Bella

Ustawa "Za życiem" - refundacja 2023/2024

Przeczytano 26 513
15 Komentarzy
(5)
 

Czas czytania: 8 min.

Ustawa „Za życiem” to rozwiązanie przygotowane z myślą o kobietach w ciąży i rodzinach dzieci z niepełnosprawnościami. Ma ono na celu wsparcie rodziców zarówno pod kątem finansowym jak i w zakresie wiedzy potrzebnej do odpowiedniego sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością. W tym tekście wskażemy, kto i w jaki sposób może skorzystać ze świadczeń na podstawie ustawy „Za życiem” oraz jakiej pomocy w jej ramach można się spodziewać.

Nie dźwigaj ciężkich paczek z pieluchami! Darmowa dostawa w Seni24.pl już od 79zł!

Kto może skorzystać z ustawy „Za życiem”?

Od 1. stycznia 2017 roku ustawa „Za życiem” umożliwia kobietom w ciąży oraz młodym matkom i ich rodzinom otrzymanie świadczeń w sytuacji, w której u dziecka stwierdzono nieodwracalne i ciężkie upośledzenie bądź śmiertelną chorobę powstałe w okresie prenatalnym bądź podczas porodu. Dotyczy ona dzieci do 18. roku życia. Zakłada także refundację pieluchomajtek i innych wyrobów chłonnych oraz wyrobów medycznych, a także korzystanie z opieki zdrowotnej poza kolejką. Do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych uprawnione są także kobiety:

 • które otrzymały informację, że ich dziecko może umrzeć w czasie ciąży bądź porodu,
 • których dziecko umarło po porodzie na skutek wad wrodzonych,
 • które po porodzie nie zabiorą dziecka do domu z powodu: poronienia, urodzenia martwego dziecka, urodzenia dziecka niezdolnego do życia bądź urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi lub śmiertelnymi schorzeniami.

Ustawa “Za życiem” - przywileje

Ustawa za życiem to przywileje, z których mogą i powinny skorzystać zarówno kobiety w ciąży, jak i rodziny dzieci niepełnosprawnych lub nieuleczalnie chorych. Podstawowa pomoc, którą otrzymają osoby objęte ustawą “Za życiem” to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 4000 zł wypłacane bez względu na dochód rodzica. Ponadto kobieta w ciąży może liczyć na:

 • możliwość badań prenatalnych,
 • specjalnie dopasowaną opiekę zdrowotną,
 • specjalnie dopasowaną opiekę neonatologiczną dla dziecka,
 • wsparcie w okresie karmienia piersią,
 • dodatkowe wizyty położnej przed i po porodzie,
 • możliwość urodzenia dziecka w placówce przygotowanej na noworodka z niepełnosprawnością i chorobami genetycznymi.

Jednocześnie należy podkreślić, że wszystkim kobietom w ciąży przysługuje prawo do opieki medycznej poza kolejnością, a także, jeśli to konieczne, do skorzystania z pomocy asystenta rodziny.

Ustawa “Za życiem” daje uprawnienia również dzieciom przed ukończeniem 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaliczamy do nich przede wszystkim możliwość zakupu wyrobów medycznych na zasadach określonych w ustawie “Za życiem” oraz korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, a także usług farmaceutycznych w aptekach. Dzieci niepełnosprawne lub nieuleczalnie chore mogą skorzystać z opieki paliatywnej, specjalistycznej pomocy psychologicznej, rehabilitacji leczniczej oraz z wszelkich świadczeń wspierających dziecko i rodzinę, np. z pomocy prawnej.

Warto wiedzieć, że rodzice dziecka niepełnosprawnego mogą skorzystać również z opieki nad dzieckiem na czas urlopu (tzw. opieki wytchnieniowej), która wynosi 120 godzin. Taka opieka zapewniana jest w dziennych ośrodkach wsparcia, w placówkach oświatowych (np. szkołach), w ramach umowy z organizacją pozarządową na opiekę nad dzieckiem, a także poprzez udział niepełnosprawnego dziecka w wypoczynku zorganizowanym.

Jak skorzystać z uprawnień w ramach ustawy “Za życiem”?

