Bella

Nietrzymanie moczu u dzieci - czy jest się czym martwić? Przyczyny i leczenie

Przeczytano 55 795
62 Komentarzy
(5)
 

Czas czytania: 9 min.

Popuszczanie moczu jest do pewnego wieku uznawane za całkowicie normalne. Rodzice i opiekunowie doskonale zdają sobie sprawę z tego, że narządy wewnętrzne oraz świadomość oddawania moczu nie zostały jeszcze u dziecka uformowane. Umiejętność prawidłowej kontroli mikcji przychodzi stopniowo, jednak dzieci w wieku 5-6 lat (dziewczynki wcześniej) potrafią już oddawać mocz świadomie. Dlatego sytuacje, w których po osiągnięciu tego wieku można zauważyć epizody moczenia się, powinny być dla rodziców i opiekunów niepokojące. Mogą bowiem być sygnałem zaburzeń mikcji. W tym tekście postaramy się wyjaśnić różnice między rodzajami zaburzeń, a także wskazać sposoby ich leczenia oraz doraźnego radzenia sobie z wyciekami moczu.

Nietrzymanie moczu i moczenie się u dzieci

Zaburzenia mikcji u dzieci można podzielić na dwa rodzaje:

 • Nietrzymanie moczu
 • Mimowolne moczenie się

Chociaż często są one używane zamiennie, w przypadku popuszczania moczu u dzieci nie oznaczają one tego samego. Pierwszy rodzaj związany jest najczęściej z wadami anatomicznymi układu moczowego bądź schorzeniami układu nerwowego. Dlatego o nietrzymaniu moczu u dzieci możemy mówić wtedy, gdy występują u nich choroby takie jak:

 • Wierzchniactwo
 • Wynicowanie pęcherza moczowego
 • Podwójny układ moczowy z ektopowym ujściem moczowodu
 • Urazy powodujące powstawanie przetok moczowych
 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Przepuklina oponowo-rdzeniowa
 • Niedorozwój lub brak kości krzyżowej
 • Zapalenia, urazy, guzy rdzenia kręgowego lub mózgu

Zaburzenia tego typu mają charakter pierwotny – są zatem u dziecka już od narodzenia, bez większych przerw. Nietrzymanie moczu w młodym wieku, rozumiane jako zaburzenie mikcji, nie jest jednak najczęstszym powodem popuszczania moczu u dzieci. Jest nim mimowolne moczenie się.

Moczenie się u dzieci

Moczenie się u dzieci nie jest związane z wadami wrodzonymi, choć wynika z zaburzeń czynnościowych w obrębie układu moczowego, między innymi takich jak pęcherz nadczynny (popuszczanie z powodu naglących parć), pęcherz niedoczynny (popuszczanie moczu z przepełnienia) czy brak koordynacji wypieraczowo-zwieraczowej. Moczenie się może być związane także z infekcjami w układzie moczowym bądź chorobami nerek, zbyt dużą produkcją moczu lub zbyt małym pęcherzem oraz problemami emocjonalnymi. Ta ostatnia przyczyna, od której rodzice i opiekunowie najczęściej zaczynają diagnozę, jest jednak rzadsza niż mogłoby się wydawać.

Statystyki pokazują, że popuszczanie moczu u dzieci częściej jest przyczyną problemów emocjonalnych niż ich skutkiem. Dotyczy to szczególnie nietrzymania moczu u nastolatków, kiedy problem staje się wstydliwy, a w rezultacie może stanowić przyczynę pogłębiającej się izolacji nastolatka od rówieśników. Najczęściej diagnozuje się wówczas wysiłkowe nietrzymanie moczu pojawiające się np. podczas kichania, śmiania się lub aktywności fizycznej. Nastolatkom może dolegać również nietrzymanie moczu z naglącym parciem - w takiej sytuacji pęcherz kurczy się, zanim otrzyma sygnał do mózgu. Najczęstszą przyczyną nietrzymania moczu w okresie dorastania jest alkohol, kofeina, leki moczopędne, a nawet napoje cytrusowe. Nie wolno jednak wykluczyć poważniejszych powodów, np. infekcji układu moczowego. Zaobserwowanie nawet niewielkiego problemu powinno skłonić do wizyty u lekarza.

Zaburzenia tego typu dzieli się także na:

 • Moczenie nocne
 • Moczenie dzienne
 • Moczenie mieszane (problem występuje zarówno w dzień jak i w nocy)

Moczenie dzienne najczęściej sugeruje zakażenie układu moczowego bądź wady układu moczowego, na przykład zbyt mały pęcherz (w takim przypadku dziecko popuszcza mocz w dzień). Przyczyny moczenia nocnego są bardziej zróżnicowane. Obecnie przyjmuje się trzy nieprawidłowości, które uznaje się za najczęstsze powody moczenia nocnego u dzieci:

 • Zbyt duża ilość moczu spowodowana nieprawidłowym trybem produkcji wazopresyny – hormonu, który odpowiada między innymi za ilość produkowanego moczu. To tak zwane pierwotne izolowane moczenie nocne
 • Zbyt mała pojemność pęcherza, który nie jest w stanie zmieścić ilości produkowanego moczu
 • Zaburzenia dolnych dróg moczowych: brak koordynacji mięśnia wypieracza i zwieracza cewki oraz tak zwany „leniwy” pęcherz

Przyczyny te mogą ze sobą współistnieć. Moczenie nocne może być także spowodowane problemami natury emocjonalnej, jednak – nawet jeśli istnieją takie przypuszczenia – konieczne jest wcześniejsze wykluczenie ewentualnych chorób towarzyszących i innych powodów popuszczania moczu.

Rodzaje nietrzymania moczu u dzieci

Wyróżniamy nietrzymanie moczu pierwotne, czyli mimowolne oddawanie moczu u dziecka od urodzenia oraz nietrzymanie moczu wtórne, czyli pojawienie się zaburzeń związanych z trzymaniem moczu w okresie po opanowaniu prawidłowych nawyków związanych z mikcją. Wielu rodziców zastanawia się dlaczego dziecko popuszcza w majtki? Gdy dziecko przez co najmniej pół roku kontrolowało wydalanie moczu i ponownie zaczyna się moczyć, mamy do czynienia z postacią wtórną.
Nietrzymanie moczu pierwotne zwykle przechodzi samo z wiekiem, natomiast nietrzymanie moczu wtórne może być spowodowane różnego rodzaju nieprawidłowościami, może się również nasilać z czasem.

Nietrzymanie moczu u dzieci — przyczyny

O ile pierwotne nietrzymanie moczu u dziecka może być spowodowane niedostateczną kontrolą opróżniania pęcherza moczowego, ograniczoną pojemnością pęcherza moczowego oraz dużą ilością moczu w godzinach nocnych, o tyle u starszych dzieci, które są już odpieluchowane, może to mieć związek z różnymi chorobami lub nieprawidłowościami.
Przyczyną popuszczania moczu u dziecka już odpieluchowanego mogą być:

 • choroby układu moczowego (np. infekcja bakteryjna) — wtedy charakterystycznym objawem jest nie tylko popuszczanie moczu u dziecka w dzień lub w nocy, ale także podwyższona temperatura ciała, ból brzucha czy dyskomfort podczas mikcji,
 • ekspozycja na nadmierny stres,
 • wady układu moczowego,
 • zaburzenie czynnościowe dolnych dróg moczowych (np. wynikające z wady anatomicznej),
 • zaburzenie dobowego rytmu wydzielania wazopresyny,
 • zaburzenia emocjonalne,
 • zaburzenia neurologiczne.

Dzieci opanowują umiejętność kontroli nad pęcherzem moczowym przed ukończeniem około 3-5. roku życia. Nietrzymanie moczu u dziecka 8 lat czy też nietrzymanie moczu u dziecka 10 lat może oznaczać wiele poważnych chorób, dlatego nie należy bagatelizować tego objawu, wskazana jest niezwłoczna konsultacja z lekarzem.

Jak leczyć nietrzymanie moczu u dzieci?

W sytuacji, w której nocne moczenie się występuje u dziecka powyżej 5. roku życia i powtarza się (choć także w nieregularnych odstępach), powinno się udać do lekarza pierwszego kontaktu, który przeprowadzi dokładny wywiad, badanie fizykalne oraz prawdopodobnie badania ogólne moczu, a następnie skieruje do lekarza specjalisty. W celu odkrycia przyczyny problemów związanych z nietrzymaniem moczu niezbędna jest konsultacja urologiczna. Diagnozowaniem i leczeniem nietrzymania moczu u dzieci zajmuje się lekarz ze specjalizacją z urologii dziecięcej. Należy także pamiętać, że gdy moczenie nocne współwystępuje z dziennym czy dolegliwościami przy oddawaniu moczu, konieczne jest udanie się do lekarza bez względu na wiek. Podczas wywiadu rodzice i opiekunowie powinni spodziewać się między innymi pytań dotyczących częstotliwości moczenia i oddawania mikcji, momentu zauważenia problemu z utrzymaniem moczu, historii nietrzymania moczu w rodzinie czy dziennego spożycia płynów przez dziecko. Pytania z pewnością będą konkretne, dlatego warto przygotować się do rozmowy z lekarzem. To właśnie od współpracy z nim, a także z dzieckiem, zależeć będzie skuteczność leczenia.

Rodzaj leczenia zaburzeń mikcji zależny jest od postawionej diagnozy. Najczęściej jednak lekarz decyduje się na wprowadzenie leczenia niefarmakologicznego, behawioralnego, w celu wyrobienia odpowiednich odruchów. To przede wszystkim:

 • Trening mikcji – w sytuacji, w której dziecko sygnalizuje potrzebę skorzystania z toalety, rodzic bądź opiekun powinien przetrzymać je jeszcze przez kilka minut, by pobudzić prawidłową pracę zwieracza cewki. Dzięki temu dziecko dobrze poznaje mechanizm świadomego oddawania moczu.
 • Zwiększenie podaży płynów w dzień, co pozwala na zwiększenie pęcherza u dziecka. Należy pamiętać, że częste w takiej sytuacji ograniczanie płynów jest niewskazane.
 • Wyrobienie nawyku opróżniania pęcherza przed snem, zwłaszcza u dziecka moczącego się w nocy.

Niektórzy lekarze proponują także wysadzanie dziecka w nocy w celu oddania moczu. Jednak zdania na temat tej metody są podzielone. Wysadzanie może bowiem zaburzać naturalne wyczuwanie przez dziecko sygnałów świadczących o przepełnieniu pęcherza. Powinno ono samo budzić się, by skorzystać z toalety, zamiast być do tego zmuszane. Wskazane jest także wspólne prowadzenie dzienniczka mikcji, w którym zaznaczane będzie zarówno świadome oddawanie moczu jak i popuszczanie. Należy także pamiętać, że karanie dziecka bądź obarczanie go winą za popuszczanie moczu jest zachowaniem niewskazanym.

Najczęstszą przyczyną moczenia nocnego u dzieci jest pierwotne izolowane moczenie nocne (70-80%). To zaburzenie leczone zarówno zachowawczo jak i farmakologicznie, podczas którego stosuje się desmopresynę – syntetyczny analog wazopresyny. Leki mają na celu zmniejszenie produkcji moczu w nocy. Kolejnym stosowanym lekiem jest chlorowodorek oksybutyniny, który zmniejsza częstotliwość mimowolnych skurczów mięśnia wypieracza i zwiększa pojemność pęcherza. W przypadkach, w których moczenie bądź nietrzymanie moczu spowodowane jest urazami, chorobami czy wadami anatomicznymi, konieczne jest leczenie przyczynowe zależne od danego schorzenia.

