Bella

Refundacja NFZ pieluchomajtek 2024 i innych wyrobów chłonnych - jak z niej skorzystać, komu przysługuje i jak ją obliczyć?

Przeczytano 265 198
240 Komentarzy
(5)
 

Czas czytania: 9 min.

Nietrzymanie moczu stanowi nie tylko problem natury zdrowotnej, psychologicznej i społecznej, ale również ekonomicznej. Nie da się ukryć, iż regularne kupowanie wyrobów chłonnych generuje konkretne wydatki. Dlatego dla wielu osób ze stwierdzonym NTM refundacja może okazać się niezwykle pomocna. W tym tekście postaramy się wyjaśnić, komu przysługuje refundacja, jak się o nią ubiegać i ile kosztują wyroby z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czym jest refundacja? Ogólne zasady refundacji na wyroby chłonne

Refundacja to finansowe wsparcie z ramienia Narodowego Funduszu Zdrowia, które przysługuje m.in. na zakup wyrobów medycznych ułatwiających choremu codzienne funkcjonowanie. W ramach dofinansowania można zaopatrzyć się w sprzęt ortopedyczny (balkoniki, wózki inwalidzkie, ortezy, protezy itd.), cewniki, aparaty słuchowe czy worki stomijne, a także wyroby chłonne na nietrzymanie moczu, a zatem bezwiedne wyciekanie moczu. Na pomoc NFZ mogą liczyć osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne oraz cierpiące na inkontynencję moczową i/lub kałową będącą przejawem innego schorzenia lub choroby, np. nowotworu, uszkodzenia układu nerwowego lub dróg moczowych. Więcej na ten temat przeczytasz w akapitach poniżej.

Wszystkie produkty Seni

Produkty refundowane

Refundacja NFZ na wyroby chłonne podlega kilku istotnym zasadom dotyczącym ilości przysługujących wyrobów, ich kosztu, limitów finansowania czy samego realizowania zlecenia na wyroby chłonne. O czym warto pamiętać?

 • Refundacja pieluchomajtek wystawiana jest maksymalnie na rok. Mimo to jednorazowo pacjent może wykupić w aptece lub sklepie medycznym jedynie połowę zaopatrzenia - na 6 miesięcy, a kolejne produkty dokupić po upływie tego okresu. W przypadku, gdy pacjent nie może sobie pozwolić na jednorazowy duży wydatek, może zrealizować zlecenie w okresach nie krótszych niż 1 miesiąc.
 • Zlecenie na pieluchomajtki i inne wyroby ważne jest tylko w miesiącach, na które zostało wystawione. Jeśli miesiąc upłynął, niemożliwe jest odebranie zaległych wyrobów. Przykładowo – jeśli zlecenie wystawiono w styczniu na 3 miesiące obejmuje ono wyroby na styczeń, luty i marzec. W lutym odebranie wyrobów ze stycznia nie będzie już możliwe.

Czym jest e-zlecenie?

Od 1 lipca 2023 r. została wprowadzona możliwość wystawiania przez osoby uprawnione zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w postaci elektronicznej. Nowe e-zlecenia są funkcjonalne i mogą być wystawiane również w trakcie teleporady, co znacząco ułatwia życie osoby korzystającej z dofinansowania NFZ. E-zlecenie nie wymaga wydruku i podpisu świadczeniodawcy realizującego zlecenie.

Warto podkreślić, że e-zlecenie na wyroby medyczne może być realizowane u różnych świadczeniodawców w trakcie okresu ważności. Zlecenia wydawane w formie papierowej nie mają takiej możliwości - w ich przypadku rozpoczęcie realizacji zakupów u jednego świadczeniodawcy obliguje pacjenta do kontynuowania zakupów w tym samym punkcie w trakcie całego okresu ważności zlecenia.

Należy również pamiętać, że nie wszystkie wyroby chłonne na nietrzymanie moczu lub kału podlegają refundacji NFZ. Produkty Seni objęte dofinansowaniem to:

 • pieluchomajtki dla dorosłych: Super Seni, Super Seni Plus, Super Seni Trio, Super Seni Quatro, Seni Optima Super, Seni Optima Plus, Seni Optima Trio, Seni Optima Quatro, Seni Standard Plus Air;
 • pieluchomajtki dla dzieci: Seni Kids Junior, Seni Kids Extra, Seni Kids Junior Super;
 • majtki chłonne: Seni Active Normal, Seni Active Classic, Seni Active Super, Seni Active Plus, Seni Active Trio, Seni Lady Pants, Seni Man Pants, Seni Active Basic;
 • pieluchy anatomiczne: Seni San Prima, Seni San Normal, Seni San Uni, Seni San Maxi, Seni San Plus, Seni San Plus Extra, Seni San Classic Uni, Seni San Alvi, Seni San For Men;
 • wkłady anatomiczne (wkładki urologiczne): Seni Lady Slim Normal, Seni Lady Slim Extra, Seni Lady Extra Plus, Seni Lady Super, Seni Lady Plus, Seni Man Extra Level 3, Seni Man Extra Plus Level 4, Seni Man Super Level 5;
 • podkłady jednorazowe: Seni Soft Super, Seni Soft Super Dry.

Komu przysługuje refundacja?

Nie każdy pacjent z nietrzymaniem moczu może otrzymać zlecenie na wyroby chłonne. Komu przysługuje refundacja? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie refundacja przysługuje w przypadku:

 1. choroby nowotworowej przebiegającej w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej,
 2. przetok nowotworowych lub popromiennych,
 3. nietrzymania moczu lub stolca będącego następstwem chorób nowotworowych,
 4. powikłań po leczeniu chorób nowotworowych,
 5. neurogennego lub nieneurogennego nietrzymania moczu lub stolca (z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu) połączonego z występowaniem CO NAJMNIEJ jednej z poniższych chorób, takich jak:
 • głębokie upośledzenie umysłowe,
 • zespoły otępienne o różnej przyczynie,
 • wady wrodzone i choroby układu nerwowego lub trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego,
 • wady wrodzone dolnych dróg moczowych,
 • jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych,
 • jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego.

W tym miejscu warto wspomnieć, że w systemie refundacyjnym NFZ od 1 stycznia 2024 roku obowiązuje jednolity kod Y.06.01 na wyroby chłonne niezależnie od choroby współistniejącej do nietrzymania moczu. 

Orzeczenie o niepełnosprawności a refundacja

Celem otrzymania refundacji na wyroby chłonne nie trzeba posiadać orzeczenia o niepełnosprawności. Warto jednak podkreślić, że orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności daje choremu dodatkowe uprawnienia (47ZN), na mocy których lekarz może przepisać miesięcznie większą ilość wyrobów chłonnych, niż określają limity refundacyjne. W akapicie poniżej opisujemy niniejsze limity i wyjaśniamy, jaka ilość pieluchomajtek lub zamiennych przysługuje pacjentowi.

Nie dźwigaj ciężkich paczek z pieluchami! Darmowa dostawa w Seni24.pl już od 99zł!

Limity refundacyjne - ile pieluch na miesiąc można uzyskać? Jaką kwotę odda NFZ?

Dofinansowanie na wyroby chłonne podlega kilku istotnym wytycznym. Jednym z najważniejszych jest maksymalna suma, którą NFZ może oddać pacjentowi za zakupy wyrobów na nietrzymanie moczu lub kału. Należy podkreślić, że kwota dofinansowania zależy zarówno od rodzaju środka pomocniczego, jak i od uprawnień, które posiada pacjent. Dnia 15.11.2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.10.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, a tym samym wprowadzono nowe limity dofinansowania, których wykaz prezentujemy poniżej. 

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym cennikiem wyrobów z dofinansowaniem Seni oferowanym przez Realizatora usługi Sklepy Medyczne Zdrowe w sklepie seni24.pl, który bardzo czytelnie obrazuje poszczególne limity dofinansowania i kwoty, jakie pacjent będzie musiał dopłacić z własnej kieszeni.

Dodatkowo, na stronach sklepu Seni24 możliwe jest sprawdzenie cen produktu chłonnego zarówno w ramach refundacji NFZ, jak i bez niej. W tym celu wystarczy wejść na kartę produktu refundowanego. Dzięki temu uproszczeniu nie trzeba samodzielnie wyliczać kwoty dofinansowania - odtąd dzieje się to automatycznie.

Ile wynosi maksymalna kwota dofinansowania (100%)?

Kwota dofinansowania na poziomie 100% przysługuje bardzo małej grupie pacjentów - inwalidom wojskowym, inwalidom wojennym, osobom represjonowanym, niewidomym ofiarom działań wojennych oraz uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. Pozostałym pacjentom NFZ zwróci odpowiednio 80% lub 90% kwoty za zakupy w ramach obowiązującego limitu.

Nowelizacja limitów dofinansowania w 2024 roku

1 stycznia 2024 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 13.10.2023 r., nastąpiła nowelizacja limitów dofinansowania przysługującego pacjentom bez dodatkowych uprawnień.

Odtąd dofinansowanie NFZ wynosi odpowiednio 80% dla osób dorosłych i 90% dla dzieci do 18. roku życia. Refundacja wyrobów chłonnych o wielkości 100% w ramach limitu pozostaje bez zmian w przypadku osób uprzywilejowanych wymienionych w akapicie powyżej.

Chłonność wyrobu a kwota dofinansowania

Drugim kryterium wpływającym na wysokość refundacji jest chłonność wyrobu chłonnego. W zależności od grupy produktu i poziomu jego chłonności 100% dofinansowania wyniesie 1 zł, 1,70 zł lub 2,30 zł za jedną sztukę produktu. Produkty mniej chłonne, np. wkładki urologiczne, będą charakteryzowały się niższym dofinansowaniem niż pieluchomajtki. Wyroby o mniejszych rozmiarach, ze względu na wielkość umieszczonego w nich wkładu chłonnego, mogą charakteryzować się mniejszymi dopłatami.

Progi finansowania NFZ ze względu na chłonność produktu przedstawiają się następująco:

 • 1 zł - minimalna chłonność wyrobów: 350 gramów,
 • 1,7 zł - minimalna chłonność: 1000 gramów w przypadku majtek chłonnych oraz 1400 gramów w przypadku pieluchomajtek i pieluch anatomicznych,
 • 2,3 zł - minimalna chłonność: 1400 gramów w przypadku majtek chłonnych oraz 2500 gramów w przypadku pieluch.

Ile wynosi kwota dofinansowania (80%)?

Kwota dofinansowania na poziomie 80% przysługuje dorosłym osobom uprawnionym do otrzymania refundacji i jest zależna od rodzaju wyrobu:

 • 0,8 zł - minimalna chłonność wyrobów: 350 gramów,
 • 1,36 zł - minimalna chłonność: 1000 gramów w przypadku majtek chłonnych oraz 1400 gramów w przypadku pieluchomajtek i pieluch anatomicznych,
 • 1,84 zł - minimalna chłonność: 1400 gramów w przypadku majtek chłonnych oraz 2500 gramów w przypadku pieluch.

Ile wynosi kwota dofinansowania (90%)?

Kwota dofinansowania na poziomie 90% przysługuje dzieciom do 18. roku życia uprawnionym do otrzymania refundacji i jest zależna od rodzaju wyrobu:

 • 0,9 zł - minimalna chłonność wyrobów: 350 gramów,
 • 1,53 zł - minimalna chłonność: 1000 gramów w przypadku majtek chłonnych oraz 1400 gramów w przypadku pieluchomajtek i pieluch anatomicznych,
 • 2,07 zł - minimalna chłonność: 1400 gramów w przypadku majtek chłonnych oraz 2500 gramów w przypadku pieluch.

Warto wiedzieć

 • Kwota, jaką pacjent dopłaca do zakupu produktów refundacyjnych, jest różnicą pomiędzy ceną, na jaką Realizator zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, a wartością refundacji NFZ.
 • Wartość dopłaty pacjenta do zamówień z dofinansowaniem NFZ może się różnić w zależności od miejsca zakupu (apteka, sklep medyczny, sklep internetowy) oferującego dofinansowanie NFZ. Umowy różnych Realizatorów zawierane z NFZ mogą różnić się w kwestii cen wyrobów medycznych.

Ile wyrobów chłonnych miesięcznie można uzyskać?

Miesięczny limit ilościowy to kolejne ograniczenie, z którego musi zdawać sobie sprawę osoba pragnąca uzyskać dofinansowanie NFZ na wyroby chłonne. Pacjentowi przysługuje maksymalnie 90 sztuk produktów na miesiąc. Co ważne, jeśli poza pieluchomajtkami pacjent korzysta także z innych wyrobów chłonnych, np. Podkładów higienicznych na materac, należy poprosić lekarza wystawiającego zlecenie o wpisanie w odpowiedniej rubryce treści "Pieluchomajtki lub zamienne". Dzięki takiej adnotacji chory ma możliwość zakupu wyrobów chłonnych w ramach limitu z podziałem na takie produkty, które rzeczywiście odpowiadają jego potrzebom.

Należy jednocześnie podkreślić, że limit może zostać niewykorzystany, jednak nie może być przekroczony. Chory nie ma możliwości skorzystania z większej ilości wyrobów, niż zostało to napisane na zleceniu. Od limitu 90 sztuk występuje jeden wyjątek, który omawiamy poniżej.

Wszystkie produkty Seni

Produkty refundowane

Dodatkowe uprawnienia w ramach ustawy “Za życiem” i ustawy wspierającej osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Dodatkowe uprawnienia przysługują dzieciom do 18. roku życia cierpiącym na ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu powstałe w okresie prenatalnym albo w czasie porodu (uprawnienie 47DN). Takie osoby obejmuje ustawa “Za życiem” z dnia 4.11.2016 roku (Dz. U. poz.1860 z 2016 r.). Z punktu widzenia pacjenta klasyfikacja do niniejszej ustawy przynosi istotną korzyść w przypadku regularnego zaopatrzenia w wyroby chłonne na nietrzymanie moczu/kału. Chociaż w tym przypadku NFZ także zapewnia pokrycie 90% z limitu, istotne jest zniesienie limitu ilościowego. To lekarz decyduje, jak duże jest zapotrzebowanie pacjenta.

Warto podkreślić, że osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności (47ZN) oraz osoby do 16. roku życia, które ze względu na niepełnosprawność wymagają opieki (47ZND) otrzymują refundację na tych samych zasadach, co osoby korzystający z pomocy ustawy „Za życiem” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1061, z późn. zm.). Należy przy tym podkreślić, że osobom dorosłym NFZ dofinansuje 80% kosztów, a dzieciom 90%.

Za równorzędne z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności uznaje się:

 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1.01.1998r. (Komisja Lekarska ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia),
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (ZUS),
 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (ZUS),
 • orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1.01.1998r. (KRUS), pod warunkiem uzyskania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przed 1.01.1998r. (MON lub MSWiA) na podstawie odrębnych przepisów dotyczących niezdolności do służby.

Jak otrzymać zlecenie refundacyjne na wyroby chłonne?

Zakup wyrobów chłonnych z refundacją nie jest możliwy bez odpowiedniego zlecenia refundacyjnego na wyroby chłonne, które wystawia lekarz. Otrzymanie go jest niezwykle proste - wymaga jedynie osobistej konsultacji z lekarzem, który zawarł umowę z NFZ lub skorzystania z niezwykle wygodnej możliwości teleporady. Specjalista wystawi zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne za pomocą systemu NFZ e-ZWM, a ten automatycznie potwierdzi uprawnienia chorego. Dzięki najnowszym technologiom pacjent nie musi osobiście dostarczyć zlecenia do placówki NFZ. Wizyta w Oddziale Wojewódzkim NFZ będzie konieczna tylko w przypadku negatywnej weryfikacji zlecenia.

Aby zrealizować zlecenie w aptece lub sklepie medycznym chory będzie zobowiązany do okazania jedynie numeru PESEL oraz numeru zlecenia. Jeśli skorzystał z możliwości teleporady numer zlecenia otrzyma drogą elektroniczną poprzez SMS na wskazany numer telefonu.

Kto może wystawić zlecenie na wyroby chłonne?

Osobą uprawnioną do wystawienia zlecenia na wyroby medyczne jest:

 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej, dziecięcej, onkologicznej, klinicznej, chemioterapii nowotworów, onkologii i hematologii dziecięcej, geriatrii, ginekologii onkologicznej, położnictwa i ginekologii, neurologii, neurologii dziecięcej, urologii, urologii dziecięcej, medycyny rodzinnej, pediatrii, chorób wewnętrznych,
 • lekarz POZ (podstawowej opieki zdrowotnej),
 • lekarz spełniający wymogi do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej,
 • felczer ubezpieczenia zdrowotnego,
 • pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Gdzie zrealizować zlecenie refundacyjne? Czy zakup w aptece to jedyne rozwiązanie?

Każda osoba, która boryka się z problemem nietrzymania moczu bądź jest opiekunką czy opiekunem doskonale wie, że 90 sztuk wyrobu chłonnego na miesiąc to niewystarczająca ilość. Zwłaszcza przy ciężkim bądź bardzo ciężkim NTM. Dlatego nierzadko konieczne jest zaopatrywanie się w wyroby chłonne poza refundacją. Wiele osób decyduje się na zakupy w tej samej aptece, w której odbiera na NFZ pieluchomajtki bądź inne produkty. Chociaż takie zakupy mogą wydawać się wygodne – pozwalają na jednorazowe zaopatrzenie się w potrzebny wyrób – niekoniecznie są najlepszym wyjściem, także biorąc pod uwagę cenę.

Zakupy w sklepie internetowym stanowią obecnie najwygodniejszą formę zaopatrzenia w produkty chłonne. Ich podstawową zaletą jest pełna dyskrecja i bezpośrednia dostawa pod same drzwi pacjenta, dzięki czemu ani on ani opiekun nie musi samodzielnie dźwigać nieporęcznych toreb pieluchomajtek z apteki do domu. Zakupy przez internet to także znacząca oszczędność czasu, ponieważ zakupy stacjonarne mogą stanowić nie lada kłopot szczególnie dla osób mieszkających poza dużymi miastami.

