Stopnie niepełnosprawności. Lekki, umiarkowany i znaczny

Przeczytano 1 859 razy
38 Komentarze
(5)
 

Niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych (w tym w szczególności do pracy), z powodu naruszenia sprawności organizmu (stałego lub długotrwałego). Jakie są stopnie niepełnosprawności? Kto o nich orzeka? Podpowiadamy.

Stopnie niepełnosprawności

Zanim odpowiemy na pytanie, jakie są stopnie niepełnosprawności, warto wyjaśnić, kto orzeka o niepełnosprawności. Zgodnie z przepisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawnym jest osoba, która posiada stosowne orzeczenie.
W Polsce jako pierwsza instancja orzeczenie wydaje powiatowy/miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast jako druga instancja – wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. W skład orzekającego zespołu powiatowego i wojewódzkiego wchodzi co najmniej dwóch specjalistów – co najmniej jeden lekarz oraz pedagog, psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy lub inny lekarz.

Orzeczenie o niepełnosprawności – stopnie i rodzaje

Jakie wyróżniamy rodzaje i stopnie niepełnosprawności? Jeśli chodzi o typy niepełnosprawności, stosuje się podział na:

 • choroby neurologiczne, w tym neurodegeneracyjne,
 • choroby psychiczne,
 • choroby rzadkie/genetyczne,
 • choroby układu moczowo-płciowego,
 • choroby układu oddechowego i krążenia,
 • niepełnosprawność intelektualną,
 • niepełnosprawność narządu wzroku i głuchoślepotę,
 • niepełnosprawność ruchową,
 • niepełnosprawność słuchu i/lub mowy,
 • nowotwory,
 • otyłość,
 • schorzenia metaboliczne.

Stopnie orzeczenia o niepełnosprawności

Zarówno jeśli chodzi o stopnie niepełnosprawności intelektualnej, jak i stopnie niepełnosprawności ruchowej oraz stopnie inwalidztwa innego rodzaju, obowiązuje ten sam podział zależny od zakresu ograniczenia sprawności organizmu: lekki, umiarkowany i znaczny.

Lekki stopień niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności lekki (inaczej trzeci stopień niepełnosprawności) oznacza, że osoba ma naruszoną sprawność organizmu i w związku z tym obniżoną sprawność funkcjonowania, a jej zdolności wykonywania pracy są ograniczone w porównaniu do pracy osoby o pełnej sprawności fizyczno-ruchowej oraz psychicznej. Pewne ograniczenia można jednak kompensować przy pomocy odpowiednich środków (np. sprzętu ortopedycznego). Co daje lekki stopień niepełnosprawności? Przynależność do III grupy inwalidzkiej pozwala korzystać z ulgi rehabilitacyjnej.
Stopień lekki niepełnosprawności upoważnia także do ubiegania się o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Może ono zostać przeznaczone np. na likwidację barier architektonicznych w mieszkaniu lub domu. 3 stopień niepełnosprawności wiąże się także z ulgą komunikacyjną oraz specjalnymi warunkami zatrudnienia określonymi w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.), a także regulowanymi przez Kodeks pracy.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności umiarkowany (inaczej drugi stopień niepełnosprawności) oznacza, że osoba jest niezdolna do pracy lub zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej, lub wymaga czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Każda z tych przesłanek stanowi samodzielną podstawę do zaliczenia do stopnia umiarkowanego niepełnosprawności.
Co daje umiarkowany stopień niepełnosprawności? Jedną z korzyści wynikającej z przynależności do II grupy inwalidzkiej są ulgi dla niepełnosprawnych. Stopień umiarkowany upoważnia do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, zniżek w komunikacji PKP i PKS oraz rabatów w komunikacji miejskiej, podczas wyrabiania paszportu, a także w niektórych firmach telekomunikacyjnych.
Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym wiąże się z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego oraz kartą parkingową, 2 stopień niepełnosprawności może także zwolnić z abonamentu za radio i telewizję oraz zapewnić dofinansowanie ze środków PFRON, np. z przeznaczeniem na zakup przedmiotów ortopedycznych. Osoba o znacznej niepełnosprawności może również liczyć na specjalne warunki zatrudnienia: skrócony czas pracy, dodatkowe przerwy i dodatkowe urlopy.

Znaczny stopień niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności znaczny (inaczej pierwszy stopień niepełnosprawności) oznacza, że osoba jest niezdolna do pracy i wymaga stałej lub długotrwałej opieki oraz pomocy w celu pełnienia ról społecznych. I stopień niepełnosprawności jest równoznaczny z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Stopień znaczny niepełnosprawności upoważnia do skorzystania z jednego z poniższych świadczeń:

 • dodatek pielęgnacyjny,
 • zasiłek pielęgnacyjny.

