Bella
 

Igły

Igły iniekcyjne jednorazowego użytku przeznaczone są do iniekcji śródskórnych, podskórnych, domięśniowych i dożylnych. W kategorii dostępne są także igły do penów insulinowych. Są jałowe, zapakowane indywidualnie, niepirogenne i nietoksyczne. Dostępne igły o różnych średnicach.