Bella

Dofinansowanie PFRON do remontu łazienki. Jakie są warunki? Jak wnioskować? Jakie artykuły warto kupić?

Przeczytano 23 463
240 Komentarzy
(5)
 

Osoby niepełnosprawne, w szczególności osoby o ograniczonej mobilności, wymagają specjalnie przystosowanej przestrzeni mieszkalnej według indywidualnych potrzeb. W szczególności łazienka dla niepełnosprawnych może wymagać gruntownego remontu i wyeliminowania barier architektonicznych, aby znacząco ułatwić funkcjonowanie w mieszkaniu. Na szczęście w sfinansowaniu zakupów może pomóc jednostka PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jak uzyskać dofinansowanie? Co może ono obejmować? Zapraszamy do lektury.

Dofinansowanie PFRON do remontu łazienki dla osoby niepełnosprawnej. Jakie są warunki dofinansowania i jak o nie wnioskować?

Szykujesz się do remontu łazienki w związku z przystosowaniem jej do potrzeb osoby niepełnosprawnej? Może Ci w tym pomóc dofinansowanie z ramienia PFRON, które przysługuje osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności lekkiej, umiarkowanej lub znacznej. Szczegółowe warunki doposażenia pieniężnego określa art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy o rehabilitacji oraz Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON.

Zwróć uwagę, żeDofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych nie przysługuje osobom starszym, a jedynie osobom niepełnosprawnym. Warto zatem upewnić się, czy Twój podopieczny nie może wnioskować o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Więcej na ten temat przeczytasz na stronie rządowej.

Aby otrzymać dofinansowanie PFRON do likwidacji barier architektonicznych, należy:

 • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności (niezależnie od stopnia),
 • mieć trudności w poruszaniu się,
 • być właścicielem nieruchomości lub użytkować ją wieczyście - w innym wypadku wymagana będzie zgoda właściciela nieruchomości na przeprowadzenie remontu.

Jak przygotować wniosek o dofinansowanie do remontu łazienki dla osoby niepełnosprawnej?

Do wniosku o dofinansowanie zawsze należy dołączyć:

 • orzeczenie o niepełnosprawności (lub jego odpowiednik),
 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym*,
 • udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania.

* Uwaga! Wysokość dochodów nie ma wpływu na przyznanie świadczenia.

Należy przy tym podkreślić, że każdy powiat dysponuje własną listą wymaganych załączników dołączanych do wniosku o dofinansowanie PFRON, dlatego przed złożeniem formularza warto skontaktować się z placówką rozpatrującą wnioski w miejscu zamieszkania chorego. Wśród wymaganych dokumentów często znajdują się:

 • zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty,
 • kserokopia dowodu osobistego osoby niepełnosprawnej,
 • dokument będący podstawą prawną do zameldowania w lokalu (poświadczający własność lub umowę najmu),
 • zaświadczenie o zatrudnieniu chorego lub zaświadczenie kierownika Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego/poszukującego pracy,
 • kosztorys remontu łazienki dla PFRON, który może wykonać np. firma remontowa lub sklep z zaopatrzeniem łazienek (przykładowo, w postaci faktury pro-forma).

TO MUSISZ WIEDZIEĆ: Wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w tym m.in. do remontu łazienki, można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wniosek może złożyć osobiście osoba niepełnosprawna lub w jej imieniu może to zrobić przedstawiciel prawny lub ustawowy, opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik. W ostatnim przypadku wymagane będzie załączenie do wniosku pisemnego pełnomocnictwa.

Warto dodać, że istnieje możliwość złożenia wniosku także przez Internet bezpośrednio poprzez stronę PFRON.

Instytucje wymienione powyżej, zajmujące się przyjmowaniem wniosków, udostępniają często przykładowy kosztorys remontu łazienki dla niepełnosprawnych oraz wzory wniosków. Wnioski są rozpatrywane w miarę posiadanych przez jednostkę środków według ustalonej kolejności, dlatego korzystną praktyką jest złożenie wniosku w pierwszym kwartale nowego roku.

Ile wynosi maksymalna wysokość dofinansowania z przeznaczeniem na remont łazienki dla niepełnosprawnych? Przepisy mówią o tym, że można uzyskać do 95% zwrotu kosztów, jednak nie więcej niż wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Udział własny wnioskodawcy to minimum 5% kosztów przedsięwzięcia. Należy przy tym podkreślić, że wysokość maksymalnej kwoty dofinansowania może się różnić w zależności od regionu Polski, w którym mieszka osoba składająca wniosek. Jest ona zależna od puli środków przeznaczonych na ten cel oraz ilości wniosków o dofinansowanie złożonych do placówki.

Jak przystosować łazienkę dla potrzeb osób starszych lub niepełnosprawnych?

Łazienka dla niepełnosprawnych powinna spełniać normy określone w art. 5 ust. 1 pkt 4 Prawa Budowlanego. Wyposażenie łazienki dla niepełnosprawnych należałoby dobrać w oparciu o prawo unijne i międzynarodowe (zgodnie z konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych). Są to wymogi obowiązujące dla łazienek w placówkach użyteczności publicznej, jednak mogą stanowić cenną wskazówkę dla osób remontujących mieszkania prywatne.

Łazienka dla niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – wymogi i zalecenia:

 • prysznic powinien zostać wyposażony w uchwyty do trzymania, jego powierzchnia musi wynosić od 0,9 do 2,5 m2 (w zależności od tego, czy kabina jest otwarta, czy zamknięta);
 • minimalne wymiary wanny w łazience dla niepełnosprawnych wynoszą 70 × 150 cm;
 • pojemnik na papier toaletowy powinien zostać zamontowany na poziomie około 60-70 cm;
 • szerokość drzwi wejściowych powinna wynosić minimum 90 cm;
 • wysokość umywalki dla niepełnosprawnych powinna wynosić około 85 cm od posadzki;
 • wysokość miski ustępowej, mierzona do górnej części deski, powinna wynosić 45-50 cm;
 • w łazience należy zachować przestrzeń manewrową o wymiarach 1,5 m na 1,5 m, a dookoła umywalki należy zapewnić przestrzeń manewrową o powierzchni minimum 90 × 120 cm. (dotyczy obiektów użyteczności publicznej).

Zalecane wyposażenie łazienki dla osób starszych i niepełnosprawnych

Obowiązkowe wyposażenie łazienki dla osób starszych to różnego rodzaju uchwyty dla niepełnosprawnych i poręcze do łazienki dla niepełnosprawnych. Tego typu udogodnienia pomagają w codziennych czynnościach – wstawaniu, siadaniu czy też wchodzeniu do kabiny prysznicowej.
Poręcze łazienkowe dla niepełnosprawnych należy zamontować pod prysznicem, przy misce ustępowej (około 0,7 m nad podłogą) oraz przy umywalce (około 0,8 m nad podłogą). Ile kosztują uchwyty do łazienki dla niepełnosprawnych? Oto przykładowe ceny:

 • poręcze do łazienki wolnostojące, przytwierdzane do podłogi – około 600-800 złotych;
 • poręcze do WC dla niepełnosprawnych montowane do ściany – około 300-400 złotych;
 • uchwyty do wanny – około 100-300 złotych;
 • uchwyty do kabiny prysznicowej – około 50-200 złotych.

Poza uchwytami dla niepełnosprawnych warto zainwestować także w inne akcesoria, takie jak np. ławka na wannę.

Przydatne akcesoria do mycia dla niepełnosprawnych i osób starszych

Aby łazienka dobrze służyła osobie z ograniczoną ruchomością, warto ją doposażyć o różnego rodzaju sprzęt:

 • akcesoria do mycia dla niepełnosprawnych – maty antypoślizgowe, myjki do ciała, gąbki na rączce;
 • krzesełka pod prysznic;
 • taborety pod prysznic z regulowaną wysokością;
 • stołki pod prysznic składane;
 • taborety do wanny;
 • ławeczka do wanny;
 • taboret prysznicowy z oparciem.
 
Specjalistka ds. treści internetowych o tematyce medycznej. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na kierunku Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, ze specjalizacją Biologia — Antropologia (Biologia Człowieka). Czas wolny spędza najchętniej w górach lub przy dobrej książce/grze planszowej/grze video.

Komentarze

 • Napisał: Ilona On 2024-05-31
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry.
  Chciałam zapytać co ile lat można wnioskować na taki remont?

  Replied by: Joanna On 2024-06-03 Dzień dobry Pani Ilono, dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych (remont łazienki) może być udzielone raz na rok.

 • Napisał: Marek On 2024-05-15
  Rating:
  5.0

  Chcę się dowiedzieć, na dofinansowanie w jakiej wysokości mogę liczyć? Kabina prysznicowa i brodzik dla osoby na wózku inwalidzkim?

  Replied by: Joanna On 2024-05-16 Panie Marku, dofinansowanie przyznawane jest na podstawie kosztorysu przedłożonego przez wnioskodawcę jako załącznik do wniosku. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Udział własny wnioskodawcy to minimum 5% kosztów przedsięwzięcia.

 • Napisał: Katarzyna On 2024-04-30
  Rating:
  5.0

  Witam mam pytanie odnośnie dofinansowania do remontu łazienki jak to wygląda ja najpierw muszę pokupować materiały i zbierać faktury aby otrzymać zwrot pieniędzy czy dostanę je na konto tak jak podawałam w papierach.

  Replied by: Joanna On 2024-04-30 Pani Katarzyno, celem rozwiania wszelkich wątpliwości polecam skontaktowanie się z miejscowym MOPS, MOPR lub PCPR, czyli miejscem złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. Według naszych informacji wypłata dofinansowania PFRON następuje po wykonaniu prac remontowych. Po ukończeniu remontu musi nastąpić odbiór przedmiotu dofinansowania przez pracowników MOPS/MOPR lub PCPR oraz dostarczenie do urzędu wszelkich niezbędnych umów z wykonawcami remontu, faktur sprzedażowych i dowodów wpłaty własnej na pokrycie remontu i wyposażenia. Proszę jednak pamiętać, że z wydatkami na to przedsięwzięcie należy wstrzymać się do momentu podpisania umowy z PCPR/MOPS/MOPR - koszty poniesione przed przyznaniem dofinansowania (podpisaniem umowy) nie zostaną zwrócone.

 • Napisał: Łukasz On 2024-04-26
  Rating:
  5.0

  Witam,
  posiadam orzeczenie o niepełnosprawności oznaczone symbolem 06-e. Czy w moim przypadku mogę starać się o uzyskanie dofinansowania omówionego w w/w artykule ?

  Replied by: Joanna On 2024-04-29 Dzień dobry, aby otrzymać dofinansowanie PFRON do likwidacji barier architektonicznych, należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności (niezależnie od stopnia), mieć trudności w poruszaniu się oraz być właścicielem nieruchomości lub użytkować ją wieczyście - w innym wypadku wymagana będzie zgoda właściciela nieruchomości na przeprowadzenie remontu. Szczegółowe informacje na temat świadczenia znajdują się na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-architektonicznych

 • Napisał: Mirosław On 2024-04-01
  Rating:
  5.0

  Mam pytanie czy ja jako brat osoby niepelnosprawnej mogę w jej imieniu złożyć wniosek o dofinansowanie remontu łazienki z Pefronu

  Replied by: Joanna On 2024-04-04 Dzień dobry, wniosek może złożyć pełnomocnik, ale w takim wypadku wymagane będzie pisemne pełnomocnictwo.

 • Napisał: Maria On 2024-03-22
  Rating:
  5.0

  Posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności- ZNACZNY symbol przyczyny: 05-R 10-N 07-S. pkt.5 konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby - WYMAGA pkt.6 korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych,opiekuńczych,terapeutycnych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej,organizacjie pozarządowe i inne placówki - WYMAGA pkt.7 konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji - WYMAGA. co ujęto w Uzasadnienie.,08 stycznia 2024 złożyłam wniosek do P CPR w Żywcu woj. śląskie wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych .Dot. wymiany kabiny prysznicowej wys. brodzika 35 cm z uszkodzoną obudową na skutek mojego upadku,uszkodzone drzwi przesuwne w kabinie prysznicowej na skutek kolejnego upadku - brak uchwytów w łazience o wymiarach 2 m x 2m szer. drzwi 60 cm na kabinę bezbrodzikową z odpływem listwowym w podłodze oraz zamontowaniem uchwytów.Po dokonanej wizji lokalnej przez Zastępcę kierownika P CPR .Otrzymałam decyzję odmowną.Uzasadnienie: z danych zawartych we wnioskui zebranych w trakcie wizji lokalnej ustalono iż nie posiadam dysfunkcji narządu ruchu ponieważ poruszam się przy pomocy kul lub laski. Przejście z pokoju do łazienki ro pokonanie przedpokoju o wymiarach 2m x 2 m.w Uzasadnienie nie podano o możliwości odwołania się do kogo i w jakim terminie. De3cycję podpisała Pani Z-ca Kierownika, która osobiście przeprowadzała wizję lokalną podczas której bardziej skupiała się na moim sposobie poruszania a nie na ilości występujących barierach i przeszkód.

  Replied by: Joanna On 2024-03-25 Dzień dobry Pani Mario, bardzo mi przykro z powodu odmowy, jaką otrzymała Pani z PCPR. Niestety, z naszych informacji wynika, że od odrzucenia wniosku nie przysługuje odwołanie w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. Zachęcam jednak, mimo wszystko, do skonsultowania tego tematu z infolinią PFRON.

 • Napisał: Katarzyna On 2024-03-21
  Rating:
  5.0

  Czy jest bariera brak łazienki i ubikacji dla osoby niepełnosprawnej i czy można uzyskać dofinansowanie do jej wykonania

  Replied by: Joanna On 2024-03-21 Dzień dobry Pani Katarzyno, z naszych informacji wynika, że dofinansowanie nie przysługuje na wykonanie łazienki od podstaw, a jedynie na remont łazienki już istniejącej. Zachęcam jednak, aby dopytać o to bezpośrednio na infolinii PFRON lub w placówce realizującej wnioski o dofinansowanie.

 • Napisał: Agnieszka On 2024-03-21
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry

  Jestem po operacji kręgosłupani po wstawieniu stenta w kończynie dolnej.
  Mam grupę inwalidzką.
  Czy po tych operacjach mogę starać się o dofinansowanie łazienki?

  Replied by: Joanna On 2024-03-21 Dzień dobry, aby otrzymać dofinansowanie PFRON do likwidacji barier architektonicznych, należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności (niezależnie od stopnia), mieć trudności w poruszaniu się oraz być właścicielem nieruchomości lub użytkować ją wieczyście - w innym wypadku wymagana będzie zgoda właściciela nieruchomości na przeprowadzenie remontu. Szczegółowe informacje na temat świadczenia znajdują się na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-architektonicznych

 • Napisał: Alicja On 2024-03-18
  Rating:
  5.0

  Dzien dobry. Czy osoba z pierwsza grupą z tytulu wzroku moze otrzymac dofinansowanie do remontu lazienki. Dziękuje.