Dodatkowo osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym przysługują:

 • dofinansowanie ze środków PFRON,
 • karta parkingowa,
 • rabat na usługi telekomunikacyjne,
 • specjalne warunki zatrudnienia: skrócony czas pracy, dodatkowe przerwy, dodatkowe urlopy oraz prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • zniżki w komunikacji PKP i PKS,
 • zniżki w komunikacji miejskiej,
 • zwolnienie z abonamentu za radio i telewizję (w niektórych przypadkach).

Zmiana stopnia niepełnosprawności z umiarkowanego na znaczny

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Odpowiedni wniosek wraz z dokumentacją należy dostarczyć do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Źródła:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady
https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/status-osoby-niepelnosprawnej/
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/203749
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci
https://www.spes.org.pl/twoje-prawa/orzekanie-o-niepelnosprawnosci/stopien-niepelnosprawnosci
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/278922
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/298746
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/335627
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/270527

 
Specjalistka ds. treści internetowych o tematyce medycznej. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na kierunku Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, ze specjalizacją Biologia — Antropologia (Biologia Człowieka). Czas wolny spędza najchętniej w górach lub przy dobrej książce/grze planszowej/grze video.

Komentarze

 • Napisał: Halina On 2022-11-25
  Ocena:
  5.0

  Witam, mąż ma orzeczenie o niesprawności znacznej,chciałam się dowiedzieć gdzie mam złożyć dokumenty o dofinansowanie za opiekę (mąż ma emeryturę)

  Odpowiedź Joanna On 2022-11-30 Pani Halino, zakładam, że pyta Pani o świadczenie pielęgnacyjne. Uwaga! Istnieje znacząca różnica pomiędzy świadczeniem pielęgnacyjnym a zasiłkiem pielęgnacyjnym. To pierwsze zastępuje pełną wypłatę opiekuna osoby niepełnosprawnej i od 1 stycznia 2022r. wynosi 2119 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny to z kolei dodatkowe doposażenie pieniężne pokrywające jedynie część wydatków - jego kwota wynosi 215,84 zł miesięcznie, a więc znacznie mniej. Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest członkowi rodziny lub płatnemu opiekunowi osoby niepełnosprawnej. Warunkiem otrzymania takiego dofinansowania przez opiekuna jest rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na rzecz sprawowania pełnej opieki nad osobą niepełnosprawną. Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne należy złożyć do MOPS-u, GOPS-u lub Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Więcej na temat tego świadczenia przeczyta Pani na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-pielegnacyjne.

 • Napisał: Alicja On 2022-11-25
  Ocena:
  5.0

  Witam,mam stopień umiarkowany jak i gdzie mogę się ubiegać o zwolnienie z abonamentu na radio i telewizję
  Gdzie mogę się ubiegać o kartę parkingowa
  Jak ubiegać się o zniżki w PKP i PKS oraz MPK
  A także w jakich firmach telekomunikacyjnych mogę ubiegać się o ulgę .
  Proszę o wyjaśnienie i pokierowanie mnie do odpowiedniego działu, gdzie mogłabym to załatwić
  Będę wdzięczna za odpowiedź
  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedź Joanna On 2022-11-30 Pani Alicjo, osobom posiadającym umiarkowany stopień niepełnosprawności nie przysługuje zwolnienie z opłat abonamentowych na radio i telewizję. Więcej na ten temat przeczyta Pani tutaj: https://www.gov.pl/web/krrit/kto-jest-zwolniony-z-oplat-abonamentowych. Ulgi w transporcie miejskim mogą, ale nie muszą Pani przysługiwać - każde miasto ma prawo do prowadzenia własnej polityki ulg dla inwalidów. Aby dowiedzieć się więcej, sugeruję wejść na stronę przewoźnika miejscowości, w której Pani mieszka. Zniżki w PKP przysługują natomiast osobom z niepełnosprawnością znaczną, a w przypadku niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym zniżki obejmują tylko osoby niewidome. Więcej na temat zniżek w pociągach znajdzie Pani na stronie: https://www.intercity.pl/pl/site/dla-pasazera/oferty/krajowe/. O zniżkę telekomunikacyjną powinna Pani zapytać indywidualnie do operatora Pani numeru telefonu, np. dzwoniąc pod numer infolinii. Na koniec zachęcam Panią do zapoznania się z możliwościami dofinansowania PFRON odpowiednio dla Pani grupy inwalidzkiej: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/

 • Napisał: Marcin On 2022-11-24
  Ocena:
  5.0

  Dzień dobry, od wielu lat posiadam orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności z adnotacją narząd ruchu i na stałe. Od niedawna mam przyznaną częściową niezdolność do pracy. Mój stan zdrowia się pogorszył i chodzę o 2 kulach i bardzo ułatwiłoby mi funkcjonowanie możliwość parkowania na kopertach. Czy jest sens składać wniosek o zmianę stopnia lub o orzeczenie do ulg i uprawnień jeżeli automatycznie zostanie przełożone orzeczenie z ZUS na lekki stopień? A na to karty parkingowej nie wydają. Pozdrawiam

  Odpowiedź Joanna On 2022-11-24 Panie Marcinie, myślę, że warto spróbować ubiegać się o podwyższenie stopnia niepełnosprawności, jeśli stan Pana zdrowia pogorszył się od czasu ostatniej komisji. Posiadając orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma Pan szansę uzyskać kartę parkingową, która pomogłaby w codziennym funkcjonowaniu.