Opiekunowie osób z nietrzymaniem moczu/kału na pewno wiedzą, że zakupy w aptece lub sklepie medycznym nie ograniczą się jedynie do wyrobów chłonnych. Skóra pacjentów narażonych na kontakt z czynnikiem drażniącym wymaga specjalistycznej pielęgnacji za pomocą kremów ochronnych czy preparatów umożliwiających łatwe oczyszczenie skóry, nawet bez użycia wody. Do tego nierzadko niezbędne okazują się rękawiczki jednorazowe, podkłady i prześcieradła chroniące łóżko, neutralizatory nieprzyjemnego zapachu oraz inne akcesoria ułatwiające codzienny proces opieki. Specjalistyczne sklepy internetowe oferują szeroką gamę tego typu produktów w korzystnych cenach, dając możliwość skompletowania zamówienia pod kątem indywidualnych potrzeb chorego.

Jak zrealizować zlecenie w Seni24?

Oficjalny sklep internetowy marki Seni, jako partner sklepów medycznych Zdrowie*, daje możliwość zakupu wyrobów chłonnych zarówno w ramach refundacji NFZ, jak i poza nią. Aby to zrobić:

 1. sprawdź na karcie produktu cenę w refundacji,
 2. zarejestruj wniosek,
 3. wróć na kartę produktu refundowanego i dodaj go do koszyka,
 4. uzupełnij koszyk o dodatkowe produkty, które Cię interesują,
 5. przejdź do koszyka i sfinalizuj zamówienie.

* Sklep medyczny Zdrowie to oficjalny podmiot odpowiedzialny za realizację zamówień w ramach refundacji NFZ. Sklep Zdrowie nie prowadzi sprzedaży internetowej, ale można jej dokonać za pomocą Seni24.pl na takich samych zasadach, jak przy sprzedaży stacjonarnej.

Refundacja to dla wielu osób znacząca pomoc przy zaopatrywaniu się w wyroby chłonne. Chociaż otrzymanie wsparcia od NFZ początkowo może wydawać się problematyczne, wystarczą wyłącznie trzy kroki, by skorzystać z tej ulgi.


Najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania refundacji?

Refundacja NFZ wyrobów chłonnych przysługuje tylko osobom, których schorzenie jest wynikiem innych chorób, które wymieniamy w niniejszym artykule. Na podstawie stwierdzonej choroby lekarz lub uprawniona do tego osoba ma prawo wystawić zlecenie na dofinansowanie do zakupu pieluchomajtek bądź artykułów zamiennych. Aby natomiast zrealizować zlecenie na wyroby chłonne w aptece lub sklepie medycznym pacjent nie potrzebuje żadnych dodatkowych dokumentów, nawet orzeczenia o niepełnosprawności, jeśli jest w jego posiadaniu. Przy zakupie wystarczy podać numer zlecenia oraz numer PESEL. Uproszczenie tego procesu jest znacznym ułatwieniem dla chorego.

Czy w sklepie Seni24.pl można skorzystać z refundacji?

Tak, dzięki współpracy ze sklepami Medycznymi Zdrowie w Seni24 można skorzystać z refundacji wyrobów chłonnych na nietrzymanie moczu/kału. Procedura rejestracji zlecenia jest prosta i zajmuje kilka minut. Wystarczy przygotować numer zlecenia oraz numer PESEL pacjenta. Pełen wykaz produktów Seni objętych refundacją znajdziesz w TEJ zakładce.

Komu przysługuje refundacja wyrobów chłonnych?

Nie trzeba posiadać orzeczenia o niepełnosprawności, aby otrzymać zlecenie na refundację pieluchomajtek lub produktów zamiennych. Refundacja przysługuje pacjentom, których schorzenie jest skutkiem poważniejszej choroby, takiej jak choroba nowotworowa, wada rozwojowa, niepełnosprawność umysłowa, choroba układu nerwowego, zaburzenie funkcjonowania zwieraczy czy dolegliwości na tle pęcherza neurogennego.

Jak się oblicza cenę w refundacji?

Obliczanie refundacji pieluchomajtek i innych wyrobów chłonnych nie jest tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Przede wszystkim należy pamiętać o limitach dofinansowania dla poszczególnych grup pacjentów:
 • 100% refundacji przysługuje inwalidom wojskowym, inwalidom wojennym, osobom represjonowanym, niewidomym ofiarom działań wojennych oraz uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • 90% refundacji przysługuje dzieciom do kończenia 18. roku życia,
 • 80% refundacji przysługuje osobom dorosłym powyżej 18. roku życia.
Do obliczenia kwoty dofinansowania należy wziąć pod uwagę także limity dofinansowania wobec poszczególnych chłonności produktów:
 • 1 zł - minimalna chłonność wyrobów: 350 gramów,
 • 1,70 zł - minimalna chłonność: 1000 gramów w przypadku majtek chłonnych oraz 1400 gramów w przypadku pieluchomajtek i pieluch anatomicznych,
 • 2,30 zł - minimalna chłonność: 1400 gramów w przypadku majtek chłonnych oraz 2500 gramów w przypadku pieluch.

Kupując w sklepie internetowym Seni24.pl ceny produktów objętych dofinansowaniem podane są na kartach produktów - aby poznać koszt z uwzględnioną refundacją, nie trzeba wyliczać cen samodzielnie.

Komu przysługuje refundacja 100% limitu?

100% refundacja w ramach limitu dofinansowania przysługuje tylko inwalidom wojskowym, inwalidom wojennym, osobom represjonowanym, niewidomym ofiarom działań wojennych oraz uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. Pozostali pacjenci mogą skorzystać z refundacji w ramach limitu na poziomie 80% (osoby dorosłe) lub 90% (dzieci do 18. roku życia).

Czy zlecenie można realizować w różnych sklepach?

Jeżeli zlecenie zostało wystawione w tradycyjnej formie papierowej, należy zrealizować je całościowo w jednej aptece lub sklepie medycznym (dotyczy to także sklepów internetowych). Nie można zmienić miejsca nabywania produktów zanim upłynie termin ważności zlecenia. Jeżeli natomiast pacjent otrzymał e-zlecenie (zlecenie elektroniczne), może zmieniać miejsca zakupu produktu w trakcie okresu ważności dokumentu.


Bibliografia:
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-zrealizowac-zapotrzebowanie-na-srodki-pomocnicze-i-ortopedyczne/
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-zakupu-przedmiotow-ortopedycznych-i-srodkow-pomocniczych
https://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1061
https://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/281

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Producent: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. Podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.
 
Specjalistka do spraw treści internetowych o tematyce medycznej, ekspertka i merytoryczne wsparcie w tematach inkontynencji oraz chorób powiązanych. Dzięki rozległej wiedzy na temat produktów na nietrzymanie moczu, a także form pomocy dla osób chorych służy odpowiedzią dla wszystkich czytelników zadających pytania pod artykułami w Seni24. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz copywriterka z pasją. Pasjonatka podróży, szczególnie do krajów skandynawskich oraz górskiego trekkingu.

Komentarze

 • Napisał: ANNA On 2024-05-30
  Rating:
  5.0

  Czy należy się refundacją w wilelole taniej cukrzycę z neuropatia stałym wyciekiem moczu z cewki

  Replied by: Joanna On 2024-06-04 Pani Anno, zalecałabym omówienie tematu z lekarzem. Co do zasady refundacja przysługuje m.in. osobom z trwałym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, u których nietrzymanie moczu jest następstwem tej właśnie dysfunkcji organizmu. Trudno mi jednak jednoznacznie wskazać, czy Pani choroba kwalifikuje do otrzymania dofinansowania.

 • Napisał: Antoni On 2024-05-17
  Rating:
  5.0

  jestem po zabiegu Toorp usunięcia prostaty. Borykam sie z nietrzymaniem moczu. Czy refundacja mi przysluguje?

  Replied by: Joanna On 2024-05-22 Panie Antoni, jeżeli nietrzymanie moczu jest np. powikłaniem po chorobie nowotworowej, pacjentowi przysługuje refundacja NFZ do wyrobów chłonnych. W treści powyższego artykułu znajduje się wykaz osób, które mogą nabyć produkty z dofinansowaniem - zachęcamy do zapoznania się z tekstem. W razie dodatkowych wątpliwości zalecam omówienie problemu z lekarzem.

 • Napisał: Jadwiga On 2024-05-12
  Rating:
  5.0

  Osoba 90 lat, nie widzi, problem z chodzeniem, moczy się. Najwyższy stopień niepełnosprawności. Profesor odmówił recepty na pampersy

  Replied by: Joanna On 2024-05-13 Pani Jadwigo, nie każda osoba z nietrzymaniem moczu otrzyma zlecenie na dofinansowanie NFZ. Stopień niepełnosprawności oraz wiek chorego nie są w tym wypadku wyznacznikiem do przyznania świadczenia. W treści powyższego artykułu opisaliśmy, kto może liczyć na przyznanie refundacji - zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi. Jeżeli cokolwiek budzi Pani wątpliwości, polecamy skonsultowanie sprawy z innym lekarzem.

 • Napisał: A.kaputa On 2024-04-29
  Rating:
  5.0

  Czy na jedno zlecenie moge zakupic majti chlonne w kilku sklepach ?

  Replied by: Joanna On 2024-04-30 Dzień dobry, jeżeli jest to zlecenie elektroniczne (tzw. e-zlecenie), można je realizować w różnych punktach w trakcie jego ważności. Proszę jednak pamiętać, że w danym miesiącu można zakupić produkty z refundacją tylko raz - niewykupiona pula produktów przeznaczonych na dany miesiąc przepadnie.

 • Napisał: Mirosław On 2024-04-22
  Rating:
  5.0

  proszę o podanie podstawy prawnej refundacji 100% z NFZ dotyczącej pieluchomajtek dla osoby represjonowanej

  Replied by: Joanna On 2024-04-22 Dzień dobry, cytując informacje zawarte na stronie rządowej (www.kombatanci.gov.pl), "Krąg osób uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określony został w art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.".

 • Napisał: Barbara On 2024-04-13
  Rating:
  2.0

  Jaki lekarz wydaje e-zlecenie na dofinansowanie wkladek urologicznych,

  Replied by: Joanna On 2024-04-15 Dzień dobry, osobą uprawnioną do wystawienia zlecenia na wyroby medyczne jest:

  1. lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej, dziecięcej, onkologicznej, klinicznej, chemioterapii nowotworów, onkologii i hematologii dziecięcej, geriatrii, ginekologii onkologicznej, położnictwa i ginekologii, neurologii, neurologii dziecięcej, urologii, urologii dziecięcej, medycyny rodzinnej, pediatrii, chorób wewnętrznych,
  2. lekarz POZ (podstawowej opieki zdrowotnej),
  3. lekarz spełniający wymogi do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej,
  4. felczer ubezpieczenia zdrowotnego,
  5. pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

 • Napisał: Piotr On 2024-04-05
  Rating:
  5.0

  Witam, chciałbym zapytać czy mogę zrealizować 70 i 20 pieluchomajtek w jednym miesiącu w różnych dniach?

  Replied by: Joanna On 2024-04-05 Dzień dobry, niestety nie ma takiej możliwości - zlecenie można zrealizować maksymalnie raz w miesiącu.

 • Napisał: Marzena On 2024-04-04
  Rating:
  5.0

  Jakie dofinansowanie do pieluchomajtek ma osoba z niepełnosprawnością w stopniu znacznym ?

  Replied by: Joanna On 2024-04-05 Pani Marzeno, stopień niepełnosprawności nie jest jednoznaczną kwalifikacją do otrzymania zlecenia na wyroby chłonne. Refundacja przysługuje określonej grupie pacjentów, o czym wspominamy w treści niniejszego artykułu. Warto jednak nadmienić, że pacjenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności korzystający z wyrobów chłonnych mogą liczyć na ulgę w postaci zwiększenia miesięcznego limitu ilościowego z 90 szt. do takiej liczby produktów, jaka faktycznie jest potrzebna. Decyduje o tym lekarz wystawiający zlecenie.

 • Napisał: Anna On 2024-04-02
  Rating:
  5.0

  Opiekuję się ojcem 95 lat I grupa inwalidzka całkowicie niezdolny wymaga opieki osób drugich, inwalida wojenny. Posiadałam skierowanie ale musiałam ponieść dodatkowe opłaty,czytam że inwalidzi wojenni mają środki bezpłatnie .

  Replied by: Joanna On 2024-04-03 Pani Anno, inwalidom wojennym przysługuje refundacja NFZ w wysokości 100% w ramach LIMITU DOFINANSOWANIA. Limity dofinansowania do wyrobów chłonnych to odpowiednio 1 zł, 1,70 zł lub 2,30 zł za sztukę produktu. Jeżeli jedna sztuka produktu przekracza cenowo limit, który go obowiązuje, pacjent musi dopłacić z własnej kieszeni różnicę w cenie. Dofinansowanie 100% nie jest równoznaczne z brakiem dopłaty ze strony pacjenta.

 • Napisał: Alina On 2024-03-26
  Rating:
  5.0

  Wsród osób uprawnionych do refundacji są osoby z zespołami otępiennymi o różnej przyczynie. Co to znaczy? Moja mama od dwóch tygodni nie wstaje z łozka( nie jest w stanie) i robi pod siebie. Zaczyna mówić od rzeczy, miesza jej się w głowie, widzi jedną wnuczkę i mówi do niej jak do drugiej.Nie pamięta co jej się mówiło wczoraj. Czy to ją kwalifikuje do refundacji? Nadmieniam,że zamierzam złożyć wniosek do ZUS o orzeczenie pełnej niepełnosprawności. Ponadto jest osobą deportowaną do pracy przymusowej do Niemiec.Czy należy jej się refundacja i jak to zrobić?

  Replied by: Joanna On 2024-03-26 Pani Alino, decyzję o przyznaniu refundacji wydaje lekarz i to on wypisuje zlecenie, które trafia do systemu NFZ. Zalecałabym, aby w pierwszej kolejności skonsultować się z lekarzem rodzinnym lub lekarzem POZ - powinien on rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości.

 • Napisał: Zofia On 2024-03-16
  Rating:
  5.0

  Witam, opiekuję się 95 letnim seniorem,który w miarę stara się być samodzielny ale ma problemy z poruszaniem,od czasu do czasu ma niespodziewane omdlenia, nie wychodzimy już na zewnątrz ,w domu porusza się przy chodziku. Używa już pieluchomajtek bo nie wytrzymuje i nie nadąża do przejścia do WC. Pani doktor twierdzi że nie ma podstaw do wypisania wniosku na refundację i nie daje takiego zlecenia, dlaczego? Pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2024-03-21 Pani Zofio, nie każdy pacjent ma możliwość skorzystania z refundacji NFZ do wyrobów chłonnych - przysługuje ona jedynie określonej grupie pacjentów, u których nietrzymanie moczu jest następstwem innej choroby, np. nowotworu. Jeżeli lekarz nie widzi podstawy do wypisania zlecenia, prawdopodobnie podopieczny nie kwalifikuje się do dofinansowania. Dla pewności doradzam, aby skonsultować problem z innym lekarzem.

 • Napisał: Iwona On 2024-03-07
  Rating:
  5.0

  Mój syn posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności do tej pory otrzymywałam podwyższony limit pieluchomajtek w tym roku tylko 90 szt.miesięcznie .Byłam już u trzech lekarzy bezskutecznie.Proszę poinformować mnie w jakiej instytucji mogę to wyjaśnić

  Replied by: Joanna On 2024-03-14 Pani Iwono, proponowałabym kontakt bezpośrednio z NFZ.

 • Napisał: Joanna On 2024-03-07
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, proszę o informację czy jest jakiś gotowy wniosek o refundację pieluchomajtek czy na podstawie zlecenia lekarza można to załatwić? Gdzie taki dokument należy wysłać, żeby móc skorzystać z refundacji?

  Replied by: Joanna On 2024-03-13 Pani Joanno, zlecenie na refundację NFZ wystawia lekarz, felczer ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarka lub położna. Po otrzymaniu zlecenia należy przedłożyć jego numer w aptece lub sklepie medycznym razem z numerem PESEL pacjenta. Wygodną formą zakupów są obecnie te robione przez internet - w naszym sklepie Seni24.pl może Pani zarejestrować zlecenie i kupić produkty chłonne z dostawą do domu lub wygodnego dla Pani punktu odbioru. Zlecenie rejestruje się w tym miejscu: https://www.seni24.pl/zarejestruj-zlecenie-nfz

 • Napisał: Jagoda On 2024-03-04
  Rating:
  5.0

  Urolog odmówił wydania zlecenia na pieluchomajtki dla męża. Przez 3 lata takie zlecenie dostawaliśmy. Mąż po raku prostaty i radioterapii nie kontroluje oddawania moczu. Obecnie demencja i cukrzyca oraz uraz ortopedyczny i dna moczanowa przykuły do łóżka i lekarz stwierdził że nie może dać zlecenia bo zabraniają nowe przepisy.proszę o informację co w takiej sytuacji mam zrobić. Mąż lat 78 emeryt.

  Replied by: Joanna On 2024-03-05 Pani Jagodo, zalecałabym skonsultowanie się z innym lekarzem. Bardzo mi przykro, ale nie wiem, z jakiego powodu odmówiono Państwu wystawienia refundacji.

 • Napisał: Kowalski On 2024-03-01
  Rating:
  5.0

  Ładnie

 • Napisał: Kamil On 2024-02-29
  Rating:
  5.0

  Posiadam zlecenie na produkty chłonne limitem 90 sztuk na miesiąc czy trzeba od razu wykupić 90 sztuk na dany miesiąc czy można to zrealizować na raty powiedz mi dzisiaj 30 30 i kolejne 30 na przykład podkłady?

  Replied by: Joanna On 2024-03-01 Dzień dobry, zakupów produktów chłonnych w ramach refundacji na dany miesiąc można dokonać tylko raz w miesiącu. Jeżeli w zleceniu nie wpisano konkretnego rodzaju produktu, a zamiast tego w odpowiedniej rubryce znajduje się sformułowanie np. "Pieluchomajtki lub zamienne", może Pan zakupić zarówno pieluchomajtki, jak i inne rodzaje wyrobów, np. podkłady jednorazowe.

