Bella

Stopnie niepełnosprawności. Lekki, umiarkowany i znaczny

Przeczytano 13 020
169 Komentarzy
(5)
 

Niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych (w tym w szczególności do pracy), z powodu naruszenia sprawności organizmu (stałego lub długotrwałego). Jakie są stopnie niepełnosprawności? Kto o nich orzeka? Podpowiadamy.

Stopnie niepełnosprawności

Zanim odpowiemy na pytanie, jakie są stopnie niepełnosprawności, warto wyjaśnić, kto orzeka o niepełnosprawności. Zgodnie z przepisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawnym jest osoba, która posiada stosowne orzeczenie.
W Polsce jako pierwsza instancja orzeczenie wydaje powiatowy/miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast jako druga instancja – wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. W skład orzekającego zespołu powiatowego i wojewódzkiego wchodzi co najmniej dwóch specjalistów – co najmniej jeden lekarz oraz pedagog, psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy lub inny lekarz.

Orzeczenie o niepełnosprawności – stopnie i rodzaje

Jakie wyróżniamy rodzaje i stopnie niepełnosprawności? Jeśli chodzi o typy niepełnosprawności, stosuje się podział na:

 • choroby neurologiczne, w tym neurodegeneracyjne,
 • choroby psychiczne,
 • choroby rzadkie/genetyczne,
 • choroby układu moczowo-płciowego,
 • choroby układu oddechowego i krążenia,
 • niepełnosprawność intelektualną,
 • niepełnosprawność narządu wzroku i głuchoślepotę,
 • niepełnosprawność ruchową,
 • niepełnosprawność słuchu i/lub mowy,
 • nowotwory,
 • otyłość,
 • schorzenia metaboliczne.

Stopnie orzeczenia o niepełnosprawności

Zarówno jeśli chodzi o stopnie niepełnosprawności intelektualnej, jak i stopnie niepełnosprawności ruchowej oraz stopnie inwalidztwa innego rodzaju, obowiązuje ten sam podział zależny od zakresu ograniczenia sprawności organizmu: lekki, umiarkowany i znaczny.

Lekki stopień niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności lekki (inaczej trzeci stopień niepełnosprawności) oznacza, że osoba ma naruszoną sprawność organizmu i w związku z tym obniżoną sprawność funkcjonowania, a jej zdolności wykonywania pracy są ograniczone w porównaniu do pracy osoby o pełnej sprawności fizyczno-ruchowej oraz psychicznej. Pewne ograniczenia można jednak kompensować przy pomocy odpowiednich środków (np. sprzętu ortopedycznego). Co daje lekki stopień niepełnosprawności? Przynależność do III grupy inwalidzkiej pozwala korzystać z ulgi rehabilitacyjnej.
Stopień lekki niepełnosprawności upoważnia także do ubiegania się o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Może ono zostać przeznaczone np. na likwidację barier architektonicznych w mieszkaniu lub domu. 3 stopień niepełnosprawności wiąże się także z ulgą komunikacyjną oraz specjalnymi warunkami zatrudnienia określonymi w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.), a także regulowanymi przez Kodeks pracy.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności umiarkowany (inaczej drugi stopień niepełnosprawności) oznacza, że osoba jest niezdolna do pracy lub zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej, lub wymaga czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Każda z tych przesłanek stanowi samodzielną podstawę do zaliczenia do stopnia umiarkowanego niepełnosprawności.
Co daje umiarkowany stopień niepełnosprawności? Jedną z korzyści wynikającej z przynależności do II grupy inwalidzkiej są ulgi dla niepełnosprawnych. Stopień umiarkowany upoważnia do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, zniżek w komunikacji PKP i PKS oraz rabatów w komunikacji miejskiej, podczas wyrabiania paszportu, a także w niektórych firmach telekomunikacyjnych.
Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym wiąże się z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego oraz kartą parkingową, 2 stopień niepełnosprawności może także zapewnić dofinansowanie ze środków PFRON, np. z przeznaczeniem na zakup przedmiotów ortopedycznych. Osoba o znacznej niepełnosprawności może również liczyć na specjalne warunki zatrudnienia: skrócony czas pracy, dodatkowe przerwy i dodatkowe urlopy.

Znaczny stopień niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności znaczny (inaczej pierwszy stopień niepełnosprawności) oznacza, że osoba jest niezdolna do pracy i wymaga stałej lub długotrwałej opieki oraz pomocy w celu pełnienia ról społecznych. I stopień niepełnosprawności jest równoznaczny z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Stopień znaczny niepełnosprawności upoważnia do skorzystania z jednego z poniższych świadczeń:

 • dodatek pielęgnacyjny,
 • zasiłek pielęgnacyjny.

Dodatkowo osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym przysługują:

 • dofinansowanie ze środków PFRON,
 • karta parkingowa,
 • rabat na usługi telekomunikacyjne,
 • specjalne warunki zatrudnienia: skrócony czas pracy, dodatkowe przerwy, dodatkowe urlopy oraz prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • zniżki w komunikacji PKP i PKS,
 • zniżki w komunikacji miejskiej,
 • zwolnienie z abonamentu za radio i telewizję (tylko w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności).

Zmiana stopnia niepełnosprawności z umiarkowanego na znaczny

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Odpowiedni wniosek wraz z dokumentacją należy dostarczyć do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Źródła:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady
https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/status-osoby-niepelnosprawnej/
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/203749
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci
https://www.spes.org.pl/twoje-prawa/orzekanie-o-niepelnosprawnosci/stopien-niepelnosprawnosci
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/278922
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/298746
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/335627
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/270527

 
Specjalistka ds. treści internetowych o tematyce medycznej. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na kierunku Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, ze specjalizacją Biologia — Antropologia (Biologia Człowieka). Czas wolny spędza najchętniej w górach lub przy dobrej książce/grze planszowej/grze video.

Komentarze

 • Napisał: Grzegorz On 2023-09-25
  Rating:
  5.0

  Moja 52 letnia siostra jest chora na stwardnienie rozsiane, postac wtornie postepujaca.
  Ma orzeczenie o znacznym stopniu niepelnosprawnosci zarowno z Powiatowego Zespolu do Orzekania oNiepelnosprawnosci ( uzyskane w miejscowym PCPR)jak tez z ZUS.
  Jaka refundacja i limity przysluguja jej z NFZ na produkty higieny osobistej (chodzi glownie o majtki chlonne)?

  Replied by: Joanna On 2023-09-26 Panie Grzegorzu, wyróżniamy dwa progi dofinansowania NFZ. 100% dofinansowania w ramach limitu przysługuje jedynie osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym. 70% dofinansowania w ramach limitu przysługuje wszystkim pozostałym chorym mogącym skorzystać z refundacji. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności posiadają uprawnienia do refundacji wyrobów chłonnych na takich samych zasadach jak osoby objęte ustawą "Za życiem". To oznacza, że mogą otrzymać dofinansowanie na więcej niż 90 szt. wyrobów chłonnych miesięcznie, decyzję w tej sprawie podejmuje lekarz lub inna osoba wystawiająca zlecenie. Więcej na temat zasad refundacji przeczyta Pan w artykule: https://www.seni24.pl/poradnik/Wpis/12-refundacja-pieluchomajtek-i-innych-wyrobow-chlonnych-jak-z-niej-skorzystac

 • Napisał: Krystyna On 2023-09-24
  Rating:
  5.0

  Mam znaczny stopień niepełnosprawności jakie pieniądze powinnam otrzymać z mopsu

  Replied by: Joanna On 2023-09-26 Pani Krystyno, może Pani skorzystać m.in. z dofinansowania PFRON. Informację na temat świadczeń znajdzie Pani na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/
  Ponadto, zachęcam do zapoznania się z informatorem ZUS dla osób niepełnosprawnych, można go pobrać bezpłatnie ze strony: https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia

 • Napisał: Alina On 2023-09-21
  Rating:
  5.0

  Czy nauczycielowi z niepełnosprawnością umiarkowaną należy się dodatek finansowy do pensji?

  Replied by: Joanna On 2023-09-22 Pani Alino, stopień niepełnosprawności nie wpływa na rodzaj umowy zawieranej z nauczycielem oraz jego wynagrodzenie, ale jest podstawą m.in. do obniżenia obowiązujących go norm czasu pracy. Przywileje osób niepełnosprawnych regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) oraz przepisy z innych dziedzin prawa.

 • Napisał: Kamila On 2023-09-19
  Rating:
  5.0

  Witam, staram się grupę, jestem po wycięciu guza mózgu. Skutkiem ubocznym jest padaczka. Jaki stopień przysługiwałby mi?

  Replied by: Joanna On 2023-09-21 Pani Kamilo, trudno odpowiedzieć wprost na postawione przez Panią pytanie, ponieważ w obowiązującym systemie nie ma katalogu schorzeń i odpowiadających im stopni niepełnosprawności. Dodatkowo należy nadmienić, że ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności - orzecznictwo uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne, jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka.

 • Napisał: Barbara On 2023-09-15
  Rating:
  5.0

  mam 3 grupę inwalidzką przyznaną na stałe od 1996 roku, czy mogę korzystać z turnusu rehabilitacyjnego i dokonać stosownego odpisu w rozliczeniu podatku. Z góry dziękuję za odpowiedz

  Replied by: Joanna On 2023-09-18 Pani Barbaro, jeżeli ma Pani skierowanie na turnus rehabilitacyjny, może Pani skorzystać z dofinansowania PFRON. Więcej na temat turnusów przeczyta Pani na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-turnusu-rehabilitacyjnego
  Zachęcam też do zapoznania się z zasadami rozliczenia tzw. ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu podatkowym PIT: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-rehabilitacyjna/

 • Napisał: Beata On 2023-09-12
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry mój syn 7 lat ma orzeczenie o niepełnosprawności oznaczone c12 czy mogę się starać o świadczenie pielegnacyjny

  Replied by: Joanna On 2023-09-13 Pani Beato, kompendium wiedzy na temat świadczenia pielęgnacyjnego znajdzie Pani na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-pielegnacyjne

 • Napisał: Żaneta On 2023-08-31
  Rating:
  5.0

  Chciałam dopytać ,jeśli obecnie córka 17 lat,jest od 10 roku leczona na epilepsję izaburzeniq osobowości i kończy jej się orzeczenie z jej pełnoletnością,to gdzie złożyć nowe dokumenty o stopień niepełnosprawności?.Jak to wygląd ,ma udać się do ZUSU?. Obecnie ma stopień umiarkowany.

  Replied by: Joanna On 2023-09-04 Pani Żaneto, wniosek o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności składa się w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności w miejscu stałego pobytu lub pobytu czasowego (tylko w sytuacji, gdy wnioskodawca przebywa poza miejscem pobytu dłużej niż 2 miesiące, jest osobą bezdomną, przebywa w zakładzie karnym albo poprawczym lub przebywa w domu pomocy społecznej albo ośrodku wsparcia). Więcej na temat orzeczenia przeczyta Pani na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci

 • Napisał: Zalewski On 2023-08-26
  Rating:
  5.0

  Witam , otóż mam problem z ZUS. Złożyłem wniosek o 500+ dla żony ale ZUS odmówił twierdząc że w orzeczeniu które posiada nie ma zapisu że " jest nie zdolna do samodzielnej egzystencji ". W Marcu otrzymała znaczny stopień niepelnosprawnosci i że wymaga pomocy osób trzecich. Uprawniona jest do karty parkingowej,zasiłku pielęgnacyjnego.
  Moim zdaniem Orzeczenie o Znacznym Stopniu Niepełnosprawności równoznaczne jest że jest nie zdolna do samodzielnej egzystencji.
  Proszę o poradę.

  Replied by: Joanna On 2023-08-28 Szanowny Panie, ZUS ma rację. Posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności nie zawsze oznacza, że osoba chora będzie jednocześnie niezdolna do samodzielnej egzystencji. Są to dwa różne orzeczenia. Osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności powinna mieć dodatkowo orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, aby otrzymać świadczenie 500+ dla osób niepełnosprawnych.

 • Napisał: Jolanta On 2023-08-26
  Rating:
  5.0

  witam chcialam sie zapytac jakie mam prawo jesli caly czas mialam druga grupe a teraz dali mi trzecia a dlatego ze nie mialam jednego badania gdyz badanie mialam w dalszym terminie

  Replied by: Joanna On 2023-08-28 Pani Jolanto, może się Pani odwołać od decyzji komisji. Należy to uczynić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie kieruje się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie (wniosek odwoławczy składamy do powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności). Jeżeli decyzja wydana przez oddział wojewódzki również nie spełni Pani oczekiwań, istnieje możliwość odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

 • Napisał: Edyta On 2023-08-26
  Rating:
  5.0

  Czy na kołdrę obciążeniową dla dziecka z Autyzmem dodatkowo padaczka należy się dofinansowanie i jak złożyć wniosek

  Replied by: Joanna On 2023-08-28 Pani Edyto, pod adresem https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator może Pani sprawdzić, na jakie dofinansowanie może Pani liczyć dla niepełnosprawnego dziecka. Dofinansowanie na przedmioty ortopedyczne czy środki pomocnicze jest wypłacane z ramienia PFRON. Wniosek o dofinansowanie można składać m.in. przez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON: https://sow.pfron.org.pl/. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu z infolinią PFRON.

 • Napisał: Lidia On 2023-08-24
  Rating:
  5.0

  Moje orzeczenie kończy się 30.08.23.Czy zachowuję prawo do dodatkowej przerwy w pracy do końca roku jeżeli nie zostało by przedłużone. Czekam na komisję.

  Replied by: Joanna On 2023-08-29 Pani Lidio, w przepisach dotyczących czasu pracy osób niepełnosprawnych brakuje wytycznych co do sytuacji, gdy występuje przerwa między wygaśnięciem orzeczenia o niepełnosprawności a uzyskaniem kolejnego orzeczenia. To, co się dzieje w takiej sytuacji, zależy od sposobu interpretacji przepisów w danym miejscu pracy. Niemniej jednak ogólnie przyjmuje się, że w czasie przerwy pomiędzy orzeczeniami pracownik traci status osoby niepełnosprawnej. Jednakże, jeśli pracownik złoży wniosek o kolejne orzeczenie o niepełnosprawności w ciągu następnego dnia po upływie ważności poprzedniego orzeczenia i nowe orzeczenie potwierdzi kontynuację niepełnosprawności, pracodawca ma obowiązek traktować tego pracownika jako osobę niepełnosprawną od dnia złożenia wniosku o nowe orzeczenie.

  Niemniej jednak, bez względu na moment złożenia wniosku o nowe orzeczenie, pracownik powinien być uważany za osobę niepełnosprawną przez okres do 3 miesięcy przed datą wydania nowego orzeczenia, jeśli nowe orzeczenie również potwierdzi trwającą niepełnosprawność. Warto zaznaczyć, że jeśli pracownik przedstawi pracodawcy nowe orzeczenie o niepełnosprawności, które stwierdza kontynuację trwania niepełnosprawności i określa jej stopień, pracodawca powinien wypłacić dodatek za godziny nadliczbowe za pracę powyżej 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo między dwoma kolejnymi orzeczeniami, lub zezwolić na dodatkowy czas wolny. Ważne jest, że w takim przypadku pracodawca nie podlega żadnym sankcjom ze strony Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

 • Napisał: Danuta On 2023-08-22
  Rating:
  5.0

  Wnuczka ma 17 lat i ma stopień umiarkowany uczy się jeszcze obecnie będzie musiała jeździć autobusem z miejsca zamieszkania do Bydgoszczy na kursy szkolne czy oprócz zniżki szkolnej przysługuje jej zniżka na autobusy Lini 408 kursujące z Paterka do Bydgoszczy

  Replied by: Joanna On 2023-08-23 Pani Danuto, każdy z przewoźników posiada indywidualny, wewnętrzny regulamin taryfy opłat i ulg dla osób niepełnosprawnych. Zachęcam do zapoznania się z regulaminem przewoźnika wskazanej linii autobusowej.

 • Napisał: Agnieszka On 2023-08-22
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry mam niepełnosprawnośc symbol 05-R czy w tym przypadku należy mi się zniżka na pociąg?

  Replied by: Joanna On 2023-08-23 Pani Agnieszko, każdy przewoźnik ma prawo do indywidualnego regulaminu świadczonych usług i przyznawanych ulg. Proszę zapoznać się z regulaminem danego przewoźnika, który powinien wyraźnie wskazywać, na jakie zniżki mogą liczyć osoby niepełnosprawne.

 • Napisał: Ewa On 2023-08-20
  Rating:
  5.0

  Czy mają stopień umiarkowany, mogę starać się o wyjazd na turnus rehabilitacyjny i skąd mam wybrać wniosek, gdzie zlizyc

  Replied by: Joanna On 2023-08-21 Pani Ewo, zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat turnusów znajdującymi się na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-turnusu-rehabilitacyjnego

 • Napisał: Ania On 2023-08-16
  Rating:
  5.0

  Mój brat ma znaczny stopień niepełnosprawności, jestem jego opiekunem, korzystam ze zniżek PKS, czy jeśli sama pojadę po leki dla niego, to tez przysługuje mi zniżka na PKS?

  Replied by: Joanna On 2023-08-17 Pani Aniu, zachęcam do zapoznania się z regulaminem regionalnego przewoźnika, ponieważ zasady udzielania zniżek mogą się różnić w zależności od regionu.

 • Napisał: Darek On 2023-08-10
  Rating:
  5.0

  mam stopień umiarkowany i często wyjeżdzam do lekarza i co mam pokazać kierowcy autobusu że chcę zniżkę na bilet (mam wozić ze sobą orzeczenie?

  Replied by: Joanna On 2023-08-10 Panie Darku, ulgi komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych zależą od danego przewoźnika i mogą się różnić w każdej miejscowości. Zachęcam do zapoznania się z regulaminem biletowym w miejscu Pana zamieszkania.