Aby skorzystać z uprawnień należy wypełnić przeznaczony do tego wniosek i złożyć go w urzędzie miasta lub gminy odpowiednim dla miejsca zamieszkania w ciągu 12 miesięcy od urodzenia żywego dziecka. Po tym terminie środki nie będą wypłacane. Do wniosku trzeba dołączyć stosowne oświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie dziecka lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu powstałą w okresie prenatalnym lub w czasie porodu. Takie zaświadczenie może być wystawione przez lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Ponadto, do składanego wniosku konieczne będzie dołączenie zaświadczenia potwierdzającego, iż matka dziecka była pod opieką lekarza najpóźniej od 10. tygodnia ciąży aż do porodu (zaświadczenie jest obowiązkowe tylko w przypadku rodziców biologicznych, nie wymaga się go od rodziców przysposobionych).

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje wypłacenie świadczenia. W przypadku otrzymania decyzji odmownej opiekun może odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jednocześnie warto podkreślić, iż rodzicom przysługują także inne świadczenia socjalne czy opiekuńcze, w zależności od ich sytuacji.

Refundacja 2024 – pieluchomajtki i inne wyroby chłonne

Ustawa „Za życiem” zakłada m.in. pomoc przy zakupie pieluchomajtek oraz innych wyrobów chłonnych, których może potrzebować dziecko na różnych etapach swojego życia. Dofinansowanie NFZ na wyroby chłonne dla dzieci do 18. roku życia wynosi 90% w ramach obowiązujących limitów. Więcej na temat refundacji można przeczytać TUTAJ.

Istotne jest, że w refundacji w ramach ustawy "Za życiem" nie obowiązują limity ilościowe, a zatem zapotrzebowanie pacjenta traktowane jest inaczej niż przy tradycyjnej refundacji. W praktyce oznacza to, że lekarz decyduje o ilości przysługujących sztuk wyrobu dla pacjenta – można go zatem poprosić o wystawienie większego zapotrzebowania niż 90 sztuk miesięcznie.

Warto przy tym podkreślić, że nie wszystkie wyroby chłonne Seni na nietrzymanie moczu lub kału podlegają refundacji NFZ. Produkty objęte dofinansowaniem to:

 • pieluchomajtki dla dorosłych: Super Seni, Super Seni Plus, Super Seni Trio, Super Seni Quatro, Seni Optima Super, Seni Optima Plus, Seni Optima Trio, Seni Optima Quatro, Seni Standard Plus Air;
 • pieluchomajtki dla dzieci: Seni Kids Junior, Seni Kids Extra, Seni Kids Junior Super;
 • majtki chłonne: Seni Active Normal, Seni Active Classic, Seni Active Super, Seni Active Plus, Seni Active Trio, Seni Lady Pants, Seni Man Pants, Seni Active Basic;
 • pieluchy anatomiczne: Seni San Prima, Seni San Normal, Seni San Uni, Seni San Maxi, Seni San Plus, Seni San Plus Extra, Seni San Classic Uni, Seni San Alvi, Seni San For Men;
 • wkłady anatomiczne (wkładki urologiczne): Seni Lady Slim Normal, Seni Lady Slim Extra, Seni Lady Extra Plus, Seni Lady Super, Seni Lady Plus, Seni Man Extra Level 3, Seni Man Extra Plus Level 4, Seni Man Super Level 5;
 • podkłady jednorazowe: Seni Soft Super, Seni Soft Super Dry.


W ramach jednego zlecenia zakupić można wyroby różnego typu, na przykład pieluchomajtki i podkłady chłonne w zależności od zapotrzebowania. Warto zatem poprosić osobę wystawiającą upoważnienie do wpisania terminu „pieluchomajtki lub zamiennie” w miejscu określenia wyrobu, dzięki czemu to klient ma możliwość wyboru odpowiednich wyrobów w momencie zakupu.
Refundowane wyroby chłonne Seni można kupić w sklepach medycznych i aptekach, które mają podpisaną umowę z NFZ. Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest zakup przez internet - w oficjalnym sklepie marki Seni dostarczymy Twoje zakupy pod same drzwi, bez wychodzenia z domu. Wnioski realizowane są przez wykwalifikowanych Pracowników Sklepów Medycznych Zdrowie natomiast samo zamówienie refundacyjne może być złożone w wygodnej formie z poziomu strony sklepu Seni24.pl

Jak otrzymać świadczenie?

