Stopnie niepełnosprawności. Lekki, umiarkowany i znaczny

Przeczytano 3 631 razy
92 Komentarze
(5)
 

Niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych (w tym w szczególności do pracy), z powodu naruszenia sprawności organizmu (stałego lub długotrwałego). Jakie są stopnie niepełnosprawności? Kto o nich orzeka? Podpowiadamy.

Stopnie niepełnosprawności

Zanim odpowiemy na pytanie, jakie są stopnie niepełnosprawności, warto wyjaśnić, kto orzeka o niepełnosprawności. Zgodnie z przepisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawnym jest osoba, która posiada stosowne orzeczenie.
W Polsce jako pierwsza instancja orzeczenie wydaje powiatowy/miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast jako druga instancja – wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. W skład orzekającego zespołu powiatowego i wojewódzkiego wchodzi co najmniej dwóch specjalistów – co najmniej jeden lekarz oraz pedagog, psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy lub inny lekarz.

Orzeczenie o niepełnosprawności – stopnie i rodzaje

Jakie wyróżniamy rodzaje i stopnie niepełnosprawności? Jeśli chodzi o typy niepełnosprawności, stosuje się podział na:

 • choroby neurologiczne, w tym neurodegeneracyjne,
 • choroby psychiczne,
 • choroby rzadkie/genetyczne,
 • choroby układu moczowo-płciowego,
 • choroby układu oddechowego i krążenia,
 • niepełnosprawność intelektualną,
 • niepełnosprawność narządu wzroku i głuchoślepotę,
 • niepełnosprawność ruchową,
 • niepełnosprawność słuchu i/lub mowy,
 • nowotwory,
 • otyłość,
 • schorzenia metaboliczne.

Stopnie orzeczenia o niepełnosprawności

Zarówno jeśli chodzi o stopnie niepełnosprawności intelektualnej, jak i stopnie niepełnosprawności ruchowej oraz stopnie inwalidztwa innego rodzaju, obowiązuje ten sam podział zależny od zakresu ograniczenia sprawności organizmu: lekki, umiarkowany i znaczny.

Lekki stopień niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności lekki (inaczej trzeci stopień niepełnosprawności) oznacza, że osoba ma naruszoną sprawność organizmu i w związku z tym obniżoną sprawność funkcjonowania, a jej zdolności wykonywania pracy są ograniczone w porównaniu do pracy osoby o pełnej sprawności fizyczno-ruchowej oraz psychicznej. Pewne ograniczenia można jednak kompensować przy pomocy odpowiednich środków (np. sprzętu ortopedycznego). Co daje lekki stopień niepełnosprawności? Przynależność do III grupy inwalidzkiej pozwala korzystać z ulgi rehabilitacyjnej.
Stopień lekki niepełnosprawności upoważnia także do ubiegania się o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Może ono zostać przeznaczone np. na likwidację barier architektonicznych w mieszkaniu lub domu. 3 stopień niepełnosprawności wiąże się także z ulgą komunikacyjną oraz specjalnymi warunkami zatrudnienia określonymi w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.), a także regulowanymi przez Kodeks pracy.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności umiarkowany (inaczej drugi stopień niepełnosprawności) oznacza, że osoba jest niezdolna do pracy lub zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej, lub wymaga czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Każda z tych przesłanek stanowi samodzielną podstawę do zaliczenia do stopnia umiarkowanego niepełnosprawności.
Co daje umiarkowany stopień niepełnosprawności? Jedną z korzyści wynikającej z przynależności do II grupy inwalidzkiej są ulgi dla niepełnosprawnych. Stopień umiarkowany upoważnia do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, zniżek w komunikacji PKP i PKS oraz rabatów w komunikacji miejskiej, podczas wyrabiania paszportu, a także w niektórych firmach telekomunikacyjnych.
Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym wiąże się z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego oraz kartą parkingową, 2 stopień niepełnosprawności może także zapewnić dofinansowanie ze środków PFRON, np. z przeznaczeniem na zakup przedmiotów ortopedycznych. Osoba o znacznej niepełnosprawności może również liczyć na specjalne warunki zatrudnienia: skrócony czas pracy, dodatkowe przerwy i dodatkowe urlopy.