 • Napisał: Gdzie udać się z 2 druga grupa niepełnosprawności aby otrzymać swiadczenia On 2023-08-10
  Rating:
  5.0

  Proszę o odpowiedź.

  Replied by: Joanna On 2023-08-10 Osobom niepełnosprawnym przysługują m.in. świadczenia z ramienia PFRON (https://www.pfron.org.pl/) oraz ZUS. Zachęcam do skontaktowania się z miejscowym MOPS, MOPR lub PCPR oraz jednostką ZUS. Ze strony ZUS można także pobrać całkowicie darmowy informator dla osób niepełnosprawnych - znajduje się pod linkiem: https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-niepelnosprawnych

 • Napisał: Izabela On 2023-08-10
  Rating:
  5.0

  Mam stopień niepełnosprawności umiarkowanego symbol to 02-P. 07-S. 03 -L mam pytanie czy przysługuje mi zasiłek pielęgnacyjny dla mojej mamy

  Replied by: Joanna On 2023-08-10 Pani Izabelo, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje m.in. niepełnosprawnemu dziecku lub osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. Więcej na ten temat przeczyta Pani na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-pielegnacyjny

 • Napisał: Adrian68 On 2023-08-08
  Rating:
  5.0

  W 2018 roku otrzymałem pierwsze orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Kolejne były wydawane w 2020 i 2022r. Ale w 2022 r. zdiagnozowano mi chorobę która wg mnie dawała mi mżliwość ubiegania się o stopień umiarkowany. Ponieważ zarówno komisja powiatowa jak i wojewódzka tak nie uważały, to odwołałem się do sądu i tu wygrałem. Otrzymałem dzisiaj wyrok z adnotacją, że umiarkowany stopień niepełnosprawności "datuje się od 1 marca 2022 do 1 marca 2026 roku". Jednocześnie widzę, że na wszystkich dokumentach mam zapis, że "Niepełnosprawność istnieje od - 16-go roku życia". Czy biorąc jedno i drugie pod uwagę należy mi się zasiłek pielęgnacyjny?

  Replied by: Joanna On 2023-08-09 Panie Adrianie, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. Więcej informacji na temat tego świadczenia znajdzie Pan na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-pielegnacyjny

 • Napisał: Ryszard łytek On 2023-07-27
  Rating:
  5.0

  jestem osobą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności posiadającą orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. złożyłem wniosek o zmianę orzeczenia na znaczny stopień niepełnosprawności.dostałem odmowę.czy niezdolność do samodzielnej egzystencji nie powinna być z automatu znacznym stopniem niepełnosprawności.rysiek łytek

  Replied by: Joanna On 2023-07-28 Panie Ryszardzie, zgodnie z art. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osoba posiadająca orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji posiada takie same prawa jak osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym.

 • Napisał: Małgorzata On 2023-07-25
  Rating:
  5.0

  Emerytka lat 70 stopień niepełnosprawności znaczny jakie świadczenia się należą z zus

  Replied by: Joanna On 2023-07-25 Pani Małgorzato, zachęcam do zapoznania się ze szczegółowym informatorem ZUS dostępnym pod linkiem: https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-niepelnosprawnych
  Nadmienię, że osoby niepełnosprawne mogą skorzystać również z pomocy ze strony PFRON:
  https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/
  Osobom niepełnosprawnym przysługuje wiele ulg i świadczeń - zachęcam do kontaktu z placówkami PCPR/MOPS/MOPR, które najlepiej rozwieją Pani wątpliwości.

 • Napisał: Kinga On 2023-07-24
  Rating:
  5.0

  Tata otrzymał decyzję bez wezwania na komisję że z orzeczenia umiarkowanego ma lekki stan niepełnosprawności gdzie tata ma problemy z poruszaniem się oraz sercem. Czy warto napisać odwołanie z adwokatem od takiej decyzji tata jest bezradny co robić dalej. A na odwołanie od tej decyzji ma 14 dni?

  Replied by: Joanna On 2023-07-24 Pani Kingo, każda osoba niepełnosprawna, niezgadzająca się z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może się od niej odwołać. Należy to uczynić w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie trzeba skierować do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, ale za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie (wniosek odwoławczy składamy do powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności). Jeżeli decyzja wydana przez oddział wojewódzki również nie spełni Państwa oczekiwań, istnieje możliwość odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości zalecałabym kontakt bezpośrednio z placówką rozpatrującą wnioski.

 • Napisał: Karolina On 2023-07-20
  Rating:
  5.0

  Mój tata dostał umiarkowany stopień niepełnosprawności, czy należy mi się jako córce zasiłek opiekuńczy na tatę ?

  Replied by: Joanna On 2023-07-21 Pani Karolino, zasiłek opiekuńczy przysługuje m.in. dzieciom osób niepełnosprawnych, które nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Jeżeli tato posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności, powinien dodatkowo posiadać poświadczenie konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Więcej na ten temat przeczyta Pani na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/specjalny-zasilek-opiekunczy

 • Napisał: Wioletta On 2023-07-19
  Rating:
  5.0

  Mam pytanie.. Jestem osoba w znacznym stopniu niepełnosprawności i GOPS odmawia Mi pomocy finansowej że względu na Mojego partnera..O jaka pomoc finansowa mogę się starać skoro odmawia Mi się jakiego kolwiek zasiłku..

  Replied by: Joanna On 2023-07-20 Pani Wioletto, może ubiegać się Pani o zasiłek pielęgnacyjny (ZUS). Jeżeli Pani partner sprawuje nad Panią opiekę, rezygnując przy tym z pracy zawodowej, może starać się o przyznanie zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego. Osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności zazwyczaj przysługuje także renta z tytułu niezdolności do pracy (ZUS). Jeżeli posiada Pani orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, otrzyma Pani tzw. "500 plus dla osób niepełnosprawnych" (ZUS). Ponadto zachęcam do zapoznania się z różnego rodzaju możliwościami dofinansowania ze strony PFRON, np. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego czy udział w turnusie rehabilitacyjnym. Zalecam w pierwszej kolejności skontaktować się z najbliższą placówką ZUS celem ustalenia, na jakie świadczenia może Pani liczyć.

 • Napisał: Alicja Rogowska On 2023-07-18
  Rating:
  5.0

  od roku 2024 ma weisc pomoc jako wsparcie dla osob ze stopniem znacznym lub pierwsza grupa w wysokosci 3174.88 czy kazdy ja otrzyma.Mam pierwsza grupe na stale praca zadna,czy mnie to obejmie

  Replied by: Joanna On 2023-07-20 Pani Alino, rzeczywiście, od 1 stycznia 2024 roku wchodzi w życie waloryzacja świadczenia wspierającego. Wysokość świadczenia jest uzależniona od określonych przez rząd punktów progowych i może wynieść nawet 220% obecnej renty socjalnej. Świadczenie wspierające będzie przysługiwało osobom niepełnosprawnym, które uzyskają ocenę ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów (lub 1 punktu w przypadku dzieci do lat 3). Decyzje ustalające poziom potrzebny wsparcia wydawane będą przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób z niepełnosprawnością. Warto podkreślić, że na wypłatę świadczenia wspierającego nie mają wpływu dochody osoby niepełnosprawnej oraz moment powstania niepełnosprawności.

 • Napisał: KAZIMIERZ On 2023-07-13
  Rating:
  5.0

  przyzno mi stopień niepełnosprawności umiarkowanego a jestem pracuje. Jakie ulgi mogę mieć w pracy.

  Replied by: Alicja On 2023-07-13 Dzień dobry, zgodnie z treścią artykułu: "Stopień umiarkowany upoważnia do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, zniżek w komunikacji PKP i PKS oraz rabatów w komunikacji miejskiej, podczas wyrabiania paszportu, a także w niektórych firmach telekomunikacyjnych.
  Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym wiąże się z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego oraz kartą parkingową, 2 stopień niepełnosprawności może także zapewnić dofinansowanie ze środków PFRON, np. z przeznaczeniem na zakup przedmiotów ortopedycznych. Osoba o znacznej niepełnosprawności może również liczyć na specjalne warunki zatrudnienia: skrócony czas pracy, dodatkowe przerwy i dodatkowe urlopy."

 • Napisał: Viktoriia On 2023-07-11
  Rating:
  5.0

  Доброго дня! Отримала рішення комісії про легку ступінь інвалідності! Чи платиться тут якась допомога і чи потрібно віддавати документи до ZUS або Уженду праці?

  Replied by: Alicja On 2023-07-11 Dzień dobry, w tej sytuacji należy kontaktować się z odpowiednią placówką w Państwa okolicy.

 • Napisał: Iwona On 2023-07-06
  Rating:
  5.0

  Mam letki stopień i mam pytanie kwestii stopień umiarkowane
  Gdy się nie ma pracy
  I dostaje pieniędze od nich
  I zastanawiam się czy jak nie uzbieczenie lekarskie czy umożliwia czy muszę w urzędzie załatwiać
  I pytanie o pracy czy moga dostać osobę o pomoc jak z czymś się nie radzi?

  Replied by: Alicja On 2023-07-07 Dzień dobry, w tej sytuacji należy kontaktować się z odpowiednią placówką w Państwa okolicy.

 • Napisał: Krystyna On 2023-07-03
  Rating:
  5.0

  Czy przy niepełnosprawności umiarkowanej jest zniżka na pieluchy w dowolnej ilości, czy tylko do 90szt?

  Replied by: Alicja On 2023-07-03 Dzień dobry, decyzję o ilości wyrobów chłonnych z dofinansowaniem NFZ podejmuje lekarz.

 • Napisał: Aleksandra On 2023-07-02
  Rating:
  5.0

  Witam jestem osobą niepełnosprawną w stopniu lekkim.Orzeczenid posiadam z tytułu choroby powstałej przed 16 rokiem życia.Symbol 10n.W2020 roku otrzymałam orzeczenie na kręgosłup.Pare dni temu ,dowiedziałam się ,że mam arytmie serca,migotanie przedsionków.Czy jest szansa na zmianę stopnia niepełnosprawności,?

  Replied by: Alicja On 2023-07-03 Dzień dobry, w tej sytuacji należy kontaktować się z powiatowym/miejskim zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 • Napisał: Grzegorz On 2023-06-29
  Rating:
  5.0

  Witam mam pytańe czy przy stopniu umiarkowanym 11-I mogę od państwa pobrać jaki kolwieg zasiłek, mam cukrzycę z wieloma powikłaniami, niedoczynność tarczycy, nadciśnienie tętnicze, piszę ponieważ moja niepełnosprawność powstała w wieku 22 lat a teraz mam 27 a jestem w tych sprawach zielony a z tego co udało mi się wyczytać mógłbym pobrać owy zasiłek gdyby moja niepełnosprawność wystąpiła przed ukończeniem 21 roku życia. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Replied by: Alicja On 2023-07-03 Dzień dobry, w tej sytuacji należy kontaktować się z odpowiednią placówką w Państwa okolicy.

 • Napisał: Basia On 2023-06-27
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry mam umiarkowany stopień niepełnosprawności jaka ulge mam w autobusach i pociągach.

  Replied by: Alicja On 2023-06-27 Dzień dobry, takich informacji należy szukać bezpośrednio u przewoźników.

 • Napisał: Aneta On 2023-06-26
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry,mam pytanie odnośnie punktu 6 w decyzji ,jest wymagane w stopniu niepełnosprawności umiarkowanej.Moje pytanie brzmi czy w tym stopniu i punk 6 ,przysluguje mi zasiłek pielegnacyjny.

  Replied by: Alicja On 2023-06-27 Dzień dobry, w tej sytuacji należy kontaktować się z odpowiednią placówką w Państwa okolicy.

 • Napisał: Ryszard On 2023-06-25
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Mam orzeczony stopień niepelnosprawności - znaczny ( symbol 10-N 05-R 07-S ). Nie uzyskałem w MZON informacji co mi przysługuje, poza kartą parkingową. A podobno kupno leków na fakturę, jakaś zniżka energetyczna i jeszcze jakies inne. Proszę o informacje; co mi przysługuje i gdzie to mam załatwic ? Pozdrawiam

  Replied by: Alicja On 2023-06-26 Dzień dobry, zgodnie z treścią artykułu: "Stopień znaczny niepełnosprawności upoważnia do skorzystania z jednego z poniższych świadczeń:

  dodatek pielęgnacyjny,
  zasiłek pielęgnacyjny.

  Dodatkowo osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym przysługują:

  dofinansowanie ze środków PFRON,
  karta parkingowa,
  rabat na usługi telekomunikacyjne,
  specjalne warunki zatrudnienia: skrócony czas pracy, dodatkowe przerwy, dodatkowe urlopy oraz prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
  ulga rehabilitacyjna,
  zniżki w komunikacji PKP i PKS,
  zniżki w komunikacji miejskiej,
  zwolnienie z abonamentu za radio i telewizję (tylko w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności)."

 • Napisał: Kasia On 2023-06-25
  Rating:
  5.0

  Witam, mam pytanie. Córka dostała orzeczenie w stopniu umiarkowanym, pani w opiece prawdopodobnie wprowadziła nas w błąd że żeby móc pracować w ZAZ, to musi być to zaznaczone w orzeczeniu. Złożyłam więc odwołanie, a pani zadzwoniła że chyba jednak nie musi tego zmieniać na orzeczeniu. Pytanie, czy mogę wycofać odwołanie i pozostać przy obecnym orzeczeniu? Czy może będzie już nieważne to orzeczenie. Jak to wygląda

  Replied by: Alicja On 2023-06-26 Dzień dobry, w tej sytuacji należy kontaktować się z odpowiednią placówką w Państwa okolicy.

 • Napisał: Jerzy On 2023-06-23
  Rating:
  5.0

  otrzymałem stopień niepełnosprawności 07 - S jak to czytać

  Replied by: Alicja On 2023-06-26 Dzień dobry, symbol 07-S oznacza choroby układu oddechowego i krążenia.

 • Napisał: Bozena On 2023-06-17
  Rating:
  5.0

  Czy emeryt może starać się o niepełnosprawność

  Replied by: Alicja On 2023-06-19 Dzień dobry, jest to decyzja odpowiedniej instytucji. W Polsce jako pierwsza instancja orzeczenie wydaje powiatowy/miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast jako druga instancja – wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 • Napisał: Adam On 2023-06-15
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry.jezeli widzę na jedno oko to stopień niepełnosprawności jest lekki

  Replied by: Alicja On 2023-06-16 Dzień dobry, decyzję podejmuje odpowiednia instytucja. W Polsce jako pierwsza instancja orzeczenie wydaje powiatowy/miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast jako druga instancja – wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 • Napisał: Adam On 2023-06-14
  Rating:
  5.0

  Utrata wzroku jednym oku jaki stopień.niepelnosprawnosci

  Replied by: Alicja On 2023-06-15 Dzień dobry, decyzję podejmuje odpowiednia instytucja. W Polsce jako pierwsza instancja orzeczenie wydaje powiatowy/miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast jako druga instancja – wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 • Napisał: Tadeusz On 2023-06-14
  Rating:
  5.0

  jestem emerytem i posiadam II stopień niepełnosprawności. Jakie mam uprawnienia z ZUS-u jako osoba niepełnosprawna

  Replied by: Alicja On 2023-06-14 Dzień dobry, zgodnie z treścią artykułu "Jedną z korzyści wynikającej z przynależności do II grupy inwalidzkiej są ulgi dla niepełnosprawnych. Stopień umiarkowany upoważnia do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, zniżek w komunikacji PKP i PKS oraz rabatów w komunikacji miejskiej, podczas wyrabiania paszportu, a także w niektórych firmach telekomunikacyjnych.
  Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym wiąże się z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego oraz kartą parkingową, 2 stopień niepełnosprawności może także zapewnić dofinansowanie ze środków PFRON, np. z przeznaczeniem na zakup przedmiotów ortopedycznych."

 • Napisał: Agnieszka On 2023-06-12
  Rating:
  5.0

  Witam. Ja mam taki problem, mam Orzecze Komisja Lekarska do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia. Jest to orzeczenie z roku 1991. Jest tam wpisana że mam1 grupę , inwalidztwo trwa, termin badania kontrolnego pisze -zbędne. I chodzi mi czy takie orzeczenie może być aktualne które mam , czy jest możliwość wyrobienia nowego. Proszę o informacje.

  Replied by: Alicja On 2023-06-13 Dzień dobry, w tej sytuacji konieczny będzie kontakt z powiatowym/miejskim zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 • Napisał: Bacha On 2023-06-08
  Rating:
  5.0

  Czy jako osoba z orzeczoną na stałe niepełnosprawnością umiarkowaną mogę w komunikacji miejskiej zajmować miejsce dla niepełnosprawnych?
  Pozdrawiam.

  Replied by: Alicja On 2023-06-09 Dzień dobry, Zasady mogą się różnić w zależności od regionu czy miasta. Zachęcamy do sprawdzenia regulaminu miejscowego przewoźnika.

 • Napisał: MICHAEL On 2023-06-02
  Rating:
  5.0

  MIAŁEM STOPIEŃ UMIARKOWANY STANOLEM NA KOMISJI DS NIEPESPRAWNOSCI. MAM CHORY KRĘGOSŁUP JESZCZE KILKA DOLEGLIWOŚCI. NA KOMISJI NAPISALI ZDOLNY DO PRACY STOPIEŃ LEKKI. ODWOLALEM SIĘ DO WOJEWÓDZKIE GO ORZEKANIA O STOPNIU NIEPELNOSPRAWNOSCI. TEN UTRZYMAŁ W MOCY ORZECZENIE PIERWSZY INSTYTUCJI. STOPIEŃ UMIARKOWANY MIAŁEM NA STAŁE. PONOWNIE MAM STANAC NA KOMISJI W SIERPNIU. DOSTAŁEM KULE ORAZ GORSET NA KRĘGOSŁUP I DO PRACY. MAM 60 LAT. JESTEM W SEPARACJI. KIEROWNIK POMOCY SPOŁECZNEJ UZNAŁ ŻE NIE MA ODDZIELNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO. ZASILEK ZABRALI. JEST WYROK SĄDU O SEPARACJI. NA LEKKIM STOPNIU NIEM NIC. JAKIEŚ PIENIĄDZE BY SIĘ NAPEWNO PRZYDALY MIAŁ BYM NA LEKI ORAZ LECZENIE PRYWATNE. BO NA NFZ UMARŁ BYM JUŻ DAWNO. SYN DAJE MI PIENIĄDZE NA JEDZENIE CHOCIAŻ NIE JEM DUŻO. BO RAZ NA DOBE. TU LEKARZE TEŻ NIE WIEDZĄ CO JEST.