W celu otrzymania świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” należy wypełnić przeznaczony do tego wniosek – druk do ustawy "Za życiem" musi zostać uzupełniony przez rodzica bądź opiekuna prawnego. Do wniosku muszą zostać dołączone także dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające u dziecka rozpoznanie choroby zagrażającej życiu bądź nieodwracalnego upośledzenia. Zaświadczenie może być wystawione przez lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Jest to tak zwane "Za życiem - zaświadczenie lekarskie";
 • zaświadczenie potwierdzające, iż matka dziecka była pod opieką lekarza najpóźniej od 10. tygodnia ciąży aż do porodu (zaświadczenie jest obowiązkowe w przypadku rodziców biologicznych).

Te dokumenty są niezbędne do otrzymania jednorazowej finansowej zapomogi. Muszą być jednak, wraz z wnioskiem, złożone najpóźniej do 12. miesiąca od urodzenia żywego dziecka. W przypadku ubiegania się o refundację na wyroby chłonne oraz korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejką konieczne jest zaświadczenie wydane przez:

 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,
 • specjalistę w dziedzinie pediatrii.

Wniosek należy złożyć w urzędzie miasta/gminy lub ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Warto także pamiętać, iż rodzicom przysługują inne świadczenia socjalne czy opiekuńcze, w zależności od ich sytuacji.

Świadczenia na podstawie ustawy „Za życiem” to bardzo dobre rozwiązanie dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami bądź nieuleczalnie chorych. Są w stanie zapewnić realną pomoc w trudnej sytuacji, zarówno poprzez wsparcie finansowe jak i merytoryczne. Otrzymanie go, wbrew pozorom, nie jest trudne, dlatego warto dowiedzieć się więcej od lekarza prowadzącego czy w urzędzie miasta.

Najczęściej zadawane pytania

Czy zamówienie refundacyjne trzeba składać co miesiąc?

To pacjent decyduje, jak przebiegnie proces realizacji jego zlecenia na produkty refundowane. Jeśli otrzymał je na 6 miesięcy, może co miesiąc kupować odpowiednią pulę produktów, a może także wykupić zaopatrzenie na całe pół roku lub na 2, 3, 4 bądź 5 miesięcy do przodu. Warto przy tym podkreślić, że posiadając zlecenie na 12 miesięcy jednorazowo można zrealizować maksymalnie połowę zlecenia, czyli kupić produkty na okres 6 miesięcy. Po upływie pół roku zlecenie można kontynuować.

Jakie dokumenty trzeba złożyć do uzyskania refundacji?

Zlecenie na refundację wyrobów chłonnych wystawia lekarz lub inna osoba posiadająca uprawnienia w tym zakresie. Więcej na ten temat przeczytasz w TYM ARTYKULE. Każde zlecenie posiada indywidualny numer, który należy podać, wraz z numerem PESEL pacjenta, podczas realizacji zamówienia w aptece lub sklepie medycznym. Posiadając zlecenie punkt sprzedaży nie poprosi Cię o żadne dodatkowe dokumenty.

Czy w sklepie Seni24 można skorzystać z refundacji?

Tak, sklep internetowy Seni24 oferuje możliwość bezproblemowych zakupów wyrobów chłonnych na nietrzymanie moczu lub kału z dostawą bezpośrednio do domu. Warto przy tym nadmienić, że wnioski realizowane są przez wykwalifikowanych pracowników Sklepów Medycznych Zdrowie, a platforma sklepu internetowego stanowi jedynie wygodną możliwość dokonania zakupów bez wychodzenia z domu.

Komu przysługuje refundacja w ramach ustawy “Za życiem”?

Refundacja w ramach ustawy “Za życiem” przysługuje każdej kobiecie w ciąży i jej rodzinie (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę), a także rodzinom, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko.

UWAGA! Artykuł został opublikowany w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady medycznej udzielanej przez lekarza. Przed zastosowaniem się do porad medycznych zawartych w serwisie należy skonsultować się z lekarzem.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Producent: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. Podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.
 
Specjalistka do spraw treści internetowych o tematyce medycznej, szczególnie ukierunkowanej na problem nietrzymania moczu i chorób z nim powiązanych. Ekspertka w dziedzinie wyrobów chłonnych dla kobiet, mężczyzn i dzieci oraz merytoryczne wsparcie w zakresie konsultacji z pacjentem. Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z pasji copywriterka i miłośniczka dobrej literatury.