 • Napisał: Marzena On 2024-02-28
  Rating:
  5.0

  Ile pieluchomajtki przysługuje osobie z orzeczeniem niepełnosprawności w stopniu znacznym?Czy lekarz może ograniczyć ilość z tego względu ze zlecenie wystawil 28 lutego na miesiąc luty?

  Replied by: Joanna On 2024-02-29 Dzień dobry Pani Marzeno, przede wszystkim należy nadmienić, że nie trzeba posiadać orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, aby otrzymać zlecenie na wyroby chłonne. Pod uwagę bierze się inne kryteria chorobowe, o których wspominamy w treści niniejszego artykułu. Co jednak istotne, jedynie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności posiadają prawa do otrzymania zlecenia na więcej niż 90 szt. wyrobów chłonnych miesięcznie, w zależności od indywidualnego zapotrzebowania. Osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim i umiarkowanym podlegają takim samym zasadom refundacji, jak pozostali pacjenci, a zatem przysługuje im maksymalnie 90 szt. pieluchomajtek lub innych wyrobów chłonnych miesięcznie. To lekarz decyduje o zapotrzebowaniu pacjenta i może przepisać mniej niż 90 szt. produktów na nietrzymanie moczu. Proszę jednocześnie pamiętać, że zlecenie NFZ ważne jest tylko w miesiącach, na które zostało wystawione. Jeśli miesiąc upłynął, niemożliwe jest odebranie zaległych wyrobów. Jeżeli otrzymała Pani wczoraj zlecenie za miesiąc luty, jeszcze tylko dzisiaj może Pani kupić produkty chłonne na ten miesiąc. Od marca powinna mieć Pani nowe zlecenie.

 • Napisał: Krzysztof On 2024-02-28
  Rating:
  5.0

  Artykuł Świetny tak jak Wasze wyroby np. pieluchomajtki. Choć napisany również w celach reklamowych , nie mam nic przeciwko , ponieważ WYCZERPUJE TEMAT w sposób zrozumiały dla potrzebujących. Z przyjemnością czytam reklamę produktów ,deklasujących konkurencję. Świetna robota. Od roku znam ten wyrób. Z przyjemnością nowe zlecenie ,od kwietnia, zrealizuję w SENI.

  Replied by: Joanna On 2024-02-28 Panie Krzysztofie, serdecznie dziękujemy za słowa uznania! Cieszymy się, że artykuł okazał się pomocny :) Zapraszamy do zakupów!

 • Napisał: Bozena On 2024-02-18
  Rating:
  5.0

  Maz z choroba Alzheimera potrzebuje majtek chlonnych bo korzysta co 5 minut z toalety. Jednak buntuje sie na ten fakt i uwaza ze Go nie dotyczy. Moja pierwsza mysl....gdyby majtki chlonne byly kolorowe bez problemu zalozylabym je mezowi, bo nawet nie zorientuje sie ze to inny produkt. A moze sa kolorowe?

  Replied by: Joanna On 2024-02-19 Pani Bożeno, marka Seni produkuje majtki chłonne w kolorze szarym stworzone specjalnie dla mężczyzn. Można je zakupić w naszym sklepie internetowym - zapraszamy do zapoznania się z ofertą: https://www.seni24.pl/bielizna-chlonna-dla-mezczyzn-seni-man-pants/

 • Napisał: Pola On 2024-02-13
  Rating:
  5.0

  W szpitalu ściągano mi płyn z opłucnej. Przez 4 dni byłam podłączona do cewnika. Teraz muszę brać lek na odwodnienie organizmu. Mam 88 lat. Od czasu pobytu w szpitalu choruję na nietrzymanie moczu. Lekarz odmawia mi przyznania refundacji na pieluchomajtki twierdząc, że nie spełniam warunków więc grozi mu ponoszenie kosztów za produkty chłonne dla mnie. Kto musi stwierdzić, ze u pacjenta występuje jastrogenne lub pourazowe uszkodzenie zwieracza pęcherza ? Czy konieczność pobierania leku na odwodnienie mieści się w jastrogennym nietrzymaniu moczu ?

  Replied by: Joanna On 2024-02-13 Dzień dobry, dofinansowanie NFZ do wyrobów chłonnych przysługuje określonej grupie pacjentów. Jeżeli lekarz nie widzi przesłanek do wystawienia zlecenia na wyroby chłonne, nie będzie Pani mogła zakupić produktów ze zniżką. Zlecenie wystawia się w oparciu o dokumentację medyczną pacjenta, potwierdzającą przyczynę nietrzymania moczu. Zalecałabym konsultację z urologiem celem omówienia niniejszego tematu.

 • Napisał: Edyta On 2024-02-06
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Mam dziecko z ustawą "za życiem" (wcześniak). Czy mogę starać sie o refundację pieluchomajtek SENI KIDS JUNIOR oraz podkładów? Dziecko nie ma orzeczenia o niepełnosprawności.

  Replied by: Joanna On 2024-02-07 Pani Edyto, orzeczenie o niepełnosprawności nie stanowi podstawy do wystawienia zlecenia na wyroby chłonne. Zlecenie na wyroby chłonne mogą otrzymać osoby, u których nietrzymanie moczu stanowi skutek innej choroby współistniejącej. Zaliczamy do nich: głębokie upośledzenie umysłowe, zespoły otępienne o różnej etiologii, wady wrodzone i choroby układu nerwowego, trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, wady wrodzone dolnych dróg moczowych, jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu, choroba nowotworowa przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej, przetoki nowotworowe lub popromienne, nietrzymanie moczu w wyniku chorób nowotworowych, powikłania po leczeniu chorób nowotworowych. Jeżeli Pani dziecko zostało objęte ustawą "Za życiem" oznacza to, że lekarz może mu przepisać większą liczbę wyrobów chłonnych na miesiąc, niż ustawowe 90 szt. To lekarz decyduje o zapotrzebowaniu pacjenta.

 • Napisał: Ryszard On 2024-02-05
  Rating:
  5.0

  lekarz POZ ODMAWIA WYSTAWIENIA ZLECENIA na majtki chłonne,mimo posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.mam 84 lat i nie mogę mogę poruszać się samodzielne

  Replied by: Joanna On 2024-02-06 Panie Ryszardzie, samo w sobie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie stanowi podstawy do wystawienia zlecenia na dofinansowanie NFZ do wyrobów chłonnych. Takie zlecenie mogą otrzymać jedynie osoby, u których nietrzymanie moczu stanowi skutek innej choroby współistniejącej. Zaliczamy do nich: głębokie upośledzenie umysłowe, zespoły otępienne o różnej etiologii, wady wrodzone i choroby układu nerwowego, trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, wady wrodzone dolnych dróg moczowych, jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu, choroba nowotworowa przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej, przetoki nowotworowe lub popromienne, nietrzymanie moczu w wyniku chorób nowotworowych, powikłania po leczeniu chorób nowotworowych.

 • Napisał: Grażyna On 2024-02-03
  Rating:
  5.0

  1Moja 88 letnia mama po upadku w domu w szpitalu stwierdzono złamanie zeba obrotnika ma problem z utrzymaniem moczu.Lekarz rodzinny nie chciał przepisać na fundusz wkładek lub pieluchomajtek bo się nie należą.CZy lekarz ma rację?

  Replied by: Joanna On 2024-02-05 Pani Grażyno, dofinansowanie do wyrobów chłonnych przysługuje pacjentom, u których nietrzymanie moczu jest skutkiem innej choroby współistniejącej. Zaliczamy do nich: głębokie upośledzenie umysłowe, zespoły otępienne o różnej etiologii, wady wrodzone i choroby układu nerwowego, trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, wady wrodzone dolnych dróg moczowych, jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu, choroba nowotworowa przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej, przetoki nowotworowe lub popromienne, nietrzymanie moczu w wyniku chorób nowotworowych, powikłania po leczeniu chorób nowotworowych.

 • Napisał: ANNA On 2024-02-02
  Rating:
  5.0

  PODKŁADY 90X170 PRZY REFUNDACJI 80% PAKOWANE PO 5SZTUK-JAKA CENA DLA PACJENTA?

  Replied by: Joanna On 2024-02-05 Pani Anno, przy refundacji 80% dopłata pacjenta do tych podkładów wynosi 9,95 zł.

 • Napisał: ANNA On 2024-02-02
  Rating:
  5.0

  JAKA JEST DOPŁATA NA NFZ DO PODKŁADOW 90X170 PAKOWANYCH PO 5 SZTUK?

  Replied by: Joanna On 2024-02-05 Dzień dobry Pani Anno, dopłata pacjenta do podkładów zależy od uprawnień, jakie posiada. Cena podkładów przy 80% limicie dofinansowania NFZ wynosi 9,95 zł, przy 90% limicie dofinansowania: 9,45 zł, natomiast przy 100% limicie dofinansowania: 8,95 zł. Dofinansowanie w wysokości 90% przysługuje dzieciom do 18. roku życia, a 80% refundacji obejmuje osoby dorosłe niezależnie od schorzenia. 100% dofinansowania przysługuje wąskiej grupie pacjentów: inwalidom wojskowym, inwalidom wojennym, osobom represjonowanym, niewidomym ofiarom działań wojennych oraz uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

 • Napisał: Magdalena On 2024-02-02
  Rating:
  5.0

  Czy przysługujące 90 szt. mogę wykupić np. 3 razy w miesiącu po 30 szt.. Czy muszę całość.

  Replied by: Joanna On 2024-02-02 Pani Magdaleno, niestety nie można podzielić zakupów w ramach refundacji na kilka w ramach jednego miesiąca - należy wykupić cały miesięczny przydział podczas jednorazowych zakupów.

 • Napisał: Magdalena On 2024-02-02
  Rating:
  5.0

  Kupiłam 90 szt. majtek chłonnych. Czy mogę je wymienić na inne o innej chłonności? W domu zorientowałam się w pomyłce.
  .

  Replied by: Joanna On 2024-02-02 Dzień dobry, w sklepie internetowym Seni24.pl można zwrócić zakupiony, nieotwarty produkt w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. W przypadku zamówień refundacyjnych prosimy o kontakt z Działem obsługi klienta: 56 45 19 105.

 • Napisał: RG On 2024-01-30
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, mój wnuk ma przydzielone od lekarza 150 pampersów miesięcznie. Właśnie odebrałem z apteki 900 szt na pół roku - jakie dofinansowanie ma z NFZ? Ile będzie trzeba dopłacić? Pozdrawiam.

  Replied by: Joanna On 2024-01-31 Dzień dobry, zakupy z dofinansowaniem NFZ można realizować tylko na podstawie ważnego zlecenia na wyroby chłonne wystawionego przez lekarza lub inną uprawnioną do tego osobę. Rozumiem, że na ten moment kupiła Pani pieluchy bez zniżki? Jeżeli okazała Pani w aptece numer zlecenia, to zniżka już została Pani naliczona i zapłaciła Pani tylko potencjalną różnicę w kwocie zakupu. O wysokości dofinansowania decyduje m.in. wiek pacjenta. Dzieciom do 18. roku życia przysługuje dofinansowanie NFZ w wysokości 90% w ramach limitu dofinansowania, a osoby dorosłe powyżej 18. roku życia mogą otrzymać refundację na poziomie 80%.

 • Napisał: Urszula On 2024-01-30
  Rating:
  5.0

  ile zapłacę za 1 opakowanie podkładów seni 90 x170 / 30szt zrefundowane

  Replied by: Joanna On 2024-01-31 Dzień dobry, cena dla paczek podkładów po 30 szt. przy 80% limicie dofinansowania NFZ wynosi 59,70 zł, przy 90% limicie dofinansowania: 56,70 zł, a przy 100% limicie dofinansowania: 53,70 zł.

 • Napisał: Narcyza On 2024-01-30
  Rating:
  5.0

  Witam. Mąż jest inwalidą wojennym, jak uzyskać 100% refundację na zlecone przez lekarza pieluchomajtki ? Nie bardzo wiedziałam i dzisiaj wykupiłam, ale z rabatem tylko ok. 8%, pomimo że apteka w której realizujemy recepty męża wie o uprawnieniu IB. Co można czy trzeba jeszcze zrobić? Artykuł wyjaśnia wiele ważnych spraw, ale tego nie. Pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2024-01-31 Dzień dobry, aby nabyć produkty chłonne w ramach refundacji NFZ, należy posiadać zlecenie wystawione przez lekarza, felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub pielęgniarkę/położną. Takie zlecenie przysługuje tylko określonej grupie pacjentów - takich, u których nietrzymanie moczu stanowi następstwo innej choroby współistniejącej (wymieniamy je w treści niniejszego artykułu). Różnica pomiędzy dofinansowaniem dla osób będących inwalidami wojskowymi i wojennymi lub osobami represjonowanymi a pozostałą grupą pacjentów polega na wysokości dofinansowania. Inwalidzi wojenni mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 100%, natomiast pozostali pacjenci na 80% (osoby dorosłe) lub 90% (dzieci do lat 18). Pozdrawiamy serdecznie!

  Replied by: Joanna On 2024-01-31 Nadmienimy jeszcze, że inwalidzi wojenni, podczas wypisywania zlecenia na wyroby chłonne, powinni okazać legitymację inwalidy wojennego, która potwierdzi uprawnienia. Lekarz lub inna osoba wypisująca zlecenie uwzględni tę informację.

 • Napisał: Kazimierz On 2024-01-30
  Rating:
  5.0

  Potrzebuję majtki chłonne dla niepełnosprawnej żony na nfz.

  Replied by: Joanna On 2024-01-31 Panie Kazimierzu, zlecenie refundacyjne NFZ na majtki chłonne można zrealizować w naszym sklepie w tym miejscu: https://www.seni24.pl/zarejestruj-zlecenie-nfz
  Kupi Pan u nas majtki chłonne ze zniżką NFZ. Jeżeli nie żona nie posiada zlecenia, a spełnia kryteria do jego wystawienia, zachęcam do zapoznania się treścią powyższego artykułu, w którym wyjaśniamy, kto takie zlecenia wystawia oraz jakie choroby uprawniają do otrzymania dokumentu.

 • Napisał: Iza On 2024-01-27
  Rating:
  5.0

  dzień dobry, mam pytanie , czy starszy pan, niepełnosprawny ze zn. st. niepełnosprawnosci z chorymi nerkami, Ukrainiec, obecnie w Polsce i mający Pesel może ubiegać się o refundację, a także ze względu na chorobę o zwiększony limit. Dziękuję

  Replied by: Joanna On 2024-01-29 Dzień dobry, jeżeli choroba współistniejąca do nietrzymania moczu kwalifikuje chorego do otrzymania zlecenia na wyroby chłonne, lekarz bądź inna uprawniona do tego osoba na pewno wystawi zlecenie. W treści niniejszego artykułu wypisaliśmy, jakie choroby uprawniają chorego do otrzymania zlecenia - samo w sobie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie stanowi podstawy do wystawienia takiego dokumentu. Należy jednak podkreślić, że jeżeli pacjent otrzyma zlecenie na dofinansowanie NFZ, a przy tym posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, przysługuje mu zwiększony limit ilościowy na wyroby chłonne - o liczbie potrzebnych choremu produktów decyduje lekarz przy wypisywaniu zlecenia.

 • Napisał: Wieslawa On 2024-01-25
  Rating:
  5.0

  Czy to musi wypisać ginekolog

  Replied by: Joanna On 2024-01-25 Dzień dobry Pani Wiesławo, zlecenie na wyroby chłonne może wypisać lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej, dziecięcej, onkologicznej, klinicznej, chemioterapii nowotworów, onkologii i hematologii dziecięcej, geriatrii, ginekologii onkologicznej, położnictwa i ginekologii, neurologii, neurologii dziecięcej, urologii, urologii dziecięcej, medycyny rodzinnej, pediatrii, chorób wewnętrznych, lekarz POZ (podstawowej opieki zdrowotnej), lekarz spełniający wymogi do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

 • Napisał: AnaP On 2024-01-22
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry czy lekarzowi przy wypisie refundacji potrzebne jest orzeczenie o niepełnosprawności pacjenta jeżeli tylko takie kryterium kwalifikuje go do refundacji 80% czy taka informacja będzie już zawarta w systemie? Czy można wnioskować o refundację przez teleporade bez okazywania orzeczenia?

  Replied by: Joanna On 2024-01-24 Dzień dobry, samo w sobie orzeczenie o niepełnosprawności nie kwalifikuje chorego do otrzymania refundacji NFZ. Dofinansowanie przysługuje jedynie osobom, u których nietrzymanie moczu jest skutkiem innej choroby współistniejącej, np. nowotworu (piszemy o tym w treści artykułu). Niemniej, jeżeli zlecenie wystawia lekarz rodzinny, lekarz POZ lub inna osoba do tego uprawniona, ma prawo wymagać przedłożenia dokumentacji medycznej potwierdzającej ww. chorobę współistniejącą do nietrzymania moczu. O refundację NFZ można wnioskować również w formie teleporady.

 • Napisał: Krystyna Drozd On 2024-01-22
  Rating:
  5.0

  proszę o przesłanie wniosku/ celem skorzystania z refundacji

  Replied by: Joanna On 2024-01-22 Dzień dobry, zlecenie na dofinansowanie do wyrobów chłonnych wystawia uprawniony do tego lekarz, felczer ubezpieczenia zdrowotnego lub pielęgniarka/położna. Jednocześnie uprzejmie nadmieniamy, że nie każda osoba z nietrzymaniem moczu może skorzystać z dofinansowania NFZ - zachęcamy do lektury niniejszego artykułu, w którym wszystko zostało wyjaśnione. Po otrzymaniu zlecenia może je Pani zrealizować w naszym sklepie internetowym Seni24.pl.

 • Napisał: Amelia Matusiak On 2024-01-21
  Rating:
  5.0

  Witam, czy można zwrócić do sklepu Seni24 produkty z refundacją?

