Bella

Na co można dostać dofinansowanie z PFRON 2023?

Przeczytano 393
6 Komentarzy
(5)
 

Czas czytania: 3,5 min.

PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferuje wiele różnych dofinansowań dla osób niepełnosprawnych, celem poprawy ich sytuacji życiowej. Na co można dostać dofinansowanie w 2023 roku? Odpowiadamy na to pytanie w artykule.

Na co można dostać dofinansowanie z PFRON 2023?

Dotacje PFRON mogą posłużyć do sfinansowania zakupu wielu różnych towarów oraz usług. Na co można dostać dofinansowanie z PFRON 2023? Oto niektóre z możliwości:

 • dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych;
 • dofinansowanie wynagrodzenia asystenta osobistego, który pomaga osobie niepełnosprawnej w codziennych czynnościach, takich jak np. ubieranie się, mycie czy przygotowywanie posiłków. Aby uzyskać dotację, wymagane jest zaświadczenie lekarskie o konieczności korzystania z usług asystenta osobistego. Osoba, która ma pełnić funkcję asystenta osobistego, musi również spełniać określone wymagania określone przez PFRON;
 • dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą;
 • dofinansowanie na wózek inwalidzki, a także dotacja z przeznaczeniem na zakup części zamiennych, akumulatorów, wyposażenia, naprawę, przegląd techniczny, konserwację czy też renowację tego typu sprzętów;
 • dofinansowanie dla pracodawcy, który zatrudnia osobę niepełnosprawną (w tym również dofinansowanie PFRON dla rencisty). Fakt pobierania renty nie ma wpływu na możliwość uzyskania dofinansowania wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej.

Wysokość dotacji PFRON zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji osoby niepełnosprawnej. Na kwotę dofinansowania dla niepełnosprawnych wpływa również dostępność środków finansowych w Funduszu.

PFRON — dofinansowanie dla niepełnosprawnych można łączyć z innymi dotacjami

Na co jeszcze można wydać środki uzyskane od PFRON? Dofinansowanie dla niepełnosprawnych może obejmować także:

  • kursy i szkolenia, które pomogą osobie niepełnosprawnej zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe, co zwiększy szanse na jej zatrudnienie oraz poprawi sytuację materialną. Z dotacji PFRON można sfinansować np. kursy informatyczne lub językowe. Można ją przeznaczyć także na studia podyplomowe oraz szkolenia zawodowe;
  • likwidację barier technicznych oraz utrudnień w budynkach. Dotacja może obejmować montaż podjazdów i platform dla niepełnosprawnych, przebudowę klatki schodowej czy też montaż windy w budynku mieszkalnym;
  • usprawnienie samochodu, tak aby możliwe było prowadzenie auta przez osobę niepełnosprawną lub bezpieczny przewóz osoby niepełnosprawnej. W pojeździe mogą zostać zainstalowane specjalne podnośniki lub rampy, które umożliwiają swobodne wejście i wyjście. Dostosować do potrzeb niepełnosprawnych można również fotele, pedały oraz różne czujniki samochodowe;
  • zakup sprzętu elektronicznego. Dotacja obejmuje w takim przypadku komputer stacjonarny lub laptop oraz inne urządzenia wraz z oprogramowaniem, dzięki któremu można ograniczyć skutki niepełnosprawności. Dodatkowo można uzyskać środki na sfinansowanie szkolenia z użytkowania sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania, które zostały zakupione w ramach dotacji.

Warto mieć również świadomość, że dofinansowanie dla niepełnosprawnych z PFRON można łączyć z innymi formami dofinansowania (na określonych warunkach). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby z dotacji skorzystał rencista lub emeryt. Inne możliwości, jeśli chodzi o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych to także:

 • MOPS — dofinansowanie dla niepełnosprawnych może obejmować: zakup leków, specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, czy nawet wynajem mieszkania;
 • PCPR — dofinansowanie dla niepełnosprawnych może obejmować: sfinansowanie kosztów opieki pielęgniarskiej, zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego czy też zakup leków.

PFRON — dofinansowanie do remontu pomoże w dostosowaniu mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej

Co jeszcze można sfinansować ze środków PFRON? Dofinansowanie do remontu, budowy lub adaptacji mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mającej problem z samodzielnym poruszaniem się, to kolejna z form pomocy, z której warto skorzystać.