Nietrzymanie moczu u dziecka i ochrona przed wilgocią

Popuszczanie moczu jest niezwykle stresujące i frustrujące dla dziecka. Powtarzające się epizody mogą wywołać także problemy na tle emocjonalnym – brak pewności siebie, niskie poczucie własnej wartości. Dlatego konieczne jest szybkie skonsultowanie się z lekarzem i podjęcie leczenia. Aby zapewnić dziecku komfort i ochronę przed wilgocią, a co za tym idzie także problemami skórnymi nierzadko występującymi po epizodach nietrzymania moczu, rodzic bądź opiekun może skorzystać z wyrobów chłonnych, które pochłaniają mocz i nie krępują ruchów. To przede wszystkim pieluchomajtki dla dzieci, które są większe od zwykłych pieluch – w rozmiarach do 25 i 30 kilogramów. Pieluchomajtki polecane są zwłaszcza przy opiece nad dziećmi z niepełnosprawnościami i wadami rozwojowymi, które utrudniają bądź uniemożliwiają całkowite wyleczenie nietrzymania moczu.

U starszych dzieci ochronę przed wilgocią mogą zapewnić na przykład wkładki urologiczne, które wygodnie przykleja się do bielizny. W przypadku moczenia nocnego konieczne może być także skorzystanie z podkładów higienicznych, jednorazowych bądź wielokrotnego użytku. Są one pomocne nie tylko przez wzgląd na ochronę materaców przed wilgocią. Dzięki nim dziecko zauważa, że nie przyczynia się do tworzenia szkód w domu, co nierzadko może powodować silne poczucie winy związane z krępującą przypadłością. Podkłady są wygodne i nie zakłócają snu dziecka. 

Nietrzymanie moczu i moczenie się u dzieci to przypadłości, których nie należy bagatelizować czy tłumaczyć wyłącznie emocjonalnymi problemami dziecka. Mogą one być także objawem poważniejszych zaburzeń, które powinny zostać sprawdzone przez lekarza.

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego dziecko trzyma siku do ostatniej chwili?

Jeśli dziecko potrafi już korzystać z nocnika, a mimo to trzyma siku do ostatniej chwili, może to oznaczać, że oddawanie moczu sprawia mu dyskomfort lub nawet jest bolesne. Taki objaw stanowi wskazanie do wizyty u lekarza, ponieważ może świadczyć o poważniejszej chorobie (np. infekcji układu moczowego).

Jakie są przyczyny nietrzymania moczu u dzieci?

W przypadku małych dzieci przyczyną nietrzymania moczu jest zwykle zbyt mała pojemność pęcherza moczowego oraz brak opanowanej umiejętności kontrolowania pęcherza moczowego. Natomiast najczęstsze przyczyny nietrzymania moczu u dzieci, które już potrafią kontrolować pęcherz moczowy to: choroby układu moczowego (np. infekcja bakteryjna) — wtedy charakterystycznym objawem jest nie tylko popuszczanie moczu u dziecka w dzień lub w nocy, ale także podwyższona temperatura ciała, ból brzucha czy dyskomfort podczas mikcji; ekspozycja na nadmierny streswady anatomiczne układu moczowego; zaburzenie dobowego rytmu wydzielania wazopresyny; zaburzenia emocjonalne; zaburzenia neurologiczne.

Jak leczyć nietrzymanie moczu u dzieci?

Leczenie nietrzymania moczu u dzieci dzieli się na przyczynowe oraz objawowe, dodatkowo wyróżnia się metody niefarmakologiczne (trening pęcherza, pomoc psychologa, prawidłowe postępowanie z dzieckiem moczącym się w nocy, ograniczenie ilości spożytych płynów na 2–3 godziny przed zaśnięciem) oraz farmakologiczne (dobór leku w zależności od przyczyny problemów związanych z nietrzymaniem moczu).

UWAGA! Artykuł został opublikowany w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady medycznej udzielanej przez lekarza. Przed zastosowaniem się do porad medycznych zawartych w serwisie należy skonsultować się z lekarzem.

 
Specjalistka do spraw treści internetowych o tematyce medycznej, szczególnie ukierunkowanej na problem nietrzymania moczu i chorób z nim powiązanych. Ekspertka w dziedzinie wyrobów chłonnych dla kobiet, mężczyzn i dzieci oraz merytoryczne wsparcie w zakresie konsultacji z pacjentem. Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z pasji copywriterka i miłośniczka dobrej literatury.

Komentarze

 • Napisał: Kasia On 2024-03-30
  Rating:
  5.0

  Witam córka 2lata7m. Byl okres suchy kilka miesięcy. Później pojawiło sie popuszczanie robiliśmy badania moczu i usg, wszystko w porządku. Po jakimś czasie infekcją w tym momencie wyleczona. Córka nadal nie kontroluję siku a teraz zauważyłam że jak usnie mimowolnie popuszcza mocz. Np dzis ( chciałam zmienić mokrą pieluszkę podczas snu rozchylilam nóżki i mocz się sączył) o czym to może świadczyć. Wizytę u lekarza mamy w czerwcu, czy warto sie udać wcześniej?

  Replied by: Joanna On 2024-04-03 Pani Kasiu, trudno jednoznacznie wskazać na przyczynę problemu. Popuszczanie moczu u dwuletniego dziecka w nocy może mieć różne podłoże, np. niedojrzałość układu moczowego, nadmierna produkcja moczu czy stres w życiu. W przypadku utrzymującego się nocnego moczenia ważne jest skonsultowanie się z lekarzem, który może przeprowadzić odpowiednie badania i zalecić odpowiednie podejście terapeutyczne, w tym terapię behawioralną, farmakologiczną lub inne formy interwencji.

 • Napisał: Marcel On 2024-03-10
  Rating:
  5.0

  Córka 3.5 letnia zdążyła już nauczyć się korzystać z toalety, przy potrzebie zgłaszała to i biegła na nocnik albo na toaletę. Obawiam się, że nastąpił regres, dziewczynka w ciągu ostatniego miesiąca zaczęła robić siusiu pod siebie regularnie 1-3 razy dziennie. Dziwi mnie to, że traktuje siusiu na kanapę/podłogę/w spodenki jako coś normalnego, jakby wcześniej wiedziała żeby robić inaczej, a teraz wydawałoby się, że nie idzie do toalety świadomie. Jaka może być przyczyna takiego nietrzymania? Czy powinienem udać się z nią do lekarza specjalisty? Pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2024-03-14 Panie Marcelu, trudno jednoznacznie określić przyczynę problemu, dlatego w pierwszej kolejności zalecamy konsultację z pediatrą. Popuszczanie moczu u malucha, który opanował już technikę prawidłowego opróżniania pęcherza, może być spowodowane np. chorobami układu moczowego lub problemami natury emocjonalnej. Wizyta u lekarza powinna wyjaśnić tę kwestię.

 • Napisał: Gosia On 2024-03-01
  Rating:
  5.0

  Mój syn skończył 10 lat, w ciągu ostatnich kilku miesięcy zdążyło mu się dwa razy zmoczyć w nocy. Czy w takiej sytuacji wymaga konsultacji lekarskiej? Odstęp między tymi dwoma zdarzeniami to jakieś 3-4 miesiące.

  Replied by: Joanna On 2024-03-04 Pani Gosiu, trudno jednoznacznie odpowiedzieć na Pani pytanie. Dwa incydenty w odstępie kilku miesięcy nie muszą oznaczać patologii układu moczowego, jednak z pewnością nie zaszkodzi konsultacja lekarska.

 • Napisał: Ola On 2024-02-02
  Rating:
  5.0

  Moja córka w ciągu dnia normalnie kontroluje sikanie, czasem jak się bardzo mocno śmieje to zdarzy jej się nieco popuścić, ale to rzadko. Jednak problem jest w nocy, kiedy jest tak bardzo zaspana że jak się obudzi do toalety to popuszcza trochę po drodze. Czasami cały tydzień budzi się normalnie i idzie do toalety, a czasami nie zdąży. Są też w pełni przespane noce, bez budzenia na siku. Zauważam też zależność emocjonalną, córka jest bardzo wrażliwa. Jak Jej pomóc? Zdarza się też, że tak mocno śpi, że lunatykuje.

  Replied by: Joanna On 2024-02-02 Pani Olu, nie wiemy, w jakim wieku jest córka, dlatego trudno jednoznacznie odnieść się do Pani pytania. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie konsultacja z pediatrą, który wskaże źródło problemu i skieruje córkę na ewentualne badania, jeżeli uzna to za konieczne. Proszę pamiętać, że małym dzieciom mogą przytrafiać się sporadyczne epizody popuszczania moczu ze względu na brak w pełni wykształconej kontroli nad pęcherzem. Warto jednak wykluczyć różnego rodzaju problemy zdrowotne, dlatego konsultacja z lekarzem powinna okazać się najlepszym wyborem.

 • Napisał: Edyta On 2024-01-03
  Rating:
  5.0

  Córka ma 11 lat. Wszystko rozwija się prawidłowo. Zrobiłam badanie krwi i moczu byłam z nimi u lekarza bo córka co drugi dzień sika i mówi że nie czuję że jej się chce a jak proszę by poszła zrobi troszkę ale nic ja nie boli,szczypie. Badanie moczu prawidłowe i wyniki krwi nie ma nic pokojacego. Co robić

  Replied by: Joanna On 2024-01-05 Pani Edyto, jeżeli dotychczas nie konsultowali Państwo problemu z urologiem, zachęcam, aby umówić się na wizytę do wybranego specjalisty. Nietrzymanie moczu w wieku dojrzewania może mieć różne przyczyny i trudno wskazać ją jednoznacznie bez rzetelnego badania. Powodem nietrzymania moczu u nastolatki mogą być np. słabe mięśnie dna miednicy, problemy hormonalne, stres i silne emocje, problemy z układem nerwowym lub nerkami, a także wrodzone wady układu moczowego. Jeżeli badania moczu wykluczyły infekcje bakteryjne układu moczowego, można przypuszczać, że problem leży gdzie indziej.

 • Napisał: Ktos On 2023-11-28
  Rating:
  5.0

  Moj syn od malenkiego od kad sadzany na nocnik zawrze uciekal nie siadal I tak z roku na rok sika I robi kupe w majtki jest juz 13 tolatkiem I dalej jest tak samo.Prosze napisac co to moze byc za choroba .Napisalam bardzo w skrucie.

  Replied by: Joanna On 2023-11-29 Dzień dobry, w takiej sytuacji powinni Państwo omówić temat z lekarzem pierwszego kontaktu, który najprawdopodobniej wyda skierowanie do specjalisty, czyli urologa. Nietrzymanie moczu i stolca w wieku 13 lat może oznaczać wiele poważnych chorób, w tym chorób układu moczowego. Bez rzetelnej analizy lekarskiej nie można jednoznacznie określić przyczyny problemu. Doraźnie zalecam, aby syn stosował wyroby chłonne na nietrzymanie moczu i kału. Pieluszki dla dzieci na pewno są już dla syna za małe, dlatego rekomenduję majtki chłonne Seni Active Classic, pieluchomajtki Super Seni lub pieluchy anatomiczne Seni San mocowane za pomocą majtek siatkowych. W razie problemu z doborem produktu zapraszamy do konsultacji z naszą infolinią pod numerem telefonu: 56 45 19 105.