  Replied by: Joanna On 2024-03-18 Dzień dobry, aby otrzymać dofinansowanie PFRON do likwidacji barier architektonicznych, należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności (niezależnie od stopnia), mieć trudności w poruszaniu się oraz być właścicielem nieruchomości lub użytkować ją wieczyście - w innym wypadku wymagana będzie zgoda właściciela nieruchomości na przeprowadzenie remontu. Szczegółowe informacje na temat świadczenia znajdują się na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-architektonicznych

 • Napisał: Robert On 2024-03-14
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry
  Jestem z powiatu Gryfickiego, chcemy złożyć wniosek do PFRON o dofinansowanie przystosowania łazienki dla osoby niepełnosprawnej o stopniu znacznym po amputacji nogi co do złożenia wniosku oraz wszystkich procedur początkowych jest dla nas wszystko jasne. Ale bo zawszę jest ale przy pobieraniu wniosku poinformowano nas że dofinansują do 95 % czyli z myślą ustawy 15 krotność przeciętnego wynagrodzenia ale bo o tę ale chodzi nie więcej niż 10 tysięcy.
  Moje pytanie czy każdy powiat reguluję się odrębnymi przepisami bo przy takim dofinansowaniu trzeba było by wyłożyć ok 20 tyś kosztów własnych.
  I jak powinna prawnie wyglądać zapłata dla wykonawcy, czy najpierw my wszystko regulujemy a potem próbujemy na podstawienie faktur odzyskać pieniądze

  Replied by: Joanna On 2024-03-14 Dzień dobry Panie Robercie, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie rządowej (https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-architektonicznych), maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Udział własny wnioskodawcy to minimum 5% kosztów przedsięwzięcia. Wysokość dofinansowania różni się w zależności od regionu, w którym składany jest wniosek. Jest to spowodowane zróżnicowanym budżetem miast powiatowych. Dofinansowanie na remont łazienki z PFRON wypłacane jest dopiero po zakończeniu prac i przeprowadzeniu wizji lokalnej przez pracownika urzędu, ale nie później niż 14 dni od dnia zakończenia remontu. Aby otrzymać wypłatę dofinansowania do łazienki, niezbędne jest pozytywne zatwierdzenie wykonanych prac przez pracownika PCPR oraz przedłożenie w urzędzie niezbędnych dokumentów, m.in. faktur. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu z infolinią PFRON lub jednostką rozpatrującą wnioski w Pana regionie.

 • Napisał: Barbara On 2024-03-13
  Rating:
  5.0

  Dzien dobry chcialabym otrzymac dofinansowanie na remont lazienki

  Replied by: Joanna On 2024-03-14 Pani Barbaro, jesteśmy sklepem internetowym - niestety nie realizujemy dofinansowania PFRON. W treści niniejszego artykułu opisaliśmy, w jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie do remontu oraz gdzie złożyć potrzebne dokumenty. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią PFRON lub jednostką realizującą takie świadczenia w Pani regionie.

 • Napisał: Ania On 2024-03-12
  Rating:
  5.0

  Po zakończeniu remontu należy gdzieś zgłosić ukończenie lub wysłać zdjęcia bądź raport jak przebiegł remont i jak wygląda łazienka

  Replied by: Joanna On 2024-03-14 Pani Aniu, aby otrzymać wypłatę dofinansowania PFRON do remontu łazienki, niezbędne jest pozytywne zatwierdzenie prac wykonanych prac przez pracownika PCPR oraz przedłożenie w urzędzie wymaganych dokumentów, do których zaliczamy m.in. faktury za zakupione materiały, umowę z wykonawcą remontu czy protokół odbioru robót. Pełną listę obowiązujących załączników w regionie Pani zamieszkania otrzyma Pani w placówce PCPR, w której składa Pani wniosek.

 • Napisał: Sylwia On 2024-03-08
  Rating:
  5.0

  Posiadam łazienkę o szerokosci 1.80 cm i niemam możliwości spełnienia wszystkich wymogów. Ale mam pomieszczenie większe które mogę przeznaczyć na łazienkę ale panie z opieki powiedziały mi że w takim przypadku nie otrzy mam dofinansowania.Co robić?

  Replied by: Joanna On 2024-03-14 Pani Sylwio, wspomniane w artykule wymogi dotyczą instytucji publicznych - dla domów prywatnych są to jedynie zalecenia. Może Pani wnioskować o dofinansowanie PFRON do poszczególnych elementów wyposażenia, np. wymiany wanny czy zamocowania uchwytów wspierających. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z infolinią PFRON lub instytucją zajmującą się rozpatrywaniem wniosków.

 • Napisał: Karolina On 2024-03-06
  Rating:
  5.0

  Chciałam pomocy w remoncie dla łazienki

  Replied by: Joanna On 2024-03-06 Dzień dobry Pani Karolino, dofinansowanie do remontu łazienki leży po stronie PFRON. Wszelkie pytania dotyczące tego świadczenia należy kierować bezpośrednio do PFRON lub jednostki rozpatrującej wnioski: PCPR, MOPS, MOPR.

 • Napisał: Barbara On 2024-03-04
  Rating:
  5.0

  Witam.Czy najpierw sie robi remont lazienki i placi za nia a pozniej ppisze wniosek o doinansowanie do pferon

  Replied by: Joanna On 2024-03-05 Dzień dobry, nie - najpierw należy wnioskować o dofinansowanie, a dopiero później przeprowadzić remont. Środki wyłożone przed przyznaniem dofinansowania nie zostaną Państwu zwrócone.

 • Napisał: Basia On 2024-03-04
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Mam stopień niepodległości znaczny, jestem po raku piersi obecnie z przerzut do mózgu i z padaczka czy w takim wypadku mogłam starać się o dofinansowanie remontu łazienki.Mam na zawroty głowy problemy z wejściem do wanny. I drugie pytanie czy można wyremontować łazienkę która jest u rodziców ( nasza jest bardzo wąska łazienka) drzwi są skośne 60 cm i nie ma możliwość poszerzenia.Jest to domek dwu lokalowy

  Replied by: Joanna On 2024-03-04 Pani Basiu, wszelkie informacje na temat likwidacji barier architektonicznych znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-architektonicznych - zachęcam do zapoznania się ze szczegółami tego dofinansowania. Dofinansowanie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które mają trudności w poruszaniu się. Jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, w której ma zostać przeprowadzony remont, musi posiadać zgodę właściciela na przeprowadzenie takich prac remontowych. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu z infolinią PFRON lub placówką rozpatrującą wnioski (PCPR, MOPS, MOPR).

 • Napisał: Anna On 2024-02-27
  Rating:
  5.0

  Jeszce jedno i ostatnie pytanie,.za jaki okres potrzebne jest zaświadczenie o dochodach?

  Replied by: Joanna On 2024-02-27 Dzień dobry, do wniosku dołącza się oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Takie oświadczenie można pobrać np. ze strony PCPR, w którym składa się wniosek.

 • Napisał: Basia On 2024-02-26
  Rating:
  5.0

  jaki musi być stopień niepełnosprawności przy dotacji na łazienkę . Czy może to być tylko prysznic , toaleta i zlew ? dla osoby z drugim stopniem , posiadająca ICD10/ 05-R
  ale nie jest starsza . Dziękuję

  Replied by: Joanna On 2024-02-27 Dzień dobry, dofinansowanie do remontu łazienki z PFRON przysługuje każdemu, kto posiada znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia, a jednocześnie ma trudności w poruszaniu się oraz posiada nieruchomości lub użytkuje ją wieczyście. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac remontowych służących usunięciu tych barier. W razie jakichkolwiek niejasności prosimy kierować swoje zapytanie bezpośrednio do PFRON lub do jednostki rozpatrującej wnioski. Wszelkie informacje na temat świadczenia znajdują się też na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-architektonicznych

 • Napisał: Lucyna On 2024-02-26
  Rating:
  5.0

  Dziendobry mam pytanie ma grupę Stopnia Niepelnosprawnosci -Lekkiego
  20 lutego miałam operację na kręgi szyjne Rozpoznanie, choroba krążka miedzy kręgowego szyjnego z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych i zostały usunięte dyskiC4/5 C5/6i zC6/7.Czy mogę starać się o uzyskać że sierodkow PFRON

  Replied by: Joanna On 2024-02-26 Dzień dobry, dofinansowanie do remontu łazienki z PFRON przysługuje każdemu, kto posiada znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia, a jednocześnie ma trudności w poruszaniu się oraz posiada nieruchomości lub użytkuje ją wieczyście. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac remontowych służących usunięciu tych barier. W razie jakichkolwiek niejasności prosimy kierować swoje zapytanie bezpośrednio do PFRON lub do jednostki rozpatrującej wnioski. Wszelkie informacje na temat świadczenia znajdują się też na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-architektonicznych

 • Napisał: Anna On 2024-02-23
  Rating:
  5.0

  Mam pytanie odnośnie hydraulika, odpływ będzie musiał zmienić czy to też można ująć w dofinansowaniu? Tylko że hydraulik inna firma i będzie inna firma od montażu prysznica zmiany kafli? Niewiem jak to ugryźć czy będzie podzielone dofinansowanie na hydraulika i na tą drugą firmę zmieniająca płytki i prysznic umywalkę?

  Replied by: Joanna On 2024-02-26 Pani Anno, celem rozwiania wszelkich wątpliwości zalecamy kontakt z placówką realizującą wnioski w Pani regionie. Niestety, nie mam pewności, czy tego typu prace również zostaną objęte dofinansowaniem.

 • Napisał: Nureczek On 2024-02-23
  Rating:
  5.0

  Witam.
  Mam męża ze stwardnieniem rozsianym od 14 lat trwa choroba. Jakie dofinansowania ogólne mogę otrzymać.... Jest na rencie ma umiarkowaną niepełnosprawność Może by się czymś hobbystycznie zajął ale zawsze są inne wydatki niż sprzet na zagospodarowanie jego czasu...może jakieś dofinansowania na podtrzymujący w lazience ( pochwyty) gdyż ma coraz poważniejsze problemy z równowagą. Pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2024-02-23 Dzień dobry, uprzejmie informujemy, że osoba niepełnosprawna może skorzystać z różnego rodzaju świadczeń. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami pomocy ze strony PFRON (https://www.pfron.org.pl/). Ponadto, ze strony ZUS można pobrać darmowy informator dla osób z niepełnosprawnością (https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia). W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z placówkami realizującymi świadczenia.

 • Napisał: Beata On 2024-02-21
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry jestem osobą niepełnosprawną mam orzeczenie w stopniu umiarkowanym i chciałam się zapytać czy na remont łazienki muszę wyłożyć pieniądze a póżniej starać się o zwrot dziękuję i pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2024-02-22 Dzień dobry Pani Beato, z wszelkiego rodzaju pracami remontowymi należy wstrzymać się do czasu przyznania dofinansowania, ponieważ koszty poniesione wcześniej nie zostaną zwrócone. Dofinansowanie przyznawane jest przed remontem łazienki po przedłożeniu kosztorysu planowanych prac remontowych i wyposażenia pomieszczenia. W razie dodatkowych pytań zachęcam do skorzystania z infolinii PFRON lub konsultacji z placówką rozpatrującą wnioski w Pani regionie.

 • Napisał: Paulina On 2024-02-21
  Rating:
  5.0

  czy wycenę remontu musi robić wykonawca czy samemu można wycenić poszczególne etapy po konsultacji z ekipą remontową

  Replied by: Joanna On 2024-02-22 Pani Paulino, lista dokumentów wymaganych w konkretnych powiatach może nieco się różnić. Dlatego przed złożeniem wniosku warto dowiedzieć się, co należy przygotować. Kosztorys musi być zgodny z wymogami określonymi przez PFRON, co zapewnia prawidłowe wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na remont łazienki dla osoby niepełnosprawnej. W związku z tym zalecamy, aby skorzystać z pomocy firm specjalizujących się w przygotowaniu takiego dokumentu. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z infolinią PFRON lub jednostką rozpatrującą wnioski w Pani regionie.

 • Napisał: Ewa On 2024-02-19
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry.
  Czy szerokość drzwi do łazienki musi mieć 90cm? Co w przypadku, jeśli nie ma możliwości poszerzenia wejścia ( ze względów architektonicznych/ budowlanych)?
  Czy wniosek o dofinansowanie do remontu łazienki zostanie odrzucony?

  Replied by: Joanna On 2024-02-20 Dzień dobry, drzwi do łazienki nie muszą mieć 90 cm - są to jedynie zalecenia. Nie muszą Państwo wymieniać drzwi podczas remontu łazienki.

 • Napisał: Iza On 2024-02-19
  Rating:
  5.0

  czy zasiłek pielęgnacyjny osoby pełnoletniej też się wlicza do dochodu miesięcznego

  Replied by: Joanna On 2024-02-22 Dzień dobry, zasiłek pielęgnacyjny nie wlicza się do dochodu.

 • Napisał: Anna On 2024-02-18
  Rating:
  5.0

  Witam, jestem osobą niepełnosprawną mam orzeczenie umiarkowane. Czasem muszę się poruszać o kulach jeżeli mam silny atak RZS. Chciałabym wymienić kabinę prysznicową,.kafelki zamontować uchwyty i wezwać hydraulika do przeniesienia umywalki a do tego zamontować zbiornik z wodą na prąd żebym nie nosiła drewna do podgrzania wody bo mam jednak ta dysfunkcje ruchową. Na zwrot czego mogę liczyć? I czy może być zaświadczenie od lekarza prowadzącego reumatologa?

  Replied by: Joanna On 2024-02-20 Dzień dobry, nie istnieje kompletna lista określająca zakres prac, na które można otrzymać dofinansowanie z PFRON. Proszę dopytać o to w miejscowej placówce PCPR przed złożeniem wniosku z kompletem wymaganych dokumentów. Proszę pamiętać, że każdy region może dysponować inną listą wymaganych załączników do wniosku.

 • Napisał: Danuta On 2024-02-10
  Rating:
  5.0

  Pilnie zlecę wykonanie łazienki dla osoby niepełnosprawnej w znacznym stopniu

  Replied by: Joanna On 2024-02-12 Pani Danuto, bardzo mi przykro, ale nie zajmujemy się pośrednictwem dla tego typu prac remontowych.

 • Napisał: Maria On 2024-02-08
  Rating:
  5.0

  Czy chorując na szpiczaka, posiadając orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez zus( jestem emerytka) przysługuje mi dofinansowanie na remont łazienki?

  Replied by: Joanna On 2024-02-09 Dzień dobry, dofinansowanie do remontu łazienki z PFRON przysługuje każdemu, kto posiada znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia, a jednocześnie ma trudności w poruszaniu się oraz posiada nieruchomości lub użytkuje ją wieczyście. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac remontowych służących usunięciu tych barier. W razie jakichkolwiek niejasności prosimy kierować swoje zapytanie bezpośrednio do PFRON lub do jednostki rozpatrującej wnioski. Wszelkie informacje na temat świadczenia znajdują się też na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-architektonicznych

 • Napisał: Ewa On 2024-02-06
  Rating:
  5.0

  Witam czy mogę. Ubiegać się o dofinansowanie do remontu łazienki jeżeli mam gr umiarkowana ale mieszkam w mieszkaniu siostry i nie jestem zameldowana w tym domu. 10lat tu mieszkam ze swoją rodziną a siostra zagranicą i w przyszłości chcemy odkupić mieszkanie w którym mieszkamy.

  Replied by: Joanna On 2024-02-07 Dzień dobry, dofinansowanie do remontu łazienki z PFRON przysługuje każdemu, kto posiada znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia, a jednocześnie ma trudności w poruszaniu się oraz posiada nieruchomości lub użytkuje ją wieczyście. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac remontowych służących usunięciu tych barier. W razie jakichkolwiek niejasności prosimy kierować swoje zapytanie bezpośrednio do PFRON lub do jednostki rozpatrującej wnioski. Wszelkie informacje na temat świadczenia znajdują się też na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-architektonicznych

 • Napisał: HONORKA On 2024-02-05
  Rating:
  5.0

  Witam.
  Pytanie , syn posiada orzeczenie ( niepelnosprawnosc intelektualna stopien znaczny) wszystkie zabiegi higieniczne musza byc wykonywane przez opiekuna, brak jakiejkolwiek samodzielnosci . Czy w takiej sytuacji takze mozna sie starac o dotacje aby przystowac łazienkę ? Syn nie ma wyszczególnionego w orzeczeniu uposledzenia narządu ruchu!

  Replied by: Joanna On 2024-02-06 Dzień dobry, dofinansowanie do remontu łazienki z PFRON przysługuje każdemu, kto posiada znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia, a jednocześnie ma trudności w poruszaniu się oraz posiada nieruchomości lub użytkuje ją wieczyście. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac remontowych służących usunięciu tych barier. W razie jakichkolwiek niejasności prosimy kierować swoje zapytanie bezpośrednio do PFRON lub do jednostki rozpatrującej wnioski. Wszelkie informacje na temat świadczenia znajdują się też na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-architektonicznych

 • Napisał: Gosia On 2024-02-03
  Rating:
  5.0

  Dzien dobry, czy dofinansowanie obejmuje caly remont: w tym kafle tynki, rozbiorka starej lazienki, czy wylacznie poręcze i sprzęty sluzące osobie niepelnosprawnej, szersze drzwi. Czy sa tu jakies wyłączenia?

