiązek zapewnić pacjentowi niezbędne wyroby medyczne i środki pomocnicze. Proszę w takiej sytuacji spróbować umówić się na wizytę do innego specjalisty.

 • Napisał: Krystyna On 2022-08-17
  Ocena:
  5.0

  Czy mogę zamówić na Państwa stronie pieluchy na zlecenie od lekarza? Jeśli tak, to w jaki sposób mogę to zrobić żeby otrzymać zniżkę?

  Odpowiedź Joanna On 2022-08-18 Pani Krystyno, lada moment w naszym sklepie pojawi się możliwość złożenia zamówienia w ramach refundacji NFZ - jesteśmy na finiszu uruchamiania niniejszej opcji. Zachęcam do śledzenia na bieżąco strony sklepu.

 • Napisał: Anda On 2022-07-23
  Ocena:
  5.0

  Prawdopodobnie lekarz POZ, który nie chce wystawić zlecenia nie ma żadnej (pisemnej) informacji od leczącego urologa jaki jest problem pacjenta, jaka jest przyczyna nietrzymania moczu.

  Odpowiedź Joanna On 2022-07-27 Szanowna Pani, nie ma podstawy, aby lekarz POZ odmówił wystawienia zlecenia na wyroby chłonne tylko z powodu braku pisemnej informacji od lekarza specjalisty. Jedyną sytuacją, w której lekarz POZ może nie wystawić zlecenia jest pobyt pacjenta w szpitalu - zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ szpital ma obowiązek zapewnić pacjentowi niezbędne wyroby medyczne i środki pomocnicze.

 • Napisał: Dorota On 2022-07-20
  Ocena:
  5.0

  Czy zlecenie realizowane w kilku częściach może być realizowane w różnych sklepach i aptekach? tzn czy jeśli pierwszy raz kupię w jednej aptece to muszę kupować tam nadal?

  Odpowiedź Joanna On 2022-07-26 Pani Doroto, niestety nie ma możliwości realizowania jednego zlecenia w kilku różnych miejscach. Jeśli rozpoczęła Pani kupowanie produktów w ramach zlecenia w danej aptece/sklepie medycznym, musi Pani kontynuować zakupy w tym punkcie.

 • Napisał: Elzbieta On 2022-07-05
  Ocena:
  5.0

  Witam mam stopień znaczny niepełnosprawności mam chorobę nowotworową po naświetlaniu gdy leżałam w Gliwicach mam przetokę pęcherzowe moczowa muszę kupować pieluchy bo mocz leci cały czas i nie wystarcza mi te 90sztuk na miesiąc do których dopłacam Czy mnie nie należą się pieluchy z NFZ za darmoProsze o odpowiedz.

  Odpowiedź Joanna On 2022-07-07 Pani Elżbieto, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności obejmuje ustawa "Za życiem", na mocy której nie obowiązuje ich limit ilościowy na wyroby chłonne. W Pani przypadku to lekarz powinien zdecydować o ilości przepisanych pieluchomajtek (ich ilość może być wyższa niż 90 szt. miesięcznie). Niezależnie od tego, refundacja NFZ pokryje tylko 70% kosztów w ramach obowiązującego limitu dofinansowania. Pozostałą kwotę musi Pani dopłacić z własnej kieszeni.

 • Napisał: Ela On 2022-07-01
  Ocena:
  5.0

  Choruje od12 lat na cukrzycę typu 2i jestem po zawale mam czestomocz i problem z nietrzymaniem moczu czy należy mi się refundacja na wkłady anatomiczne mam orzeczenie o niepełnosprawności

  Odpowiedź Joanna On 2022-07-01 Pani Elu, tak, przysługuje Pani refundacja na wyroby chłonne. Zachęcam do lektury niniejszego artykułu, w którym szczegółowo omawiamy procedurę pozyskania wniosku m.in. na pieluchomajtki.

 • Napisał: MIchal On 2022-06-12
  Ocena:
  5.0

  Zona ma orzeczenie o niepełnosprawności na czas stały. Od 1994 choruje na SM-stwierdzone. Jaki jest limit na środki higieniczne? Pielichomajtki, podklady itd.