  Replied by: Joanna On 2024-01-22 Dzień dobry, zwrotu produktów zakupionych w refundacji można dokonać do 14 dni od momentu otrzymania paczki. Jeżeli zwróci Pani produkty w tym samym miesiącu, w którym nastąpił zakup, możemy wymienić zakupione produkty na inne w ramach zlecenia na dany miesiąc. Możemy również dokonać całkowitego zwrotu środków, a zlecenie mimo to nie utraci ważności na dany miesiąc. Jeżeli jednak odda Pani produkty w kolejnym miesiącu, refundacja na miniony miesiąc przepada.

 • Napisał: Czy zlecenie na wyroby chłonne z 2023r. jest aktualne? On 2024-01-19
  Rating:
  5.0

  Dobra zmiana

  Replied by: Joanna On 2024-01-19 Dzień dobry, zlecenie wystawione w 2023 roku pozostaje aktualne i można je realizować w 2024 roku.

 • Napisał: Czy kombatant ,który posiada uprawnienia dodatek kombatancki do renty swojej może ubiegać się o 100% Dofinansowania na pieluchomajtki jakie dokumenty musi przedstawic On 2024-01-18
  Rating:
  5.0

  Proszę o odpowiedź

  Replied by: Joanna On 2024-01-19 Dzień dobry, tak - kombatantom wojennym przysługuje 100% refundacji na wyroby chłonne w ramach określonego limitu dofinansowania. Osoba wystawiająca zlecenie na pieluchomajtki lub inne produkty chłonne poprosi o okazanie legitymacji kombatanckiej przy wypisywaniu dokumentu.

 • Napisał: Pola On 2024-01-16
  Rating:
  5.0

  Czy moge kupic 10 stycznia tylko 50sztuk danego wyrobu,a 20 stycznia pozostałe 40 sztuk?

  Replied by: Joanna On 2024-01-17 Dzień dobry, niestety nie ma takiej możliwości - zlecenie można zrealizować maksymalnie raz w miesiącu.

 • Napisał: Barbara On 2024-01-14
  Rating:
  5.0

  1Mam problem (80 lat )z nietrzymaniem moczu .Jak mogę ubiega c się o dofinansowanie do zakupu materiałów chłonnych
  2 Mąż 84 lata ma Alzheimera ,1 grupą inwalidzką,wydatki ogromne na środki czystosciowe (narazie nieopieluchowany ale zanieczyszczą łazienkę ,ubikację posadzkę ściany.
  Czy jest dofinansowanie?

  Replied by: Joanna On 2024-01-15 Pani Barbaro, zachęcam Panią do przeczytania całego artykułu - wyjaśniamy w nim, kto może otrzymać dofinansowanie NFZ do wyrobów chłonnych, w jaki sposób otrzymuje się zlecenie oraz jak je zrealizować w aptece lub sklepie medycznym.
  Niestety na produkty do sprzątania nie można otrzymać dofinansowania. Warto jednak pomyśleć o stosowaniu w przypadku męża majtek chłonnych Seni Active, które zakłada się jak tradycyjną bieliznę. Takie produkty polecane są właśnie osobom chorującym na otępienia umysłowe, np. chorobę Alzheimera. Nie przypominają tradycyjnych pieluch zapinanych na rzepy, dlatego osobom chorym łatwiej przyzwyczaić się do ich używania. Proszę porozmawiać z lekarzem, czy w przypadku męża można ubiegać się o dofinansowanie do wyrobów chłonnych, mając na uwadze jego schorzenia.

 • Napisał: Marzena On 2024-01-13
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry!
  Mama posiada orzeczenie lekarskie o niezdolność do samodzielnej egzystencji. Od trzech lat istnieje konieczność korzystania z majtek chłonnych. Lekarz wystawia receptę w ilości 90 szt. / miesięcznie. Jakie jest aktualnie dofinansowanie do tego typu wyrobów chłonnych? Czy do refundacji uprawnia recepta wystawiona przez lekarza rodzinnego, czy o dodatkową refundację można ubiegać się w innej instytucji? Jeśli tak, to w jakiej? Z góry dziękuję za udzielenie informacji.

  Replied by: Joanna On 2024-01-15 Pani Marzeno, osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia) mogą skorzystać z refundacji NFZ na poziomie 80% w ramach limitu dofinansowania. 100% refundacja przysługuje tylko inwalidom wojskowym, inwalidom wojennym, osobom represjonowanym, niewidomym ofiarom działań wojennych oraz uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. Zlecenie na wyroby chłonne może wystawić m.in. lekarz rodzinny w oparciu o dokumentację medyczną od specjalisty - nie każdy pacjent z nietrzymaniem moczu może otrzymać dofinansowanie, wspominamy o tym w niniejszym artykule.

 • Napisał: Tomasz On 2024-01-09
  Rating:
  5.0

  Moja Mama 10 dni temu przeszła operację wstawienia endoprotezy stawu biodrowego po złamaniu szyjki kości udowej. Mama ma 93 lata, posiada legitymację kombatanta AK, jest inwalidką I gr. Jaka zniżka jej przysługuje ? W jaki sposób dobrać odpowiedni rozmiar pieluchy - jak mierzyć biodra itp. Ile zapłacę za 10 szt. na przykład za pieluchy Nr 3 ? Posiadam Zlecenie wydane przez lekarza POZ nr Y.06.01; Y.06.01.00.

  Replied by: Joanna On 2024-01-10 Dzień dobry Panie Tomaszu, Pana mamie przysługuje dofinansowanie NFZ w wysokości 100% w ramach obowiązującego limitu, ponieważ legitymuje się jako kombatantka wojenna. Sposób doboru pieluchomajtek znajduje się w opisach produktów, zachęcam do zapoznania się:
  https://www.seni24.pl/pieluchomajtki-dla-doroslych/
  Pełen cennik wyrobów Seni objętych refundacją znajduje się natomiast pod linkiem:
  https://www.seni24.pl/content/17-Cennik-refundacyjny-Seni

 • Napisał: Mariola On 2024-01-08
  Rating:
  5.0

  Chciałbym wiedzieć,czy za pomocą tej strony mogę kupić pieluchomajtki z refundacją z NFZ.Chodzi mi o pieluchomajtki Seni fioletowe L.Ile kosztowałaby paczka tych pieluchomajtek,po odliczeniu refundacji.?Mam znaczny stopień niepełnosprawności,a na zleceniu limit 120 szt.wyribów chłonnych.Ostatnio w aptece na 60 szt.tych pieluchomajtek wydałam coś ok.200zł.Czy tu byłoby taniej?A poza tym ciągle mam problemy z dostawami na czas z tej apteki,w której realizuję zlecenie

  Replied by: Joanna On 2024-01-09 Dzień dobry, tak - w sklepie Seni24.pl może Pani kupić pieluchomajtki bądź inne wyroby chłonne w ramach refundacji NFZ. Domyślam się, że interesują Panią pieluchomajtki Super Seni Plus, których opakowanie opatrzone jest fioletową grafiką. Cena produktu zależy od jego rozmiaru, dlatego trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na postawione przez Panią pytanie. Na karcie produktu proszę wybrać opcję zakupu z dofinansowaniem NFZ oraz odpowiedni rozmiar pieluch - cena wyliczy się automatycznie. Pieluchomajtki Super Seni Plus znajdują się tutaj:
  https://www.seni24.pl/pieluchomajtki-zapinane-na-rzepy-super-seni-plus_2-16#
  W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań pozostajemy do Pani dyspozycji pod numerem telefonu: 56 45 19 105.

 • Napisał: Piotr On 2024-01-07
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry.
  Moja siostra ma znaczne upośledzenie umysłowe i z tego powodi I grupe inwalidzką. Miała zlecenie na środki chłonne wystawione przez lekarza na 12 miesiecy. Po upływie tego czasu lekarz odmówił wystawienia następnego zlecenia twierdząc, że może takie zlecenie wystawic tylko na 12 miesięcy. Czy ma rację i osobie przysługuje TYLKO JEDNO zlecenie? Jeżeli tak to co po tym okresie, jeżeli stan zdrowia nie uległ poprawie?

  Replied by: Joanna On 2024-01-08 Panie Piotrze, wystawienie zlecenia refundacyjnego to indywidualna decyzja lekarza - ma on prawo odmówić wystawienia zlecenia, jeżeli nie widzi przesłanek do jego wystawienia. W opisanej przez Pana sytuacji stan zdrowia pacjentki nie uległ jednak poprawie, zatem trudno racjonalnie uargumentować odmowę wystawienia dokumentu. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z decyzją specjalisty, proszę spróbować porozmawiać na ten temat z innym lekarzem.

 • Napisał: Grazyna Solomianko On 2024-01-06
  Rating:
  5.0

  co musi lekarz napisac na zleceniu aby byla mozliwosc zamowienia kilku produktow ( pieluchmajtki i podklady z dofinansowaniem z NFZ.

  Replied by: Joanna On 2024-01-08 Pani Grażyno, w takiej sytuacji należy poprosić lekarza wystawiającego zlecenie o wpisanie w odpowiedniej rubryce treści "Pieluchomajtki lub zamienne". Daje to możliwość zakupu wyrobów chłonnych w ramach limitu z podziałem na takie produkty, które rzeczywiście odpowiadają potrzebom pacjenta.

 • Napisał: Małgorzata On 2024-01-06
  Rating:
  5.0

  Zlecenie. P101, ile dofinansowania z NFZ na materiały chłonne?

  Replied by: Joanna On 2024-01-08 Pani Małgorzato, wysokość dofinansowania na wyroby chłonne zależy od uprawnień kupującego. Kwota dofinansowania na poziomie 100% przysługuje bardzo małej grupie pacjentów - inwalidom wojskowym, inwalidom wojennym, osobom represjonowanym, niewidomym ofiarom działań wojennych oraz uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. Pozostałym pacjentom NFZ zwróci odpowiednio 80% (osobom dorosłym) lub 90% (dzieciom do 18. roku życia) kwoty za zakupy w ramach obowiązującego limitu.

 • Napisał: Stanisław Szkółka On 2024-01-04
  Rating:
  5.0

  Nie korzystałem z dofinansowania z NFZ na pieluchomajtki ale korzystałem z rocznego odliczenia od podatku . Pytanie dotyczy dofinansowania z NFZ. Czy jeśli skorzystam z w/w dofinansowania będę mógł odliczyć poniesione koszty od podatku?

  Replied by: Joanna On 2024-01-05 Panie Stanisławie, wyroby chłonne, takie jak pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady higieniczne i wkłady anatomiczne można odliczyć od podatku, jednak maksymalnie w kwocie 2280 zł.

 • Napisał: Magdalena On 2024-01-03
  Rating:
  5.0

  chciałabym się dowiedzieć, ile u Państwa kosztuje 60 sztuk pieluchomajtek M na zlecenie stałe od lekarza

  Replied by: Joanna On 2024-01-05 Pani Magdaleno, to zależy, o jaki model pieluchomajtek Pani pyta. Cena produktu z dofinansowaniem jest uzależniona od modelu wyrobu chłonnego, rozmiaru oraz ilości sztuk w opakowaniu, a także wysokości dofinansowania, do jakiej jest uprawniony pacjent (NFZ zwraca odpowiednio 80%, 90% lub 100% kwoty w ramach obowiązującego limitu). Szczegóły dotyczące wysokości refundacji oraz pełen cennik wyrobów objętych dofinansowaniem znajdują się w treści niniejszego artykułu.

 • Napisał: Jadwiga On 2024-01-03
  Rating:
  5.0

  Czy żonie inwalidy wojennego przysługuje 100% refundacja na pieluchomajtki?

  Replied by: Joanna On 2024-01-05 Pani Jadwigo, 100% refundacja w ramach limitu dofinansowania przysługuje tylko inwalidom wojskowym, inwalidom wojennym, osobom represjonowanym, niewidomym ofiarom działań wojennych oraz uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. Żony inwalidów wojennych nie mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości 100%.

 • Napisał: Luvyna On 2024-01-03
  Rating:
  5.0

  Mam 76 lat kilka lat temu miałam operację na uwięźnięcie żołądka w przepuklinie mam wyciekanie moczu, czy przysługuje mi refundacja na podpaski seni lady

  Replied by: Joanna On 2024-01-04 Dzień dobry, dofinansowanie do wyrobów chłonnych przysługuje pacjentom z nietrzymaniem moczu, u którego jest ono skutkiem jednej z poniższych chorób współistniejących, do których zaliczamy: głębokie upośledzenie umysłowe, zespoły otępienne o różnej etiologii, wady wrodzone i choroby układu nerwowego, trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, wady wrodzone dolnych dróg moczowych, jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu, choroba nowotworowa przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej, przetoki nowotworowe lub popromienne, nietrzymanie moczu w wyniku chorób nowotworowych, powikłania po leczeniu chorób nowotworowych.

 • Napisał: Maria On 2024-01-01
  Rating:
  5.0

  Czy osoba o znacznym stopniu na nietrzymanie moczu może otrzymać pieluchomajtki z refundacji czy się nie należy

  Replied by: Joanna On 2024-01-03 Dzień dobry Pani Mario, nietrzymanie moczu oraz orzeczenie o niepełnosprawności same w sobie nie stanowią podstawy do wstawienia zlecenia na wyroby chłonne. Pacjent otrzyma dofinansowanie jedynie wówczas, gdy nietrzymanie moczu stanowi rezultat jednej z chorób współistniejących, do których zaliczamy choroby nowotworowe, głębokie upośledzenie umysłowe, zespoły otępienne o różnej etiologii, wady wrodzone i choroby układu nerwowego, trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, wady wrodzone dolnych dróg moczowych oraz jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych.

 • Napisał: Anka On 2023-12-30
  Rating:
  5.0

  Czy przy zmianach kręgosłupa i operacji odcinka lędźwiowego i operacji guza nerek mogę otrzymać zlecenie na pieluchomajtki/zaznaczam iż mam duże kłopoty z nietrzymaniem moczu

  Replied by: Joanna On 2024-01-04 Szanowna Pani, refundacja przysługuje między innymi osobom z pourazowym uszkodzeniem dróg moczowych będącym przyczyną nietrzymania moczu oraz osobom, u których nietrzymanie moczu nastąpiło na skutek choroby nowotworowej. Być może dotyczy to Pani przypadku? Nie umiem jednoznacznie odpowiedzieć na Pani pytanie, dlatego zalecam, aby omówiła Pani sytuację z lekarzem - zlecenie może wystawić nawet lekarz POZ.

 • Napisał: Teresa On 2023-12-29
  Rating:
  5.0

  jak będą refundowane wnioski w 2024r. jeżeli zostały wystawione w 2023 r. na 12 miesięcy

  Replied by: Joanna On 2023-12-29 Dzień dobry, sam sposób realizacji zleceń nie zmieni się w nowym roku. Osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia) posiadające dotąd dofinansowanie na poziomie 70% odtąd będą mogły zakupić produkty ze zniżką 80%, ponieważ zwiększa się dla nich wysokość dofinansowania NFZ.

 • Napisał: Gdzie uzyskać pomoc w uzyskaniu refundacji ? On 2023-12-28
  Rating:
  5.0

  Super

  Replied by: Joanna On 2023-12-29 Dzień doby, prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem telefonu: 56 45 19 105 - postaramy się pomóc.

 • Napisał: Anna Maria On 2023-12-21
  Rating:
  5.0

  Witam, moja teściowa ma niepełnosprawność stopnia znacznego, po udarze mózgu. Ile przysługuje jej pieluchomajtek/ wkładek/ pampersów? Kto wypisze zlecenie ? POZ czy specjalista neurolog? Pozdrawiam Anna

  Replied by: Joanna On 2023-12-21 Pani Anno, zlecenie na wyroby chłonne może wypisać neurolog, może to być także lekarz POZ po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną pacjenta - wskazaniem do stosowania wyrobów chłonnych. Miesięczny limit wyrobów chłonnych wynosi 90 szt., jednak osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą liczyć na większą liczbę produktów - decyduje o tym lekarz wystawiający zlecenie w oparciu o zapotrzebowanie pacjenta. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące m.in. realizacji zleceń oraz sposobu ich pozyskiwania znajdzie Pani w treści niniejszego artykułu - zachęcamy do lektury.

 • Napisał: Jadwiga lewandowska On 2023-12-20
  Rating:
  5.0

  jestem inwalida umiarkowany stopien 83 lata uzywam pieluchomajtki nie mam zlecenia na dofinansowanie mam nietrzymanie moczu czy moge odliczyc zakup odd dochodu do max 2280 przy pit 37
  mam

  Replied by: Joanna On 2023-12-20 Dzień dobry, tak, zakup pieluchomajtek kupowanych z własnych środków można odliczyć od podatku w ramach tak zwanej ulgi rehabilitacyjnej.

 • Napisał: Izabela On 2023-12-18
  Rating:
  5.0

  Dzien dobry, tesciowa ma 92 lata i orzeczenie o niepelnospr.bezterminowe na narzad sluchu i ogolny stan zdrowia. Od niedawna wspiera sie pieluchomajtkami. Czy przysluguje jej refundacja? Ile sztuk i na jaki czas i ile %refundacji? Dziekuje.

  Replied by: Joanna On 2023-12-19 Pani Izabelo, zgodnie z treścią niniejszego artykułu refundacja na wyroby chłonne przysługuje w przypadku:
  - choroby nowotworowej przebiegającej w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej,
  - przetok nowotworowych lub popromiennych,
  - nietrzymania moczu lub stolca będącego następstwem chorób nowotworowych,
  - powikłań po leczeniu chorób nowotworowych,
  - neurogennego lub nieneurogennego nietrzymania moczu lub stolca (z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu) połączonego z występowaniem CO NAJMNIEJ jednej z poniższych chorób, takich jak: głębokie upośledzenie umysłowe, zespoły otępienne o różnej przyczynie, wady wrodzone i choroby układu nerwowego lub trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, wady wrodzone dolnych dróg moczowych, jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych, jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego.
  Samo w sobie orzeczenie o niepełnosprawności nie stanowi podstawy do wystawienia zlecenia na dofinansowanie NFZ.