  Replied by: Joanna On 2023-06-02 Szanowny Panie, jeżeli nie zgadza się Pan z decyzją Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, może Pan złożyć odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych – składa się je za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wierzę, że Pana sprawa zostanie rozpatrzona pozytywnie. Ponadto nadmienię, że jako osoba posiadająca lekki stopień niepełnosprawności, może Pan otrzymać różnego rodzaju dotacje np. ze strony PFRON. Informacje na temat możliwości znajdują się na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/. W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu z infolinią PFRON lub jednostką zajmującą się pomocą osobom niepełnosprawnym w Pana regionie. Życzę wszystkiego dobrego!

 • Napisał: Joanna On 2023-06-01
  Rating:
  5.0

  Posiadam stopień niepełnosprawności lekki. Obecnie stan mojego zdrowia uległ pogorszenie. Lekarz wpisał mi w chorobach zasadniczych ograniczenie uszkodzenia oun, zaburzenia krążeniowo-mózgowe oraz zmiany troficzne nóg.
  Ale również w chorobach współistniejących napisał mi zaburzenia depresyjno-lękowe jak i zespół zza. Nie wiem jak mam się ustosunkować do tego wstydzę się złożyć ponownego orzeczenia proszę o poradę co powinnam zrobić

  Replied by: Joanna On 2023-06-02 Pani Joanno, osoba, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na określony czas, ma prawo złożyć wniosek o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności. Wniosek taki powinien być złożony w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności obecnego orzeczenia. Jeśli wystąpiła istotna zmiana w stanie zdrowia osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, może ona złożyć wniosek o wydanie nowego orzeczenia uwzględniającego tę zmianę. W celu uzyskania szczegółowych informacji i procedur dotyczących wnioskowania o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności, zalecam skonsultowanie się z odpowiednimi lokalnymi instytucjami lub organizacjami, które zajmują się sprawami osób niepełnosprawnych w danym regionie.

 • Napisał: Magdalena On 2023-05-30
  Rating:
  5.0

  Witam serdecznie mój syn skończył 16 lat poważna wada serca w tym dwie operacje na otwartym sercu,ostatnia 4 lata temu zastawka mechaniczna,nadciśnienie tętnicze leki przeciwzakrzepowe,astma oskrzelowa do tej pory mieliśmy świadczenie pielęgnacyjne obecnie czekamy na decyzję. Wydaje mi się,że nie przyznają synowi,bo wizualnie po nim nie widać,a dokumentacja mówi co innego,czy w takim przypadku mogą synowi nie przyznać świadczenia? Co robić jeśli decyzja ,będzie odmowna?Proszę o odpowiedź.

  Replied by: Joanna On 2023-05-31 Pani Magdaleno, od każdej decyzji komisji mogą się Państwo odwołać. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od momentu przyznania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Odwołanie należy złożyć do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie.

 • Napisał: Jolka On 2023-05-29
  Rating:
  5.0

  Dobry wieczór :)
  Mom pytanie odnośnie zniżki na bilety komunikacji miejskiej na Sląsku
  Czy osoba mająca II stopien grupy inwalidzkiej jest uprawniona do korzystania z ulgi na bilet Komunikacji Miejskiej ?
  Pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2023-05-31 Szanowna Pani, takie informacje znajdują się w regulaminie każdego przewoźnika. Proszę pamiętać, że zniżki na komunikację miejską dla osób niepełnosprawnych mogą się różnić w zależności od miasta, dlatego nie znając szczegółów, nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na Pani pytanie.

 • Napisał: Ewa On 2023-05-25
  Rating:
  5.0

  Witam . Mam córkę ,która od piątego roku życia do szesnastego miała grupę znaczną . Od 16 tego roku dostała umiarkowaną do osiemnastego roku życia .18 lat skończy 26.06.2023 . Obecnie uczy się w Liceum i ma ścieżkę zindywidualizowaną. Choruję na padaczkę , zaburzenia rytmu serca (zakwalifikowana do wszczepienia stymulatora -rozrusznika serca) ,skolioza kręgosłupa , ma prawą nogę krótrzą o półtora cm. Po przebytej boleriozie . Moje pytanie . Jeśli córka skończy 18 lat ,a dostanie grupę umiarkowaną , jak i o co może córka się ubiegać ,bo pomimo chorób chce ,żeby była w społeczeństwie i na miarę możliwości funkcjonowała.

  Replied by: Joanna On 2023-05-26 Pani Ewo, świadczeń dla osób niepełnosprawnych jest wiele - nie sposób ich tutaj w pełni opisać. Zachęcam do zapoznania się z informatorem: https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-niepelnosprawnych

 • Napisał: Agnieszka On 2023-05-23
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Mam syna 5 latktóry otrzymał z Poradni psychologiczno pedagogicznej orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej z afazja.(potwierdzone przez lekarza neurologa)Czekamy jeszcze na wizytę u psychiatry.Otrzymał orzeczenie o kształceniu specjanym w przedszkolu.Czy mam się ubiegać komisyjnie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności ruchowej.Cojest potrzebne do wydania takiego orzeczenia gdzie się udać .Czy w związku z tym jemu się coś należy jakieś dodatki?

  Replied by: Joanna On 2023-05-24 Pani Agnieszko, może Pani wnioskować o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, które będzie podstawą do skorzystania z różnego rodzaju ulg i świadczeń - nie sposób opisać ich wszystkich w tym miejscu, dlatego zachęcam do pogłębienia tematu konsultując się z MOPS/MOPR/PCPR, PFRON lub ZUSem. Wniosek dot. orzeczenia o niepełnosprawności składa się w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności w miejscu zamieszkania. Wszelkie informacje na temat orzeczenia znajdzie Pani na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci.

 • Napisał: Wiesia On 2023-05-22
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry,mam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym,czy mogę kupić bilet ze zniżką na pociąg

  Replied by: Joanna On 2023-05-23 Szanowna Pani, informację na ten temat znajdzie Pani bezpośrednio na stronie przewoźnika - zachęcam do zapoznania się z wytycznymi, ponieważ każdy z przewoźników może dysponować własnym rozporządzeniem regulującym zniżki dla osób niepełnosprawnych.

 • Napisał: Ela On 2023-05-19
  Rating:
  5.0

  Mam grupę umiarkowana na stałe i rentę z częściową niezdolnością do pracy . czy należy mi się jakiś zasiłek i gdzie mogę się o nie starać ?

  Replied by: Joanna On 2023-05-19 Pani Elu, wszelkiego rodzaju świadczenia dla niepełnosprawnych wypłacane są przez ZUS, PFRON oraz PCPR/MOPS/MOPR. Zachęcam do zasięgnięcia informacji u źródła, ponieważ istnieje wiele możliwości dofinansowania, z których może Pani skorzystać.

 • Napisał: Jola On 2023-05-18
  Rating:
  5.0

  Mój mąż ma 45 lat 1,5 roku temu przeszedł udar zapalenie opon jednocześnie przebywał ok 1 miesiąca w szpitalu .Prowadzi własną działalność gospodarczą związaną z remontami domów niestety teraz czuję się gorzej niż po wyjściu z szpitala coraz częściej myli nazwy w różnych rzeczach boli go często głową i ma wąchania nastroju .Cały czas pracuje ale jest mu coraz ciężej ze względu na swój stan zdrowia prowadzenie firmy to wyzwanie dla zdrowej osoby a co dopiero po takich przeżyciach zdrowotnych j .Nigdy nie chorował nawet w tym momencie kto nic nie wie o jego chorobie patrząc na niego i rozmawiając z nim powie że jest zdrowy jednak są dni gdy od rana budzi się z bólem głowy i rozdrażnieniem brakiem logicznego myślenia czy podejmowania jakich kolejek decyzji W tych ciężkich dniach niestety nie jest wstanie pracować a opłat związanych z firmą np ZUS
  coraz więcej i drożej Proszę powiedzieć czy on może liczyć na jakąś pomoc np grupę inwalidzką bardzo dziękuję za radę i pomoc Ewa

  Replied by: Joanna On 2023-05-19 Pani Jolu, osobom po przebytym udarze mózgu przysługują różnego rodzaju świadczenia. Zaliczamy do nich m.in.: rentę z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, usługi opiekuńcze, dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego czy dostęp do rehabilitacji. Chory po udarze może także starać się o stopień niepełnosprawności uprawniający do różnego rodzaju ulg i zniżek. Zachęcam Panią do pogłębienia tematu, ponieważ nie sposób go wyczerpać w niniejszym komentarzu. Może się Pani zwrócić po pomoc do PCPR/MOPS/MOPR lub PFRON. Wierzę, że uzyska tam Pani szereg wskazówek.

 • Napisał: Juma On 2023-05-18
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry mam przyznane orzeczenia o niepełnosprawności stopniu lekkim. Za każdym razem mogę korzystać z usług PKP PKS oraz komunikacja miejska zniszka?

  Replied by: Joanna On 2023-05-18 Niestety, nie zawsze. Taryfa ulg dla osób niepełnosprawnych zależy od przewoźnika w danym mieście. W tym celu należy zapoznać się z regulaminem zniżek dla aktualnego środka transportu.

 • Napisał: Marzena On 2023-05-15
  Rating:
  5.0

  Witam. Moja córka (35 lat) posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności ( na stałe). Symbol 02-P 01-U (od urodzenia). W orzeczeniu napisano, że wymaga czasowej albo częściowej pomocy ze strony osób drugich.W badaniu neuropsychologicznym we wniosku stwierdzono , że musi być pod opieką innych osób i jest całkowicie niezdolna do samodzielnego funkcjonowania. Natomiast w orzeczeniu ZUS , że jest całkowicie niezdolna do pracy. Czy mam szanse starać się o zasiłek na opiekę córki? Pozdrawiam.

  Replied by: Joanna On 2023-05-19 Pani Marzeno, jeśli jest Pani osobą niepracującą, sprawującą stałą opiekę nad córką, przysługuje Pani tzw. świadczenie pielęgnacyjne, które obecnie wynosi 2458 zł miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne wypłaca MOPS, GOPS lub inne instytucje, które mają prawo do wypłaty tego rodzaju świadczeń.

 • Napisał: Krysia On 2023-05-14
  Rating:
  5.0

  Pobieram na mamę świadczenie opiekuńcze. Jestem po kilku operacjach kręgosłupa. Chciałam stanąć na komisję czy każda grupa automatycznie "zabiera opiekę nad mama"? Drugie pytanie: Mama w lutym przeszła na okres emerytalny orzeczenie ma do 02.2024. czy po tej dacie straci grupę znaczną?

  Replied by: Joanna On 2023-05-18 Pani Krysiu, zacznę od odpowiedzi na drugie pytanie - tak, osoba na emeryturze może posiadać stopień niepełnosprawności. Emerytura i stopień niepełnosprawności to dwa odrębne świadczenia, które mogą być przyznane jednostce w zależności od jej sytuacji i potrzeb. Emerytura jest przyznawana osobom, które osiągnęły odpowiedni wiek emerytalny i mają odpowiedni okres składkowy. Przyznawana jest niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Stopień niepełnosprawności, z drugiej strony, jest ustalany na podstawie oceny zdolności do pracy i codziennego funkcjonowania danej osoby. Niepełnosprawność może wynikać z różnych przyczyn, takich jak choroba, wypadek lub wrodzona wada. Osoba na emeryturze nadal może posiadać stopień niepełnosprawności, jeśli jej stan zdrowia spełnia kryteria określone przez odpowiednie instytucje lub organy. Odnośnie pierwszej części Pani pytania - opiekunem osoby niepełnosprawnej może być inna osoba niepełnosprawna, dlatego nie powinna Pani stracić świadczenia pieniężnego.

 • Napisał: Anna On 2023-05-13
  Rating:
  5.0

  Witam. Mam 41 lat i przeszłam mastektomię lewostronną. Jaki stopień niepełnosprawności mogę otrzymać i czy przy danym stopniu mogę uzyskać zdolność do pracy fizycznej jako sprzedawca w sklepie spożywczym ?
  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

  Replied by: Joanna On 2023-05-15 Pani Anno, decyzja o przyznaniu stopnia niepełnosprawności po chorobie nowotworowej piersi zależy od oceny specjalnej komisji, która uwzględnia różnorodne czynniki dotyczące stanu zdrowia pacjentki. Oświadczenie o niepełnosprawności nie jest wydawane jedynie na podstawie samej choroby, ale jest rezultatem analizy i oceny przeprowadzanej przez komisję. Właśnie te czynniki są decydujące przy podejmowaniu ostatecznej decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania orzeczenia o niepełnosprawności dla chorej osoby. Odnośnie drugiej części Pani pytania: tak, pracownik niepełnosprawny może wykonywać pracę fizyczną, pod warunkiem że jest to zgodne z jego zdolnościami i możliwościami. Ważne jest, aby pracodawca zapewnił odpowiednie warunki pracy i dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb pracownika niepełnosprawnego. Warto nadmienić, że istnieją również przepisy prawne, takie jak ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które określają obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania i wspierania osób niepełnosprawnych w miejscu pracy.

 • Napisał: Barbara On 2023-05-10
  Rating:
  5.0

  Mam orzeczenie o niepełnosprawnosci stopień umiarkowany.Czy przsługuje mi zasiłek pielęgnacyjny Jezeli tak gdie się go załatwia?

  Replied by: Joanna On 2023-05-11 Pani Barbaro, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności tylko wówczas, gdy powstała ona przed ukończeniem przez chorego 21. roku życia. Jest on wypłacany także seniorom powyżej 75. roku życia - nadmieniam o tym, ponieważ nie podała Pani swojego wieku, a być może to właśnie będzie kwalifikatorem do wypłacenia świadczenia. Zasiłek pielęgnacyjny wypłaca ZUS i to tam powinna Pani złożyć wniosek. Jako osoba niepełnosprawna może Pani także skorzystać z wielu innych form świadczeń, np. różnego rodzaju dofinansowań ze strony PFRON. Zachęcam do zapoznania się z tematem.

 • Napisał: Gabriela On 2023-05-08
  Rating:
  5.0

  Mój syn w wieku 16 lat otrzymał stopień niepełnosprawności znaczny. Minęły trzy lata. Teraz na komisji otrzymał stopień umiarkowany. Nic się nie zmieniło. Syn choruje na epilepsję i MPD. Orzeczenie jest na symbol 10n. O epilepsji nie ma mowy. Czy mogę odwołać się od tego orzeczenia. Czy ma szansę otrzymać stopień znaczny?

  Replied by: Joanna On 2023-05-09 Pani Gabrielo, oczywiście, może Pani składać odwołanie od decyzji komisji, jednak nie ma gwarancji, że odwołanie zostanie rozpatrzone pozytywnie. Proszę jednocześnie pamiętać, że na odwołanie ma Pani 14 dni od momentu doręczenia orzeczenia.

 • Napisał: Mariusz On 2023-05-08
  Rating:
  5.0

  Jaki stopień niepełnosprawności można uzyskać mając głuchotę całkowitą na jedno ucho?
  Czy jest szansa na umiarkowany czy to będzie zaliczone jako lekki?

  Replied by: Joanna On 2023-05-11 Panie Mariuszu, osoba z głuchotą na jedno ucho może otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności - zazwyczaj jest to stopień lekki, jednak nie ma na to reguły. Decyzja o przyznaniu orzeczenia zależy od indywidualnych cech osoby, jej stopnia upośledzenia oraz wpływu na codzienne funkcjonowanie. W przypadku osoby z głuchotą na jedno ucho orzeczenie o niepełnosprawności może uwzględniać potrzebę specjalistycznej opieki medycznej lub pomocy technicznych, które pomogą w poprawie jakości życia.

 • Napisał: Wanda On 2023-04-25
  Rating:
  5.0

  W czasie komisji zaliczono mój stan zdrowia do stopnia niepełnosprawności umiarkowanej z podanymi symbolami 05-R i 04-O. W dostarczonej dokumentacji medycznej dla komisji znajdowały się dokumenty leczenia laryngologicznego od 2017 roku i wykonane w czasie wizyt lekarskich badania słuchu stwierdzające 40% utratę słuchu, oraz badania słuchu wykonane przez "Audika" w 2022 roku stwierdzające ponad 40% utratę słuchu. W orzeczeniu o niepełnosprawności nie podano symbolu dotyczącego słuchu. Zatem czy mogę ubiegać się o dofinansowanie do aparatów słuchowych które są mi bardzo potrzebne do prawidłowego funkcjonowania.

  Replied by: Joanna On 2023-05-02 Pani Wando, aby otrzymać zlecenie na dofinansowanie do aparatu słuchowego nie trzeba posiadać niepełnosprawności z orzeczoną utratą słuchu. Zlecenie na refundację sprzętu wystawia specjalista w dziedzinie laryngologii, audiologii i foniatrii, audiologii, otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii. Dokument wystawiony przez lekarza automatycznie znajdzie się w systemie NFZ, a Pani otrzyma kod upoważniający do zakupu aparatu słuchowego ze zniżką NFZ.