Znaczny stopień niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności znaczny (inaczej pierwszy stopień niepełnosprawności) oznacza, że osoba jest niezdolna do pracy i wymaga stałej lub długotrwałej opieki oraz pomocy w celu pełnienia ról społecznych. I stopień niepełnosprawności jest równoznaczny z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Stopień znaczny niepełnosprawności upoważnia do skorzystania z jednego z poniższych świadczeń:

 • dodatek pielęgnacyjny,
 • zasiłek pielęgnacyjny.

Dodatkowo osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym przysługują:

 • dofinansowanie ze środków PFRON,
 • karta parkingowa,
 • rabat na usługi telekomunikacyjne,
 • specjalne warunki zatrudnienia: skrócony czas pracy, dodatkowe przerwy, dodatkowe urlopy oraz prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • zniżki w komunikacji PKP i PKS,
 • zniżki w komunikacji miejskiej,
 • zwolnienie z abonamentu za radio i telewizję (tylko w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności).

Zmiana stopnia niepełnosprawności z umiarkowanego na znaczny

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Odpowiedni wniosek wraz z dokumentacją należy dostarczyć do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Źródła:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady
https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/status-osoby-niepelnosprawnej/
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/203749
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci
https://www.spes.org.pl/twoje-prawa/orzekanie-o-niepelnosprawnosci/stopien-niepelnosprawnosci
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/278922
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/298746
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/335627
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/270527

 
Specjalistka ds. treści internetowych o tematyce medycznej. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na kierunku Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, ze specjalizacją Biologia — Antropologia (Biologia Człowieka). Czas wolny spędza najchętniej w górach lub przy dobrej książce/grze planszowej/grze video.

Komentarze

 • Napisał: Irena On 2023-03-17
  Ocena:
  5.0

  Od 1989 roku przebywałam na rencie inwalidzkiej z powodu SM. W 1997 roku doznałam złamania kręgosłupa w odcinku L2 na turnusie rehabilitacyjnym. Tego samego roku złamania pięty lewej. Posiadam zakaz wykonywania pracy a obecnie na emeryturze. Osteoporoza w stopniu przekraczającym normy wiekowe. W międzyczasie kolejne złamania kręgosłupa w odcinkach L3, L4, L5, T 11,T12 i we wrześniu 2022 T13. W trzech odcinkach ucisk na rdzeń kręgowy. Od września praktycznie leżę. Posiadam stopień umiarkowany ale rehabilitanci kazali złożyć wniosek o stopień znaczny po ostatnim złamaniu. Komisja powiatowa - odmowa, wojewódzka odmowa. Uzasadnienie posiadam stopień umiarkowany i wg Komisji mój stan zdrowia od wydania orzeczenia z 2015 roku ponoć się nie zmienił (co jest niezgodne z prawdą). Będę składała odwołanie ale jakie załączyć zaświadczenia skoro opisy rezonansu z 2022 sa zatrważające dla ortopedów przeciwnie do lekarzy na Komisjach.

  Odpowiedź Joanna On 2023-03-17 Pani Ireno, przykro mi, ale nie umiem Pani pomóc. Zalecałabym konsultację np. z infolinią Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

 • Napisał: Seweryn On 2023-03-12
  Ocena:
  5.0

  Mam znaczny stopień ale pracowałem nielegalnie czy coś mi przysługuje od pomocy socjalnej

  Odpowiedź Joanna On 2023-03-17 Panie Sewerynie, tak zwana "praca na czarno" niesie ze sobą wiele poważnych konsekwencji. Przede wszystkim nie może Pan korzystać z publicznej opieki zdrowotnej, ponieważ nie jest Pan zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie ma Pan także prawa do skorzystania z płatnego urlopu chorobowego, płatnego urlopu wypoczynkowego, urlopu ojcowskiego oraz zasiłku dla bezrobotnych. Zachęcam Pana mimo wszystko do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy, który powinien udzielić Panu więcej informacji.

 • Napisał: Stefan On 2023-03-11
  Ocena:
  5.0

  Moja żona posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - UMIARKOWANY, wydane na stałe. Posiadała kartę parkingową. Gdy zwróciła się do WZds.O o Niepełnosprawności stwierdzono, że orzeczenie nie kwalifikuje do wydania karty parkingowej. Pytanie:
  - czy można zabierać rzeczy nabyte i na jakiej podstawie?
  - czy ponowne orzeczenie uzdrowi osobę niepełnosprawną?
  - czy ponowne badania przyczynią się lepszego funkcjonowania służby zdrowia?
  - co wnosi ponowne badanie osoby niepełnosprawnej?
  Pewne jest, że powoduje duże utrudnienie dla tej osoby.