Aby ubiegać się o PFRON dofinansowanie 2023 do remontu, wymagane są:

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub inna dokumentacja potwierdzająca niepełnosprawność;
 • przedstawienie odpowiedniej dokumentacji, np. umów z podwykonawcami;
 • sporządzenie kosztorysu remontu zgodnie z cenami rynkowymi i realnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej;
 • status zamieszkania w mieszkaniu lub domu, które ma zostać wyremontowane lub pisemna zgoda właściciela budynku na przeprowadzenie prac remontowych.

Wysokość dofinansowania wynosi zwykle około 70-80% (maksymalnie 95%) kosztów całego przedsięwzięcia, wiele zależy od aktualnej sytuacji finansowej Funduszu. Osoby niepełnosprawne, które są zainteresowane uzyskaniem dofinansowania PFRON, mogą skorzystać z pomocy w urzędzie gminy, w którym wyznaczono specjalistyczny wydział ds. osób niepełnosprawnych. Dotacje przyznawane są przez PCPR, MOPS lub MOPR. Na naszym blogu także pisaliśmy więcej o dotacjach PFRON, dofinansowanie do remontu łazienki zostało omówione w artykule.

UWAGA! Artykuł został opublikowany w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady medycznej udzielanej przez lekarza. Przed zastosowaniem się do porad medycznych zawartych w serwisie należy skonsultować się z lekarzem.

 
Specjalistka ds. treści internetowych o tematyce medycznej. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na kierunku Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, ze specjalizacją Biologia — Antropologia (Biologia Człowieka). Czas wolny spędza najchętniej w górach lub przy dobrej książce/grze planszowej/grze video.

Komentarze

 • Napisał: Aga On 2023-06-06
  Rating:
  5.0

  Moja mama ma 1 porażenie czterokończynowe i pierwszą grupę inwalidzką
  Że względu na swój stan zdrowia chciałabym zakupić komplet mankietów uciskowych na ręce i nogi do masażu limfatycznego. Czy na tego typu zakup mogłabym ubiegać o dofinansowanie z PFRON

  Replied by: Alicja On 2023-06-07 Dzień dobry, prosimy o kontakt z PCPR lub MOPS lub MOPR w swojej okolicy.

 • Napisał: Izabela On 2023-06-01
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Czy osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności z wadą wzroku (niedowidząca) będąca na emeryturze nigdzie nie zatrudniona może otrzymać dofinasowanie do zakupu telefonu komórkowego dla osób niewidomych?

  Replied by: Joanna On 2023-06-02 Pani Izabelo, tak, dofinansowaniem są objęte m.in. telefony komórkowe z programem udźwiękawiającym przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących. Wszelkie informacje na temat dofinansowania PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-w-komunikowaniu-sie. Wysokość wsparcia finansowego wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Udział własny wnioskodawcy to minimum 5% kosztów przedsięwzięcia.

 • Napisał: Zofia On 2023-05-31
  Rating:
  5.0

  Czy że stopniem umiarkowanym należy mi dotacja Pfron na zakup aparatow sluchowych?

  Replied by: Joanna On 2023-06-02 Szanowna Pani, z dofinansowania do zakupu aparatu słuchowego może skorzystać każdy, kto spełnia następujące wymogi:
  1. posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność, 2. posiada zalecenia, dotyczące zakupu sprzętu od lekarza prowadzącego, 3. spełnia kryterium dochodowe. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty: 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Szczegóły dotyczące dofinansowania znajdują się na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-zakupu-przedmiotow-ortopedycznych-i-srodkow-pomocniczych

 • Napisał: Urszula On 2023-05-31
  Rating:
  5.0

  Pytanie czy jest dofinansowanie na JDG już istniejącą w celu zmiany lub unowocześnienia,zakupu samochodu do tego, szkolenie odnośnie podatków,rozliczeń,szkolenie jak sprzedawać przez internet,dofinansowanie do zakupu laptopa,dofinansowanie do remontu mieszkania

  Replied by: Joanna On 2023-05-31 Szanowna Pani, informacje na temat dofinansowania z ramienia PFRON znajdują się bezpośrednio na stronie Funduszu: https://www.pfron.org.pl/ W razie wątpliwości zachęcam do konsultacji z infolinią PFRON.