 • Napisał: Renata On 2022-11-23
  Ocena:
  5.0

  W sierpniu 2002 r. komisja ZUS orzekła u mamy, która wówczas miała 62 lata "całkowitą niezdolność do pracy na stałe, po odwołaniu się od tego orzeczenia Sąd Okręgowy przyznał mamie do tego orzeczenia dodatek pielęgnacyjny na stałe, mam odpis wyroku i orzeczenie j.w. GOPS nie uznaje wyroku Sądu jako, że mama jest osobą "całkowicie niezdolną do pracy na stałe i samodzielnej egzystencji" traktując orzeczenie jako umiarkowany stopień niepełnosprawności. co powinnam w tej sytuacji zrobić?

  Odpowiedź Joanna On 2022-11-24 Pani Renato, nie do końca rozumiem istotę problemu. Stopień niepełnosprawności nie określa zdolności do samodzielnej egzystencji i odwrotnie. Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest choremu przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - bez takiego dokumentu trudno mówić o jakiejkolwiek klasyfikacji.

 • Napisał: Anna On 2022-11-22
  Ocena:
  5.0

  Dzień dobry, mam umiarkowany stopień niepełnosprawności z wydany w maju tego roku przez ma PFRON. Pracuje w przedszkolu jako pomoc nauczyciela i woźna. Czy dodatkowy urlop przysługuje mi po roku czasu czy wcześniej? Czy ja jako pracownik i pracodawca może mieć jakieś dodatkowe korzyści związane z tego orzeczenia?

  Odpowiedź Joanna On 2022-11-23 Pani Anno, prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni kalendarzowych osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu 1 roku po dniu zaliczenia jej do jednego ze stopni niepełnosprawności. Taki urlop nie przysługuje jednak osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym ustawowe 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną przysługują różnego rodzaju dofinansowania. Więcej na ten temat przeczyta Pani tutaj: https://niepelnosprawni.gov.pl/p,67,uprawnienia-pracodawcy-zatrudniajacego-osobe-niepelnosprawna

 • Napisał: MARIAN On 2022-11-22
  Ocena:
  5.0

  stopień niepełnosprawności umiarkowany O3-L, O5-R, 11-I, jakie mogę mieć ulgi ,dofinansowanie , czy zsiłki pielengnacyjne itp pozdrawiam

  Odpowiedź Joanna On 2022-11-24 Panie Marianie, osobom o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługują różnego rodzaju ulgi i dofinansowania. Szczegółowy katalog tego typu przywilejów znajdzie Pan na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dostępnym pod tym linkiem: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/ Ponadto, przysługuje Panu krótszy czas pracy, dodatkowa przerwa w pracy, dodatkowy urlop w wymiarze 10 dni kalendarzowych, dodatkowy urlop na turnus rehabilitacyjny (raz w roku), ulgi w komunikacji miejskiej (uwaga! każda gmina posiada własny regulamin takich ulg), karta parkingowa, zwolnienie z opłaty radiowo-telewizyjnej (nie zawsze, w tym celu trzeba spełnić konkretne wymagania: https://www.gov.pl/web/krrit/kto-jest-zwolniony-z-oplat-abonamentowych), a nawet ulgi w opłatach za usługi telekomunikacyjne w zależności od operatora sieci komórkowej. Dodatkowo może Pan skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej, czyli odliczenia od podatku. Zachęcam do lektury internetowych stron rządowych poświęconych osobom niepełnosprawnym, z których jasno wynika, jakie rodzaje ulg i przywilejów obejmują Pana grupę niepełnosprawności.

 • Napisał: Gaba On 2022-11-20
  Ocena:
  5.0

  Mam 73 lata ,stopień niepełnosprawności umiarkowany. Choroby : SM i neuralgia nerwu trójdzielnego twarzy .Przyjmuję leki (gabapentina , lamotrix itp) , które są refundowane przy padaczce natomiast przy neuralgii nerwu trójdzielnego płacę 100℅ ,co wynosi miesięcznie ok 400 zł,
  A z środkami higienicznymi (nietrzymanie moczu) ok 600 zł miesięcznie przy dochodach 1500,- Będę wdzięczna za sprawdzoną informację z jakiej pomocy czy ulgi mogę skorzystać .
  Pozdrawiam Gaba

  Odpowiedź Joanna On 2022-11-21 Szanowna Pani, posiadając umiarkowany stopień niepełnosprawności może Pani skorzystać z szeregu świadczeń - zachęcam do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Powiatowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/

