Bella

Nietrzymanie stolca - przyczyny, objawy, leczenie

Przeczytano 27 857
30 Komentarzy
(5)
 

Nietrzymanie stolca utożsamiane jest przede wszystkim z problemem osób starszych. Może jednak wystąpić niezależnie od grupy wiekowej, na przykład jako efekt urazów w obrębie miednicy czy wypadania odbytnicy. Jest to również schorzenie dotykające dzieci, choć najczęściej wynika ono z przyczyn czynnościowych, o czym napiszemy niżej. W jaki sposób objawia się nietrzymanie kału? Co je powoduje i w jaki sposób można je wyleczyć? O tym opowiemy w naszym artykule.

Objawy nietrzymania stolca

Nietrzymanie kału może objawiać się różnie w zależności od kondycji pacjenta. U niektórych chorych występuje jako utrata kontroli nad wydalaniem gazów z przewodu pokarmowego, czemu towarzyszy brudzenie bielizny. U innych dochodzi do mimowolnego oddawania luźnych stolców. Z kolei w najcięższych przypadkach nietrzymanie kału polega na całkowitym braku kontroli nad utrzymaniem gazów oraz kału. Nietrzymanie stolca może występować w formie naglącej – chory odczuwa wtedy ogromną potrzebę udania się do toalety i nierzadko nie jest w stanie zdążyć do niej w odpowiednim czasie. W innych przypadkach stolec oddawany jest zupełnie nieświadomie. Chory nie odczuwa bowiem charakterystycznego parcia.

Nietrzymanie stolca u osób starszych

Najczęściej nietrzymanie stolca występuje właśnie u osób starszych. Dochodzi u nich do osłabienia funkcji zwieraczy lub uszkodzeń nerwów, które odpowiadają za procesy wypróżniania. Jakie są główne przyczyny nietrzymania kału u osób starszych?

Nietrzymanie stolca u osób starszych – przyczyny

Przyczyn nietrzymania stolca w podeszłym wieku jest naprawdę wiele. Za najczęstsze z nich wskazuje się jednak choroby neurologiczne, które w tym wieku powodują zmniejszenie świadomości seniora, a co za tym idzie także mniejszą kontrolę nad własnym ciałem. Dlatego popuszczanie kału występuje często u osób z udarami czy demencją, u których dochodzi do upośledzenia funkcji poznawczych. To także częsta przypadłość u osób ze stwardnieniem rozsianym, już na późniejszym stadium. Do nietrzymania kału u seniorów mogą doprowadzić także inne schorzenia, takie jak wypadające żylaki odbytu bądź samo wypadanie odbytu, które jest efektem osłabienia mięśni dna miednicy oraz krocza. Może mieć ono także podłoże neurologiczne. Jednak przyczyny nietrzymania kału mogą być też bardziej prozaiczne. Zauważa się, iż trudności z utrzymaniem stolca występują także u seniorów z częstymi biegunkami. Może być to spowodowane nieodpowiednią dietą lub alergiami pokarmowymi. Istotnym, choć bardzo często bagatelizowanym problemem, który przyczynia się do nietrzymania stolca, jest utrudniony dostęp do toalety. Dotyczy to przede wszystkim seniorów w domach opieki.

Nietrzymanie stolca u osób starszych – leczenie

Leczenie nietrzymania stolca zależne jest od rozpoznania przyczyny tego schorzenia. W sytuacjach, w których do popuszczania kału dochodzi z powodu częstych biegunek, odpowiednim sposobem leczenia jest zmiana diety oraz doraźne stosowanie leków przeciwbiegunkowych. U seniorów, u których istnieje niewielki defekt mięśni zwieraczy lub ich osłabienie, można stosować tak zwany biofeedback. To rodzaj treningu behawioralnego, który umożliwia naukę kontrolowania funkcji fizjologicznych. Metoda polega na umieszczeniu w odbycie elektrody, której zadaniem jest mierzenie aktywności podczas trwania skurczu. Pacjent musi natomiast w odpowiedni sposób kurczyć i rozkurczać mięśnie zwieracza. Gdy zrobi to prawidłowo, a napięcie zwieraczy rośnie, słyszy sygnał, który informuje go o prawidłowym wykonaniu zadania. Ćwiczenia powinny być wykonywane kilka razy dziennie po około piętnaście minut. Efekty można zaobserwować po kilku miesiącach. W sytuacji, w której osłabienie mięśni jest znaczne, a pacjent nie jest w stanie samodzielnie wykonywać ćwiczeń, możliwe jest zastosowanie elektrostymulacji przezodbytowej. Metoda ta polega na umieszczeniu w odbycie elektrody, która stymuluje mięśnie zwieracza do skurczu. W ten sposób umożliwia ona zwiększenie spoczynkowego napięcia zwieraczy odbytu tak samo, jak w przypadku biofeedbacku. Jeśli leczenie zachowawcze nie przynosi oczekiwanych efektów po kilku miesiącach, lekarz może skierować pacjenta na zabieg operacyjny. W zależności od tego, jak zaawansowany jest problem, może zaistnieć konieczność rekonstrukcji zwieraczy, wykonanie zastępczych zwieraczy lub wszczepienie protezy zwieracza. W skrajnych przypadkach całkowitego nietrzymania kału lekarz może zalecić wprowadzenie stomii.

Nietrzymanie stolca u starszych dzieci

Dzieci do trzeciego lub czwartego roku życia powinny nabyć umiejętność kontrolowania mięśni zwieracza i panowania nad funkcjami fizjologicznymi. Dlatego w sytuacjach, w których po tym czasie dochodzi do brudzenia bielizny, rodzice mogą czuć się zaniepokojeni. Nietrzymanie stolca u starszych dzieci jest zwykle mają charakter czynnościowy. Na czym to polega? Co jest tego przyczyną?