  Odpowiedź Joanna On 2023-03-17 Panie Stefanie, aby uzyskać kartę parkingową dla niepełnosprawnych należy posiadać przede wszystkim stwierdzone znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, a także wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności/ o wskazaniach do ulg i uprawnień do wydania takiej karty. Jeśli w orzeczeniu o niepełnosprawności nie znajdują się takie zapisy, karta parkingowa nie zostanie wydana. Oczywiście, od niekorzystnego orzeczenia może Pan złożyć odwołanie wedle obowiązujących reguł odwoławczych.

 • Napisał: Krzysztof On 2023-03-10
  Ocena:
  5.0

  skąd pobrać wniosek o zmianę orzeczenia

  Odpowiedź Joanna On 2023-03-13 Panie Krzysztofie, wnioski o wydanie orzeczenia o ponownie ustalonym stopniu niepełnosprawności można pobrać bezpośrednio ze strony placówki, w której składa się wnioski, czyli Powiatowego lub Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 • Napisał: Małgorzata On 2023-03-08
  Ocena:
  5.0

  Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym z uwagi na chorobę nowotworową. Pracuję w szkolnictwie i urlop muszę wykorzystać wiadomo w wakacje. Czy mogę się ubiegać o dodatkowy - płatny dzień wolny na wlew dożylny, zalecony przez prowadzącego onkologa w ramach NFZ. Leczę się poza miejscem zamieszkania. Jeśli tak, jaka jest podstawa prawna.

  Odpowiedź Joanna On 2023-03-10 Pani Małgorzato, nauczyciel niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym ma prawo do zwolnienia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, które, w zależności od okoliczności, może obejmować cały dzień lub jego część. Pracodawca ma obowiązek udzielić takiego zwolnienia, gdy pracownik nie może wykonać badań, zabiegów lub uzyskać zaopatrzenia ortopedycznego oraz dokonać jego naprawy poza godzinami pracy. Zwolnienie, w zależności od okoliczności, może obejmować cały dzień lub jego część. Jest to zwolnienie nielimitowane i powinno być udzielane każdorazowo, gdy zachodzą okoliczności je uzasadniające. Ponadto, nauczyciel zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, ale nie częściej niż raz w roku. Prawo do zwolnienia od pracy przysługuje od dnia przedłożenia orzeczenia o niepełnosprawności.

 • Napisał: Marek On 2023-03-07
  Ocena:
  5.0

  Mam rozdzielczości majątkowe z żoną czy mogę starać się o zasiłek stały z Opieki Społecznej dla samotnie gospodarującej osoby

  Odpowiedź Joanna On 2023-03-08 Panie Marku, kwestia rozdzielności majątkowej i prowadzenia z kimś wspólnego gospodarstwa domowego jest mocno sporna i nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na postawione przez Pana pytanie. Posiadanie rozdzielności majątkowej z małżonką nie musi jednocześnie oznaczać, że każdy z małżonków prowadzi oddzielne gospodarstwo domowe - skoro mieszkają razem i wspólnie to gospodarstwo użytkują. Jeśli natomiast jest Pan osobą samodzielnie zamieszkującą i faktycznie sam Pan gospodaruje mieszkaniem/domem, może Pan wnioskować o przyznanie stałego zasiłku dla osoby samodzielnie gospodarującej.

 • Napisał: Marek On 2023-03-07
  Ocena:
  5.0

  Biorę zasiłek z Opieki Społecznej jestem w rodzinie mam dochody zasiłek rodzinny czy Opieka Społeczna może mi obniżyć zasiłek stały z 518zł. na 444zł.

  Odpowiedź Joanna On 2023-03-08 Panie Marku, według obowiązujących zasad w przypadku osoby pozostającej w rodzinie zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Od 1 stycznia 2022 roku kryterium dochodowe wynosi 600 zł dla osoby przebywającej w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie i wyższa niż 719 zł.