 • Napisał: Vleńka On 2022-11-19
  Ocena:
  5.0

  Mam pytanie moja 86 letnia mama otrzymala niepełnosprawność stopień znaczny mamy opiekunke na dwie godziny dziennie z mopsu czy mogę sie starać o swiadczenie dla opiekuna osoby niepelnosprawnej i czy opiekunka wtedy zostanie nam zabrana dodam ze opiekunka nie jest za darmo płacimy za jej usługi mopsowi nadmieniam ze nie pracuję bo muszę opiekowac sie mamą

  Odpowiedź Joanna On 2022-11-30 Szanowna Pani, jako osoba niepracująca może się Pani starać o świadczenie pielęgnacyjne. Proszę mieć na uwadze, że istnieje różnica pomiędzy świadczeniem pielęgnacyjnym a zasiłkiem pielęgnacyjnym. To pierwsze od 1 stycznia 2022r. wynosi 2119 zł miesięcznie i może zastępować pełną wypłatę opiekuna, który nie pracuje. Zasiłek pielęgnacyjny to natomiast dodatkowe, znacznie niższe, doposażenie pieniężne - jego kwota wynosi 215,84 zł miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest niepracującemu członkowi rodziny lub płatnemu opiekunowi osoby niepełnosprawnej. Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne należy złożyć do MOPS-u, GOPS-u lub Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Więcej na temat tego świadczenia przeczyta Pani na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-pielegnacyjne. Niestety nie wiem, czy po przyznaniu świadczenia opiekunka zostanie Państwu zabrana - w tym celu polecam skontaktować się z odpowiednią placówką MOPS.

 • Napisał: Gocha On 2022-11-19
  Ocena:
  5.0

  Mam synka z wodą wzrokową ma zeza I możliwie będzie operacja. Gdyż te oczy nie może się skupić odrazu denerwuje itp czy mogę strac o stopien umiarkowany lekki.

  Odpowiedź Joanna On 2022-11-21 Szanowna Pani, o przyznaniu stopnia niepełnosprawności decyduje specjalna komisja, która pod uwagę bierze szereg różnych czynników. Nie istnieje oficjalny katalog schorzeń uprawniających do wydania orzeczenia. Zalecam po prostu złożenie wniosku do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.

 • Napisał: Izabela On 2022-11-16
  Ocena:
  5.0

  Witam posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności ale niemam renty ponieważ niemam przepracowanych lat w ops powiedzieli że otrzymam zasiłek stały.na co mogę jeszcze liczy.mieszkam sama z synem mam alimenty i 500plus na syna pozdrawim

  Odpowiedź Joanna On 2022-11-21 Pani Izabelo, osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na dofinansowanie na wielu płaszczyznach - zachęcam do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Powiatowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych (PFRON): https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/ Kompleksową informację dot. uprawnień osób niepełnosprawnych znajdzie Pani także na stronie rządowej: https://niepelnosprawni.gov.pl/p,94,uprawnienia-osob-niepelnosprawnych

 • Napisał: Tomasz On 2022-11-14
  Ocena:
  5.0

  Witam, mój 12 letni syn ma stwierdzony zespół Aspergera oraz ma orzeczenie z Powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Mam pytanie czy w związku z tym mogę ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny z ZUS ? Czy mogę również skorzystać z dodatkowego bonu turystycznego które przysługuję na dziecko niepełnosprawne ?

  Odpowiedź Joanna On 2022-11-15 Panie Tomaszu, jeśli syn ma orzeczoną niepełnosprawność, przysługuje mu zasiłek pielęgnacyjny oraz bon turystyczny na dziecko niepełnosprawne.

 • Napisał: Izabela On 2022-11-11
  Ocena:
  5.0

  Witam. Posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności do 02.2023, że względu na epilepsję od dzieciństwa i choroby psychiczne. Ostatnio pogorszył mi się stan zdrowia przez kręgosłup czy jest możliwe żebym uzyskała znaczny stopień niepełnosprawności nie tracąc pracy? Pracuje w Stowarzyszeniu dla osób niepełnosprawnych.

  Odpowiedź Joanna On 2022-11-14 Pani Izabelo, orzeczenie o niepełnosprawności nie ma wpływu na orzeczenie o zdolności do pracy. Osoby niepełnosprawne, jeśli stan ich zdrowia na to pozwala, mogą podjąć pracę zarobkową. Proszę jednocześnie pamiętać, że o przyznaniu konkretnego stopnia niepełnosprawności decyduje specjalna komisja orzekająca.