Nietrzymanie stolca u starszych dzieci – przyczyny

Jeśli u dziecka nie występują choroby rozwojowe, które mogą przyczynić się do nietrzymania kału, a także dziecko nie ma niepełnosprawności umysłowej lub fizycznej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nietrzymanie stolca występuje u niego na tle czynnościowym. Wskazuje się, że aż 90% przypadków nietrzymania stolca u starszych dzieci ma charakter czynnościowy. W momencie, w którym stolec dochodzi do odbytnicy, dochodzi do zmniejszenia napięcia zwieracza wewnętrznego oraz rozkurczu zwieracza zewnętrznego. W ten sposób dochodzi do świadomej defekacji. Jednak w przypadku czynnościowego nietrzymania stolca dziecko kurczy zwieracz, przez co masy kałowe powracają do końcowego odcinka odbytniczo-esiczego jelita grubego. W tym czasie dochodzi do wchłonięcia wody z kału przez jelito, przez co stolec robi się twardszy, a zatem trudniejszy do wydalenia. Nietrzymanie kału pojawia się w momencie, w którym jest on utrzymywany już tak długo, iż zaczyna bezwiednie wyciekać z odbytnicy. Rodzice mogą pomylić to z biegunkami. Z drugiej strony do popuszczania dochodzi także w sposób bezwiedny, gdyż rozciągające się w tym czasie ściany odbytnicy są coraz słabsze, a mięśnie utrzymujące masy kałowe nie potrafią ich już utrzymać. Podczas epizodów czynnościowego nietrzymania kału wstrzymywanie defekacji powoduje bolesne zaparcia, które budzą w dziecku lęk przed załatwianiem swoich potrzeb. Dlatego dalej wstrzymuje ono stolec, co tylko potęguje problem. Przyczyny czynnościowego nietrzymania kału nie są jeszcze poznane. Wskazuje się jednak na ich tło psychosomatyczne. Mają na nie wpływ stres, pośpiech, nieuzasadniony lęk przed oddawaniem kału lub kojarzenie nocnika bądź muszli klozetowej z karą (co jest spowodowane nieodpowiednim przeprowadzeniem treningu czystości przez rodziców). W niektórych sytuacjach zanieczyszczanie się kałem może być wyrazem buntu wobec rodziców oraz metodą wywierania presji. W takich sytuacjach konieczne jest udanie się do psychologa dziecięcego.

Nietrzymanie stolca u starszych dzieci – leczenie

Leczenie czynnościowego nietrzymania stolca uzależnione jest oczywiście od tego, co jest przyczyną schorzenia. Ze względu na to, iż powody występowania tej choroby nie są do końca poznane, najczęstszymi metodami jest modyfikacja behawioralna, poradnictwo oraz odpowiednia farmakoterapia. Dodatkowo pierwszą czynnością, która konieczna jest przy rozpoczęciu leczenia dziecka jest oczyszczenie jelita z zalegających w nim mas kałowych. Można zrobić to za pomocą wlewek doodbytniczych. Proces leczenia może potrwać kilka miesięcy. Jednocześnie rodzice muszą zdawać sobie sprawę, że nawroty w przypadku czynnościowego nietrzymania kału są bardzo częste. Jest to związane z długim czasem rekonwalescencji samej odbytnicy, która potrzebuje miesięcy by wrócić do poprzedniego stanu. Dodatkowo choroba ma swoje podłoże w psychice dziecka, co automatycznie sprawia, że do poprawy stanu chorego potrzeba czasu. Leczenie za pomocą terapii podtrzymuje się także poprzez połączenie go ze stosowaniem odpowiednich farmaceutyków. Dziecku podaje się zatem substancje zmiękczające stolec.

Nietrzymanie stolca po porodzie

Kobiety, ze względu na swoją budowę anatomiczną, są najbardziej narażone na nietrzymanie stolca. Najczęściej spowodowane jest ono powikłaniami po porodzie naturalnym. Chociaż poporodowe nietrzymanie stolca i gazów jest problemem intymnym i bardzo wstydliwym, poznanie jego przyczyn oraz sposobów leczenia możliwe jest tylko dzięki wizycie u lekarza.

Nietrzymanie stolca po porodzie – przyczyny

Ilość kobiet cierpiących na nietrzymanie kału po porodzie nie jest do końca znana. Jest to związane z wstydliwością problemu oraz brakiem chęci do zgłaszania się z nim po pomoc lekarską. Szacuje się jednak, że dotyczy ono do 20% matek. Ryzyko poporodowego nietrzymania stolca wzrasta wraz z liczbą porodów oraz masą urodzeniową dziecka – im jest ono większe, tym większe ryzyko, że dojdzie do uszkodzenia struktur mięśniowych, odpowiadających za utrzymanie kału. Podczas porodu może dojść do pęknięcia pochwy i skóry, jednak nie zawsze jest ono na tyle poważne, by przyczynić się do późniejszych komplikacji. Dopiero pęknięcia w rejonie zwieracza odbytu lub pęknięcia obejmującego także błonę śluzową odbytnicy stanowią powód nietrzymania stolca i gazów po porodzie. Kolejną przyczyną poporodowego nietrzymania stolca jest uszkodzenie mechaniczne nerwów zwieraczy odbytu. Są one spowodowane porodem z użyciem kleszczy, porodem w pozycji horyzontalnej, zaawansowanym wiekiem rodzącej, dużą liczbą wcześniejszych porodów oraz zatrzymaniem akcji porodowej, które wydłużyło czas samego porodu.