 • Napisał: Jadwiga On 2023-04-25
  Rating:
  5.0

  Mój tata (90 lat) posiada orzeczenie Lekarza Rzeczoznawcy KRUS z dn.08.10.2019 r. - "stwierdza się trwałą niezdolność badanego do samodzielnej egzystencji od nie da się ustalić". Czy na tej podstawie może ubiegać się o zwiększony limit energetyczny

  Replied by: Joanna On 2023-05-02 Pani Jadwigo, niezdolność do samodzielnej egzystencji nie upoważnia do skorzystania z możliwości zwiększenia limitu energetycznego. Mogą z tego przywileju skorzystać np. osoby niepełnosprawne.

 • Napisał: Agnieszka On 2023-04-23
  Rating:
  5.0

  Witam.W marcu tego roku miałam laparotomię usunięcia macicy w całości droga brzuszna wraz z przydatkami.Czy mogę starać się o stopień niepełnosprawności.

  Replied by: Joanna On 2023-05-02 Pani Agnieszko, tak, może Pani wnioskować o wydanie stopnia niepełnosprawności.

 • Napisał: Posiadam drugą grupę niesprawności na słuch obustronny nastała od dwutysięcznego roku czy mam prawo na odpis wszystkich leków z których kozystam mając 69 lat On 2023-04-19
  Rating:
  5.0

  Czy mam prawo do odpisu wszystkich leków które kupuję w aptece i posiadam faktory mając drugą grupę niesprawności na obustronnym niedosłuch mam te orzeczenie na stałe i jestem wieku 69 lat jakie posiadam ulgi

  Replied by: Joanna On 2023-05-02 Odliczenie ulgi rehabilitacyjnej na leki dotyczy różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Z odliczenia korzysta pacjent, w którego przypadku lekarz specjalista stwierdzi konieczność stosowania określonych leków stale lub czasowo. Podstawą do odliczenia leków z rozliczenia rocznego jest pisemne zalecenie lekarza, np. w postaci recepty oraz faktura lub inny dowód poniesienia wydatku.

 • Napisał: Zdzisława On 2023-04-17
  Rating:
  5.0

  Mąż lat 60 chory na Alzhejmera .Ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.Czy możemy starać się o dofinansowania do łazienki z PEFRON.

  Replied by: Joanna On 2023-04-18 Szanowna Pani, tak, wszystkie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i mają jednocześnie problem z poruszaniem się, mogą starać się o dofinansowanie do remontu łazienki. Co ważne, aby wniosek został rozpatrzony, chory musi posiadać użytkowaną nieruchomości lub użytkować ją wieczyście. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – niezbędna będzie zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac budowlanych/remontowych.

 • Napisał: Andrzej On 2023-04-14
  Rating:
  5.0

  Witam jestem inwalida 2 grupy stan mojego zdrowia się pogarsza, bardzo chce się starać o 1 grupę inwalidzką. Prosiłbym o wiadomość jakie są wymagane dokumenty do złożenia.

  Dziękuję,
  Z poważaniem,

  Replied by: Joanna On 2023-05-02 Panie Andrzeju, jeśli posiada Pan orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, może Pan wnioskować o zmianę stopnia z umiarkowanego na znaczny, jednak nie wcześniej, niż 30 dni przed upływem terminu dotychczasowego orzeczenia. Wniosek należy złożyć w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Do wniosku należy dołączyć ważne zaświadczenie lekarskie (uwaga! takie zaświadczenie posiada jedynie 30-dniowy termin ważności) oraz dokumentację medyczną bądź inną, ułatwiającą komisji podjęcie decyzji w sprawie wydania orzeczenia o wyższym stopniu niepełnosprawności.

 • Napisał: Lucyna On 2023-04-13
  Rating:
  5.0

  Czy pacjentka mająca stopień niepełnosprawności umiarkowany ma prawo do wcześniejszego wypisania balkonika?A nie5lat.

  Replied by: Joanna On 2023-05-02 Pani Lucyno, dofinansowanie NFZ na chodzik lub balkonik przysługuje choremu raz na 5 lat. Jej kwota jest ustalana procentowo i wynosi maksymalnie 70% ceny zakupu sprzętu. Wartość limitu wynosi 150 zł w przypadku chodzika, podpórki bez kółek lub z 2 kółkami oraz 350 zł dla chodzików z 3 lub 4 kołami z hamulcem.

 • Napisał: Dorota On 2023-04-13
  Rating:
  5.0

  Dorota.Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności czy mogę korzystać z ulgi na używanie samochodu oraz czy zakup roweru stacjonarnego mogę rozliczyć w uldze..

  Replied by: Joanna On 2023-05-02 Pani Doroto, jeśli jest Pani właścicielem lub współwłaścicielem samochodu może Pani korzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód. Odliczaniu podlega kwota poniesiona przez użytkownika w roku podatkowym, nie większa jednak niż 2280 zł, niezależnie od liczby posiadanych samochodów. Co do roweru stacjonarnego - może być on sprzętem rehabilitacyjnym i można odliczyć wydatki poniesione na jego zakup, ale tylko pod warunkiem że jest indywidualnym sprzętem niezbędnym w rehabilitacji. Powinno to potwierdzać zaświadczenie wystawione przez lekarza specjalistę.

 • Napisał: Ciawa355 On 2023-04-13
  Rating:
  5.0

  Mam 31lat i 15lat z tego cukrzycy stopień umiarkowany na 4lata przyznany 215zl ze względu na chorobę cukrzyca typu 1 jestem w trakcie takiej sytuacji że wyniki badań ma Fatalne retinopatia cukrzycowa powoli się rozwija neuropatia cukrzycowa współczulna i przyspulczolna oraz tachykardia biore tabletki na puls obniżyć w dodatku nie radzę już w łatwych zadanich mecze się chodzeniem samym czy mogę iśćna komisję o rentę się starać w takiej sytuacji jak sądzicie ważne

  Replied by: Joanna On 2023-04-17 W pierwszej kolejności nadmienię, że osoby chorujące na cukrzycę typu 1 i 2 mogą strać się o przyznanie stopnia niepełnosprawności. Można wnioskować o wydanie takiego orzeczenia, a na jego podstawie ubiegać się o różnego rodzaju świadczenia. Ponadto, osoba, która z powodu cukrzycy utraciła zdolność do wykonywania pracy, ma prawo do otrzymania renty. Aby otrzymać to świadczenie, konieczne jest opłacanie składek przez odpowiednio długi czas oraz posiadanie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia.

 • Napisał: IWONA On 2023-04-12
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry .
  1.
  Ma rentę , II grupę -umiarkowaną .Pracowałam na cały etat , nie dawałam rady i od nowego roku przeszłam na 3/4 etatu ile należy mi się urlopu po 20 latach pracy
  2.
  Dodatek socjalny przyznaje (jak w moim przypadku gmina) oprócz grupy co trzeba jeszcze okazać ,jest brany pod uwagę dochód mój i męża .

  Replied by: Joanna On 2023-04-17 Pani Iwono, w Pani przypadku łączna ilość dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym będzie wynosiła 28 dni. Nie wiem jednak, co ma Pani na myśli pisząc "dodatek socjalny". Istnieje coś takiego jak Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Aby z niego skorzystać, należy złożyć wniosek do odpowiedniej komórki w swoim zakładzie pracy. Inną kwestią są różnego rodzaju świadczenia, np. dofinansowanie PFRON wypłacane przez PCPR, MOPS lub MOPR. Niezależnie od rodzaju świadczenia, należy zapoznać się z listą wymaganych załączników do wniosku - każda instytucja powinna dysponować własną listą takich dokumentów, dlatego zachęcam do kontaktu bezpośrednio z placówką.

 • Napisał: Ryszard MADEJ On 2023-04-11
  Rating:
  5.0

  Jak dlugo mozna czekac na orzeczenie komisji do orzekania niepelnosprawnosci bo ja juz czekam od grudnia to jest 128 dni przepisy mowia o 60 dniach w przypadku dodatkowych czynnosci a tutaj w moim przypadku sprawa jest oczywista jestem po amputacji 2 nog i mam choroby wspolistniejace (cukrzyca choroby kardiologiczne)

  Replied by: Joanna On 2023-04-11 Panie Ryszardzie, jak rozumiem, nie został Pan jeszcze wezwany na komisję? Rzeczywiście, na wyznaczenie terminu posiedzenia komisji czeka się maksymalnie do 2 miesięcy od złożenia kompletnego wniosku w sytuacji, gdy sprawa jest skomplikowana i zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności będzie potrzebował więcej czasu na jej rozpatrzenie. Czy jest Pan pewien, że dostarczył Pan pełen komplet dokumentów, potrzebnych do rozpatrzenia Pana sprawy? Nie widzę innego wytłumaczenia takiej zwłoki w wyznaczeniu terminu posiedzenia.

 • Napisał: Maria On 2023-04-10
  Rating:
  5.0

  Czy mając grupę inwalidzką w stopniu umiarkowanym mam prawo do remontu łazienki /przystosowaniu do własnych potrzeb?/ Pozdrawiam.Maria

  Replied by: Joanna On 2023-04-11 Pani Mario, tak, dofinansowanie PFRON do remontu łazienki może dostać każda osoba niepełnosprawna mająca trudności z poruszaniem się, bez względu na stopień niepełnosprawności.

 • Napisał: Ewa On 2023-04-05
  Rating:
  5.0

  witam potrzebuje pomocy dla osoby niepełnosprawnej znaczny stopień potrzebny przewóz do lekarza

  Replied by: Joanna On 2023-04-06 Pani Ewo, osobie niepełnosprawnej, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności, przysługuje transport na planowaną hospitalizację tylko w przypadku, gdy cierpi ona na dysfunkcję narządu ruchu, która uniemożliwia korzystanie ze środków transportu publicznego. Na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, pacjentowi przysługuje bezpłatny przejazd transportem sanitarnym do najbliższej placówki medycznej, która świadczy odpowiednie usługi lecznicze, a następnie z powrotem do domu.

 • Napisał: Sylwia On 2023-04-03
  Rating:
  5.0

  Jeśli moja adoptowana 15 letnia córka ma płodowy zespół alkoholowy może starać się o znaczny stopień niepelnosprawności po 16 roku życia

  Replied by: Joanna On 2023-04-14 Pani Sylwio, o stopniu niepełnosprawności orzeka specjalna komisja powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, mając na uwadze ogólny stan zdrowia osoby chorej. Mogą Państwo wystąpić w wnioskiem o wydanie stopnia niepełnosprawności, jednak nie mam pewności, jaką decyzję podejmie komisja.

 • Napisał: Katarzyna On 2023-03-24
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Mam 44 lat. W wielu 7 lat miałam uraz lewego oka nastąpiła całkowita ślepota. 6 lat temu z powodu wylewów w tym oku zostałam zmuszona do jego usunięcia. Mam wszczepiony implant i noszę protezę. Mam orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności które dostałam w 1998 roku. Czy ono jest ważne? Czy ja mogę się starać gdzie o jakieś wsparcie? Dodam że mam jeszcze inne choroby astma alergia toczeń nieaktywny.

  Replied by: Joanna On 2023-04-14 Szanowna Pani, w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności powinna znajdować się informacja o jego terminowości. Jeśli termin ten już upłynął, może Pani ponownie wnioskować o wydanie stopnia niepełnosprawności. Dzięki temu będą przysługiwały Pani różnego rodzaju ulgi i dofinansowania. Więcej na temat świadczeń przyznawanych osobom niepełnosprawnym przeczyta Pani m.in. na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci

 • Napisał: Bożena On 2023-03-18
  Rating:
  5.0

  Mąż jest po zawale mózgu ,nadciśnienie tętnicze , Hiperchoelsterolemia ,miażdzyca tętnic dogłowych Afazja mieszana w stopniu umiarkowanym, Terapia logopedyczna (prywatna) Czy mąż może wystąpić się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności.?

  Replied by: Joanna On 2023-03-31 Pani Bożeno, tak, mąż może ubiegać się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności.

 • Napisał: Irena On 2023-03-17
  Rating:
  5.0

  Od 1989 roku przebywałam na rencie inwalidzkiej z powodu SM. W 1997 roku doznałam złamania kręgosłupa w odcinku L2 na turnusie rehabilitacyjnym. Tego samego roku złamania pięty lewej. Posiadam zakaz wykonywania pracy a obecnie na emeryturze. Osteoporoza w stopniu przekraczającym normy wiekowe. W międzyczasie kolejne złamania kręgosłupa w odcinkach L3, L4, L5, T 11,T12 i we wrześniu 2022 T13. W trzech odcinkach ucisk na rdzeń kręgowy. Od września praktycznie leżę. Posiadam stopień umiarkowany ale rehabilitanci kazali złożyć wniosek o stopień znaczny po ostatnim złamaniu. Komisja powiatowa - odmowa, wojewódzka odmowa. Uzasadnienie posiadam stopień umiarkowany i wg Komisji mój stan zdrowia od wydania orzeczenia z 2015 roku ponoć się nie zmienił (co jest niezgodne z prawdą). Będę składała odwołanie ale jakie załączyć zaświadczenia skoro opisy rezonansu z 2022 sa zatrważające dla ortopedów przeciwnie do lekarzy na Komisjach.

  Replied by: Joanna On 2023-03-17 Pani Ireno, przykro mi, ale nie umiem Pani pomóc. Zalecałabym konsultację np. z infolinią Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

 • Napisał: Margo On 2023-03-15
  Rating:
  5.0

  Jestem na emeryturze po 42 latach pracy zawodowej. Od 15 lat leczę się u lekarza rehabilitacji, korzystam z zabiegów rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania i co 3 lata ze skierowań do sanatoriów. Czasem też prywatnie z zabiegów rehabilitacyjnych. Otrzymałam lekki stopień niepełnosprawności -05-R na dwa lata. Chodziło mi głównie o otrzymanie karty parkingowej , bo mam problemy z chodzeniem. Myślę odwołać się od tej decyzji. Czy może być w tym przypadku zmiana decyzji na korzystną lub jeszcze mniej korzystną niż wydana tj odebranie stopnia niepełnosprawności

  Replied by: Joanna On 2023-04-03 Szanowna Pani, jeśli wnioskodawca nie jest zadowolony z orzeczenia wydanego przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności albo orzeczenia o niezaliczeniu do niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, ma 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia na złożenie odwołania do wojewódzkiego zespołu orzekającego o niepełnosprawności (wniosek taki składa się za pośrednictwem zespołu powiatowego). Jeśli ten termin minął, nie może Pani złożyć odwołania.

 • Napisał: Jolanta On 2023-03-14
  Rating:
  5.0

  Mam pytanie...Mam rente chorobową z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy czy mogę starać się o 500+?

  Replied by: Joanna On 2023-03-30 Pani Jolanto, aby otrzymać świadczenie 500+ dla osób niepełnosprawnych należy spełnić warunki określone przez ZUS. Zachęcam do zapoznania się z wytycznymi na ten temat bezpośrednio na stronie świadczeniodawcy: https://www.zus.pl/-/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji

 • Napisał: Marian On 2023-03-13
  Rating:
  5.0

  witam posiadam legitymacje lon stopien niesprawnosci znaczny calkowity zakaz pracy pobieram emeryture pomostwa 2517pln netto czy cos mode otrzymac jakis zasilek dostaje z momsu 215.17pln zona nie pracuje z mojego powodu bo potrzebuje stalej pomocy i jest ciezka za leki tez wydaje miesiecznie ponad 500,00pln co mamy zrobic pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2023-03-30 Panie Marianie, jako osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności może Pan skorzystać z wielu przywilejów. Pierwszym z nich jest dodatek pielęgnacyjny lub zasiłek pielęgnacyjny. Jednak uwaga! Można skorzystać tylko z jednego z nich. Obecnie dodatek pielęgnacyjny wynosi 294,39 zł, natomiast zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł miesięcznie. Może Pan korzystać z ulg w komunikacji miejskiej (jeśli przewoźnik w miejscu Pana zamieszkania honoruje takie ulgi), może Pan także otrzymać kartę parkingową, a nawet zostać zwolnionym z płacenia abonamentu za radio i telewizję. Niektóre firmy komunikacyjne również posiadają ulgi dla osób niepełnosprawnych, dlatego warto zasięgnąć informacji u konsultanta sieci komórkowej, w której zarejestrowany jest Pana telefon. Jako osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności przysługują Panu różnego rodzaju dofinansowania z ramienia PFRON, np. na sprzęt rehabilitacyjny czy turnusy rehabilitacyjne. Więcej na ten temat znajdzie Pan bezpośrednio na stronie PFRON: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/ Proszę jednocześnie pamiętać, że wiele leków podlega dofinansowaniu NFZ - może mógłby Pan z niego skorzystać? Istnieją jeszcze inne formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, ale nie sposób napisać o nich wszystkich w niniejszej odpowiedzi. Zachęcam Pana do skorzystania z pomocy pracowników MOPS/MOPR lub PCPR, którzy powinni wskazać Panu możliwości ulg i wsparcia finansowego. Może Pan również zadzwonić na infolinię PFRON. Życzę Panu dużo zdrowia, pozdrawiam!

 • Napisał: Seweryn On 2023-03-12
  Rating:
  5.0

  Mam znaczny stopień ale pracowałem nielegalnie czy coś mi przysługuje od pomocy socjalnej

  Replied by: Joanna On 2023-03-17 Panie Sewerynie, tak zwana "praca na czarno" niesie ze sobą wiele poważnych konsekwencji. Przede wszystkim nie może Pan korzystać z publicznej opieki zdrowotnej, ponieważ nie jest Pan zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie ma Pan także prawa do skorzystania z płatnego urlopu chorobowego, płatnego urlopu wypoczynkowego, urlopu ojcowskiego oraz zasiłku dla bezrobotnych. Zachęcam Pana mimo wszystko do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy, który powinien udzielić Panu więcej informacji.