 • Napisał: Anetta On 2022-11-08
  Ocena:
  5.0

  Choruję na padaczkę od2roku życia w 1987 1987komisja lekarska do spraw inwalidztwa i zatrudnienia zaliczyła mnie do3grupy a w 1998orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS zostałam uznana za całkowicie nie zdolną do pracy a chciałam się starać o zasiłek pielęgnacyjny z MOPS i powiedzieli że nie mogę bo nie mam orzeczenia ale kiedyś nie było zespołu orzekania o niepełnosprawności ja mam tylko przyznaną rentę socjalną z ZUS na stałe nie wiem co mam robić żeby móc się starać o zasiłek pielęgnacyjny skoro ta decyzja została wydana na stałe

  Odpowiedź Joanna On 2022-11-18 Pani Anetto, III grupa inwalidzka jest równoznaczna z lekkim stopniem niepełnosprawności. Grupy inwalidzkie i stopnie niepełnosprawności są sobie równe. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje tylko osobom dorosłym posiadającym średni lub znaczny stopień niepełnosprawności (a zatem II lub I grupę inwalidzką). Aby wnioskować o zasiłek pielęgnacyjny, musiałaby Pani uzyskać wyższy stopień niepełnosprawności. Powinna Pani zatem wystąpić do powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o wydanie nowego orzeczenia uwzględniającego pogorszenie się stanu zdrowia od momentu wydania pierwotnego oświadczenia - o ile oczywiście taka zmiana miała miejsce.

 • Napisał: Kasia On 2022-11-05
  Ocena:
  5.0

  Witam choruje na rdzeniowy zanik mięśni od urodzenia,poruszam się na wózku inwalidzkim, potrzebuję pomocy innych osób w funkcjonowaniu , niektórych czynności nie jestem w stanie zrobić sama. Wlasnie zmieniono mi orzeczenie ze stopnia znacznego na umiarkowany. Pracownik socjalny twierdzi że miałam za dużo punktów w skali Barthel (50). Czy tylko skala Barthel świadczy o stopniu niepełnosprawności i ile powinna wynosić punktów

  Odpowiedź Joanna On 2022-11-08 Pani Kasiu, skala Barthel pozwala ocenić sprawność chorego i jego zapotrzebowanie na opiekę. Maksymalnie w skali Barthela można uzyskać 100 punktów, z czego przedział 0-20 oznacza niezdolność do samodzielnej egzystencji. Punkty w przedziale 20-80 mówią, że chory tylko częściowo potrzebuje pomocy osoby z zewnątrz, natomiast ocena w granicy 80-100 punktów oznacza, że pacjent może funkcjonować samodzielnie przy niewielkiej pomocy opiekuna. 50 punktów w skali Barthela może zatem stanowić podstawę do zmiany stopnia niepełnosprawności na umiarkowany. Więcej na temat skali Barthela przeczyta Pani w innym naszym artykule: https://www.seni24.pl/poradnik/Wpis/66-skala-adl-i-barthel-ocena-sprawnosci-seniora

 • Napisał: Wanda On 2022-11-04
  Ocena:
  5.0

  Czy osoba która posiada uprawnienia do świadczenia - częściowej renty może wystąpić o orzeczenie o stopniu niepelnosprawnosci z innego tytułu w tym przypadku utraty słuchu w stopniu wymagającym aparatu?

  Odpowiedź Joanna On 2022-11-15 Pani Wando, orzeczenie o niezdolności do pracy (a więc orzeczenie o przyznaniu renty) nie jest tożsame z orzeczeniem o niepełnosprawności, dlatego może Pani wystąpić z wnioskiem o przyznanie stopnia niepełnosprawności.

 • Napisał: Wiechna On 2022-11-03
  Ocena:
  5.0

  Mam pytanie. Otrzymuje dodatek pielęgnacyjny 215zl gdyż posiadam umiarkowany st niepełnosprawności na stałe i wadę wrodzona przed 16 rokiem życia. Jako że w ubiegłym roku starałam się o kartę parkingową musiałam złożyć również o przyznanie grupy. I ponownie otrzymałam umiarkowany st na stałe i prawo do karty. Było to w ubiegłym roku i w wyniku przeoczenia nie wysłałam do mopsu. A cały czas pobieram pieniądze. Co mi grozi czy będę musiała zwrócić czy teraz doslac te nowe orzeczenie beż konsekwencji. Proszę o rade

  Odpowiedź Joanna On 2022-11-15 Szanowna Pani, zalecam skontaktowanie się z placówką MOPS celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

 • Napisał: Adriana On 2022-11-01
  Ocena:
  5.0

  Przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności Nie Ma żadnych ulg w PKP i PKS, wielką szkoda.

  Odpowiedź Joanna On 2022-11-08 Pani Adriano, niestety, rzeczywiście nie wszystkie ulgi przysługują osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Mimo to z wielu przywilejów może Pani skorzystać, zachęcam do zapoznania się w tym celu z informatorem PFRON: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/

 • Napisał: Zdzisław On 2022-10-23
  Ocena:
  5.0

  Witam.Mam stopień niepełnosprawności umiarkowany jakie dokumenty potrzebne mi są do zasiłku pielęgnacyjnego ,aby je wysłać do ZUS

  Odpowiedź Joanna On 2022-10-24 Panie Zdzisławie, dodatek pielęgnacyjny ZUS zostanie przyznany w momencie, kiedy lekarz orzecznik ZUS (komisja lekarska ZUS) w stosownym orzeczeniu stwierdzi, że jest Pan całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Do wniosku o przyznanie świadczenia (do pobrania pod tym linkiem: https://www.zus.pl/documents/10182/816037/EDP_i_inf.pdf/17d44664-0145-ca2c-6fd0-a5f505a3c739) należy dołączyć jedynie oświadczenie o stanie zdrowia OL-9 (znajdzie je Pan tutaj: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/przyznanie-renty/-/asset_publisher/aH5qpNyJeOnb/content/zaswiadczenie-zus-n-1). Co ważne, takie oświadczenie powinno zostać wystawione przez Pana lekarza prowadzącego nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku. Podkreślę również, że osoby, które ukończyły 75 lat, nie muszą składać zaświadczenia o stanie zdrowia. ZUS z urzędu przyzna prawo do dodatku pielęgnacyjnego, który będzie wypłacany razem z emeryturą.