Komentarze

 • Napisał: Anka On 2024-05-01
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Czytam, że ustawa dotyczy całej Rodziny
  Woec jeśli, jako Rodzic potrzebuję dostać się do lekarza, mogę powołać się na ustawę i będzie dla mnie przyspieszony termin? Dziękuję za odpowiedź
  Pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2024-05-08 Dzień dobry, wykaz uprawnień przysługujących rodzicom dzieci z niepełnosprawnością znajduje się na stornie ustawy "Za życiem" - zachęcam do zapoznania się: https://zazyciem.gov.pl/strona/12312-jestem-rodzicem-dziecka-z-niepelnosprawnoscia-opiekunem-osoby-z-niepelnosprawnoscia

 • Napisał: Iwona On 2024-03-05
  Rating:
  5.0

  Czy na buty profilaktyczne dla dziecka niepełnosprawnego przysługuje nam refundacja na podstawie ustawy za życiem?

  Replied by: Joanna On 2024-03-06 Dzień dobry Pani Iwono, jeżeli dziecko posiada wskazanie od lekarza specjalisty (np. ortopedy) na buty ortopedyczne, może skorzystać z dofinansowania do zakupu. Takie dofinansowanie wypłacane jest z ramienia PFRON. Jeżeli dziecko obejmuje ustawa "Za życiem", należy okazać zaświadczenie lekarzowi wystawiającemu zlecenie.

 • Napisał: Monika On 2024-02-29
  Rating:
  5.0

  Witam corka urodzila soe w 2014 roku z trisomia 21 czy mozemy nalezec do tej ustawy? Dentysta na nfz pow ze jezeli nalezymy do tej ustawy to leczenie w narkozie vedzie za darmo i szybko

  Replied by: Joanna On 2024-03-04 Dzień dobry Pani Moniko, ustawa "Za życiem" obejmuje m.in. rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Rozumie się przez to ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu. Wszelkie informacje na temat ustawy znajdują się na stronie:
  https://www.gov.pl/web/zdrowie/informator-za-zyciem-
  Zachęcam do zapoznania się z wytycznymi.

 • Napisał: Ed On 2023-12-14
  Rating:
  5.0

  Mój syn urodzony w 33 tygodniu ciąży z niedotlenieniem mózgu i wylewem 2 stopnia obecnie ma 2,5 miesiąca. Czy należy się nam świadczenie ustawa za życiem?

  Replied by: Joanna On 2023-12-15 Dzień dobry, z ustawy "Za życiem" mogą skorzystać m.in. rodziny, w których przyszło na świat ciężko chore dziecko. Rozumie się przez to ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu. Zachęcam do zapoznania się z dokładnymi informacjami na temat świadczenia znajdującymi się na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informator-za-zyciem-

 • Napisał: Sylwia On 2023-11-20
  Rating:
  5.0

  Czy rozszczep wargi i podniebienia kwalifikuje się do tej ustawy

  Replied by: Joanna On 2023-11-21 Dzień dobry, rozszczep wargi i podniebienia kwalifikuje się do wad rozwojowych, a więc jednocześnie umożliwia objęcie dziecka ustawą "Za Życiem".

 • Napisał: Paulina On 2023-08-27
  Rating:
  5.0

  Moja córeczki ma 7 mies i stwierdzono zaćmę wrodzona. Diagnoza wystawiona przez lekarza, który nie ma 2 stopnia. Czy papier musi wystawić o 2 stopniu lekarz czy może podpisać pediatra badz ginekolog mający 2 stopien?

  Replied by: Joanna On 2023-08-31 Pani Paulino, zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu można otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej. Takie zaświadczenie potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.

 • Napisał: Marz On 2023-07-31
  Rating:
  5.0

  Mój synek urodził się z zrośniętymi paluszkami obydwu dłoni i u stópek. Czy przysługuje nam świadczenie z ustawy za życiem?

  Replied by: Joanna On 2023-08-03 Świadczenia w ramach ustawy "Za życiem" przysługuje m.in. młodym matkom i ich rodzinom w sytuacji, w której u dziecka stwierdzono nieodwracalne i ciężkie upośledzenie bądź śmiertelną chorobę powstałe w okresie prenatalnym bądź podczas porodu. Niestety nie umiem jednoznacznie odpowiedzieć na postawione pytanie. Proszę skonsultować swoje wątpliwości z realizatorem niniejszego wsparcia, należą do nich: centra pomocy rodzinie, instytucje wsparcia rodziny, ośrodki pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej.