 • Napisał: Stefan On 2023-03-11
  Rating:
  5.0

  Moja żona posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - UMIARKOWANY, wydane na stałe. Posiadała kartę parkingową. Gdy zwróciła się do WZds.O o Niepełnosprawności stwierdzono, że orzeczenie nie kwalifikuje do wydania karty parkingowej. Pytanie:
  - czy można zabierać rzeczy nabyte i na jakiej podstawie?
  - czy ponowne orzeczenie uzdrowi osobę niepełnosprawną?
  - czy ponowne badania przyczynią się lepszego funkcjonowania służby zdrowia?
  - co wnosi ponowne badanie osoby niepełnosprawnej?
  Pewne jest, że powoduje duże utrudnienie dla tej osoby.

  Replied by: Joanna On 2023-03-17 Panie Stefanie, aby uzyskać kartę parkingową dla niepełnosprawnych należy posiadać przede wszystkim stwierdzone znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, a także wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności/ o wskazaniach do ulg i uprawnień do wydania takiej karty. Jeśli w orzeczeniu o niepełnosprawności nie znajdują się takie zapisy, karta parkingowa nie zostanie wydana. Oczywiście, od niekorzystnego orzeczenia może Pan złożyć odwołanie wedle obowiązujących reguł odwoławczych.

 • Napisał: Krzysztof On 2023-03-10
  Rating:
  5.0

  skąd pobrać wniosek o zmianę orzeczenia

  Replied by: Joanna On 2023-03-13 Panie Krzysztofie, wnioski o wydanie orzeczenia o ponownie ustalonym stopniu niepełnosprawności można pobrać bezpośrednio ze strony placówki, w której składa się wnioski, czyli Powiatowego lub Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 • Napisał: Małgorzata On 2023-03-08
  Rating:
  5.0

  Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym z uwagi na chorobę nowotworową. Pracuję w szkolnictwie i urlop muszę wykorzystać wiadomo w wakacje. Czy mogę się ubiegać o dodatkowy - płatny dzień wolny na wlew dożylny, zalecony przez prowadzącego onkologa w ramach NFZ. Leczę się poza miejscem zamieszkania. Jeśli tak, jaka jest podstawa prawna.

  Replied by: Joanna On 2023-03-10 Pani Małgorzato, nauczyciel niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym ma prawo do zwolnienia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, które, w zależności od okoliczności, może obejmować cały dzień lub jego część. Pracodawca ma obowiązek udzielić takiego zwolnienia, gdy pracownik nie może wykonać badań, zabiegów lub uzyskać zaopatrzenia ortopedycznego oraz dokonać jego naprawy poza godzinami pracy. Zwolnienie, w zależności od okoliczności, może obejmować cały dzień lub jego część. Jest to zwolnienie nielimitowane i powinno być udzielane każdorazowo, gdy zachodzą okoliczności je uzasadniające. Ponadto, nauczyciel zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, ale nie częściej niż raz w roku. Prawo do zwolnienia od pracy przysługuje od dnia przedłożenia orzeczenia o niepełnosprawności.

 • Napisał: Marek On 2023-03-07
  Rating:
  5.0

  Mam rozdzielczości majątkowe z żoną czy mogę starać się o zasiłek stały z Opieki Społecznej dla samotnie gospodarującej osoby

  Replied by: Joanna On 2023-03-08 Panie Marku, kwestia rozdzielności majątkowej i prowadzenia z kimś wspólnego gospodarstwa domowego jest mocno sporna i nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na postawione przez Pana pytanie. Posiadanie rozdzielności majątkowej z małżonką nie musi jednocześnie oznaczać, że każdy z małżonków prowadzi oddzielne gospodarstwo domowe - skoro mieszkają razem i wspólnie to gospodarstwo użytkują. Jeśli natomiast jest Pan osobą samodzielnie zamieszkującą i faktycznie sam Pan gospodaruje mieszkaniem/domem, może Pan wnioskować o przyznanie stałego zasiłku dla osoby samodzielnie gospodarującej.

 • Napisał: Marek On 2023-03-07
  Rating:
  5.0

  Biorę zasiłek z Opieki Społecznej jestem w rodzinie mam dochody zasiłek rodzinny czy Opieka Społeczna może mi obniżyć zasiłek stały z 518zł. na 444zł.

  Replied by: Joanna On 2023-03-08 Panie Marku, według obowiązujących zasad w przypadku osoby pozostającej w rodzinie zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Od 1 stycznia 2022 roku kryterium dochodowe wynosi 600 zł dla osoby przebywającej w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie i wyższa niż 719 zł.

 • Napisał: Dariusz On 2023-03-06
  Rating:
  5.0

  Witam,posiadam drogą gr inwalidzką umiarkowany stopień niepełnosprawności od roku 2000 na stałe.moj stan zdrowia bardzo pogorszył się i zamierzam stanąć ponownie na komisję o zmianę gr.teraz wogule pieniążki wypłaca mi MOPS jako stały zasiłek wyrównawczy,do ZUS nie załapałem się bo nie miałem lat pracy.Teraz licząc szkole,wojsko i przepracowanych lat jest już 5czyli ile czeba żeby poprostu rentę wypłacał ZUS a nie opieką.Mysle że mogę teraz dostać wogule pierwsza gr zcalkowita niezdolnością do pracy i problemu by nie było już.ale gdyby utrzymali mi tą 2 grupę to mając już te 5 lat pracy będę mógł przenieść się do ZUS aby oni wypłacali i korzystać z ich norm?bo zpieniazkow zopieki nieda się przeżyć,niestarcza na leki a życie,opłaty.... proszę o konkretna poradę bo jestem wstanie depresyjnym i niemam pojęcia jak zabrać się do tego i co mogę co mi się należy,co przysługuje. Dziękuję bardzo i dobranoc

  Replied by: Joanna On 2023-03-08 Panie Dariuszu, jeśli stan Pana zdrowia pogorszył się od momentu ostatniej komisji, może Pan wnioskować o zmianę stopnia niepełnosprawności. Wniosek należy złożyć w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności. Jako osobie niepełnosprawnej przysługują Panu różne świadczenia. Pierwsze z nich to renta z tytułu niezdolności do pracy - może Pan o nią wnioskować, jeśli stan zdrowia uniemożliwia Panu wykonywanie pracy zarobkowej. Aby ubiegać się o rentę, należy posiadać orzeczenie o niezdolności do pracy - orzekają o tym lekarze orzecznicy i komisje lekarskie ZUS. Więcej na temat renty przeczyta Pan na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/renta-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy - znajdzie Pan tam m.in. informację o wymaganych okresach składkowych. Posiadając orzeczenie o niepełnosprawności może Pan wnioskować też o zasiłek pielęgnacyjny. Taki zasiłek wypłacany jest opiekunom osób niepełnosprawnych, które ze względu na sprawowaną opiekę nie mogą wykonywać swojej pracy zarobkowej. Jeśli ktoś się sprawuje nad Panem taką opiekę, zachęcam do złożenia wniosku (w 2023 roku kwota zasiłku wynosi 2458 zł). Innym rodzajem świadczenia jest dodatek pielęgnacyjny przyznawany osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji. Wniosek o dodatek pielęgnacyjny składa się w placówce ZUS. Osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji przysługuje również tzw. świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych. Dodatkowo, może Pan skorzystać z dofinansowania NFZ lub PFRON na różnego rodzaju sprzęty rehabilitacyjne, udział w turnusach rehabilitacyjnych, a nawet remont łazienki. Możliwości jest bardzo dużo, nie sposób opisać tutaj wszystkich. Zachęcam do kontaktu z infolinią PFRON lub placówką MOPS/MOPR/PCPR - wierzę, że rzetelnie odpowiedzą na Pana pytania. Polecam również lekturę informatora dla osób z niepełnosprawnością, znajdującego się pod linkiem: https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-niepelnosprawnych. Życzę Panu dużo zdrowia!

 • Napisał: Rrgi On 2023-03-05
  Rating:
  5.0

  Syn stopień niepełnosprawności umiarkowany ..
  Teraz w maju stanie się pełnoletni, w mojej ocenie nie jest sam zdolny samodzielne podejmować decyzje a tym bardziej żeby podjął pracę chodź tego zapisu nie ma w orzeczeniu o niepełnosprawności .
  Syn ma wadę genetyczną więc tutaj żadne rokowania na poprawey stanu jego zdrowia nie istnieją . Co możemy dalej zrobić czy stawać na komisję na rentę ?

  Replied by: Joanna On 2023-03-08 Szanowni Państwo, jeśli stan zdrowia pozwala na stwierdzenie u syna niezdolności do pracy, można wnioskować o wydanie takiego orzeczenia. Zgodnie z definicją "za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu" (informacja ze strony rządowej gov.pl). O niezdolności do pracy w celu ustalenia uprawnień do świadczeń, których przyznanie zależy od stwierdzenia niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzekają lekarze orzecznicy i komisje lekarskie ZUS. Osobie niezdolnej do pracy przysługuje renta. Zachęcam Państwa do zapoznania się z szeregiem uprawnień, które przysługują osobom o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Są to m.in. korzystne dofinansowania ze strony NFZ oraz PFRON.

 • Napisał: Zbigniew On 2023-03-05
  Rating:
  5.0

  Jle wynosi zasiłek stały przy stopniu niepełnosprawności umiarkowanym

  Replied by: Joanna On 2023-03-07 Panie Zbigniewie, przede wszystkim należy podkreślić, że "zasiłek stały przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały ustala się w wysokości: w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku od dnia 1 stycznia 2022 r. nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie; w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie." Są to wytyczne ze strony rządowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-staly

 • Napisał: Piotr On 2023-03-04
  Rating:
  5.0

  skąd pobrać wniosek o orzeczenie znacznego stopnia niepełnosprawności on-line

  Replied by: Joanna On 2023-03-07 Panie Piotrze, wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności pobiera się bezpośrednio z placówki zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności lub ze strony internetowej zespołu, jeśli się na niej znajduje. Więcej na temat uzyskania orzeczenia znajdzie Pan na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci

 • Napisał: Katarzyna On 2023-03-03
  Rating:
  5.0

  Witam czy jak mam 44lata i mam stopień umiarkowany o symbolu 03-l należy mi się zasiłek pielęgnacyjny

  Replied by: Joanna On 2023-03-07 Pani Katarzyno, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje m.in. osobom legitymującym się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ale pod warunkiem, że niepełnosprawność ta powstała przed ukończeniem 21. roku życia. Nadmienię, że zasiłek pielęgnacyjny nie jest zależny od dochodów. Zasiłek nie przysługuje też w sytuacji, gdy chory pobiera dodatek pielęgnacyjny, przebywa stale w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie oraz gdy mieszka poza granicami Polski i na terenie tego kraju pobiera podobnego rodzaju świadczenia pielęgnacyjne.

 • Napisał: Monika On 2023-03-01
  Rating:
  5.0

  Witam otrzymałam stopień niepełnosprawności lekki 05 R na stałe. Czy mogę korzystać z ulgi rehabilitacji jeśli na orzeczeniu istnieje zapis cytuje „6) korzystania z systemu środowiskowego wsparcia samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej,organizacje pozarządowe oraz inne placówki - nie wymaga”. Czy to oznacza ze nie mogę korzystać z ulgi rehabilitacji i odpisywać jej w rozliczeniu rocznym ?

  Replied by: Joanna On 2023-03-03 Pani Moniko, warunkiem do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest przede wszystkim posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną. Drugim warunkiem jest poniesienie wydatków na rehabilitację lub wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Jeśli takich wydatków Pani nie ponosi, nie skorzysta Pani z ulgi. Więcej na ten temat przeczyta Pani na stronie rządowej: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-rehabilitacyjna/

 • Napisał: Anna On 2023-03-01
  Rating:
  5.0

  Witam serdecznie
  Mam grupę inwalidzką umiarkowaną chciałam spytać jaki metraż mi przysługuje i jaki metraż jest minimum w sanatorium.

  Replied by: Joanna On 2023-03-03 Pani Anno, nie rozumiem zadanego pytania. Jako osoba niepełnosprawna posiada Pani możliwość dofinansowania do pobytu w sanatorium z ramienia NFZ lub PFRON. Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem dotyczą jednak wyłącznie osób ubezpieczonych, których stan zdrowia rzeczywiście wymaga pobytu w takim ośrodku. Co należy podkreślić, na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do sanatorium, samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych. Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że żadna jednostka nie określa metrażu przysługującego kuracjuszowi w placówce uzdrowiskowej. Jeśli miałaby Pani dodatkowe pytania w tej kwestii, zachęcam do kontaktu z infolinią PFRON lub NFZ.

 • Napisał: Emilia On 2023-03-01
  Rating:
  5.0

  Witam,czy niemowlę może dostać stopień niepełnosprawności,czy dopiero po 16 roku życia jest on określany ?

  Replied by: Joanna On 2023-03-03 Pani Emilio, stopień niepełnosprawności (lekki, umiarkowany lub znaczny) określany jest po ukończeniu 16. roku życia. Osoby młodsze mogą jednak otrzymać tzw. orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 r.ż.

 • Napisał: Ewa On 2023-03-01
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry,mam pytanie : czy silne ataki lękowe oczywiście leczone ale z marnym skutkiem które powodują niemożność wyjścia z domu gdziekolwiek ( potrzebuje pomocy drugiej osoby ) kwalifikuja sie do stopnia znacznego? Obecnie posiadam stopień niepełnosprawności umiarkowany, lecze się na depresje, padaczke skroniowa,początek demencji a teraz jakby było mało doszło mi włóknienie wątroby F -4. Jestem w stałym leczeniu. Mam zasiłek stały z MOPS . Pozdrawiam i życzę dobrego dnia z poważaniem Ewa lat 58

  Replied by: Joanna On 2023-03-03 Pani Ewo, o tym powinien zdecydować Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Posiadanie danej jednostki chorobowej nie jest jednoznaczne z określonym stopniem niepełnosprawności. Życzę dużo zdrowia!

 • Napisał: Monika On 2023-02-28
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry mam na imię Monika jestem niepełnosprawna dziewczyna chcę się starać o zwrot podatku za leki za rok 2021i 2022prosze o odpowiedź

  Replied by: Joanna On 2023-03-03 Pani Moniko, jeżeli posiada Pani orzeczenie o niepełnosprawności (wydawane osobom przed 16. rokiem życia) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydawane chorym powyżej 16. roku życia) może Pani skorzystać z tzw. ulgi na leki. Z odliczenia korzysta się wyłącznie, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. Podstawą jest pisemne zalecenie lekarza oraz faktura lub inny dowód poniesienia wydatku (zakupu leków). Uwaga! Paragon z apteki nie stanowi dowodu poniesienia wydatku. Pod uwagę bierze się tylko imiennie wystawione faktury imienne na osobę fizyczną. Aby ulga na leki mogła zostać wykorzystana, w rozliczeniu rocznym należy skorzystać z załącznika PIT/O.

 • Napisał: MAŁGORZATA On 2023-02-26
  Rating:
  5.0

  Czy osobie posiadającej lekki stopień niepełnosprawności przysługuje ulga z tytułu korzystania z komunikacji miejskiej? Do tej pory nie było, a teraz widzę, że się pojawił taki zapis.

  Replied by: Joanna On 2023-02-27 Pani Małgorzato, ulgi dla niepełnosprawnych dotyczące korzystania z komunikacji miejskiej są indywidualną kwestią każdej gminy. Nie wszędzie będą one obowiązywać. Zachęcam do zapoznania się z regulaminem przewoźnika w miejscu Pani zamieszkania.

 • Napisał: Andy On 2023-02-26
  Rating:
  5.0

  Witam i proszę o jednoznaczną odpowiedz czy osobie z umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wieku 75 lat należy się zasiłek pielęgnacyjny.
  I czy umiarkowany stopień niepełnosprawności to odpowiednik drugiej grupy inwalidzkiej

  Replied by: Joanna On 2023-02-27 Szanowny Panie, tak, umiarkowany stopień niepełnosprawności to odpowiednik II grupy inwalidzkiej. Jeśli chory ukończył 75. rok życia, z zasady przysługuje mu zasiłek pielęgnacyjny. Są jednak trzy sytuacje, w których zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje. Po pierwsze, jeśli osoba niepełnosprawna jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego. Po drugie, jeśli jest umieszczona w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie. I po trzecie, jeśli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 • Napisał: Leszek On 2023-02-26
  Rating:
  5.0

  Od 2010 roku mam zaliczony umiarkowany stopień niepełnosprawności na stałe o symbolach 02-P, 08-T i jednocześnie kod 04-O z lekkim stopniem niepełnosprawności. W orzeczeniu stwierdzono również, żę spełniam przesłanki określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Czy mogę w związku z tym ubiegać się o Kartę Parkingową?

  Replied by: Joanna On 2023-02-27 Panie Leszku, może się Pan ubiegać o kartę parkingową, jeśli posiada Pan wskazanie do jej wydania w orzeczeniu o niepełnosprawności. Na podstawie Pana wypowiedzi wnioskuję, że takowe zalecenie się w nim znajduje, a zatem nie widać przeciwwskazań do uzyskania karty parkingowej.

 • Napisał: ROMUALD On 2023-02-25
  Rating:
  5.0

  mam niepełnosprawność umiarkowaną ,czy mogę odliczyć dojazd swoim samochodem na rehabilitację. Jeśli tak to jak to zrobić?

  Replied by: Joanna On 2023-02-27 Panie Romualdzie, jako osoba niepełnosprawna jak najbardziej może Pan skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej - pod warunkiem, że jest Pan właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu. W 2023 r. ulga rehabilitacyjna na samochód wynosi 2280 zł i można ją odliczyć od podatku za rok 2022. Nadmienię, że do ulgi rehabilitacyjnej na samochód zalicza się wydatki na utrzymanie pojazdu, np. koszt zakup paliwa, ubezpieczenie OC. Odliczenia wydatków poniesionych na utrzymanie auta dokonuje się w rozliczeniu rocznym. Aby dokonać odliczeń, należy po prostu wypełnić PIT-36, PIT-37 lub PIT-28 z załącznikiem PIT/O.