 • Napisał: Violetta On 2022-10-22
  Ocena:
  5.0

  Gdzie mam się starać o kartę inwalidzką?
  Mam orzeczenie umiarkowane

  Odpowiedź Joanna On 2022-10-24 Pani Violetto, o kartę parkingową dla inwalidów można wnioskować w dowolnym powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Proszę jednak pamiętać, że podstawą do uzyskania karty jest wskazanie do jej uzyskania w orzeczeniu o niepełnosprawności. Jeśli takiego wskazania nie wpisano, nie otrzyma Pani karty parkingowej.

 • Napisał: Jagiello On 2022-10-21
  Ocena:
  5.0

  Dzień dobry mam takie pytanie miałem grupę umiarkowana do kwietnia . Po komisji zmienili mi grupę na lekka i pytanie jest takie jak na grupie umiarkowanej przysługuje 10 dni dodatkowego urlopu a od maja mam lekka to te dni dodatkowe urlop przepadaja ? Bo zakład pracy zabrał mi 10 dni urlopu

  Odpowiedź Joanna On 2022-10-21 Szanowny Panie, na wstępie podkreślmy, że dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego przysługuje tylko osobom posiadającym umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Jest to zgodne z art. 19 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Odpowiadając jednak na Pana pytanie zacytuję informację podaną na stronie rządowej niepelnosprawni.gov.pl: "Jeżeli osoba zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności utraci status osoby niepełnosprawnej lub też zostanie zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności, nie traci prawa do urlopów, do których nabyła prawo przed utratą tego statusu lub zmianą stopnia niepełnosprawności na lekki (zarówno zaległych jak i bieżących). W takim przypadku brak jest podstaw do zastosowania zasady urlopu w wymiarze proporcjonalnym. Utrata bądź zmiana stopnia niepełnosprawności powoduje utratę prawa do kolejnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego."

 • Napisał: Iwona On 2022-10-17
  Ocena:
  5.0

  Czy całkowite nietrzymanie moczu pi operacji nowotworu prostaty jest powodem do starania się i kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych ?

  Odpowiedź Joanna On 2022-10-19 Pani Iwono, kartę parkingową może uzyskać osoba, która posiada stwierdzone znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się lub/i
  odpowiednie wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień do wydania karty parkingowej.

 • Napisał: Monika. On 2022-10-13
  Ocena:
  5.0

  Gdzie mogę zglosic prosbe i kontrol w zakladzie pracy. Pracodawca nie stosuje sie do wyliczania norm w czasie 7godzin tylko powyzej co skutkuje nizsza norma a za to nizsza premia i nie stosuje sie do 35godz pracy. Zaznacze ze bylam w Pip ale malo to ich interesuje.

  Odpowiedź Joanna On 2022-10-18 Pani Moniko, kontrole w zakładzie pracy zgłasza się właśnie w Powiatowej Inspekcji Pracy, dlatego niestety nie jestem w stanie zrozumieć ignorancji, z którą się Pani spotkała. Niestety, nie znajduję innego rozwiązania, jak tylko ponowna wizyta w inspektoracie i prośba o kontrolę.

 • Napisał: Dorota On 2022-10-12
  Ocena:
  5.0

  Czy mając lekki stopień niepelnosprawnosci mogę ubiegać się o dofinansowanie okularów korekcyjnych?

  Odpowiedź Joanna On 2022-10-18 Pani Doroto, jak najbardziej - może się Pani ubiegać o dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych. W tej sytuacji ważne jest spełnienie trzech kryteriów. Pierwszym z nich jest oczywiście posiadanie stosownego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. Należy także otrzymać zlecenie dotyczące zakupu okularów od lekarza prowadzącego. Trzecim, równie ważnym kryterium, jest spełnienie kryterium dochodowego. O dofinansowanie mogą ubiegać się tylko osoby, których przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Więcej na temat dofinansowania znajdzie Pani na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-zakupu-przedmiotow-ortopedycznych-i-srodkow-pomocniczych.