Nietrzymanie stolca po porodzie – leczenie

Leczenie poporodowego nietrzymania stolca jest zależne od tego, jak rozległe są problemy kobiety. W wielu przypadkach, gdy dochodzi do rozerwania zewnętrznego zwieracza podczas porodu, już po akcji porodowej jest on zszywany. W sytuacji, w której dojdzie do pęknięcia wewnętrznego zwieracza może to zostać niezauważone przez lekarza. Takie uszkodzenia diagnozuje się dopiero za pomocą USG. Jeśli uraz jest rozległy konieczne jest szybkie zszycie uszkodzenia – zarówno błon śluzowych jak i mięśni. Po leczeniu operacyjnym pacjentka otrzymuje także antybiotyki, które zapobiegają zakażeniu rany. Po operacji konieczne jest także przeprowadzenie rehabilitacji polegającej na wzmocnieniu mięśni odbytu. Można dokonać tego za pomocą wspomnianej wcześniej metody biofeedback. Zachęca się również, by kobiety korzystały z pomocy urofizjoterapeuty, który pokaże im odpowiednie ćwiczenia umożliwiające poprawę kondycji mięśni. Aby zminimalizować ryzyko nietrzymania stolca po porodzie, a także nietrzymania moczu, warto ćwiczyć mięśnie dna miednicy, które odpowiadają za podtrzymanie cewki moczowej oraz odbytu.

Doraźna pomoc przy nietrzymaniu stolca

Nietrzymanie stolca jest bardzo intymnym, wstydliwym problemem, który wywołuje ogromne poczucie dyskomfortu niezależnie od wieku i płci chorego. Dlatego tak istotne jest, by jak najszybciej zgłosić się z problemem do lekarza i poszukać pomocy. W sytuacjach, w których chory jest w trakcie leczenia i pragnie neutralizować nieprzyjemną woń związaną z nietrzymaniem kału, a także ryzyko pojawienia się podrażnień i odparzeń, wskazane jest korzystanie z wyrobów chłonnych. To między innymi pieluchomajtki dla dorosłych i pieluchomajtki dla dzieci, które sprawdzają się zarówno przy nietrzymaniu moczu jak i kału. Są wygodne i oddychające, jednak u osób aktywnych mogą wywoływać dyskomfort związany z wielkością wyrobu i jego widocznością pod ubraniem. W takich sytuacjach warto skorzystać z pieluch anatomicznych do inkontynencji kałowej, które nosi się wraz z majtkami siatkowymi. To wygodne i bardzo dyskretne rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno u osób starszych jak i kobiet po porodzie.

Nietrzymanie kału jest problemem, który kojarzy nam się głównie z seniorami. Niestety dotyczy on wielu osób niezależnie od wieku. Na szczęście jest to schorzenie, które może zostać wyleczone po postawieniu odpowiedniej diagnozy. Dlatego tak ważne jest, by jak najszybciej po rozpoznaniu pierwszych objawów udać się do lekarza, który wskaże najlepszą metodę leczenia.

 
Specjalistka do spraw treści internetowych o tematyce medycznej, szczególnie ukierunkowanej na problem nietrzymania moczu i chorób z nim powiązanych. Ekspertka w dziedzinie wyrobów chłonnych dla kobiet, mężczyzn i dzieci oraz merytoryczne wsparcie w zakresie konsultacji z pacjentem. Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z pasji copywriterka i miłośniczka dobrej literatury.

Komentarze

 • Napisał: Alicja On 2024-03-31
  Rating:
  5.0

  Wydalam mocz I kal bez czucia jestem leczona gemcytsbina I biore gabapentin 300mg I sterydy od 27.03.24 Pabi_Dexamethason proszę mi pomoc

  Replied by: Joanna On 2024-04-02 Pani Alicjo, wszelkiego rodzaju problemy zdrowotne należy omówić z lekarzem. To specjalista powinien zająć się interpretacją wyników badań oraz wdrożeniem odpowiedniego sposobu leczenia. Doraźnie zalecam stosowanie wyrobów chłonnych, np. pieluchomajtek Super Seni. Zachęcam do porozmawiania z lekarzem na temat tego, czy może Pani skorzystać z dofinansowania NFZ do zakupu takich produktów.

 • Napisał: Mala On 2024-03-17
  Rating:
  5.0

  Powiedzcie mi mam córkę 9letnia i cały czas zabrudzą się kałem co mam zrobić

  Replied by: Joanna On 2024-03-21 Szanowna Pani, zalecam niezwłoczną konsultację z pediatrą. Trudno powiedzieć, co jest przyczyną problemu - należy omówić go z lekarzem.

 • Napisał: ALA On 2023-10-27
  Rating:
  5.0

  Przy demencji facet popuszcza cały czas i ma boleści na dole brzucha koło biodra
  i popuszcza kał

  Replied by: Joanna On 2023-10-30 Dzień dobry, wszelkiego rodzaju nieprawidłowości związane ze stanem zdrowia powinny zostać omówione z lekarzem. Trudno powiedzieć, z czego dokładnie wynika wskazany przez Panią problem. Doraźnie polecam stosowanie wyrobów chłonnych na nietrzymanie kału, np. pieluchomajtki Super Seni, pieluchy z regulowanym pasem biodrowym Seni Optima czy pieluchy anatomiczne Seni San. Znajdzie je Pani w naszym sklepie pod linkiem: https://www.seni24.pl/nietrzymanie-moczu/

 • Napisał: Małgorzata On 2023-08-25
  Rating:
  5.0

  Mam 60 lat i problemy z deflacją nie utrzymam stolca ani minuty muszę tu i teraz

  Replied by: Joanna On 2023-08-28 Pani Małgorzato, przede wszystkim należałoby zdiagnozować przyczynę problemu. Zalecam kontakt z gastrologiem. Doraźnie może Pani stosować produkty chłonne na nietrzymanie stolca, np. pielchomajtki Super Seni, pieluchomajtki z regulowanym pasem biodrowym Seni Optima lub pieluchy anatomiczne Seni San.