 • Napisał: Iwona On 2023-02-25
  Rating:
  5.0

  Witam moja sąmsiatka ma znaczny stopień niepełnosprawności 07-S i 05-R czy może sie starać o 500zł.oraz co moze jeszcze dostać.

  Replied by: Joanna On 2023-02-27 Szanowna Pani, tzw. 500+ dla niepełnosprawnych przysługuje osobom powyżej 18. roku życia posiadającym stosowne orzeczenie: o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Ponadto, takie świadczenie należy się osobom, które, poza wyżej wymienionymi kryteriami, nie są uprawnione do emerytury ani renty, nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych ani nie są uprawnione do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych albo są uprawnione do tych świadczeń, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 2157,80 zł. Więcej na ten temat przeczyta Pani na stronie ZUS. Dodam, że osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności przysługują różnego rodzaju świadczenia. Zachęcam do kontaktu np. z placówką PCPR, MOPS lub MOPR w miejscu Pań zamieszkania, aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości dofinansowania.

 • Napisał: Karol lewy On 2023-02-21
  Rating:
  5.0

  Witam
  Mam 39 lat i prowadzę działalność gospodarczą jedno osobowa, czy jak mam na stałe 3 grupę inwalidztwa mogę starać się o jakieś świadczenia?
  Choroba jest od urodzenia.
  Z góry dziękuję Pozdrawiam
  Karol

  Replied by: Joanna On 2023-02-21 Panie Karolu, tak, przysługują Panu świadczenia. Jest Pan uprawniony do różnych form dofinansowania, w tym dofinansowania leków, sprzętu rehabilitacyjnego, usunięcia barier architektonicznych. W celu uzyskania dokładnych informacji na temat dostępnych dla Ciebie form dofinansowania, najlepiej skontaktować się z odpowiednimi instytucjami lub organizacjami, takimi jak: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkie Centra Pomocy Rodzinie, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie i Powiatowe Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenia i Fundacje pomagające osobom niepełnosprawnym. W przypadku niektórych form dofinansowania, konieczne może być uzyskanie zaświadczenia od lekarza potwierdzającego stopień niepełnosprawności oraz diagnozę choroby.

 • Napisał: Grażyna On 2023-02-20
  Rating:
  5.0

  Witam. W ubiegłym roku miałam operację usunięcia krtani. Dostałam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W 2022 roku NFZ nie refundowal zakupu potrzebnych do stomii wymienników ciepła i rurek tracheostomijnych. Czy PFRON może dofinansować takie wydatki?

  Replied by: Joanna On 2023-02-21 Pani Grażyno, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie rurki tracheostomijne wraz z zapasowym wkładem podlegają dofinansowaniu NFZ (punkt 89. Obwieszczenia). Limit dofinansowania wynosi 150 zł.

 • Napisał: Csylwia On 2023-02-14
  Rating:
  5.0

  Gdzie skladac wniosek o zmiane orzeczenia o niepełnosprawności.na jaki zasiłek może liczyć dorosła osoba z upośledzeniem umysłowym lekkim.

  Replied by: Joanna On 2023-02-20 Pani Sylwio, wniosek o zmianę stopnia niepełnosprawności należy złożyć do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na różnego rodzaju zasiłki i dofinansowania - zalecam zapoznać się z informacjami znajdującymi się np. na stronie PFRON, ZUS lub PCPR/MOPS/MOPR odpowiednim dla miejsca Pani zamieszkania.

 • Napisał: Krzysztof On 2023-02-14
  Rating:
  5.0

  Mam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności S-07 z brakiem otrzymania karty parkingowej. w październiku miałem wszczepione bypasy. czy mogę wnioskować o zmianę orzeczenia z zapisem o wydanie karty parkingowej?

  Replied by: Joanna On 2023-02-21 Panie Krzysztofie, karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych przyznawana jest osobom, które mają znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz posiadają wskazanie do wydania karty parkingowej w orzeczeniu o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. Co ważne, orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności musi mieć nadany jeden z trzech symboli: 04-O, 05-R lub 10-N. Trudno jednoznacznie określić, czy Pana przypadek kwalifikuje się do zmiany orzeczenia o niepełnosprawności - zalecam złożenie wniosku do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który bezpośrednio oceni stan Pana zdrowia.

 • Napisał: Adria On 2023-02-11
  Rating:
  5.0

  Trzy lata temu stawałam na komisji.Dostałam stopień umiarkowany,dostałam pracę w zakładzie chronionym. Teraz ponownie stanęłam na komisji,ponieważ minął termin i pani orzekła,że należy mi się maksymalnie lekki. Czy to możliwe,że z umiarkowanego nagle dostaję lekki? To się wiąże z utratą pracy.Co mam zrobić w takiej sytuacji?

  Replied by: Joanna On 2023-02-13 Pani Adrio, niestety, jest możliwe wydanie orzeczenia o niższym stopniu niepełnosprawności niż dotychczas. Komisja bierze pod uwagę stan zdrowia i aktualne wyniki badań - najwyraźniej istniały przesłanki do wydania takiej decyzji. Istnieje możliwość odwołania się od decyzji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jednak musi to nastąpić nie później niż do 14 dni od momentu wydania orzeczenia. Odwołanie adresuje się do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jednak uwaga! Pismo musi Pani złożyć w placówce powiatowej (tej samej, która wydała orzeczenie) - to ona kieruje wniosek do oddziału wojewódzkiego.

 • Napisał: Eugenia On 2023-02-10
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Czy na stopień umiarkowany można dostać dofinansowanie do aparatów słuchowych? Jeśli tak to gdzie składać wniosek, co jest potrzebne do takiego wniosku oraz jaką kwotę można dostać?

  Replied by: Joanna On 2023-02-13 Pani Eugenio, dofinansowanie NFZ do zakupu aparatów słuchowych mogą otrzymać osoby spełniające następujące kryteria: mają orzeczoną niepełnosprawność, posiadają zalecenie dotyczące zakupu sprzętu od lekarza prowadzącego, a także spełniają kryterium dochodowe. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, których przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Zlecenie na dofinansowanie wystawia lekarz jednej ze wskazanych specjalności: laryngologii, audiologii i foniatrii, audiologii, otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej - wystarczy udać się na wizytę, a następnie zakupić aparat słuchowy w odpowiednim punkcie sprzedaży. Do jednego aparatu słuchowego dla osoby dorosłej NFZ dopłaca 1050 zł. Przy obustronnym niedosłuchu przysługuje dofinansowanie do 2 aparatów.

 • Napisał: Barbara On 2023-02-08
  Rating:
  5.0

  Czy Ze stopniem znacznym można pracować na zmiany?

  Replied by: Joanna On 2023-02-08 Pani Barbaro, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573) osoba niepełnosprawna nie może pracować w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Wyjątek stanowi jedynie praca przy pilnowaniu/monitorowaniu mienia lub na wniosek zatrudnionej osoby chorej, której lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników (lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą) wyrazi zgodę na tego typu pracę.

 • Napisał: Ania On 2023-02-06
  Rating:
  5.0

  Witam ,córce lat 17 przyznano orzeczenie o niepełnosprawności umiarkowanej o symbolu 05-R, chciałabym dowiedzieć się jakie świadczenia z tego tytułu jej przysługują,wiem już że świadczenie pielęgnacyjne jej się należy tylko nie wiem za bardzo gdzie to się składa,proszę o odpowiedź, dziękuję

  Replied by: Joanna On 2023-02-07 Pani Aniu, informacje na temat ulg dla osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności znajdzie Pani, przykładowo, na stronie rządowej: https://niepelnosprawni.gov.pl/p,94,uprawnienia-osob-niepelnosprawnych. Po więcej informacji na temat świadczenia pielęgnacyjnego odsyłam na stronę: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-pielegnacyjne. Warto również skorzystać z wielu form pomocy z ramienia PFRON: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/

 • Napisał: Adam On 2023-02-05
  Rating:
  5.0

  Właśnie otrzymałam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności proszę mi powiedzieć czy mam iść do ośrodka pomocy społecznej czy do ZUS

  Replied by: Joanna On 2023-02-07 Panie Adamie, jeśli uzyskał Pan orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przysługuje Panu szereg ulg i świadczeń. Najlepszym rozwiązaniem będzie udanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zależności od miejsca zamieszkania. Powinni udzielić tam Panu wszystkich niezbędnych informacji na temat przysługujących form wsparcia. Więcej informacji na temat świadczeń z ZUS znajdzie Pan w informatorze: https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-niepelnosprawnych. Jeśli jest Pan osobą pracującą, Pana pracodawca ma obowiązek poinformowania ZUS o Pana zatrudnieniu.

 • Napisał: Iwona On 2023-02-04
  Rating:
  5.0

  Mam stopien umiarkowany mialam rete ale juz nie mam bo sie nie uczę mam zasilek pielęgnacyjny czy moge skadac na 500 zl

  Replied by: Joanna On 2023-02-07 Pani Iwono, tak, może Pani wnioskować o takie dofinansowanie. Świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł przysługuje w sytuacji, gdy łączna kwota brutto wszystkich świadczeń pieniężnych ze środków publicznych nie przekracza 1396,13 zł. Nadmienię, że jeśli pobierałaby Pani emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosiłaby więcej niż 1396,13 zł, a nie przekraczała jednocześnie 1896,13 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego byłaby niższa niż 500 zł.

 • Napisał: Arkadiusz On 2023-02-02
  Rating:
  5.0

  Czy umiarkowany stopień niepełnosprawności płaci się za parking

  Replied by: Joanna On 2023-02-03 Panie Arkadiuszu, w każdym mieście obowiązują inne zasady dotyczące parkowania na niebieskich kopertach. Powinien Pan zapoznać się zatem z regulaminem miejskiej strefy parkowania w miejscu Pana zamieszkania.

 • Napisał: Arkadiusz On 2023-02-02
  Rating:
  5.0

  Jak mam umiarkowany stopień niepełnosprawności moga mi zabrać zasiłek rehabilitacji

  Replied by: Joanna On 2023-02-03 Panie Arkadiuszu, świadczenie rehabilitacyjne (domyślam się, że tego właśnie dotyczy Pana pytanie) przysługuje osobom objętych ubezpieczeniem chorobowym. Więcej informacji na ten temat znajdzie Pan na stronie ZUS: https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/swiadczenie-rehabilitacyjne/z-ubezpieczenia-chorobowego/komu-przysluguje. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobie ubezpieczonej, która wyczerpała prawo do pobierania zasiłku chorobowego, ale w dalszym ciągu jest niezdolna do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Jest wypłacane przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia.

 • Napisał: Aldona z Lodzi On 2023-02-01
  Rating:
  5.0

  Moja mama lat 97,9 przebywa w domu opieki.Oplacam wszystkie naleznosci z tytulu pobytu,pieluch i lekarstw.Jest to bardzo duzy koszt..Mama ma znaczny stopien niepelnosprawnisci o symbolu 05-R 07-S 10-N /na dzien 30.09.2019r./ Moje pytanie - czy pieluchy powinna otrzymywac w zwiekszonej ilosci 200szt.na miesiac a nie jak bylo poprzednio tylko 90 szt. Drugie pytanie - czy lekarstwa przepisywane przez lekarza w domu opieki tez powinny nosic adnotacje refundowana i czy lekarz to sprawdza.

  Replied by: Joanna On 2023-02-03 Pani Aldono, osoby posiadające orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności mają prawo do refundacji większej ilości wyrobów chłonnych niż 90 szt. miesięcznie. W takim wypadku to lekarz decyduje, ile produktów wykorzystuje pacjent i na taką ilość wystawi mu zlecenie. Nie do końca rozumiem jednak drugie z postawionych pytań. Jeśli recepta dotyczy leków refundowanych, powinna być opatrzona unikalnym numerem nadanym przez NFZ i zawierać odpowiednie informacje dotyczące świadczeniodawcy, osoby przepisującej leki, dane pacjenta oraz niezbędne informacje dotyczące przepisywanych leków.

 • Napisał: Kinia On 2023-02-01
  Rating:
  5.0

  ień niepełnosprawności lekki teraz mam umiarkowany od kiedy przysługuje mi dodatkowy urlop i krótszy dzień pracy. Pracuje juz wiecej niż 10 lat.

  Replied by: Joanna On 2023-02-07 Pani Kingo, osobom o umiarkowanej niepełnosprawności przysługuje 7-godzinny dzień pracy (35 godzin tygodniowo). Nie może Pani pracować w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych (za wyjątkiem pracy przy pilnowaniu lub na specjalny wniosek, w którym lekarz wyrazi zgodę na wydłużenie czasu pracy). W kwestii urlopu wypoczynkowego - przysługuje Pani na ten moment 36 dni urlopu wypoczynkowego w skali roku kalendarzowego. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego przysługuje Pani po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia Pani do stopnia niepełnosprawności. Za dzień zaliczenia do stopnia niepełnosprawności uznaje się dzień posiedzenia zespołu orzekającego (data wydania orzeczenia).

 • Napisał: Radosław On 2023-01-31
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry.
  Otrzymałem orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do 01/2028 z Powiatowego Zespołu Ds orzekania o niepełnosprawności.
  Zmagam się z kardiomiopatią rozstrzeniową, polineuropatią cukrzycową, cukrzycą oraz kilkoma innymi chorobami. LV powiększona na każdym echo od 2011 roku, dochodzą liczne arytmię i dodatkowe pobudzenia komorowe. Wszczepiony kardiowerter. Częste zawroty głowy i utrata świadomości.
  Na orzeczeniu komisji widnieje ogólny kod - 07-S.
  Chcę wnieść odwołanie i pozwać orzeczników indywidualnie (nie zapoznali się kompletnie z moją chorobą - badanie odbyło się na zasadzie badania stetoskopem i ciśnieniomierza). Jestem zakwalifikowany do transplantacji serca. Nie radzę sobie samodzielnie na codzień.
  Moje serce nigdy nie będzie zdrowe i jest uszkodzone trwale. Nie rozumiem zatem czego oczekuje komisja dając mi taki stopień okresowo.
  Nie jestem w stanie często chodzić o własnych siłach a poruszam się i funkcjonuję jedynie po przyjęciu leków na jakie po prostu mnie stać, koszt blisko 3000,00 zł miesięcznie. Zostałem pozbawiony możliwości pracy oraz środków do życia. Czy jest jakiś konkretny kod choroby o jaki powinienem się ubiegać? Nie wiem czy mam czas na przepychanki i dwu tygodniowe terminy pism. Pozdrawiam.

  Replied by: Joanna On 2023-02-07 Panie Radosławie, jeśli nie zgadza się Pan z decyzją Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, może się Pan odwołać do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Proszę jednak pamiętać, że nie należy wysyłać dokumentów bezpośrednio to instytucji wojewódzkiej - wszelkie odwołania składa się za pośrednictwem instytucji powiatowej. Na odwołanie ma Pan 14 dni od momentu uzyskania orzeczenia. Niestety, nie jestem w stanie pomóc Panu w większym stopniu.

 • Napisał: Kazimierz On 2023-01-30
  Rating:
  5.0

  Czy posiadając stopień niepelnosprawnosci umiarkowany jestem zwolniony z płacenia abonamentu rtv

  Replied by: Joanna On 2023-01-31 Panie Kazimierzu, umiarkowany stopień niepełnosprawności sam w sobie nie zwalnia z ulgi od płacenia abonamentu RTV. Osobami uprawnionymi do tej ulgi są seniorzy powyżej 75. roku życia, niepełnosprawni o znacznym stopniu niepełnosprawności, weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz osoby, które ukończyły 60 lat, a kwota ich emerytury nie przekracza 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 • Napisał: Aldona On 2023-01-30
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, co mogę zrobić aby otrzymać rentę? Mam 40 lat, od dzieciństwa przeszłam wiele operacji, mam wrodzone wady układu kostno-chrzęstnego w wyniku choroby genetycznej. Przeszłam operację rozszczepu podniebienia w wieku 2 lat, w 2010 i 2011 roku wstawianie całkowitych endoprotez biodrowych, w 2020 i 2021 roku dwuetapową operscje kręgosłupa (prostowanie skoliozy wrodzonej). Obecnie oczekuję na hospitalizację z powodu problemów układu jelitowo-odbytniczego (problem od ok. 10-ciu lat). Orzecznicy wstrzymali mi rentę socjalną w 2012 roku po operacjach wstawiania endoprotez biodrowych twierdząc, iż jestem całkowicie zdrowa i zdolna do pracy. Ze względu na wyższe wykształcenie dano mi do zrozumienia, że zawsze znajdę pracę. Ale nie zważa się na ciągłe problemy zdrowotne i bóle. Czy mam jakąś szansę uzyskać jakąkolwiek rentę z tytułu ciągłego chorowania? Mimo to pracuję, ale nie wiem jak długo to potrwa. Czy np. renta socjalna przysługuje? Czy renta z tyt. całkowitej niezdolności do pracy? Jak dotąd wmawiano mi, że nic mi się nie należy, choć wszyscy się dziwią, że przy tylu poważnych chorobach odmawia mi się renty. Pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2023-01-31 Pani Aldono, wszystkie niezbędne informacje dotyczące renty znajdują się bezpośrednio na stronie ZUS: https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy/warunki-wymagane-do-przyznania-renty Zachęcam do zapoznania się z niniejszymi wytycznymi. Być może w Pani przypadku można byłoby wnioskować o uzyskanie stopnia niepełnosprawności. Tego typ orzeczenie pozwala na skorzystanie z wielu przywilejów dla niepełnosprawnych. Więcej na ten temat przeczyta Pani na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci

 • Napisał: Rafał On 2023-01-23
  Rating:
  5.0

  Witam złożyliśmy odwolanie do mopu s sprawie orzekania stopnia niepełnosprawności chodzi z umiarkowanego na znaczny i oni wzywają na komisję ale nie jest to możliwe bo mama nie jest sama się poruszać więc co zrobić

  Replied by: Joanna On 2023-01-23 Panie Rafale, według zebranych przez nas informacji komisja orzekająca nie ma obowiązku wydawania decyzji jedynie w oparciu o dokumentację medyczną pacjenta, którego dotyczy postępowanie, choć istnieje taka możliwość. Gdyby lekarz uznał posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, nie ma konieczności wzywania pacjenta na posiedzenie. Jeśli natomiast Komisja ds. orzekania o niepełnosprawności nakazuje stawienie się pacjenta na posiedzeniu, a ten nie zjawi się na nim w wyznaczonym terminie, sprawa może pozostać bez rozpoznania.

