Stopnie niepełnosprawności. Lekki, umiarkowany i znaczny

373 Wyświetleń
1 Komentarz
 5.0  

Niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych (w tym w szczególności do pracy), z powodu naruszenia sprawności organizmu (stałego lub długotrwałego). Jakie są stopnie niepełnosprawności? Kto o nich orzeka? Podpowiadamy.

Stopnie niepełnosprawności

Zanim odpowiemy na pytanie, jakie są stopnie niepełnosprawności, warto wyjaśnić, kto orzeka o niepełnosprawności. Zgodnie z przepisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawnym jest osoba, która posiada stosowne orzeczenie.
W Polsce jako pierwsza instancja orzeczenie wydaje powiatowy/miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast jako druga instancja – wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. W skład orzekającego zespołu powiatowego i wojewódzkiego wchodzi co najmniej dwóch specjalistów – co najmniej jeden lekarz oraz pedagog, psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy lub inny lekarz.

Orzeczenie o niepełnosprawności – stopnie i rodzaje

Jakie wyróżniamy rodzaje i stopnie niepełnosprawności? Jeśli chodzi o typy niepełnosprawności, stosuje się podział na:

 • choroby neurologiczne, w tym neurodegeneracyjne,
 • choroby psychiczne,
 • choroby rzadkie/genetyczne,
 • choroby układu moczowo-płciowego,
 • choroby układu oddechowego i krążenia,
 • niepełnosprawność intelektualną,
 • niepełnosprawność narządu wzroku i głuchoślepotę,
 • niepełnosprawność ruchową,
 • niepełnosprawność słuchu i/lub mowy,
 • nowotwory,
 • otyłość,
 • schorzenia metaboliczne.

Stopnie orzeczenia o niepełnosprawności

Zarówno jeśli chodzi o stopnie niepełnosprawności intelektualnej, jak i stopnie niepełnosprawności ruchowej oraz stopnie inwalidztwa innego rodzaju, obowiązuje ten sam podział zależny od zakresu ograniczenia sprawności organizmu: lekki, umiarkowany i znaczny.

Lekki stopień niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności lekki (inaczej trzeci stopień niepełnosprawności) oznacza, że osoba ma naruszoną sprawność organizmu i w związku z tym obniżoną sprawność funkcjonowania, a jej zdolności wykonywania pracy są ograniczone w porównaniu do pracy osoby o pełnej sprawności fizyczno-ruchowej oraz psychicznej. Pewne ograniczenia można jednak kompensować przy pomocy odpowiednich środków (np. sprzętu ortopedycznego). Co daje lekki stopień niepełnosprawności? Przynależność do III grupy inwalidzkiej pozwala korzystać z ulgi rehabilitacyjnej.
Stopień lekki niepełnosprawności upoważnia także do ubiegania się o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Może ono zostać przeznaczone np. na likwidację barier architektonicznych w mieszkaniu lub domu. 3 stopień niepełnosprawności wiąże się także z ulgą komunikacyjną oraz specjalnymi warunkami zatrudnienia określonymi w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.), a także regulowanymi przez Kodeks pracy.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności umiarkowany (inaczej drugi stopień niepełnosprawności) oznacza, że osoba jest niezdolna do pracy lub zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej, lub wymaga czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Każda z tych przesłanek stanowi samodzielną podstawę do zaliczenia do stopnia umiarkowanego niepełnosprawności.
Co daje umiarkowany stopień niepełnosprawności? Jedną z korzyści wynikającej z przynależności do II grupy inwalidzkiej są ulgi dla niepełnosprawnych. Stopień umiarkowany upoważnia do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, zniżek w komunikacji PKP i PKS oraz rabatów w komunikacji miejskiej, podczas wyrabiania paszportu, a także w niektórych firmach telekomunikacyjnych.
Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym wiąże się z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego oraz kartą parkingową, 2 stopień niepełnosprawności może także zwolnić z abonamentu za radio i telewizję oraz zapewnić dofinansowanie ze środków PFRON, np. z przeznaczeniem na zakup przedmiotów ortopedycznych. Osoba o znacznej niepełnosprawności może również liczyć na specjalne warunki zatrudnienia: skrócony czas pracy, dodatkowe przerwy i dodatkowe urlopy.

Znaczny stopień niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności znaczny (inaczej pierwszy stopień niepełnosprawności) oznacza, że osoba jest niezdolna do pracy i wymaga stałej lub długotrwałej opieki oraz pomocy w celu pełnienia ról społecznych. I stopień niepełnosprawności jest równoznaczny z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Stopień znaczny niepełnosprawności upoważnia do skorzystania z jednego z poniższych świadczeń:

 • dodatek pielęgnacyjny,
 • zasiłek pielęgnacyjny.

Dodatkowo osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym przysługują:

 • dofinansowanie ze środków PFRON,
 • karta parkingowa,
 • rabat na usługi telekomunikacyjne,
 • specjalne warunki zatrudnienia: skrócony czas pracy, dodatkowe przerwy, dodatkowe urlopy oraz prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • zniżki w komunikacji PKP i PKS,
 • zniżki w komunikacji miejskiej,
 • zwolnienie z abonamentu za radio i telewizję (w niektórych przypadkach).

Zmiana stopnia niepełnosprawności z umiarkowanego na znaczny

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Odpowiedni wniosek wraz z dokumentacją należy dostarczyć do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Źródła:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady
https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/status-osoby-niepelnosprawnej/
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/203749
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci
https://www.spes.org.pl/twoje-prawa/orzekanie-o-niepelnosprawnosci/stopien-niepelnosprawnosci
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/278922
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/298746
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/335627
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/270527

Pytania i komentarze

 • Napisał: Dorocia 2022-07-01
  Ocena:
  5.0

  Mam syna 28 letniego ma od urodzenia stopień umiarkowany pobiera rentę socjalną czy mogę ubiegsc się o opiekę nad dorosłym synem syn jest nie samodzielny choruje na epilepsję urodził się z niedotlenieniem mózgowym we wszystkich sprawach muszę mu pomagać nawet przypominać mu żeby się umył do 16 toku pobierałam świadczenia pielęgnacyjne a kiedy skończył 18 to orzeczenie że mi się nie należy sym ma aktualne orzeczenie o niepełnosprawnosci w stopniu umiarkowanym ważne do 2023 czy ja jako matka mogę się starać oswiadzczenie ja nie pracuje bo mie mogę syna samego zostawić nie umie sam sobie zrobić jeść i ma ataki lęku boli się sam zostać wdomu

  Odpowiedź autora: Redakcja Bella-Handel 2022-07-04 Szanowna Pani, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje m.in. rodzicom dziecka, którzy musieli zrezygnować z pracy zarobkowej z powodu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Więcej na ten temat przeczyta Pani na stronie Rządowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-pielegnacyjne

Zadaj pytanie lub napisz komentarz

Aby wysłać zaakceptuj powyższą zgodę.

Uzupełnij wszystkie obowiązkowe pola.

Zadaj pytanie autorowi artykułu lub skomentuj go