 • Napisał: Andrzej On 2023-08-15
  Rating:
  5.0

  Witam czy mogę zamówić próby wkładek dla osób starszych?

  Replied by: Joanna On 2023-08-16 Panie Andrzeju, oczywiście, próbki można zamówić poprzez stronę: https://seni.pl/pl_PL/zamow-probke

 • Napisał: Mamaczworkidzieci On 2023-07-29
  Rating:
  5.0

  Witam .Moja córka ma 10 lat od jakiegoś czasu ma problemy z kałem byliśmy na badaniach krwi pila leki ale to nic nie pomogło . a wiec corka zakłada podpaski gdy idzie na toaletę odda rochę stolca a gdy wstanie pochodzi okbawi się szybko biegnie do toalety bo ma potrzebę wyróżnienia i znów to samo odda trochę stolca a na podpasce gdy idzie kolejny raz do toalety ma bardzo dużo stolca na niej.Pytalam co jej dolega czy ma bóle brzucha mówiła ze nie ma , nie wiem jak jej pomoc czy mam się zgłosić do specjalisty?,

  Replied by: Joanna On 2023-07-31 Szanowna Pani, powinna Pani skonsultować stan zdrowia córki ze specjalistą. Lekarzem zajmującym się chorobami układu pokarmowego jest gastrolog.

 • Napisał: Krzysztof On 2023-06-18
  Rating:
  5.0

  Jestem osobą aktywną mam 33 lata od kilku miesięcy borykam się z nietrzymaniem kału podczas puszczania bąka zdarzy mi się zabrudzić majtki kałem i to poważnie. Jest to dla mnie bardzo wstydliwy problem , zdarzyło mi się że obudziłem się w łóżku po defekacji , rzadki stolec był wszędzie . A ja pomimo swojego wieku poczułem się jak niemowlę które nie kontroluje swoich potrzeb jak to małe dziecko. Zastanawiam się który produkt ochroni mnie przez cały dzień w biurze i nie doprowadzi do wstydliwej wpadki w towarzystwie a do tego będzie dyskretny i w pełnienie ochroni.

  Replied by: Alicja On 2023-06-19 Dzień dobry, na nietrzymanie kału przeznaczone są pieluchy anatomiczne. Zalecamy również kontakt z lekarzem aby ustalić przyczynę problemu.

 • Napisał: DANUTA On 2023-03-24
  Rating:
  5.0

  CZĘSTO ZDAŻA MI SIĘ ,ŻE CHCĄĆ PUŚCIĆ BĄKA POPUSZĘ KAŁ.MAM 68 LAT .PIJĘ DUŻO WODY I INNYCH PŁYNÓW TAK W GRANICACH 3-4 LITRÓW ,GDYŻ MAM W KRWI KWAŚ MOCZOWY I B IORĘ MILURIT 100 MG.PONADTP LECZĘ CUKRZYCĘ I TEŻ BIORĘ TABLETKI SYMFPORMIN 500mg.dzieje się to tak od 8-10 miesięcy.JEM SPORO WARZYW I OWOCÓW .CZY TO TEŻ MOŻE BYĆ PRZYCZYNA.

  Replied by: Joanna On 2023-04-03 Pani Danuto, powinna Pani porozmawiać o swoim problemie z lekarzem (proktologiem). Przyczyn nietrzymania stolca może być wiele. Dieta może wpływać na postać stolca, dlatego nie można wykluczyć, że jest to jedna z przyczyn Pani schorzenia. Aby zminimalizować dyskomfort związany z problemem nietrzymania stolca, zalecam zaopatrzenie się w produkty chłonne, np. pieluchomajtki Super Seni lub pieluchy anatomiczne Seni San. Są one dostępne w naszym sklepie internetowym Seni24. [To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent: Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A., podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.]

 • Napisał: Bozena On 2023-02-10
  Rating:
  5.0

  Witam co moge zrobic boli mnie i piecze odbyt lekarz nic nie widzi w badaniu per rektum kolonioskopia byla w maju ok teraz mam bol w dole brzucha po prawej stronie czesto biegunki jedno dniowe i problem z kalem tz.jak mam parcie na stolec do nie moge zdazyc do wc popuszczam kal jest sluzowaty .

  Replied by: Joanna On 2023-02-13 Pani Bożeno, zalecam niezwłoczne udanie się do lekarza proktologa lub gastroenterologa. Jeśli poprzedni lekarz nie był w stanie zdiagnozować przyczyny problemu, proszę skontaktować się z innym specjalistą. Opisane przez Panią objawy mogą świadczyć o zapaleniu jelit lub innego odcinka przewodu pokarmowego, jednak bez dokładnego badania nie da się postawić trafnej diagnozy, a tym samym podjąć odpowiedniego leczenia.

 • Napisał: Małgorzata On 2022-09-23
  Rating:
  5.0

  Moja mama jest osobą leżąca. Będąc w szpitalu ,aby się mogla wyproznic, zastosowano lewatywę, następnie załatwiała się normalnie, raz, dwa razy dziennie w pieluchę. Obecnie w domu, załatwia się w pieluchę cztery , pięć razy dziennie, również w nocy. Kał ma normalna konsystencję i kolor, nie ma biegunki, nadmienie że posiłki również je niewielkie. Nie wiem do jakiego lekarza powinnam się udać. Przyznam że jest to dla nas bardzo uciążliwa sytuacja. Proszę o poradę.pozdrawiam.