 • Napisał: Dariusz On 2023-03-06
  Ocena:
  5.0

  Witam,posiadam drogą gr inwalidzką umiarkowany stopień niepełnosprawności od roku 2000 na stałe.moj stan zdrowia bardzo pogorszył się i zamierzam stanąć ponownie na komisję o zmianę gr.teraz wogule pieniążki wypłaca mi MOPS jako stały zasiłek wyrównawczy,do ZUS nie załapałem się bo nie miałem lat pracy.Teraz licząc szkole,wojsko i przepracowanych lat jest już 5czyli ile czeba żeby poprostu rentę wypłacał ZUS a nie opieką.Mysle że mogę teraz dostać wogule pierwsza gr zcalkowita niezdolnością do pracy i problemu by nie było już.ale gdyby utrzymali mi tą 2 grupę to mając już te 5 lat pracy będę mógł przenieść się do ZUS aby oni wypłacali i korzystać z ich norm?bo zpieniazkow zopieki nieda się przeżyć,niestarcza na leki a życie,opłaty.... proszę o konkretna poradę bo jestem wstanie depresyjnym i niemam pojęcia jak zabrać się do tego i co mogę co mi się należy,co przysługuje. Dziękuję bardzo i dobranoc

  Odpowiedź Joanna On 2023-03-08 Panie Dariuszu, jeśli stan Pana zdrowia pogorszył się od momentu ostatniej komisji, może Pan wnioskować o zmianę stopnia niepełnosprawności. Wniosek należy złożyć w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności. Jako osobie niepełnosprawnej przysługują Panu różne świadczenia. Pierwsze z nich to renta z tytułu niezdolności do pracy - może Pan o nią wnioskować, jeśli stan zdrowia uniemożliwia Panu wykonywanie pracy zarobkowej. Aby ubiegać się o rentę, należy posiadać orzeczenie o niezdolności do pracy - orzekają o tym lekarze orzecznicy i komisje lekarskie ZUS. Więcej na temat renty przeczyta Pan na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/renta-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy - znajdzie Pan tam m.in. informację o wymaganych okresach składkowych. Posiadając orzeczenie o niepełnosprawności może Pan wnioskować też o zasiłek pielęgnacyjny. Taki zasiłek wypłacany jest opiekunom osób niepełnosprawnych, które ze względu na sprawowaną opiekę nie mogą wykonywać swojej pracy zarobkowej. Jeśli ktoś się sprawuje nad Panem taką opiekę, zachęcam do złożenia wniosku (w 2023 roku kwota zasiłku wynosi 2458 zł). Innym rodzajem świadczenia jest dodatek pielęgnacyjny przyznawany osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji. Wniosek o dodatek pielęgnacyjny składa się w placówce ZUS. Osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji przysługuje również tzw. świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych. Dodatkowo, może Pan skorzystać z dofinansowania NFZ lub PFRON na różnego rodzaju sprzęty rehabilitacyjne, udział w turnusach rehabilitacyjnych, a nawet remont łazienki. Możliwości jest bardzo dużo, nie sposób opisać tutaj wszystkich. Zachęcam do kontaktu z infolinią PFRON lub placówką MOPS/MOPR/PCPR - wierzę, że rzetelnie odpowiedzą na Pana pytania. Polecam również lekturę informatora dla osób z niepełnosprawnością, znajdującego się pod linkiem: https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-niepelnosprawnych. Życzę Panu dużo zdrowia!

 • Napisał: Rrgi On 2023-03-05
  Ocena:
  5.0

  Syn stopień niepełnosprawności umiarkowany ..
  Teraz w maju stanie się pełnoletni, w mojej ocenie nie jest sam zdolny samodzielne podejmować decyzje a tym bardziej żeby podjął pracę chodź tego zapisu nie ma w orzeczeniu o niepełnosprawności .
  Syn ma wadę genetyczną więc tutaj żadne rokowania na poprawey stanu jego zdrowia nie istnieją . Co możemy dalej zrobić czy stawać na komisję na rentę ?

  Odpowiedź Joanna On 2023-03-08 Szanowni Państwo, jeśli stan zdrowia pozwala na stwierdzenie u syna niezdolności do pracy, można wnioskować o wydanie takiego orzeczenia. Zgodnie z definicją "za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu" (informacja ze strony rządowej gov.pl). O niezdolności do pracy w celu ustalenia uprawnień do świadczeń, których przyznanie zależy od stwierdzenia niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzekają lekarze orzecznicy i komisje lekarskie ZUS. Osobie niezdolnej do pracy przysługuje renta. Zachęcam Państwa do zapoznania się z szeregiem uprawnień, które przysługują osobom o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Są to m.in. korzystne dofinansowania ze strony NFZ oraz PFRON.