  Replied by: Joanna On 2024-02-05 Pani Gosiu, dofinansowanie do remontu łazienki z PFRON nie obejmuje generalnego remontu tego pomieszczenia, a jedynie przystosowanie do potrzeb osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją ruchu. Wymiana płytek na antypoślizgowe może zostać objęta dofinansowaniem, podobnie jak zamontowanie uchwytów i poręczy lub wymiana kabiny prysznicowej/wanny. Na tynki, gładzie i innego rodzaju prace remontowe prawdopodobnie nie otrzyma Pani dofinansowania. Przed złożeniem wniosku zalecam jednak konsultację w tej sprawie z lokalną placówką PCPR, MOPS lub MOPR.

 • Napisał: Mati On 2024-02-02
  Rating:
  5.0

  Witam czy mogę się starać kolejny raz o remont łazienki jeżeli pierwszy był wykonany około 10 lat temu

  Replied by: Joanna On 2024-02-02 Dzień dobry, dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych może być udzielone raz na rok, a zatem może Pan wnioskować o dofinansowanie ponownie.

 • Napisał: Violetta On 2024-01-28
  Rating:
  5.0

  Witam moja mama jest po amputacji nogi musimy dostosować łazienkw jest mała gmina nie chce pomóc tylko odszyłaja mnie do pefronu ale mieszkanie jest wystawione na sprzedaż

  Replied by: Joanna On 2024-01-29 Dzień dobry, dofinansowanie do remontu łazienki z PFRON przysługuje każdemu, kto posiada znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia, a jednocześnie ma trudności w poruszaniu się oraz posiada nieruchomości lub użytkuje ją wieczyście. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac remontowych służących usunięciu tych barier. Wszelkie informacje na temat świadczenia znajdują się na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-architektonicznych

 • Napisał: Robert On 2024-01-24
  Rating:
  5.0

  Czy we wniosku mogę ubiegać się o dofinansowanie zakupu muszli klozetowej z możliwością bidetu?

  Replied by: Joanna On 2024-01-25 Dzień dobry, tak, można się starać o dofinansowanie do zakupu miski i deski sedesowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed złożeniem wniosku zalecam jednak konsultację w tej sprawie bezpośrednio z jednostką realizującą świadczenia PFRON w Pana regionie.

 • Napisał: Anna On 2024-01-22
  Rating:
  5.0

  Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie na wannę dla osób starszych i niepełnosprawnych - taką z drzwiczkami i siedziskiem, które obecnie są dostępne.
  Po operacji nowotworu w uchu środkowym mam zaburzenia błędnika i zawroty głowy. Prysznic odpada bo szum wody potęguje zawroty.

  Replied by: Joanna On 2024-01-22 Dzień dobry, z dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych może skorzystać każdy, kto posiada znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia, a jednocześnie ma trudności w poruszaniu się oraz posiada nieruchomości lub użytkuje ją wieczyście. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac budowlanych/remontowych służących usunięciu tych barier. Wszelkie informacje na temat tego świadczenia znajdują się na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-architektonicznych

 • Napisał: Jola On 2024-01-21
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry mam takie pytanie mój tato posiada pierwszą grupę, jest po usunięciu płuca na również stomię mało tego na ten moment ma problemy z kręgosłupem, grozi mu wózek inwalidzki, neurochirurg ie podejmie się operacji że względu na choroby współostniejące czy jest szansa na dostosowanie łazienki do jego potrzeb z Pefron .A jeżeli tak to na jaką kwotę może liczyć zakup towaru i remont dziękuję

  Replied by: Joanna On 2024-01-22 Dzień dobry, z dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych może skorzystać każdy, kto posiada znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia, a jednocześnie ma trudności w poruszaniu się oraz posiada nieruchomości lub użytkuje ją wieczyście. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac budowlanych/remontowych służących usunięciu tych barier. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Udział własny wnioskodawcy to minimum 5% kosztów przedsięwzięcia. Wszelkie informacje na temat tego świadczenia znajdują się na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-architektonicznych

 • Napisał: Justyna On 2024-01-15
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, czy w przypadku dofinansowania łazienki uwzględniana jest wymiana płytek i baterie?

  Replied by: Joanna On 2024-01-16 Dzień dobry Pani Justyno, tak, dofinansowanie może obejmować np. wymianę płytek na antypoślizgowe lub zakup baterii. Przed złożeniem wniosku zalecam jednak, aby upewniła się Pani co do tej kwestii w miejscowym urzędzie, w którym będzie Pani składała wniosek.

 • Napisał: Witam.czy remont lazienki trzeba zrobic za swoje pieniadze a pozniej dostac zwrot czy pienisze daje PERFRON On 2024-01-15
  Rating:
  5.0

  Posiadam grupe inwalizka ze wzgle na dysfonkcje wzroku czy dostane dotacje na remon t lazienki

  Replied by: Joanna On 2024-01-16 Dzień dobry, z dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych może skorzystać każdy, kto posiada znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia, a jednocześnie ma trudności w poruszaniu się oraz posiada nieruchomości lub użytkuje ją wieczyście. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac budowlanych/remontowych służących usunięciu tych barier. Remont należy rozpocząć dopiero po przyznaniu dotacji, ponieważ PFRON nie zwróci kosztów poniesionych przed przyznaniem dofinansowania. Wszelkie informacje na temat tego świadczenia znajdują się na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-architektonicznych

 • Napisał: Kinga On 2024-01-12
  Rating:
  5.0

  Witam
  Moja mama jest po endoprotezie kolana , wchodzenie do obecnej kabiny sprawia jej trudność , muszę zrobić remont łazienki ,, w celu przystosowania kabiny . Czy uważacie państwo , że moja mama będąc na emeryturze może ubiegać się o grupę inwalidzką i możemy wówczas ubiegać się o dofinansowanie do remontu ?
  Dziękuje za pomoc i pozdrawiam .

  Replied by: Joanna On 2024-01-12 Dzień dobry Pani Kingo, z naszej wiedzy wynika, że wiek nie powinien dyskwalifikować chorego z możliwości ubiegania się o stopień niepełnosprawności. A przyznanie takiego z pewnością da mamie możliwość dofinansowania do wielu rzeczy. Pełen katalog dotacji dla osób niepełnosprawnych można pobrać ze strony ZUS: https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia

 • Napisał: Artur On 2024-01-08
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, mam lekki stopień niepełnosprawności. W MOPS w Białymstoku oświadczono mi,że dofinansowanie PFRON do remontu łazienki obejmuje jedynie osoby ze stopniem umiarkowanym i znacznym. Jak jest w rzeczywistości?

  Replied by: Joanna On 2024-01-09 Dzień dobry Panie Arturze, jest to nieprawda - z dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych może skorzystać każdy, kto posiada znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia, a jednocześnie ma trudności w poruszaniu się oraz posiada nieruchomości lub użytkuje ją wieczyście. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac budowlanych/remontowych służących usunięciu tych barier. Wszelkie informacje na temat tego świadczenia znajdują się na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-architektonicznych

 • Napisał: Bożena On 2024-01-07
  Rating:
  5.0

  Będę starała się o dofinansowanie na przystosowanie kabiny prysznicowej dla osoby niepełnosprawnej. Mam pytanie :gdzie znajdę WNOSEK do wypełnienia z ew. wzorem wypełnienia i gdzie złożyć .
  WNIOSEK. Nadmieniam, że Ośrodek pomocy społecznej wogóle się tym nie zajmuje i nie udziela pomocy. Skierował mnie do PFRON.

  Replied by: Joanna On 2024-01-08 Pani Bożeno, w takiej sytuacji wniosek należy złożyć do powiatowego centrum pomocy rodzinie w Pani powiecie. Na stronie instytucji powinien znajdować się wniosek o dofinansowanie PFRON. Wniosek można złożyć także online za pomocą strony: https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator/wybierz-jst?id=245&a=new

 • Napisał: Jaroslaw On 2024-01-04
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry.
  Mam wannę i muszę przerobić łazienkę na prysznic .
  Jestem po przeszczepie i nie powinienem kąpać się w wannie , chodzi o zarazki .
  Czy mogę wystąpić o dotację ?
  Dziękuję i pozdrawiam.

  Replied by: Joanna On 2024-01-05 Panie Jarosławie, PFRON jasno określa warunki ubiegania się o dofinansowanie do remontu łazienki. Przysługuje ono osobom z orzeczoną niepełnosprawnością, które mają problem z poruszaniem się. Ponadto, jeżeli nie wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości lub jej wieczystym użytkownikiem, powinien posiadać zgodę właściciela na przeprowadzenie prac remontowych. Więcej na temat świadczenia przeczyta Pan na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-architektonicznych

 • Napisał: Sandra On 2024-01-03
  Rating:
  5.0

  Witam. Czy jeśli chce zrobić remont łazienki (chodzi tu głównie o zmianę wanny na prysznic) że względów bezpieczeństwa ponieważ mam autystyczne dziecko ktore ma trudności w samodzielnej kompieli. czy mogę się starać o dofinansowanie z pefron? A jeśli tak to czy muszę montować wszystkie uchwyty poza prysznicem?

  Replied by: Joanna On 2024-01-05 Pani Sandro, PFRON jasno określa warunki ubiegania się o dofinansowanie do remontu łazienki. Przysługuje ono osobom z orzeczoną niepełnosprawnością, które mają problem z poruszaniem się. Ponadto, jeżeli nie wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości lub jej wieczystym użytkownikiem, powinien posiadać zgodę właściciela na przeprowadzenie prac remontowych. Więcej na temat świadczenia przeczyta Pani na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-architektonicznych

 • Napisał: Bobryt On 2024-01-03
  Rating:
  5.0

  Witam. Dwa pytania:
  1. Dofinansowanie dostaje się jeszcze przed remontem?
  2. Czy dofinansowanie dotyczy jedynie urządzeń niezbędnych do przystosowania łazienki dla osób niepełnosprawnych, czy całości łazienki (np. płytki, lustro itp.)?

  Replied by: Joanna On 2024-01-05 Dzień dobry, dofinansowanie przyznawane jest przed remontem łazienki po przedłożeniu kosztorysu planowanych prac remontowych i wyposażenia pomieszczenia. Wszelkie koszty poniesione przed przyznaniem dofinansowania nie zostaną zwrócone. Wsparcie PFRON polega na dofinansowaniu likwidacji barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie. PFRON nie sfinansuje kompleksowego wykończenia łazienki, dofinansowaniu podlegają m.in. montaż uchwytów i ram asekuracyjnych, wymiana wanny na kabinę prysznicową lub wannę z drzwiami, wymianę płytek podłogowych na antypoślizgowe itp. Przed złożeniem wniosku warto skonsultować swoje wątpliwości z miejscową placówką rozpatrującą wnioski w danym regionie, dowiadując się przy tym, jakie załączniki należy skompletować i dołączyć do wniosku o dofinansowanie - lista takich dokumentów może się różnić w każdym powiecie.

 • Napisał: Katarzyna On 2024-01-03
  Rating:
  5.0

  Wymieniłam drzwi do łazienki i mają szerokość około 78 cm , czy mogę starać się o dofinansowanie do łazienki? Czy będę musiała zmienić drzwi na szersze? Czy drzwi mogą zostać , czy mogę starać się o dofinansowanie na resztę wyposażenia

  Replied by: Joanna On 2024-01-03 Dzień dobry Pani Katarzyno, szerokość drzwi łazienkowych dla osób niepełnosprawnych to jedynie zalecenie, a nie wymóg. Może Pani wnioskować o dofinansowanie do innego rodzaju prac remontowych bez konieczności wymiany drzwi na szersze.

 • Napisał: Andy100 On 2024-01-03
  Rating:
  5.0

  czy można dostać dofinansowanie już po remoncie łazienki

  Replied by: Joanna On 2024-01-03 Dzień dobry, niestety nie - wydatki poniesione przed przyznaniem dofinansowania nie są zwracane.

 • Napisał: Katarzyna On 2024-01-02
  Rating:
  5.0

  Wymieniłam drzwi do łazienki i mają szerokość około 78 cm , czy mogę starać się o dofinansowanie do łazienki? Czy będę musiała zmienić drzwi na szersze? Czy drzwi mogą zostać , czy mogę starać się o dofinansowanie na resztę wyposażenia

  Replied by: Joanna On 2024-01-03 Dzień dobry Pani Katarzyno, szerokość drzwi do łazienki jest jedynie zaleceniem, a nie wymogiem. Można otrzymać dofinansowanie do remontu bez konieczności wymiany drzwi.

 • Napisał: Małgorzata On 2024-01-02
  Rating:
  5.0

  W domu jest dziecko 1,7 rok że stwardnieniem guzowatym i posiada orzeczenie o niepełnosprawności i ustawę za życiem. Czy przysługuje remont łazienki, która jest zawilgocona?

  Replied by: Joanna On 2024-01-03 Dzień dobry Pani Małgorzato, wszelkie informacje na temat likwidacji barier architektonicznych znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-architektonicznych - zachęcam do zapoznania się ze szczegółami tego dofinansowania.

 • Napisał: Danuta On 2024-01-02
  Rating:
  5.0

  Witam czy są wnioski o dofinansowanie łazienki dla osoby niepełnosprawnej?

  Replied by: Joanna On 2024-01-03 Dzień dobry Pani Danuto, taki wniosek można pobrać bezpośrednio ze strony placówki przyjmującej wnioski - PCPR, MOPS, MOPR. Proszę jednocześnie zwrócić uwagę, że każdy powiat może dysponować nieco inną listą wymaganych załączników, które należy przedłożyć razem z wnioskiem. Przed jego złożeniem zachęcam do zapoznania się z wytycznymi w swoim regionie.

 • Napisał: Anna On 2024-01-02
  Rating:
  5.0

  Mam dziecko z niepełnosprawnością (autyzm) czy mogę się starać o dofinansowanie wyremontowania łazienki i pokoju dziecka

  Replied by: Joanna On 2024-01-03 Dzień dobry Pani Anno, wszelkie informacje na temat likwidacji barier architektonicznych przez PFRON znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-architektonicznych

 • Napisał: Marek On 2024-01-01
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry,czy dofinasowanie obejmuje tylko remont istniejącej łazienki,czy też utworzenie nowej łazienki w istniejącym zamieszkałym budynku. Z góry dziękuję za informację

  Replied by: Joanna On 2024-01-04 Panie Marku, dofinansowanie nie obejmuje wykonania łazienki od podstaw, a także kompleksowego jej wykończenia w mieszkaniach w stanie deweloperskim. Świadczenie PFRON ma służyć dostosowaniu łazienki do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

 • Napisał: Izabela On 2023-12-29
  Rating:
  5.0

  Mam pytanie czy córka jak ma niepełnosprawność i ma 10 lat i jest niewidoma może starć się o dofinansowanie do remontu łazienki?

  Replied by: Joanna On 2024-01-03 Dzień dobry Pani Izabelo, dofinansowane PFRON w zakresie likwidacji barier architektonicznych przyznawane jest osobom niepełnosprawnym mającym problem z samodzielnym poruszaniem się. Obawiam się, że córka nie kwalifikuje się do niniejszej dotacji, jednak warto zapytać o to w miejscowym urzędzie przyjmującym wnioski PFRON. Więcej na temat świadczenia przeczyta Pani na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-architektonicznych

 • Napisał: Mariola On 2023-12-24
  Rating:
  5.0

  Czy osoba niepełnosprawna musi mieć zapisane mieszkanie na własność czy wystarczy jak jest zameldowana

  Replied by: Joanna On 2023-12-27 Dzień dobry, z dofinansowania do remontu łazienki przez PFRON może skorzystać każdy, kto:
  - ma znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia,
  - ma trudności w poruszaniu się,
  - posiada nieruchomości lub użytkuje wieczyście nieruchomości. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac budowlanych/remontowych służących usunięciu tych barier.