  Replied by: Joanna On 2022-09-26 Pani Małgorzato, lekarzem zajmującym się tego typu problemem jest proktolog.

 • Napisał: Teresa On 2022-09-22
  Rating:
  5.0

  Od paru lat popuszczam kal i gazy
  Juz nie wiem jak sobie z tym radzic tym bardziej ,ze bylam u proktologa i stwierdzil ,ze nic niepokojacego sie nie dzieje.Nie wie juz jak sobie z tym radzic bo strasznie mi wstyd z powodu jednego i drugiego problemu.Mam 69 lat.Prosze o rade.

  Replied by: Joanna On 2022-09-23 Pani Tereso, konsultacja z lekarzem zazwyczaj powinna stanowić odpowiedź na wszystkie wątpliwości. Być może warto byłoby kontrolnie zasięgnąć opinii innego specjalisty. Niestety nie umiem zdiagnozować przyczyny Pani problemu. Doraźnie na nietrzymanie stolca warto zastosować wyroby chłonne, np. pieluchomajtki Super Seni. [To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent: Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A., podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.]

 • Napisał: Joanna On 2022-09-01
  Rating:
  5.0

  Mama ma 95 lat jest po operacji szyjki kości udowej. W szpitalu miała problem z oddaniem stolca .Dzisiaj w domu dopuszcza stolec co godzinę. Ma problemy z frekwencją.Czy to dopuszczenia stolca może minąć po adaptacji do warunków domowych?

  Replied by: Joanna On 2022-09-05 Pani Joanno, proszę skonsultować dolegliwości mamy z lekarzem, ponieważ trudno jednoznacznie ustalić przyczynę problemu, a tym samym znaleźć rozwiązanie na jego wyeliminowanie.

 • Napisał: Marian On 2022-08-19
  Rating:
  5.0

  Mam problem z nietrzymanie kału ogólnie rano jak wstanę nie zdążę dojść do toalety po odróżnieniu cały dzień wykonuję różne prace to mam spokój.
  Czy to jest sprawa zwieracza?
  Jakim doraźnym lekiem można to naprawić?
  Proszę o pomoc Dziękuję

  Replied by: Joanna On 2022-08-19 Panie Marianie, trudno jednoznacznie określić przyczynę problemu, dlatego powinien Pan go skonsultować z lekarzem pierwszego kontaktu lub proktologiem. Proszę nie działać na własną rękę, ponieważ może Pan sobie jedynie zaszkodzić. Doraźnie na nietrzymanie kału można stosować wyroby chłonne, np. pieluchy anatomiczne San Seni, jednak nie zastąpi to wizyty u specjalisty.

 • Napisał: Halina On 2022-08-12
  Rating:
  5.0

  Mąż miał udar ,teraz nie może zdążyć do toalety z kałem,czym leczyć żeby trzymacze dobrze trzymały

  Replied by: Joanna On 2022-08-12 Pani Halino, powinni Państwo zasięgnąć porady lekarza proktologa. Doraźnie zalecam stosowanie wyrobów chłonnych na nietrzymanie kału - pieluchomajtek Super Seni lub pieluch anatomicznych San Seni Alvi dedykowanych konkretnie na problem inkontynencji kałowej. [To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent: Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A., podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.]

 • Napisał: Marzena On 2022-06-23
  Rating:
  5.0

  Moj mąz ma 65 lat. od roku zauwazylam ze czesto kozysta z toalety i slysze ze ma biegunki i gazy.Ostatnio tez zauwazylam ze brudzi bielizne i przescieradlo kałem .Jak gdzies idziemy to biegiem leci do toalety.Jak pytam go to sie wypiera ale ja slysze i widze traci tez na wadze i czesto jest zmeczony duzo spi.

  Replied by: Joanna On 2022-06-24 Pani Marzeno, proszę bezwzględnie udać się do lekarza celem zdiagnozowania przyczyny problemu. Nieprawidłowa perystaltyka jelit może być objawem wielu poważnych chorób.

 • Napisał: Czy stenoza kręgosłupa L4 - L5 może być przyczyną zaburzeń pracy okładu wydalniczego (mocz , kał) On 2022-04-11
  Rating:
  5.0

  Mam stenozę kręgosłupa lędźwiowego. Po każdym posiłku mam luźne stolce.

  Replied by: Joanna On 2022-04-11 Problem nietrzymania moczu i stolca może mieć wiele przyczyn, dlatego zalecam konsultację z lekarzem pierwszego kontaktu, który prawdopodobnie skieruje na dalsze badania u specjalistów. W ciężkiej stenozie lędźwiowej uciśnięte zostają nerwy odpowiedzialne za kontrolę oddawania moczu i stolca, dlatego może pojawić się problem inkontynencji. Wystąpienie tych zaburzeń powinno zostać niezwłocznie skonsultowane z lekarzem.

 • Napisał: Alina On 2022-04-01
  Rating:
  5.0

  Moja mama ma 88 lat jest lezaca nie oddawala stolca przez 3 tygodnie teraz 3 dzien ma rozwolnienie ale robi troszkie ale w kazdej pielusze cz to normalne moze byc ze nie zalatwiala sie 3 tygodnie

  Replied by: Joanna On 2022-04-04 Pani Alino, powinna Pani skonsultować stan zdrowia mamy z lekarzem. Proszę zacząć od umówienia wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, który, prawdopodobnie, skieruje Panie do odpowiedniego specjalisty. Bez znajomości przebiegu choroby pacjentki nie jest możliwe postawienie prawidłowej diagnozy i wdrożenie odpowiedniej metody leczenia.