 • Napisał: M. On 2023-11-23
  Rating:
  5.0

  Witam, moja 5 letnia córeczka przy kichnięciu, dłuższym śmiechu popuszcza niewielkie ilości moczu. W nocy nie moczy się. Jak mogę jej pomóc

  Replied by: Joanna On 2023-11-23 Dzień dobry, dzieci do około 5-6 roku życia uczą się jeszcze prawidłowej kontroli pęcherza. Być może w przypadku córki proces ten jeszcze trwa, jednak mimo wszystko zalecałabym konsultację z pediatrą celem wykluczenia poważniejszych problemów zdrowotnych. Doraźnie mogą Państwo stosować pieluchomajtki dla dzieci Seni Kids, polecane maluchom, które wyrosły już z tradycyjnych pieluch dla niemowląt: https://www.seni24.pl/pieluchomajtki-dla-dzieci-seni-kids/

 • Napisał: Michalinka002 On 2023-11-19
  Rating:
  5.0

  Moje dziecko ma 5 lat. Przed isciem spać godzinę wcześniej nic nie pije. Pójdzie do ubikacji przed spaniem. A w nocy pampers jest pełen jak by się opiła przed spaniem dlaczego daj jest. I jak jej pomoc.

  Replied by: Joanna On 2023-11-20 Dzień dobry, być może dziecko jeszcze uczy się prawidłowej kontroli pęcherza i problem samoistnie ustąpi. Mimo wszystko zalecałabym wizytę u lekarza POZ celem ustalenia, czy problem nie ma podłoża zdrowotnego. Lekarz POZ może zlecić przeprowadzenie ogólnego badania moczu oraz skierować Państwa do specjalisty.

 • Napisał: Ewelina On 2023-10-05
  Rating:
  5.0

  Super

  Replied by: Alicja On 2023-10-09 Dzień dobry, bardzo dziękujemy za pozytywną opinię.

 • Napisał: Mamuśka On 2023-10-03
  Rating:
  5.0

  Witam mam pytanie co robić .moja córka ma 4 lata już ładnie wolała siku a od jakiegoś czasu wszędzie rola tylko w domu robi w majtki w nocy ładnie nie sika a w dzień tylko w domu sika co robić

  Replied by: Alicja On 2023-10-04 Dzień dobry, w tej sytuacji zachęcamy do kontaktu z lekarzem pediatrą, który zleci odpowiednie badania.

 • Napisał: Anika On 2023-09-10
  Rating:
  5.0

  Moja 5 letnia córka zaczęła siusiać w majtki w dzień w nocy budzi się na siku. Tłumaczyłam jej wielokrotnie. Odgrywałam teatrzyki kukiełkami i już skończyły mi się pomysły z jakiego powodu zaczęła ponownie siusiać.

  Replied by: Joanna On 2023-09-11 Szanowna Pani, zalecam skonsultowanie problemu z pediatrą, ponieważ moczenie dzienne może sugerować np. infekcję lub wadę układu moczowego. Trudno jednoznacznie określić przyczynę problemu. Proszę mieć na uwadze, że dziecko do około 5-6 może mieć problemy z prawidłową kontrolą pęcherza, jednak w pierwszej kolejności należy wykluczyć różnego rodzaju problemy zdrowotne.

 • Napisał: Ania On 2023-08-28
  Rating:
  5.0

  Cześć synek 2,5 latka odpieluchowany przed 2 rokiem życia
  Teraz za każdym razem popuszcza w majtki i dopiero woła że chce siusiu
  Za każdym razem musi się zesiusiać
  już nie mam siły co robić ?
  założyć z powrotem pampersa czy udać się do lekarza ?

  Replied by: Joanna On 2023-08-29 Pani Aniu, w pierwszej kolejności zalecałabym konsultację z pediatrą, ponieważ problem może mieć różne podłoża. Nie zawsze jednak popuszczanie moczu przez dzieci stanowi powód do niepokoju. Proszę mieć na uwadze, że dzieci uczą się prawidłowej kontroli pęcherza nawet do 5-6 roku życia. Doraźnie zalecałabym stosowanie wyrobów chłonnych, np. pieluchomajtek dla starszych dzieci Seni Kids.

 • Napisał: Enigma On 2023-08-11
  Rating:
  5.0

  Mój czteroletni syn nadal robi siusiu w majtki. Został odpieluszkowany jak miał 2 lata i 5 miesięcy. A teraz znowu popuszcza w dzień i w każdą noc.

  Replied by: Joanna On 2023-08-14 Zalecam konsultację z pediatrą celem wyjaśnienia przyczyny problemu. Proszę mieć na uwadze, że małe dzieci nabywają zdolności do kontrolowania załatwiania potrzeb fizjologicznych nawet w wieku 5-6 lat (u chłopców nierzadko jest to proces dłuższy niż u dziewczynek). Jeżeli jednak syn został już odpieluchowany, a epizody moczenia zdarzają się mimo to, pomocna może okazać się wizyta u lekarza.

 • Napisał: Grzegorz On 2023-07-16
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry.
  Moja ośmoletnia córka od pół roku bezwiednie oddaje mocz przez całą dobę. Wyczerpaliśmy już chyba wszystkie rozsądne rozwiązania.
  Jeśli chodzi o opis problemu, to córka mówi, że nie czuje , że siusia. Co jakiś czas wydala mocz, któy w niewielkiej ilości nazbiera się jej w pęcherzu, więc praktycznie co się w pęcherzu znajdzie, to wylatuje.
  Nie ma znaczenia czy siedzi czy leży, córka mówi, że nie czuje, że chce siusiu.
  Najdziwniejsze jest to , że potrafi zacisnąć zwieracze, żeby nie sikać, ale mówi, że nie czuje że siku chce.
  Robiłem już różne próby i nie daje mi spokoju fakt, że po posadzeniu na toaletę nie wysika się nawet przez półtorej godziny pijąc w tym czasie wodę. Mówi, że prze, ale mocz nie leci, a jak wstanie z toalety to po minucie wszystko wylatuje .
  POMOCY!!!

  Replied by: Alicja On 2023-07-17 Dzień dobry, w tej sytuacji należy skontaktować się z lekarzem pediatrą lub urologiem dziecięcym.

 • Napisał: Ania On 2023-05-05
  Rating:
  5.0

  Córka 4 lata skończyła w grudniu, nie trzyma moczu i posikuje się w majtki kilka razy dziennie, a o nocnym wstawaniu nie wspomnę... W nocy śpi bez pampersa od wakacji, ale sama wstała na siku dosłownie kilka razy. Ja muszę w nocy ją ściągnąć, żeby się wysikała. Inaczej rano mam masę prania ???? w dzień jak pytam czy chce siku, mówi że nie, a za 5 minut biegnie do WC, że mało nóg nie połamie, już z posikanymi majtkami... Jak coś robi np. Rysuje, bawi się klockami, czy jest na dworze to dopiero jak zobaczę, że już ma mokro to wtedy idzie się załatwić. Wiecznie śmierdzi moczem i codziennie piorę ????‍???? badanie moczu miała to wszystko było ok. Nasza doktor mówiła, że do 5 rż nic się za bardzo nie robi i dać jej czas... Ale tak jest od początku odpieluchowalnia, czyli 2 lata (chociaż na samym początku miała dużo mniej wpadek niż teraz) co robić?

  Replied by: Joanna On 2023-05-08 Pani Aniu, rzeczywiście przyjmuje się, że dziecko mniej więcej do 5. roku życia uczy się prawidłowej kontroli pęcherza. Być może córka z czasem nabierze tej umiejętności. Jeśli badanie moczu nie wykazało żadnych nieprawidłowości, trudno powiedzieć, w czym leży przyczyna problemu. O prawidłowym przebiegu ewentualnego leczenia powinien zdecydować lekarz. Doraźnie zalecam stosowanie produktów chłonnych na nietrzymanie moczu - odpowiednie mogą okazać się pieluchomajtki dla dzieci Seni Kids lub Happy Pants. Dobrym rozwiązaniem będą także podkłady nieprzemakalne na łóżko stosowane jako dodatkowe zabezpieczenie materaca. Aby uniknąć codziennego prania warto sięgnąć po podkłady jednorazowe Seni Soft, które można wyrzucić po zamoczeniu. [To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent: Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A., podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.]

 • Napisał: Elżbieta On 2022-09-26
  Rating:
  5.0

  Moja córka ma 4lata. Jest już dawno odpieluchowana, chociaż lekko nie było. Ale w dzień jest dobrze sama idzie do toalety nie ma problemu. Ale w nocy nie radzi sobie. Codziennie w nocy sika czasem jeden raz czasem 2. Muszę ją w nocy przebierać. Ma taki twardy sen, że nie budzi się na siku. Co mogę zrobić żeby jej pomóc?

  Replied by: Joanna On 2022-09-27 Pani Elżbieto, być może problem córki minie razem z wiekiem i nie ma powodów do niepokoju, jednak dla pewności polecam skonsultować sytuację z pediatrą.

 • Napisał: Anonim On 2022-09-13
  Rating:
  5.0

  Witam.moja córka ma 3 lata.gdy skończyła 2l została odpieluchowana. Córka świetnie sobie radziła z wołaniem na toaletę czy nocnik.problem mamy taki że od 6msc córka popuszcza. W ciągu dnia notorycznie (praktycznie za każdym wołaniem ) że chce siku popuszcza.sa to niewielkie ilości ale niestety majtki i spodnie już trzeba przebrać.cala reszta ląduje juz w łazience. Nie wiem czy jest to normalne jeszcze w tym wieku (to nie są jednorazowe wpadki ) córka jakby tego nie kontroluje.Wola siku jak już popuści.wczesniej nie było tego problemu.czy mam to gdzieś skonsultować ?

  Replied by: Joanna On 2022-09-16 W takiej sytuacji zalecam konsultację z pediatrą, aby wykluczyć wszelkie potencjalne nieprawidłowości.

 • Napisał: Jadwiga 56 On 2022-06-18
  Rating:
  5.0

  Witam mój syn ma 10 lat i pomimo dokładnej higieny w toalecie, wciąż ma poplamioną bieliznę i oczywiście nieprzyjemny zapach . Nie jest to dużo ale prawie zawsze. Syn miał operowane spodziectwo. Boję się o reakcje rówieśników. Ma infekcje dróg moczowych nieraz ale z dolnego odcinka, jak stwierdza lekarz.

  Replied by: Joanna On 2022-06-21 Pani Jadwigo, bezwzględnie powinna Pani skonsultować stan zdrowia syna z lekarzem. Tylko specjalista może podjąć odpowiednie kroki celem wyeliminowania problemu. Poprawnie wykonana operacja spodziectwa zazwyczaj nie niesie ze sobą żadnych długotrwałych skutków ubocznych, dlatego trudno stwierdzić, skąd bierze się problem poplamionej bielizny. Może być on skutkiem nietrzymania moczu na skutek infekcji układu moczowego, o którym Pani pisze, dlatego należy jak najszybciej zaleczyć ten problem. Doraźnie zalecam stosowanie wyrobów chłonnych, które wchłoną mocz i zapobiegną powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Jeśli jest to kropelkowe, niewielkie popuszczanie, dobrym wyborem będą wkładki urologiczne. Syn ma dopiero 10 lat, dlatego wkładki urologiczne Seni Man mogą być jeszcze za duże, a z kolei pieluchy dla dzieci będą już za małe. W takiej sytuacji można skorzystać z wkładek urologicznych Seni Lady (w teorii kobiecych, jednak nie ma żadnych przeciwwskazań w stosowaniu ich także przez chłopców). Wkładki są bardzo dyskretne, nie odznaczają się pod ubraniem, a skutecznie chronią. Wkładki znajdzie Pani pod niniejszym linkiem: https://www.seni24.pl/wkladki-dla-kobiet-seni-lady/ [To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent: Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A., podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.]