 • Napisał: Elżbieta On 2022-10-12
  Ocena:
  5.0

  Witam serdecznie z ciekawością przeczytałam państwa artykuł o rodzajach niepełnosprawności,piszę bo posiadam właśnie drugi stopień niepełnosprawności tzn.umiarkowany wydany decyzją z powiatowej komisji d/s niepełnosprawności i niestety nie mam prawa ani do zniżki na PKS PKP, nie ma też prawa do zasiłku pielęgnacyjnego ani w opłacie abonamentu RTV, wszędzie gdzie przedstawiam tą decyzję to jest odmowa ,fakt że mam dopiero 53 lata i odpowiedź że to wyjaśnia ustawa z 2005 r o ulgach RTV I że przysługuje tylko na stopień znaczny więc jak to w końcu z tym jest? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

  Odpowiedź Joanna On 2022-10-19 Pani Elżbieto, osobami uprawnionymi do zwolnienia z opłat abonamentowych są osoby, które ukończyły 75. rok życia, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia. A zatem rzeczywiście nie kwalifikuje się Pani do tej grupy. Zasiłek pielęgnacyjny dla osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje natomiast tylko w sytuacji, kiedy niepełnosprawność powstała przed ukończeniem przez chorego 21. roku życia. W przypadku transportu miejskiego każde miasto posiada własny regulamin ulg i zwolnień z opłat, dlatego w tym temacie informacji należy zasięgnąć bezpośrednio w biurze przewoźnika. Mimo wszystko, jako osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, posiada Pani możliwość uzyskania różnego rodzaju świadczeń, np. z ramienia PFRON, dlatego zachęcam do zapoznania się z niniejszym informatorem: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/

 • Napisał: JOANNA On 2022-10-11
  Ocena:
  5.0

  WITAM. OD 20 LAT MAM UMIARKOWANY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC CZUJĘ SIĘ CORAZ GORZEJ I MAM CORAZ WIĘCEJ DOLEGLIWOŚCI I CHORÓB. STARAŁAM SIĘ O PIERWSZĄ GRUPĘ NIESTETY NIC TO NIE DAŁO CHOCIAŻ LEKARZE WYDAJĄ ZAŚWIADCZENIA ŻE MAM CIĄGŁE POGORSZENIE STANU ZDROWIA. BARDZO CHCIAŁABYM PRACOWAĆ NIESTETY NIE JESTEM W STANIE NAWET DO PRACY CHAŁUPNICZYCH W DOMU. PRAWIE CAŁY CZAS LEŻĘ JESTEM NIEWOLNIKIEM SWOJEGO CIAŁA. BARDZO CIERPIĘ NA LEKI WYDAJĄ PRAWIE POŁOWĘ ZASIŁKU STAŁEGO. NIGDZIE NIE WYCHODZĘ OD LAT NA ŻADEN SPACER ITD...!!! NIE MOGĘ NAWET JECHAĆ DO SANATORIUM Z POWODU EPILEPSJI. CO ZROBIĆ ŻEBY DOSTAĆ ZNACZNY STOPIEŃ I TROSZKĘ WIĘCEJ PIENIĘDZY ABYM MIAŁA CZASEM NA COŚ WIĘCEJ NIŻ TYLKO LEKI I BYLE JEDZENIE NA KTÓRE CZĘSTO I TAK MNIE NIE STAĆ.?! MAM EKSMISJĘ Z MIESZKANIA DO MIESZKANIA KOMUNALNEGO CZEKAM ZE STRACHEM CO DOSTANĘ JAKĄ RUINĘ.!!! PROSZĘ O JAKĄŚ PODPOWIEDŹ. BĘDĘ BARDZO WDZIĘCZNA. JOANNA

  Odpowiedź Joanna On 2022-10-19 Pani Joanno, bardzo Pani współczuję, na pewno obecna sytuacja jest dla Pani bardzo trudna. Jeżeli lekarze stwierdzają, że Pani zdrowia od momentu wydania ostatniego orzeczenia o niepełnosprawności uległ widocznemu pogorszeniu, jak najbardziej może Pani wnioskować o zmianę stopnia niepełnosprawności. W tym celu należy wystosować pismo do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z informacją o pogorszeniu stanu zdrowia, do którego dołącza się dokumentację medyczną, która to potwierdza. Istnieje duża szansa, że komisja orzekająca przyzna Pani wyższy stopień niepełnosprawności, jednak musi mieć Pani na uwadze, że decyzja może być również odmowna. Zachęcam Panią także do zapoznania się z informatorem PFRON, z którego dowie się Pani, jakie dofinansowania i ulgi przysługują osobom niepełnosprawnym: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/ Życzę Pani dużo sił i zdrowia!

 • Napisał: Eugeniusz On 2022-10-10
  Ocena:
  5.0

  Co mam zrobić aby nie płacić abonamentu radiowo-telewizyjnego . Mam orzeczenie o niesprawności - umiarkowane a żona o niesprawności znacznego.