 • Napisał: Piotr On 2023-12-22
  Rating:
  5.0

  Witam ma pytanie jestem na 1 grupie niepełosprawności czy mogę starać się o refundacjię na piec gazowy dwófunkcyjny którym ogrzewam ciepłą wodę oraz centralne ogrzewania mieszkania jestem osobą niewidzącą.

  Replied by: Joanna On 2023-12-27 Panie Piotrze, według naszych informacji nie istnieją programy dedykowane osobom niepełnosprawnym obejmujące wymianę domowego źródła ciepła. Być może jednak będzie Pan mógł skorzystać z programu Czyste Powietrze - więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze. Zalecam mimo wszystko, aby skonsultował Pan swoje wątpliwości z miejscowym urzędem gminy lub innymi jednostkami realizującymi świadczenia: PCPR, MOPS, MOPR.

 • Napisał: Zenon On 2023-12-19
  Rating:
  5.0

  Czy emeryt że znacznym stopniem niepełnosprawności może się ubiegać o dofinansowanie likwidacji barier architektoniczny?

  Replied by: Joanna On 2023-12-19 Panie Zenonie, osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mająca jednocześnie problem z poruszaniem się, może wnioskować o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych. Nadmieniamy przy tym, że jeżeli wnioskodawca nie jest prawnym właścicielem nieruchomości lub jego wieczystym użytkownikiem, powinien posiadać zgodę właściciela na przeprowadzenie prac remontowych.

 • Napisał: Janusz On 2023-12-07
  Rating:
  5.0

  witam mam znaczny stopien do wrzesnia 2024r symbole02-P 08-T11-I jestem10lat po raku mam stomie i duza przepukline czy moge starac sie o dofinansowanie? w marcu mam wiek emerytalny

  Replied by: Joanna On 2023-12-08 Dzień dobry Panie Januszu, o dofinansowanie PFRON do remontu łazienki mogą się ubiegać osoby z niepełnosprawnością mające trudności w poruszaniu się. Jeżeli nie są właścicielami remontowanej nieruchomości lub nie użytkują jej wieczyście, powinni posiadać zgodę właściciela na przeprowadzenie tego typu prac. Likwidacja barier architektonicznych, bo tak nazywa się obszar dofinansowania, ma na celu ułatwienie choremu samodzielne funkcjonowanie w przestrzeni mieszkalnej. Więcej na temat tego świadczenia przeczyta Pan na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-architektonicznych

 • Napisał: Ewa On 2023-11-27
  Rating:
  5.0

  Czy w Warszawie są firmy, które wykonują ten specjalistyczny remont, czy można dostać dofinansowanie przed remontem? Faktury pózniej. Jak rozliczyć ten remont.

  Replied by: Joanna On 2023-11-27 Dzień dobry Pani Ewo, dofinansowanie obejmuje jedynie prace rozpoczęte po przyznaniu dotacji. Kwota dofinansowania zależy od przygotowanego kosztorysu uwzględniającego zakres remontu. W pierwszej kolejności należy zatem przygotować stosowny kosztorys, następnie wnioskować o przyznanie świadczenia, a dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy rozpocząć prace remontowe. Należy przy tym podkreślić, że wypłacenie świadczenia następuje dopiero po zakończeniu remontu i przeprowadzeniu wizji lokalnej przez pracownika urzędu, lecz nie później niż 14 dni od dnia zakończenia remontu. Niestety nie wiem, jakie firmy w Warszawie podjęłyby się remontu u Pani.

 • Napisał: Mam 70 lat.mam grupe inwalidztwa,stopien umiarkowan y.Kiedy robilam remont lazienki,bylam zdrowa osoba.obecnie jestem dwa lata po operacji kregoslupa.interesuje mnie remont lazienki.Wanna jest za wysoka,momo ,ze mam laweczke polozona na wannie ,to i tak mam problem,mimo ,ze siedze na rancie wanny to nie potrafie nog przelozyc do wanny.mieszkam sama.mamproblem wyjsc z wanny.muszla tez jest za nisko.nie potrafie podniesc sie.brakuje mi uchwytow.pragne wyremontowac lazienke z ubikacja po demnie.dziekuje za pozytywne zalatwienie mojej sprawy On 2023-11-26
  Rating:
  5.0

  mam 70 lat.Mam drugi stopin niepelnosprawnosci tzn stopin umiarkowany pragne wyremontowac lazienke po demnie.Wanna jest za wysoko osadzona,mam problemy przelozyc nogi,oraz ubikacje tez musialabym ulepszyc,bo nie potrafi podniesc sie.brak mi uchwytow

  Replied by: Joanna On 2023-11-27 Dzień dobry, wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych (remontu łazienki) należy składać w miejscowej placówce PCPR, MOPS lub MOPR. Zachęcam, aby skontaktowała się Pani z taką instytucją przed złożeniem dokumentów, ponieważ w każdym powiecie rodzaj załączników, przedkładanych razem z wnioskiem, może się różnić.

 • Napisał: Adam On 2023-11-26
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Do ilu lat wstecz od dostosowania łazienki dla osoby niepełnosprawnej można wystąpić o takie dofinansowanie? Ja dostosowałem ja w roku 2021 i nie wiedziałem o tego typu gratyfikacji z pefronu.

  Replied by: Joanna On 2023-11-27 Panie Adamie, dofinansowanie nie jest przyznawane na prace, które już zostały przeprowadzone. Przykro mi, ale nie otrzyma Pan zwrotu kosztów za remont, który miał miejsce w 2021 roku.

 • Napisał: Edyta On 2023-11-25
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry mam pytanie czy należy mi się pomóc albo jakieś dofinansowanie do remontu łazienki gdzie mam dziecko z niepełnosprawnością umiarkowanie bo dostałam mieszkanie do remontu i nie stać mnie na remont oprócz tego kupiłam wanna i ubikacje

  Replied by: Joanna On 2023-11-27 Pani Edyto, dofinansowanie do remontu łazienki przysługuje osobom niepełnosprawnym, mającym problem z poruszaniem się. Ponadto, wnioskodawca (w tym wypadku dziecko) powinien być właścicielem nieruchomości lub użytkować ją wieczyście - jeżeli tak nie jest, potrzebna będzie zgoda właściciela lokalu na wykonanie tego typu remontu. Więcej na temat dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych przeczyta Pani na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-architektonicznych

 • Napisał: Ulka On 2023-11-25
  Rating:
  5.0

  Witam . Jestem po dwukrotnej stabilizacji kręgosłupa czy jest możliwość dostania dofinansowania do wymiany wanny na kabinę prysznicową i wymianę drzwi na szersze

  Replied by: Joanna On 2023-11-27 Szanowna Pani, dofinansowanie PFRON przysługuje osobom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Jeżeli posiada Pani takie orzeczenie, a do tego występują u Pani problemy z poruszaniem się i spełnia Pani wszystkie wytyczne, może Pani złożyć wniosek o dofinansowanie.

 • Napisał: Zina On 2023-11-24
  Rating:
  5.0

  Czy jako osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności należy się dotacja do prądu elektrycznego.
  2/ czy jako osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności może dostać dofinansowanie do fotowoltaniki?
  Jakie kody są honorowane na przyrządy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  Dziekuje za odpowiedz.
  Chciałabym się dowiedzieć czegoś więcej o pomocy dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  Pozdrawiam. Zofia

  Replied by: Joanna On 2023-11-27 Dzień dobry, uprzejmie informujemy, że jako osoba niepełnosprawna może Pani skorzystać z różnego rodzaju świadczeń. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami pomocy ze strony PFRON (https://www.pfron.org.pl/). Ponadto, ze strony ZUS można pobrać darmowy informator dla osób z niepełnosprawnością (https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia). W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z placówkami realizującymi świadczenia. Niestety, według naszej wiedzy, osobom niepełnosprawnym nie przysługuje jako tako dofinansowanie do prądu oraz fotowoltaiki. Proszę jednak skonsultować się w tej sprawie z lokalnym dostawcą prądu.

 • Napisał: Jolanta On 2023-11-18
  Rating:
  5.0

  Czy mogę otrzymać dofinansowanie do zmiany wanny na wannę z drzwiami? Jestem po operacji kręgosłupa i barku. Mam endoprotezy obu kolan. Mam orzeczenie lekarskie lekkiego stopnia wydane przed operacjami kolan.

  Replied by: Joanna On 2023-11-20 Dzień dobry, tak, dofinansowanie może obejmować samą wymianę wanny na model z drzwiami. Wytyczne dotyczące przyznania świadczenia opisaliśmy w treści niniejszego artykułu - zachęcamy do lektury.

 • Napisał: Malwina On 2023-11-15
  Rating:
  5.0

  Witam. Moja babcia mieszka na poddaszu domu jednorodzinnego. Niestety łazienka mieści się jedynie na parterze. Od pewnego czasu nie jest w stanie zejść po schodach do łazienki. Czy dofinansowanie obejmuje również taki przypadek gdzie konieczne jest wykonanie nowej łazienki?
  Pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2023-11-15 Pani Malwino, niestety nie. Dofinansowanie jest przyznawane jedynie na remont i wyposażenie już istniejącej łazienki. Więcej na temat dofinansowania przeczyta Pani na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-architektonicznych

 • Napisał: Jan On 2023-11-06
  Rating:
  5.0

  Spełniam zasadnicze wymogi osoby niepełnosprawnej. Chcę wnioskować o dofinansowanie do przystosowania łazienki i WC. Jak rozwiązać problem? Drzwi łazienki i WC mają szerokość 75 cm.Poszerzenie jest niemożliwe ze względów konstrukcyjnych mieszkania. Jak uzyskać dofinansowanie ?

  Replied by: Joanna On 2023-11-07 Panie Janie, poszerzenie drzwi łazienki nie jest wymogiem, a zaleceniem. Jeżeli obecne wejście do pomieszczenia nie sprawia Panu problemu, nie widzę konieczności wymiany drzwi na nowe. W razie jakichkolwiek dodatkowych wątpliwości zalecam skonsultowanie swojego zapytania z infolinią PFRON lub jednostką rozpatrującą wnioski w Pana regionie.

 • Napisał: Wiesława On 2023-11-05
  Rating:
  5.0

  Mam 70 lat i orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Od lat borykam się z bólami i wyrodnieniami kręgosłupa. Wejście do wanny stanowi już duży problem, więc chciałabym zrobić remont łazienki. Tu przede wszystkim: wymiana wanny na kabinę prysznicową, uchwyty, krzesełko składane, przytwierdzane do ściany. Czy mogę liczyć na dofinansowanie na zakupiony sprzęt i też na prace remontowe. Jakie dokumenty muszę przedłożyć oprócz potwierdzającego niepełnosprawność. Czy prywatny fachowiec może wystawić rachunek/fakturę za prace remontowe. Czy wniosek o dofinansowanie mam składać do PEFRON-u i do MOPS-u?

  Replied by: Joanna On 2023-11-06 Pani Wiesławo, na wszystkie postawione przez Panią pytania odpowiadamy w treści niniejszego artykułu - zachęcamy do lektury!

 • Napisał: Patrycja On 2023-10-24
  Rating:
  5.0

  Witam. Czy mogę się starać o dofinansowanie na córkę 2 latnia z orzeczeniem?

  Replied by: Joanna On 2023-10-25 Pani Patrycjo, aby otrzymać dofinansowanie do remontu łazienki należy spełnić trzy kryteria. Poniżej cytuję informacje ze strony rządowej:
  [dofinansowanie może otrzymać] "Każdy, kto:
  - ma znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia,
  - ma trudności w poruszaniu się,
  - posiada nieruchomości lub użytkuje wieczyście nieruchomości. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac budowlanych/remontowych służących usunięciu tych barier."
  Jeżeli ma Pani jakiekolwiek wątpliwości, zachęcam do konsultacji z infolinią PFRON lub bezpośrednio z jednostką przyjmującą wnioski na niniejsze świadczenie.

 • Napisał: Kazimierz On 2023-10-10
  Rating:
  5.0

  Potrzebna pomóc w dofinansowaniu łazienki

  Replied by: Alicja On 2023-10-11 Dzień dobry, w tej sytuacji zachęcamy do kontaktu z lokalnym oddziałem MOPS lub MOPR lub PCPR.

 • Napisał: Anna On 2023-10-10
  Rating:
  5.0

  Mam 71lat emerytka wdowa dochod -emerytura 3000 zł.netto obustronna proteza biodrowa leczona od 10 lat
  neurologicznie(padaczka)
  Nie posiadam orzeczenia o niepełnosprawnosci .
  Wanna jest dla mnie niebezpieczna i w bardzo złym stanie . Rozwiązaniem byłoby demontaż wanny i instalacją w jej miejscu prostej kabiny bez brodzika bez remontu całej łazienki - mieszkanie w bloku SM.
  Czy mogę wystąpić o dofinansowanie?

  Replied by: Alicja On 2023-10-10 Dzień dobry, zgodnie z treścią artykułu, orzeczenie o niepełnosprawności jest niezbędne aby móc starać się o dofinansowanie.

 • Napisał: JOLA On 2023-10-07
  Rating:
  5.0

  Czy na fakturze może być brodzik, syfon brodzikowy z korkiem, syfon umywalkowy z korkiem?
  Na wykazie mam wymienione; umywalka z szafką, baterie
  kabina, kolumna natryskowa itd.

  Replied by: Alicja On 2023-10-09 Dzień dobry, z tym pytaniem należy skontaktować się z jednostką, która będzie zajmowała się zgłoszeniem.

 • Napisał: Andi On 2023-10-05
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Moja mama ma znaczny stopień niepełnosprawności, ma trudności w poruszaniu się po schodach. Mieszka na parterze domu a łazienka jest na 1 piętrze. Czy można otrzymać dofinansowanie na zrobienie łazienki z części kotłowni która jest na parterze, po przez jej przebudowę i adaptację ?

  Replied by: Alicja On 2023-10-06 Dzień dobry, w tej sytuacji zachęcamy do kontaktu z lokalnym oddziałem MOPS lub MOPR lub PCPR.

 • Napisał: Anna On 2023-09-28
  Rating:
  5.0

  Witam mam syna który ma padaczkę samoistna niestwierdzona od czego została wywołana ma orzeczenie o niepełnosprawności dostał atak padaczki w łazience jest ona szer 2 m na 3,5 i podczas ataku się uderzył w głowę o grzejnik co wywołało po ataku omdlenie czy jest ozliwosc że dostanę dofinansowanie na powiększenie łazienki?

  Replied by: Alicja On 2023-10-02 Dzień dobry, w tej sytuacji zachęcamy do kontaktu z lokalnym oddziałem MOPS lub MOPR lub PCPR.

 • Napisał: Hanna On 2023-09-27
  Rating:
  5.0

  czy muszę wymieniać drzwi w łazience jeżeli przechodzi wózek zakupiony z dofinansowania PCPR, mają szerokość 72 cm, a nie jest to łatwe w moim domu.Lazienkę z dofinasowanie z Pcpr , likwidacja barier

  Replied by: Joanna On 2023-09-28 Pani Hanno, z naszych informacji wynika, że nie ma konieczności wymiany drzwi do łazienki na większe, jeżeli nie ma takiej potrzeby. W przypadku osób poruszających się na wózku inwalidzkim zaleca się, aby drzwi do łazienki miały szerokość 90 cm, ułatwiając chorym manewrowanie. Jeżeli wózek przechodzi przez futrynę, remont nie jest konieczny. W razie jakichkolwiek dodatkowych wątpliwości zalecam skonsultowanie się z infolinią PFRON.