 • Napisał: Babcia Kasia On 2022-06-17
  Rating:
  5.0

  Mój wnuczek ma 3.5roku chodzi do przedszkola posikuje w majtki mimo że chwile wcześniej był w toalecie i sika to za 5minut jest posikany . W domu to samo staramy się tłumaczyć i pytamy czy chce siusiu nieraz powie ze tak a często mowi że nie A za chwilke posika się w majtki . Co mozna zrobic żeby to zmienić czy mamy się już marteic

  Replied by: Joanna On 2022-06-17 Pani Kasiu, w takiej sytuacji powinni się Państwo skonsultować z pediatrą. Należy wykluczyć wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, takie jak infekcja dróg moczowych czy choroby nerek. Proszę pamiętać, że umiejętność kontroli mikcji przychodzi u dzieci najczęściej około 5-6 roku życia. 3.5-letnie dziecko może jeszcze nie rozumieć sygnałów własnego ciała, dlatego przydarzają mu się takie "przykre niespodzianki". Czasem maluch pochłonięty zabawą po prostu zapomni o potrzebie skorzystania z toalety. Niemniej, jeśli wnuczek nauczył się już załatwiać potrzeby do toalety oraz nie korzysta z pieluch i nocnika, warto porozmawiać ze specjalistą.

 • Napisał: Magda On 2022-06-14
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, córka od 28 maja br., ma problemy z nietrzymaniem moczu. W dzień, a czasami zdarza się , ze i w nocy też zeska się. Idąc do przedszkola w 2,5 roku była odpieluchowana az dopiero prawie po roku zdarzyła się taka sytuacja. Niedługo mija miesiąc, a ona wciąż ma ten sam problem. Jest po antybiotyku, leku od pediatry, oraz syropie urinal niestety nic nie pomogło. Nie skarży się na ból brzucha, pieczenie przy oddawaniu moczu, ani nie ma gorączki. Zastanawiam się co może być przyczyną w tym przypadku, gdzie mam szukać pomocy. Dziękuje, pozdrawiam Magda.

  Replied by: Joanna On 2022-06-14 Pani Magdo, przyczyny problemu mogą być złożone. Jeśli pediatra nie był w stanie pomóc, zalecam konsultację z urologiem lub nefrologiem.

 • Napisał: Katarzyna On 2022-06-06
  Rating:
  5.0

  Witam. Mam synka 7lat który ma problem z sikaniem nocnym.. w dzień jest wszystko ok. Mam wrażenie że on poprostu nie wyczuwa potrzeby i dlatego nie wystaje. Jak go obudzę pójdzie i się wysika. Co może być powodem i czy można temu jakoś zaradzić? Mam też 5letniego synka który nie ma takiego problemu więc zaczynam się martwić o starszaka..

  Replied by: Joanna On 2022-06-08 Pani Katarzyno, trudno jednoznacznie odpowiedzieć na Pani pytanie. Przyczyn moczenia nocnego u dzieci może być wiele, dlatego konieczna będzie wizyta u pediatry, który przeprowadzi wywiad i zleci wykonanie dodatkowych badań, jeśli uzna je za stosowne. Być może lekarz skieruje Państwa do specjalisty od chorób nerek i układu moczowego, czyi urologa lub nefrologa. Doraźnie polecam stosowanie na noc wyrobów chłonnych zabezpieczających przed poplamieniem materaca, np. podkładów nieprzemakalnych na łóżko oraz pieluchomajtek dla dzieci Seni Kids. Proszę ograniczyć także podawanie dziecku dużej ilości płynów w godzinach wieczornych oraz zadbać, aby maluch zrobił siusiu przed pójściem spać. [To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent: Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A., podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.]

 • Napisał: AGAA On 2022-04-29
  Rating:
  5.0

  Witam, córka ma 3.5roku,dotychczas świetnie radziła sobie z siusianiem,sama chodziła do toalety kiedy czuła potrzebę, ok dwa tyg temu zdążyło jej się ze źle sie podtarła lub nie do końca wysiusiała i kilka kapek było na majtkach (dodam że jest bardzo delikatna i każda plamka ,malutkie oblanie trzeba przebierać i wycierac)od czasu tego zdarzenia jest problem, nie chce chodzić sama siusiu ,boi się ze bedzie kapało(tak mowi)zauważyłam ze przez to robi rzedzej siusiu w ciągu dnia, gdy pytam czy chce siusiu to mowi ze nie, jak widzę że się zaczyna czymac za majtki to biorę ją do toalety ,zrobi ale mowi ze dużo papieru musi bi będzie kąpać, i ogólnie wyciera się z 5 razy i już mam ją ubierać to płacze ze kąpie i dalej się wybiera, chwile ją przytulę i mija, wraca do normy bawi się. Dodam że nie widzę nic niepokojącego w okolicach intymnych, dziś lekkie zaczerwienienie ale to chyba od tego tarcia papierem, nie skarży się gdy pytam czy ja tam boli , nie wiem co robic, jak jej pomóc
  Myslalm ze problem przejdzie ale po weekendzie trzeba się wybrać do lekarza. Proszę o rade,wskazówke

  Replied by: Joanna On 2022-05-04 Szanowna Pani, prawdopodobnie jest to problem natury psychicznej, z którego córka wyrośnie. Jeśli przeszkadza jej jakiekolwiek zaplamienie ubrania, nie tylko bielizny, może po prostu odczuwać dyskomfort spowodowany niedokładnym podtarciem. Nie należy jednak popadać w skrajności - córka musi mieć świadomość, że nic złego się nie stanie, jeśli podetrze się niedokładnie. Nie powinna zostać za to skarcona, a jedynie przebrana w nową bieliznę, o ile istnieje taka możliwość. Mimo wszystko warto skonsultować swoje obawy z pediatrą, który zleci odpowiednie badania, jeśli uzna to za stosowne.

 • Napisał: Dydek On 2022-04-27
  Rating:
  5.0

  Witam córka ma 8 lat. Głównie podczas zabawy, śmiechu, wysilku fizycznego posikuje się i nie jest w stanie utrzymać moczu.jak jej pomóc? Wizyty u p.Urolog dziecięcej kończą się dzienniczkami mikcji a problem jak był jest bez zmian od kilku lat. Z nerkami wszystko wporzadku robiłam na własną rękę USG nerek oraz badanie moczu i posiew. Wszystko wyszło prawidłowo. Córka była wcześniakiem. Od zawsze miała problem popuszczania, posikiwania bielizny, początkowo myślałam że to minie ale problem jest a ona coraz starsza. Proszę o pomoc gdzie się udać co robić by odebrać jej ten wstyd, smutek, problem jaki ma..

  Replied by: Joanna On 2022-04-28 Szanowna Pani, mamy tutaj do czynienia z tzw. wysiłkowym nietrzymaniem moczu, objawiającym się niekontrolowanym popuszczaniem podczas śmiechu, kichania czy wysiłku fizycznego. Przyczyn takiego stanu może być wiele. W pierwszej kolejności należałoby wykluczyć wszelkie nieprawidłowości ze strony układu moczowego, np. zmniejszoną pojemność pęcherza moczowego, nadprodukcję moczu czy zaburzenia czynnościowe dolnych dróg moczowych mogące wynikać m.in. z wad anatomicznych. Wykluczyłabym infekcję dróg moczowych, ponieważ problem córki występuje od urodzenia i zostały już przeprowadzone badania moczu. Aby wdrożyć odpowiednią metodę leczenia należy skonsultować się z urologiem - proszę jednak zapisać córkę do innego niż wcześniej specjalisty, który bardziej wnikliwie zajmie się niniejszym problemem. Doraźnie zalecam stosowanie wkładek urologicznych Seni Lady, które przykleja się do bielizny jak tradycyjne wkładki higieniczne, jednak ich skuteczność jest od nich dużo wyższa. W przypadku problemu z doborem odpowiedniego wariantu produktu zachęcam do skorzystania z infolinii Seni: 56-45-19-105.

 • Napisał: Rafał On 2022-04-12
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry mam takie pytanie bo moja córeczka ma 3 lata I 3 miesiące i nie trzyma moczu i nie zdarza jej się to często bo wcześniej normalnie chodziła do łazienki siku a później coś jej się przestawiło i zaczęła sikać i w przedszkolu więcej bo nie chciała chodzić do łazienki wcale w domu chodzi a w przedszkolu nie robiła siku ani kupy w domu dopiero i wcześniej raz jej się zdarzało siku a teraz to i z 5 razy w przedszkolu a i przez to w domu robi i w nocy się zdarza, a w przedszkolu pani przedszkolanka jakiś tydz temu przekupowala ze dawała stepelki czy naklejki to córeczka nie sikała chodziła do łazienki a teraz sika w majtki i zdarzy jej się kupę i mam się martwić i jak sb z tym radzić może pani coś poradzi czy udać się do lekarza z tym może?

  Replied by: Joanna On 2022-04-15 Pnie Rafale, trudno powiedzieć, z czego wynika problem, jednak wykluczyłabym tutaj kwestię nietrzymania moczu. Córka w domu załatwia się prawidłowo, więc mamy do czynienia raczej z czynnikiem psychologicznym, który blokuje pociechę przed skorzystaniem z łazienki w przedszkolu. Bardzo często maluchy zapominają o skorzystaniu z toalety, ponieważ są pochłonięte zabawą z rówieśnikami. W takiej sytuacji należy uczyć dziecko, że w każdej chwili może przerwać zabawę i udać się do łazienki. Jeśli do tej pory córka korzystała z pomocy rodzica w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, pomoc pani przedszkolanki będzie potrzebna szczególnie na początku pobytu dziecka w przedszkolu. Blokada córki może wynikać z braku obecności opiekuna. Przedszkolanka z należytą troską powinna zadbać o komfort dziecka, które prawdopodobnie czuje duży stres związany z samodzielnym załatwieniem potrzeb fizjologicznych. Proszę również pamiętać, że córka po prostu może stresować się nowym miejscem, dużą ilością dzieci, które dopiero poznaje. Maluchy korzystające głównie z toalet w swoich domach mogą odczuwać duży dyskomfort, a nawet strach przed korzystaniem z toalet w innych miejscach. Musicie Państwo wytłumaczyć córce, że nie jest to nic złego. Jeśli bariera psychologiczna pozostanie, warto rozważyć zakupienie np. nakładki na sedes, którą mała będzie zabierała ze sobą do toalety w przedszkolu, aby nieco oswoić to miejsce. Jest to szczególnie istotne, jeśli w domu również wykorzystywaliście Państwo tego typu akcesorium. Reasumując, wstrzymywanie moczu nie jest dobrym objawem, ponieważ może prowadzić do szeregu poważniejszych konsekwencji, np. chorób układu moczowego. Należy robić wszystko, aby zachęcić córkę do swobodnego korzystania z toalety - przede wszystkim być wobec problemu cierpliwym. Jeśli sytuacja nie poprawi się, należy skonsultować się z pediatrą lub zasięgnąć porady psychologa.