 • Napisał: Elżbieta On 2023-12-18
  Rating:
  5.0

  Czy wniosek na materiały chłonne wystawiony przez lekarza w 2023 r ( na pół roku) będzie mógł być zrealizowany w 2024 roku wg nowych zasad obowiązujących od stycznia 2024 roku?

  Replied by: Joanna On 2023-12-19 Dzień dobry Pani Elżbieto, tak - zlecenie wystawione w 2023 nie traci ważności, może być realizowane w 2024 roku.

 • Napisał: Katarzyna On 2023-12-17
  Rating:
  5.0

  Mam nietrzymanie moczu po operacji

  Replied by: Joanna On 2023-12-18 Dzień dobry Pani Katarzyno, jak możemy Pani pomóc? Jeżeli szuka Pani odpowiedzi na pytanie, czy przysługuje Pani dofinansowanie NFZ do wyrobów chłonnych, znajdzie ją Pani w treści tego artykułu. Opisaliśmy w nim, w jakich sytuacjach pacjent może liczyć na refundację oraz jak ją zrealizować.

 • Napisał: Ettelie On 2023-12-16
  Rating:
  5.0

  Pracuję w DPSie i od nowego roku zmieniamy dostawcę pieluch. Czy stare zlecenia trzeba anulować? Czy trzeba anulować też dotychczasowe e-zlecenia? Czy mogą one być realizowane nadal, ale w innym sklepie?

  Replied by: Joanna On 2023-12-18 Dzień dobry, e-zlecenie na wyroby medyczne może być realizowane u różnych świadczeniodawców w trakcie okresu ważności. Jeżeli dotychczas takie zlecenie było realizowane u jednego świadczeniodawcy, istnieje możliwość zmiany punktu zakupu na inny bez konieczności jakichkolwiek anulacji zlecenia. W przypadku zleceń papierowych sytuacja wygląda inaczej - jeżeli rozpoczęto realizację zlecenia w jednym miejscu, należy kontynuować w nim zakupy aż do momentu zakończenia ważności zlecenia. Zlecenie, które samoistnie straciło ważność, nie musi zostać anulowane.

 • Napisał: Katarzyna On 2023-12-13
  Rating:
  5.0

  Witam mam zlecenie na pielucho majtki

  Replied by: Joanna On 2023-12-14 Dzień dobry, zlecenie można zrealizować w sklepie Seni24, rejestrując je w tym miejscu: https://www.seni24.pl/zarejestruj-zlecenie-nfz

 • Napisał: Krystyna On 2023-11-29
  Rating:
  5.0

  Jak załatwić przez internet zwrot kosztów poniesionych na pieluchomajtki.

  Replied by: Joanna On 2023-11-30 Dzień dobry Pani Krystyno, refundacja NFZ do wyrobów chłonnych przyznawana jest na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza lub inną uprawnioną do tego osobę. Na podstawie zlecenia istnieje możliwość zakupu z dofinansowaniem NFZ. Nie ma jednak możliwości odzyskania poniesionych wcześniej kosztów na pieluchomajtki.

 • Napisał: Aleksandra On 2023-11-29
  Rating:
  5.0

  Co to sa wkladki czy inne produkty anatomoczne?

  Replied by: Joanna On 2023-11-29 Dzień dobry Pani Aleksandro, wkłady anatomiczne to inna nazwa wkładek urologicznych. Wkładki urologiczne to produkty na nietrzymane moczu, wyróżniamy wśród nich wkładki dla kobiet Seni Lady oraz wkładki dla mężczyzn Seni Man. Wkładki na nietrzymanie moczu objęte refundacją znajdzie Pani na stronie: https://www.seni24.pl/wkladki-urologiczne-dofinansowanie-nfz/

 • Napisał: Janina Kowalska On 2023-11-26
  Rating:
  5.0

  Moja Mama jest osobą represjonowaną, jaki musi być podany kod na recepcie żeby otrzymała 100% dofinansowanie?

  Replied by: Joanna On 2023-11-27 Pani Janino, wystarczy poinformować lekarza o przynależności do tej kategorii pacjentów - specjalista będzie wiedział, jaki symbol wpisać w zleceniu. Proszę pamiętać, że dokumentem potwierdzającym uprawnienia osoby represjonowanej jest legitymacja osoby represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po 23 kwietnia 2003 r., symbol Rw-52. Dokument ten, z dużą pewnością, będzie wymagany do wypisania odpowiedniego zlecenia NFZ.

 • Napisał: Janina Kowalska On 2023-11-26
  Rating:
  5.0

  Czy przysługujący limit miesięczny 90 sztuk należy wykorzystać na raz, czy można rozdzielić na dwie lub trzy partie?

  Replied by: Joanna On 2023-11-27 Dzień dobry, zlecenia w obrębie jednego miesiąca nie można dzielić, należy zrealizować je w całości.

 • Napisał: Anna Roski On 2023-11-20
  Rating:
  5.0

  Dzien Dobry, czy wdowie po kombatancie przysluguja darmowe pieluchomajtki? Mama jest tez inwalidka o znacznym stopniu niepelnosprawnosci. Dziekuje odpowiedz

  Replied by: Joanna On 2023-11-21 Pani Anno, wdowy po kombatantach wojennych niestety nie posiadają prawa do refundacji środków pomocniczych, do których zaliczamy m.in. pieluchomajtki. Warto jednak wspomnieć, że na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych uprawnieni są do renty rodzinnej i mają prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności "Rp" lub "Rpz" oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 46 ust.3).

 • Napisał: Dorota On 2023-11-15
  Rating:
  5.0

  Witam
  Prosze o odpowiedz. Ile jest doplata refundacja do pieluchomajtek chłonnych dla dorosłych. Pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2023-11-15 Pani Doroto, pełen cennik refundacyjny jest dostępny w tym miejscu: https://www.seni24.pl/content/17-Cennik-refundacyjny-Seni

 • Napisał: Mirosław On 2023-11-13
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Czy dofinansowanie na podkłady jest niezależne czyli dodatkowe do pieluchomajtek ?

  Replied by: Joanna On 2023-11-13 Panie Mirosławie, dofinansowanie na podkłady higieniczne jest niezależne. Zlecenie wypisywane jest na "wyroby chłonne" z uwzględnieniem konkretnego zapotrzebowania pacjenta. Lekarz najczęściej ujmuje to jednak w sposób ogólny, np. "pieluchomajtki i zamienniki" albo wymienia grupy produktowe: majtki chłonne, pieluchomajtki, podkłady hgieniczne itp.

 • Napisał: Zuza On 2023-11-03
  Rating:
  5.0

  Jak uzyskać pampersy na refundację

  Replied by: Joanna On 2023-11-03 Dzień dobry, w treści niniejszego artykułu wyjaśniamy procedurę uzyskania refundacji na wyroby chłonne - zachęcamy do lektury. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że produkty chłonne na nietrzymanie moczu można zakupić w naszym sklepie rejestrując zlecenie refundacyjne w tym miejscu: https://www.seni24.pl/zarejestruj-zlecenie-nfz

 • Napisał: Bożena On 2023-11-02
  Rating:
  5.0

  Jaka nastąpiła zmiana w refundacji, z treści nie wynika

  Replied by: Joanna On 2023-11-03 Szanowna Pani, w treści niniejszego artykułu piszemy o zmianach. Od 1 lipca 2023 r. została wprowadzona możliwość wystawiania przez osoby uprawnione zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w postaci elektronicznej (tzw. e-zlecenia). Takie zlecenia są funkcjonalne i mogą być wystawiane również w trakcie teleporady, co bardzo ułatwia życie osoby korzystającej z dofinansowania NFZ. Co ważne, e-zlecenie na wyroby medyczne może być realizowane u różnych świadczeniodawców w trakcie okresu ważności. Ponadto, w styczniu 2023 roku zmieniły się limity refundacyjne na wyroby chłonne z korzyścią dla pacjenta. Podwyższono bowiem maksymalną kwotę dofinansowania na wybrane produkty chłonne. Cennik produktów Seni objętych refundacją jest dostępny w artykule.

 • Napisał: Ela On 2023-10-18
  Rating:
  5.0

  Mija mama jako dziecko była wywieziona z rodzicami do Niemiec. Ma legitymację osoby represjonowanej. Dzwoniłam do NFZ i powiedziano mi, że nie należy się 100% refundacji. Co nam zrobić aby otrzymać taką refundację. Pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2023-10-19 Pani Elu, osoby represjonowane, posiadające dokument uprawniający (Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez ZUS o symbolu Rw-52), mają prawo m.in. do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu. Aby nabyć wyroby chłonne na nietrzymanie moczu w ramach refundacji NFZ należy posiadać zlecenie od lekarza lub innej osoby uprawnionej do wystawienia niniejszego dokumentu. W takim zleceniu określa się rodzaj oraz ilość miesięcznego zapotrzebowania na wyroby chłonne. Proszę jednocześnie pamiętać, że nie w każdej sytuacji nietrzymanie moczu będzie wskazaniem do uzyskania zlecenia. W treści niniejszego artykułu wypisaliśmy, jakie okoliczności umożliwiają otrzymanie zlecenia i w jaki sposób je zrealizować. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcamy do konsultacji z naszą infolinią pod numerem telefonu: 56 45 19 105.

 • Napisał: Daria On 2023-10-09
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, czy są Państwo w stanie obliczyć wysokość dofinansowania jakie przysługuje do zakupu 150 szt pieluchomajtek przy limicie finansowania 2.30

  Replied by: Alicja On 2023-10-10 Dzień dobry, cena ostateczna zależy od konkretnego produktu, jego rozmiaru a także cen w danym punkcie.

 • Napisał: Albert On 2023-10-05
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, moja Mama ma uprawnienia IB (po Tacie). Czy to wystarczy do 100% refinansowania? Dziękuje i pozdrawiam

  Replied by: Alicja On 2023-10-09 Dzień dobry, na to pytanie powinien odpowiedzieć ZUS.

 • Napisał: Zofia On 2023-10-05
  Rating:
  5.0

  Witam, mój syn ma orzeczenie o niepełnosprawności 06-E . Czy przysługuje mu refundacja do pieluchomajtek.

  Replied by: Alicja On 2023-10-06 Dzień dobry, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie refundacja przysługuje w przypadku:

  choroby nowotworowej przebiegającej w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej,
  przetok nowotworowych lub popromiennych,
  nietrzymania moczu lub stolca będącego następstwem chorób nowotworowych,
  powikłań po leczeniu chorób nowotworowych,
  neurogennego lub nieneurogennego nietrzymania moczu lub stolca (z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu) połączonego z występowaniem CO NAJMNIEJ jednej z poniższych chorób, takich jak:
  głębokie upośledzenie umysłowe,
  zespoły otępienne o różnej przyczynie,
  wady wrodzone i choroby układu nerwowego lub trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego,
  wady wrodzone dolnych dróg moczowych,
  jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych,
  jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego.

 • Napisał: Katarzyna` Wojtyła-Biłek On 2023-10-04
  Rating:
  5.0

  Czy jeśli do tej pory wykorzystywałam kod w aptece czy teraz mogę to zrobić u Was?

  Replied by: Alicja On 2023-10-05 Dzień dobry, w przypadku tradycyjnego zlecenia niestety nie ma możliwości zmiany realizatora usługi w trakcie trwania zlecenia. Jeśli jednak lekarz wystawił zlecenie w formie elektronicznej to można zmieniać realizatora usługi przy każdym zamówieniu.

 • Napisał: Mini On 2023-09-18
  Rating:
  5.0

  Ile dopłaca nfz do 30 szt pampersow dla dorosłego. Ja zapłaciłam 100zl50gr?

  Replied by: Joanna On 2023-09-19 Dzień dobry, cennik dofinansowania NFZ znajduje się w tym miejscu: https://www.seni24.pl/content/17-Cennik-refundacyjny-Seni

 • Napisał: Asia On 2023-09-13
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, czy zlecenie wystawione w grudniu 2022 roku na 12 miesięcy jest nadal ważne? Czy będzie realizowane na zasadach z 2023 roku?

  Replied by: Joanna On 2023-09-13 Pani Asiu, jeżeli zlecenie nie zostało anulowane, to nadal jest ważne. Realizując je w tym roku, kupuje Pani na zasadach obowiązujących obecnie - jak mniemam, chodzi o ceny produktów i pulę wyrobów objętych dofinansowaniem. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu z naszą infolinią pod numerem telefonu: 56 45 19 105.

 • Napisał: Maciej On 2023-09-12
  Rating:
  5.0

  Na pytanie o podstawę prawną możliwości zakupu w wyłącznie w drodze jednorazowej transakcji w ramach przysługującego limitu przysługującego 90 sztuk na miesiąc, bez możliwości podzielenia tej liczby na więcej transakcji, np. co dwa tygodnie 45 sztuk, nadal nie uzyskałem odpowiedzi. Znam aktualny tekst jednolity stosowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia i stąd moje pytanie. Tam takiego ograniczenia nie mogę dostrzec, a jest to sfera finansów publicznych.

  Replied by: Joanna On 2023-09-13 Panie Macieju, poprosimy w tej sprawie o kontakt bezpośrednio z działem refundacji Seni: refundacja.seni@tzmo-global.com.

 • Napisał: Beata On 2023-09-08
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, czy jeśli pacjent z I stopniem niepełnosprawności dostanie wypisane zlecenie na refundacje pampersów w ilości powyżej 90 szt - to czy całośc jest objęta dofinansowaniem czy tylko limit 90 szt?

  Replied by: Joanna On 2023-09-11 Pani Beato, dofinansowanie obejmuje całość zlecenia, a nie tylko 90 sztuk.

 • Napisał: Józefa On 2023-09-04
  Rating:
  5.0

  jak otrzymać wkładki na nietrzymanie moczu na nfz

  Replied by: Joanna On 2023-09-04 Pani Józefo, aby kupić wkładki na nietrzymanie moczu z dofinansowaniem ze strony NFZ należy uzyskać specjalne zlecenie - jest to dokument wydawany przez lekarza lub inną uprawnioną do tego osobę. Zlecenie uprawnia do zrealizowania zakupów wyrobów chłonnych ze znaczną zniżką. W treści niniejszego artykułu wspomnieliśmy, kto może wystawić zlecenie na wkładki urologiczne oraz kto może je otrzymać. Zachęcamy do zapoznania się z lekturą. Uprzejmie nadmieniamy, że wkładki urologiczne z dofinansowaniem NFZ można zakupić m.in. w naszym sklepie internetowym z wysyłką bezpośrednio do domu. Zlecenie można zarejestrować tutaj: https://www.seni24.pl/zarejestruj-zlecenie-nfz

 • Napisał: Maciej On 2023-09-03
  Rating:
  5.0

  Chciałbym zapytać z jakiego przepisu ustawowego lub rangi rozporządzenia wynika ograniczenie pacjentów polegające na tym, że nie można podzielić na kilka zakupów realizacji limitu w danym miesiącu na pieluchomajtki i inne tego rodzaju wyroby medyczne. Innymi słowy w aptekach jest konieczność jednorazowej realizacji zakupu od razu 90 sztuk pieluchomajtek, gdyż przy zakupie np. na początku miesiąca 30 sztuk reszta na ten miesiąc przepada. Nie ma możliwości dokupienia pozostałych 60 sztuk przykładowo koło 20 dnia tego miesiąca. Proszę o niezwłoczną odpowiedź.

  Replied by: Joanna On 2023-09-12 Panie Macieju, taki a nie inny sposób zaopatrywania się w wyroby medyczne podyktowany jest obowiązującymi aktami prawnymi. Zapis o realizacji zleceń w refundacji NFZ znajduje się w Dzienniku Ustaw, a dalej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27.10.2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2319), pozycje 100 oraz 101.

 • Napisał: Renata On 2023-09-01
  Rating:
  5.0

  Witam ponoć jak lekarz wypisze 260 szt pieluchomajtki to pacjent nic nie zaplaci

  Replied by: Joanna On 2023-09-01 Pani Renato, dofinansowanie nie jest równoznaczne z całkowitym pokryciem kosztów wyrobów chłonnych przez NFZ. Pacjent będzie musiał dopłacić brakującą kwotę podczas zakupów. Więcej na temat limitów refundacyjnych piszemy w treści niniejszego artykułu - zachęcamy do lektury.

 • Napisał: Grażyna On 2023-08-24
  Rating:
  5.0

  Jak obliczyć cenę za opakowanie seni active normal XL po refundacji NFZ 70 %

  Replied by: Joanna On 2023-08-29 Pan Grażyno, w karcie produktu Seni Active Normal znajduje się specjalne pole "Oferta refundacyjna" - po jego wybraniu pokazuje się cena sklepu Seni24.pl wyliczona już z uwzględnieniem refundacji NFZ. Produkt znajdzie Pani na stronie:
  https://www.seni24.pl/majtki-chlonne-zakladane-jak-bielizna-seni-active-normal_5-28#

 • Napisał: Bozena On 2023-08-07
  Rating:
  5.0

  Witam ,
  Mam 63 lata i od 5 lat choruje na nowotwór jelita grubego.Od listopada jestem pod opieką hospicjum opieki paliatywnej.
  Chciałabym zapytać czy kwalifikuje się do darmowych refundowanych pieluchomajtki,które bardzo ułatwiają m8 funkcjonowanie w życiu codziennym .

  Replied by: Joanna On 2023-08-10 Pani Bożeno, refundacja przysługuje m.in. osobom z nietrzymaniem moczu lub stolca będącym następstwem chorób nowotworowych. Można zatem wnioskować, że takie uprawnienia Pani przysługują. Jednocześnie uprzejmie nadmieniamy, że dofinansowanie NFZ nie oznacza całkowitego finansowania produktów chłonnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest to jedynie dopłata do całkowitej kwoty za zakup. Wszystkie informacje na ten temat znajdzie Pani w treści niniejszego artykułu. Zachęcam do porozmawiania z lekarzem lub inną osobą uprawnioną do wystawienia zlecenia refundacyjnego celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Może Pani także skorzystać z możliwości porozmawiania z naszą konsultantką pod numerem telefonu:
  56 45 19 105.