 • Napisał: Zbigniew On 2023-03-05
  Ocena:
  5.0

  Jle wynosi zasiłek stały przy stopniu niepełnosprawności umiarkowanym

  Odpowiedź Joanna On 2023-03-07 Panie Zbigniewie, przede wszystkim należy podkreślić, że "zasiłek stały przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały ustala się w wysokości: w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku od dnia 1 stycznia 2022 r. nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie; w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie." Są to wytyczne ze strony rządowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-staly

 • Napisał: Piotr On 2023-03-04
  Ocena:
  5.0

  skąd pobrać wniosek o orzeczenie znacznego stopnia niepełnosprawności on-line

  Odpowiedź Joanna On 2023-03-07 Panie Piotrze, wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności pobiera się bezpośrednio z placówki zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności lub ze strony internetowej zespołu, jeśli się na niej znajduje. Więcej na temat uzyskania orzeczenia znajdzie Pan na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci

 • Napisał: Katarzyna On 2023-03-03
  Ocena:
  5.0

  Witam czy jak mam 44lata i mam stopień umiarkowany o symbolu 03-l należy mi się zasiłek pielęgnacyjny

  Odpowiedź Joanna On 2023-03-07 Pani Katarzyno, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje m.in. osobom legitymującym się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ale pod warunkiem, że niepełnosprawność ta powstała przed ukończeniem 21. roku życia. Nadmienię, że zasiłek pielęgnacyjny nie jest zależny od dochodów. Zasiłek nie przysługuje też w sytuacji, gdy chory pobiera dodatek pielęgnacyjny, przebywa stale w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie oraz gdy mieszka poza granicami Polski i na terenie tego kraju pobiera podobnego rodzaju świadczenia pielęgnacyjne.

 • Napisał: Monika On 2023-03-01
  Ocena:
  5.0

  Witam otrzymałam stopień niepełnosprawności lekki 05 R na stałe. Czy mogę korzystać z ulgi rehabilitacji jeśli na orzeczeniu istnieje zapis cytuje „6) korzystania z systemu środowiskowego wsparcia samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej,organizacje pozarządowe oraz inne placówki - nie wymaga”. Czy to oznacza ze nie mogę korzystać z ulgi rehabilitacji i odpisywać jej w rozliczeniu rocznym ?

  Odpowiedź Joanna On 2023-03-03 Pani Moniko, warunkiem do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest przede wszystkim posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną. Drugim warunkiem jest poniesienie wydatków na rehabilitację lub wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Jeśli takich wydatków Pani nie ponosi, nie skorzysta Pani z ulgi. Więcej na ten temat przeczyta Pani na stronie rządowej: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-rehabilitacyjna/

 • Napisał: Anna On 2023-03-01
  Ocena:
  5.0

  Witam serdecznie
  Mam grupę inwalidzką umiarkowaną chciałam spytać jaki metraż mi przysługuje i jaki metraż jest minimum w sanatorium.

  Odpowiedź Joanna On 2023-03-03 Pani Anno, nie rozumiem zadanego pytania. Jako osoba niepełnosprawna posiada Pani możliwość dofinansowania do pobytu w sanatorium z ramienia NFZ lub PFRON. Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem dotyczą jednak wyłącznie osób ubezpieczonych, których stan zdrowia rzeczywiście wymaga pobytu w takim ośrodku. Co należy podkreślić, na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do sanatorium, samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych. Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że żadna jednostka nie określa metrażu przysługującego kuracjuszowi w placówce uzdrowiskowej. Jeśli miałaby Pani dodatkowe pytania w tej kwestii, zachęcam do kontaktu z infolinią PFRON lub NFZ.

 • Napisał: Emilia On 2023-03-01
  Ocena:
  5.0

  Witam,czy niemowlę może dostać stopień niepełnosprawności,czy dopiero po 16 roku życia jest on określany ?

  Odpowiedź Joanna On 2023-03-03 Pani Emilio, stopień niepełnosprawności (lekki, umiarkowany lub znaczny) określany jest po ukończeniu 16. roku życia. Osoby młodsze mogą jednak otrzymać tzw. orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 r.ż.