  Odpowiedź Joanna On 2022-10-18 Panie Eugeniuszu, aby zrezygnować z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego należy złożyć dokument potwierdzający to uprawnienie w urzędzie Poczty Polskiej wraz ze stosownym oświadczeniem. Takie oświadczenie można pobrać bezpośrednio ze strony rządowej: https://www.gov.pl/web/krrit/kto-jest-zwolniony-z-oplat-abonamentowych

 • Napisał: Czesław On 2022-10-10
  Ocena:
  5.0

  Mam drugą grupę niepełnosprawności na jaki sprzęt komputerowy mogę dostać dofinansowanie i w jakiej wysokości

  Odpowiedź Joanna On 2022-10-18 Panie Czesławie, kwota uzyskanego dofinansowania zależy od posiadanej dysfunkcji, przykładowo, osoby z dysfunkcją wzroku otrzymają nieco inne dofinansowanie niż pacjenci z dysfunkcją słuchu czy kończyn górnych. Warto podkreślić, że podstawowym kryterium zaakceptowania kosztu są indywidualne i specyficzne dla konkretnego rodzaju dysfunkcji potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną chorego. Przed przyznaniem dofinansowania realizator programu musi ocenić, czy dany przedmiot dofinansowania proponowany przez wnioskodawcę spełni warunki określone w definicji. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jaki sprzęt komputerowy może Pan zakupić po przyznaniu dofinansowania, ponieważ nie obowiązuje żaden katalog dopuszczalnych do dofinansowania sprzętów czy oprogramowania. Muszą one jedynie spełniać warunki definicji programowej, która mówi, że przedmiotem dofinansowania może być komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Więcej na ten temat znajdzie Pan na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-zakupu-sprzetu-elektronicznego

 • Napisał: Elżbieta On 2022-10-08
  Ocena:
  5.0

  Mam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności od kwietnia 2010 r.(symbol-10-N 05-R.)Orzeczenie na stałe otrzymałam 30.10.2020r.
  Jestem po dwóch operacjach chirurgicznych usunięcia guza mózgu a także dwóch naświetlaniach promieniami gamma.
  Mam niedowład lewej nogi i zupełnie nieruchomą stopę a także ciągły skurcz od kolana do stopy.Bardzo trudno mi się poruszać gdyż opadająca stopa powoduje,
  że często się potykam- przejście odległości ponad kilometr jest dla mnie trudne do pokonania.Sprawy codzienne załatwiam narazie sama -kupując małe ilości.
  W sprawach utrzymania porządku (mycie okien,zawieszanie firan i zasłon) pomaga mi rodzina.Mieszkam sama.
  Mam więc pytanie-czy w mojej sytuacji mogę się starać o podwyższeniE stopnia mojej niepełnosprawności ?

  Z poważaniem
  Elżbieta

  Odpowiedź Joanna On 2022-10-18 Pani Elżbieto, jeśli stan zdrowia od momentu wydania orzeczenia o niepełnosprawności uległ pogorszeniu, może Pani wnioskować o zmianę stopnia niepełnosprawności w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W takiej sytuacji wystarczy wystosować pismo z informacją o pogorszeniu stanu zdrowia wraz z dołączoną dokumentacją medyczną, która to potwierdza. Proszę jednak mieć na uwadze, że komisja orzekająca może zarówno zatwierdzić Pani wniosek, jak i go odrzucić argumentując decyzję brakiem wystąpienia nowych ograniczeń w funkcjonowaniu w stosunku do pierwotnego orzeczenia.

 • Napisał: Jadwiga On 2022-10-03
  Ocena:
  5.0

  Mam 55 lat jestem po operacji kości szyjki udowej mam zespolenie śrubami chce się dowiedzieć czy mogę ubiegać się o grupę inwalidzką

  Odpowiedź Joanna On 2022-10-04 Pani Jadwigo, o przyznaniu stopnia niepełnosprawności decyduje specjalna komisja orzekająca. Różnego rodzaju zmiany pourazowe oraz choroby kości kwalifikują się do przyznania orzeczenia, dlatego powinna je Pani otrzymać, jednak proszę pamiętać, że ostateczna decyzja należy do komisji. Więcej informacji na ten temat znajdzie Pani na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci

 • Napisał: Jadwiga On 2022-09-29
  Ocena:
  5.0

  Jestem po złamaniu kręgosłupa ledzwiowrgo i Th 13 .Zacementowany mam krąg L2. Mam przyznany na stałe lekki stopień niepełnosprawnosci. Zeby być w miarę sprawna i samodzielna 3-4 razy w roku korzystam z rehabilitacji i płacę za rehabilitację manualną ok. 600 zł. Czy te rehabilitacje mogę odpisać sobie od podatku.

  Odpowiedź Joanna On 2022-09-30 Pani Jadwigo, tak, przysługuje Pani tzw. ulga rehabilitacyjna. Więcej na ten temat przeczyta Pani na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-rehabilitacyjna/ Dodatkowo może Pani skorzystać z dofinansowania PFRON, np. do turnusu rehabilitacyjnego lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Więcej informacji znajdzie Pani na: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/

Zadaj pytanie lub napisz komentarz

Zadaj pytanie autorowi artykułu lub skomentuj go