 • Napisał: Alicja On 2023-08-06
  Rating:
  5.0

  mam stwierdzone od lat naglace nietrzymanie moczu, oraz obnizenie m odbytu,na te dolegliwosci posiadam zaswiadczenia specjalistow, , ginekologa, proktologa, urologa do poczatku roku 2023 r. otrzymywalam zlecenie na refundacje obecnie lekarz rodzinny odmowil mi wystawienia zlecenia argumentujac ze tylko chorzy kologiczni i z demencja starcza maja te uprawnienia. Pytanie moje czy moje urudniajace mi zycie schorzenia nie podlegaja dalszej refundacji i czy specjalista: ginekolog, urolog, proktolog ma rowniez uprawnienia do wystawiania zlecenia, mam - 85 lat i umiarkowane inwaidztwo - dziekuje za odpowiedz

  Replied by: Joanna On 2023-08-07 Pani Alicjo, postawione przez Panią pytania znajdują odpowiedź w treści niniejszego artykułu. Refundacja wyrobów chłonnych przysługuje w przypadku:
  choroby nowotworowej przebiegającej w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej, przetok nowotworowych lub popromiennych, nietrzymania moczu lub stolca będącego następstwem chorób nowotworowych, powikłań po leczeniu chorób nowotworowych, neurogennego lub nieneurogennego nietrzymania moczu lub stolca (z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu) połączonego z występowaniem CO NAJMNIEJ jednej z poniższych chorób, takich jak: głębokie upośledzenie umysłowe, zespoły otępienne o różnej przyczynie, wady wrodzone i choroby układu nerwowego lub trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, wady wrodzone dolnych dróg moczowych, jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych, jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego. Lekarze, tacy jak ginekolog czy urolog, również są uprawnieni do wystawienia zlecenia na wyroby chłonne.

 • Napisał: Edyta On 2023-08-02
  Rating:
  5.0

  Czy jezeli wniosek na pampersy mam wystawiony do końca roku a w czerwcu skończyła się data ważności orzeczenia o grupie niepełnosprawności znacznej (od lipca mam nowe orzeczenie o znacznym stopniu niepelnosprawnosci),mogę nadal realizować zakup pieluch na podstawie starego wniosku, czy musze anulować w NFZ stary wniosek na pampersy i prosić lekarza o wystawienie nowego.

  Replied by: Joanna On 2023-08-03 Pani Edyto, orzeczenie o niepełnosprawności jest podstawą do przyznania uprawnień dodatkowych 47ZN, które pozwalają na zwiększenie limitu ilości wydawanych miesięcznie środków. Zachęcam do skonsultowania się z lekarzem celem wyjaśnienia, czy konieczne będzie wydanie nowego zlecenia w Pani przypadku.

 • Napisał: Czy zlecenie na majtki chłonne wystawione w Warszawie można odebrać w innym mieście. On 2023-07-17
  Rating:
  5.0

  Siostra jest u mnie 200 km od Warszawy i czy można odebrać tu na miejscu.

  Replied by: Joanna On 2023-07-18 Jeżeli realizacja zlecenia refundacyjnego została rozpoczęta w danej aptece lub sklepie medycznym, nie ma możliwości wykupienia produktów w innym miejscu. Rozpoczęcie realizacji zlecenia NFZ w danej placówce zobowiązuje kupującego do kontynuowania zakupów w kolejnych miesiącach tylko tam. Wygodnym rozwiązaniem są zakupy przez internet, dające możliwość złożenia zamówienia w ramach refundacji z dowolnego miejsca w Polsce i wysyłki pod wskazany adres. W sklepie Seni24 zrealizują Państwo zlecenie NFZ na zakup wyrobów chłonnych bez wychodzenia z domu.

 • Napisał: Iwona On 2023-07-13
  Rating:
  5.0

  Czy osobie że zdiagnozowanym parciem naglącym przysługuje refundacja?

  Replied by: Alicja On 2023-07-13 Dzień dobry, decyzja o wystawieniu zlecenia na wyroby chłonne należy do lekarza.

 • Napisał: Xantis On 2023-07-09
  Rating:
  5.0

  Czy pacjent będący w ośrodku ma prawo do refundacji na pieluchy i podkłady?

  Replied by: Alicja On 2023-07-10 Dzień dobry, decyzję o wystawieniu zlecenia podejmuje lekarz.

 • Napisał: Walentyna On 2023-07-05
  Rating:
  5.0

  Jak wygląda, refundacja zakupu majtek chłonnych dla osoby represjonowanej?

  Replied by: Alicja On 2023-07-06 Dzień dobry, osobom represjonowanym przysługuje 100% dofinansowania od limitu.

 • Napisał: Małgorzata On 2023-07-05
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Czy jest nadal większe dofinansowanie dla osób represjonowanych?

  Replied by: Alicja On 2023-07-06 Dzień dobry, osobom represjonowanym przysługuje 100% dofinansowania od limitu.

 • Napisał: Grzesiek On 2023-07-04
  Rating:
  5.0

  Czy osobie beż grupy należy się zniżka na pampersy i jaka ta zniżka?

  Replied by: Alicja On 2023-07-04 Dzień dobry, decyzję o wystawieniu zlecenia zawsze podejmuje lekarz bądź inna osoba uprawniona.

 • Napisał: Anna On 2023-07-04
  Rating:
  5.0

  Jestem zDabrowy Górniczej, chciałam złożyć w Mopsie faktury na refundację środków chłonnych urologicznych. Jestem całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji. W Mopsie mi powiedziano, ze nie ma środkow z PFRONu na refundację i niewiadomo kiedy będą , ze nie ma sensu narazie składać takiego wniosku. Czy w tym roku będzie jeszcze taka możliwość, czy składać wniosek ? Dziękuje za odpowiedz

  Replied by: Alicja On 2023-07-04 Dzień dobry, to pytanie należy kierować do lokalnego MOPSu, MOPRu lub PCPR.

 • Napisał: Barbara On 2023-06-30
  Rating:
  5.0

  Mam stopień 10 N czy należy mi się ulga

  Replied by: Alicja On 2023-07-03 Dzień dobry, decyzję o wystawieniu zlecenia podejmuje lekarz bądź inna osoba uprawniona.

 • Napisał: Alex On 2023-06-28
  Rating:
  5.0

  Czy zabieg TURP upoważnia do otrzymania refundacji NFZ na majtki chłonne i wkładki urologiczne?

  Replied by: Alicja On 2023-06-29 Dzień dobry, decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje lekarz na podstawie wywiadu i historii chorób.

 • Napisał: Katarzyna On 2023-06-28
  Rating:
  5.0

  dzień dobry, czy jest możliwość wykupienia pieluchomajtek przysługujących na dany miesiąc (np. 90szt.) w trakcie kilku wizyt w danej aptece w tym miesiącu (np.: 3 x po 30szt)

  Replied by: Alicja On 2023-06-28 Dzień dobry, niestety nie ma takiej możliwości. W przypadku zakupu mniejszej ilości sztuk niż przyznana - pozostała część na dany miesiąc przepada.

 • Napisał: Dora On 2023-06-26
  Rating:
  5.0

  Mąż ma sla w zaawansowanym stadium i stopień niepełnosprawności znaczny. Czy kupujac pieluchy muszę jednorazowo wykupić cały "miesieczny przydzial" czy mogę go podzielić na kilka w miesiacu

  Replied by: Alicja On 2023-06-27 Dzień dobry, niestety nie ma możliwości złożenia kilku zamówień z refundacją w ciągu 1 miesiąca. W przypadku jednorazowego wykupienia mniejszej ilości produktów pozostała część przypisana do danego miesiąca przepada.

 • Napisał: Anna Bogucka On 2023-06-25
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Mama ma zlecenie na 12 miesięcy. Czy w sklepie internetowym mogę realizować to zlecenie co 2-3 miesiące? Jaki jest koszt dostawy produktów refundowanych?

  Replied by: Alicja On 2023-06-26 Dzień dobry, zamówienie z dofinansowaniem NFZ można składać co 1 miesiąc, 2 miesiące, maksymalnie na 6 miesięcy. Przy wartości zamówienia powyżej 109zł dostawa jest darmowa.

 • Napisał: Tadeusz On 2023-06-19
  Rating:
  5.0

  W aptece cen jednostkowa za pieluchomajtki wynosi 2,70 natomiast przy realizacji zlecenia refundowanego przez NFZ naliczają 3,65. Czy to jest prawidłowe. Tłumaczą, że taką cenę określił NFZ

  Replied by: Alicja On 2023-06-19 Dzień dobry, Wartość dopłaty pacjenta do zamówień z dofinansowaniem NFZ może się różnić w zależności od miejsca zakupu (apteka, sklep medyczny, sklep internetowy) oferującego dofinansowanie NFZ. Umowy różnych Realizatorów zawierane z NFZ mogą różnić się w kwestii cen wyrobów medycznych.

 • Napisał: Maja On 2023-06-13
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry,
  Czy mając wystawione zlecenie z limitem 100sztuk miesięcznie mogę zakupić od razu zaopatrzenie na 2 lub 3 miesiące?

  Replied by: Alicja On 2023-06-14 Dzień dobry, jednorazowo można wykupić produkty maksymalnie na 6 miesięcy.

 • Napisał: Asia On 2023-06-12
  Rating:
  5.0

  Ktury to numer zlecenia na zleceniu

  Replied by: Alicja On 2023-06-13 Dzień dobry, numer zlecenia znajduje się w prawym górnym rogu zlecenia.

 • Napisał: Iwona On 2023-06-12
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, chciałam się dowiedzieć jaka jest maksymalna ilość refundowanych sztuk pieluchomajtek na miesiąc, w przypadku osoby chorej która ma pierwszą grupę inwalidzką i choruje na Alzheimera.

  Replied by: Alicja On 2023-06-13 Dzień dobry, decyzja co do ilości produktów w refundacji należy do lekarza, który na podstawie dodatkowych uprawnień może zwiększyć ich ilość.

 • Napisał: Eryk Drozd On 2023-06-09
  Rating:
  5.0

  Czy dostanę za darmo pampersy dla dorosłych w rozmiarze m

  Replied by: Alicja On 2023-06-12 Dzień dobry, dofinansowanie NFZ dzieli się na 70% oraz 100% dofinansowania od limitu, szczegółowy cennik można sprawdzić tutaj - https://www.seni24.pl/content/17-Cennik-refundacyjny-Seni

 • Napisał: Magdalena On 2023-05-30
  Rating:
  5.0

  Witam
  Posiadam zaświadczenie o uprawnieniach kombatantow i osób represjonowanych ,czy taki dokument upowaznia mnie do znizki większej niż 70 %,pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2023-05-31 Tak, przysługuje Pani dofinansowanie do wyrobów chłonnych w wysokości 100% limitu dofinansowania.

 • Napisał: Halina On 2023-05-29
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry mam dofinansowanie ż NFZ na podkłady chciałam zapytać ile bym zapłaciła za 30 podkładów refundowanych 90x170 podkłady seni

  Replied by: Joanna On 2023-05-31 Szanowna Pani, w przypadku zakupu opakowań zawierających 5 szt. podkładów Seni Soft Super cena przy 70% limicie dofinansowania NFZ wynosi 12,25 zł, natomiast przy 100% limicie dofinansowania: 10,75 zł. Podkłady można kupić także w większych, ekonomicznych opakowaniach po 30 sztuk. Taka paczka kosztuje 73,50 zł przy 70% limicie dofinansowania lub 64,50 przy 100% limicie dofinansowania. Podkłady znajdują się pod linkiem: https://www.seni24.pl/podklady-chlonne-seni-soft-super_44-1461#/1294-ilosc_sztuk-30_szt/1327-rozmiar-90x170cm [To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent: Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A., podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.]

 • Napisał: Mariola On 2023-05-28
  Rating:
  5.0

  Czy lekarz medycyny rodzinnej może wypisać zlecenie na pampersy lub pieluchomajtki

  Replied by: Joanna On 2023-05-29 Tak, lekarz rodzinny może wystawić zlecenie na wyroby chłonne.

 • Napisał: Marek Długosz On 2023-05-13
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry.Ile zapłacę za 30 wkładek urologicznych najmniejszych jakie są na zlecenie od lekarza czyli z 70 proc dofinansowania z NFZ.

  Replied by: Joanna On 2023-05-15 Panie Marku, pełen cennik wyrobów z dofinansowaniem NFZ jest dostępny pod niniejszym linkiem: https://www.seni24.pl/content/17-Cennik-refundacyjny-Seni Cena zależy od produktu (nie wiem, czy pyta Pan o wkładki dla mężczyzn czy dla kobiet). Nasza tabela w sposób klarowny przybliża ceny wyrobów ze zniżką.

 • Napisał: Michal On 2023-04-24
  Rating:
  5.0

  Witam,
  Choruje na colitis ulcerosa czyli WZJG. Posiadam z tego tytułu orzeczenie umiarkowane na stałe. Jest to choroba autoimmunologiczne. Są dni lepsze i gorsze dlatego zaopatruje się sam w pieluchomajtki, aby mieć komfort w razie awarii. Czy na to moje schorzenie też mogę się ubiegać o refundacje

  Replied by: Joanna On 2023-05-02 Panie Michale, jeśli skutkiem Pana choroby jest nietrzymanie stolca, nie powinno być problemu w uzyskaniu dofinansowania na wyroby chłonne.

 • Napisał: Renata On 2023-04-19
  Rating:
  5.0

  Kto wystawia skierowanie na zniżkę

  Replied by: Joanna On 2023-05-02 Pani Renato, osobą uprawnioną do wystawienia zlecenia na wyroby medyczne jest lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej, dziecięcej, onkologicznej, klinicznej, chemioterapii nowotworów, onkologii i hematologii dziecięcej, geriatrii, ginekologii onkologicznej, położnictwa i ginekologii, neurologii, neurologii dziecięcej, urologii, urologii dziecięcej, medycyny rodzinnej, pediatrii, chorób wewnętrznych; lekarz spełniający wymogi do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej; felczer ubezpieczenia zdrowotnego; pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

 • Napisał: Grażyna On 2023-04-16
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry
  Mam takie pytanie mam 59 lat w roku 2016 miałam zabieg usunięcia szyjki macicy a w 2017 miałam operacje usunięcia macicy z przydatkami droga brzuszną
  Od tego czasu mam problem z nie trzymaniem moczu w chwili obecnej jet to bardzo uciążliwe zaczęłam się bardzo izolować od społeczeństwa ale jes mi to bardzo wstydliwy problem czy mogę starać się o dofinansowanie
  Jestem obecnie na recie pierwszej grup całkowitej nie zdolności do pracy i pomocy drugiej osoby posiadam również znaczny stopień niepełnosprawności
  Jestem również od wielu lat pod opieką lekarza specjalisty psychiatry Bardzo proszę o odpowiedź i pokierowanie w przypadku pozytywnej odpowiedzi . Z góry bardzo dziękuje

  Replied by: Joanna On 2023-05-02 Pani Grażyno, zgodnie z treścią niniejszego artykułu refundacja na wyroby chłonne przysługuje w sytuacji, w której u pacjenta stwierdzono nietrzymanie moczu lub stolca na tle innych chorób i dolegliwości, takich jak: choroba nowotworowa, niepełnosprawność umysłowa, choroba układu nerwowego, wada rozwojowa, dolegliwości na tle pęcherza neurogennego, zaburzenie funkcjonowania zwieraczy. Jeśli nie znajduje się Pani w jednej z wymienionych grup, dofinansowanie nie będzie możliwe. Niestety, samo w sobie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie klasyfikuje chorego do skorzystania z ulgi na pieluchy. Uprzejmie nadmienię jednak, że w sklepie Seni24 znajdzie Pani wyroby chłonne na nietrzymanie moczu w cenach konkurencyjnych - zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą. Wierzę, że znajdzie Pani produkty przystępne cenowo, odpowiednie dla Pani potrzeb.

 • Napisał: Irena On 2023-04-13
  Rating:
  5.0

  Witam. Mam 77 lat i potrzebuje dużej ilości pieluchomajtek. Niestety lekarz rodzinny stwierdził, że nie może przepisać jej na refundacje, bo moja choroba jej nie kwalifikuje. Lekarz specjalista urolog, u którego, byłam prywatnie i stwierdził "nietrzymanie moczu typu mieszanego. Pacjentka wymaga zaopatrzenia w pieluchomajtki / wkładki". Lekarz rodziny odmówił wydania zlecenia refundacji z NFZ, ponieważ "nietrzymanie moczu typu mieszanego” nie upoważnia do wydania wcześniej wspominanego zlecenia. W marcu miałam zabieg w szpitalu na tętniaka aorty brzusznej, mam trudności w chodzeniu po mieszkaniu. Poruszam się przy pomocy balkonika. Mam nadciśnienie, podwyższony cukier (140 -180).Jestem osobą z ustalonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na stale. Obecnie wydaję duże kwoty na leki i pieluchy. Proszę o radę czy naprawdę nie należy się refundacja z NFZ. Liczę na szybką odpowiedź. Pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2023-04-14 Pani Ireno, prawdopodobnie nie wystawiono Pani zlecenia na pieluchomajtki, ponieważ nie zdiagnozowano u Pani jednej z chorób współistniejących przy nietrzymaniu moczu, które klasyfikują do wystawienia zlecenia NFZ. Według powszechnych kryteriów zlecenie może zostać wystawione tylko osobom, które, poza NTM, cierpią na jedną z poniższych chorób: chorobę nowotworową, głębokie upośledzenie umysłowe, zespół otępienny (o różnej etiologii), wady wrodzone i choroby układu nerwowego, trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, wady wrodzone dolnych dróg moczowych, jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych, jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego. Obawiam się, że rzeczywiście nie przysługuje Pani dofinansowanie do zakupu produktów chłonnych.

 • Napisał: Irena On 2023-04-13
  Rating:
  5.0

  Do tej pory mąż / 92 lata/ używał anatomicznych wkładów SENI Man Extra Level 4. Dlaczego od kwietnia br w/w wkłady nie są refundowane?