 • Napisał: Agata On 2023-09-21
  Rating:
  5.0

  Mam pytanie ,czy osobie że znacznym stopniem nie pełno sprawności przysługuje jakąś dopłata chodzi o zamontowanie drzwi w wannie .kłopoty z wejściem do wanny

  Replied by: Joanna On 2023-09-22 Szanowna Pani, z dofinansowania PFRON do remontu łazienki, a zatem usunięcia barier architektonicznych, może skorzystać każdy, kto:
  - ma znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia,
  - ma trudności w poruszaniu się,
  - posiada nieruchomości lub użytkuje wieczyście nieruchomości. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac budowlanych/remontowych służących usunięciu tych barier.
  Więcej na temat dofinansowania znajduje się na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-architektonicznych

 • Napisał: Władysława On 2023-09-20
  Rating:
  5.0

  Mieszkam w mieszkaniu syna, konkubent jest zameldowany na stałe, aktualnie ma całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji ma 64lata,czy jest możliwość finansowania remontu łazienki, jest wanna

  Replied by: Joanna On 2023-09-21 Pani Władysławo, jeżeli konkubent ma trudności z poruszaniem się, a remont łazienki sprawi, że korzystanie z niej będzie dla chorego bardziej przystępne, prawdopodobnie nie będzie problemu z uzyskaniem dofinansowania. Niewykluczone, że konieczna będzie jednak pisemna zgoda właściciela mieszkania na przeprowadzenie prac remontowych, dlatego przed złożeniem wniosku zalecam konsultację z jednostką rozpatrującą wnioski w Państwa regionie. Placówka dysponuje listą niezbędnych załączników potrzebnych do rozpatrzenia wniosku.

 • Napisał: Brygida Brygida On 2023-09-18
  Rating:
  5.0

  Potrzebuje wsparcia dla mamy Jest niepełnosprawna.

  Replied by: Joanna On 2023-09-19 Pan Brygido, zachęcam do kontaktu z infolinią PFRON, aby dowiedzieć się, na jaką formę wsparcia może Pani liczyć: https://www.pfron.org.pl/

 • Napisał: Karolina On 2023-09-18
  Rating:
  5.0

  czy można wykonać remont wcześniej, a pozniej otrzymac dofinansowanie- zalezy nam na czasie, bo mama nie ma na parterze tylko toaletę, a musimy rozbudowac o prysznic

  Replied by: Joanna On 2023-09-18 Pani Karolino, niestety nie ma takiej możliwości - PFRON nie zwraca funduszy wydanych na remont przed przyznaniem świadczenia.

 • Napisał: Danuta On 2023-09-13
  Rating:
  5.0

  Moja mama jest osobą niepełnosprawną. Ma trudności z chodzeniem. Obecnie w łazience stoi wanna 140cm. Wymiary łazienki są takie, że wanna większa nie zmieści się. Chcemy zakupić wannę medica dla osób niepełnosprawnych z drzwiami o wymiarach 135cmX 90cm, która byłaby idealna dla mamy. Czy jest możliwość dofinansowania wanny o takich wymiarach?

  Replied by: Joanna On 2023-09-14 Pani Danuto, sądzę, że istnieje taka możliwość. Dla pewności zalecam konsultację z infolinią PFRON lub miejscową jednostką rozpatrującą wnioski w Pani regionie (jest to MOPS, MOPR lub PCPR).

 • Napisał: Janina On 2023-09-13
  Rating:
  5.0

  jestem inwalidą pierwszej grupy mam amputowaną prawą stopę poruszam się na wózku inwalidzkim w łazience mam wannę chciałabym przerobić na płaski prysznic czy mogę do Państwa składać wniosek odofinansowanie i pomoc przy remoncie pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2023-09-13 Pani Janino, wnioski o dofinansowanie PFRON składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zalecam, aby przed udaniem się do niniejszej placówki skontaktować się z nią celem uzyskania informacji, jakie załączniki należy dołożyć do wniosku (każdy powiat może dysponować indywidualną listą takich załączników). Wniosek o dofinansowanie można złożyć też internetowo poprzez stronę PFRON: https://sow.pfron.org.pl/

 • Napisał: Dawid1346 On 2023-09-11
  Rating:
  5.0

  Czy muszę zmienić drzwi na 90cm jesli mam w łazience drzwi 70cm moja mama jest osobą niepełnosprawną ale drzwi o tych wymiarach nie są dla niej żadnym problem ?
  Mam dość małą łazienkę i nie chce wstawiać brodzika 100x100 bo będzie problem z pomieszczeniem wszystkiego.
  Mama nie jest osobą z nadwagą, to drobną kobieta
  czy mogę założyć brodzik 90x90 ?

  Replied by: Joanna On 2023-09-12 Panie Dawidzie, zalecenia odnośnie otworu drzwi dotyczą przede wszystkim osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nie są to wytyczne stałe, dlatego, jeżeli chcą Państwo wnioskować o dofinansowanie PFRON, nie muszą Państwo wymieniać drzwi na większe. To samo dotyczy brodzika. Jeżeli pojawią się dodatkowe wątpliwości, zachęcam do konsultacji z infolinią PFRON lub miejscową jednostką MOPS/MOPR/PCPR rozpatrującą wnioski.

 • Napisał: Anna On 2023-09-10
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry,
  w domu mieszkają dwie osoby niepełnosprawne, obie mają stopień umiarkowany z problemem z poruszaniem się.
  W domu są dwie łazienki, jedna na parterze druga na piętrze. Czy możemy otrzymać dofinansowanie do przystosowania łazienki na piętrze?
  Łazienka na parterze wyposażona jest w wannę ale ze względów architektonicznych wymiana wanny na prysznic jest kłopotliwa. Natomiast łazienka na piętrze wyposażona jest prysznic jednak z głębokim brodzikiem, który utrudnia korzystanie.

  Anna Z.

  Replied by: Joanna On 2023-09-11 Pani Anno, dofinansowanie PFRON przysługuje osobom niepełnosprawnym, mającym problem z poruszaniem się, a więc spełniają Państwo te kryteria. Sądzę, że nie będzie problemu z otrzymaniem dofinansowania w tym zakresie. Więcej na temat świadczenia znajdzie Pani na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-architektonicznych

 • Napisał: Adam On 2023-09-07
  Rating:
  5.0

  dzien Dobry.
  Czy jako jednostka OSP możemy ubiegać się o dofinanasowanie do remontu łazienki mającego na celu dostosowanie do osób nie pełnosprawnych ?

  Replied by: Joanna On 2023-09-08 Panie Adamie, przykro mi, nie umiem odpowiedzieć na Pana pytanie. Zachęcam do kontaktu z infolinią PFRON celem rozwiania wszelkich wątpliwości.

 • Napisał: Ana On 2023-09-03
  Rating:
  5.0

  Witam. Moja mama ma orzeczenie o znacznym stopniu. Wymiary naszej łazienki to 200x220. Czy na taka łazienkę mogę składać wniosek o dofinansowanie?

  Replied by: Joanna On 2023-09-04 Szanowna Pani, z naszych informacji wynika, że nie istnieją żadne regulacje dotyczące wymiarów łazienki dla osób niepełnosprawnych w domach prywatnych. Jeżeli spełniają Państwo pozostałe kryteria, można wnioskować o dofinansowanie. Przed złożeniem dokumentów zalecam do kontaktu z miejscową placówką MOPS/MOPR/PCPR celem upewnienia się co do ww. kwestii oraz ustalenia, jakie załączniki należy przedłożyć wraz ze składanym wnioskiem.

 • Napisał: Krzysztof On 2023-09-03
  Rating:
  5.0

  Moja żona ma orzeczenie . Rozumiem,że mogę się zwrócić do sklepu ze sprzętem po kosztorys lub fakturę pro forma. Na potrzeby wniosku. A czy montaż tego sprzętu muszę zlecać firmie czy mogę to wykonać we własnym zakresie. Czy wówczas wartość prac podlega dotacji?

  Replied by: Joanna On 2023-09-04 Panie Krzysztofie, tak, sklep z wyposażeniem łazienek powinien wystawić Państwu fakturę proforma lub przygotować kosztorys. Z naszych informacji wynika, że nie ma jednoznacznych regulacji dotyczących montażu zakupionych przedmiotów. Celem rozwiania wszelkich wątpliwości zalecam jednak konsultację z infolinią PFRON lub regionalnym PCPR/MOPR/MOPS.

 • Napisał: Ryszard On 2023-09-02
  Rating:
  5.0

  Mam żonę z ograniczoną zdolnością poruszania się i orzeczeniem o "Znacznej niepełnosprawności. Przeprowadzamy się do nowo kupionego mieszkania wymagającego wyposażenia. Czy możemy otrzymać dofinansowanie do urządzania nowej łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

  Replied by: Joanna On 2023-09-04 Panie Ryszardzie, zalecam w tej sprawie kontakt z miejscową placówką PCPR, MOPS lub MOPR, które rozpatrują wnioski dofinansowanie. Co do zasady nie przyznaje się świadczenia do wyposażenia łazienki w mieszkaniach będących w stanie deweloperskim lub w trakcie prac wykończeniowych.

 • Napisał: Jurek On 2023-09-01
  Rating:
  5.0

  Witam,mam orzeczenieO-05,utrudnione poruszanie,chciałbym łazienkę dostosować do potrzeb-zamontować drzwi do wanny=koszt 3tys,Czy można skorzystać z dofinsowania pfron?

  Replied by: Joanna On 2023-09-01 Panie Jurku, jeżeli posiada Pan orzeczony stopień niepełnosprawności i ma Pan trudności z poruszaniem się, może Pan złożyć wniosek o dofinansowanie PFRON. Wnioski składa się w miejscowym PCPR, MOPS lub MOPR. Można to zrobić także internetowo poprzez stronę Funduszu: https://sow.pfron.org.pl/

 • Napisał: Janina On 2023-08-28
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, mam mamę o stopniu niepełnosprawności umiarkowany kiła lat temu stawała na komisję. Obecnie na zdrowiu bardzo podupadła porusza się o dwóch kulach, ma chorobę aichalmera. Chodzi w pampersie, czy mogłabym się starać o dofinansowanie do łazienki??

  Replied by: Joanna On 2023-08-29 Pani Janino, dofinansowanie PFRON do remontu łazienki przysługuje osobom niepełnosprawnym (niezależnie od stopnia niepełnosprawności), które mają problem z poruszaniem się. Wnioskujący musi być właścicielem remontowanej nieruchomości lub jej użytkownikiem wieczystym, a jeżeli nie jest, powinien posiadać zgodę właściciela na przeprowadzenie prac remontowych. Wnioskuję, że Pani mama spełnia powyższe kryteria, dlatego jak najbardziej może złożyć wniosek o dofinansowanie do remontu. Takie wnioski wraz z kompletem niezbędnych dokumentów składa się w PCPR, MOPS lub MOPR odpowiednim dla miejsca zamieszkania. Przed złożeniem wniosku proszę dowiedzieć się, jakie dokumenty będą wymagane w załączniku do wniosku (każdy powiat ma prawo dysponować własną listą takich załączników).

 • Napisał: Krystyna On 2023-08-21
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Wymieniłam kabinę prysznicową i brodzik oraz zakupiłam poręcz do kabiny. Czy z faktury mogę otrzymać część zwrotu poniesionych kosztów, mam pierwszą grupę inwalidzką ?

  Replied by: Joanna On 2023-08-21 Pani Krystyno, niestety nie, PFRON nie zwraca kosztów poniesionych przed przyznaniem dofinansowania.

 • Napisał: Lucyna On 2023-08-21
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry ,mam znaczny stopień niepełnosprawności ,symbol - 0,5-R . Stopień znaczny mam od 2012t. Emerytura otrzymuję w wynosi 1099,37 zł. + 215 zł.opiekuńcze.Nie stać jest mnie na remont łazienki,czyli zamiast wanny pryśnic zrobić. Mieszkam sama i jestem osobą otyłą .Czy mogę liczyć na opłaceniu likwidacji barier architektonicznych, czyli remontu łazienki, opłacenie mego remontu łazienki.

  Replied by: Joanna On 2023-08-21 Pani Lucyno, jeżeli ma Pani trudności z poruszaniem się, a do tego jest Pani właścicielem nieruchomości, użytkuje ją Pani wieczyście lub posiada zgodę właściciela na przeprowadzenie takiego remontu, prawdopodobnie otrzyma Pani takie świadczenie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Udział własny wnioskodawcy to minimum 5% kosztów przedsięwzięcia - proszę mieć zatem na uwadze, że z całą pewnością jakieś koszty będzie musiała Pani ponieść mimo przyznania dofinansowania. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu z infolinią PFRON lub miejscowym PCPR/MOPS/MOPR.

 • Napisał: Agnieszka On 2023-08-20
  Rating:
  5.0

  Witam.Posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności.Jestem po endoprotezie stawu biodrowego,za rok mam kolejne biodro.Czy mam możliwość dofinansowania do wymiany kabiny prysznicowej?Dodam że mam problem z braniem prysznica ze względu na głęboki brodzik

  Replied by: Joanna On 2023-08-21 Pani Agnieszko, tak, spełnia Pani warunki do wnioskowania o dofinansowanie PFRON. Proszę jednocześnie pamiętać, że jeżeli nie jest Pani właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, konieczna będzie zgoda właściciela na przeprowadzenie tego typu remontu. W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcam do kontaktu z infolinią PFRON lub miejscowym MOPS/MOPR/PCPR.

 • Napisał: Monika On 2023-08-20
  Rating:
  5.0

  Choruje na chorobę autoimmunologiczna miastenia gravis,mam duzy problem z poruszaniem i umiarkowany stopien"czy mam szanse na dofinansowanie lazienki?

  Replied by: Joanna On 2023-08-21 Pani Moniko, spełnia Pani warunki do wnioskowania o dofinansowanie PFRON. Proszę jednocześnie pamiętać, że jeżeli nie jest Pani właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, konieczna będzie zgoda właściciela na przeprowadzenie tego typu prac remontowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcam do kontaktu z infolinią PFRON lub miejscowym MOPS/MOPR/PCPR.

 • Napisał: Ewa On 2023-08-18
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry . Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności 05 , jestem po operacji kręgów szyjnych , mam ostrogi pietowe w obydwóch stopach ,czy mogę ubiegac sie o dofinansowanie z PFRON do zakupu wanny z drzwiczkami gdzie mam prysznic , ktory uniemożliwi mi umycie stop.

  Replied by: Joanna On 2023-08-21 Pani Ewo, cytując informacje na stronie rządowej, dofinansowanie PFRON do remontu łazienki, w tym wypadku wymiany prysznica na wannę, może skorzystać każdy, kto:
  "- ma znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia,
  - ma trudności w poruszaniu się,
  - posiada nieruchomości lub użytkuje wieczyście nieruchomości. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac budowlanych/remontowych służących usunięciu tych barier."
  Więcej na temat dofinansowania znajdzie Pani na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-architektonicznych lub bezpośrednio na stronie PFRON.

 • Napisał: Alicja On 2023-08-18
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry,
  planujemy dostosowanie łazienki dla niepełnosprawnego męża (stopień lekki). Mąż porusza się samodzielnie, nie potrzebuje wózka. Łazienka jest bardzo mała - ok. 4,5m kw. Dostosowanie dotyczy głównie wymiany wanny na składaną kabinę prysznicową. Dochód na osobę ok. 3,5 tys. netto. Czy w tej sytuacji mamy szansę na dostosowanie? O jakiej kwocie możemy mówić w tej sytuacji?

  Replied by: Joanna On 2023-08-18 Pani Alicjo, dofinansowanie do remontu łazienki dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest chorym, mającym trudności samodzielnym poruszaniu się. Jeżeli niepełnosprawność męża nie obejmuje jednocześnie dysfunkcji ruchu, istnieje ryzyko na negatywne rozpatrzenie Państwa wniosku. Zalecam kontakt z miejscową placówką PCPR, MOPS lub MOPR albo infolinią PFRON celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

 • Napisał: Mariola On 2023-08-17
  Rating:
  5.0

  Czy jest możliwe dofinansowanie do budowy łazienki dla osoby starszej

  Replied by: Joanna On 2023-08-18 Pani Mariolu, niestety nie ma takiej możliwości, dofinansowanie PFRON obejmuje jedynie osoby niepełnosprawne.