 • Napisał: Przemek On 2023-01-22
  Rating:
  5.0

  Mam umiarkowany stopien i moge pracowac 7h dziennie. Moje pytanie czy pracodawca w tym wypadku wyplaca wyplate za 7h czy za 8h? Dziekuje

  Replied by: Joanna On 2023-01-24 Panie Przemku, normy czasu pracy dla osoby niepełnosprawnej nie mają wpływu na jej wynagrodzenie - pozostaje ono niezmienne pomimo, że chory pracuje tylko 7 godzin dziennie (35 godzin tygodniowo). Proszę jednocześnie pamiętać, że osoba niepełnosprawna nie może wykonywać swojej pracy w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych. Wyjątek stanowi jedynie praca w charakterze osoby pilnującej mienia (popularnie nazywanej ochroniarzem) oraz w sytuacji, gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników (lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą chorą) wyrazi na to zgodę. Jako osobie niepełnosprawnej o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje Panu także dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku kalendarzowego. Ma Pan też prawo do zachowania wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w przypadku uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym lub wykonania w tym czasie badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, jeśli czynności te nie mogą zostać wykonane poza godzinami pracy.

 • Napisał: Kumil On 2023-01-19
  Rating:
  5.0

  Witam, mam grupę umiarkowaną i w orzeczeniu pisze ze nie da się ustalić wieku rozpoczęcia choroby. Czy w takim przypadku mogę ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny? Chciałem złożyć wniosek w starym miejscu zamieszkania ale nie chcieli go przyjąć i mówili że i tak go nie dostanę...

  Replied by: Joanna On 2023-01-20 Panie Kamilu, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jedynie w przypadku, kiedy choroba została zdiagnozowana przed ukończeniem przez chorego 21. roku życia. W przeciwnym wypadku rzeczywiście ZUS może nie wypłacić świadczenia. Nadmienię, że jest jeszcze coś takiego jak dodatek pielęgnacyjny, który przysługuje m.in. osobom całkowicie niezdolnym do pracy - być może z takiego rodzaju świadczenia będzie mógł Pan skorzystać? Zachęcam też do zapoznania się z innymi przysługującymi ulgami dla osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, np. z ramienia PFRON.

 • Napisał: Katarzyna On 2023-01-19
  Rating:
  5.0

  Co zrobić gdy powiatowy zespół orzekania o niepełnosprawności wystawia mi orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności a zus na komisji wystawia mi lekki stopień niepełnosprawności co zrobić?
  Iść z tym do sądu. Pani w Zusie stwierdza że możliwa jest praca w zakładzie pracy chronionej ale ja przyjmuje leki o 20 i nie jestem w stanie pracować na 2 zmiany.
  Proszę o pomoc cierpię z powodu choroby psychicznej.
  Co mam zrobić proszę o poradę w tej kwestii.

  Replied by: Joanna On 2023-01-20 Pani Katarzyno, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS oraz zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności nie są względem siebie równorzędne. Owszem, orzeczenia wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności traktowane są na równi z orzeczeniem wydanym przez ZUS, bez konieczności ponownego orzekania, ale tylko do celów poza świadczeniami rentowymi. Jednak w drugą stronę nie działa to na takich samych zasadach - na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół nie można ubiegać się o rentę w ZUS. Czasem elementy zawarte w orzeczeniu o inwalidztwie lub niezdolności do pracy nie są wystarczające dla uzyskania ulg i świadczeń, o które osoba niepełnosprawna chce wystąpić. Wówczas trzeba poddać się badaniom zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w celu uzupełnienia danych w orzeczeniu. Jeśli chodzi o podjęcie pracy w zakładzie pracy chronionej to proszę pamiętać, że mając umiarkowany stopień niepełnosprawności przysługuje Pani 7-godzinny dzień pracy. Osoba posiadająca niepełnosprawność nie może wykonywać także pracy w porze nocnej, czyli w godzinach między 21:00 a 7:00. Ponadto, bez względu na stopień niepełnosprawności, nie może pracować w nadgodzinach. Powyższe regulacje nie mają jednak zastosowania w dwóch przypadkach - jeśli osoba zatrudniona jest na stanowisku ochroniarza oraz gdy lekarz zajmujący się chorym wyrazi zgodę na wydłużenie czasu pracy.

 • Napisał: Asia On 2023-01-17
  Rating:
  5.0

  Mam ustalone częściową niezdolność do pracy /trwale/w związku z choroba zawodowa od 1998r. Częściową niezdolność do pracy. To jest trzecia grupa w związku z chorobą zawodową. Czy należy mi się zasiłek pielęgnacyjny. Jestem 1950 rocznik.

  Replied by: Joanna On 2023-01-18 Pani Asiu, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje jedynie osobom niepełnosprawnym oraz seniorom, mającym ukończone 75 lat. Należy przy tym podkreślić, że dotyczy tylko znacznego stopnia niepełnosprawności oraz stopnia umiarkowanego pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia. Jeśli legitymuje się Pani III grupą inwalidzką, a więc lekkim stopniem niepełnosprawności, nie przysługuje Pani zasiłek pielęgnacyjny. Zachęcam jednak do pogłębienia wiedzy na temat tego, jakie ulgi i dofinansowania przysługują osobom o lekkim stopniu niepełnosprawności. Są to m.in. dofinansowania PFRON do turnusów rehabilitacyjnych lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych.

 • Napisał: Małgorzata On 2023-01-16
  Rating:
  5.0

  Witam
  Mój syn jest pełnoletni ,nie pracuje ,nie uczy się Ma przyznany drugi stopień niepełnosprawności.
  I mamy problem z ubezpieczeniem zdrowotnym.
  Jaka instytucja może nam pomóc.?
  MOPR niestety nam nie pomógł.

  Replied by: Joanna On 2023-01-18 Pani Małgorzato, nie do końca rozumiem, w czym tkwi Państwa problem? Jeśli chodzi o uzyskanie decyzji uprawniającej do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej zachęcam do zapoznania się z wytycznymi znajdującymi się na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzyskaj-decyzje-uprawniajaca-do-bezplatnych-swiadczen-opieki-zdrowotnej1. Wynika z nich, że odpowiedni wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub urzędzie miasta lub gminy adekwatnej do miejsca Państwa zamieszkania.

 • Napisał: Stanisław On 2023-01-09
  Rating:
  5.0

  Jestem emerytem w wieku -skończone 75 lat-jestem po 2 zawałach -po baypasach- po stendach- mam problemy ze stawami kolanowymi-moje pytanie -czy przysługuje mi ulga rehabilitacyjna oraz stopień niepełnosprawności.

  Replied by: Joanna On 2023-01-10 Panie Stanisławie, w obowiązującym systemie orzekania o niepełnosprawności nie sformułowano wprost pełnego katalogu schorzeń, które uprawniają do wydania orzeczenia. Proszę spróbować złożyć wniosek i czekać na decyzję komisji orzekającej. Ulga rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym, mającym na utrzymaniu osobę niepełnosprawną lub osobom, które poniosły wydatki na rehabilitację lub ułatwienie wykonywania czynności życiowych. Więcej na temat ulgi rehabilitacyjnej przeczyta Pan na stronie rządowej: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-rehabilitacyjna/

 • Napisał: Kinga On 2023-01-06
  Rating:
  5.0

  Witam mój synek ma wodonercze lewostronne czy w takim razie przysługuje mu stopień niepełnisprawnosci lub czy mogę wogole się starać o orzeczenie o niepełnisprawnosc ?
  Synek ma 8 miesięcy.

  Replied by: Joanna On 2023-01-09 Pani Kingo, zachęcam do zapoznania się z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności dla dzieci poniżej 16. roku życia: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-niepelnosprawnosci-dla-dziecka-ktore-ma-mniej-niz-16-lat

 • Napisał: Marzena On 2023-01-04
  Rating:
  5.0

  Mam orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności mam 45 lat od 2016 roku mam orzeczony umiarkowany stopień czy należy mi się zasiłek pielęgnacyjny?

  Replied by: Joanna On 2023-01-05 Pani Marzeno, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności należy się zasiłek pielęgnacyjny tylko wtedy, kiedy niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. Zachęcam do zapytania pracownika regionalnej placówki MOPS, MOPR lub PCPR, jakie inne świadczenia mogą Pani przysługiwać w związku z sytuacją chorobową.

 • Napisał: Grzegorz On 2023-01-03
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry ,od 29.10.2020 posiadam. Pierwsza grupę inwalidzka orzeczona przez komisje lekarska MSWiA która orzeka całkowita niezdolność do pracy i służby na stałe.Moje pytanie czy jest to równoznaczne z zaliczeniem osoby do osób wymagającej stałej opieki i egzystencji, pozdrawiam Musalewski Grzegorz

  Replied by: Joanna On 2023-01-04 Panie Grzegorzu, osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności nie zawsze są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Warto jednak podkreślić, że w odwrotnej sytuacji osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji są jednocześnie zawsze kwalifikowane jako osoby o znacznej niepełnosprawności. Orzeczenie o niezdolności do pracy nie jest również jednoznaczne z zaliczeniem chorego do osób wymagających stałej opieki i egzystencji. Aby otrzymać orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, należy złożyć wniosek w ZUS wraz z kompletem potrzebnych dokumentów. Warto przy okazji podkreślić, że orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji nie zawsze wyklucza możliwość podjęcia pracy zarobkowej, jednak wówczas należy zadbać o odpowiednie przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 • Napisał: Kazik On 2022-12-23
  Rating:
  5.0

  Witam mój wujek miał wypadek i jeździ na wózku i jest w trakcie rehabilitacji chciałem pogłębić mu stopień niepełnosprawności z umiarkowanego na ciężki i potrzebuje informacji czy ktoś może wie ile punktów powinien mieć na ocenie wg skali opartej na skali Barthel ? Żeby miał szanse na najwyższy stopień ?

  Replied by: Joanna On 2022-12-27 Panie Kaziku, osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności otrzyma w skali Barthel od 0 do 20 punktów. Więcej na ten temat przeczyta Pan w naszym artykule: https://www.seni24.pl/poradnik/Wpis/66-skala-adl-i-barthel-ocena-sprawnosci-seniora

 • Napisał: Danuta On 2022-12-12
  Rating:
  5.0

  Jak załatwić zasiłek pielęgnacyjny dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym

  Replied by: Joanna On 2022-12-19 Pani Danuto, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, potrzebne będzie złożenie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Taki wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce Państwa zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie). Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia podmiot realizujący świadczenia rodzinne, znajdzie je Pani również w internecie. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty jej powstania. Co ważne, dokumenty te nie są wymagane w przypadku ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny osoby, która ukończyła 75 lat.

 • Napisał: Grazyna On 2022-12-04
  Rating:
  5.0

  Brat jest bezrobotny bez prawa bez zasilku . Jest chory i zlozyl wniosek o ustalenie stopnia o niepelnosprawnosci. Ma 63 lata.
  Czy jak by otrzymal stopien umiarkowany bedzie mogl sie starac o zasilek pielegnacyjny z mopsu?
  Na to liczy bo mial by chociaz na lekarstwa te 215 zl. Co jakie inne srodki pieniezne moze z Mopsu otrzymac?Mieszka z Mama z jej emerytury 1553zl

  Replied by: Joanna On 2022-12-19 Pani Grażyno, informacje na temat uprawnień osób niepełnosprawnych znajdzie Pani na stronie rządowej: https://niepelnosprawni.gov.pl/p,94,uprawnienia-osob-niepelnosprawnych, a także na portalu PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Po wydaniu stopnia niepełnosprawności brat będzie mógł skorzystać np. z dofinansowania do remontu łazienki i przystosowania jej do potrzeb osoby niepełnosprawnej, dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego czy turnusów rehabilitacyjnych. Odpowiadając również na Pani pierwsze pytanie - zasiłek pielęgnacyjny przysługuje każdemu dorosłemu powyżej 16. roku życia, który posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub osobie, która legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lecz tylko pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia. Więcej na ten temat przeczyta Pani na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-pielegnacyjny

 • Napisał: Elżbieta On 2022-12-01
  Rating:
  5.0

  Czy jeśli posiadam drugi stopień niepełnosprawności i pobieram zasiłek pielęgnacyjny , przysługuje mi zwolnienie z opłaty abonamentowej RTV?

  Replied by: Joanna On 2022-12-08 Pani Elżbieto, w takiej sytuacji nie przysługuje Pani zwolnienie z opłat abonamentowych. Osobami uprawnionymi do niepłacenia abonamentu RTV, poza chorymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, są osoby powyżej 75. roku życia, weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, a także osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

 • Napisał: Anna On 2022-11-30
  Rating:
  5.0

  Witam.
  Mam stopień umiarkowany niepełnosprawności.
  Czy o zwolnieniu z abonamentu RTV decyduje też symbol niepełnosprawności?

  Replied by: Joanna On 2022-12-08 Pani Anno, chorym o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie przysługuje zwolnienie z opłat abonamentowych. Osobami uprawnionymi do takiego zwolnienia, poza chorymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, są osoby powyżej 75. roku życia, weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, a także osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

 • Napisał: Halina On 2022-11-25
  Rating:
  5.0

  Witam, mąż ma orzeczenie o niesprawności znacznej,chciałam się dowiedzieć gdzie mam złożyć dokumenty o dofinansowanie za opiekę (mąż ma emeryturę)

  Replied by: Joanna On 2022-11-30 Pani Halino, zakładam, że pyta Pani o świadczenie pielęgnacyjne. Uwaga! Istnieje znacząca różnica pomiędzy świadczeniem pielęgnacyjnym a zasiłkiem pielęgnacyjnym. To pierwsze zastępuje pełną wypłatę opiekuna osoby niepełnosprawnej i od 1 stycznia 2022r. wynosi 2119 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny to z kolei dodatkowe doposażenie pieniężne pokrywające jedynie część wydatków - jego kwota wynosi 215,84 zł miesięcznie, a więc znacznie mniej. Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest członkowi rodziny lub płatnemu opiekunowi osoby niepełnosprawnej. Warunkiem otrzymania takiego dofinansowania przez opiekuna jest rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na rzecz sprawowania pełnej opieki nad osobą niepełnosprawną. Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne należy złożyć do MOPS-u, GOPS-u lub Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Więcej na temat tego świadczenia przeczyta Pani na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-pielegnacyjne.

 • Napisał: Alicja On 2022-11-25
  Rating:
  5.0

  Witam,mam stopień umiarkowany jak i gdzie mogę się ubiegać o zwolnienie z abonamentu na radio i telewizję
  Gdzie mogę się ubiegać o kartę parkingowa
  Jak ubiegać się o zniżki w PKP i PKS oraz MPK
  A także w jakich firmach telekomunikacyjnych mogę ubiegać się o ulgę .
  Proszę o wyjaśnienie i pokierowanie mnie do odpowiedniego działu, gdzie mogłabym to załatwić
  Będę wdzięczna za odpowiedź
  Pozdrawiam serdecznie

  Replied by: Joanna On 2022-11-30 Pani Alicjo, osobom posiadającym umiarkowany stopień niepełnosprawności nie przysługuje zwolnienie z opłat abonamentowych na radio i telewizję. Więcej na ten temat przeczyta Pani tutaj: https://www.gov.pl/web/krrit/kto-jest-zwolniony-z-oplat-abonamentowych. Ulgi w transporcie miejskim mogą, ale nie muszą Pani przysługiwać - każde miasto ma prawo do prowadzenia własnej polityki ulg dla inwalidów. Aby dowiedzieć się więcej, sugeruję wejść na stronę przewoźnika miejscowości, w której Pani mieszka. Zniżki w PKP przysługują natomiast osobom z niepełnosprawnością znaczną, a w przypadku niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym zniżki obejmują tylko osoby niewidome. Więcej na temat zniżek w pociągach znajdzie Pani na stronie: https://www.intercity.pl/pl/site/dla-pasazera/oferty/krajowe/. O zniżkę telekomunikacyjną powinna Pani zapytać indywidualnie do operatora Pani numeru telefonu, np. dzwoniąc pod numer infolinii. Na koniec zachęcam Panią do zapoznania się z możliwościami dofinansowania PFRON odpowiednio dla Pani grupy inwalidzkiej: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/

 • Napisał: Marcin On 2022-11-24
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, od wielu lat posiadam orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności z adnotacją narząd ruchu i na stałe. Od niedawna mam przyznaną częściową niezdolność do pracy. Mój stan zdrowia się pogorszył i chodzę o 2 kulach i bardzo ułatwiłoby mi funkcjonowanie możliwość parkowania na kopertach. Czy jest sens składać wniosek o zmianę stopnia lub o orzeczenie do ulg i uprawnień jeżeli automatycznie zostanie przełożone orzeczenie z ZUS na lekki stopień? A na to karty parkingowej nie wydają. Pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2022-11-24 Panie Marcinie, myślę, że warto spróbować ubiegać się o podwyższenie stopnia niepełnosprawności, jeśli stan Pana zdrowia pogorszył się od czasu ostatniej komisji. Posiadając orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma Pan szansę uzyskać kartę parkingową, która pomogłaby w codziennym funkcjonowaniu.