  Replied by: Joanna On 2023-04-14 Pani Ireno, wkładki te nadal podlegają dofinansowaniu NFZ, nie zaszła w tej kwestii żadna zmiana. Zlecenie można zrealizować w naszym sklepie internetowym Seni24.

 • Napisał: Agbur On 2023-04-11
  Rating:
  5.0

  Swietny artykuł i porady. Zauważam jednak pewnie nieścisłości. W kilku miejscach odpowiadacie Państwo osobie pytającej, że przysługuje jej refundacja, bo pacjent jest np kombatantem, ale w pytaniu nie ma mowy o nietrzymaniu moczu.
  Sam fakt bycia kombatantem nie daje chyba refundacji, o ile nie ma rozpoznania nietrzymania moczu spowodowanego przez schodzenia kilkakrotnie wymieniane.
  To tak jak z receptą na S - jeśli nie ma rozpoznania choroby przewlekłej, to znaczek S nie upowaznia do zakupu leku za darmo.
  Jesli sie myle to prosze o sprostowanie.

  Replied by: Joanna On 2023-04-11 Refundacja przysługuje osobom z nietrzymaniem moczu będącego objawem innej, poważniejszej choroby - ich wykaz przedstawiamy w niniejszym artykule. Zakładamy, że osoby pytające o dofinansowanie NFZ z założenia borykają się z problemem inkontynencji lub są opiekunami osób mających taki problem. W przypadku inwalidów wojskowych, inwalidów wojennych oraz osób represjonowanych występują jednak inne limity dofinansowania, wynoszące 100% w ramach obowiązującego limitu. Pozostali pacjenci mogą liczyć na refundację w wysokości 70% kwoty limitu.

 • Napisał: Agbur On 2023-04-11
  Rating:
  5.0

  Czy przysługuje refundacja pieluchomajtek pacjentowi, który ma guz pęcherza w badaniach obrazowych, ale nie ma rozpoznania histopatologicznego choroby nowotworowej?
  Czy jesli chory bierze wnioski od kilku lekarzy (POZ, urolog, onkolog) to czy system weryfikuje czy nie przekracza on limitu?
  Co robi pacjent, gdy wystawiony zostaje wniosek w systemie e ZWM, czy dostaje jakis numer czy wydruk z ktorym idzie do apteki?
  Bedę wdzieczna za odpowież. dziekuje.

  Replied by: Joanna On 2023-04-11 Szanowna Pani, samo wykrycie guza może nie stanowić podstawy do wypisania zlecenia. Podmiot wystawiający zlecenie NFZ na wyroby chłonne automatycznie rejestruje je w systemie NFZ e-ZWM, a zatem nie ma możliwości wystawienia go ponownie przez innego lekarza. Pacjent, dla którego wystawiono zlecenie, otrzymuje indywidualny numer zlecenia, na podstawie którego może zrealizować zakup ujętych na nim wyrobów chłonnych. Numer zlecenia pacjent otrzymuje pisemnie lub za pomocą SMS, jeśli skorzystał z możliwości teleporady lekarskiej.

 • Napisał: Ewa On 2023-04-06
  Rating:
  5.0

  Mama jest po operacji stawu biodrowego po złamaniu szyjki kości udowej (proteza). Leży ale jest pionizowana. Nie korzysta z toalety, jest w domu i ma zakładane pampersy. Jest leczona od jakiegoś czasu psychiatrycznie ale nie ma to związku z nietrzymaniem moczu. Zrozumiałam z artykułu, że dofinansowanie nam nie przysługuje. bo mama jest w okresie rekonwalescencji. Mam rację? Przez kilka tygodni mamy walczyć o odzyskanie sprawności i płacić za pieluch 100 %.

  Replied by: Joanna On 2023-04-07 Pani Ewo, refundacja przysługuje pacjentom w sytuacji, gdy nietrzymanie moczu jest wynikiem innej choroby: choroby nowotworowej, niepełnosprawności umysłowej, choroby układu nerwowego, wady rozwojowej, dolegliwości na tle pęcherza neurogennego czy zaburzenia funkcjonowania zwieraczy. Samo złamanie stawu biodrowego może zatem nie być wystarczającą podstawą do wystawienia przez lekarza zlecenia.

 • Napisał: Anik On 2023-03-26
  Rating:
  5.0

  Witam, Napisałam do Państwa zapytanie na e-maila około tydzień temu ale do tej pory brak odpowiedzi. Interesuje mnie sprawa wystawienia od Pastwa faktury oraz wydrukowanego dokumentu zlecenia. Jeśli będę u Państwa realizować zlecenie to pytanie czy otrzymam fakturę wraz z wydrukowanym zleceniem abym mogła isc do PEFRON po pomoc.

  Replied by: Joanna On 2023-03-31 Szanowna Pani, dział obsługi klienta zazwyczaj odpowiada na wiadomości mailowe w ciągu 24 godzin, dlatego nie wiemy, skąd wynika zaistniała sytuacja - być może mail wpadł do skrzynki na spam. Odpowiadając jednak na Pani pytanie - faktura VAT znajduje się w każdym wysłanym zamówieniu, a dodatkowo, na prośbę pacjenta, możemy wydrukować i przesłać ksero zlecenia. Prosimy o napisanie maila w tej sprawie na adres: sklep@seni24.pl.

 • Napisał: Irena On 2023-03-12
  Rating:
  5.0

  Jestem 12 i 10 lat po chorobie nowotworowej, pierś i kobiece. Obecnie mam coraz większe problemy z utrzymanie moczu( 69 lat). Czy mogę starać się o zlecenie na pieluchomajtki czy też wkładki.

  Replied by: Joanna On 2023-03-17 Pani Ireno, choroba nowotworowa jest jednym ze schorzeń stanowiących podstawę do wypisania zlecenia na wyroby chłonne. Lekarz może je dla Pani wystawić.

 • Napisał: Czesław On 2023-03-02
  Rating:
  5.0

  Teściowa ma uprawnienia IB(osoba represjonowana) czyli 100 procent refundacji.Ma również I grupę inwalidztwa ze znacznym stopniem.( Czyli może mieć nieograniczoną limitem ilość pieluchomajtek) Dlaczego nie może otrzymać 150 sztuk że 100 procentową refundacją. NFZ twierdzi że nie może korzystać z dwóch uprawnień

  Replied by: Joanna On 2023-03-03 Panie Czesławie, przede wszystkim należy podkreślić, że 100% dofinansowania nie oznacza, że pacjent nie dopłaci ani złotówki za wyroby chłonne. W takiej sytuacji NFZ pokrywa 100% kosztów W RAMACH LIMITU DOFINANSOWANIA na konkretne produkty. Będzie to odpowiednio 1 zł, 1,70 zł lub 2,30 zł za jedną sztukę w zależności od chłonności produktu. Szczegółowy cennik refundacyjny znajduje się pod niniejszym linkiem: https://www.seni24.pl/content/17-Cennik-refundacyjny-Seni. Ilość wyrobów chłonnych, która przysługuje pacjentowi w ramach dofinansowania NFZ, określa lekarz wystawiający zlecenie. Teściowa ma uprawnienia do korzystania z większej ilości produktów na nietrzymanie moczu niż standardowy limit 90 szt. miesięcznie - wystarczy, że zlecenie zostanie wystawione na konkretną, większą ilość wyrobów. Jeden przywilej nie powinien skreślać drugiego.

 • Napisał: Karolina On 2023-02-28
  Rating:
  5.0

  Zwracam się z zapytaniem czy mężowi który choruje na Parkinsona porusza się na wózku inwalidzkim przysługuje Mu refundacja na pieluchy majtki?

  Replied by: Joanna On 2023-03-02 Pani Karolino, refundacja na wyroby chłonne przysługuje tylko w określonych przypadkach, o których piszemy w treści niniejszego artykułu. Choroba Parkinsona stanowi podstawę do wypisania zlecenia. Aby uzyskać refundację pieluchomajtek, pacjent z chorobą Parkinsona musi posiadać skierowanie od lekarza specjalisty, a następnie specjalne zlecenie na wyroby medyczne. Informację o tym, kto może je wystawić, znajdzie Pani w naszym artykule.

 • Napisał: Mirosława On 2023-02-22
  Rating:
  5.0

  moje zlecenie na wyroby chłonne skończyło się w styczniu br i otrzymałam nowe dopiero od marca br ,pani w przychodni powiedziała ze program w komputerze nie pozwolił jej wypisać zlecenia od lutego.czy to możliwe?

  Replied by: Joanna On 2023-02-23 Pani Mirosławo, jest to możliwe, ponieważ zlecenie nie może zostać wystawione za miesiące, które już upłynęły. Nie można wykupić produktów "wstecz".

 • Napisał: Beata On 2023-02-14
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, moja mama przebywa w szpitalu do 16 lutego, czy mogę kupić w tym czasie pieluchy dla niej. W aptece powiedziano mi, że nie bo NFZ nie zwróci dofinansowania i będzie jakiś konflikt. Jak jest u Państwa?

  Replied by: Joanna On 2023-02-15 Pani Beato, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych szpital ma obowiązek zapewnić pacjentowi przyjętemu do placówki niezbędne bezpłatnie leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia. Do tej grupy zaliczają się również pieluchomajtki. Nie ma możliwości zakupienia dodatkowych pieluchomajtek i innych wyrobów chłonnych w czasie, w którym pacjent przebywa w szpitalu. Z realizacją zlecenia powinna się Pani wstrzymać do momentu opuszczenia szpitala przez mamę.

 • Napisał: Janina On 2023-02-12
  Rating:
  5.0

  Kombatanci, sybiracy, osoby represjonowane z grupą I (ZNACZNE) na stałe ze zleceniem od lekarza specjalisty z jakich korzystają ulg czyli ile płacą?

  Replied by: Joanna On 2023-02-13 Pani Janino, kombatanci wojenni, osoby represjonowane oraz inwalidzi wojskowi mogą skorzystać z refundacji na wyroby chłonne w wysokości 100% limitu dofinansowania. Będzie to odpowiednio 1 zł, 1,70 zł lub 2,30 zł za sztukę produktu w zależności od jego rodzaju. Pełen cennik refundacyjny znajdzie Pani pod linkiem: https://www.seni24.pl/content/17-Cennik-refundacyjny-Seni

 • Napisał: Ewa On 2023-02-06
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, czy po wykupieniu pieluchomajtek mogę wymienić na bardziej chłonne?

  Replied by: Joanna On 2023-02-06 Pani Ewo, niestety nie ma takiej możliwości.

 • Napisał: Ireneusz On 2023-02-01
  Rating:
  5.0

  Mam 74 lata i opiekuję się 96 letnią mamą.Ponieważ wymaga pełnej opieki otrzymaliśmy kod na zakup pieluchomajtek przez rok.Zamówiliśmy 90 sztuk seni normal xl w aptece.Pani poinformowała nas,że dopłata wyniesie 240zł mimo refundacji.Czy jest to możliwe skoro na razie kupiliśmy takie pieluchomajtki w zwykłej cenie 53zł za 15 sztuk?Pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2023-02-03 Panie Ireneuszu, przede wszystkim prosiłabym o doprecyzowanie, jakiego produktu rzeczywiście Państwo używają. Pełną listę pieluchomajtek Seni objętych refundacją NFZ znajdzie Pan pod niniejszym linkiem: https://www.seni24.pl/pieluchomajtki-refundacja/ Dopytuję o to, ponieważ nie mamy w ofercie pieluchomajtek nazwanych "normal", a ma to kluczowe znaczenie w celu odpowiedzi na Pana pytanie. Pozwolę sobie nadmienić, że wyroby chłonne na nietrzymanie moczu wydawane na zlecenie podlegają innym regulacjom cenowym niż leki. Każdy świadczeniodawca zawiera indywidualną umowę z NFZ, a zatem ceny poszczególnych produktów mogą się różnić w zależności od punktu sprzedaży.

 • Napisał: Karol On 2023-02-01
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry,
  Jaka jest chłonność poszczególnych pieluchomajtek z serii Seni Kids?

  Replied by: Joanna On 2023-02-02 Panie Karolu, pod kątem refundacji wszystkie pieluchomajtki Seni Kids objęte są limitem refundacji w wysokości 1 zł.

 • Napisał: Janina On 2023-01-31
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry,
  Ile powinnam zapłacić w aptece za 90 sztuk SENI LADY PLUS

  Replied by: Joanna On 2023-02-02 Pani Janino, wyroby medyczne wydawane na zlecenie (np. pieluchomajtki i inne wyroby chłonne) nie podlegają takim regulacjom cenowym jak leki. Każdy świadczeniodawca, a więc apteka lub sklep medyczny, zawiera z NFZ indywidualną umowę, a zatem ceny poszczególnych produktów mogą się różnić w zależności od punktu sprzedaży. Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na Pani pytanie. Nadmienię jedynie, że w sklepie internetowym Seni24 nabędzie Pani wkładki urologiczne Seni Lady Plus w cenie 21 zł przy limicie refundacyjnym 70% lub 16,50 zł przy limicie refundacyjnym na poziomie 100%. [To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent: Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A., podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.]

 • Napisał: Kasia On 2023-01-27
  Rating:
  5.0

  Mama ma problem z nietrzymaniem moczu od zabiegu neurochirurgicznego - kraniotomii w grudniu 2022. Zabieg był konieczny ze względu na krwiak podtwardówkowy będący konsekwencją upadku z drabiny. Czy mamie przysługują materiały chłonne na tle choroby układu nerwowego?

  Replied by: Joanna On 2023-01-30 Pani Kasiu, teoretycznie mama powinna otrzymać refundację na wyroby chłonne. Jak rozumiem, kraniotomia jest zabiegiem neurochirurgicznym mogącym uszkodzić centralny układ nerwowy. W takiej sytuacji możemy mówić o problemach na tle tzw. pęcherza neurogennego, który kwalifikuje pacjenta do otrzymania dofinansowania.

 • Napisał: Ryszard On 2023-01-18
  Rating:
  5.0

  Czy lekarz ogólny może przepisać pieluchy? Czy musi mieć stwierdzenie od specjalisty?

  Replied by: Joanna On 2023-01-18 Panie Ryszardzie, refundacja przysługuje pacjentom jedynie wtedy, gdy nietrzymanie moczu jest wynikiem innej choroby: choroby nowotworowej, niepełnosprawności umysłowej, choroby układu nerwowego, wady rozwojowej, dolegliwości na tle pęcherza neurogennego czy zaburzenia funkcjonowania zwieraczy. Lekarz rodzinny lub lekarz POZ powinien mieć zatem podstawę do wypisania zlecenia na pieluchomajtki lub inne wyroby chłonne. W tym celu należy przedłożyć diagnostykę choroby wydaną przez specjalistę.

 • Napisał: Dorota On 2023-01-16
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, tato miał operację na prostatę ponad 20 lat temu, nie zachował dokumentacji a szpital gdzie miał zabieg został zlikwidowany i dokumentacja sprzed 20 lat została zniszczona. Musi korzystać z pieluch a lekarz nie chce wypisać pieluch bo brak dokumentacji, że miał operację. Jak mam załatwić dofinansowanie do pieluch bez dokumentacji ?

  Replied by: Joanna On 2023-01-18 Pani Doroto, refundacja pieluchomajtek i innych wyrobów chłonnych przysługuje jedynie pacjentom, u których nietrzymanie moczu jest skutkiem innej choroby (wskazujemy je w treści niniejszego artykułu). Lekarz POZ lub lekarz rodzinny musi mieć zatem podstawę do wystawienia zlecenia w oparciu o dotychczasową dokumentację medyczną pacjenta. Niestety, jeśli takowa się nie zachowała, lekarz ma prawo odmówić wystawienia zlecenia. Opcjonalnie zalecam wykonanie ponownej diagnostyki. Alternatywą jest zawsze możliwość zakupu pieluch w systemie sprzedaży tradycyjnej, np. w sklepie Seni24 oferującym produkty bez refundacji w bardzo konkurencyjnych cenach.

 • Napisał: Nina On 2023-01-16
  Rating:
  5.0

  Babcia jest osobą represjonowana.Jest osobą o nie samodzielnej egzystencji czy lekarz rodzinny może przepisac jej pieluchy .

  Replied by: Joanna On 2023-01-16 Pani Nino, refundacja przysługuje osobom, u których nietrzymanie moczu wystąpiło na skutek choroby nowotworowej, niepełnosprawności umysłowej,
  choroby układu nerwowego, wady rozwojowej, dolegliwości na tle pęcherza neurogennego oraz zaburzenia funkcjonowania zwieraczy. Jeśli Pani babcia znajduje się wśród jednej z wyżej wymienionych grup pacjentów, może otrzymać dofinansowanie w wysokości 100% w ramach limitu. Zlecenie może wystawić lekarz rodzinny.

 • Napisał: Lidia On 2023-01-09
  Rating:
  5.0

  Witam, mam pytanie odnośnie refundacji pieluchomajtek, mama jest wdową po kombatancie czy należy jej się 70%refundacji czy może 100%?z góry dziękuje za odpowiedź

  Replied by: Joanna On 2023-01-12 Pani Lidio, wdowy po kombatantach wojennych niestety nie posiadają prawa do refundacji środków pomocniczych, do których zaliczamy m.in. pieluchomajtki. Warto jednak wspomnieć, że na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych uprawnieni są do renty rodzinnej i mają prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności "Rp" lub "Rpz" oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 46 ust.3).

 • Napisał: Jolanta On 2023-01-07
  Rating:
  5.0

  Czy na zlecenie na NFZ można kupić pampersy 3 razy w miesiącu po 30 szt

  Replied by: Joanna On 2023-01-09 Pani Jolanto, niestety nie ma takiej możliwości. Zlecenie można zrealizować tylko raz w miesiącu.

 • Napisał: Elżbieta On 2023-01-04
  Rating:
  5.0

  Czy wystawiony wniosek na pieluchomajtki w październiku 2022 na 12 m-cy jest od 1 stycznia 2023 nieważny i muszę się starać o nowy wniosek na nowym formularzu ?
  I jeszcze jedno pytanie. Mam SM i stałe orzeczenie o niepełnosprawności - czy wg nowych przepisów lekarz może mi wypisywać na wniosku większą ilośc niż 90 szt miesięcznie ?