  Odpowiedź Joanna On 2022-06-15 Panie Michale, żona może skorzystać z dofinansowania NFZ w wysokości 70% do obowiązującego limitu. W przypadku, kiedy dany produkt kosztuje więcej lub tyle samo, ile wynosi limit refundacji, otrzymają Państwo dofinansowanie w wysokości 1,19 zł za jedną sztukę pieluchomajtek, majtek chłonnych lub pieluch anatomicznych oraz 0,70 zł za wkłady anatomiczne (wkładki urologiczne) lub podkłady higieniczne.

 • Napisał: Patrycja On 2022-06-09
  Ocena:
  5.0

  Witam,czy osoba z legitymacja kombatanta wojennego jest uprawniona do refundacji 100% na wyroby medyczne??(pieluchomajtki tdp.)Pozdrawiam

  Odpowiedź Joanna On 2022-06-10 Pani Patrycjo, tak, kombatantom wojennym przysługuje 100% dofinansowanie do zakupu wyrobów chłonnych w ramach limitu. Należy jednak pamiętać, że nie jest to równoznaczne z całkowitym pokryciem kosztów - w przypadku pieluchomajtek, majtek chłonnych i pieluch anatomicznych maksymalna kwota refundacji (czyli wspomniane 100%) wynosi 1,70 zł za sztukę, natomiast w przypadku wkładek urologicznych i podkładów nieprzemakalnych będzie to 1 zł za sztukę. Proszę zwrócić także uwagę na fakt, że ceny produktów w aptekach i sklepach medycznych mogą się od siebie różnić, a co za tym idzie - dopłata do wyrobów może być różna w zależności od punktu zakupu.

 • Napisał: Krzysztof On 2022-06-05
  Ocena:
  5.0

  Czy w seni24.pl jest akceptowana refundacja?

  Odpowiedź Joanna On 2022-06-08 Panie Krzysztofie, na obecną chwilę w sklepie Seni24 nie można zakupić produktów w ramach refundacji NFZ. Nie wykluczamy jednak pojawienia się takiej możliwości w przyszłości.

 • Napisał: Marzena On 2022-05-31
  Ocena:
  5.0

  Moja mama będzie używać pieluch w rozmiarze xl na zleceniu ma kod p101 ile mama będzie płacić za pieluchy

  Odpowiedź Joanna On 2022-05-31 Szanowna Pani, cena wyrobów chłonnych może się różnić w poszczególnych aptekach i sklepach medycznych, dlatego nie można jednoznacznie określić, ile zapłaci Pani za wskazane pieluchomajtki. Maksymalna kwota dofinansowania na pieluchomajtki wynosi 1,70 zł za sztukę. Pacjentom z kodem P.101 (za wyjątkiem inwalidów wojskowych, inwalidów wojennych i osób represjonowanych) przysługuje refundacja w wysokości 70% limitu finansowania, czyli w praktyce 1,19 zł za sztukę. Pozostałe 30% kwoty klient musi dopłacić z własnej kieszeni.

 • Napisał: Angelika On 2022-05-12
  Ocena:
  5.0

  Mam 24 lata . Przy porodzie kleszczowym uszkodzono mi pęcherz na 8 cm potem go zszyto . Przez 3,5 miesiąca byłam cewnikowana . Od miesiąca nie mam cewnika. Nie mam parcia , czeka mnie jeszcze jedna operacja zszycia cewki moczowej czy w takim przypadku moge starać się o refundacje?

  Odpowiedź Joanna On 2022-05-12 Pani Angeliko, refundacja przysługuje osobom, które cierpią na nietrzymanie moczu m.in. ze względu na zaburzenia funkcjonowania zwieraczy, dlatego może się Pani starać o dofinansowanie. O tym, w jaki sposób można uzyskać zlecenie na wyroby chłonne, piszemy w treści niniejszego artykułu.