 • Napisał: Aneta On 2022-01-27
  Rating:
  5.0

  Witam. Mamy problem z synkiem ma 3,3 mięsiace i od jakiegoś czasu po spaniu, czy w czasie spania w przedszkolu sika . W nocy nie zdarza się to .budzi się nie każdej nocy i chodzi sobie robi siku, a w przedszkolu po spaniu w majtki. Nie wiem jak mam mu tłumaczyć? Pani w przedszkolu nawet spytała mnie ostatnio czy coś z tym robimy ,czy byliśmy u lekarza. Problem zaczął się jakiś miesiąc temu

  Replied by: Joanna On 2022-01-28 Pani Aneto, dzieci w wieku 3 lat (a wnioskuję, że o takim wieku przedszkolnym mówimy) mogą miewać jeszcze problem z prawidłową kontrolą oddawania moczu. Czasem powód moczenia bywa prozaiczny, np. zbyt duża ilość płynu wypitego przed snem. Dla pewności mogą się Państwo skonsultować z lekarzem - w pierwszej kolejności powinna być to wizyta u pediatry, który przeprowadzi z Państwem wywiad i skieruje malucha na ewentualne dalsze badania. Być może problem popuszczania w przedszkolu szybko i samoistnie minie, ale warto wykluczyć wszelkie nieprawidłowości, takie jak zakażenie układu moczowego czy nieprawidłowości w jego budowie.

 • Napisał: Klaudia On 2022-01-03
  Rating:
  5.0

  Witam moja córka ma 5 lat i ma ona problem
  Z moczem
  Chodzi o to że ma cuchnacy mocz i popuszcza w dzień i ona tego nie czuje
  Na noc zakładam jej Jeszce pieluchy ponieważ bez nich nie da rady
  Kilku krotnie miała robione badania moczu i posiew moczu i wyniki są dobre
  Raz jak miała 3 msc to w badaniu jej wyszło że ma e coli
  Później miała gdzie wyszedł jej gronkowiec ale później badania byly dobre
  Ja już nie wiem gdzie szukać przyczyny:( czy może wybrać się do specjalisty ale jakiego
  I jakie badania Jeszcze mozna wykonac
  Proszę o pomoc

  Replied by: Joanna On 2022-01-05 Pani Klaudio, rzeczywiście, dziewczynki w wieku 5 lat powinny już kontrolować oddawanie moczu, zatem należy szukać przyczyny problemu u specjalisty. Lekarz zajmujący się układem moczowym to urolog lub nefrolog - ten drugi specjalizuje się w chorobach nerek i układu moczowego. Wspominała Pani o infekcjach układu moczowego, które mogą wpływać na moczenie się dziecka. Jeśli jednak ostatnie wyniki badań moczu nie wykazały obecności bakterii, trudno jednoznacznie zdiagnozować przyczynę problemu. Wierzę, że lekarz będzie w stanie Państwu pomóc.

 • Napisał: Kasia On 2021-10-06
  Rating:
  5.0

  Dzien dobry,

  Syn 3 lata i 3 miesiące, wcześnie odpieluchowany- jak miał około 2 lat, ale z tego co pamiętam nigdy nie udawało się wytrzymac caly dzien bez "wpadki". Wczesniej nie zwracalam na to po prostu wiekszej uwagi ze wzgledu na wiek. Często woła na siku lub idzie po prostu wysikać się sam więc często wie kiedy mu sie chce, ale mimo to często tez (codziennie - nawet 2-3 razy dziennie) posikuje w majtki czy to w domu czy w przedszkolu. W nocy również zdarza się, że się posikuje lub po prostu wstaje 1x w nocy i idzie siku (z posikanymi majteczkami lub nie, albo wstaje dopiero rano i idzie siku). jak na dziecko pije sporo ale wg mnie nie w niepokojącym nadmiarze, a sika nawet 10x dziennie w porywach nawet i 15 - normalnie oddając mocz a nie po kropelce. Wyniki moczu badane kilkukrotnie są w normie, jedynie co badanie wychodza pojedyncze pasma śluzu w osadzie, Glukoza z krwi w normie, kreatynina w normie. USG brzucha które wykonano w wieku prawie 2,5 lat wykazało jedynie pozostałosci niewielkiej ilosci moczu w pecherzu po mikcji - lekarz wspomnial o staraniu sie nie spieszyc z sikaniem i dosikiwaniem do konca. Czy powinnam wymagac juz od niego w tym wieku suchosci czy dać mu jeszcze czas ??

  Replied by: Joanna On 2021-10-07 Pani Kasiu, w tym wieku mogą zdarzać się jeszcze "wpadki" z popuszczaniem moczu przez dzieci. Proszę pamiętać, że prawidłowa kontrola mikcji przychodzi często w wieku nawet 5-6 lat, dlatego na Państwa miejscu nie niepokoiłabym się nadmiernie. Tym bardziej, że przeprowadzone badania nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Być może jednak ilość spożywanych płynów jest zbyt duża, a maluch, pochłonięty zabawą, za późno zasygnalizuje potrzebę skorzystania z toalety. Nocne moczenie również może być spowodowane wypijaniem płynu przed snem. Jeśli jednak z czasem nie zauważą Państwo poprawy, zalecam ponowną konsultację z pediatrą.

 • Napisał: Anna On 2021-09-23
  Rating:
  5.0

  Moje dziecko 4 latka posikuje się w przedszkolu . Chodzi 6 razy do toalety a i tak ma obsikanej majteczki . Każe się przebierać . Czy to powód do niepokoju czy tylko wstyd przed dziećmi ?prosze o radę ?

  Replied by: Joanna On 2021-09-23 Pani Anno, wprawdzie dziecko w tym wieku dopiero uczy się świadomego oddawania moczu, jednak każde niepokojące objawy powinny zostać skonsultowane ze specjalistą. Proszę nie zwlekać z wizytą u pediatry. W pierwszej kolejności należy wykluczyć m.in. infekcje układu moczowego lub choroby nerek.

 • Napisał: Julita On 2021-09-13
  Rating:
  5.0

  Witam. Syn ma 10 lat. Majac 6 lat, zaczal siusiac w nocu do majtek... Chodzilismy do lekarzy, do urologa, do nefrologa - badania so ok, nic nie znajduja zlego. Urzywalismy tabletki MINIRIN i DRIPTAN - jedyne co sie mienilo - nabralismy wage! Duzo wagi... mamy teraz nadwage, chociaz zawsze byl chudziutki. Sytuacja z siusianiem pogorszyla sie - suchych nocy nie mamy juz od 3lat... Peliuchy sa pelniutkie, zdarzaja sie noce, ze nawet pieluchy nie wytrzymuja.. Spi, nie budzi sie, nie czuje ze nasiusial. Nawet jesli obudze, zaprowadze do WC...tam prawie nic nie zrobi, a za minut 10 - juz narobi. Siusia w nocy nie raz, nie dwa - a przez cala noc....
  NA dodatek, zaczal siukac sie w majtki w czasie skakania, a teraz juz i biegania... Nie wiem juz do kogo zwracac sie o pomoc, gdyz wedlug lekarzy - badania nic zlego nie pokazuja... ale widze, ze sytuacja tylko sie pogorszyla... i dalej staje sie coraz gorzej... :(

  Replied by: Joanna On 2021-09-15 Pani Julito, niestety, nie jesteśmy w stanie zdiagnozować przyczyny problemu. Prawidłowe rozpoznanie powinien przeprowadzić specjalista. Jak rozumiem, wykluczono infekcje oraz wady układu moczowego i schorzenia układu nerwowego? Czy było przeprowadzane badanie urodynamiczne? Jest ono zlecane w momencie, gdy lekarz nie jest w stanie określić, z jakiego powodu pacjent cierpi na problemy związane z układem moczowym. W obecnej sytuacji mogę Państwu polecić także stosowanie odpowiednich wyrobów chłonnych, takich jak pieluchomajtki dla dzieci Seni Kids (lub wkładek urologicznych dla mężczyzn Seni Man, jeśli wagowo dziecko jest już za duże na pieluchomajtki w rozmiarze dziecięcym) oraz nieprzemakalnych podkładów higienicznych na łóżko. [To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent: Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A., podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.]

 • Napisał: Ania On 2021-08-31
  Rating:
  5.0

  Witam,
  Od pewnego czasu mój prawie 7-letni syn moczy się w ciągu dnia, ale jedynie podczas zabawy z kolegami (twierdzi, że nie czuje), nie przeszkadza mu to że ma mokre ciuchy. Gdy siedzi w domu, lub jesteśmy na spacerze to czuje, że chce mu się siku nawet gdy się bawi. W nocy nie zdarza mu się popuszczać. Za chwilę idzie do szkoly i nie chce żeby dzieci się z niego wysmiewały ???? Proszę o podpowiedź jak sobie z tym poradzić.

  Replied by: Joanna On 2021-09-01 Pani Aniu, w pierwszej kolejności zachęcam do konsultacji z pediatrą. Mamy do czynienia z mimowolnym moczeniem się dziecka, które było już nauczone prawidłowej kontroli oddawania moczu. Moczenie dzienne wymaga dalszej diagnostyki, ponieważ może wynikać np. z zakażenia lub wady układu moczowego. Niewykluczone też, że syn podczas zabawy zapomina po prostu o konieczności skorzystania z toalety i kwestią czasu jest nabycie nawyku reagowania na sygnały własnego organizmu. Fachowa diagnostyka powinna rozwiązać Państwa wątpliwości.

 • Napisał: Malgorzata On 2021-08-12
  Rating:
  5.0

  Witam moja corka 6 lat miala zapalenie pecherza , po kilku dniach od wyleczenia zaczela moczyc sie w nocy nie codziennie . Zdarzylo sie dwa razy w ciagu tygodnia, gdzie wczesniej nie zdarzalo sie wcale co robic w takim przypadku. Badania moczu nie wukazuha dalszej infekcji.

  Replied by: Joanna On 2021-08-12 Mani Małgorzato, zalecam kontakt ze specjalistą, urologiem lub nefrologiem celem trafnego zdiagnozowania problemu. Przyczyną popuszczania moczu w nocy może być nawet zbyt duża ilość płynów wypijanych przed snem lub nieopróżnianie pęcherza do końca, ale należy wyeliminować przede wszystkim poważniejsze schorzenia.

 • Napisał: Kasia On 2021-07-26
  Rating:
  5.0

  Witam. Mam problem z córką. Zaczęła często sikac, ale małe ilości. Do tego zaczęła spożywać małe ilości wody. Byłyśmy u pediatry, który zlecił badanie moczu, jednak nic ono nie wykazało. Martwię się, że to może być coś poważnego, bo córka siada na nocnik co 20 minut.

  Replied by: Joanna On 2021-08-02 Pani Kasiu, polecam konsultację urologiczną lub nefrologiczną, która może wskazać przyczynę problemu Pani córki.

 • Napisał: Lucyna On 2021-06-24
  Rating:
  5.0

  Witam mam 13 letna corka ktura moczu się w nocy chodź do tej pory tego nie robiła jak mogę jej pomóc

  Replied by: Joanna On 2021-06-28 Pani Lucyno, w pierwszej kolejności zalecam wizytę u lekarza pediatry, który przeprowadzi z córką szczegółowy wywiad i skieruje na ewentualne dalsze badana u specjalisty - urologa lub nefrologa. Przyczyną popuszczania moczu może być np. infekcja układu moczowego, choroby nerek lub problemy emocjonalne, dlatego przed podjęciem skutecznej terapii kluczowe jest znalezienie źródła problemu.