 • Napisał: Ewa On 2023-03-01
  Ocena:
  5.0

  Dzień dobry,mam pytanie : czy silne ataki lękowe oczywiście leczone ale z marnym skutkiem które powodują niemożność wyjścia z domu gdziekolwiek ( potrzebuje pomocy drugiej osoby ) kwalifikuja sie do stopnia znacznego? Obecnie posiadam stopień niepełnosprawności umiarkowany, lecze się na depresje, padaczke skroniowa,początek demencji a teraz jakby było mało doszło mi włóknienie wątroby F -4. Jestem w stałym leczeniu. Mam zasiłek stały z MOPS . Pozdrawiam i życzę dobrego dnia z poważaniem Ewa lat 58

  Odpowiedź Joanna On 2023-03-03 Pani Ewo, o tym powinien zdecydować Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Posiadanie danej jednostki chorobowej nie jest jednoznaczne z określonym stopniem niepełnosprawności. Życzę dużo zdrowia!

 • Napisał: Monika On 2023-02-28
  Ocena:
  5.0

  Dzień dobry mam na imię Monika jestem niepełnosprawna dziewczyna chcę się starać o zwrot podatku za leki za rok 2021i 2022prosze o odpowiedź

  Odpowiedź Joanna On 2023-03-03 Pani Moniko, jeżeli posiada Pani orzeczenie o niepełnosprawności (wydawane osobom przed 16. rokiem życia) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydawane chorym powyżej 16. roku życia) może Pani skorzystać z tzw. ulgi na leki. Z odliczenia korzysta się wyłącznie, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. Podstawą jest pisemne zalecenie lekarza oraz faktura lub inny dowód poniesienia wydatku (zakupu leków). Uwaga! Paragon z apteki nie stanowi dowodu poniesienia wydatku. Pod uwagę bierze się tylko imiennie wystawione faktury imienne na osobę fizyczną. Aby ulga na leki mogła zostać wykorzystana, w rozliczeniu rocznym należy skorzystać z załącznika PIT/O.

 • Napisał: MAŁGORZATA On 2023-02-26
  Ocena:
  5.0

  Czy osobie posiadającej lekki stopień niepełnosprawności przysługuje ulga z tytułu korzystania z komunikacji miejskiej? Do tej pory nie było, a teraz widzę, że się pojawił taki zapis.

  Odpowiedź Joanna On 2023-02-27 Pani Małgorzato, ulgi dla niepełnosprawnych dotyczące korzystania z komunikacji miejskiej są indywidualną kwestią każdej gminy. Nie wszędzie będą one obowiązywać. Zachęcam do zapoznania się z regulaminem przewoźnika w miejscu Pani zamieszkania.

 • Napisał: Andy On 2023-02-26
  Ocena:
  5.0

  Witam i proszę o jednoznaczną odpowiedz czy osobie z umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wieku 75 lat należy się zasiłek pielęgnacyjny.
  I czy umiarkowany stopień niepełnosprawności to odpowiednik drugiej grupy inwalidzkiej

  Odpowiedź Joanna On 2023-02-27 Szanowny Panie, tak, umiarkowany stopień niepełnosprawności to odpowiednik II grupy inwalidzkiej. Jeśli chory ukończył 75. rok życia, z zasady przysługuje mu zasiłek pielęgnacyjny. Są jednak trzy sytuacje, w których zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje. Po pierwsze, jeśli osoba niepełnosprawna jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego. Po drugie, jeśli jest umieszczona w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie. I po trzecie, jeśli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 • Napisał: Leszek On 2023-02-26
  Ocena:
  5.0

  Od 2010 roku mam zaliczony umiarkowany stopień niepełnosprawności na stałe o symbolach 02-P, 08-T i jednocześnie kod 04-O z lekkim stopniem niepełnosprawności. W orzeczeniu stwierdzono również, żę spełniam przesłanki określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Czy mogę w związku z tym ubiegać się o Kartę Parkingową?

  Odpowiedź Joanna On 2023-02-27 Panie Leszku, może się Pan ubiegać o kartę parkingową, jeśli posiada Pan wskazanie do jej wydania w orzeczeniu o niepełnosprawności. Na podstawie Pana wypowiedzi wnioskuję, że takowe zalecenie się w nim znajduje, a zatem nie widać przeciwwskazań do uzyskania karty parkingowej.

 • Napisał: ROMUALD On 2023-02-25
  Ocena:
  5.0

  mam niepełnosprawność umiarkowaną ,czy mogę odliczyć dojazd swoim samochodem na rehabilitację. Jeśli tak to jak to zrobić?