 • Napisał: Czy osobie z orzeczeniem niepełnosprawności stopień lekki przysługuje dofinansowanie do zrobienia łazienki w mieszkaniu? On 2023-08-03
  Rating:
  5.0

  Proszę o informację

  Replied by: Joanna On 2023-08-04 Dofinansowanie PFRON do remontu łazienki przysługuje każdej osobie niepełnosprawnej, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, która ma problemy z poruszaniem się. Dodatkowo, wnioskodawca musi być właścicielem remontowanej nieruchomości lub jej użytkownikiem wieczystym - jeżeli nim nie jest, musi posiadać zgodę właściciela na przeprowadzenie remontu. Więcej informacji na temat dofinansowania znajduje się w treści niniejszego artykułu lub bezpośrednio na stronie PFRON.

 • Napisał: Justyna On 2023-08-01
  Rating:
  5.0

  witam jaką pomoc i dotacje mogę otrzymac mając umiarkowany stopień niepełnosprawnsci

  Replied by: Joanna On 2023-08-02 Pani Justyno, istnieje wiele form wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Zachęcam m.in. do zapoznania się z informatorem PFRON: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/ oraz informatorem ZUS: https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-niepelnosprawnych

 • Napisał: Marzena On 2023-07-31
  Rating:
  5.0

  Chciałabym ubiegać się o dofinansowanie remontu łazienki z PFRON gdzie mam złożyć wniosek, do PFRON czy do MOPR?

  Replied by: Joanna On 2023-07-31 Pani Marzeno, wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

 • Napisał: Anna24 On 2023-07-30
  Rating:
  5.0

  Moja mama ma stopień umiarkowany stan jej zdrowia się pogirszył jest po udarze czy ma szansę na dofinansowne do remontu łazieńki

  Replied by: Joanna On 2023-07-31 Pani Anno, dofinansowanie do remontu łazienki przysługuje wszystkim osobom niepełnosprawnym, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, które mają problem z samodzielnym poruszaniem się. Dodatkowo, wnioskodawca musi być właścicielem nieruchomości lub posiadać zgodę właściciela na przeprowadzenie tego typu remontu. W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcam do kontaktu z infolinią PRFON lub placówką rozpatrującą wnioski w Pani regionie.

 • Napisał: Bogusława On 2023-07-25
  Rating:
  5.0

  Jestem osobą niepełnosprawną potrzebuje remont łazienki mam stopień znaczny około 2m mąż też jest niepełnosprawny na jaką pomoc możemy liczyć

  Replied by: Joanna On 2023-07-26 Pani Bogusławo, dofinansowanie PFRON do remontu łazienki obejmuje wszystkie osoby niepełnosprawne mające problemy z poruszaniem się. Dotacja zostaje przyznana tylko właścicielom nieruchomości lub w sytuacji, gdy właściciel wyrazi zgodę na przeprowadzenie w budynku tego typu remontu. Wnioski o dofinansowanie składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zachęcam do kontaktu bezpośrednio z jedną z placówek najbliżej miejsca Państwa zamieszkania. Jej pracownicy na pewno udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji.

 • Napisał: Agnieszka On 2023-07-25
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry.
  Mama jest osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności,ma 73 lata,jest emerytką.
  Czy Mamie należy się dofinansowanie z Peron na remont łazienki by ułatwić jej funkcjonowanie przy jej chorobie(stwardnienie rozsiane)

  Replied by: Joanna On 2023-07-25 Pani Agnieszko, jeżeli mama ma problemy z samodzielnym poruszaniem się, istnieje szansa na przyznanie dofinansowania. Proszę jednocześnie pamiętać, że mama musi być właścicielem nieruchomości lub użytkować ją wieczyście - w przeciwnym razie konieczna będzie zgoda właściciela budynku na przeprowadzenie tego typu prac remontowych.

 • Napisał: Beata On 2023-07-20
  Rating:
  5.0

  mam tatę- 65 lat, ze znacznym stopniem niepełnosprawności , po dwóch udarach, nie widzi na lewe oko a na prawe też widzenie ograniczone, moja mama z kolei po przeszczepie wątroby, czy jest możliwość na uzyskanie dofinansowania remontu łazienki? łazienka nie była remontowana od 1970 r.jest tam wanna do której bardzo trudno im sie wchodzi i wychodzi, bardzo niska toaleta oraz dokucza brak umywalki. poza tym czy w remont można wliczyć przesunięcie ściany i wymianę okna?
  Pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2023-07-21 Pani Beato, nie powinno być problemu z otrzymaniem dofinansowania PFRON do remontu łazienki. Prawdopodobnie nie obejmie ono jednak przesunięcia ściany i wymiany okna. Zalecam konsultację z placówką rozpatrującą wnioski w regionie Państwa zamieszkania celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

 • Napisał: Ewelina On 2023-07-18
  Rating:
  5.0

  Czy o dofinansowanie można starać się po remoncie mając faktury na osobę niepełnosprawną? Czy najpierw trzeba mieć kosztorys potem otrzymuje się środki? Chciałam taki remont przeprowadzić podczas pobytu osoby niepelnosprawnej w sanatorium. Czy sam remont łazienki podlega dofinansowaniu jeśli głównym powodem jest utworzenie łazienki na piętrze, gdzie śpi niepełnosprawny z uwagi na słaby wzrok i z tego tytułu problemy że schodzeniem na parter?

  Replied by: Joanna On 2023-07-18 Pani Ewelino, dofinansowanie nie jest wypłacane po remoncie - wniosek należy zgłosić przed rozpoczęciem prac. Ponadto, co do zasady, dofinansowanie obejmuje remont łazienki już istniejącej, a nie wybudowanie jej od podstaw. W opisanej przez Panią sytuacji świadczenie, prawdopodobnie, nie zostałoby wypłacone. Zachęcam jednak do rozwiania wszelkich wątpliwości w instytucji rozpatrującej wnioski w miejscu Państwa zamieszkania - PCPR, MOPS lub MOPR.

 • Napisał: Szymon On 2023-07-15
  Rating:
  5.0

  Czy po zakupie nowego mieszkania (rynek pierwotny stan deweloperski) można dostać dofinansowanie na wyposażenie, remont łazienki, sprzęty AGD. Mieszkanie jest moje w 85%, mam I gr inwalidzką, niezdolny do samodzielnej egzystencji.

  Replied by: Alicja On 2023-07-17 Dzień dobry, w tej sytuacji zachęcamy do kontaktu z lokalnym oddziałem MOPS lub MOPR lub PCPR.

 • Napisał: Kasia On 2023-07-14
  Rating:
  5.0

  Witam,mama posiada orzeczenie o niepełnosprawności,mieszka i będzie mieszkać razem ze mną do końca swoich dni czy w tej sytuacji mogę starać się o dofinansowanie na remont łazienki żeby dostosować do jej niepełnosprawności,zaznaczam że mieszkanie jest moją własnością

  Replied by: Alicja On 2023-07-14 Dzień dobry, zgodnie z treścią artykułu "Aby otrzymać dofinansowanie PFRON do likwidacji barier architektonicznych, należy:
  posiadać orzeczenie o niepełnosprawności (niezależnie od stopnia),
  mieć trudności w poruszaniu się,
  być właścicielem nieruchomości lub użytkować ją wieczyście - w innym wypadku wymagana będzie zgoda właściciela nieruchomości na przeprowadzenie remontu."

 • Napisał: Robert On 2023-07-11
  Rating:
  5.0

  Jeżeli osoba niepełnosprawna nie jest właścicielem domu, w którym mieszka, a ma jedynie dożywotnią służebność zamieszkiwania, to czy przysługuje jej dofinansowanie remontu łazienki?

  Replied by: Alicja On 2023-07-12 Dzień dobry, zgodnie z treścią artykułu "Aby otrzymać dofinansowanie PFRON do likwidacji barier architektonicznych, należy:
  posiadać orzeczenie o niepełnosprawności (niezależnie od stopnia),
  mieć trudności w poruszaniu się,
  być właścicielem nieruchomości lub użytkować ją wieczyście - w innym wypadku wymagana będzie zgoda właściciela nieruchomości na przeprowadzenie remontu."
  Zachęcamy do kontaktu z lokalnym oddziałem MOPS lub MOPR lub PCPR w celu uzyskania szczegółów.

 • Napisał: Pawel On 2023-07-07
  Rating:
  5.0

  Witam
  Czy jesli juz rozpoczolem remont lazienki dla niepelnosprawnego ojca to moge nadal zlozyc wniosek?

  Replied by: Alicja On 2023-07-10 Dzień dobry, w tej sytuacji zachęcamy do kontaktu z lokalnym oddziałem MOPS lub MOPR lub PCPR.

 • Napisał: Jozek On 2023-06-30
  Rating:
  5.0

  Czy osoby niepełnosprawne na wzrok mogą się ubiegać o dofinansowanie

  Replied by: Alicja On 2023-07-03 Dzień dobry, zgodnie z treścią artykułu "Aby otrzymać dofinansowanie PFRON do likwidacji barier architektonicznych, należy:
  1. posiadać orzeczenie o niepełnosprawności (niezależnie od stopnia),
  2. mieć trudności w poruszaniu się,
  3. być właścicielem nieruchomości lub użytkować ją wieczyście - w innym wypadku wymagana będzie zgoda właściciela nieruchomości na przeprowadzenie remontu."

 • Napisał: Mateusz On 2023-06-18
  Rating:
  5.0

  Witam mam pytanie jestem na wózku od urodzenia nie stać mnie na remont żeby dostosować choć łazienkę gdzie o taką pomóc się zgłosić

  Replied by: Alicja On 2023-06-19 Dzień dobry, wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w tym m.in. do remontu łazienki, można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

 • Napisał: Irena On 2023-06-08
  Rating:
  5.0

  czy PEFRON moze mi nakazac instalowanie kabiny z firanka a nie zabudowanej Maz ma stopien niepelnospranosci w stopniu znaczym ma problemy z chodzeniem ale wspomaga sie kula Ja nie widze koniecznosci instalowania nie zabudowanego brodzika oni twierdz a ze za taki nie dofinansuja Druga sprawa to umywalka lazienka jest mala w starym budownictwie umywalka ktora mi polecono sie nie zmiesci a za inna tez nie dofinansuja Prosze o porade co w takim przypadku mam robic czy moge sie gdzies odwolac

  Replied by: Alicja On 2023-06-09 Dzień dobry, w tej sytuacji zachęcamy do kontaktu z lokalnym oddziałem MOPS lub MOPR lub PCPR.

 • Napisał: Mateusz On 2023-06-02
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, chciałem zapytać czy można starać się o dofinansowanie do remontu samego pomieszczenia z WC? Łazienkę jest osobno i jest już wyremontowana.

  Replied by: Joanna On 2023-06-07 Panie Mateuszu, według naszej wiedzy można, jednak polecam Panu kontakt bezpośrednio z infolinią PFRON lub placówką rozpatrującą wnioski w Pana regionie celem potwierdzenia niniejszych informacji.

 • Napisał: Sylwia On 2023-06-02
  Rating:
  5.0

  Czy wymogi dotyczące przystosowania łazienki dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dotyczą osób poruszających się przy pomocy balkonika? Moja 90 letnia babcia złamała kość udową i ma wstawioną endoprotezę. Rozpoczęła rehabilitację, ale nie wiadomo jak się rozwinie sytuacja i czy będzie wózek. Mieszkanie jest w starym budownictwie i łazienka jest mała. Czy aby uzyskać dofinansowanie musi ona spełniać wymogi wymienione dla osób poruszających się na wózku? Babcia posiada stopień niepełnosprawności.Dziękuję

  Replied by: Joanna On 2023-06-07 Pani Sylwio, opisane przez nas wymogi dotyczą placówek użyteczności publicznej i powinny stanowić jedynie wskazówkę dla osób remontujących mieszkania prywatne. Nie ma z góry określonych wytycznych odnośnie sprzętu i udogodnień montowanych w łazience podczas takiego remontu, dlatego mniejsza przestrzeń manewrowa nie powinna stanowić przeszkód przed otrzymaniem dofinansowania. Warto jednak skonsultować swoje wątpliwości z placówką rozpatrującą wnioski w miejscu Państwa zamieszkania przed złożeniem stosownych dokumentów.

 • Napisał: Anna On 2023-05-31
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry mój mąż ma orzeczenie o niepołnosprawnosci w stopniu znacznym , rozpoznanie choroby to schyłkowa niewydolność nerek i tętniak aorty brzusznej czy przy takich chorobach można starać się o dotacje na remont łazienki dziękuję i pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2023-06-01 Pani Anno, dofinansowanie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które mają trudności z poruszaniem się. W innym wypadku dotacja może nie zostać przyznana. Celem rozwiania wszelkich wątpliwości zalecam kontakt z infolinią PFRON lub placówką rozpatrującą wnioski w Państwa regionie.

 • Napisał: Agnieszka On 2023-05-29
  Rating:
  5.0

  dzień dobry.
  mój brak ma znaczną niepelnodprawnosc. mieszka z rodzicami w domu gdzie jest mała lazienka w której jest wanna i sedes. czy biorąc po uwagę standardy łazienki dla niepełnosprawnych można uzyskać dofinansowanie na remont zrobienia prysznica umywalki. w tym przesunięcie ściany i prac hydraulicznych aby ja powiększyć. pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2023-05-31 Pani Agnieszko, jeśli brat posiada orzeczenie o niepełnosprawności oraz ma problemy z poruszaniem się, nie powinno być problemu z dofinansowaniem PFRON. Celem dopytania o szczegóły zalecam konsultację z infolinią PFRON lub placówką rozpatrującą wnioski w regionie Państwa zamieszkania.

 • Napisał: Kasia On 2023-05-28
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, mieszkam z nastoletnim synem w mieszkaniu socjalnym z toaletą na korytarzu, do której dostęp ma również sąsiad. Mam drugą grupę inwalidzką i problemy w poruszaniu się. Mieszkanie składa się z trzech pomieszczeń, niewielkiej kuchni i dwóch pokoi. Czy w tej sytuacji mogę ubiegać się o dofinansowanie do remontu łazienki, który polegałby na wykreowaniu jej od podstaw? Jedynym sanitariatem w mieszaniu jest kran z zimną wodą w kuchni. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Replied by: Joanna On 2023-05-29 Pani Kasiu, co do zasady PFRON udziela dofinansowania do remontu już istniejących łazienek, a nie do ich budowy od podstaw. Obawiam się, że w takiej sytuacji dofinansowanie może nie zostać przyznane. Proszę jednak, dla pewności, skontaktować się z placówką rejestrującą wnioski PFRON w Pani regionie (MOPS, MOPR lub PCPR) celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

 • Napisał: Tomek On 2023-05-17
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry jakie są warunki rozliczenia z wykonawca. Czy wykonawca wystawia fakturę urzędowi i dopiero dostaje przelew czy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przelew dostaje osoba niepełnosprawna i to ona rozlicza się z wykonawca

  Replied by: Joanna On 2023-05-19 Panie Tomku, dofinansowanie na remont łazienki z PFRON wypłacane jest dopiero po zakończeniu prac i przeprowadzeniu wizji lokalnej przez pracownika urzędu, ale nie później niż 14 dni od dnia zakończenia remontu. Aby otrzymać wypłatę dofinansowania do łazienki, pracownik PCPR (lub innej jednostki rozpatrującej wnioski) musi zatwierdzić przeprowadzone prace remontowe, a wnioskodawca przedłożyć w urzędzie konieczne dokumenty, np. faktury czy umowy z podwykonawcami. W razie jakichkolwiek dodatkowych wątpliwości należy skontaktować się bezpośrednio z placówką MOPS, MOPR czy PCPR właściwą dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

 • Napisał: Jolanta On 2023-05-08
  Rating:
  5.0

  Witam
  Czy mogę się starać w imieniu mojej teściowej o dofinansowanie remontu łazienki w celu dostosowania jej do potrzeb osoby z problemami ruchu /Posiada I grupę inwalidzką narządu ruchu /. Mieszka sama i nie posiada łazienki dostosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Mama mieszka w krakowie i na ta chwilę ma 78 lat . Ja nie mam możliwości zabrania mamy do siebie gdyż mieszka już ze mną 4 pokolenia na 60 metrach kwadratowych .
  Pozdrawiam .