  Replied by: Joanna On 2023-01-05 Pani Elżbieto, większa niż 90 szt. ilość wyrobów chłonnych na miesiąc przysługuje jedynie osobom dorosłym ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Jeśli zalicza się Pani do tej grupy, może Pani poprosić lekarza o wystawienie zlecenia obejmującego większą ilość pieluchomajtek. Odnośnie samego formularza - zlecenie wystawione w październiku pozostaje ważne również w bieżącym roku. Zmieniają się jedynie zasady refundacji.

 • Napisał: Anita On 2023-01-03
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, czy można realizować wniosek częściej niż raz w miesiącu?

  Replied by: Joanna On 2023-01-04 Pani Anito, nie ma takiej możliwości. Minimalny okres realizacji zamówienia to jeden miesiąc. Warto jednocześnie pamiętać, że nie można sfinalizować zakupów w refundacji za miesiące, które już upłynęły.

 • Napisał: Edyta On 2022-12-28
  Rating:
  5.0

  Witam,czy osoba 85 letnia po udarze , z cukrzycą, otępieniem i pod kontrola psychiatry(nerwica) może dostać dotację do pieluchomajtek?

  Replied by: Joanna On 2022-12-29 Pani Edyto, tak, takiej osobie przysługuje refundacja wyrobów chłonnych.

 • Napisał: Zofia On 2022-12-28
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Dla córki kupuje pieluchomajtki super seni plus ,super seni Quatro i wkładki urologiczne seni normal. Jakie będą dopłaty do pieluchomajtki dotychczas kupowanych i jakie wkładki powinnam kupować ,żeby uzyskać refundację w roku 2023 r.

  Replied by: Joanna On 2022-12-29 Pani Zofio, zgodnie z nowym cennikiem na 2023 rok dofinansowanie kształtuje się następująco: dofinansowanie dla SUPER SENI PLUS w rozmiarach XS-S wynosi maksymalnie 1,70 zł/szt., dla SUPER SENI PLUS w rozmiarach M-XXL wynosi maksymalnie 2,30 zł/szt., dofinansowanie dla SUPER SENI QUATRO to 2,30 zł/szt. dla wszystkich rozmiarów, natomiast SENI LADY NORMAL nie będą objęte dofinansowaniem od 2023 roku. Zamiast wkładek Seni Lady Normal może Pani skorzystać z dofinansowania do wkładek o nieco wyższej chłonności, Seni Lady Slim Extra. Pełen cennik wyrobów refundowanych znajdzie Pani pod linkiem: https://seni.pl/media/refundacja/CENNIK_SENI_01_2023.pdf [To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent: Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A., podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.]

 • Napisał: Daria On 2022-12-22
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry. Mam tylko jedno pytanie, czy w ramach refundacji, pacjent może wykupić pieluchomajtki na sztuki( np tylko 5szt.) czy trzeba wykupić całą paczkę. Dziekuje i pozdrawiam.

  Replied by: Joanna On 2022-12-29 Pani Dario, pieluchomajtki Super Seni dostępne są m.in. w pojedynczych opakowaniach objętych refundacją NFZ. Nawet jeśli indywidualne zlecenie opiewa na 90 lub więcej sztuk produktów miesięcznie, pacjent nie ma obowiązku wykupienia pełnej ilości. Należy przy tym podkreślić, że apteki i sklepy medyczne nie mogą rozrywać dużych paczek pieluch i sprzedawać klientowi wyrobów bez opakowania. [To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent: Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A., podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.]

 • Napisał: Urszula On 2022-12-15
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry,
  Jaka chłonność w gramach mają Majtki chłonne Seni Active Plus w rozmiarze L. Chciałabym się dowiedzieć jakie będzie ich dofinansowanie od 1.01.2023r na 100% dla osoby represjonowanej?
  Pozdrawiam
  Urszula Serafińska

  Replied by: Joanna On 2022-12-20 Pani Urszulo, Seni Active Plus w rozmiarze L posiadają chłonność wyższą niż 1400 g, dlatego będzie je obowiązywał najwyższy próg dofinansowania NFZ. Maksymalna kwota refundacji na jedną sztukę produktu wyniesie zatem 2,30 zł. [To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent: Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych S.A., podmiot prowadzący reklamę: Bella Handel Sp. z o.o.]

 • Napisał: Bozena On 2022-12-12
  Rating:
  5.0

  Mam 88 letnia mamę która potrzebuje dużej ilości pampersow re pieluchomajtek. Niestety lekarz rodzinny stwierdzi że nie może przepisać jej na refundacje bo c jej choroba jej nie kwalifikuje. Mama choruje na Hakimo i naprawdę zużywa duze ilości. Ma 88 lat .

  Replied by: Joanna On 2022-12-20 Pani Bożeno, refundacja na pieluchomajtki przysługuje pacjentom, u których stwierdzono nietrzymanie moczu na tle innych chorób i dolegliwości: nowotworu, niepełnosprawności umysłowej, choroby układu nerwowego, wady rozwojowej, dolegliwości na tle pęcherza neurogennego czy zaburzenia funkcjonowania zwieraczy. Zespół Hakima traktowany jest jako przyczyna otępienia, czyli osłabienia funkcji intelektualnych. Teoretycznie zatem refundacja powinna być w tym wypadku uznana, jednak nie mogę podważać kompetencji lekarza. Zachęcam Państwa do ewentualnego kontaktu z innym specjalistą - np. neurologiem.

 • Napisał: Ola On 2022-12-01
  Rating:
  5.0

  Czy damskie wkładki mogę kupić dla mojego dziadka na wniosek ?

  Replied by: Joanna On 2022-12-08 Pani Olu, uprzejmie informujemy, że męskie wkładki na nietrzymanie moczu również objęte są refundacją NFZ. Pełen wykaz produktów refundowanych znajdzie Pani na naszej podstronie: https://www.seni24.pl/produkty-refundowane/ W razie wątpliwości przy wyborze produktu zachęcamy do kontaktu z infolinią Seni.

 • Napisał: Magdalena On 2022-11-22
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry.
  Mam pytanie komu należy się refundacja na pieluchomajtki ?

  Replied by: Joanna On 2022-11-23 Pani Magdaleno, cytując treść naszego artykułu: "Refundacja przysługuje w sytuacji, w której u pacjenta stwierdzono nietrzymanie moczu lub stolca na tle innych chorób i dolegliwości, takich jak: choroba nowotworowa, niepełnosprawność umysłowa, choroba układu nerwowego, wada rozwojowa, dolegliwości na tle pęcherza neurogennego, zaburzenie funkcjonowania zwieraczy." Zachęcam do lektury - opisaliśmy w niej proces ubiegania się o refundację i szczegóły tego dofinansowania.

 • Napisał: Wioletta On 2022-11-22
  Rating:
  5.0

  Witam. W państwa artykule jest podane, że jednorazowo pacjent może wykupić w aptece lub sklepie medycznym jedynie połowę zaopatrzenia - na 6 miesięcy, a kolejne produkty dokupić po upływie tego okresu. Czy mogę prosić o podanie podstawy prawnej tego sierdzenia. Liczę na szybką odpowiedź. Pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2022-11-22 Pani Wioletto, podstawa prawna dot. tego stwierdzenia to Art. 38d. (Okres realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne; anulowanie zlecenia) z Dz.U.2022.463.

 • Napisał: Jadwiga On 2022-11-21
  Rating:
  5.0

  Witam. Mam pytanie czy 90 letnia osoba z nietrzymanie moczu otrzyma refundację na pieluchomajtki. Nadmienię ze nie ma orzeczenia o niepełnosprawności. Pozdrawiam

  Replied by: Joanna On 2022-11-21 Pani Jadwigo, refundacja przysługuje osobom, u których stwierdzono nietrzymanie moczu lub stolca na tle innych chorób i dolegliwości, takich jak choroba nowotworowa, niepełnosprawność umysłowa, choroba układu nerwowego, wada rozwojowa, dolegliwości na tle pęcherza neurogennego czy zaburzenie funkcjonowania zwieraczy. Nie trzeba posiadać orzeczenia o niepełnosprawności, aby otrzymać zlecenie na wyroby chłonne. W treści niniejszego artykułu przeczyta Pani, jaki lekarz/specjalista może wystawić zlecenie refundacyjne - zachęcamy do lektury. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszą infolinią: 56 451 91 44.

 • Napisał: Ewa On 2022-11-02
  Rating:
  5.0

  Posze powiedzieć czy podpaski i wkładki są na refundację

  Replied by: Joanna On 2022-11-07 Pani Ewo, w niniejszym artykule wypisaliśmy wszystkie wyroby chłonne Seni, które podlegają refundacji. Zaliczamy do nich m.in. wybrane wkładki urologiczne. Zachęcam do zapoznania się z refundowanym asortymentem marki Seni dostępnym w naszym sklepie internetowym w zakładce Produkty Refundowane: https://www.seni24.pl/produkty-refundowane/

 • Napisał: Elżbieta On 2022-10-25
  Rating:
  5.0

  Mama ma 91 lat .Póki nie złamała biodra przy upadku , jakoś radziła sobie używając różnych podpasek . Od momentu pobytu w szpitalu po zacewnikowaniu nie ma kontroli nad wypływem moczu . Już minął rok od szpitala , a nic się nie zmieniło . Szpital dał skierowanie na zakup pieluchomajtek , ale lekarz pierwszego kontaktu nie wypisała , ponieważ podobno w takiej sytuacji nie przysługuje . Już kilkakrotnie zwracaliśmy się do tej lekarki , a ona za każdym razem rozumie problem , ale mówi że nie może wypisać skierowania tłumacząc ,ze musi to zrobić - ortopeda , neurolog lub inny specjalista posiadający takie uprawnienia .
  Mama ma ulgę -IB . Już nawet panie w aptece dziwią się że mama nadal zaopatruje się bez dofinansowania i dlaczego lekarz pierwszego kontaktu odmawia wystawienia skierowania . To kto ma racje ? I do kogo mama ma się udać ,żeby móc skorzystać z tego co jej przysługuje .

  Replied by: Joanna On 2022-10-26 Pani Elżbieto, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma prawo wystawić zlecenie na wyroby chłonne, dlatego nie ma żadnej podstawy, aby odsyłać pacjenta do specjalisty konkretnej dziedziny.

 • Napisał: Tymon On 2022-10-14
  Rating:
  5.0

  Choruję na przewlekła niewydolność nerek,mam powiększony gruczoł prostaty,przyjmuję leki na schorzenie nerek,nadciśnienie, cukrzycę,leki moczopędne.Mam ukończone 70 lat.
  Czy w tej sytuacji przysługuje mi refundacja na nabycie wkładów na nietrzymanie moczu.Dziękuję za informacje.

  Replied by: Joanna On 2022-10-19 Panie Tymonie, refundacja na wyroby chłonne przysługuje tylko w określonych przypadkach, które przytaczamy w treści niniejszego artykułu. Jeśli nietrzymanie moczu jest wynikiem innych chorób, np. nowotworu wady rozwojowej czy dolegliwości na tle pęcherza neurogennego - będzie przysługiwało Panu dofinansowanie. Mimo wszystko zachęcam do kontaktu z lekarzem prowadzącym lub innym specjalistą, który posiada uprawnienia do wystawienia zlecenia, aby przeanalizował Pana przypadek.

 • Napisał: Patryk On 2022-10-10
  Rating:
  5.0

  czy zlecenia na materiały refundowane może też wystawiać gastroenterolog? nie został wymieniony wśród specjalistów powyżej, a przecież zajmuje się całą gamę patologii prowadzących do nietrzymania stolca, zachowawczo leczy przetoki jelitowe itd. Czy artykuł z wyszczególnieniem specjalistów w tej kwestii powołuje się na jakieś konkretne obwieszczenie NFZ (i nie ma tam akurat gastroenetrologa) czy też zostali oni wymienieni "z głowy" ?

  Replied by: Joanna On 2022-10-18 Panie Patryku, lekarz gastroenterolog nie może wystawić zlecenia na wyroby chłonne. Szczegółowe informacje na temat wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie znajdzie Pan w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2017/pozycja/1061 (kod 100 oraz 101 w Rozporządzeniu dotyczy wyrobów chłonnych).

 • Napisał: Andrzej On 2022-09-22
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, chciałbym zrobić akupy na zlecenie NFZ dostałem od lekarza rodzinnego na 6 miesięcy. Czy mozna to u was zrobić? Poproszę o link do strony gdzie się wniosek robi. Dziekuję

  Replied by: Joanna On 2022-09-22 Panie Andrzeju, oczywiście - zamówienie refundacyjne może być złożone w bardzo wygodnej formie z poziomu strony sklepu Seni24.pl, a wnioski realizowane są przez wykwalifikowanych Pracowników Sklepów Medycznych Zdrowie. Wystarczy zarejestrować zlecenie na stronie: https://www.seni24.pl/zarejestruj-zlecenie-nfz

 • Napisał: Anna On 2022-09-06
  Rating:
  5.0

  Dzień dobry, moja Mama ma nietrzymanie moczu (neurologiczne - Alzheimer) oraz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - lekarz POZ uporczywie wypisuje zlecenie na materiały chłonne na maksymalnie 3 miesiące oraz w liczbie 100 na miesiąc - co nie zawsze jest ilością wystarczającą....ze sklepu w którym kupuję dowiedziałam się że w przypadku mojej mamy nie powinno być w ogóle limitów a zlecenie można wystawić na cały rok. Proszę o potwierdzenie oraz jeśli to możliwe podstawę prawną z którą mogłabym pójść do lekarza. Dziękuję.

  Replied by: Joanna On 2022-09-07 Pani Anno, osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania z większej ilości wyrobów chłonnych na miesiąc niż pozostałe osoby chore. Mówi o tym ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018 r., poz. 932 ze zm.). Treść ustawy znajdzie Pani tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000932. Takim pacjentom przysługuje prawo do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie bez uwzględnienia okresów użytkowania, a o ilości potrzebnych wyrobów decyduje lekarz. W chwili obecnej jak najbardziej można wystawić zlecenie na pełne 12 miesięcy, jednak należy pamiętać, że jednorazowo można wykupić zaopatrzenie na maksymalnie 6 miesięcy. Po upływie tego okresu można dokupić pozostałe produkty w tym samym punkcie (aptece lub sklepie medycznym), w którym rozpoczęto realizację zlecenia.

 • Napisał: Teresa On 2022-08-19
  Rating:
  5.0

  Mam 75 lat choruję na cukrzyce ,arytmie serca,nadciśnienie schorzenia neurologiczne jak również mam problem z dużym nietrzymaniem moczu lekarz podstawowej opieki odmawia mi wypisania recepty na materiały chłonne .Proszę o pomoc.

  Replied by: Joanna On 2022-08-19 Pani Tereso, niestety, nie wiem, w czym tkwi problem. Lekarz podstawowej opieki medycznej ma prawo wystawić zlecenie na pieluchomajtki lub inne wyroby chłonne. Jedyną sytuacją, w której lekarz odmówić wystawienia zlecenia jest pobyt pacjenta w szpitalu, ponieważ zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ to szpital ma obowiązek zapewnić pacjentowi niezbędne wyroby medyczne i środki pomocnicze. Proszę w takiej sytuacji spróbować umówić się na wizytę do innego specjalisty.

Zadaj pytanie lub napisz komentarz

Zadaj pytanie autorowi artykułu lub skomentuj go

Powiązane wpisy

Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby leżącej?
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby leżącej?
12 059 3

Odpowiednia ochrona przed wilgocią i odparzeniami przy problemie nietrzymania moczu (NTM) zależy od wielu elementów, w tym także używanego wyrobu chłonnego....

czytaj więcej
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby aktywnej?
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby aktywnej?
10 224 6

Życie z problemem nietrzymania moczu (NTM) może być uciążliwe z wielu przyczyn. Przede wszystkim z powodu dyskomfortu związanego z towarzyszącym uczuciem...

czytaj więcej
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby częściowo mobilnej?
Jak wybrać wyrób chłonny dla osoby częściowo mobilnej?
6 456 4

Nietrzymanie moczu (NTM) jest przypadłością, która przeważnie towarzyszy innym schorzeniom – stwardnieniu rozsianemu, niepełnosprawności, chorobie Alzheimera...

czytaj więcej
Czym kierować się podczas wyboru wyrobu chłonnego?
Czym kierować się podczas wyboru wyrobu chłonnego?
6 838 8

Nietrzymanie moczu (NTM) jest problemem powszechnym, dotyczącym statystycznie co czwartej kobiety i co ósmego mężczyzny. Dotyka nie tylko seniorów i osoby...

czytaj więcej
Wkładki urologiczne czy podpaski na nietrzymanie moczu?
Wkładki urologiczne czy podpaski na nietrzymanie moczu?
17 679 1

Nietrzymanie moczu (NTM) jest przypadłością, która częściej dotyka kobiet niż mężczyzn (statystycznie co czwartą kobietę i co ósmego mężczyznę). Przez wzgląd...

czytaj więcej
Rodzaj otwarty, półotwarty czy zamknięty - który wybrać?
Rodzaj otwarty, półotwarty czy zamknięty - który wybrać?
2 598 2

Wyrób chłonny powinien nie tylko chronić przed wilgocią, ale także zapewniać jak największy komfort użytkowania. Wiąże się to z odpowiednim dopasowaniem do...

czytaj więcej
Majtki chłonne a pieluchomajtki. Czym się różnią i co je łączy?
Majtki chłonne a pieluchomajtki. Czym się różnią i co je łączy?
14 437 4

Chociaż pieluchomajtki stanowią jeden z częstszych wyborów osób ze średnim i ciężkim (a także bardzo ciężkim) nietrzymaniem moczu, nie jest to jedyny typ...

czytaj więcej
Jak myć osobę leżącą?
Jak myć osobę leżącą?
17 692 3

Osoby obłożnie chore, leżące, wymagają nie tylko odpowiedniego leczenia ale także higieny i pielęgnacji, która umożliwia utrzymanie czystości i zdrowia...

czytaj więcej