  Odpowiedź Joanna On 2023-02-27 Panie Romualdzie, jako osoba niepełnosprawna jak najbardziej może Pan skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej - pod warunkiem, że jest Pan właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu. W 2023 r. ulga rehabilitacyjna na samochód wynosi 2280 zł i można ją odliczyć od podatku za rok 2022. Nadmienię, że do ulgi rehabilitacyjnej na samochód zalicza się wydatki na utrzymanie pojazdu, np. koszt zakup paliwa, ubezpieczenie OC. Odliczenia wydatków poniesionych na utrzymanie auta dokonuje się w rozliczeniu rocznym. Aby dokonać odliczeń, należy po prostu wypełnić PIT-36, PIT-37 lub PIT-28 z załącznikiem PIT/O.

 • Napisał: Iwona On 2023-02-25
  Ocena:
  5.0

  Witam moja sąmsiatka ma znaczny stopień niepełnosprawności 07-S i 05-R czy może sie starać o 500zł.oraz co moze jeszcze dostać.

  Odpowiedź Joanna On 2023-02-27 Szanowna Pani, tzw. 500+ dla niepełnosprawnych przysługuje osobom powyżej 18. roku życia posiadającym stosowne orzeczenie: o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Ponadto, takie świadczenie należy się osobom, które, poza wyżej wymienionymi kryteriami, nie są uprawnione do emerytury ani renty, nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych ani nie są uprawnione do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych albo są uprawnione do tych świadczeń, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 2157,80 zł. Więcej na ten temat przeczyta Pani na stronie ZUS. Dodam, że osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności przysługują różnego rodzaju świadczenia. Zachęcam do kontaktu np. z placówką PCPR, MOPS lub MOPR w miejscu Pań zamieszkania, aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości dofinansowania.

 • Napisał: Karol lewy On 2023-02-21
  Ocena:
  5.0

  Witam
  Mam 39 lat i prowadzę działalność gospodarczą jedno osobowa, czy jak mam na stałe 3 grupę inwalidztwa mogę starać się o jakieś świadczenia?
  Choroba jest od urodzenia.
  Z góry dziękuję Pozdrawiam
  Karol

  Odpowiedź Joanna On 2023-02-21 Panie Karolu, tak, przysługują Panu świadczenia. Jest Pan uprawniony do różnych form dofinansowania, w tym dofinansowania leków, sprzętu rehabilitacyjnego, usunięcia barier architektonicznych. W celu uzyskania dokładnych informacji na temat dostępnych dla Ciebie form dofinansowania, najlepiej skontaktować się z odpowiednimi instytucjami lub organizacjami, takimi jak: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkie Centra Pomocy Rodzinie, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie i Powiatowe Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenia i Fundacje pomagające osobom niepełnosprawnym. W przypadku niektórych form dofinansowania, konieczne może być uzyskanie zaświadczenia od lekarza potwierdzającego stopień niepełnosprawności oraz diagnozę choroby.

 • Napisał: Grażyna On 2023-02-20
  Ocena:
  5.0

  Witam. W ubiegłym roku miałam operację usunięcia krtani. Dostałam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W 2022 roku NFZ nie refundowal zakupu potrzebnych do stomii wymienników ciepła i rurek tracheostomijnych. Czy PFRON może dofinansować takie wydatki?

  Odpowiedź Joanna On 2023-02-21 Pani Grażyno, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie rurki tracheostomijne wraz z zapasowym wkładem podlegają dofinansowaniu NFZ (punkt 89. Obwieszczenia). Limit dofinansowania wynosi 150 zł.

 • Napisał: Csylwia On 2023-02-14
  Ocena:
  5.0

  Gdzie skladac wniosek o zmiane orzeczenia o niepełnosprawności.na jaki zasiłek może liczyć dorosła osoba z upośledzeniem umysłowym lekkim.

  Odpowiedź Joanna On 2023-02-20 Pani Sylwio, wniosek o zmianę stopnia niepełnosprawności należy złożyć do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na różnego rodzaju zasiłki i dofinansowania - zalecam zapoznać się z informacjami znajdującymi się np. na stronie PFRON, ZUS lub PCPR/MOPS/MOPR odpowiednim dla miejsca Pani zamieszkania.

 • Napisał: Krzysztof On 2023-02-14
  Ocena:
  5.0

  Mam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności S-07 z brakiem otrzymania karty parkingowej. w październiku miałem wszczepione bypasy. czy mogę wnioskować o zmianę orzeczenia z zapisem o wydanie karty parkingowej?