 • Napisał: Danuta On 2023-07-31
  Rating:
  5.0

  Witam serdecznie. Od 2020 roku jestem opiekunem prawnym chłopca który urodził się w 2017 roku. W wieku 3 lat dostał pierwszego ataku epilepsji. Podczas pobytu w szpitalu okazało się że ma również zespół FAS oraz małogłowie i afazje rozwojową oraz szewską klatkę piersiową a także opóźniony rozwój psychoruchowy. Czy w takim przypadku mogę się starać o ustawę za życiem. Chodzi mi przede wszystkim o szybsze terminy wizyt lekarskich (kardiolog, rehabilitacja, neurolog, pediatra, alergolog.) Mamy orzeczenie o niepełnosprawności od 2021 roku.

  Replied by: Joanna On 2023-08-03 Pani Danuto, podstawą do świadczenia jest dokument potwierdzający ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu powstałe w okresie prenatalnym lub podczas porodu. Takie zaświadczenie uprawnia dzieci do 18. roku życia do skorzystania z wyrobów medycznych na zasadach określonych w ustawie „Za życiem”, a także do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Więcej na temat świadczenia znajdzie Pani na stronie NFZ, zachęcam do pogłębienia lektury: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informator-za-zyciem/

 • Napisał: Małgorzata On 2023-06-27
  Rating:
  5.0

  U dziecka stwierdzono niepelnosprawność i (dostało orzeczenie) kiedy miało rok. Obecnie dziecko 1,5 roku. Przed upływem roku nie mogłam ubiegać się o świadczenia, bo nie wiedziałam, że dziecko jest chore. Czy mogę w tej sytuacji ubiegać się o świadczenie? Malgorzata

  Replied by: Alicja On 2023-06-27 Dzień dobry, zgodnie z treścią artykułu "Aby skorzystać z uprawnień należy wypełnić przeznaczony do tego wniosek i złożyć go w urzędzie miasta lub gminy odpowiednim dla miejsca zamieszkania w ciągu 12 miesięcy od urodzenia żywego dziecka. Po tym terminie środki nie będą wypłacane.". Zachęcamy jednak do kontaktu z lokalnym MOPSem, MOPRem lub PCPR aby uzyskać więcej informacji.

 • Napisał: Magda On 2023-06-09
  Rating:
  5.0

  Witam u mojej córki stwierdzono że ma schorzenie kości i do tego nie rośnie i ma krzywe ręce.czy możemy starać się o taką ustawę nie chodzi o pieniądze tylko o to żeby szybciej dostać się do kliniki bo córka musi szybko dostać hormon wzrostu.a czas oczekiwania nas przeraza

  Replied by: Alicja On 2023-06-12 Dzień dobry, w tej sytuacji należy skontaktować się z lekarzem oraz urzędem miasta/gminy lub ośrodkiem pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

 • Napisał: Ela On 2023-05-31
  Rating:
  5.0

  W pażdzierniku adoptowaliśmy przez sąd dziecko 10 letnie chore już w okresie płodowym, jest lezące, z wodogłowiem, niedowłądem 4 kończynowym , żywione gastrostomią ,jest w programie ,,za życiem", czy możemy i gdzie starać się o jedonorazowe świadczenie 4 tys zł i nie mamy pomocy z PCPR

  Replied by: Joanna On 2023-06-02 Pani Elu, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje jedynie w sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony do 12 miesięcy od narodzin żywego dziecka. Szczegółowe informacje na temat ustawy "Za Życiem" znajdują się na stronie NFZ: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informator-za-zyciem/

 • Napisał: Beata On 2023-05-31
  Rating:
  5.0

  Witam serdecznie urodziłam niepełnosprawne dziecko w 2012 r a dopiero w kwietniu tego roku otrzymałam zaświadczenie za życiem w tej sytuacji mogę starać się o jednorazowa zapomogę czy poprostu dziecko jest za duże bo czytałam że tylko do 12 miesiąca życia dziecka można taka zapomogę otrzymać.

  Replied by: Joanna On 2023-06-02 Pani Beato, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje tylko w momencie złożenia wniosku do 12 miesięcy od narodzin żywego dziecka. Szczegółowe informacje na temat ustawy "Za Życiem" znajdzie Pani na stronie NFZ: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informator-za-zyciem/

 • Napisał: Asia On 2023-04-18
  Rating:
  5.0

  Staram się o świadczenie jednorazowego świadczenia za życiem , Urząd Miasta nie chce wydać mi decyzji , ponieważ chwilowo nie odprowadzam składek zdrowotnych . Czy ma to jakieś znaczenie ?