  Replied by: Joanna On 2023-05-11 Pani Jolanto, może Pani złożyć wniosek o dofinansowanie do remontu łazienki jako pełnomocnik teściowej - w tym celu będzie jednak wymagane pełnomocnictwo. Jeśli mieszka Pani daleko od teściowej, może Pani złożyć wniosek drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW).

 • Napisał: Ela On 2023-05-08
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, mój tata ma grupę inwalidzką, niesdolnosc do pracy. Obecnie ma 82 lata i problem z umyciem się, w łazience jest wanna do której nie może wejść i wyjść z niej. Potrzebny jest całkowity remont łazienki. Czy to również kwalifikuje do remontu?(nie Wiem czy posiadanie grupy inwalidzkiej jest równoznaczne z byciem niepelnosrpawnym)

  Replied by: Joanna On 2023-05-08 Szanowna Pani, grupa inwalidzka jest obecnie jednoznaczna ze stopniem niepełnosprawności. W takiej sytuacji tata kwalifikuje się do wnioskowania o dofinansowanie PFRON.

 • Napisał: Gosia On 2023-04-27
  Rating:
  5.0

  Witam serdecznie.

  Chcialabym zaczac taki wniosek o dofinansowanie dla babci, osoby z trudnoscia w poruszaniu sie. Moje pytanie brzmi, gdzy juz skompletujemy wszystkie dokumenty wraz z kosztorysem, i zlozymy np w MOPSIE to ile czasu trwa zanim zaczac mozna prace? I w jaki sposob dostaje sie zwrot, w postaci gotowki czy przy rozliczaniu sie z VATU w kwietniu?

  I czy mozna dostac liste przykladow jakie elementy mozna dodac do kosztorysu? np kabine prysznicowa, a plytki pod nia trzeba wyliczyc metrazowo?

  Pozdrawiam serdecznie

  Replied by: Joanna On 2023-05-02 Pani Gosiu, nie istnieje oficjalna lista elementów mieszczących się w zakresie dofinansowania PFRON do remontu łazienki. Można w tym celu zasięgnąć porady ekipy remontowej lub sklepu, w którym zakupią Państwo potrzebne materiały. Prace remontowe należy rozpocząć dopiero po przyznaniu dofinansowania, ponieważ koszty poniesione wcześniej nie zostaną zwrócone. Kwota dofinansowana PFRON, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zostaje przelana na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

 • Napisał: MK On 2023-04-26
  Rating:
  5.0

  Witam. Czy mama mając orzeczenie może wnioskować o remont łazienki ( wymianę na wannę z drzwiczkami itp. ) jeśli nie jest już właścicielem mieszkania (mieszkanie zostało przepisane na dzieci )?

  Replied by: Joanna On 2023-04-27 W takiej sytuacji potrzebna będzie zgoda właścicieli nieruchomości (czyli Państwa, dzieci) na przeprowadzenie remontu. W razie jakichkolwiek dodatkowych wątpliwości zachęcam do kontaktu bezpośrednio z placówką rozpatrującą wnioski lub infolinią PFRON.

 • Napisał: Agata On 2023-04-26
  Rating:
  5.0

  Mąż ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym , po zawale ,resuscytacji krążeniowo oddechowej i śpiączce . Potrzebuje zmiany w łazience i zainstalowania prysznica oraz toalety w jednym pomieszczeniu .Jak starać się o dofinansowanie i czy może otrzymać ?

  Replied by: Joanna On 2023-04-26 Pani Agato, odpowiadamy na Pani pytania w treści niniejszego artykułu. Zachęcamy do lektury.

 • Napisał: Aneta On 2023-04-25
  Rating:
  5.0

  Witam. Czy możliwe jest dofinansowanie dla osoby chorej na Alzheimera do dobudowania i wyposażenia łazienki? Osoba chora mieszka z domu gdzie nie ma łazienki. Jest to stary drewniany dom.

  Replied by: Joanna On 2023-04-26 Pani Aneto, obawiam się, że nie ma takiej możliwości. Dofinansowanie obejmuje remont już istniejącej łazienki, a nie budowanie jej od podstaw. Ponadto, aby zakwalifikować się do dofinansowania PFRON, należy posiadać orzeczony stopień niepełnosprawności oraz mieć problemy z poruszaniem się.

 • Napisał: Paula On 2023-04-24
  Rating:
  5.0

  Witam. Moja mama ma orzeczenie o niepełnosprawności i jest niezdolna do samotnej egzystencji z powodu wzroku. (prawie nie widzi) Czy taka osoba mogłaby starać się o dofinansowanie?

  Replied by: Joanna On 2023-05-02 Szanowna Pani, nie wiem, jaką decyzję w te sprawie podjęłaby komisja. Co do zasady dofinansowanie przysługuje tylko osobom niepełnosprawnym mającym problem z poruszaniem się. Niestety nie wiem, jak to wygląda w przypadku Pani mamy, dlatego zalecam skonsultowanie swoich wątpliwości z jednostką rozpatrującą wnioski w Pani regionie.

 • Napisał: Marta On 2023-04-24
  Rating:
  5.0

  Czy można otrzymać dofinansowanie do łazienki w nowym budynku?

  Replied by: Joanna On 2023-04-24 Pani Marto, co do zasady dofinansowanie PFRON obejmuje jedynie remont już istniejących łazienek, a nie wykończenie ich od podstaw w nowym budownictwie. Dla pewności zachęcam jednak do kontaktu bezpośrednio z placówką rozpatrującą wnioski w Pani regionie.

 • Napisał: Izabela On 2023-04-19
  Rating:
  5.0

  Witam. Mama ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu . Ale nie ze względu na narządy ruchu. Czy mimo to może starać się o dofinansowanie? Leczy się u reumatolog , bo ma zwyrodnienie stawów rąk i nóg.

  Replied by: Joanna On 2023-04-19 Pani Izabelo, jeśli mama ma trudności w poruszaniu się, nie powinno być problemu z otrzymaniem dofinansowania.

 • Napisał: Anna On 2023-04-17
  Rating:
  5.0

  Czy można jeszcze w tym roku liczyć na dofinansowanie łazienki dla osoby niepełnosprawnej?

  Replied by: Joanna On 2023-04-18 Pani Anno, to zależy od rozdysponowania środków na ten cel w Pani powiecie. Wydaje mi się, że nie powinno być z tym problemu, jednak zachęcam do zapytania bezpośrednio w placówce rozpatrującej wnioski w Pani regionie.

 • Napisał: Agnieszka On 2023-04-11
  Rating:
  5.0

  Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Chciałabym uzyskać dofinansowanie na remont łazienki (przede wszystkim na wymianę wanny na prysznic , zamontowanie poręczy i położenie antypoślizgowej posadzki). Podłoga mojej łazienki jest z kamienia a ściany są gołe (bez płytek). Czy ewentualne dofinansowanie może obejmować również wyłożenie płytek na ścianach ? Czy to już należy do kosztów prywatnych osoby niepełnosprawnej, czyli musi we własnym zakresie w pierwszej kolejności wyremontować ściany w celu późniejszego montażu prysznica?

  Replied by: Joanna On 2023-04-17 Pani Agnieszko, dofinansowanie powinno obejmować także ułożenie płytek, ale warto upewnić się w tej kwestii w placówce rozpatrującej wnioski w Pani regionie lub bezpośrednio na infolinii PFRON.

 • Napisał: Tomasz On 2023-04-10
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, mam dwa pytania:

  - czy można starać się o dofinansowanie dwóch rzeczy na jednym wniosku, konkretnie chodzi o zakup łóżka ortopedycznego or wanny z drzwiami,
  - podczas remontu łazienki jest ona niedostępna przez tydzień czy dwa, osoba niepełnosprawna musi być na ten czas przewieziona do innego miejsca, np. krótki turnus rehabilitacyjny, czy PFRON również dopłaca do tymczasowej relokacji osoby niepełnosprawnej?

  Replied by: Joanna On 2023-04-17 Panie Tomaszu, PFRON nie dopłaca do tymczasowej relokacji osoby chorej na czas remontu. Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego to zupełnie inna kwestia. Oczywiście, osoba niepełnosprawna może o nie wnioskować na osobnym wniosku. Odnośnie wniosku o dofinansowanie do zakupu wanny i łóżka ortopedycznego - polecam w tym celu kontakt bezpośrednio z placówką rozpatrującą wnioski w Pana regionie. Najprawdopodobniej trzeba będzie w tym celu złożyć dwa osobne wnioski.

 • Napisał: Iwona On 2023-04-01
  Rating:
  5.0

  Witam. Mam mame po udarze. Prawostronnie jest sparaliżowana, dzięki rehabilitacji małymi krokami niedowład mija. Mama ma 73 lata, tata który sam z nią mieszka ma 75 też jest schorowany. Ciężko mi jest myć ją na łóżku, niestety łazienkę mają bardzo mała i stoi tam brodzik nie mam możliwości by tata mamę tam zawiózł na wózku gdyż nawet wózek inwalidzki tam nie wiedzie. A na rękach ciężko mi by było. A do tego nawet nie ma możliwości posadzenia mamy w tym brodziku by ją umyć. Mama ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Bardo Ch e pomoc w remoncie łazienki nie jest nas stać na remont wiemy że są instytucje które pomagają i my z tatą potrzebujemy takiej pomocy. Co możemy zrobić i co napisać i gdzie by się starać o remont łazienki dla mamy by ułatwić jej życie i tacie. Proszę o odpowiedź i pomoc.
  Pozdrawiam
  Iwona Kaczmarczyk

  Replied by: Joanna On 2023-04-03 Pani Iwono, niniejszy artykuł odpowiada na postawione przez Panią pytanie. Dofinansowania do remontu łazienki udziela Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jeśli Pani mama posiada orzeczony stopień niepełnosprawności, a do tego ma problem z samodzielnym poruszaniem się, nie powinno być problemu z otrzymaniem finansowego wsparcia do remontu. Wnioski składa się w PCPR, MOPS lub MOPR (w zależności od miejsca zamieszkania). Przed złożeniem wniosku zachęcam do kontaktu ze wspomnianą placówką celem ustalenia, jakie załączniki (np. akt notarialny potwierdzający własność zamieszkiwanej nieruchomości) należy dostarczyć razem z wnioskiem. To ważne, ponieważ w każdym powiecie lista załączników może się od siebie różnić. W razie jakichkolwiek pytań sugeruję kontakt z infolinią PFRON lub miejscem rozpatrywania wniosków o dofinansowanie.

 • Napisał: Ada On 2023-03-21
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Czy możemy starać się dla rodziców o dofinansowanie remontu łazienki oboje mają znaczny stopień niepełnosprawności, mama po przebytej chorobie chodzi w ortezie bo nie do końca ma sprawną nogę a tata ma niedosłuch

  Replied by: Joanna On 2023-03-21 Pani Ado, wydaje mi się, że nie ma żadnych przeciwwskazań przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dla pewności polecałabym jednak wcześniejszą konsultację bezpośrednio z placówką rozpatrującą wnioski lub infolinią PFRON.

 • Napisał: Patrycja On 2023-03-21
  Rating:
  5.0

  Witam, uzyskaliśmy dofinansowanie na remont łazienki 10 lat temu w domu jednorodzinnym mojego męża. Teraz kupilismy mieszkanie w bloku i wyprowadzamy sie z meżem. Moje pytanie brzmi czy możemy starac sie na dofinansowanie do wykończenia łazienki w bloku czy już ono nam nie przysługuje jak już jeden raz go uzyskaliśmy?

  Replied by: Joanna On 2023-03-21 Pani Patrycjo, mogą Państwo ponownie wnioskować o dofinansowanie. Wniosek można składać maksymalnie raz do roku.

 • Napisał: Krzyszyof On 2023-03-21
  Rating:
  5.0

  Witam mam orzeczenie o stopniu umiarkowanym planuje remont łazienki czy mogę uzyskać Dofinsdowsnie do remontu tej łazienki. Pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2023-03-21 Panie Krzysztofie, aby otrzymać dofinansowanie do remontu łazienki z PFRON należy spełnić kryteria, o których piszemy w treści tego artykułu. A zatem, podsumowując, należy: posiadać orzeczenie o niepełnosprawności (niezależnie od stopnia), mieć trudności w poruszaniu się, być właścicielem nieruchomości lub użytkować ją wieczyście - w innym wypadku wymagana będzie zgoda właściciela nieruchomości na przeprowadzenie remontu.

 • Napisał: Andrzej On 2023-03-20
  Rating:
  5.0

  Witam poruszam sie na wozku porazenie czterokonczynowe po wypadku izlamaniu kregoslupa .kupilem mieszkani w nowym bloku stan wykonczenia deweloperski czy moge dostac jakies dofinansowanie do lazienki i mebli w kuchni .z gory dziekuje.

  Replied by: Joanna On 2023-03-31 Panie Andrzeju, co do zasady PFRON finansuje jedynie remont łazienki celem przystosowania jej do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie nie obejmuje wyposażenia kuchni i niestety nie jest przyznawane na mieszkania w stanie deweloperskim, a jedynie na remont już istniejących łazienek.

 • Napisał: Jolanta On 2023-03-19
  Rating:
  5.0

  Mam pytanie czy przysługuje mi dofinansowany z pefronu na remont łazienki syn ma problem wchodzeniem do wanny a chciałabym zrobić prysznic

  Replied by: Joanna On 2023-03-20 Pani Jolanto, jeśli syn posiada orzeczenie o niepełnosprawności, mogą Państwo wnioskować o dofinansowanie.

 • Napisał: Aneta On 2023-03-17
  Rating:
  5.0

  Czy pieniądze na remont łazienki otrzymuje się przed inwestycja czy dopiero po jej zakończeniu nie ukrywam że ciężko z jednej pensji utrzymać dom i dzieci i zrobić jeszcze remont

  Replied by: Joanna On 2023-04-03 Pani Aneto, zachęcam do zapoznania się z procedurą wypłacania świadczeń w punkcie, w którym będzie Pani składać wniosek. Podstawę do przekazania dofinansowania stanowią faktury, rachunki wystawione imiennie na wnioskodawcę oraz dowód zapłaty udziału własnego w przedsięwzięciu. A zatem musi Pani posiadać stosowne, imienne faktury za zakupione wyposażenie, a jeśli remontu podejmuje się firma - musi zostać sporządzona umowa na wykonanie prac. Po końcowym rozliczeniu ze wszystkimi podmiotami dofinansowanie z PFRON jest przekazywane na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

 • Napisał: Sylwia On 2023-03-14
  Rating:
  5.0

  Witam serdecznie jeśli chodzi o dziecko które ma orzeczenie i staralibyśmy się o dofinansowanie czy konieczne jest montowanie poręczy choć dziecko nie jest w stanie z nich korzystać ponieważ jest całkowicie zależne od nas. Czy są jakieś wymogi które trzeba koniecznie spełnić. Pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2023-03-30 Pani Sylwio, nie ma konieczności montowania poręczy. Nie istnieją żadne z góry określone wytyczne odnośnie sprzętu i udogodnień montowanych w łazience podczas takiego remontu. Warto jednak skonsultować swoje wątpliwości z placówką rozpatrującą wnioski w miejscu Państwa zamieszkania przed złożeniem stosownych dokumentów.

 • Napisał: Felicja On 2023-03-12
  Rating:
  5.0

  Witam . Zajmuje się babcia . Która ma niepełnosprawność grupa 1 i 93lata za sobą . Z ledwością porusza się o 2 kulach ,po mieszkaniu . W łazience ma CV. Wannę i pralkę . Nie kąpie się we wannie tylko leje się garnuszkiem . I oblewa całą toaletę . Kafelki są ślizgie gdy je zalewa i jest to niebezpieczne dla niej . kupiłam maty anty poślizgowe na podłogę ale nie zdało to egzaminów , ponieważ stało się to zagrożeniem . Chciałabym jej kupić wannę która się otwiera by mogła się wykąpać normalnie . . Usiąść na vc . ..
  Czy dofinansowanie na remont obejmuje tego typu zakup . . Dziękuję za odpowiedź

  Replied by: Joanna On 2023-03-13 Pani Felicjo, tak - dofinansowanie do remontu łazienki PFRON obejmuje m.in. wymianę sedesu czy wanny, a nawet wymianę płytek w łazience na antypoślizgowe. Jak najbardziej mogą Państwo złożyć wniosek w tej sprawie.