 • Napisał: Km On 2021-06-11
  Rating:
  5.0

  Witam. Od kilku dni mamy problem który polega na tym że syn poszukuje, tzn nie tak że jest kałuża ale matki i czasem spodnie są mokre, i nie jest to na zasadzie że nie czuje że ma potrzebę ponieważ normalnie biega siku, mokre majtki pojawiają się jakiś czas po sikaniu, np ostatnio poszłam za nim do łazienki i przed sikaniem majtki były suche, wysikal się, po czym za kilka minut poszłam tak z ciekawości zajrzeć i był posikany, delikatnie ale jednak. Syn ma 5 lat. Nie mam pojęcia co to może być. Nie byłam nigdzie bo problem mamy jakieś 3-4 dni.

  Replied by: Joanna On 2021-06-11 Szanowna Pani, dzieci uczą się prawidłowej kontroli mikcji mniej więcej do 5-6 roku życia, u chłopców następuje to zwykle nieco później niż u dziewczynek. Jeśli synowi wcześniej nie zdarzały się podobne problemy z nietrzymaniem moczu, zalecam konsultację lekarską. Na początku proszę udać się do pediatry, który przeprowadzi z Państwem szczegółowy wywiad i, jeśli uzna to za zasadne, skieruje na dalsze badania w celu wykluczenia np. infekcji układu moczowego.

 • Napisał: Kasia On 2021-06-11
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry . Moja corka ma 10 lat i od pewnego czasu zawsze po oddaniu moczu ma mokre majteczki. Dziękuje za ofpowiedz

  Replied by: Joanna On 2021-06-11 Pani Kasiu, dzieci uczą się prawidłowej kontroli moczu mniej więcej do 5-6 roku życia, u dziewczynek następuje to zwykle nieco szybciej niż u chłopców. Skoro zaobserwowała Pani niepokojące objawy u 10-latki, proszę udać się na konsultację do pediatry, aby w pierwszej kolejności wykluczyć m.in. infekcję układu moczowego. Jeśli lekarz uzna za stosowne, skieruje Państwa na dalsze badania.

 • Napisał: Gosia On 2021-05-25
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Mój syn za 2,5 miesiąca skończy 6 lat. W dzień posikuje a w nocy śpi w pieluszce, która zawsze jest bardzo pełna. Tak już było zawsze. Odpieluchowany na dzień został gdy miał ok 3,5 roku ale majtki i spodnie często mokre. Musi często siku. W nocy natomiast nie potrafi kompletnie utrzymać. Zwracamy uwagę, żeby ok 2 godz przed pójściem do lóżka nic już nie pił.
  Mieszkamy w niemczech, lekarz pediatra stwierdził, że to normalne, że jeszcze ma czas. Ale ja czuję, że on ma coś nie tak z układem moczowym. Do jakiego lekarza się udać?

  Replied by: Joanna On 2021-05-25 Pani Gosiu, 6-letne dziecko rzeczywiście powinno nabyć już umiejętności świadomego, prawidłowego oddawania moczu. Nie jest to reguła, ponieważ każdy maluch dojrzewa inaczej, jednak polecam skonsultować swoje obawy z urologiem lub nefrologiem. Tylko rzetelne badania i przeprowadzony wywiad z lekarzem będą w stanie wskazać wszelkie nieprawidłowości.

 • Napisał: Aneta On 2021-05-24
  Rating:
  5.0

  Dzien dobry moja 6 letnia corka od jakis 2tygodni mowi ze wydaje jej sie ze popuszcza I caly czas sie podciera a po sprawdzeniu majteczki sa suche niewiem czy isc z tym do lekarza czy poprostu jej sie wydaje.

  Replied by: Joanna On 2021-05-25 Pani Aneto, jeśli chce mieć Pani pewność, że problem nie leży po stronie fizjologicznej, proszę udać się na konsultację lekarską. W pierwszej kolejności warto zasięgnąć porady lekarza pediatry - gdy uzna to za konieczne, skieruje córkę na dalsze badania.

 • Napisał: Monika On 2021-05-19
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, moja 10 letnia córka moczy się w nocy. Byłyśmy u urologa, ale przeprowadził badania ilości moczu w stosunku do wypijanych płynów i wszystko wyszło dobrze. Zalecił odstawić płyny przed snem i to wszystko. Niestety problem się nie rozwiązał. Co mam robić?

  Replied by: Joanna On 2021-05-19 Pani Moniko, w pierwszej kolejności córka powinna także wyrobić w sobie nawyk pełnego opróżniania pęcherza przed snem. Polecam również kontakt z nefrologiem, czyli lekarzem zajmującym się chorobami nerek i układu moczowego. Warto przeprowadzić badania pod kątem infekcji układu moczowego oraz nieprawidłowości związanych z jego budową. Jeśli przypadek córki okaże się tzw. pierwotnym izolowanym moczeniem nocnym, proszę skonsultować z lekarzem przyjmowanie środków farmakologicznych.

 • Napisał: Domka On 2021-05-16
  Rating:
  5.0

  Moja córka 3,5 roku od 3 miesięcy posikuje się. Dziennie potrafi od 5-7 par majtek osikac. Problem polega na tym , ze widać ze się jej chce siku bo przebiera nogami i zaciska. Gdy mówimy , prosimy żeby poszła siku ona mówi nie i się złości a za chwile mówi ze się posikała. Jak chce kupę to ładnie powie ze chce i idzie. Jak chce siku to już nie powie. Jak ją wezmę na przymus to jest lament. Woli się posikac. Jak idzie do wc i zrobi siku to za 5 minut jest już spowrotem posiekana. Co robić ? Do jakiego lekarza się udać ?

  Replied by: Joanna On 2021-05-17 Szanowna Pani, proszę zacząć od konsultacji z lekarzem rodzinnym (pediatrą). Po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu prawdopodobnie skieruje Państwa na dalsze badania, jeśli uzna to za zasadne. Specjalistą w tej dziedzinie jest lekarz urolog lub nefrolog. W pierwszej kolejności należy wykluczyć problemy natury fizjologicznej, np. nieprawidłowości w budowie układu moczowego lub jego infekcję. Proszę jednak pamiętać, że dziecko uczy się prawidłowej kontroli wypróżniania nawet do 5-6 roku życia, zatem może się okazać, że z czasem problem córki całkowicie zniknie, a obecna sytuacja jest wynikiem problemów natury emocjonalnej.

 • Napisał: Alicja On 2021-05-12
  Rating:
  5.0

  Moja córka skończy w czerwcu 4 lata. Została całkowicie odpieluchowana po drugich urodzinach. W nocy się nie moczy i nie budzi, rano idzie ładnie do toalety. Od trzech miesięcy pare razy dziennie ma taki napad, że musi iść właśnie teraz do toalety, nie potrafi wytrzymać i popuszcza. Są takie dni, że jest wszystko w porządku ale raczej codziennie ma takie dziwne napady. Nie skarżyła się na żaden ból, pod okiem lekarza leczyliśmy ja przeciw zapaleniu, ale nic się nie zmieniło. Mówimy że tak jest zajęta zabawą, że nie ma czasu iść do toalety. Nie wiem za bardzo co robić, czy to przeczekać czy coś działać ?

  Replied by: Joanna On 2021-05-12 Pani Alicjo, jeśli przeprowadzone dotychczas badania pod okiem specjalisty (urologa, nefrologa) nie wykazały żadnych nieprawidłowości oraz zostało podjęte działanie przeciwko zapaleniu pęcherza, to prawdopodobnie nie ma powodu do niepokoju. Być może córka nie nauczyła się jeszcze prawidłowo kontrolować wypróżniania, a codzienne aktywności koncentrują jej uwagę na tyle, że zapomina odpowiednio wcześnie zasygnalizować chęć pójścia do toalety.

 • Napisał: Róża On 2021-05-06
  Rating:
  5.0

  Witam
  Mój prawie 4 letni syn ( 3lata i 9 miesiecy) posikuje się w ciągu dnia wielokrotnie , nawet do 7 razy, w dodatku potrafi siedzieć posikany aż do samych skarpetek i zupełnie mu to nie przeszkadza A na prośby o przebranie się nie reaguje.. miał robione badania krwii i moczu, w normie , mial wykonywane usg przez urologa i też w porządku , w nocy śpi w pampersie, który rano jest bardzo ciężki. Już nie wiemy co robić, jeden urolog zalecił doxar i dicopeg na zaparcia , ale dziecko wyróżnia się co 2 dni i po dodaniu do diety błonnika stolec jest miekki. Natomiast drugi urolog powiedział aby nie stosować doxar bez pogłębionej diagnostyki i zalecił pić nefrobonisan herbatkę i magnefar junior i ograniczyć płyny, syn pił ponad 1litr dziennie, ale nie widać poprawy..

  Replied by: Joanna On 2021-05-07 Pani Różo, umiejętność prawidłowej kontroli oddawania moczu przychodzi u dzieci stopniowo, nawet w wieku 6 lat. Jeśli przeprowadzone badania i kontrola lekarska nie wykazały żadnych nieprawidłowości związanych z układem moczowym, prawdopodobnie dziecko po prostu musi cierpliwie nauczyć się wypróżniać do toalety. Mogą Państwo, dla pewności, skonsultować się jeszcze z nefrologiem dziecięcym. Stosowanie pieluchy w nocy jest rozwiązaniem wygodnym, być może syn wymusza na Państwu zakładanie jej także w ciągu dnia. W przypadku dziecka czteroletniego polecam stosowanie zamiennie pieluchomajtek Seni Kids lub Happy Pants, dedykowanych starszym dzieciom. [To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent: Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A., podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.]

 • Napisał: Czahna On 2021-04-26
  Rating:
  5.0

  Witam mam problem od tyg z synem 3.5 roku. Wszystkie badania zrobione przez lekarza okazaly sie bardzo dobre nie ma nic do czego mozna sie przyczepic. Syn dosc czesto chodzi sikac np wypije 100ml wody i potrafi isc po tym ze 3 razy w ciagu 20 min. W jeden dzien naliczylam ze byl 15 razy, nie jest to oddawanie moczu normalne, potrafi np isc do wc ale oddac mocz w postaci np 3 kropelek. Najwiekszy problem jest jak sie cos napije,wysika sie i jest spokoj do nastepnego picia. Dodam ze jest tylko problem w dzien w nocy normalnie przesypia cale nice bez sikania

  Replied by: Joanna On 2021-04-27 Szanowna Pani, umiejętność prawidłowej kontroli oddawania moczu przez dziecko przychodzi z czasem. Następuje to nawet w wieku 5-6 lat. Jeśli szereg badań nie wykazał żadnych nieprawidłowości, a w nocy problemy nie występują, trudno znaleźć jednoznaczną przyczynę problemu. Aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości, polecam skonsultować się jeszcze z innym specjalistą, np. nefrologiem.

 • Napisał: Kasia On 2021-04-20
  Rating:
  5.0

  Witam. Mojej 10 letniej córce od około miesiąca zdarza się po skorzystaniu z toalety popuścić w majteczki mimowolnie. Według mojej córki opróżnia ona pęcherz do samego końca, po czym po wyjściu z toalety po chwili mimowolnie popuszcza więcej niż kilka kropli. Nie zdarza się jej to codziennie, ale powiedzmy co drugi dzień. Do tego ma też od jakiegoś czasu popuchnięte powieki a dziś poskarżyła się na ból kości jednej dłoni. Uprzejmie proszę o poradę w czym może być problem i czy należy wiązać ze sobą te problemy.