 • Napisał: Ola On 2022-03-26
  Rating:
  5.0

  Witam mam 44 lata i od 2 tygodni nie czuje ale nie utrzyj.uje kalu i załatwiam się w majątku.
  Biorę leki nasenne czy to mi może by przyczyna.
  Do tego leki na depresje . Na leki ataki paniki. Co mogę z ty zrobić. Wstyd mi iść do lekarza ?

  Replied by: Joanna On 2022-03-30 Pani Olu, Pani stan wymaga konsultacji lekarskiej, dlatego proszę nie zwlekać z umówieniem się na wizytę u proktologa. Doraźnie zalecam stosowanie wyrobów chłonnych, które znacząco poprawią komfort życia. Dobrym wyborem będą pieluchomajtki Super Seni lub pieluchy anatomiczne do inkontynencji kałowej San Seni Alvi mocowane za pomocą majtek siatkowych. [To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent: Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A., podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.]

 • Napisał: Agnieszka On 2022-03-01
  Rating:
  5.0

  Mam 46 jestem po operacji macicy i jajników z powodu nowotworu . Operację przeszłam rok temu. W dniu dzisiejszym podczas porannego oddawania moczu i podcierania zobaczyłam mocno pomarańcz owy papier toaletowy .Co mam zrobić ???

  Replied by: Joanna On 2022-03-03 Pani Agnieszko, przyczyny pomarańczowej barwy moczu mogą być różnorakie i nie zawsze muszą stanowić powód do niepokoju. Pomarańczowy mocz może być wynikiem m.in. stosowanej diety bogatej w beta-karoten, w który obfituje surowa marchew. Jest to przyczyna prozaiczna, ale proszę rozważyć, czy nie spożyła Pani w ostatnim czasie sporej ilości tego warzywa. Odwodnienie organizmu na skutek spożywania zbyt małej ilości płynów także może powodować nieprawidłowe zabarwienie moczu. Oczywiście, przyczyna Pani problemu może być również bardziej złożona i wynikać np. chorób wątroby i dróg żółciowych, dlatego proszę skonsultować się z lekarzem rodzinnym. Specjalista, jeśli uzna to za zasadne, pokieruje Panią na dalsze badania.

 • Napisał: Avon On 2022-02-24
  Rating:
  5.0

  Witam. Mam 30 lat i mam problem gdy wychodzę z domu nawet na zakupy muszę szukać toalety bo od razu mam taką potrzebę ale gdy jestem w domu to nie mam z tym problemu. Jaka jest tego przyczyna?

  Replied by: Joanna On 2022-02-28 Przyczyn nietrzymania stolca może być wiele, począwszy od uszkodzenia mięśni zwieracza odbytu (na które najczęściej narażone są kobiety rodzące siłami natury), skończywszy na zmianach w unerwieniu odbytu spowodowanych problemami neurologicznymi. Nietrzymanie stolca może być także skutkiem przewlekłych zaparć lub choroby zapalnej jelit. Nie znając szczegółów stanu zdrowia trudno zdiagnozować przyczynę problemu, dlatego zalecam konsultację z lekarzem proktologiem.

 • Napisał: Radek On 2022-02-09
  Rating:
  5.0

  Witam czy to normalne po posiłku odrazu się wyprusznia w ciągu godziny

  Replied by: Joanna On 2022-02-09 Panie Radku, takie zjawisko może, ale nie musi być niczym niepokojącym, ponieważ może być powiązane ze stosowaną dietą. Jeśli jednak odczuwa Pan powód do obaw, a sytuacja regularnie się powtarza, zalecam konsultację z gastrologiem.

 • Napisał: Dorota On 2022-01-08
  Rating:
  5.0

  Mam 72 lata,jestem po operacji ujęcia 2/3 żołądka z powodu chłonniaka.Do tej pory nie było większych kłopotów z wyróżnieniem .Obecnie oddaje stolec z zakłóceniami tzn.niecodziennie i o różnym zabarwieniu oraz konsystencji. Mam gazy,przy których zdarzyło mi się bezwiednie oddanie w nocy bezwodnego iwodnistego stolca.Biore różne suplementy diety,10 Tys.jednostek vit.D3,magnez,cynk,.Może to na skutek tych leków albo żywienia mam takie dolegliwości.Do jakiego lekarza proktologia czy gastroenterologia.

  Replied by: Joanna On 2022-01-10 Pani Doroto, Pani problem wymaga konsultacji specjalistycznej. Sądzę, że obaj wymienieni przez Panią specjaliści mogą pomóc, chociaż chorobami ostatniego odcinka przewodu pokarmowego zajmuje się proktolog. Doraźnie zalecam stosowanie pieluchomajtek dla dorosłych Super Seni lub pieluch anatomicznych przeznaczonych na nietrzymanie stolca San Seni Alvi, mocowanych za pomocą specjalnych majtek siatkowych dostępnych w naszym sklepie. Wskazane wyroby chłonne mogą znacząco poprawić komfort życia, gwarantując Pani wygodę i bezpieczeństwo. [To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent: Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A., podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.]

 • Napisał: Ewa1112 On 2022-01-08
  Rating:
  5.0

  Witam .Ja mam prawie 50 lat .Od lat zmagam się z żylakami odbytu,po porodzie w 1992 kiedy to pierwszy raz wyszły mi hemoroidy.Bardzo mnie krępuje iść do lekarza i pokazywać tyłek ????. Dlatego 20 lat już się się z tym męczę.Jednak teraz jakoś nie utrzymuje kału ????Nie wiem jak mogę sobie z tym poradzić ? Bez wizyty ? To jest dla mnie zbyt wstydliwe,dlatego proszę o wskazówki ?