 • Napisał: Patrycja On 2023-03-11
  Rating:
  5.0

  Mam pytanie iteresuie mię dofinansowanie lup dotacja do remontu domu

  Replied by: Joanna On 2023-03-13 Pani Patrycjo, dofinansowanie PFRON obejmuje jedynie remont łazienki. Nie ma możliwości wyremontowania całego domu. O warunkach przyznania dofinansowania piszemy w treści niniejszego artykułu.

 • Napisał: Sebastian On 2023-03-09
  Rating:
  5.0

  Witam. Czy jak dostane dofinansowania do łazienki to ja osobiście ide do sklepu i kupuje materiały czy to robi pefron?

  Replied by: Joanna On 2023-03-10 Panie Sebastianie, to Pan kupuje materiały lub robi to za Pana firma remontowa.

 • Napisał: Teresa On 2023-03-09
  Rating:
  5.0

  Witam
  Przeczytałam już wiele artykułów ,pytań i komentarzy na temat remontu łazienki.Moje pytanie jak przeskoczyć wymogi dotyczące szerokość,drzwi,kabiny prysznicowej i powierzchni dostępowej w łazience w bloku mieszkalnym która ma 1.8mx1.8m . Chcę zamontować kabinę otwartą, 120x80 mąż porusza się z kulą nie na wózku.czytam,że kabina ma mieć 120x100 i jeszcze miejsce dostępowe też o tych rozmiarach .jak się pomieścić na takiej małej powierzchni.

  Replied by: Joanna On 2023-03-10 Pani Tereso, przytoczone przez Panią przykłady są jedynie zaleceniami, a nie wymogami - jeśli w łazience nie ma możliwości poszerzenia otworu drzwiowego, nie trzeba tego robić. Tym bardziej, że mąż nie porusza się na wózku inwalidzkim. Nie powinno to stanowić przeszkody w otrzymaniu dofinansowania PFRON.

 • Napisał: Slawomir On 2023-03-08
  Rating:
  5.0

  Czy mozna otrzymać dofinansowanie na realizację podłączenia kanalizacji do budynku oraz remontu ,budowy łazienki w przypadku gdy osoba ma grupę inwalidzką ale jest sprawna ruchowo ?

  Replied by: Joanna On 2023-03-08 Panie Sławomirze, w takiej sytuacji osoba niepełnosprawna raczej nie otrzyma dofinansowania do remontu łazienki. Polecam jednak konsultację z jednostką rozpatrującą wnioski (PRPC, MOPS lub MOPR) lub bezpośrednio z infolinią PFRON.

 • Napisał: Lucyna On 2023-02-28
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry
  Czy dostanę dofinansowanie na remont łazienki na parterze? Dziecko niepełnosprawne ale może poruszać się na czworakach. Chodzi mi o łazienkę obok pokoju córki.

  Replied by: Joanna On 2023-03-02 Pani Lucyno, jeśli córka posiada orzeczenie o niepełnosprawności i ma trudności w poruszaniu się, nie powinno być problemu z uzyskaniem dofinansowania do remontu łazienki z PFRON. Zachęcam jednak do konsultacji z placówką rozpatrującą wnioski w miejscu Państwa zamieszkania - wierzę, że jej pracownicy udzielą Pani kompletnych informacji na ten temat.

 • Napisał: Krzych On 2023-02-24
  Rating:
  5.0

  Witam czy jako osoba niepełnosprawna z umiarkowanym stopniem mogę dostać dofinansowanie ponieważ zakład pracy odmówił mi zapłacenia za egzamin sep mimo że pracuje w tym zakładzie pracy chronionej jako elektryk a uprawnienia takie są obowiązkowe

  Replied by: Joanna On 2023-02-24 Panie Krzychu, dofinansowanie do remontu łazienki (a wnioskuję, że o to Pan pyta) przysługuje osobom z orzeczoną niepełnosprawnością, które mają trudności w poruszaniu się oraz są właścicielami nieruchomości lub posiadają zgodę właściciela nieruchomości na przeprowadzenie remontu.

 • Napisał: Ewa On 2023-02-24
  Rating:
  5.0

  Jestem osobą niepełnosprawną z umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności. Czy mogę wnioskować o dofinansowanie do wymiany podłogi w kuchni? Moja obecna (gres szkliwiony) jest bardzo śliska i niebezpieczna, szczególnie jak spadnie na nią nawet kilka kropli wody. Drugie pytanie dotyczy łazienki. Mam niedostosowaną łazienkę 20 M2 z wanną trójkątną, do której nie ma ławeczek i prysznicem z wysokim brodzikiem. Czy mogę wnioskować o dofinansowanie do wymiany wanny i prysznica ? Dziękuję

  Replied by: Joanna On 2023-02-24 Pani Ewo, może Pani wnioskować o dofinansowanie do remontu łazienki, które obejmie wymianę prysznica i wanny, ale niestety PFRON nie sfinansuje wymiany płytek w kuchni.

 • Napisał: Łukasz On 2023-02-23
  Rating:
  5.0

  12 lat temu skorzystaliśmy z dofinansowania, czy możemy z niego skorzystać ponownie?

  Replied by: Joanna On 2023-02-23 Panie Łukaszu, tak, mogą Państwo ponownie skorzystać. O dofinansowanie można się ubiegać raz na rok.

 • Napisał: Anna On 2023-02-22
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry,
  składam wniosek o dofinansowanie z PFRON remontu łazienki dla mamy, która ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym. Remont dotyczy zamiany wanny na prysznic, montaż umywalki, miski klozetowej, płytek antypoślizgowych oraz dwóch poręczy uchylnych.
  Czy w rubryce wniosku „Całkowity koszt przedsięwzięcia” można również ująć zakup klejów, rurek gazowych, junkersa i kaloryfer, który do tej pory jest pod wanną?
  Czy mogę wnioskować o kwotę dofinansowania w wysokości 95%? Obowiązkowy wkład własny to 5%.
  Czy kupowane sprzęty do łazienki muszą mieć jakiś specjalny certyfikat?

  Replied by: Joanna On 2023-02-23 Pani Anno, maksymalna kwota dofinansowania PFRON wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Udział własny wnioskodawcy to minimum 5% kosztów przedsięwzięcia. Proszę jednocześnie pamiętać, że na maksymalnie 95% zwrotu kosztów mogą liczyć jedynie prawni właściciele lokalu remontowanego. Jeśli osoba składająca wniosek nie jest właścicielem lokalu, może liczyć na zwrot w postaci maksymalnie 80% kosztów. W praktyce kwota, jaką otrzyma wnioskodawca zależy od różnych czynników. Zaliczamy do nich m.in. ilość złożonych wniosków oraz ilości (puli) dostępnych na ten cel środków. Należy zatem liczyć się z możliwością otrzymania zwrotu w kwocie mniejszej niż 95% całkowitych kosztów przedsięwzięcia. Jeśli chodzi o sprzęt łazienkowy, nie musi on posiadać żadnego specjalnego certyfikatu (chyba, że wymaga tego instytucja rozpatrująca wnioski). Odnośnie zakupu niezbędnych elementów wyposażenia - każda jednostka powinna posiadać katalog przedmiotów objętych dofinansowaniem i udostępnić go osobie zainteresowanej. W zależności od miejscowości katalogi te różnią się, dlatego polecam kontakt bezpośrednio z placówką rozpatrującą wnioski PFRON w miejscu Pani zamieszkania.

 • Napisał: Anna On 2023-02-20
  Rating:
  5.0

  Opiekuję się niepełnosprawną mamą od bardzo dawna. Dostaję zasiłek pielęgnacyjny, czy to się wlicza w dochód słyszałam że nie.
  Druga sprawa co wpisać w wykaz planowanych przedsięwzięć tam jest taka III tabela
  Jak znaleźć firmę
  Łazienka jest do remontu tzn nie jest przystosowana do mycia osoby niepełnosprawnej, muszę mamę kąpać na łóżku. Mama sama się nie umyje gdyż ma niesprawne ręce i nogi nic przy sobie nie może zrobić. Jest mi ciężko myć na łóżku no i wiadomo co to za mycie.
  Muszę też napisać uzasadnienie i nie wiem jak?
  Łazienka potrzebuje napewno prysznica żeby można było wjechać wózkiem i musiało by być pod prysznicem jakieś krzesło regulowane bo mama nie usiedzi prosto musi być na pół leżąco..
  Kto robi kosztorys?

  Replied by: Joanna On 2023-02-21 Pani Anno, świadczenie pielęgnacyjne nie jest traktowane jako dochód. Wykaz planowanych przedsięwzięć to lista przedmiotów, w które zostanie wyposażona łazienka w trakcie remontu, ale także lista planowanych robót (np. wymiana kafli na antypoślizgowe). Wierzę, że w regionie Pani zamieszkania znajdzie Pani odpowiednią firmę remontową, która wystawi dla Pani fakturę za świadczone usługi. Kosztorys remontu może dla Pani wykonać właśnie firma remontowa lub sklep z akcesoriami łazienkowymi, w które wyposaży Pani łazienkę. Jeśli ma Pani dodatkowe pytania, zachęcam do kontaktu bezpośrednio z placówką rozpatrującą wnioski o dofinansowanie PFRON w miejscu Pani zamieszkania. Można także zadzwonić na infolinię PFRON.

 • Napisał: Łukasz On 2023-02-19
  Rating:
  5.0

  czy mogę się dostać na remont łazienki jak mam ubośledżenie umysłowe z pfronu

  Replied by: Joanna On 2023-02-20 Panie Łukaszu, aby otrzymać dofinansowanie do remontu łazienki z PFRON trzeba spełnić trzy kryteria. Przede wszystkim należy mieć orzeczony stopień niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany lub lekki) lub posiadać orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób poniżej 16 roku życia. Ponadto, osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi mieć trudności w poruszaniu się. Trzecim warunkiem jest własnościowe posiadanie nieruchomości lub jej użytkowanie wieczyste. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac budowlanych/remontowych. Jeśli spełnia Pan te kryteria, nie powinno być problemu z otrzymaniem świadczenia.

 • Napisał: Barbara On 2023-02-17
  Rating:
  5.0

  Czy dofinansowanie do remontu lazienki uzaleznione jest od wysokosci dochodu?

  Replied by: Joanna On 2023-02-20 Pani Barbaro, aby dostać dofinansowanie PFRON do remontu łazienki nie trzeba spełnić żadnego kryterium dochodowego.

 • Napisał: Mariusz On 2023-02-13
  Rating:
  5.0

  Cześć czy wysokość dochodów ma wpływ na przyznanie środków albo czy ktoś może mieć za wysokie dochody na dofinansowanie ?

  Replied by: Joanna On 2023-02-20 Panie Mariuszu, wysokość zarobków nie ma wpływu na przyznanie dofinansowania PFRON do remontu łazienki. Nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego.

 • Napisał: Anna On 2023-02-12
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry,
  gdzie można znaleźć dokładne wytyczne, które należy spełnić, by dostać dofinansowanie z PEFRON? Chodzi o wymiary sprzętów, odległości, konieczne elementy wyposażenia. Jak wygląda rozliczenie kosztów? Faktury składa się do PEFRON?

  Replied by: Joanna On 2023-02-13 Pani Anno, nie istnieją żadne wytyczne dotyczące niezbędnego wyposażenia łazienki w domu prywatnym osoby niepełnosprawnej. Są to jedynie zalecenia, np. montaż poręczy, krzesełek pod prysznic, wymiana płytek na antypoślizgowe itp. Aby otrzymać dofinansowanie należy spełnić trzy podstawowe kryteria: posiadać orzeczony znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16. roku życia, mieć trudności w poruszaniu się, a także posiadać nieruchomości lub użytkować wieczyście nieruchomość, w której ma zostać przeprowadzony remont. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, niezbędna będzie pisemna zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac budowlanych/remontowych służących usunięciu barier architektonicznych. Cały proces dofinansowania przebiega w placówce zajmującej się rozpatrywaniem tego typu wniosków w miejscu zamieszkania chorego - będzie to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. To tam składają Państwo wniosek wraz z kompletem niezbędnych załączników. Uwaga! Każdy region może dysponować własną listą takich załączników, dlatego przed złożeniem wniosku warto skontaktować się z placówką i zapytać, co należy dołączyć. Podkreślę jeszcze, że PFRON nie zwraca kosztów poniesionych przed rozpoczęciem remontu, dlatego ze wszystkimi pracami i zakupami należy wstrzymać się do momentu przyznania dofinansowania.

Zadaj pytanie lub napisz komentarz

Zadaj pytanie autorowi artykułu lub skomentuj go

Powiązane wpisy

Jak wybrać odpowiedni ciśnieniomierz?
Jak wybrać odpowiedni ciśnieniomierz?
5 702 3

Zaburzenia ciśnienia tętniczego to problem, który dotyka osób w różnym wieku – zarówno seniorów, jak i młodych. To choroba cywilizacyjna, która prowadzi do...

czytaj więcej
Podkład na łóżko - jednorazowy czy wielorazowy?
Podkład na łóżko - jednorazowy czy wielorazowy?
11 956 2

Podkład na łóżko to jeden z niezbędnych elementów opieki nad osobami z niepełnosprawnościami, starszymi bądź trwale lub czasowo unieruchomionymi, które...

czytaj więcej
Opatrunki na odleżyny - rodzaje i zastosowanie. Jak wybrać plastry na odleżyny?
Opatrunki na odleżyny - rodzaje i zastosowanie. Jak wybrać plastry na odleżyny?
31 941 19

Odleżyny to ogromny problem dotykający osób unieruchomionych, starszych i z niepełnosprawnościami. Ich leczenie jest jednak coraz łatwiejsze – głównie dzięki...

czytaj więcej
Ustawa "Za życiem" - refundacja 2023/2024
Ustawa "Za życiem" - refundacja 2023/2024
26 575 15

Ustawa „Za życiem” to rozwiązanie przygotowane z myślą o kobietach w ciąży i rodzinach dzieci z niepełnosprawnościami. Ma ono na celu wsparcie rodziców...

czytaj więcej
Wkładki urologiczne - refundacja
Wkładki urologiczne - refundacja
17 554 21

Refundacja środków higienicznych najczęściej kojarzy się z zakupem pieluchomajtek bądź podkładów chłonnych - wyrobów dla osób leżących. Jednak nierzadko...

czytaj więcej
Refundacja NFZ pieluchomajtek 2024 i innych wyrobów chłonnych - jak z niej skorzystać, komu przysługuje i jak ją obliczyć?
Refundacja NFZ pieluchomajtek 2024 i innych wyrobów chłonnych - jak z niej skorzystać, komu przysługuje i jak ją obliczyć?
265 361 240

Nietrzymanie moczu stanowi nie tylko problem natury zdrowotnej, psychologicznej i społecznej, ale również ekonomicznej. Nie da się ukryć, iż regularne...

czytaj więcej
Materac przeciwodleżynowy - jak działa? Jaki materac wybrać?
Materac przeciwodleżynowy - jak działa? Jaki materac wybrać?
10 180 3

Materac przeciwodleżynowy jest jednym z najważniejszych elementów profilaktyki przeciwodleżynowej dla osób unieruchomionych czasowo lub stale. Jednak wybór...

czytaj więcej
Maseczka ochronna - którą wybrać?
Maseczka ochronna - którą wybrać?
1 789

Ze względu na epidemię koronawirusa w Polsce, ale także wielu innych miejscach na świecie, wprowadzono wiele zaleceń mających na celu zmniejszenie ryzyka...

czytaj więcej