  Replied by: Joanna On 2021-04-20 Pani Kasiu, proszę skonsultować się z lekarzem pediatrą - po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu skieruje córkę na dalsze badania, wykluczające poważniejsze schorzenia.

 • Napisał: Kamila On 2021-04-17
  Rating:
  5.0

  Witam. Mój 12 letni syn ma problemy z wstrzymaniem oddania moczu. Kiedy poczuje, że chce sikać to musi to być już, odrazu. Np jeżeli w danym momencie jest zajęta toaleta to już jest dla niego duży problem żeby wytrzymać tą chwilkę aż ktoś opuści WC. Dodam że syn dużo pije w ciągu dnia i zdarza się że w nocy też musi wstawać do toalety. Do 10 lat zdarzało się że podczas snu się zesikał.

  Replied by: Joanna On 2021-04-19 Pani Kamilo, spożywanie w ciągu dnia dużej ilości płynów generuje częstszą potrzebę korzystania z toalety. Pęcherz może pomieścić mniej więcej 500 ml płynu, zatem pilna potrzeba jego opróżnienia w przypadku przepełnienia nie powinna być niepokojąca. Zaleca się, aby chłopcy w wieku 9-13 lat spożywali dziennie około 2 litrów wody. Jeśli jednak obawia się Pani, że syn cierpi na przypadłość tzw. częstomoczu, objawiającego się natychmiastową potrzebą skorzystania z toalety i mimowolnym wyciekiem moczu, proszę udać się z dzieckiem do urologa lub nefrologa, by wykonać niezbędne badania. Aby doraźnie zminimalizować konieczność nocnego wstawania do toalety, polecam opróżnianie pęcherza przed snem i redukcję wypijanych płynów bezpośrednio przed nim.

 • Napisał: Martita On 2021-04-12
  Rating:
  5.0

  WITAM mam taki problem od około 4 tygodni . synek w czerwcu będzie miał 4 lat odpieluchowac się nam udało w ciągu 2 tygodni , ładnie chodził na nocnik, nawet nie trzeba było mu przypomina bo poprostu biegł sam na nocnik siadam i nie bylo problemu . natomiast od ostatniego czasu posikuje się , w nocy nie ma tego problemu budzi się i siada na nocnik i jezt suchy , natomiast w dzień jest problem . planuje zrobić na dniach badania moczu co jeszcze mogę zrobić?

  Replied by: Joanna On 2021-04-12 Szanowna Pani, dziecko uczy się kontroli nad prawidłowym oddawaniem moczu nawet do 6 roku życia. Polecam jednak udać się na konsultację z pediatrą, który przeprowadzi szczegółowy wywiad i, w razie konieczności, skieruje do lekarza specjalisty.

 • Napisał: Joanna On 2021-04-07
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry,
  mam problem z córką ( za dwa miesiące skończy 3 lata). Jest mądra i szybko ucząca się dziewczynka ale odpieluchowac próbujemy się już prawie rok. Cały czas problem tego typu że wolą dopiero jak trochę popusci. Ma dni że potrafi ładnie wołać i przechodzi dzień z suchymi spodniami a w następny dzień sika pod siebie jak niemowlak. Gdy ja pytam co jakiś czas czy chce siku to mówi że nie poczym zesika się w spodnie. jak ja biorę i sadzam to się wysikuje mimo że mówiła że nie chcę. Pytałam lekarza to stwierdził że ma jeszcze czas i że jak pójdzie do przedszkola to zalapie. no i rzeczywiście zaczęła chodzić do Pzedszkola to już nie pozwoli sobie założyć pampersa ale idzie sikać dopiero jak się jej zapyta i zaprowadzi, czasem zawola. teraz znowu dwa tygodnie bez przedszkola i gdy nie pytam i nie zaprowadzam to sika pod siebie i nie widzi w tym problemu ze ma mokre spodnie. wiem pewnie popełniłam wszystkie możliwe błędy ale teraz nie mam pomysłu jak to naprawić. założyć jej na siłę pamersa ? i zrobić krok w tył ? czy udać się do jakiegoś lekarza ? ( rodzinny nie widzi problemu). jakie badania wykonać ?. dodam że kupa bez problemu już rok wola na kibelek. ma w domu starszego brata i młodsza siostrę wieć widzi jak korzystać z toalety i też widzi że można mieć pampersa. proszę o pomoc bo już nie wiem co robić

  Replied by: Joanna On 2021-04-08 Pani Joanno, umiejętność prawidłowej kontroli oddawania moczu przychodzi z wiekiem. Dzieci uczą się tego mając nawet 5-6 lat, zatem nie widzę na razie powodu do niepokoju. Córka po prostu musi nauczyć się nad tym panować. Być może nie rozumie problemu w noszeniu pieluszki, naśladując tym samym młodsze dziecko. Jeśli chciałaby Pani wykluczyć infekcję lub wady układu moczowego, polecam udać się do specjalisty (urologa lub nefrologa), który przeprowadzi szczegółowy wywiad i zleci niezbędne badania. Jeśli epizody nietrzymania moczu będą trwały nadal, polecam skorzystać z wyrobów chłonnych Seni Kids, dedykowanych starszym dzieciom. [To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent: Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A., podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.]

 • Napisał: Emila On 2021-03-21
  Rating:
  5.0

  Dzien dobry pisze w sprawie mojej 12 letniej córki od 3lal ma problem z popuszczaniem moczu gdy zaczyna się śmiać ????nie czuje wtedy i popuszcza bylysmy juz u nie jednego urologa i mówią że wszystko jest ok brala leki ale nic nie pomaga juz nie wiem co robić jaki moze byc powod ?

  Replied by: Joanna On 2021-03-22 Pani Emilio, Pani córka cierpi zatem najprawdopodobniej na tzw. wysiłkowe nietrzymanie moczu. Jeśli zmaga się z nadwagą (czego nie wiemy), warto rozważyć wprowadzenie zdrowej, zbilansowanej diety, aby zmniejszyć masę ciała. Rozważyłabym także ćwiczenia mięśni Kegla, których prawidłowa praca znacząco wpływa na kontrolowanie trzymania moczu.

 • Napisał: Babcia On 2021-03-21
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry,

  Mój wnuczek ma 5 lat i 23 tygodnie.
  Zdarza mu się w ciągu dnia zmoczyć spodenki
  nawet będąc w przedszkolu a dzisiaj na spacerze ze mną.
  Chłopczyk zdaje sobie sprawę że to jest niewłaściwe i krępuje się zamykając się w sobie i izolując od dzieci , które się z niego wyśmiewają.
  W wieku 3 lat zaczął nagle bardzo się jąkać a teraz wymowa się poprawia chociaż trudno jest go zrozumieć , raczej unika dyskusji i nie odpowiada na pytania ignorując je. Utrudnia to pracę opiekunom w przedszkolu ...
  Od czego zacząć, aby mu pomóc?

  Dziękuje i pozdrawiam serdecznie,

  Zmartwiona babcia

  Replied by: Joanna On 2021-03-22 Szanowna Pani, przyczyn nietrzymania moczu dziecka może być naprawdę wiele. Jeśli wnuczek dodatkowo jąka się i jest mało rozmowny, być może problem tkwi znacznie głębiej. W pierwszej kolejności polecam udanie się do lekarza pediatry - to on przeprowadzi wstępny wywiad z dzieckiem i jego opiekunem. Powinien również skierować na dalsze badania do lekarza specjalisty (urologa lub nefrologa) w celu wykluczenia ewentualnych infekcji dróg moczowych lub nieprawidłowości w rozwoju układu moczowego (np. zbyt mały pęcherz). Jeśli wszystkie przeprowadzone badania nie wykażą nic niepokojącego, być może warto rozważyć konsultację z dobrym dziecięcym psychologiem, ponieważ postępująca izolacja od rówieśników z całą pewnością nie będzie sprzyjała prawidłowemu rozwojowi wnuczka.

 • Napisał: Ania On 2021-03-09
  Rating:
  5.0

  Witam córka 7 lat od dawna posikuje w majtki. W nocy wstaje i zdąży się wysikać natomiast w ciągu dnia 5 razy popuści zwłaszcza podczas biegania śmiania. W zeszłym roku przechodziła zakażenie układu moczowego. Miała robione badania i wszystko było ok z nerkami. W badaniu moczu wyszły bakterie. Do jakiego lekarza mogę się udać ?

  Replied by: Joanna On 2021-03-10 Pani Anno, proszę skontaktować się z lekarzem pediatrą - to on powinien skierować na kompleksowe badania urologiczne. Jeśli u córki zostało stwierdzone zakażenie układu moczowego, sądzę, że została przeprowadzona już antybiotykoterapia. Być może nie przyniosła efektu, dlatego infekcja nie ustała - należy to zweryfikować. Przyczyną mimowolnego moczenia się mogą być także wrodzone wady układu moczowego, np. zbyt mały pęcherz, pęcherz nadczynny lub brak koordynacji wypieraczowo-zwieraczowej.

 • Napisał: Monika On 2021-03-05
  Rating:
  5.0

  Witam, synek 4 latka skończone w grudniu. W nocy problemu nie mamy ale też pilnuje żeby od godz 18 bardzo dużo nie pił. W dzień problem pojawia się wtedy gdy się mocno śmieje, siostra go łaskocze lub w innych wariacjach. Popuszcza również po treningach piłkarskich, gdy dużo biega - być może szkoda mu czasu żeby się wysiusiać...aczkolwiek przed treningiem jest zawsze po toalecie. Czy mam już zwrócić się do lekarza? Dodam że od prawie roku się jąka, chodzimy do logopedy i psychologa też, ponieważ nie radzi sobie w niektórych sytuacja z emocjami. Dziękuję z góry za odpowiedź. Monika

  Replied by: Joanna On 2021-03-05 Pani Moniko, nietrzymanie moczu u Pani syna może mieć podłoże emocjonalne, ale nie jest to warunek. Proszę skonsultować się z lekarzem, aby wykluczyć inne możliwe przyczyny problemu, przede wszystkim natury fizjologicznej i możliwej infekcji dróg moczowych.

 • Napisał: Sonia77 On 2021-02-21
  Rating:
  5.0

  Mam pytanie mojej dziewięciolatce niekiedy.
  zdarzy się ssiusiac podczas zabawy, kiedy wydarzy się coś śmiesznego zabawnego dodam, że od momentu odpieluszkowania od 2 go roku życia nie moczyła się nigy w nocy. Czy to może mieć podłoże padaczki, bo u córki stwierdzono lekka padaczkę bez omdleń i tracenia przytomności.

  Replied by: Joanna On 2021-02-22 Pani Soniu, przyczyn występowania nietrzymania moczu u dzieci jest dużo. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy ma ono związek z lekką padaczką. Polecamy skonsultować się z lekarzem (urologiem lub nefrologiem) celem prawidłowego zdiagnozowania przyczyny przypadłości.

 • Napisał: Angelika On 2021-02-06
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Moja córka lat 8.5 chodzi siusiu normalnie Ale cały czas ma wilgotne majtki i nieprzyjemny zapach moczu co zrobić?