  Replied by: Joanna On 2022-01-10 Pani Ewo, zły stan zdrowia powinien niezwłocznie skłonić do przełamania swoich wewnętrznych barier i pokonania wstydu - 30 lat to zdecydowanie za długo na odkładanie wizyty. Specjalista zajmujący się hemoroidami okolic odbytu (proktolog) z całą pewnością postawi trafną diagnozę i wskaże odpowiedni model leczenia. To właśnie hemoroidy mogą być przyczyną nietrzymania stolca, z którym obecnie się Pani boryka. Doraźnie zalecam stosowanie pieluchomajtek dla dorosłych Super Seni lub pieluch anatomicznych przeznaczonych na nietrzymanie stolca San Seni Alvi, mocowanych za pomocą specjalnych majtek siatkowych dostępnych w naszym sklepie. [To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent: Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A., podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.]

 • Napisał: JANINA On 2021-08-17
  Rating:
  5.0

  Witam. Mam problem, muszę natychmiast skorzystać z toalety w przypadku kiedy mam oddać stolec mam, 71 lat boję się wyjść z domu żeby nie spotkała przykra niespodzianka muszę napisać że nie mam żylaków odbytu

  Replied by: Joanna On 2021-08-17 Pani Janino, w takiej sytuacji konieczna będzie konsultacja z lekarzem proktologiem, która pozwoli zdiagnozować przyczynę problemu. Proszę nie zwlekać z umówieniem się na wizytę. Jako pomoc doraźną polecam produkty marki Seni, takie jak pieluchomajtki Super Seni, pieluchomajtki z regulowanym pasem biodrowym Seni Optima lub pieluchy anatomiczne San Seni. Zachęcam do kontaktu z naszą infolinią, która fachowo doradzi w kwestii doboru konkretnego modelu produktu: tel. 56 45 19 105. [To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent: Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A., podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.]

 • Napisał: Maria On 2021-08-12
  Rating:
  5.0

  Rok temu oddałam bezwiednie stolec ( był dość luźny ) w bieliznę i teraz w sierpniu b.r. zdarzyło mi się to ponownie, tyle że w małej ilości ( był jeszcze luźniejszy niż poprzednio.
  Mam 66 lat jestem w dobrej kondycji, borykam się jedynie ze stanem przedcukrzycowym ( z powodzeniem ), mam leczone nadciśnienie. W wyniku stosowanej diety antycukrzycowej oraz aktywności fizycznej schudłam w ostatnich 3-ch latach 12 kg.
  Czuję się b. dobrze, nie mam nadwagi.
  Urodziłam dwoje dzieci, nigdy nie miałam problemów ginekologicznych ani urologicznych. Morfologia i mocz ok.
  Proszę o info co może być przyczyną tego sporadycznego ale jednak popuszczania stolca oraz co można na to poradzić.

  Replied by: Joanna On 2021-08-12 Pani Mario, przyczyn nietrzymania stolca u osób dorosłych i starszych może być naprawdę wiele. Zaliczamy do nich zarówno alergie pokarmowe i złą dietę, jak i poważniejsze problemy zdrowotne, np. na tle neurologicznym. Zalecam konsultację z lekarzem proktologiem, który powinien trafnie zdiagnozować przyczynę Pani problemu i znaleźć na nie rozwiązanie. Jako pomoc doraźną polecam stosowanie pieluchomajtek Super Seni, przeznaczonych dla osób mobilnych. [To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent: Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A., podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.]

 • Napisał: DARIA On 2021-08-01
  Rating:
  5.0

  Witam. Jestem osobą młoda po 20 i mam problem z nietrzymanie stolca tzn. zdarza się często, że po jedzeniu muszę koniecznie iść do WC, tak jak wyjazdy z dluzsza podróż też bywają dla mnie uciążliwe gdyż w domu nie muszę skorzystać z toalety a gdy wyjadę czuje, że koniecznie muszę iść towarzyszą mi w tym częsty luźny kal. Czy da się to jakoś leczyć? Można w jakiś sposób temu zapobiec?

  Replied by: Joanna On 2021-08-02 Pani Dario, w pierwszej kolejności zalecam konsultację z lekarzem proktologiem. Jest to specjalista od chorób końcowego odcinka przewodu pokarmowego, który, dzięki szczegółowym badaniom, jest w stanie wskazać przyczynę Pani dolegliwości i skutecznie im zaradzić. Aby doraźnie poprawić komfort codziennego życia zachęcam natomiast do korzystania z pieluch anatomicznych dla dorosłych San Seni, noszonych razem z majtkami siatkowymi. Pieluchy gwarantują wygodę i bezpieczeństwo, dając Pani poczucie suchości nawet w sytuacjach, w których natychmiastowe skorzystanie z toalety jest niemożliwe. [To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent: Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A., podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.]

 • Napisał: Barbara On 2021-07-30
  Rating:
  5.0

  jak należy wykonywać cwiczenie behawioralne przy nietrzymaniu stolca

  Replied by: Joanna On 2021-08-02 Pani Barbaro, piszemy o tym w akapicie dotyczącym leczenia nietrzymania stolca u osób starszych. Ćwiczenie behawioralne (biofeedback) polega na umieszczeniu w odbycie elektrody, której zadaniem jest mierzenie aktywności podczas trwania skurczu. Następnie pacjent musi w odpowiedni sposób kurczyć i rozkurczać mięśnie zwieracza. Gdy zrobi to prawidłowo, a napięcie zwieraczy rośnie, słyszy sygnał, który informuje go o prawidłowym wykonaniu zadania. Ćwiczenia powinny być wykonywane kilka razy dziennie po około piętnaście minut.