  Replied by: Joanna On 2023-05-02 Pani Asiu, tak, ma to znaczenie. Osoby nie odprowadzające składek zdrowotnych nie mogą skorzystać z dodatkowego świadczenia w postaci 4000 zł w ramach ustawy "Za życiem".

 • Napisał: Barbara On 2023-04-14
  Rating:
  5.0

  Witam czy jak u syna stwierdzono wadę wrodzona wątroby (przetoki na wątrobie wrotno-systemowe)czy mogę skorzystać z pomocy .Leczymy się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie?

  Replied by: Joanna On 2023-05-02 Pani Barbaro, tak, mogą Państwo wnioskować o wydanie dla dziecka orzeczenia o niepełnosprawności, które będzie stanowiło podstawę do wielu ulg i rodzajów dofinansowania.

 • Napisał: Bozena On 2021-06-13
  Rating:
  5.0

  Czy jest możliwa skorzystanie z refundacji pieluch dla dorosłych

  Replied by: Joanna On 2021-06-14 Pani Bożeno, o szczegółach refundacji wyrobów chłonnych przeczyta Pani w poniższym artykule: https://www.seni24.pl/poradnik/Wpis/12-refundacja-pieluchomajtek-i-innych-wyrobow-chlonnych-jak-z-niej-skorzystac. Jeśli spełnia Pani kryteria objęcia refundacją, będzie Pani mogła kupić pieluchomajtki w dowolnej aptece lub sklepie medycznym, który ma podpisaną umowę z NFZ. W sklepie internetowym Seni24 zakup w ramach refundacji nie będzie możliwy, jednak zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi promocjami i korzystną ofertą cenową wyrobów chłonnych.

Zadaj pytanie lub napisz komentarz

Zadaj pytanie autorowi artykułu lub skomentuj go

Powiązane wpisy

Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby leżącej?
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby leżącej?
11 969 3

Odpowiednia ochrona przed wilgocią i odparzeniami przy problemie nietrzymania moczu (NTM) zależy od wielu elementów, w tym także używanego wyrobu chłonnego....

czytaj więcej
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby aktywnej?
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby aktywnej?
10 135 6

Życie z problemem nietrzymania moczu (NTM) może być uciążliwe z wielu przyczyn. Przede wszystkim z powodu dyskomfortu związanego z towarzyszącym uczuciem...

czytaj więcej
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby częściowo mobilnej?
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby częściowo mobilnej?
6 413 4

Nietrzymanie moczu (NTM) jest przypadłością, która przeważnie towarzyszy innym schorzeniom – stwardnieniu rozsianemu, niepełnosprawności, chorobie Alzheimera...

czytaj więcej
Czym kierować się podczas wyboru wyrobu chłonnego?
Czym kierować się podczas wyboru wyrobu chłonnego?
6 726 8

Nietrzymanie moczu (NTM) jest problemem powszechnym, dotyczącym statystycznie co czwartej kobiety i co ósmego mężczyzny. Dotyka nie tylko seniorów i osoby...

czytaj więcej
Wkładki urologiczne czy podpaski na nietrzymanie moczu?
Wkładki urologiczne czy podpaski na nietrzymanie moczu?
17 606 1

Nietrzymanie moczu (NTM) jest przypadłością, która częściej dotyka kobiet niż mężczyzn (statystycznie co czwartą kobietę i co ósmego mężczyznę). Przez wzgląd...

czytaj więcej
Rodzaj otwarty, półotwarty czy zamknięty - który wybrać?
Rodzaj otwarty, półotwarty czy zamknięty - który wybrać?
2 553 2

Wyrób chłonny powinien nie tylko chronić przed wilgocią, ale także zapewniać jak największy komfort użytkowania. Wiąże się to z odpowiednim dopasowaniem do...

czytaj więcej
Majtki chłonne a pieluchomajtki. Czym się różnią i co je łączy?
Majtki chłonne a pieluchomajtki. Czym się różnią i co je łączy?
14 258 4

Chociaż pieluchomajtki stanowią jeden z częstszych wyborów osób ze średnim i ciężkim (a także bardzo ciężkim) nietrzymaniem moczu, nie jest to jedyny typ...

czytaj więcej
Jak myć osobę leżącą?
Jak myć osobę leżącą?
17 574 3

Osoby obłożnie chore, leżące, wymagają nie tylko odpowiedniego leczenia ale także higieny i pielęgnacji, która umożliwia utrzymanie czystości i zdrowia...

czytaj więcej