  Replied by: Joanna On 2021-02-08 Pani Angeliko, jeśli zachodzą podejrzenia, że córka ma problemy z nietrzymaniem moczu, należy skontaktować się z lekarzem pediatrą. Powinien rozpoznać problem i skierować córkę do odpowiedniego specjalisty. Dzieci w wieku 8 lat umieją już świadomie załatwiać potrzeby fizjologiczne. Jeśli tak się nie dzieje, przyczyna może leżeć głębiej i kluczowe jest jej rozpoznanie.

 • Napisał: Beata On 2021-01-28
  Rating:
  5.0

  Moja 6letnia córka od zawsze popuszcza w majtki, przez to buntuje się nie chce pić, nie chce iść siku bo i tak już ma mokro. Miała robione usg, wyszło ok. Cystografi mikcyjnej nie bo były bakterie. Ostatnio prawie ciągle ma bakterie w moczu. Czy cystografia wyjaśni wszystko? Dodam że lekarz i pielęgniarki stwierdziły że nie dadzą rady jej zrobić badania bo za bardzo panikuje. W nocy moczy się tylko przy infekcji ale w dzień od zawsze. Czasami potrafi duzo wysikac więc to nie mały pęcherz, a czasami już jje się chce a malutko wysika. Narzeka też że siku jest za szybkie i nie zdarza

  Replied by: Joanna On 2021-01-28 Pani Beato, 6-letnie dziecko powinno już kontrolować oddawanie moczu. Częsta potrzeba oddawania moczu przez Pani córkę wynika najprawdopodobniej z obecności bakterii, o których Pani pisze, a co za tym idzie - z infekcji pęcherza lub, co gorsza, nerek. Proszę koniecznie skontaktować się z urologiem lub nefrologiem, który zaleci odpowiednią metodę leczenia.

 • Napisał: Ania On 2021-01-19
  Rating:
  5.0

  Moja córka (w lutym) skończy 7 lat. Popuszcza w majtki, byliśmy z tym u urologa dziecięcego. Pan doktor po zrobieniu badań stwierdził że córka nie do końca się wysikuje, zostawia trochę w pęcherz i dlatego po chwili widać że majtki są trochę mokre. Często jej się to też zdarza przy psiknieciu, śmiechu, złości, lub wysiłku. Pan doktor mówi że na to nie ma lekarstwa tylko córka musi nauczyć się siusiac do końca. Czy mam udać się do innego urologa?

  Replied by: Joanna On 2021-01-19 Pani Aniu, dla pewności lepiej skonsultować się z jeszcze jednym specjalistą. Polecamy udanie się do nefrologa dziecięcego – powinien trafnie zdiagnozować ewentualne choroby układu moczowego. Dzieci w wieku 7 lat potrafią już oddawać mocz świadomie. Być może problem, który dotyka Pani córkę, ma związek z niewykrytą infekcją lub wadą dróg moczowych (np. za małym pęcherzem) - warto to zweryfikować.

 • Napisał: Anna On 2021-01-15
  Rating:
  5.0

  Witam moja córka skoczyla 3 lata w grudniu latem wolała nic nie popuszczala teraz po puszcza w nocy i po bramce co mam.zrobic to minie

  Replied by: Joanna On 2021-01-18 Pani Anno, polecamy skonsultować się z lekarzem pediatrą celem ustalenia przyczyny moczenia się córki. Popuszczanie moczu u dziecka może być związane np. z infekcją układu moczowego lub z problemami natury emocjonalnej. Należy zatem poszukać źródła problemu.

 • Napisał: Anna On 2020-12-28
  Rating:
  5.0

  Witam chcialam bym się zapytac moje dziecko skoczylo 3 lata czerwcu nauczyła się zadania na nocnik i było wszystko dobrze chodziła soku robic do nocnika i w nocy nie zdarzało się już jej popuszczac do pieluchy ale jakoś od października dopuszcza w maitki i jak poczuje że ma West mokro to dopiero idzie na nocnik i z nocy pielucha jest mokra czy mam się martwić .czy isc do lekarza niewiem co robić ??

  Replied by: Natalia Witkowska On 2020-12-30 Proszę skonsultować się z lekarzem. Sytuacja ma miejsce już kilka miesięcy, należy zatem poszukać przyczyny problemu.

 • Napisał: Jowita On 2020-12-18
  Rating:
  5.0

  Witam. Mój syn ma 3 lata. Autyzm wczesnodzieciecy i zaburzenia integracji sensorycznej. Wie i rozumie gdzie robić siku i wysadzony na nocnik wywoła sikanie. Sam jednak nie czuje, że mu się chce siku i robi w majtki co 15-20 minut. Co może być tego przyczyną? Czy udać się do lekarza, czy jednak dać mu jeszcze czas?

  Replied by: Natalia Witkowska On 2020-12-30 Zdecydowanie należy wybrać się do lekarza - dla dobra dziecka i własnego spokoju.
  Skorzystanie z porady lekarskiej zawsze jest najlepszym wyjściem.

 • Napisał: Magda On 2020-12-16
  Rating:
  5.0

  Dziecko 3,5 latek w dzień w pełni kontroluje sikanie (oprócz drzemki). W nocy i na drzemce w przedszkolu dziennie moczy się. Kilka miesięcy temu w ciągu nocy sporadycznie się zdarzało, ale na dziennej drzemce już nie. A teraz w przedszkolu zwrócili mi uwagę, ze dziennie sika na spaniu jak i w domu w nocy rowniez dziennie. Co robić? Wady wykluczone, infekcja wykluczona. Nie chciałabym żeby czuł się odrzucony w przedszkolu.

  Replied by: Natalia Witkowska On 2020-12-30 W takich sytuacjach zawsze polecamy kontakt z lekarzem. Podobnie jak zasugerowano poniżej, warto zastanowić się, czy problem nie ma podłoża emocjonalnego, skoro zostały wykluczone wszelkie nieprawidłowości natury fizjologicznej.
  Być może dziecko zapada w zbyt głęboki sen, z którego nie jest w stanie wyrwać go potrzeba fizjologiczna?

 • Napisał: Beata On 2020-12-05
  Rating:
  5.0

  Syn już prawie 5 lat moczy sie w ciagu dnia od dwóch tygodni , nawet nie prosi o toaletę , przychodzi mu to zupełnie naturalnie . Potrafi być zasikany i nic nie powiedzieć , wogole mu to nie przeszkadza , a zapytany czemu nasikał w majty , mówi :nie wiem . Próbowaliśmy odpieluchowac w nocy ale sie nie da . Budzony przez nas kilka razy i tak po nocy pieluchomajtki mokre , budzony nie wie co sie dzieje potrafi obsikać nam ręce , raz tylko sam sie obudził i poprosił o toaletę . Zrobione testy na mocz nie wykazały infekcji czy podniesionego cukru . Już nie mam siły , pomóżcie !!

  Replied by: Natalia Witkowska On 2020-12-30 Pani Beato, problem należy skonsultować z lekarzem i przeprowadzić pogłębiony wywiad. Skoro wykluczono infekcje, być może należy sprawdzić, czy zaburzenie nie ma podłoża emocjonalnego.

 • Napisał: Karolina On 2020-11-28
  Rating:
  5.0

  Witam. Mam problem z corka gdy skonczyla 2 lata ( w maju)zaczela sikac sama na nocnik i do tej pory bylo wszytsko ok teraz wola siku idziemy sika, kończy wycieramy się, ubieramy po czym mowi ze chce jeszcze siku więc rozbieramy się znow, a ona juz popuściła w majtusie trwa juz to 2 tyg. Tak jakby się nie dosikuje do końca po mimo,że odrazu nie schodzi z ubikacji tylko czekamy. Jaki moze byc tego powód.

  Replied by: Natalia Witkowska On 2020-12-01 Pani Karolino, biorąc pod uwagę fakt, że córka nauczyła się kontroli potrzeb fizjologicznych już kilka miesięcy temu, zalecamy kontakt z lekarzem. Przyczyną problemu może być infekcja.

 • Napisał: Maria Habecka On 2020-11-08
  Rating:
  5.0

  Czym jest to spowodowane jak do tej pory dziecko chodziło do łazienki sikac a teraz od tygodnia zanim dojdzie do łazienki jest zsikana ma 3i pół roku w nocy jak śpi się nie zsika prześpi całą noc tylko jest tak w dzień. Proszę o podpowiedź co robić

  Replied by: Natalia Witkowska On 2020-11-17 Pani Mario, przyczyn może być wiele. Ich zidentyfikowanie wymaga bezpośredniego kontaktu ze specjalistą. Zalecam konsultację lekarską.

 • Napisał: Sylwia 001 On 2020-02-10
  Rating:
  5.0

  Kto by pomyślał, że uzyskam odpowiedź na nurtujące mnie pytania u mojego dziecka ;-)

  Polecę wasza stronę koleżankom!
  Świetny poradnik!

Zadaj pytanie lub napisz komentarz

Zadaj pytanie autorowi artykułu lub skomentuj go

Powiązane wpisy

Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby leżącej?
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby leżącej?
12 198 3

Odpowiednia ochrona przed wilgocią i odparzeniami przy problemie nietrzymania moczu (NTM) zależy od wielu elementów, w tym także używanego wyrobu chłonnego....

czytaj więcej
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby aktywnej?
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby aktywnej?
10 342 7

Życie z problemem nietrzymania moczu (NTM) może być uciążliwe z wielu przyczyn. Przede wszystkim z powodu dyskomfortu związanego z towarzyszącym uczuciem...

czytaj więcej
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby częściowo mobilnej?
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby częściowo mobilnej?
6 525 5

Nietrzymanie moczu (NTM) jest przypadłością, która przeważnie towarzyszy innym schorzeniom – stwardnieniu rozsianemu, niepełnosprawności, chorobie Alzheimera...

czytaj więcej
Czym kierować się podczas wyboru wyrobu chłonnego?
Czym kierować się podczas wyboru wyrobu chłonnego?
6 996 8

Nietrzymanie moczu (NTM) jest problemem powszechnym, dotyczącym statystycznie co czwartej kobiety i co ósmego mężczyzny. Dotyka nie tylko seniorów i osoby...

czytaj więcej
Wkładki urologiczne czy podpaski na nietrzymanie moczu?
Wkładki urologiczne czy podpaski na nietrzymanie moczu?
17 765 1

Nietrzymanie moczu (NTM) jest przypadłością, która częściej dotyka kobiet niż mężczyzn (statystycznie co czwartą kobietę i co ósmego mężczyznę). Przez wzgląd...

czytaj więcej
Rodzaj otwarty, półotwarty czy zamknięty - który wybrać?
Rodzaj otwarty, półotwarty czy zamknięty - który wybrać?
2 648 2

Wyrób chłonny powinien nie tylko chronić przed wilgocią, ale także zapewniać jak największy komfort użytkowania. Wiąże się to z odpowiednim dopasowaniem do...

czytaj więcej
Majtki chłonne a pieluchomajtki. Czym się różnią i co je łączy?
Majtki chłonne a pieluchomajtki. Czym się różnią i co je łączy?
14 666 4

Chociaż pieluchomajtki stanowią jeden z częstszych wyborów osób ze średnim i ciężkim (a także bardzo ciężkim) nietrzymaniem moczu, nie jest to jedyny typ...

czytaj więcej
Jak myć osobę leżącą?
Jak myć osobę leżącą?
17 876 3

Osoby obłożnie chore, leżące, wymagają nie tylko odpowiedniego leczenia ale także higieny i pielęgnacji, która umożliwia utrzymanie czystości i zdrowia...

czytaj więcej