Refundacja NFZ/PFRON

Mianem refundacji określamy finansowe wsparcie z ramienia Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczone na zakup leków, wyrobów medycznych oraz produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia, których potrzebuje pacjent w okresie swojej rekonwalescencji. Dofinansowanie z NFZ można przeznaczyć na przykład na zakup wyrobów chłonnych na nietrzymanie moczu, cewników, protez, sprzętu stomijnego czy nawet materacy przeciwodleżynowych. O refundację może się starać każda osoba ubezpieczona - w tym celu należy uzyskać stosowne zlecenie od lekarza lub innego specjalisty posiadającego uprawnienia do wystawienia dokumentu. Warto podkreślić, że chory ma prawo skorzystać także z innych źródeł dofinansowania, np. z PFRON, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Więcej na ten temat przeczytasz w poniższych artykułach.

KATEGORIE:

Showing 1 to 7 of 7 (1 Page)