 • Napisał: Iwona On 2022-05-11
  Ocena:
  5.0

  Moja mama na orzeczenie o niepełnosprawność. Nadmieniam, że jest samodzielna. Ma problemy z nietrzymaniem moczu czy przysługują jej podpaski

  Odpowiedź Joanna On 2022-05-12 Pani Iwono, refundacja przysługuje osobom dotkniętym nietrzymaniem moczu związanym z chorobą nowotworową, niepełnosprawnością umysłową, chorobą układu nerwowego, wadą rozwojową, dolegliwością osób z pęcherzem neurogennym lub zaburzeniami funkcjonowania zwieraczy. Do dofinansowania mają także prawo osoby posiadające znaczny (pierwszy) stopień niepełnosprawności, osoby posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Warto nadmienić, że refundacją są objęte wkładki urologiczne Seni Lady Normal oraz inne wyroby chłonne, jeśli pacjent potrzebuje produktu o zwiększonej skuteczności. W razie jakichkolwiek wątpliwości podczas wyboru produktu na nietrzymanie moczu zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią: 56 612 33 35.

 • Napisał: Lidia On 2022-05-10
  Ocena:
  5.0

  Czy jest prawdą, że obecnie cena pieluchomajtek (danej firmy i danego rozmiaru) musi być jednakowa w każdej aptece i sklepie medycznym? Czy ceny mogą się różnić w zależności od miejsca zakupu?

  Odpowiedź Joanna On 2022-05-13 Pani Lidio, nie jest to prawdą. Cenę do umowy z NFZ zgłasza świadczeniodawca, czyli podmiot (apteka, sklep medyczny) zawierający umowę z NFZ na zakres refundacji środków chłonnych w miejscu realizacji. Ceny produktów mogą różnić się od siebie w różnych miejscach - refundacja wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie jest innym systemem niż refundacja leków, gdzie stałą, sztywną cenę ustala Ministerstwo Zdrowia.

 • Napisał: Małgorzata On 2022-05-05
  Ocena:
  5.0

  Dzień dobry
  Choruje na SM jestem osoba leżąca nie zdolna do samodzielnej egzystencji. Jestem na rencie z ZUS na pierwszej grupie, aby otrzymać refundację na pampersy muszę mieć jeszcze stopień niepełnosprawności z powiatowego urzędu do spraw niepełnosprawnych. Nie wiem czy dobrze zadałam to pytanie, chodzi mi o to czy renta z ZUS nie wystarczy aby otrzymać refundację na pieluchy.

  Odpowiedź Joanna On 2022-05-05 Pani Małgorzato, za równorzędne z orzeczeniami o niepełnosprawności uznaje się m.in. orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Jeśli posiada Pani takie orzeczenie, wystarczy umówić się do lekarza, który wystawi zlecenie na wyroby chłonne możliwe do zrealizowania w aptece lub sklepie medycznym.

 • Napisał: Halina On 2022-04-19
  Ocena:
  5.0

  Dzień dobry. Proszę mi doradzić, jaki rozmiar pieluchomajtek ( czy innych) powinnam zamówić. Mój mąż jest bardzo wychudzony. Jaki jest najmniejszy rozmiar? Proszę poradzić.

  Odpowiedź Joanna On 2022-04-19 Pani Halino, pieluchomajtki oraz inne wyroby chłonne Seni należy wybierać przede wszystkim pod kątem stopnia i rodzaju inkontynencji. W pierwszej kolejności należy określić, z jakim nietrzymaniem moczu mamy do czynienia - kropelkowym, lekkim, średnim czy ciężkim. Inne produkt będą dedykowane osobom leżącym, a inne osobom samodzielnie poruszającym się. Szeroka gama rozmiarów (od rozmiaru XS do XL) na pewno pozwoli dobrać odpowiedni model wyrobu. Zachęcam do konsultacji z naszą infolinią pod numerem telefonu: 56 45 19 105, która odpowie na każde Pani pytanie i z całą pewnością pomoże w wyborze odpowiedniego produktu.

 • Napisał: Beata On 2022-04-08
  Ocena:
  5.0

  co jesli zapodziała mi sie karta zlecen na pielucho majtki

  Odpowiedź Joanna On 2022-04-11 Pani Beato, proszę skontaktować się z lekarzem, który wystawił Pani zlecenie na pieluchomajtki. Lekarz powinien mieć zlecenie w systemie, więc nie powinno być problemu z jego ponownym wydrukowaniem lub podaniem unikatowego numeru potrzebnego do zrealizowania zlecenia w aptece lub sklepie medycznym.