 • Napisał: Renata On 2022-11-23
  Rating:
  5.0

  W sierpniu 2002 r. komisja ZUS orzekła u mamy, która wówczas miała 62 lata "całkowitą niezdolność do pracy na stałe, po odwołaniu się od tego orzeczenia Sąd Okręgowy przyznał mamie do tego orzeczenia dodatek pielęgnacyjny na stałe, mam odpis wyroku i orzeczenie j.w. GOPS nie uznaje wyroku Sądu jako, że mama jest osobą "całkowicie niezdolną do pracy na stałe i samodzielnej egzystencji" traktując orzeczenie jako umiarkowany stopień niepełnosprawności. co powinnam w tej sytuacji zrobić?

  Replied by: Joanna On 2022-11-24 Pani Renato, nie do końca rozumiem istotę problemu. Stopień niepełnosprawności nie określa zdolności do samodzielnej egzystencji i odwrotnie. Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest choremu przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - bez takiego dokumentu trudno mówić o jakiejkolwiek klasyfikacji.

 • Napisał: Anna On 2022-11-22
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, mam umiarkowany stopień niepełnosprawności z wydany w maju tego roku przez ma PFRON. Pracuje w przedszkolu jako pomoc nauczyciela i woźna. Czy dodatkowy urlop przysługuje mi po roku czasu czy wcześniej? Czy ja jako pracownik i pracodawca może mieć jakieś dodatkowe korzyści związane z tego orzeczenia?

  Replied by: Joanna On 2022-11-23 Pani Anno, prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni kalendarzowych osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu 1 roku po dniu zaliczenia jej do jednego ze stopni niepełnosprawności. Taki urlop nie przysługuje jednak osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym ustawowe 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną przysługują różnego rodzaju dofinansowania. Więcej na ten temat przeczyta Pani tutaj: https://niepelnosprawni.gov.pl/p,67,uprawnienia-pracodawcy-zatrudniajacego-osobe-niepelnosprawna

 • Napisał: MARIAN On 2022-11-22
  Rating:
  5.0

  stopień niepełnosprawności umiarkowany O3-L, O5-R, 11-I, jakie mogę mieć ulgi ,dofinansowanie , czy zsiłki pielengnacyjne itp pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2022-11-24 Panie Marianie, osobom o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługują różnego rodzaju ulgi i dofinansowania. Szczegółowy katalog tego typu przywilejów znajdzie Pan na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dostępnym pod tym linkiem: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/ Ponadto, przysługuje Panu krótszy czas pracy, dodatkowa przerwa w pracy, dodatkowy urlop w wymiarze 10 dni kalendarzowych, dodatkowy urlop na turnus rehabilitacyjny (raz w roku), ulgi w komunikacji miejskiej (uwaga! każda gmina posiada własny regulamin takich ulg), karta parkingowa, zwolnienie z opłaty radiowo-telewizyjnej (nie zawsze, w tym celu trzeba spełnić konkretne wymagania: https://www.gov.pl/web/krrit/kto-jest-zwolniony-z-oplat-abonamentowych), a nawet ulgi w opłatach za usługi telekomunikacyjne w zależności od operatora sieci komórkowej. Dodatkowo może Pan skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej, czyli odliczenia od podatku. Zachęcam do lektury internetowych stron rządowych poświęconych osobom niepełnosprawnym, z których jasno wynika, jakie rodzaje ulg i przywilejów obejmują Pana grupę niepełnosprawności.

 • Napisał: Gaba On 2022-11-20
  Rating:
  5.0

  Mam 73 lata ,stopień niepełnosprawności umiarkowany. Choroby : SM i neuralgia nerwu trójdzielnego twarzy .Przyjmuję leki (gabapentina , lamotrix itp) , które są refundowane przy padaczce natomiast przy neuralgii nerwu trójdzielnego płacę 100℅ ,co wynosi miesięcznie ok 400 zł,
  A z środkami higienicznymi (nietrzymanie moczu) ok 600 zł miesięcznie przy dochodach 1500,- Będę wdzięczna za sprawdzoną informację z jakiej pomocy czy ulgi mogę skorzystać .
  Pozdrawiam Gaba

  Replied by: Joanna On 2022-11-21 Szanowna Pani, posiadając umiarkowany stopień niepełnosprawności może Pani skorzystać z szeregu świadczeń - zachęcam do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Powiatowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/

 • Napisał: Vleńka On 2022-11-19
  Rating:
  5.0

  Mam pytanie moja 86 letnia mama otrzymala niepełnosprawność stopień znaczny mamy opiekunke na dwie godziny dziennie z mopsu czy mogę sie starać o swiadczenie dla opiekuna osoby niepelnosprawnej i czy opiekunka wtedy zostanie nam zabrana dodam ze opiekunka nie jest za darmo płacimy za jej usługi mopsowi nadmieniam ze nie pracuję bo muszę opiekowac sie mamą

  Replied by: Joanna On 2022-11-30 Szanowna Pani, jako osoba niepracująca może się Pani starać o świadczenie pielęgnacyjne. Proszę mieć na uwadze, że istnieje różnica pomiędzy świadczeniem pielęgnacyjnym a zasiłkiem pielęgnacyjnym. To pierwsze od 1 stycznia 2022r. wynosi 2119 zł miesięcznie i może zastępować pełną wypłatę opiekuna, który nie pracuje. Zasiłek pielęgnacyjny to natomiast dodatkowe, znacznie niższe, doposażenie pieniężne - jego kwota wynosi 215,84 zł miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest niepracującemu członkowi rodziny lub płatnemu opiekunowi osoby niepełnosprawnej. Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne należy złożyć do MOPS-u, GOPS-u lub Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Więcej na temat tego świadczenia przeczyta Pani na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-pielegnacyjne. Niestety nie wiem, czy po przyznaniu świadczenia opiekunka zostanie Państwu zabrana - w tym celu polecam skontaktować się z odpowiednią placówką MOPS.

 • Napisał: Gocha On 2022-11-19
  Rating:
  5.0

  Mam synka z wodą wzrokową ma zeza I możliwie będzie operacja. Gdyż te oczy nie może się skupić odrazu denerwuje itp czy mogę strac o stopien umiarkowany lekki.

  Replied by: Joanna On 2022-11-21 Szanowna Pani, o przyznaniu stopnia niepełnosprawności decyduje specjalna komisja, która pod uwagę bierze szereg różnych czynników. Nie istnieje oficjalny katalog schorzeń uprawniających do wydania orzeczenia. Zalecam po prostu złożenie wniosku do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.

 • Napisał: Izabela On 2022-11-16
  Rating:
  5.0

  Witam posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności ale niemam renty ponieważ niemam przepracowanych lat w ops powiedzieli że otrzymam zasiłek stały.na co mogę jeszcze liczy.mieszkam sama z synem mam alimenty i 500plus na syna pozdrawim

  Replied by: Joanna On 2022-11-21 Pani Izabelo, osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na dofinansowanie na wielu płaszczyznach - zachęcam do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Powiatowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych (PFRON): https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/ Kompleksową informację dot. uprawnień osób niepełnosprawnych znajdzie Pani także na stronie rządowej: https://niepelnosprawni.gov.pl/p,94,uprawnienia-osob-niepelnosprawnych

 • Napisał: Tomasz On 2022-11-14
  Rating:
  5.0

  Witam, mój 12 letni syn ma stwierdzony zespół Aspergera oraz ma orzeczenie z Powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Mam pytanie czy w związku z tym mogę ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny z ZUS ? Czy mogę również skorzystać z dodatkowego bonu turystycznego które przysługuję na dziecko niepełnosprawne ?

  Replied by: Joanna On 2022-11-15 Panie Tomaszu, jeśli syn ma orzeczoną niepełnosprawność, przysługuje mu zasiłek pielęgnacyjny oraz bon turystyczny na dziecko niepełnosprawne.

 • Napisał: Izabela On 2022-11-11
  Rating:
  5.0

  Witam. Posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności do 02.2023, że względu na epilepsję od dzieciństwa i choroby psychiczne. Ostatnio pogorszył mi się stan zdrowia przez kręgosłup czy jest możliwe żebym uzyskała znaczny stopień niepełnosprawności nie tracąc pracy? Pracuje w Stowarzyszeniu dla osób niepełnosprawnych.

  Replied by: Joanna On 2022-11-14 Pani Izabelo, orzeczenie o niepełnosprawności nie ma wpływu na orzeczenie o zdolności do pracy. Osoby niepełnosprawne, jeśli stan ich zdrowia na to pozwala, mogą podjąć pracę zarobkową. Proszę jednocześnie pamiętać, że o przyznaniu konkretnego stopnia niepełnosprawności decyduje specjalna komisja orzekająca.

 • Napisał: Anetta On 2022-11-08
  Rating:
  5.0

  Choruję na padaczkę od2roku życia w 1987 1987komisja lekarska do spraw inwalidztwa i zatrudnienia zaliczyła mnie do3grupy a w 1998orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS zostałam uznana za całkowicie nie zdolną do pracy a chciałam się starać o zasiłek pielęgnacyjny z MOPS i powiedzieli że nie mogę bo nie mam orzeczenia ale kiedyś nie było zespołu orzekania o niepełnosprawności ja mam tylko przyznaną rentę socjalną z ZUS na stałe nie wiem co mam robić żeby móc się starać o zasiłek pielęgnacyjny skoro ta decyzja została wydana na stałe

  Replied by: Joanna On 2022-11-18 Pani Anetto, III grupa inwalidzka jest równoznaczna z lekkim stopniem niepełnosprawności. Grupy inwalidzkie i stopnie niepełnosprawności są sobie równe. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje tylko osobom dorosłym posiadającym średni lub znaczny stopień niepełnosprawności (a zatem II lub I grupę inwalidzką). Aby wnioskować o zasiłek pielęgnacyjny, musiałaby Pani uzyskać wyższy stopień niepełnosprawności. Powinna Pani zatem wystąpić do powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o wydanie nowego orzeczenia uwzględniającego pogorszenie się stanu zdrowia od momentu wydania pierwotnego oświadczenia - o ile oczywiście taka zmiana miała miejsce.

 • Napisał: Kasia On 2022-11-05
  Rating:
  5.0

  Witam choruje na rdzeniowy zanik mięśni od urodzenia,poruszam się na wózku inwalidzkim, potrzebuję pomocy innych osób w funkcjonowaniu , niektórych czynności nie jestem w stanie zrobić sama. Wlasnie zmieniono mi orzeczenie ze stopnia znacznego na umiarkowany. Pracownik socjalny twierdzi że miałam za dużo punktów w skali Barthel (50). Czy tylko skala Barthel świadczy o stopniu niepełnosprawności i ile powinna wynosić punktów

  Replied by: Joanna On 2022-11-08 Pani Kasiu, skala Barthel pozwala ocenić sprawność chorego i jego zapotrzebowanie na opiekę. Maksymalnie w skali Barthela można uzyskać 100 punktów, z czego przedział 0-20 oznacza niezdolność do samodzielnej egzystencji. Punkty w przedziale 20-80 mówią, że chory tylko częściowo potrzebuje pomocy osoby z zewnątrz, natomiast ocena w granicy 80-100 punktów oznacza, że pacjent może funkcjonować samodzielnie przy niewielkiej pomocy opiekuna. 50 punktów w skali Barthela może zatem stanowić podstawę do zmiany stopnia niepełnosprawności na umiarkowany. Więcej na temat skali Barthela przeczyta Pani w innym naszym artykule: https://www.seni24.pl/poradnik/Wpis/66-skala-adl-i-barthel-ocena-sprawnosci-seniora

 • Napisał: Wanda On 2022-11-04
  Rating:
  5.0

  Czy osoba która posiada uprawnienia do świadczenia - częściowej renty może wystąpić o orzeczenie o stopniu niepelnosprawnosci z innego tytułu w tym przypadku utraty słuchu w stopniu wymagającym aparatu?

  Replied by: Joanna On 2022-11-15 Pani Wando, orzeczenie o niezdolności do pracy (a więc orzeczenie o przyznaniu renty) nie jest tożsame z orzeczeniem o niepełnosprawności, dlatego może Pani wystąpić z wnioskiem o przyznanie stopnia niepełnosprawności.

 • Napisał: Wiechna On 2022-11-03
  Rating:
  5.0

  Mam pytanie. Otrzymuje dodatek pielęgnacyjny 215zl gdyż posiadam umiarkowany st niepełnosprawności na stałe i wadę wrodzona przed 16 rokiem życia. Jako że w ubiegłym roku starałam się o kartę parkingową musiałam złożyć również o przyznanie grupy. I ponownie otrzymałam umiarkowany st na stałe i prawo do karty. Było to w ubiegłym roku i w wyniku przeoczenia nie wysłałam do mopsu. A cały czas pobieram pieniądze. Co mi grozi czy będę musiała zwrócić czy teraz doslac te nowe orzeczenie beż konsekwencji. Proszę o rade

  Replied by: Joanna On 2022-11-15 Szanowna Pani, zalecam skontaktowanie się z placówką MOPS celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

 • Napisał: Adriana On 2022-11-01
  Rating:
  5.0

  Przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności Nie Ma żadnych ulg w PKP i PKS, wielką szkoda.

  Replied by: Joanna On 2022-11-08 Pani Adriano, niestety, rzeczywiście nie wszystkie ulgi przysługują osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Mimo to z wielu przywilejów może Pani skorzystać, zachęcam do zapoznania się w tym celu z informatorem PFRON: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/

 • Napisał: Zdzisław On 2022-10-23
  Rating:
  5.0

  Witam.Mam stopień niepełnosprawności umiarkowany jakie dokumenty potrzebne mi są do zasiłku pielęgnacyjnego ,aby je wysłać do ZUS

  Replied by: Joanna On 2022-10-24 Panie Zdzisławie, dodatek pielęgnacyjny ZUS zostanie przyznany w momencie, kiedy lekarz orzecznik ZUS (komisja lekarska ZUS) w stosownym orzeczeniu stwierdzi, że jest Pan całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Do wniosku o przyznanie świadczenia (do pobrania pod tym linkiem: https://www.zus.pl/documents/10182/816037/EDP_i_inf.pdf/17d44664-0145-ca2c-6fd0-a5f505a3c739) należy dołączyć jedynie oświadczenie o stanie zdrowia OL-9 (znajdzie je Pan tutaj: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/przyznanie-renty/-/asset_publisher/aH5qpNyJeOnb/content/zaswiadczenie-zus-n-1). Co ważne, takie oświadczenie powinno zostać wystawione przez Pana lekarza prowadzącego nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku. Podkreślę również, że osoby, które ukończyły 75 lat, nie muszą składać zaświadczenia o stanie zdrowia. ZUS z urzędu przyzna prawo do dodatku pielęgnacyjnego, który będzie wypłacany razem z emeryturą.

 • Napisał: Violetta On 2022-10-22
  Rating:
  5.0

  Gdzie mam się starać o kartę inwalidzką?
  Mam orzeczenie umiarkowane

  Replied by: Joanna On 2022-10-24 Pani Violetto, o kartę parkingową dla inwalidów można wnioskować w dowolnym powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Proszę jednak pamiętać, że podstawą do uzyskania karty jest wskazanie do jej uzyskania w orzeczeniu o niepełnosprawności. Jeśli takiego wskazania nie wpisano, nie otrzyma Pani karty parkingowej.

Zadaj pytanie lub napisz komentarz

Zadaj pytanie autorowi artykułu lub skomentuj go

Powiązane wpisy

Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby leżącej?
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby leżącej?
9 130 1

Odpowiednia ochrona przed wilgocią i odparzeniami przy problemie nietrzymania moczu (NTM) zależy od wielu elementów, w tym także używanego wyrobu chłonnego....

czytaj więcej
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby częściowo mobilnej?
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby częściowo mobilnej?
5 402 4

Nietrzymanie moczu (NTM) jest przypadłością, która przeważnie towarzyszy innym schorzeniom – stwardnieniu rozsianemu, niepełnosprawności, chorobie Alzheimera...

czytaj więcej
Czym kierować się podczas wyboru wyrobu chłonnego?
Czym kierować się podczas wyboru wyrobu chłonnego?
4 536 4

Nietrzymanie moczu (NTM) jest problemem powszechnym, dotyczącym statystycznie co czwartej kobiety i co ósmego mężczyzny. Dotyka nie tylko seniorów i osoby...

czytaj więcej
Jak myć osobę leżącą?
Jak myć osobę leżącą?
14 951 2

Osoby obłożnie chore, leżące, wymagają nie tylko odpowiedniego leczenia ale także higieny i pielęgnacji, która umożliwia utrzymanie czystości i zdrowia...

czytaj więcej
Z czego korzystać podczas pielęgnacji chorego?
Z czego korzystać podczas pielęgnacji chorego?
5 657 1

Opieka nad osobą chorą jest ciężką pracą – zarówno w wykonaniu profesjonalnej opiekunki, jak i tak zwanego opiekuna rodzinnego, który nierzadko zostaje z...

czytaj więcej
Jak zapobiegać odleżynom?
Jak zapobiegać odleżynom?
8 611 1

Zapobieganie powstawaniu odleżyn to niezbędny element codziennej opieki nad osobami z niepełnosprawnościami, trwale bądź czasowo unieruchomionymi czy...

czytaj więcej
Podkład na łóżko - jednorazowy czy wielorazowy?
Podkład na łóżko - jednorazowy czy wielorazowy?
10 757 2

Podkład na łóżko to jeden z niezbędnych elementów opieki nad osobami z niepełnosprawnościami, starszymi bądź trwale lub czasowo unieruchomionymi, które...

czytaj więcej
Nietrzymanie moczu - zdrowa dieta wspierająca leczenie
Nietrzymanie moczu - zdrowa dieta wspierająca leczenie
6 677 1

Nietrzymanie moczu jest przypadłością niezwykle krępującą i wywołującą problemy zarówno natury fizycznej jak i psychicznej. Dlatego osoby chore na wszelkie...

czytaj więcej