  Odpowiedź Joanna On 2023-02-21 Panie Krzysztofie, karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych przyznawana jest osobom, które mają znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz posiadają wskazanie do wydania karty parkingowej w orzeczeniu o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. Co ważne, orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności musi mieć nadany jeden z trzech symboli: 04-O, 05-R lub 10-N. Trudno jednoznacznie określić, czy Pana przypadek kwalifikuje się do zmiany orzeczenia o niepełnosprawności - zalecam złożenie wniosku do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który bezpośrednio oceni stan Pana zdrowia.

 • Napisał: Adria On 2023-02-11
  Ocena:
  5.0

  Trzy lata temu stawałam na komisji.Dostałam stopień umiarkowany,dostałam pracę w zakładzie chronionym. Teraz ponownie stanęłam na komisji,ponieważ minął termin i pani orzekła,że należy mi się maksymalnie lekki. Czy to możliwe,że z umiarkowanego nagle dostaję lekki? To się wiąże z utratą pracy.Co mam zrobić w takiej sytuacji?

  Odpowiedź Joanna On 2023-02-13 Pani Adrio, niestety, jest możliwe wydanie orzeczenia o niższym stopniu niepełnosprawności niż dotychczas. Komisja bierze pod uwagę stan zdrowia i aktualne wyniki badań - najwyraźniej istniały przesłanki do wydania takiej decyzji. Istnieje możliwość odwołania się od decyzji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jednak musi to nastąpić nie później niż do 14 dni od momentu wydania orzeczenia. Odwołanie adresuje się do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jednak uwaga! Pismo musi Pani złożyć w placówce powiatowej (tej samej, która wydała orzeczenie) - to ona kieruje wniosek do oddziału wojewódzkiego.

 • Napisał: Eugenia On 2023-02-10
  Ocena:
  5.0

  Dzień dobry. Czy na stopień umiarkowany można dostać dofinansowanie do aparatów słuchowych? Jeśli tak to gdzie składać wniosek, co jest potrzebne do takiego wniosku oraz jaką kwotę można dostać?

  Odpowiedź Joanna On 2023-02-13 Pani Eugenio, dofinansowanie NFZ do zakupu aparatów słuchowych mogą otrzymać osoby spełniające następujące kryteria: mają orzeczoną niepełnosprawność, posiadają zalecenie dotyczące zakupu sprzętu od lekarza prowadzącego, a także spełniają kryterium dochodowe. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, których przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Zlecenie na dofinansowanie wystawia lekarz jednej ze wskazanych specjalności: laryngologii, audiologii i foniatrii, audiologii, otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej - wystarczy udać się na wizytę, a następnie zakupić aparat słuchowy w odpowiednim punkcie sprzedaży. Do jednego aparatu słuchowego dla osoby dorosłej NFZ dopłaca 1050 zł. Przy obustronnym niedosłuchu przysługuje dofinansowanie do 2 aparatów.

 • Napisał: Barbara On 2023-02-08
  Ocena:
  5.0

  Czy Ze stopniem znacznym można pracować na zmiany?

  Odpowiedź Joanna On 2023-02-08 Pani Barbaro, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573) osoba niepełnosprawna nie może pracować w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Wyjątek stanowi jedynie praca przy pilnowaniu/monitorowaniu mienia lub na wniosek zatrudnionej osoby chorej, której lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników (lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą) wyrazi zgodę na tego typu pracę.

 • Napisał: Ania On 2023-02-06
  Ocena:
  5.0

  Witam ,córce lat 17 przyznano orzeczenie o niepełnosprawności umiarkowanej o symbolu 05-R, chciałabym dowiedzieć się jakie świadczenia z tego tytułu jej przysługują,wiem już że świadczenie pielęgnacyjne jej się należy tylko nie wiem za bardzo gdzie to się składa,proszę o odpowiedź, dziękuję

  Odpowiedź Joanna On 2023-02-07 Pani Aniu, informacje na temat ulg dla osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności znajdzie Pani, przykładowo, na stronie rządowej: https://niepelnosprawni.gov.pl/p,94,uprawnienia-osob-niepelnosprawnych. Po więcej informacji na temat świadczenia pielęgnacyjnego odsyłam na stronę: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-pielegnacyjne. Warto również skorzystać z wielu form pomocy z ramienia PFRON: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/

Zadaj pytanie lub napisz komentarz

Zadaj pytanie autorowi artykułu lub skomentuj go