 • Napisał: Mirosława On 2022-04-08
  Ocena:
  5.0

  Dzień dobry, goszczę osobę z Ukrainy która porusza się na wózku. pieluchomajtki są niezbędne. Lekarz wystawił zlecenie, ale jest odrzucane przez NFZ.. Zaznaczam, że osoba posiada PESEL, oraz korzystała już również z leków refundowanych. Lekarz nie wie w czym problem. Jesteśmy zmuszeni kupować w pełni odpłatne ... Czy jest jakieś rozwiązanie?

  Odpowiedź Joanna On 2022-04-08 Pani Mirosławo, niestety, nie wiem, na czym polega problem skoro zlecenie na wyroby chłonne zostało wystawione przez lekarza. Zachęcam do kontaktu bezpośrednio z infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia, która powinna udzielić precyzyjnej odpowiedzi na Pani wątpliwości.

 • Napisał: Irenq On 2022-03-12
  Ocena:
  5.0

  Witam, z Państwa artykułu wynika że zlecenie na pieluchomajtki może wystawić lekarz POZ, tymczasem lekarz w przychodni odmówił wystawienia takiego zlecenia starszej osobie lat 89, która z powodu wieku i lekkiego otępienia nie trzyma moczu. Usłyszeliśmy że takie złe dnie może wystawić tylko urolog. Czy lekarz miał rację?

  Odpowiedź Joanna On 2022-03-18 Lekarz pierwszego kontaktu ma prawo wystawić zlecenie na wyroby chłonne. Niestety nie wiem, z czego w tym wypadku wynika problem.

 • Napisał: Romana On 2022-03-08
  Ocena:
  5.0

  Ile po refundacji na 3 miesiące seni XXL kosztuja

  Odpowiedź Joanna On 2022-03-09 Pani Romano, to zależy od limitu dofinansowania, jaki Panią obejmuje oraz od ceny produktów w sklepie medycznym lub aptece. Zachęcam do kontaktu z naszą infolinią pod numerem telefonu 56 612 33 35 - postaramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Panią pytania oraz doradzimy w doborze odpowiedniego produktu.

 • Napisał: Franciszek On 2022-03-06
  Ocena:
  5.0

  Lekarz pofstawowej opieki zdrowotnej uważa, że aby wypisać mi recepte na pieluchomajtki, inne srodki ochronne powinien mieć zlecenie od urologa, bez tego nie ma uprawnień na wypisanie recepty. Wg tego artykułu lekarz rodzinny takie uprawnienia ma, jak jest faktycznie. Leczę się u urologa ale o zlecenie nie poprosiłem z braku takiej wiedzy. Kolejki długie albo wizyta prywatna co mija się z celem, zwyczajnie się nie opłaca....

  Odpowiedź Joanna On 2022-03-07 Panie Franciszku, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma prawo do wystawienia zlecenia na wyroby chłonne. Nie umiem wyjaśnić, z czego wynika problem.

 • Napisał: Ewa On 2022-02-27
  Ocena:
  5.0

  Muszę załatwić pieluchomajtki Tacie lat.92 .1a grupa inwalidzka , bez wychodzenia z domu, bo jestem po endoprotezie kolana 2.
  Rozumiem z artykułu , że teleporada...i co dalej realnie i prosto...
  Ewa z Marek

  Odpowiedź Joanna On 2022-02-28 Pani Ewo, w celu uzyskania zlecenia na wyroby chłonne należy umówić się na teleporadę do jednego z wymienionych w artykule lekarzy (m.in. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej), a następnie zrealizować zlecenie w wybranym sklepie medycznym lub aptece, które mają podpisaną umowę z NFZ. Warto pamiętać, że osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje refundacja na zasadach ustawy "Za życiem" - dzięki temu lekarz może wystawić zlecenie na taką ilość wyrobów chłonnych, jaką faktycznie potrzebuje pacjent.

Zadaj pytanie lub napisz komentarz

Zadaj pytanie autorowi artykułu lub skomentuj go