 • Napisał: Jerzy On 2023-05-22
  Rating:
  5.0

  Czy mogę dostać dofinansowanie na remont łazienki z wymianą prysznica z wysokim brodzikiem płaski czy niski brodzik z kabiną prysznicową .Montaż poręczy co związane jest z remontem i wymianą sedesu umywalki drzwi.Posiadam znaczny stopień niepełnosprawności oraz znacznie ograniczoną samodzielną egzystencją.Orzeczenie wydano na stałe.Jestem w wieku 71 lat.Symbol niepełnosprawności -05-R 07-S

  Replied by: Joanna On 2023-05-22 Panie Jerzy, jako osoba niepełnosprawna i mająca problemy z samodzielnym poruszaniem się, ma Pan szansę otrzymać dofinansowanie do remontu łazienki. Proszę jedynie pamiętać, że jeśli nie jest Pan właścicielem nieruchomości, powinien Pan posiadać zgodę jej właściciela na przeprowadzenie prac remontowych. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu z infolinią PFRON lub placówką rozpatrującą wnioski w Pana regionie - MOPS, MOPR lub PCPR.

 • Napisał: Anna On 2023-05-15
  Rating:
  5.0

  Czy można dostać dotację na zakup samochodu, żeby można było przewozić osobę niepełnosprawną?

  Replied by: Joanna On 2023-05-16 Pani Anno, tak, można otrzymać taką dotację. Dofinansowanie przyznaje się na podstawie programu wsparcia „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”. Dofinansowanie może uzyskać osoba z niepełnosprawnością, która nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i posiada ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Więcej na temat dotacji znajdzie Pani pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dofinansowanie-zakupu-samochodu-osobowego

Zadaj pytanie lub napisz komentarz

Zadaj pytanie autorowi artykułu lub skomentuj go

Powiązane wpisy

Ustawa "Za życiem" - refundacja 2023
Ustawa "Za życiem" - refundacja 2023
12 107 5

Ustawa „Za życiem” to rozwiązanie przygotowane z myślą o kobietach w ciąży i rodzinach dzieci z niepełnosprawnościami. Ma ono na celu wsparcie rodziców...

czytaj więcej
Wkładki urologiczne - refundacja
Wkładki urologiczne - refundacja
9 596 10

Refundacja środków higienicznych najczęściej kojarzy się z zakupem pieluchomajtek bądź podkładów chłonnych - wyrobów dla osób leżących. Jednak nierzadko...

czytaj więcej
Refundacja NFZ pieluchomajtek 2023 i innych wyrobów chłonnych - jak z niej skorzystać, komu przysługuje i jak ją obliczyć?
Refundacja NFZ pieluchomajtek 2023 i innych wyrobów chłonnych - jak z niej skorzystać, komu przysługuje i jak ją obliczyć?
167 257 137

Nietrzymanie moczu stanowi nie tylko problem natury zdrowotnej, psychologicznej i społecznej, ale również ekonomicznej. Nie da się ukryć, iż regularne...

czytaj więcej
Dofinansowanie PFRON do remontu łazienki. Jakie są warunki? Jak wnioskować? Jakie artykuły warto kupić?
Dofinansowanie PFRON do remontu łazienki. Jakie są warunki? Jak wnioskować? Jakie artykuły warto kupić?
4 840 131

Osoby niepełnosprawne, z ograniczoną ruchomością, wymagają specjalnie przystosowanej przestrzeni mieszkalnej. W szczególności łazienka dla niepełnosprawnych...

czytaj więcej
Materac przeciwodleżynowy — refundacja
Materac przeciwodleżynowy — refundacja
1 808

Materac przeciwodleżynowy to specjalny rodzaj materaca na łóżko, który stosuje się u pacjentów unieruchomionych ze względu na stan zdrowia. W jaki sposób z...

czytaj więcej
Jak żyć ze stomią? Sprzęt stomijny — refundacja NFZ
Jak żyć ze stomią? Sprzęt stomijny — refundacja NFZ
1 094

Stomia łączy układ pokarmowy ze skórą, to utworzone chirurgicznie połączenie służy do wprowadzania substancji odżywczych do światła przewodu pokarmowego...

czytaj więcej
Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne - dofinansowanie. Kto może otrzymać, kto może wystawić zlecenie?
Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne - dofinansowanie. Kto może otrzymać, kto może wystawić zlecenie?
1 110 3

Jesteś osobą chorą, która korzysta na co dzień z wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie? Refundacja NFZ może zatem sporo odciążyć Twój domowy budżet....

czytaj więcej