 • Napisał: Ewa Kowalska On 2021-03-06
  Rating:
  5.0

  Ja w sprawie nietrzymania kału, mam 75 lat zdarza mi się czasem popuścić mocz, przy kichaniu, kaszlu, ale również od pewnego czasu popuszczam kał, dzieje się to po wydaleniu gazów. Czytałam, że ćwiczenie mięśni miednicy pomaga i na zwieracz cewki, to może również pomoże na zwieracz odbytu. To może te kulki gejszy, które są ponoć pomocne przy ćwiczeniu mięśni miednicy ?

  Replied by: Joanna On 2021-03-08 Pani Ewo, w pierwszej kolejności zalecam udanie się do lekarza celem prawidłowej diagnostyki problemu - od tego uzależnione jest dalsze leczenie. W artykule piszemy np. o treningu behawioralnym "biofeedback" z elektrodą, pozwalającym na kontrolowania funkcji fizjologicznych. Zachęcam do zgłębienia tego tematu. Kulki gejszy, o których Pani wspomina, stosuje się do ćwiczeń mięśni Kegla, odpowiadających m.in. za prawidłowe trzymanie moczu, nie używa się ich do ćwiczeń zwieracza.

 • Napisał: Irena On 2021-01-30
  Rating:
  5.0

  Czy poważne zmiany zwyrodnirniowe kręgosłupa we wszystkich jego odcinkach mogą być przyczyną "popuszczania" moczu i kału?

  Replied by: Joanna On 2021-02-01 Pani Ireno, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy poważne zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa mogą być przyczyną nietrzymania moczu i kału. Istnieje jednak spore prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z tzw. pęcherzem neurogennym. Zaburzenia mikcji mogą być wynikiem uszkodzenia układu nerwowego. Więcej na ten temat przeczyta Pani w naszym artykule pt. "Pęcherz neurogenny - objawy, przyczyny, leczenie". Zachęcamy do kontaktu ze specjalistą, urologiem lub nefrologiem, który powinien trafnie zdiagnozować przyczyny opisywanej przez Panią inkontynencji.

 • Napisał: Katarzyna Haczek On 2021-01-18
  Rating:
  5.0

  Moja mama (71 lat) po miesięcznym pobycie w szpitalu, a wcześniej po przebytych wielu poważnych operacjach, obecnie nie porusza się samodzielnie i musi korzystać z pieluchomajtek. Jej problem może nie do końca dotyczy nietrzymania stolca, ale nie potrafi określić czy oddała stolec czy nie. Tak jakby tego nie czuła. Często myśli, że tylko oddała gazy, jednak pielucha jest do wymiany. Czy mogę jakoś mamie pomóc? Dodam, że żywiona jest dojelitowo przez jejunostomię oraz w sposób normalny doustnie. Preparat żywieniowy jest ten sam od kilku lat, niestety musi być podawany ze względu na bardzo niską wagę mamy i fakt, że nie jest w stanie przyjąć doustnie tyle kalorii ile powinna, aby przybrać na wadze.

  Replied by: Natalia Witkowska On 2021-01-18 Bardzo mi przykro - nie potrafię Pani pomóc. Problem wymaga konsultacji ze specjalistą.

Zadaj pytanie lub napisz komentarz

Zadaj pytanie autorowi artykułu lub skomentuj go

Powiązane wpisy

Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby leżącej?
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby leżącej?
12 066 3

Odpowiednia ochrona przed wilgocią i odparzeniami przy problemie nietrzymania moczu (NTM) zależy od wielu elementów, w tym także używanego wyrobu chłonnego....

czytaj więcej
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby aktywnej?
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby aktywnej?
10 229 6

Życie z problemem nietrzymania moczu (NTM) może być uciążliwe z wielu przyczyn. Przede wszystkim z powodu dyskomfortu związanego z towarzyszącym uczuciem...

czytaj więcej
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby częściowo mobilnej?
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby częściowo mobilnej?
6 459 4

Nietrzymanie moczu (NTM) jest przypadłością, która przeważnie towarzyszy innym schorzeniom – stwardnieniu rozsianemu, niepełnosprawności, chorobie Alzheimera...

czytaj więcej
Czym kierować się podczas wyboru wyrobu chłonnego?
Czym kierować się podczas wyboru wyrobu chłonnego?
6 841 8

Nietrzymanie moczu (NTM) jest problemem powszechnym, dotyczącym statystycznie co czwartej kobiety i co ósmego mężczyzny. Dotyka nie tylko seniorów i osoby...

czytaj więcej
Wkładki urologiczne czy podpaski na nietrzymanie moczu?
Wkładki urologiczne czy podpaski na nietrzymanie moczu?
17 683 1

Nietrzymanie moczu (NTM) jest przypadłością, która częściej dotyka kobiet niż mężczyzn (statystycznie co czwartą kobietę i co ósmego mężczyznę). Przez wzgląd...

czytaj więcej
Rodzaj otwarty, półotwarty czy zamknięty - który wybrać?
Rodzaj otwarty, półotwarty czy zamknięty - który wybrać?
2 599 2

Wyrób chłonny powinien nie tylko chronić przed wilgocią, ale także zapewniać jak największy komfort użytkowania. Wiąże się to z odpowiednim dopasowaniem do...

czytaj więcej
Majtki chłonne a pieluchomajtki. Czym się różnią i co je łączy?
Majtki chłonne a pieluchomajtki. Czym się różnią i co je łączy?
14 444 4

Chociaż pieluchomajtki stanowią jeden z częstszych wyborów osób ze średnim i ciężkim (a także bardzo ciężkim) nietrzymaniem moczu, nie jest to jedyny typ...

czytaj więcej
Jak myć osobę leżącą?
Jak myć osobę leżącą?
17 697 3

Osoby obłożnie chore, leżące, wymagają nie tylko odpowiedniego leczenia ale także higieny i pielęgnacji, która umożliwia utrzymanie czystości i zdrowia...

czytaj więcej